Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Umowa z własną Duszą. Tekst do rozważenia.
Autor Bartek Marciniak.
Tekst warto użyć w maksymalnie szerokim wachlarzu spraw. Przecież kwestie finansowe, relacje małżeńskie możemy podobnie opowiedzieć. Podobne długie teksty można nagrywać na dyktafon lub programem do automatycznego czytania.

Proszę Boże o otwarcie mojego serca i o całkowitą ochronę dla mnie i mojej Duszy.

Boże Dawco Życia, proszę teraz Ciebie o pomoc i wsparcie w trakcie realizacji tej oto umowy pomiędzy mną Mirkiem Nowakiem a moją Duszyczką w kwestii wzajemnej współpracy i wsparcia. Boże Dawco Życia, proszę teraz o sąd Boży nade mną, moją Duszą i jej awatarami w związku zawieraną tutaj umową pomiędzy mną Mirkiem Nowakiem a moją Duszyczką w kwestii wzajemnej współpracy i wsparcia. Boże mego serca, proszę bądź teraz świadkiem tej oto umowy.

Ja Mirek Nowak proszę teraz moją Duszę o pełną, wzajemną współpracę i wsparcie pomiędzy nami.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę byśmy mieli bezpośredni kontakt z Bogiem poprzez czyste nasze serduszko.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się nie blokować mojej Duszy bezpośredniego kontaktu z Bogiem ani światła, miłości radości i zdrowia, które Bóg ma zawsze dla nas.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moja Duszę w realizowaniu i dostrojeniu się do planu jaki Bóg przygotował dla nas.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej istnieniu i przejawianiu się jako istota bożej miłości, istota bożej światłości.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w pracy nad utrzymaniem całkowitej jasności i czystości naszych energii, w czystości naszych intencji.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać w rozwoju mojej Duszy prowadzącego ją do oświecenia, wyjścia ze światów astralnych i materialnych.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w napełnianiu się bożym światłem i miłością manifestującą się w naszym systemie energetycznym.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich 12 ciałach aurycznych mojej Duszy ziemskiej osobowości.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych czakramach głównych, na czakrach pobocznych i na punktach akupunkturowych
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moja Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na własnych skrzydłach mojej Duszy i na ich wszystkich 7 ciałach aurycznych.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych 12 łańcuchach DNA RNA.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem w naszej kundalini i w promieniach naszego światła.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem w całym ciele fizycznym, w każdym jego organie, narządzie i w każdej komóreczce naszego ciała.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej rozwoju duchowym, dającym nam wymierne korzyści.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w uwolnieniu się od wszelkich zaciemnień i zbrukań w naszych energiach.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w naszej wzajemnej komunikacji.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad wyraźną i zrozumiałą rozmową, komunikacji ze mną.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze działać tak aby nie szkodzić mojej Duszy ani mnie samemu.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad rozwojem coraz to lepszego jasnowidzenia, jasnosłyszenia poprzez czyste nasze trzecie oko i serce.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad naszymi zdolnościami coraz to lepszego jasnowidzenia, jasnosłyszenia.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać pracę mojej Duszy nad zdrowiem naszego ciała, naszym pięknie duchowym i fizycznym.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej istnieniu i przejawianiu się jako anioł bożej miłości, anioł bożej światłości.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać pracę mojej Duszy nad polepszeniem naszego życia codziennego, sytuacji w pracy, rodzinie, nad poprawą kontaktów z innymi ludźmi.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad naszym uwolnieniem się od wszelkiego zniewolenia w relacji z innymi istotami, duszami, ludźmi.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę wykorzystując wszystkie nasze pozytywne, twórcze talenty i myślenie.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej wsparciu dla mnie przy zdobywaniu dóbr materialnych, środków do życia i pieniędzy.

W obecności Boga, naszego stwórcy, obie strony zawierające powyższą umowę, czyli Mirek Nowak i jego Dusza, zgadzają się na powyższe zobowiązania dotyczące wzajemnej współpracy i wsparcia jakie od tej pory sobie dają.
Proszę Dawco życia pobłogosław teraz mnie i mojej Duszy. Dziękuję Boże mego serca, że. sprowadziłeś mnie i moją Duszę z powrotem do Ciebie.
Dziękuję za dokonane Twe dzieło Boże.

Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w bezpośrednim kontakcie z Bogiem poprzez czyste nasze serduszko.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się nie blokować Sławkowi bezpośredniego kontaktu z Bogiem ani światła, miłości, radości i zdrowia które Bóg ma zawsze dla nas.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w realizowaniu i dostrojeniu się do planu jaki Bóg przygotował dla nas.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w jego istnieniu i przejawianiu się jako istota bożej miłości, istota bożej światłości.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w pracy nad utrzymaniem całkowitej jasności i czystości naszych energii, w czystości naszych intencji.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w jego rozwoju, w pracy Mirka nad moim oświeceniem.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w napełnianiu się bożym światłem i miłością manifestującą się w naszym systemie energetycznym.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich 12 ciałach aurycznych mojej ziemskiej osobowości.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych czakramach głównych, na czakrach pobocznych i na punktach akupunkturowych
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na moich własnych skrzydłach i na ich wszystkich 7 ciałach aurycznych.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych 12 łańcuchach DNA RNA.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem w naszej kundalini i w promieniach naszego światła.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem w całym ciele fizycznym, w każdym jego organie, narządzie i w każdej komóreczce Mirka ciała.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka pracę nad rozwojem duchowym, dającym nam wymierne korzyści.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w jego pracy nad uwolnieniem od wszelkich zaciemnień i zbrukań w naszych energiach.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w naszej wzajemnej komunikacji.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze rozmawiać, komunikować się z Mirkiem w sposób wyraźny, zrozumiały dla niego.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze informować Mirka o każdej istotnej sprawie dla nas w sposób wyraźny, zrozumiały dla niego.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się nie ukrywać niczego przed Mirkiem , nie robić nic za jego plecami, co mogłoby mnie Duszy i samemu Bartkowi zaszkodzić.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka rozwijając coraz to lepsze jasnowidzenie, jasnosłyszenie poprzez czyste nasze trzecie oko i serce.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w jego zdolnościach coraz to lepszego jasnowidzenia, jasnosłyszenia.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać zdrowie Mirka ciała, nasze piękno duchowe i fizyczne.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w jego życiu codziennym, w pracy, w rodzinie, w kontaktach z innymi ludźmi.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w uwolnieniu się od wszelkiego zniewolenia w relacji z innymi istotami, duszami, ludźmi.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka wykorzystując wszystkie nasze pozytywne, twórcze talenty i myślenie.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka dom, jego własną rodzinę.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w zdobywaniu dóbr materialnych, środków do życia i pieniędzy.

Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę byśmy mieli bezpośredni kontakt z Bogiem poprzez czyste nasze serduszko.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się nie blokować mojej Duszy bezpośredniego kontaktu z Bogiem ani światła, miłości radości i zdrowia, które Bóg ma zawsze dla nas.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moja Duszę w realizowaniu i dostrojeniu się do planu jaki Bóg przygotował dla nas.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej istnieniu i przejawianiu się jako istota bożej miłości, istota bożej światłości.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w pracy nad utrzymaniem całkowitej jasności i czystości naszych energii, w czystości naszych intencji.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać w rozwoju mojej Duszy prowadzącego ją do oświecenia, wyjścia ze światów astralnych i materialnych.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w napełnianiu się bożym światłem i miłością manifestującą się w naszym systemie energetycznym.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich 12 ciałach aurycznych mojej Duszy ziemskiej osobowości.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych czakramach głównych, na czakrach pobocznych i na punktach akupunkturowych
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moja Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na własnych skrzydłach mojej Duszy i na ich wszystkich 7 ciałach aurycznych.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych 12 łańcuchach DNA RNA.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem w naszej kundalini i w promieniach naszego światła.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem w całym ciele fizycznym, w każdym jego organie, narządzie i w każdej komóreczce naszego ciała.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej rozwoju duchowym, dającym nam wymierne korzyści.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w uwolnieniu się od wszelkich zaciemnień i zbrukań w naszych energiach.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w naszej wzajemnej komunikacji.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad wyraźną i zrozumiałą rozmową, komunikacji ze mną.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze działać tak aby nie szkodzić mojej Duszy ani mnie samemu.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad rozwojem coraz to lepszego jasnowidzenia, jasnosłyszenia poprzez czyste nasze trzecie oko i serce.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad naszymi zdolnościami coraz to lepszego jasnowidzenia, jasnosłyszenia.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać pracę mojej Duszy nad zdrowiem naszego ciała, naszym pięknie duchowym i fizycznym.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej istnieniu i przejawianiu się jako anioł bożej miłości, anioł bożej światłości.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać pracę mojej Duszy nad polepszeniem naszego życia codziennego, sytuacji w pracy, rodzinie, nad poprawą kontaktów z innymi ludźmi.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad naszym uwolnieniem się od wszelkiego zniewolenia w relacji z innymi istotami, duszami, ludźmi.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę wykorzystując wszystkie nasze pozytywne, twórcze talenty i myślenie.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej wsparciu dla mnie przy zdobywaniu dóbr materialnych, środków do życia i pieniędzy.

W obecności Boga, naszego stwórcy, obie strony zawierające powyższą umowę, czyli Mirek Nowak i jego Dusza, zgadzają się na powyższe zobowiązania dotyczące wzajemnej współpracy i wsparcia jakie od tej pory sobie dają.
Proszę Dawco życia pobłogosław teraz mnie i mojej Duszy. Dziękuję Boże mego serca, że. sprowadziłeś mnie i moją Duszę z powrotem do Ciebie.
Dziękuję za dokonane Twe dzieło Boże.
Dodano : 14-06-2012 Przez: s_majda Przeczytano: 585 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 14-06-2012 21:45:58
  Miałam Cię zapytać o tą umowę, w takiej wersji jak jest, czy inaczej

  [21:36:20] Sławomir Majda: adaptuj sobie

  [21:36:23] Sławomir Majda: jak chcesz

  [21:37:32] Regina: uwzględnić sprawy które mnie przeszkadzają i obciążają?

  [21:37:39] Sławomir Majda: pewnie

  [21:39:32] Regina: nie wiem czy nie przesadziłam, ale wręcz wykłócałam się z moją duszą,ogarnęła mnie taka wściekłość...

  [21:39:47] Sławomir Majda: b. dobrze

  [21:44:05] Regina: tą umowę z duszą to sobie nagram,tylko pytanie jak długo słuchać mam

  [21:45:01] Sławomir Majda: z tydzień

  [21:45:10] Sławomir Majda: a potem skoryguj

  [21:45:44] Regina: to znaczy jak mam skorygować?

  [21:46:25] Sławomir Majda: może tekst trzeba zmienić
 • s_majda 04-11-2012 12:40:04

  -Umowa z Bogiem? `TO NAJGORSZE CO MOŻNA Zrobić!

  Umowa z Bogiem? Zaraz karze mi coś zrobić`[Absalom 11:43:54]

  [12:44:58] ``Ocean``: Z jednej strony ma racje- wiąże obie strony umowa. Bo gdyby jedna strona miała coś za darmo dostać to nie byłoby umowy tylko to by był `dar`. Jednak Dusze nie patrzą na to, że umowa do wypełnienia to wabik aby iść we właściwym kierunku. Bóg powie- dobrze, zrobisz dla mnie to...A ja w zamian dam ci to.... Często Dusze nie zdają sobie sprawy, że jak wywiążą się z umowy to dostają coś o wiele cenniejszego niż rzecz zawartą w umowie...Dostają kontakt z Nim...

 • Sławomir M. 10-06-2013 15:16:00

  [14:32:38] Krystyna: Stało się znowu cos dziwnego, wczoraj napisałam tekst prośbę do duszy o współpracę, Sławkowi się podobał, napisałam w nim także żeby dusza dała znak jak się zgodzi na współpracę dzisiaj przeczytałam go w pokłonie jeszcze 2 razy prosiłam tez Boga aby pomógł żeby dusza się zgodziła na współpracę. Potem zaczęłam sprzątać w mieszkaniu i zaczęła mi w głowie się odmawiać modlitwa do matki boskiej chciałam odwrócić myśli ale się nie dało. Poprosiłam Boga tak jak stałam ale nic, potem odstawiłam miotle i poszłam do pokoju pokłoniłam się na stojąco i tak poprosiłam Boga żeby skasował tą modlitwa i wszystkie intencje bałwochwalcze i mi w głowie ucichło, nie chce mówić, że to dusza ponieważ nie jestem w stanie jeszcze tego rozróżnić, ale jeśli to ona, to ja proszę o współpracę a ona mi na to "święta boża rodzicielko" nie wiem jak się mam do tego ustosunkować, co to może być?

  [14:34:36] Mirka: Dusza- poprzez serce matki boskiej do B (Boga Dawcy Życia) się zwraca. KONKRETNIEJ zwraca się do duszy jakiejś z wielu kobiet, inkarnowanych na całej ziemi i znanych jako matki tego, czy tamtego bóstwa (żywego boga).

  Zatem dusza takie ma intencje

  http://www.modlitwainnanizwszystkie.pl/readarticle.php?article_id=317

  http://www.modlitwainnanizwszystkie.pl/readarticle.php?article_id=1444

  Też Dusze mają swoiste transy np. ty żyjesz, mieszkasz w Polsce, mamy rok 2013

  a Dusza może być pogrążona w transie i przejawiać się np. ze średniowiecza i modlić się do kogoś innego a Ty do Stwórcy

  W takim wypadku prośba do Stwórcy o ochronę dla ciebie, twojej Duszy, całej twojej istoty w czasie przebywania w takim transie by szkód Dusza nie czyniła

  W modlitwie wstępnej jest taka prośba

  Prosimy Stwórco wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o to, abyśmy zawsze od teraz pamiętali, przejawiali stan trzeźwości, przytomności, doświadczania współtworzenia z Tobą ¦wiatłości, nawet w stanach niemocy, nieprzytomności, transowych i jakichkolwiek innych, abyśmy od razu Stwórco mogli interweniować i prosić Ciebie Boże Sił Stwórczych miłości o pomoc. A jeśli mimo to nie uczynimy nic, nie zwrócimy się do Ciebie ¦wiatłości, jeśli nie byłoby w nas zupełnej woli przyjęcia pełni bożych łask, to dla najwyższego dobra naszego i wszystkich prosimy Ciebie ¦wiatłości o wsparcie i pełną ochronę dla nas m.in. w czasie trwania wszelkich blokad, nieprzytomności, transów, aby nie dochodziło do dalszych uwikłań i aby nastąpiło trwałe, łatwe i szybkie zjednoczenie naszej woli z TWOJ¡. Jeśli Boże Dawco Życia jest to możliwe i korzystne według Twoich kryteriów, to prosimy, aby wszelkie transy, niemoc, nieprzytomność i im podobne blokady-wzorce, stały się od teraz dla nas trwale zbędne a my od nich wolni i aby rozumienie wszystkich konsekwencji naszych obecnych, przyszłych i dawnych czynów stało się przez nas jasne, klarowne, zupełne, tak aby cała egzystencja moja, mojej Duszy, całej nasze istoty przebiegała zawsze i trwale w sposób trzeźwy, świadomy według wyłącznie Twej ¦wiatłości woli i kryteriów.

  [14:41:01] Krystyna: to znaczy, że to było od duszy?

  [14:42:44] Mirka: tak

  przez serce innych istot modli się do B.

  http://www.modlitwainnanizwszystkie.pl/readarticle.php?article_id=1200

  http://www.modlitwainnanizwszystkie.pl/readarticle.php?article_id=1156

  Bardzo dobrze, że interweniujesz

  <<< Poprosiłam Boga tak jak stałam ale nic, potem odstawiłam miotle i poszłam do pokoju pokłoniłam się na stojąco i tak poprosiłam Boga żeby skasował tą modlitwa i wszystkie intencje bałwochwalcze i mi w głowie ucichło

  <<< nie wiem jak się mam do tego ustosunkować

  poproś Stwórcę o wyjaśnienie tego, co to miało oznaczać i co zrobić

  [14:50:03] Krystyna: dzięki wielkie

  [15:04:30] Mirka: oczywiście o wyjaśnienie takie by Dusza nie blokowała, byś ty jako osobowość zrozumiała

 • s_majda 10-06-2013 18:01:44
  Takie modlitwy nie do Boga, jako odpowiedź na prośbę o współpracę są jakąś formą odreagowania bałwochwalstwa przez duszę. Zapewne niebawem pokażą się inne zapamiętane dawniejsze bóstwa, bogowie, i nie tylko i zobaczysz -usłyszysz co dusza o nich myśli.

  W 2001r słuchałem nagrań z modlitwami p. L. Żądło. Po kilku miesiącach słuchania modlitw z kaset, czytania ich z jego książek i `wywaliło" przekonanie mojej duszy, że Boga niema. W trakcie słuchania jakiegoś nagrania o Bogu, coś sobie skojarzyła i skomentowała to dosadnie ``co on (L.Ż. ) pie...-Boga nie ma. ``Męczyłem się z tym ze 6 dni. Nic nie docierało do mojej duszy że Bóg istnieje, żadne argumenty.

  Aby doszło światło Stwórcy-na początku trzeba odprawić wszelkich pośredników, zastępcze a kiedyś ważne figury. Jeśli przez całe lata klepałaś inwokacje do rozmaitych bóstw to dusza o tym wie i pamięta. Bez wątpienia Bóg jej to teraz przypomniał a tobie dał pozytywny znak, jak się sprawy mają.
 • s_majda 29-08-2018 21:25:32

  Część 1 -opracował:  Konrad Jaszowski 

  1. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, proszę teraz moją Duszę o pełną, wzajemną współpracę i wsparcie pomiędzy nami oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  2. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę byśmy mieli bezpośredni kontakt z Bogiem Dawcą Życia poprzez czyste nasze serduszko oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  3. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się nie blokować mojej Duszy bezpośredniego kontaktu z Bogiem ani światła, miłości radości i zdrowia, które Bóg Dawca Życia ma zawsze dla nas oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  4. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moja Duszę w realizowaniu i dostrojeniu się do planu jaki Bóg Dawca Życia przygotował dla nas oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  5. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej istnieniu i przejawianiu się jako istota bożej miłości, istota bożej światłości oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  6. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w pracy nad utrzymaniem całkowitej jasności i czystości naszych energii, w czystości naszych intencji oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  7. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać w rozwoju mojej Duszy prowadzącego ją do oświecenia, wyjścia ze światów astralnych i materialnych oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  8. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w napełnianiu się bożym światłem i miłością manifestującą się w całym  naszym systemie energetycznym oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  9. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich 12 ciałach aurycznych i ich płaszczach, mojej Duszy oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  10. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych 21 czakramach głównych, na czakrach pobocznych, na całym kanale czakrowym oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.                                                                                                                11. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych punktach akupunkturowych, meridianach, kanałach energetycznych oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  12. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moja Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na własnych skrzydłach mojej Duszy i na ich wszystkich 7 ciałach aurycznych oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  13. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych 12 łańcuchach DNA RNA oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.                                                                                                                                 14. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych 7 gruczołów dokrewnych oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  15. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem w naszej kundalini i we wszystkich promieniach naszego światła oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.                                                                           16. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem w całym ciele fizycznym, w każdym jego organie, narządzie i w każdej komóreczce naszego ciała oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  17. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej rozwoju duchowym, dającym nam wymierne korzyści oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  18. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w uwolnieniu się od wszelkich zaciemnień i zbrukań, od wszelkich negatywnych emocji i wibracji, od czerni i szarości  w naszych energiach oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  19. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w naszej wzajemnej komunikacji oraz naszej komunikacji z Bogiem Dawcą Życia oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  20. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad wyraźną i zrozumiałą rozmową, komunikacji ze mną oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  21. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze działać tak aby nie szkodzić mojej Duszy ani mnie samemu oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  22. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad rozwojem coraz to lepszego jasnowidzenia, jasnosłyszenia poprzez czyste nasze trzecie oko i serce oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  23. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad naszymi zdolnościami coraz to lepszego jasnowidzenia, jasnosłyszenia oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  24. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać pracę mojej Duszy nad zdrowiem naszego ciała, naszym pięknie duchowym i fizycznym oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  25. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej istnieniu i przejawianiu się jako anioł bożej miłości, anioł bożej światłości, jako istota bożej miłości oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  26. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać pracę mojej Duszy nad polepszeniem naszego życia codziennego, sytuacji w pracy, rodzinie, nad poprawą kontaktów z innymi ludźmi oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  27. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad naszym uwolnieniem się od wszelkiego zniewolenia w relacji z innymi istotami, duszami, ludźmi oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  28. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę wykorzystując wszystkie nasze pozytywne, twórcze talenty i myślenie oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  29. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej wsparciu dla mnie przy zdobywaniu dóbr materialnych, środków do życia i pieniędzy oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.                                                                                                                                                        30. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę i nie traktować jej jak pacynkę, laleczkę marionetkę, zabawkę oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

   

  część 2

  1. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym, w bezpośrednim kontakcie z Bogiem Dawcą Życia poprzez czyste nasze serduszko oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  2. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się nie blokować Konradowi Jaszowskiemu, jej obecnej osobowości w świecie materialnym,  bezpośredniego kontaktu z Bogiem Dawcą Życia ani światła, miłości, radości, zdrowia, pieniędzy, bogactwa które Bóg Dawca Życia ma zawsze dla nas oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  3. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w realizowaniu i dostrojeniu się do planu jaki Bóg Dawca Życia przygotował dla nas oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  4. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w jego istnieniu i przejawianiu się jako istota bożej miłości, istota bożej światłości oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  5. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w pracy nad utrzymaniem całkowitej jasności i czystości naszych energii, w czystości naszych intencji oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  6. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w jego rozwoju, w pracy ........................... nad moim oświeceniem oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  7. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w napełnianiu się bożym światłem i miłością manifestującą się w całym  naszym systemie energetycznym oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków. 

  8. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich 12 ciałach aurycznych i ich płaszczach, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  9. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych dwudziestu-jeden czakramach głównych, na czakrach pobocznych na całym kanale czakrowym oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  10. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na moich własnych skrzydłach i na ich wszystkich 7 ciałach aurycznych oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  11. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych dwunastu łańcuchach DNA RNA oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  12. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem w naszej kundalini i we wszystkich promieniach naszego światła oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  13. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem w całym ciele fizycznym, w każdym jego organie, narządzie i w każdej komóreczce ciała ........................... oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  14. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  pracę nad rozwojem duchowym, dającym nam wymierne korzyści oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  15. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w jego pracy nad uwolnieniem od wszelkich zaciemnień i zbrukań, od wszelkich negatywnych emocji i wibracji, od czerni i szarości  w naszych energiach oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  16. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w naszej wzajemnej komunikacji oraz naszej komunikacji z Bogiem Dawcą Życia oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  17. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze rozmawiać, komunikować się z Konradem Jaszowskim, jej obecnej osobowości w świecie materialnym,  w sposób wyraźny, zrozumiały dla niego oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  18. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze informować ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  o każdej istotnej/nie sprawie dla mnie/nas w sposób wyraźny, zrozumiały dla niego oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  19. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się nie ukrywać niczego przed Konradem Jaszowskim, jej obecnej osobowości w świecie materialnym, nie robić nic za jego plecami, co mogłoby jej  i samemu Konradowi Jaszowskiemu zaszkodzić oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  20. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  rozwijając coraz to lepsze jasnowidzenie, jasnosłyszenie poprzez czyste nasze trzecie oko i serce oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  21. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w jego zdolnościach coraz to lepszego jasnowidzenia, jasnosłyszenia oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  22. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać zdrowie ciała ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,, nasze piękno duchowe i fizyczne oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  23. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w jego życiu codziennym, w pracy, w rodzinie, w kontaktach z innymi ludźmi oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  24. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w uwolnieniu się od wszelkiego zniewolenia w relacji z innymi istotami, duszami, ludźmi oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  25. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  wykorzystując wszystkie nasze pozytywne, twórcze talenty i myślenie oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  26. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać dom ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,, jego własną rodzinę oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  27. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym, w zdobywaniu dóbr materialnych, środków do życia i pieniędzy oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.                                                                                                                                                    28. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych punktach akupunkturowych, meridianach, kanałach energetycznych oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.                                                                                                                                              29. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych 7 gruczołach dokrewnych oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.                                                                                                                                                      30.mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym, i nie traktować go jak  pacynkę, laleczkę marionetkę, zabawkę oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.