Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Umowa z własną Duszą. Tekst do rozważenia.
Autor Bartek Marciniak.
Tekst warto użyć w maksymalnie szerokim wachlarzu spraw. Przecież kwestie finansowe, relacje małżeńskie możemy podobnie opowiedzieć. Podobne długie teksty można nagrywać na dyktafon lub programem do automatycznego czytania.

Proszę Boże o otwarcie mojego serca i o całkowitą ochronę dla mnie i mojej Duszy.

Boże Dawco Życia, proszę teraz Ciebie o pomoc i wsparcie w trakcie realizacji tej oto umowy pomiędzy mną Mirkiem Nowakiem a moją Duszyczką w kwestii wzajemnej współpracy i wsparcia. Boże Dawco Życia, proszę teraz o sąd Boży nade mną, moją Duszą i jej awatarami w związku zawieraną tutaj umową pomiędzy mną Mirkiem Nowakiem a moją Duszyczką w kwestii wzajemnej współpracy i wsparcia. Boże mego serca, proszę bądź teraz świadkiem tej oto umowy.

Ja Mirek Nowak proszę teraz moją Duszę o pełną, wzajemną współpracę i wsparcie pomiędzy nami.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę byśmy mieli bezpośredni kontakt z Bogiem poprzez czyste nasze serduszko.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się nie blokować mojej Duszy bezpośredniego kontaktu z Bogiem ani światła, miłości radości i zdrowia, które Bóg ma zawsze dla nas.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moja Duszę w realizowaniu i dostrojeniu się do planu jaki Bóg przygotował dla nas.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej istnieniu i przejawianiu się jako istota bożej miłości, istota bożej światłości.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w pracy nad utrzymaniem całkowitej jasności i czystości naszych energii, w czystości naszych intencji.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać w rozwoju mojej Duszy prowadzącego ją do oświecenia, wyjścia ze światów astralnych i materialnych.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w napełnianiu się bożym światłem i miłością manifestującą się w naszym systemie energetycznym.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich 12 ciałach aurycznych mojej Duszy ziemskiej osobowości.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych czakramach głównych, na czakrach pobocznych i na punktach akupunkturowych
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moja Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na własnych skrzydłach mojej Duszy i na ich wszystkich 7 ciałach aurycznych.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych 12 łańcuchach DNA RNA.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem w naszej kundalini i w promieniach naszego światła.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem w całym ciele fizycznym, w każdym jego organie, narządzie i w każdej komóreczce naszego ciała.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej rozwoju duchowym, dającym nam wymierne korzyści.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w uwolnieniu się od wszelkich zaciemnień i zbrukań w naszych energiach.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w naszej wzajemnej komunikacji.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad wyraźną i zrozumiałą rozmową, komunikacji ze mną.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze działać tak aby nie szkodzić mojej Duszy ani mnie samemu.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad rozwojem coraz to lepszego jasnowidzenia, jasnosłyszenia poprzez czyste nasze trzecie oko i serce.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad naszymi zdolnościami coraz to lepszego jasnowidzenia, jasnosłyszenia.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać pracę mojej Duszy nad zdrowiem naszego ciała, naszym pięknie duchowym i fizycznym.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej istnieniu i przejawianiu się jako anioł bożej miłości, anioł bożej światłości.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać pracę mojej Duszy nad polepszeniem naszego życia codziennego, sytuacji w pracy, rodzinie, nad poprawą kontaktów z innymi ludźmi.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad naszym uwolnieniem się od wszelkiego zniewolenia w relacji z innymi istotami, duszami, ludźmi.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę wykorzystując wszystkie nasze pozytywne, twórcze talenty i myślenie.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej wsparciu dla mnie przy zdobywaniu dóbr materialnych, środków do życia i pieniędzy.

W obecności Boga, naszego stwórcy, obie strony zawierające powyższą umowę, czyli Mirek Nowak i jego Dusza, zgadzają się na powyższe zobowiązania dotyczące wzajemnej współpracy i wsparcia jakie od tej pory sobie dają.
Proszę Dawco życia pobłogosław teraz mnie i mojej Duszy. Dziękuję Boże mego serca, że. sprowadziłeś mnie i moją Duszę z powrotem do Ciebie.
Dziękuję za dokonane Twe dzieło Boże.

Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w bezpośrednim kontakcie z Bogiem poprzez czyste nasze serduszko.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się nie blokować Sławkowi bezpośredniego kontaktu z Bogiem ani światła, miłości, radości i zdrowia które Bóg ma zawsze dla nas.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w realizowaniu i dostrojeniu się do planu jaki Bóg przygotował dla nas.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w jego istnieniu i przejawianiu się jako istota bożej miłości, istota bożej światłości.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w pracy nad utrzymaniem całkowitej jasności i czystości naszych energii, w czystości naszych intencji.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w jego rozwoju, w pracy Mirka nad moim oświeceniem.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w napełnianiu się bożym światłem i miłością manifestującą się w naszym systemie energetycznym.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich 12 ciałach aurycznych mojej ziemskiej osobowości.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych czakramach głównych, na czakrach pobocznych i na punktach akupunkturowych
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na moich własnych skrzydłach i na ich wszystkich 7 ciałach aurycznych.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych 12 łańcuchach DNA RNA.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem w naszej kundalini i w promieniach naszego światła.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem w całym ciele fizycznym, w każdym jego organie, narządzie i w każdej komóreczce Mirka ciała.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka pracę nad rozwojem duchowym, dającym nam wymierne korzyści.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w jego pracy nad uwolnieniem od wszelkich zaciemnień i zbrukań w naszych energiach.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w naszej wzajemnej komunikacji.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze rozmawiać, komunikować się z Mirkiem w sposób wyraźny, zrozumiały dla niego.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze informować Mirka o każdej istotnej sprawie dla nas w sposób wyraźny, zrozumiały dla niego.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się nie ukrywać niczego przed Mirkiem , nie robić nic za jego plecami, co mogłoby mnie Duszy i samemu Bartkowi zaszkodzić.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka rozwijając coraz to lepsze jasnowidzenie, jasnosłyszenie poprzez czyste nasze trzecie oko i serce.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w jego zdolnościach coraz to lepszego jasnowidzenia, jasnosłyszenia.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać zdrowie Mirka ciała, nasze piękno duchowe i fizyczne.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w jego życiu codziennym, w pracy, w rodzinie, w kontaktach z innymi ludźmi.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w uwolnieniu się od wszelkiego zniewolenia w relacji z innymi istotami, duszami, ludźmi.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka wykorzystując wszystkie nasze pozytywne, twórcze talenty i myślenie.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka dom, jego własną rodzinę.
Ja Dusza Mirka Nowaka zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać Mirka w zdobywaniu dóbr materialnych, środków do życia i pieniędzy.

Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę byśmy mieli bezpośredni kontakt z Bogiem poprzez czyste nasze serduszko.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się nie blokować mojej Duszy bezpośredniego kontaktu z Bogiem ani światła, miłości radości i zdrowia, które Bóg ma zawsze dla nas.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moja Duszę w realizowaniu i dostrojeniu się do planu jaki Bóg przygotował dla nas.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej istnieniu i przejawianiu się jako istota bożej miłości, istota bożej światłości.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w pracy nad utrzymaniem całkowitej jasności i czystości naszych energii, w czystości naszych intencji.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać w rozwoju mojej Duszy prowadzącego ją do oświecenia, wyjścia ze światów astralnych i materialnych.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w napełnianiu się bożym światłem i miłością manifestującą się w naszym systemie energetycznym.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich 12 ciałach aurycznych mojej Duszy ziemskiej osobowości.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych czakramach głównych, na czakrach pobocznych i na punktach akupunkturowych
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moja Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na własnych skrzydłach mojej Duszy i na ich wszystkich 7 ciałach aurycznych.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych 12 łańcuchach DNA RNA.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem w naszej kundalini i w promieniach naszego światła.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem w całym ciele fizycznym, w każdym jego organie, narządzie i w każdej komóreczce naszego ciała.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej rozwoju duchowym, dającym nam wymierne korzyści.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w uwolnieniu się od wszelkich zaciemnień i zbrukań w naszych energiach.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w naszej wzajemnej komunikacji.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad wyraźną i zrozumiałą rozmową, komunikacji ze mną.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze działać tak aby nie szkodzić mojej Duszy ani mnie samemu.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad rozwojem coraz to lepszego jasnowidzenia, jasnosłyszenia poprzez czyste nasze trzecie oko i serce.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad naszymi zdolnościami coraz to lepszego jasnowidzenia, jasnosłyszenia.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać pracę mojej Duszy nad zdrowiem naszego ciała, naszym pięknie duchowym i fizycznym.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej istnieniu i przejawianiu się jako anioł bożej miłości, anioł bożej światłości.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać pracę mojej Duszy nad polepszeniem naszego życia codziennego, sytuacji w pracy, rodzinie, nad poprawą kontaktów z innymi ludźmi.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad naszym uwolnieniem się od wszelkiego zniewolenia w relacji z innymi istotami, duszami, ludźmi.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę wykorzystując wszystkie nasze pozytywne, twórcze talenty i myślenie.
Ja Mirek Nowak zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej wsparciu dla mnie przy zdobywaniu dóbr materialnych, środków do życia i pieniędzy.

W obecności Boga, naszego stwórcy, obie strony zawierające powyższą umowę, czyli Mirek Nowak i jego Dusza, zgadzają się na powyższe zobowiązania dotyczące wzajemnej współpracy i wsparcia jakie od tej pory sobie dają.
Proszę Dawco życia pobłogosław teraz mnie i mojej Duszy. Dziękuję Boże mego serca, że. sprowadziłeś mnie i moją Duszę z powrotem do Ciebie.
Dziękuję za dokonane Twe dzieło Boże.
Dodano : 14-06-2012 Przez: s_majda Przeczytano: 673 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 14-06-2012 21:45:58
  Miałam Cię zapytać o tą umowę, w takiej wersji jak jest, czy inaczej

  [21:36:20] Sławomir Majda: adaptuj sobie

  [21:36:23] Sławomir Majda: jak chcesz

  [21:37:32] Regina: uwzględnić sprawy które mnie przeszkadzają i obciążają?

  [21:37:39] Sławomir Majda: pewnie

  [21:39:32] Regina: nie wiem czy nie przesadziłam, ale wręcz wykłócałam się z moją duszą,ogarnęła mnie taka wściekłość...

  [21:39:47] Sławomir Majda: b. dobrze

  [21:44:05] Regina: tą umowę z duszą to sobie nagram,tylko pytanie jak długo słuchać mam

  [21:45:01] Sławomir Majda: z tydzień

  [21:45:10] Sławomir Majda: a potem skoryguj

  [21:45:44] Regina: to znaczy jak mam skorygować?

  [21:46:25] Sławomir Majda: może tekst trzeba zmienić
 • s_majda 04-11-2012 12:40:04
  -Umowa z Bogiem? :D

  'TO NAJGORSZE CO MOŻNA ZROBIć!'

  Umowa z Bogiem? Zaraz karze mi coś zrobić'[Absalom 11:43:54]

  [12:44:58] a Monika Szpakowska: Z jednej strony ma racje- wiąże obie strony umowa. Bo gdyby jedna strona miała coś za darmo dostać to nie byłoby umowy tylko to by był 'dar'. Jednak Dusze nie patrzą na to, że umowa do wypełnienia to wabik aby iść we właściwym kierunku. Bóg powie- dobrze, zrobisz dla mnie to...A ja w zamian dam ci to.... Często Dusze nie zdają sobie sprawy, że jak wywiążą się z umowy to dostają coś o wiele cenniejszego niż rzecz zawartą w umowie...Dostają kontakt z Nim...
 • Monika Szpakowska 10-06-2013 15:16:00
  [14:32:38] Krystyna: Stało się znowu cos dziwnego, wczoraj napisałam tekst prośbę do duszy o współpracę, Sławkowi się podobał, napisałam w nim także żeby dusza dała znak jak się zgodzi na współpracę dzisiaj przeczytałam go w pokłonie jeszcze 2 razy prosiłam tez Boga aby pomógł żeby dusza się zgodziła na współpracę. Potem zaczęłam sprzątać w mieszkaniu i zaczęła mi w głowie się odmawiać modlitwa do matki boskiej chciałam odwrócić myśli ale się nie dało. Poprosiłam Boga tak jak stałam ale nic, potem odstawiłam miotle i poszłam do pokoju pokłoniłam się na stojąco i tak poprosiłam Boga żeby skasował tą modlitwa i wszystkie intencje bałwochwalcze i mi w głowie ucichło, nie chce mówić, że to dusza ponieważ nie jestem w stanie jeszcze tego rozróżnić, ale jeśli to ona, to ja proszę o współpracę a ona mi na to "święta boża rodzicielko" nie wiem jak się mam do tego ustosunkować, co to może być?

  [14:34:36] Monika Szpakowska: Dusza- poprzez serce matki boskiej do B (Boga Dawcy Życia) się zwraca. KONKRETNIEJ zwraca się do duszy jakiejś z wielu kobiet, inkarnowanych na całej ziemi i znanych jako matki tego, czy tamtego bóstwa (żywego boga).

  Zatem dusza takie ma intencje

  http://www.modlitwainnanizwszystkie.pl/readarticle.php?article_id=317

  http://www.modlitwainnanizwszystkie.pl/readarticle.php?article_id=1444

  Też Dusze mają swoiste transy np. ty żyjesz, mieszkasz w Polsce, mamy rok 2013

  a Dusza może być pogrążona w transie i przejawiać się np. ze średniowiecza i modlić się do kogoś innego a Ty do Stwórcy

  W takim wypadku prośba do Stwórcy o ochronę dla ciebie, twojej Duszy, całej twojej istoty w czasie przebywania w takim transie by szkód Dusza nie czyniła

  W modlitwie wstępnej jest taka prośba

  Prosimy Stwórco wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o to, abyśmy zawsze od teraz pamiętali, przejawiali stan trzeźwości, przytomności, doświadczania współtworzenia z Tobą ¦wiatłości, nawet w stanach niemocy, nieprzytomności, transowych i jakichkolwiek innych, abyśmy od razu Stwórco mogli interweniować i prosić Ciebie Boże Sił Stwórczych miłości o pomoc. A jeśli mimo to nie uczynimy nic, nie zwrócimy się do Ciebie ¦wiatłości, jeśli nie byłoby w nas zupełnej woli przyjęcia pełni bożych łask, to dla najwyższego dobra naszego i wszystkich prosimy Ciebie ¦wiatłości o wsparcie i pełną ochronę dla nas m.in. w czasie trwania wszelkich blokad, nieprzytomności, transów, aby nie dochodziło do dalszych uwikłań i aby nastąpiło trwałe, łatwe i szybkie zjednoczenie naszej woli z TWOJ¡. Jeśli Boże Dawco Życia jest to możliwe i korzystne według Twoich kryteriów, to prosimy, aby wszelkie transy, niemoc, nieprzytomność i im podobne blokady-wzorce, stały się od teraz dla nas trwale zbędne a my od nich wolni i aby rozumienie wszystkich konsekwencji naszych obecnych, przyszłych i dawnych czynów stało się przez nas jasne, klarowne, zupełne, tak aby cała egzystencja moja, mojej Duszy, całej nasze istoty przebiegała zawsze i trwale w sposób trzeźwy, świadomy według wyłącznie Twej ¦wiatłości woli i kryteriów.

  [14:41:01] Krystyna: to znaczy, że to było od duszy?

  [14:42:44] Monika Szpakowska: tak

  przez serce innych istot modli się do B.

  http://www.modlitwainnanizwszystkie.pl/readarticle.php?article_id=1200

  http://www.modlitwainnanizwszystkie.pl/readarticle.php?article_id=1156

  Bardzo dobrze, że interweniujesz

  <<< Poprosiłam Boga tak jak stałam ale nic, potem odstawiłam miotle i poszłam do pokoju pokłoniłam się na stojąco i tak poprosiłam Boga żeby skasował tą modlitwa i wszystkie intencje bałwochwalcze i mi w głowie ucichło

  <<< nie wiem jak się mam do tego ustosunkować

  poproś Stwórcę o wyjaśnienie tego, co to miało oznaczać i co zrobić

  [14:50:03] Krystyna: dzięki wielkie

  [15:04:30] Monika Szpakowska: oczywiście o wyjaśnienie takie by Dusza nie blokowała, byś ty jako osobowość zrozumiała
 • s_majda 10-06-2013 18:01:44
  Takie modlitwy nie do Boga, jako odpowiedź na prośbę o współpracę są jakąś formą odreagowania bałwochwalstwa przez duszę. Zapewne niebawem pokażą się inne zapamiętane dawniejsze bóstwa, bogowie, i nie tylko i zobaczysz -usłyszysz co dusza o nich myśli.

  W 2001r słuchałem nagrań z modlitwami p. L. Żądło. Po kilku miesiącach słuchania modlitw z kaset, czytania ich z jego książek i `wywaliło" przekonanie mojej duszy, że Boga niema. W trakcie słuchania jakiegoś nagrania o Bogu, coś sobie skojarzyła i skomentowała to dosadnie ``co on (L.Ż. ) pie...-Boga nie ma. ``Męczyłem się z tym ze 6 dni. Nic nie docierało do mojej duszy że Bóg istnieje, żadne argumenty.

  Aby doszło światło Stwórcy-na początku trzeba odprawić wszelkich pośredników, zastępcze a kiedyś ważne figury. Jeśli przez całe lata klepałaś inwokacje do rozmaitych bóstw to dusza o tym wie i pamięta. Bez wątpienia Bóg jej to teraz przypomniał a tobie dał pozytywny znak, jak się sprawy mają.
 • s_majda 29-08-2018 21:25:32

  Część 1 -opracował:  Konrad Jaszowski 

  1. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, proszę teraz moją Duszę o pełną, wzajemną współpracę i wsparcie pomiędzy nami oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  2. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę byśmy mieli bezpośredni kontakt z Bogiem Dawcą Życia poprzez czyste nasze serduszko oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  3. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się nie blokować mojej Duszy bezpośredniego kontaktu z Bogiem ani światła, miłości radości i zdrowia, które Bóg Dawca Życia ma zawsze dla nas oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  4. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moja Duszę w realizowaniu i dostrojeniu się do planu jaki Bóg Dawca Życia przygotował dla nas oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  5. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej istnieniu i przejawianiu się jako istota bożej miłości, istota bożej światłości oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  6. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w pracy nad utrzymaniem całkowitej jasności i czystości naszych energii, w czystości naszych intencji oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  7. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać w rozwoju mojej Duszy prowadzącego ją do oświecenia, wyjścia ze światów astralnych i materialnych oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  8. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w napełnianiu się bożym światłem i miłością manifestującą się w całym  naszym systemie energetycznym oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  9. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich 12 ciałach aurycznych i ich płaszczach, mojej Duszy oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  10. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych 21 czakramach głównych, na czakrach pobocznych, na całym kanale czakrowym oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.                                                                                                                11. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych punktach akupunkturowych, meridianach, kanałach energetycznych oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  12. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moja Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na własnych skrzydłach mojej Duszy i na ich wszystkich 7 ciałach aurycznych oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  13. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych 12 łańcuchach DNA RNA oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.                                                                                                                                 14. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych 7 gruczołów dokrewnych oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  15. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem w naszej kundalini i we wszystkich promieniach naszego światła oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.                                                                           16. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem w całym ciele fizycznym, w każdym jego organie, narządzie i w każdej komóreczce naszego ciała oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  17. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej rozwoju duchowym, dającym nam wymierne korzyści oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  18. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w uwolnieniu się od wszelkich zaciemnień i zbrukań, od wszelkich negatywnych emocji i wibracji, od czerni i szarości  w naszych energiach oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  19. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w naszej wzajemnej komunikacji oraz naszej komunikacji z Bogiem Dawcą Życia oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  20. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad wyraźną i zrozumiałą rozmową, komunikacji ze mną oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  21. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze działać tak aby nie szkodzić mojej Duszy ani mnie samemu oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  22. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad rozwojem coraz to lepszego jasnowidzenia, jasnosłyszenia poprzez czyste nasze trzecie oko i serce oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  23. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad naszymi zdolnościami coraz to lepszego jasnowidzenia, jasnosłyszenia oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  24. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać pracę mojej Duszy nad zdrowiem naszego ciała, naszym pięknie duchowym i fizycznym oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  25. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej istnieniu i przejawianiu się jako anioł bożej miłości, anioł bożej światłości, jako istota bożej miłości oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  26. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać pracę mojej Duszy nad polepszeniem naszego życia codziennego, sytuacji w pracy, rodzinie, nad poprawą kontaktów z innymi ludźmi oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  27. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej pracy nad naszym uwolnieniem się od wszelkiego zniewolenia w relacji z innymi istotami, duszami, ludźmi oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  28. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę wykorzystując wszystkie nasze pozytywne, twórcze talenty i myślenie oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  29. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę w jej wsparciu dla mnie przy zdobywaniu dóbr materialnych, środków do życia i pieniędzy oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.                                                                                                                                                        30. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że Ja ........................... obecna osobowość mojej Duszy, zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać moją Duszę i nie traktować jej jak pacynkę, laleczkę marionetkę, zabawkę oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

   

  część 2

  1. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym, w bezpośrednim kontakcie z Bogiem Dawcą Życia poprzez czyste nasze serduszko oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  2. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się nie blokować Konradowi Jaszowskiemu, jej obecnej osobowości w świecie materialnym,  bezpośredniego kontaktu z Bogiem Dawcą Życia ani światła, miłości, radości, zdrowia, pieniędzy, bogactwa które Bóg Dawca Życia ma zawsze dla nas oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  3. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w realizowaniu i dostrojeniu się do planu jaki Bóg Dawca Życia przygotował dla nas oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  4. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w jego istnieniu i przejawianiu się jako istota bożej miłości, istota bożej światłości oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  5. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w pracy nad utrzymaniem całkowitej jasności i czystości naszych energii, w czystości naszych intencji oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  6. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w jego rozwoju, w pracy ........................... nad moim oświeceniem oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  7. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w napełnianiu się bożym światłem i miłością manifestującą się w całym  naszym systemie energetycznym oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków. 

  8. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich 12 ciałach aurycznych i ich płaszczach, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  9. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych dwudziestu-jeden czakramach głównych, na czakrach pobocznych na całym kanale czakrowym oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  10. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na moich własnych skrzydłach i na ich wszystkich 7 ciałach aurycznych oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  11. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych dwunastu łańcuchach DNA RNA oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  12. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem w naszej kundalini i we wszystkich promieniach naszego światła oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  13. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem w całym ciele fizycznym, w każdym jego organie, narządzie i w każdej komóreczce ciała ........................... oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  14. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  pracę nad rozwojem duchowym, dającym nam wymierne korzyści oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  15. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w jego pracy nad uwolnieniem od wszelkich zaciemnień i zbrukań, od wszelkich negatywnych emocji i wibracji, od czerni i szarości  w naszych energiach oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  16. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w naszej wzajemnej komunikacji oraz naszej komunikacji z Bogiem Dawcą Życia oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  17. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze rozmawiać, komunikować się z Konradem Jaszowskim, jej obecnej osobowości w świecie materialnym,  w sposób wyraźny, zrozumiały dla niego oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  18. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze informować ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  o każdej istotnej/nie sprawie dla mnie/nas w sposób wyraźny, zrozumiały dla niego oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  19. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się nie ukrywać niczego przed Konradem Jaszowskim, jej obecnej osobowości w świecie materialnym, nie robić nic za jego plecami, co mogłoby jej  i samemu Konradowi Jaszowskiemu zaszkodzić oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  20. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  rozwijając coraz to lepsze jasnowidzenie, jasnosłyszenie poprzez czyste nasze trzecie oko i serce oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  21. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w jego zdolnościach coraz to lepszego jasnowidzenia, jasnosłyszenia oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  22. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać zdrowie ciała ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,, nasze piękno duchowe i fizyczne oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  23. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w jego życiu codziennym, w pracy, w rodzinie, w kontaktach z innymi ludźmi oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  24. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w uwolnieniu się od wszelkiego zniewolenia w relacji z innymi istotami, duszami, ludźmi oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  25. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  wykorzystując wszystkie nasze pozytywne, twórcze talenty i myślenie oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  26. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać dom ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,, jego własną rodzinę oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

  27. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym, w zdobywaniu dóbr materialnych, środków do życia i pieniędzy oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.                                                                                                                                                    28. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych punktach akupunkturowych, meridianach, kanałach energetycznych oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.                                                                                                                                              29. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym,  w przejawianiu jedności z właściwym dla nas bożym światłem na wszystkich naszych 7 gruczołach dokrewnych oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.                                                                                                                                                      30.mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty m.in.  akceptowania/nie, realizowania/nie, wypełniania/nie, zawierania/nie umowy że moja Dusza, Dusza ........................... zobowiązuję się niewinnie, bezpiecznie i szczerze wspierać ..........................., jej obecną osobowość w świecie materialnym, i nie traktować go jak  pacynkę, laleczkę marionetkę, zabawkę oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.