Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Oczyszczanie serca i jego energii. Cz 1
Nie będę pisał co może znajdować się w sercu i jego energiach. To trzeba samemu zobaczyć. Nie piszę też aby nie podsuwać pomysłów różnym gorącym głowom i tym którym nie zależy na świetle serca własnego i cudzego. Ja w serduszku miałem figurkę zapomnianej już bogini, cały skład broni i inne różności.
Od serca wypada rozpocząć całe uzdrawianie całej naszej istoty nie tylko energetyki ale i ciała fizycznego.

Link z informacją dla czego należy rozpoczynać modlitwę od prośby o otwarcie serca

Tak samo wypada oczyścić najpierw serce. Energia serca kiedy obejmie czakrę dostatku przyniesie uwolnienie od ślubowań biedy, nędzy i ubóstwa. Tylko energia serca może uwolnić skutecznie od ciężkiej choroby nawet od raka. Poprzez energie bożej miłości płynącej z rozświetlonego, czystego ludzkiego serca odbudowane zostały anielskie skrzydła u wielu już osób.

Boże sił stwórczych, proszę otwórz moje własne serce, Duszę, umysł i ziemską osobowość na pełne i całkowite uzdrowienie i przekazanie Tobie całego mojego własnego serca i wszystkich jego energii. Boże sił stwórczych, proszę otwórz moje własne serce, Duszę, umysł i ziemską osobowość na pełne i całkowite, bezpieczne oraz niewinne uaktywnienie całego mojego własnego serca i wszystkich jego energii.
Oddaję teraz Tobie Boże moje własne serce i wszystkie jego energie. Uczyń proszę Boże z moim własnym sercem i jego energiami to wszystko co uznajesz za stosowne i właściwe. Uczyń proszę Boże sił stwórczych z moim własnym sercem i jego energiami to wszystko co jest dla mnie i wszechświata najlepsze, najwartościowsze i jedynie słuszne.

Boże twórczej mocy, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego serca i jego energii na wszystkich jego przestrzeniach, na wszystkich płaszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich kanałach energetycznych. Boże twórczej mocy, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego własnego serca i jego energii od wszystkich podłączonych do mnie, do serca aktywnych i uśpionych, zakodowanych i podtrzymywanych wzorców śmierci, wzorców mojego umierania. Boże sił stwórczych, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego serca i jego energii od wszystkich aktywnych i uśpionych, zakodowanych i podtrzymywanych wzorców ulegania innym istotom niż wszechmogący Bóg.
Boże sił stwórczych, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego serca i jego energii od wszystkich podłączonych do mnie wytwórców kajdan, sieci, sznurów do łapania Dusz, do łapania ludzi, oraz wszystkich łapaczy ludzkich Dusz, łapaczy istot astralnych.

Proszę dla mnie i dla mojej własnej Duszy o pełną trwałą, boską czystość i świetlistość całego mojego własnego serca i jego energii. Proszę Wszechmogącego Boga dla mnie i dla mojej własnej Duszy o pozytywne zharmonizowanie całego mojego serca i jego energii z bożymi energiami z bożym planem dla mnie.
Boże twórczej mocy, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego serca i jego energii na wszystkich połączeniach ze wszystkimi moimi czakramami zewnętrznymi, ze wszystkimi moimi czakramami ciała fizycznego, ze wszystkimi moimi gruczołami dokrewnymi, ze wszystkimi innymi warstwami moich ciał aurycznych, mojej ziemskiej osobowości, oraz moich anielskich skrzydeł. (To ostatnie oczywiście tylko dla inkarnowanych aniołów. ) Boże sił stwórczych, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego własnego serca i jego energii, w kontekście oddziaływań i połączeń ze wszystkimi moimi tkankami, narządami, organami ciała fizycznego i duchowego oddziałującymi na moje kochane serce jak również we wszystkich innych wzajemnych relacjach. Boże sił stwórczych, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego serca i jego energii od wszystkich wkodowanych nam kiedyś i od wszystkich przyjętych intencji, nawyków i potrzeb bycia niewolnikiem ludzkim, niewolnikiem istot astralnych i bogów astralnych, niewolnikiem idei, pomysłów, niewolnikiem energii i myślokształtów. Boże sił stwórczych, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego serca i jego energii od wszystkich intencji, nawyków, potrzeb używania boskich mocy, bożych energii do destrukcji oraz zniszczenia. Boże twórczej mocy, proszę aby dokonało się teraz, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie całego mojego własnego serca i jego energii w wzajemnej harmonijnej relacji z moją własną Nadświadomością.
Boże twórczej mocy, proszę aby dokonało się teraz, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie całego mojego własnego serca i jego energii na wszystkich połączeniach ze wszystkimi planetami wszechświata, z gwiazdami, ze wszystkimi ciałami kosmicznymi wszechświata. Boże sił stwórczych, proszę aby dokonało się teraz, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie całego mojego serca i jego energii od wszystkich intencji, nawyków i potrzeb złego odżywiania się, niszczenia siebie źle dobraną dietą, pokarmami, płynami. Boże sił stwórczych, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego serca i jego energii od wszystkich intencji, nawyków, potrzeb umierania, uśmiercania mojego ciała, mojego serca mojej ziemskiej osobowości.

Boże sił stwórczych, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne, trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego serca i jego energii w kontekście oddziaływań i połączeń ze wszystkimi myślokształtami, ze wszystkimi energiami moimi i wszechświata, Boże sił stwórczych, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne, trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego serca i jego energii w kontekście oddziaływań i połączeń ze wszystkimi kanałami energetycznymi.
Boże twórczej mocy, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego serca i jego energii od wszystkich podłączonych do mnie, do niego strażników, żywych bogów, guru, ludzi i istot obojga płci. Boże sił stwórczych, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego serca i jego energii od wszystkich przyjętych i wkodowanych mi kiedyś inicjacji i energii Reiki i wszystkich innych inicjacji oraz ich wszystkich negatywnych skutków. Boże sił stwórczych, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego serca i jego energii od mojego uzależnienia od fioletowego Beliala, od astralnych archaniołów Gabriela, Michała, Metatrona, od wszystkich im podobnych.

Boże sił stwórczych, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego serca i jego energii od wszystkich podłączonych do mnie i zasilanych energią mojego serca, wszystkich fizycznych i energetycznych pasożytów, szkodliwych bakterii, grzybów, pleśni, wirusów i wszelkich innych zbędnych we mnie i znanych Tobie Boże drobnoustrojów oraz mikroorganizmów. Boże twórczej mocy, proszę aby dokonało się teraz, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie całego mojego serca i jego energii od wszystkich intencji, nawyków i potrzeb szkodzenia sobie i innych istotom. Boże proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego serca i jego energii od wszystkich, którzy wtargnęli kiedyś w święty obszar mojego serca, od wszystkich, których w moje serca wpuściłem ja sam, moja Dusza i jej inni poprzedni ziemscy awatarowie. Boże sił stwórczych, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego serca i jego energii od wszystkich intencji, nawyków, potrzeb zamykania mojego serca, blokowania jego jasnych energii.
Boże sił stwórczych, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego serca i jego energii od wszystkich energii astralnych krokodyli, od ulegania astralnym krokodylom, i od wszelkich zależności od nich. ( Istnieje rasa niebieskookich astralnych krokodyli. Niektórzy mogą pamiętać je z czerwonymi oczami. )
Boże sił stwórczych, proszę aby dokonało się teraz, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie całego mojego serca i jego energii od wszystkich podłączonych do mnie, do mojego serca moich intencji, nawyków, potrzeb, wszystkiej misji, ślubowań, zobowiązań. Boże sił stwórczych, proszę aby dokonało się teraz, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie całego mojego serca i jego energii od wszystkich energii walki, energii magicznych, transowych, narkotycznych i alkoholowych. Boże sił stwórczych, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego serca i jego energii od wszystkich intencji, nawyków, potrzeb umierania, uśmiercania mojego ciała poprzez choroby i blokady wprowadzone do serca przez inne istoty energetyczne i istoty fizyczne.
Boże twórczej mocy, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego serca i jego energii od wszystkich wzorców chorób, dolegliwości, napięć, od wszystkich intencji, nawyków i potrzeb podtrzymywania chorób, dolegliwości, napięć, cierpienia.
Boże sił stwórczych, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego serca i jego energii od wszystkich energii wężowych, od wężowych astralnych istot i wszelkich zależności od nich. Oddałem Tobie Boże całą moją niewiedzę na temat mojego serca i jego energii.

Pozwalam aby moje własne serce uzdrowione bożą Miłością, świeciło i zawsze jaśniało bardziej niż tysiące słońc.
Boże sił stwórczych, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego serca i jego energii od wszystkich przyjętych i wkodowanych mi kiedyś inicjacji i energii satanistycznych i z nimi współbrzmiących.


Link Mandala-obraz olejny Elżbiety ?liwy ,,7 czakramów” korespondujący z tematem modlitwy.

Link Mandala-obraz olejny Elżbiety ?liwy ,,Róża serca” korespondujący z tematem modlitwy.

Dodano : 22-06-2008 Przez: s_majda Przeczytano: 524 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 27-06-2008 18:01:00
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82#Archanio.C5.82owie

  Strona Wikipedii z rysunkami pieczęci archanielskich. Pieczęcie Archanioł zakładał na serce. Z opisów jakie znalazłem w różnych tekstach wynika, że to był bardzo bolesny zabieg.
 • Sławomir M. 13-06-2013 18:14:38

  [6/12/2013 4:30:23 PM] : miłość za rogiem...

  miłość to w sercu trzeba mieć a wtedy wszędzie będzie ona

  [w sercu potocznie się mówi- chodzi o całą istotę]

  [6/12/2013 4:32:03 PM] GOSIA: dosłowność ważna

  [6/12/2013 4:35:15 PM] Mirka: wszyscy prawie skupiają się na sercu

  a ono nie jest najważniejsze

  w inkarnacjach Duszy poza ziemskich nie ma np. serca fizycznego itp.- cała istota wysyła energie

  tak samo jest teraz

  ktoś zobaczy jaki ten guru ma serce....a w innych miejscach istoty panuje zepsucie

  serce o niczym nie świadczy

  Ta osoba podsuwa ci intencje do zrobienia ,,czekania (nie czekania), spotykania (nie spotykania) miłości za rogiem,,

  Miłość za rogiem odnosi się też do prostytutki

  Dopisek: ważne by pamiętać, że nie tylko serce a całą istotę, własną Duszę angażować trzeba w każdą modlitwę. Patrzeć nie na jakiś aspekt a na całość.