Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Odłamy Buddyzmu – Kanon Mahajany. Intencje

,,How and why the Vows of Amitabha should not be made and implemented?" Version of the film with English subtitles Link
Czym są intencje, do czego służą, jak z nimi postępować?
Informacje w artykule

Link- 800 intencji

Zebrane z buddyjskich sutr słowa ,,mądrości” mogą nie budzić entuzjazmu u współczesnego czytelnika, konsumenta Telenoweli. Dla większości ludzi Zachodu będą to nawet niezrozumiałe brednie. Rzecz cała leży w tym, że owe brednie są filarami nauk nie tyle Sidharty Gautamy ,ale rozmaitych szkół buddyjskich. A owe nauki, dusze tam wyszkolone, realizują wszędzie w kolejnych inkarnacjach, czego przejawem bywa pustka w umyśle przeciętnego ucznia w każdej szkole. Znikąd się przecież ta umysłowa pustka nie wzięła. Aby zostać durniem nadzwyczajnym, trzeba się bardzo napracować.
Uwagi merytoryczne:
Jeśli w trakcie pracy z intencjami, zagubi się uważność lub zrozumienie tekstu, powróćmy do danej frazy. A jeśli jest się utrzymuje to sugeruję zakończenie procedury. Dobrze jest też poprosić o otrzeźwienie, o oprzytomnienie własne i całej istoty.


Amithaba Sutra – zawierająca nauki Buddy
1. Naszego utrzymywanego przeświadczenia i wiary w to, że jeśli dobry mężczyzna i odpowiednio kobieta i ich dusze słyszą m.in. wypowiadane imię Amitabhy i zachowują je w swoich sercach, bez zwątpienia choćby przez jeden dzień to odrodzą się w Krainie Najwyższej Błogości Buddy Amitabhy oraz naszego afirmowania tego w naszym życiu i nauczania tego innych istot
2. Naszego widzenia korzyści i pożytku w wypowiadaniu słów : Jeśli żywa istota je (imię Amitabhy) usłyszy, powinna czynić życzenie: „Odrodzę się w tej krainie”
3. Naszej propagowanej, doświadczanej i utrzymywanej wiary w to, że w setkach miliardach krain Buddy w kierunku zachodnim, jest kraina zwana Najwyższą Błogością w której teraz - w tej chwili Budda zwany Amitabha naucza dharmy nazywanej tak dlatego iż wszystkie żyjące tam istoty nie doświadczają żadnego cierpienia ale cieszą się najwyższą błogością
4. Naszej propagowanej, doświadczanej i utrzymywanej wiary w to, że życie m.in. tego Buddy (Amitabhy) i jego ludzi rozciąga się przez niezmierzone, niezliczone kalpy ( okresy czasu ) , z tego powodu nazywany on jest Amitajus (Nieograniczone Życie) a także naszego bycia nazywanymi Amitajusami
Avatamsaka Sutra – prezentuje tzw. Filozofię totalności
5. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania i wiary w to, że aby zliczyć wszystkie wszechświaty Buddy, trzeba by całej wieczności oraz Naszego trzymania, propagowania i doświadczania wiary w to, że w każdym pyłku kurzu tych światów są niezliczone światy i buddowie a także, że z czubka każdego włosa ciała Buddy ukazują się czyste krainy, których nie można opisać - tak, jak ich cudów, splendorów, imion i piękna a także naszego posiadania takich wszechświatów i ich kreowania
6. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania o tym , że Ci którzy pragną wejść w tę sferę realizacji Zwycięskiego, powinni porzucić wszystkie pragnienia jak przestrzeń a także powinni porzucić lgnięcie do koncepcji, myśli i percepcji jak również powinni wejść w ten umysł, który przypomina przestrzeń oraz naszego nauczania tego innych i podążania za tą myślą w naszym życiu
7. Naszej posiadanej, przejawianej wiary w to, że wyzwolenie zależy wyłącznie od nas samych pomimo iż zostały wskazane nam metody jego osiągnięcia i odpowiednio, że wyzwolenie zależy od stanu świata, od innych istot, bytów, tworów a w tym m.in. od duszy-istoty Lokesia
8. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania i wiary w to, że tak jak dysk księżyca pojawiający się na niebie nie odbije się na powierzchni wody w naczyniu , jeśli nie ma naczynia z wodą - tak też podobnie świecący cały czas księżyc współczucia Buddy, nie odbije się, jeśli nie pojawi się szczęśliwe naczynie oraz głoszenia takich nauk przez nas wszem i wobec a także naszego emanowania współczuciem istoty oświeconej dzięki której inni mogą osiągnąć ukojenie
9. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania, że Dharma ( podstawa etyczna, norma, prawo karmiczne , ostateczna prawda i rzeczywistość ) bez medytacji jest jak głuchy muzyk, który sprawia radość innym, ale nie może cieszyć się własną muzyką i naszego nauczania tego przez nas innych istot a także naszego podążania tą myślą
10. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania wiary m.in. w to, że niepojęta jest wolność wszystkich buddów, ich cuda, objawienia i współczucie dla wszystkich ludzi a także naszego bycia takimi wolnymi istotami czyniącymi cuda, objawiania i emanującymi współczuciem
11. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania i głoszenia wiary w to, że tak jak smaku melasy nie pozna się dzięki opisowi, tak też smak pustki należy poznać poprzez medytację oraz naszego dążenia m.in. do tego aby nie opisywać, aby nie wyrażać naszych uczuć, opinii i miłości w sercu twierdząc że inni muszą to doświadczyć bo inaczej nie zrozumieją
12. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania myślenia i nauczania tego innych, że nie należy akceptować słów Buddy jedynie z powodu szacunku do Niego lecz trzeba je dokładnie i wnikliwie badać ( poznawać ich sens ) tak jak wypala się, jak tnie i poleruje złoto a także naszego głoszenia m.in. nauk, teorii tak, że inni się w nich zatracają, zaślepiają sobie tym samym drogę do Stwórcy bo chcą stać się tak oświeconymi, uwikłanymi istotami poza Bogiem Dawcą Życia, oraz naszego zatracania się w taki sposób, opóźniając nasze własne oświecenie w świetle Stwórcy
13. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania , że umysł jest jak malarz i wytwarza złożenia ( łączy, składa elementy, obrazy w określoną całość ) w taki sposób że , wszystkie istniejące światy są obrazami namalowanymi przez umysł a w tym naszego stawania się wszelkich płci, rodzajów, poziomów bogami jacy kreują światy, kręcą boskim kołem karmy
14. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania wiary w to, że w przeszłości jest przyszłość, a w przyszłości teraźniejszość , że niezliczone kalpy ( eony – okresy czasu ) to tylko chwila, a ta chwila jest nieskończonymi kalpami i że tak rozpoznaje się rzeczywistość wszechświata oraz nauczania tego innych istot a także naszego manipulowania twierdzeniami na temat czasu, tak że inni wpadają z naszego powodu w pomieszania a w tym naszego stawania się wszelkich płci, rodzajów, poziomów ofiarami takich twierdzeń

Diamentowa Sutra - gdzie Budda objawia pustość wszelkich zjawisk jako ich prawdziwą Naturę (do pustki ?)
15. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania wiary i głoszenia jako prawdy duchowej tego, że wszyscy którzy widzą ciało Buddy jako zwykłą formę i słyszą jego głos jako zwykły głos, wkroczyli na błędną ścieżkę i w rzeczywistości nie widzą go a także naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania, nauczania że Dusze nie istnieją, nie myślą i zawsze dążą do doskonałości i nie popadają w pomieszania, na błędne drogi
16. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania i wiary w to, że ci którzy znajdują zadowolenie w ograniczonych doktrynach, zawierających pojęcia jaźni, osobowości, istoty i odpowiednio odrębnej indywidualności, niezdolni są do uznania, przyjęcia, studiowania i otwartego objaśniania rozpraw, nauk, norm a w tym naszego poszerzenia wiedzy na temat bałwochwalczych, etycznych, filozoficznych, moralnych praktyk tak że zapominamy o Stwórcy
17. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania i głoszenia poglądów, że gdziekolwiek są materialne cechy, tam jest ułuda; ale ktokolwiek postrzega, że wszystkie cechy są w rzeczywistości nie-cechami, ten postrzega Tathagatę ( tego co przyniosło/ przyniósł prawdę lub ostateczne wyzwolenie ) oraz urzeczywistniania tego w naszym życiu i doświadczania wszelkich tego skutków a tym naszego podążania drogą wyrzeczenia się dóbr materialnych tak, że cierpimy my i bliscy wokół nas
18. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania, że prawda jest niewyrażalna i nie do ogarnięcia oraz utrzymywania, że ona ani istnieje, ani nie istnieje oraz głoszenia poglądu, że ta niewyrażalna zasada stanowi podstawę różnych doktryn wszystkich mędrców, buddów, bodhisattwów jak również nauczania tego innych a tym samym naszego bycia ograniczanymi istotami w mowie, w piśmie i posiadania zubożałego języka bo przecież prostakowi wszystkiego nie da się wyrazić
19. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przeświadczenia, że słowa nie mogą objaśnić prawdziwej natury wszechświata i Stwórcy oraz że tylko zwykli ludzie, spętani pożądaniami robią użytek z tej arbitralnej metody oraz naszego propagowania takich poglądów a tym samym naszego wiecznego milczenia, ograniczania słów tak by inni wczuwali się m.in. w prawdziwą naturę wszechświata
20. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania, że umysł powinien być w niezależności od wszelkich myśli, które w nim powstają – jeżeli natomiast umysł polega na czymkolwiek, wtedy nie ma on żadnego pewnego schronienia oraz propagowania takich poglądów i urzeczywistniania ich w naszym życiu tym samym skazując nas na pustkę w umyśle, na ograniczanie nam kontaktu z naszymi własnymi uczuciami, myślami a także ze Stwórcą stając się pustymi istotami nie potrafiącymi ukazać miłości
Lankavatara – jedna z najważniejszych sutr buddyzmu mahajany i wadżrajany; zgodnie z tradycją zawiera słowa Buddy ( wybrane )
21. Naszego wyznawania poglądu, że błąd tkwi w tych mylnych naukach, jakie zazwyczaj głoszą filozofowie polegający na tym , że nie rozpoznają oni, iż obiektywny świat powstaje z samego umysłu i nie pojmują oni, że cały system umysłu także powstaje z samego umysłu - nieświadomi faktu, iż istnieje tylko jedna, wspólna esencja a także naszego kreowania m.in. idei, nurtów jakie wyrzekają się umysłu, uczuć, emocji oraz Stwórcy
22. Naszego przyjęcia zasady, że Budda Dharmata ( natura świata) jest Ostateczną Zasadą Rzeczywistości, z której biorą swe istnienie wszelkie rzeczy, lecz która sama w sobie wykracza poza wszelkie określenia oraz nauczania tego innych a także naszego bycia ostatecznymi zasadami rzeczywistości, źródłami wszelkich rzeczy, istot, bytów, tworów
23. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania wiary w pogląd i hołdowania zasadzie, że Buddowie nie nauczają Dharmy, która jest zależna od liter oraz że każdy, kto naucza doktryny zależnej od liter i słów, jest tylko gadułą, ponieważ prawda jest poza literami, słowami i księgami oraz naszego szukania prawdy, przesłanek poza słowami, poza niewypowiedzianymi aspektami
24. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania wiary w to, że jeśli o czymkolwiek twierdzi się cokolwiek, wtedy to coś zyskuje naturę istnienia, i np. już samo stwierdzenie: „wszystkie rzeczy są nienarodzone” niszczy swą własną prawdziwość – oraz naszego propagowania, tworzenia takich idei i poglądów
25. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania twierdzenia, że m.in. ludzie na tym świecie są w swym myśleniu uzależnieni od jednej z dwóch rzeczy: od idei istnienia, przez co znajdują upodobanie w realizmie, i odpowiednio od idei nieistnienia, przez co znajdują upodobanie w nihilizmie; w każdym przypadku wyobrażają sobie wyzwolenie tam, gdzie go nie ma a także naszego tworzenia idei nihilizmu, pustki w życiu, w sercu, w umyśle i nie tylko u siebie
26. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania poglądu , że niemądrzy i nieoświeceni czepiają się nazw, znaków i idei; gdy ich umysły poruszają się po tych kanałach, żywią się mnogością przedmiotów i wpadają w pojęcia duszy-ego i wszystkiego, co do niej przynależy; czynią rozróżnienia pomiędzy zjawiskami dobrymi i złymi i lgną do tych, które im odpowiadają – wobec tego gdy tak lgną, następuje odwrót ku niewiedzy i gromadzi się karma zrodzona z chciwości, gniewu i głupoty (...), przez co stają się niezdolni do uwolnienia z kręgu narodzin i śmierci oraz propagowania przez nas takich idei i poglądów a także naszego przynależenia do niemądrych, nieoświeconych, uwikłanych istot
27. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania wiary w to, że Nirwana jest dziedziną Buddy Dharmaty ( natury świata ); jest tam, gdzie przejawienie Szlachetnej Mądrości, która jest Stanem Buddy, przejawia samą siebie w Doskonałej Miłości do wszystkiego; jest tam, gdzie przejawienie Doskonałej Miłości, która jest Stanem Tathagaty ( ten który przyniósł prawdę lub ten, który przyniósł wyzwolenie ), wyraża się w Szlachetnej Mądrości dla oświecenia wszystkich – tam na prawdę jest Nirwana a także naszego dążenia do stanu Nirwany, stanu szlachetnej mądrości wskazanej przez Sidhartę
28. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania, że system umysłu, który jest najbardziej charakterystycznym znamieniem osobowości, rodzi się z niewiedzy, różnicowania, pragnienia i działania, a jego aktywność jest napędzana poprzez postrzeganie, chwytanie i proces przywiązywania się do przedmiotów tak, jakby były rzeczywiste a także naszego życia w niewiedzy, w pomieszaniu tak że sądzimy, że światłe nauki muszą być niezrozumiałe dla nas samych i innych
29. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania prawdy, że śmierć Buddy, wielka Parinirwana, nie jest ani zniszczeniem, ani śmiercią, gdyż w przeciwnym razie byłaby narodzinami i trwaniem oraz tego, że gdyby była zniszczeniem, byłaby czynem wywołującym skutki, a tym wszak nie jest, jak również nie jest też zniknięciem ani porzuceniem, ani nie jest też osiągnięciem czy nie-osiągnięciem; nie posiada jakiegoś znaczenia, ani też nie jest bez jakiegoś znaczenia, gdyż dla Buddów nie ma żadnej Nirwany a w tym naszego dążenia do takiego stanu w którym żyjemy i jednocześnie nie żyjemy, cierpimy i jednocześnie nie cierpimy m.in. poprzez odpychanie uczuć, logiki, mądrości, miłości i głosu samego Stwórcy
30. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania poglądu, że termin Nirwana jest używany w wielu różnych znaczeniach przez różnych ludzi, lecz ludzi tych można podzielić na cztery grupy:
są ludzie, którzy cierpią lub obawiają się cierpienia i którzy myślą o Nirwanie;
są filozofowie, którzy próbują różnicować Nirwanę;
jest klasa uczniów, którzy myślą o Nirwanie w odniesieniu do siebie samych
i na koniec jest Nirwana Buddów
oraz doświadczania w wyniku tego poglądu wszelakich skutków a także naszego tworzenia m.in. terminów jakie segregują, degradują i odpowiednio wywyższają wszelkie istoty, byty, twory
31. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania zasady, że transcendentna inteligencja powstaje wtedy, gdy intelekt dochodzi do swego kresu oraz że zdolność taka tkwi w intuicyjnym umyśle – oraz tego, że intuicja, nie dostarczając informacji poddającej się analizie i różnicowaniu, dostarcza czegoś, co jest o wiele wyższe – osobistego urzeczywistnienia poprzez utożsamienie a w tym naszego używania m.in. intuicji do głębszego poznania jak i rozróżniania wszelkich prawd
32. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania poglądu, że wola życia jest matką, niewiedza ojcem oraz że ustanowienie nazw i form pomnaża chciwość i tak oto umysł trwa, wzajemnie warunkując i będąc warunkowanym oraz naszego propagowania przez nas tego poglądu i doświadczania wszelkich tego skutków
33. Naszego trzymanego, propagowanego i doświadczanego przekonania, że wszelka dwoistość jest błędnym wyobrażeniem
34. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania, że wszystkie rzeczy na tym świecie są niczym sen i odpowiednio cudownie wyświetlony obrazem oraz że nie rozumieją tego ani filozofowie, ani ludzie pogrążeni w niewiedzy a także twierdzenia, że ci, co postrzegają wszystkie rzeczy w taki właśnie sposób, postrzegają je prawdziwie jak również doświadczania wszystkich skutków z tego wynikających a także naszego życia w nieprzytomności, w śnie, w pustce i wkodowaniach
35. Naszego trzymanego, propagowanego i doświadczanego ugruntowanego przekonania, że z powodu zróżnicowania czegoś, co ze swej natury jest nierzeczywiste i złudne, pojawiają się fałszywe wyobrażenia i błędne rozumowanie, a po nich następują działania i gromadzi się energia ich nawyku, kalając czystą powierzchnię uniwersalnego umysłu; skutkiem tego system umysłu zaczyna działać i powstaje ciało fizyczne - lecz różnicujący umysł nie jest świadom tego, iż przez swe różnicowanie i przywiązania warunkuje on całe ciało, budując świat przedstawień z aktywności swej wyobraźni a także naszego podążania schematem, że skoro wszystko jest ułudą to równie dobrze możemy krzywdzić nas oraz innych i odpowiednio nas zadowalać nie licząc się z kosztami i nie tylko

Surangama Sutra – jedna z najważniejszych sutr Mahajany, zwłaszcza w tradycji Chan (Zen), podkreślająca wartość medytacji (samadhi) i buddyjskiej logiki w zrozumieniu Prawdy Absolutnej
36. Naszego przyjmowania, urzeczywistniania i propagowania tego że:
-absolutny umysł (Bodhi) nie jest świadomością rzeczy, bo taka świadomość ustala przedmioty, a ustalanie iluzorycznych przedmiotów implikuje iluzoryczny podmiot
37. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania tego że, z tego, co jest ponad wielością i jednością, pochodzą wszystkie zróżnicowania
38. Naszego przyjmowania, trzymania, propagowania i doświadczania poglądu, że kiedy rozróżniający podmiot konfrontuje się ze zróżnicowanymi przedmiotami, wynikająca z tego różnorodność doprowadza do identyfikacji oraz doświadczania przez nas konsekwencji takich poglądów
39. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania, że tożsamość i różnorodność wyodrębniły także to, co nie jest ani tym samym, ani innym – oraz, że te konfliktujące zaburzenia wykształciły percepcję, a w dalszej konsekwencji i przedmiotową formę a także i to samo-ustanowione pomieszanie spowodowało lgnięcie do nazw, karmiczną aktywność, a więc i cierpienie oraz doświadczania wszystkich tego skutków
40. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania poglądu, że w ten sposób, to, co się zamanifestowało, stało się (zmiennym) światem, a to, co było stałe, ustanowiło przestrzeń -odtąd przestrzeń odpowiada tożsamości, a świat różnorodności, a to, co nie jest ani podobne, ani inne, stanowi czującą istotę oraz ponoszenia wszystkich konsekwencji z tym związanych
41. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania myślenia , że nie ma jasności co do iluzorycznych przejawów wszystkich przemijających zjawisk, które zanikają, ilekroć się pojawiają oraz utrzymywania, że iluzje te pochodzą z cudownego umysłu oraz doświadczania wszystkich skutków takiego myślenia
42. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania poglądu i utożsamiania się z nim, że tak samo sześć zmysłów (szóstym jest intelekt) wraz z towarzyszącymi im obiektami i świadomościami, które złudnie wyrastają z przyczyn i warunków złudnie też zanikają, kiedy te przyczyny i warunki się rozejdą
43. Naszego uważania, że owe sześć zmysłów wraz z towarzyszącymi im obiektami i świadomościami są jedynie kreacją i destrukcją pojawiającą się i zanikającą w niezmiennej, cudownie przejrzystej, wszystko obejmującej i głębokiej Bhutatathacie, absolutnej naturze Buddy, gdzie nie znajdziesz ani przychodzenia, ani odchodzenia, ani złudzenia, ani oświecenia, ani narodzin, ani śmierci ani doświadczania wszystkich tego skutków
44. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania poglądu, że kiedy zwykły człowiek widzi formy dzięki światłu słońca, księżyca lub lampy, jest to zwane „widzeniem”, ale przy braku tego światła nie może dostrzec niczego
45. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania skutków przyjęcia nauki Buddy mówiącej że jeśli to jest zwane „niewidzeniem”, kiedy nie ma światła, nie powinniśmy zobaczyć ciemności a jeśli się ją widzi, jak zatem może istnieć niewidzenie?- jeżeli, w ciemności, nazywamy to niewidzeniem jedynie dlatego, że nie dostrzega się światła; wtedy, gdy jest światło, i nie dostrzega się ciemności to, znowu, powinniśmy nazwać to niewidzeniem; wówczas, w obu przypadkach, byłoby to niewidzeniem a w tym samym naszego trzymania, propagowania i doświadczania obciążeń, blokad w naszym jasnowidzeniu , jasnosłyszeniu, jasnoodczuwaniu tak, że nie widzimy skutków naszych i cudzych takich praktyk i poglądów
46. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania twierdzenia , że w obu tych stanach , które uzupełniają się, natura naszego widzenia nie zanika nawet na chwilę dlatego, w obydwu przypadkach, mamy do czynienia z faktycznym widzeniem; jak zatem może istnieć niewidzenie – dlatego też powinniśmy wiedzieć, że kiedy dostrzegamy światło, nasze widzenie nie jest przejrzyste; kiedy widzimy ciemności , nasze widzenie nie jest przesłonięte; gdy natomiast postrzegamy pustkę, to nie jest puste; kiedy widzimy przeszkodę, to nie jest utrudnione i w związku z tym posiadania w naszej i cudzej energetyce blokad w naszym jasnowidzeniu, jasnoodczuwaniu, jasnosłyszeniu i nie tylko
47. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania skutków przyjęcia do świadomości wiedzy , że kiedy nasze absolutne widzenie postrzega Istotę Widzenia, to pierwsze nie jest tym drugim, lecz wciąż różni się od niego; więc nasze błędne widzenie nie może zobaczyć absolutne widzenie – oraz naszego twierdzenia, że nie można mówić o przyczynie i warunku tego, co istnieje samo przez się, i o tak zwanej jedności w związku z tym uważania, że wszyscy jesteśmy ograniczonymi ignorantami i nie rozumiemy nieskazitelnej, czystej Rzeczywistości a także naszego przejawiania się, bycia tymi jacy doświadczają czystej rzeczywistości
48. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania twierdzenia, że jeśli umysł poszukuje umysłu, to, co z natury nie jest iluzją, tworzy iluzję więc jeśli powstrzymamy całe chwytanie, nie znajdziemy nic realnego a tym samym naszego życia w iluzjach, ułudach a także i odpowiednio rozmaitych prawdach
49. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania, że powodem dla praktykowania medytacji i dążenia do wglądu jest pragnienie ucieczki od cierpień życia; lecz poszukując ucieczki od cierpienia nie powinniśmy sprowadzać je na innych a tym samym naszego zaprzeczania że cierpienie jest m.in. wywołane trzymanymi naszymi wzorcami działania, karmą, naszym samokaraniem się a medytacja jest tak naprawdę ucieczką na chwilę od tego do Stwórcy, łatwiejszą drogą
50. Naszego trzymanego, propagowanego i doświadczanego twierdzenia, że dopóki nie zapanujemy nad swym umysłem na tyle, by nawet myśl o tej brutalnej niegodziwości, o zabijaniu, była nam wstrętną, nie uciekniemy nigdy przed więzami życia świeckiego oraz doświadczania wszystkich tego skutków a także naszego trudzenia się, męczenia aby spychać niszczące nas myśli w głąb nas zamiast powierzać je od razu Stwórcy
51. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania, wyznawania poglądu, że wszystkie żywe istoty podlegają reinkarnacji przez różne światy, z powodu dwóch wypaczonych, rozróżniających i fałszywych poglądów, które, gdziekolwiek się pojawią, wciągają w kołowrót samsary oraz przekonania, że powodem powstania tych fałszywych poglądów jest karma zbiorowa i indywidualna a tym samym naszego podążania naszą karmą i przyjmowania wzorców cudzej karmy

Sutra Buddy Medycyny Tathagaty Lazurytowego Blasku, Jego Przeszłych ?lubowań, Zasług i Zalet
52. Naszego kroczenia ścieżką bodhisattwy, istoty oświeconej, niosącej innym światło oraz naszego złożenia, składania m.in. Dwunastu Wielkich ślubów by spełnić wszelkie pragnienia czujących istot
53. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania twierdzenia, że wszyscy gorliwi mężczyźni i kobiety powinni składać życzenia odrodzenia się w tej krainie ( krainie Buddy ) oraz doświadczania wszystkich tego konsekwencji
54. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania, że na wschód od tego świata przemierzając tak wiele krain Buddy jak wiele jest ziaren w Gangesie, istnieje świat zwany Czysty Lazuryt oraz utrzymywania, że Budda tej krainy zwany jest Buddą Medycyny, Tathagatą Lazurytowego Blasku, Arhatem, Doskonale Oświeconym, Perfekcyjnym W Myśli i Działaniu, Tym, Który Wszystko Przekroczył, Znawcą ?wiata, Niezrównaną Istotą, Poskromicielem Namiętności, Nauczycielem Bogów i Ludzi, Buddą, Czczonym Przez ?wiat a tym samym naszego przyjmowania takich cech i ich kultywowania, wychwalania
55. Naszego kultywowania za przykładem m.in. Buddy Medycyny niezliczonych praktyk Bodhisattwy istoty niosącej światło innym oraz naszego stosowania niezliczonych zręcznych metod i składania licznych ślubowań, których wyczerpujący opis zająłby całe wieki
56. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania wiary i przekonania, że trudno jest uwierzyć w te niezwykle głębokie praktyki Buddów i trudno je pojąć oraz naszego uzależnienia się od takich poglądów z rozmaitych przyczyn a w tym by nie wyjść na głupie istoty
57. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania wiary w to, że kiedy Budda Medycyny osiągnął Najwyższe Oświecenie to dostrzegł, dzięki czystości swych przeszłych ślubowań, że czujące istoty znosiły różne dolegliwości, takie jak wycieńczenie, wyniszczające kalectwa, gorączka, dyzenteria, żółtaczka oraz naszego przejmowania , propagowania a także urzeczywistniania takiego zachowania w naszym życiu jak również ponoszenia wszelkich tego konsekwencji
58. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania wiary w to, że Budda Medycyny poszukując kresu wszystkich niedoli czujących istot, które padały, padają ofiarą czarnej magii i odpowiednio różnych trucizn, podczas gdy inni cierpieli, cierpią z powodu krótkiego życia i przedwczesnej śmierci - spełniając ich pragnienia wkroczył on w samadhi ( stan głębokiej medytacji, oświecenia ) zwane Eliminacją Wszystkich Cierpień i Dolegliwości Czujących Istot a także naszego pragnienia, przymusu aby zakończyć nasze i cudze niedole poprzez wstępowanie w stan samadhi (stan głębokiej medytacji, oświecenia) niczym Budda medycyny oraz naszego ponoszenia wszelkich tego skutków
59. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania wiary w to, że Budda Medycyny aby zakończyć niedolę wszystkich czujących istot wypromieniował ze swojego czoła jasne światło wypowiadając wielką mantrę i stała się jasność, która pozwoliła wszystkim istotom uniknąć choroby i cierpienia oraz cieszyć się radością i szczęściem , dlatego więc wszyscy mężczyźni i kobiety, którzy czczą i z szacunkiem składają ofiary Buddzie Medycyny, powinni ciągle recytować tę mantrę i nie pozwalać by znikła ona z ich umysłów - a także Naszego trzymania, propagowania i doświadczania iż , w ten sposób gorliwi mężczyźni i kobiety będą, są pod opieką buddów jak również naszego stosowania i uzależnienia od tych nauk i praktyk a także ponoszenia wszelkich tego konsekwencji

Sutra Królewskiego Samadhi (skt. Samadhirajasutra) – sutra Mahajany, ważna dla tradycji Madhjamaka a także Kagju, w której to sutrze przepowiedziano aktywność Karmapy
60. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania, że ciało Tathagaty powinno być określane jako, w swej esencji, podobne przestrzeni, niewidzialne, przekraczające zakres widzenia – tak należy postrzegać Absolutne Ciało j a k r ó w n i e ż naszego twierdzenia, że należy postrzegać je jako Niepojęte, przekraczające sferę myśli, nieoscylujące między błogością i cierpieniem, przekraczające iluzoryczne rozróżnienia, nieumiejscowione nigdzie, przekraczające namiętności, niepodzielne, przekraczające nienawiść, stabilne, przekraczające zaślepienie, wyjaśniane poprzez znamiona pustki, niezrodzone, przekraczające narodziny, wieczne z punktu widzenia zwykłego doświadczenia, nierozróżnialne w aspekcie Nirwany, opisywane słowem „niewysłowione”, uspokajające w głosie, jednorodne w odniesieniu do konwencjonalnej Prawdy, konwencjonalne w odniesieniu do Absolutnej Prawdy – zgodny z prawdziwą nauką Absolut - oraz naszego utożsamiania się z takimi poglądami a także doświadczania przez nas wszelkich tego skutków
61. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania, że moc koncepcji spowodowała wiarę w istnienie świata a skupiając się na swych percepcjach, głupcy wykonali tę pracę oraz głoszenia i utwierdzania nas samych i innych w takich ideach i poglądach
62. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania, że ten kto nie osiągnął stanu głębokiej medytacji nie zasłużył na miano doskonale urzeczywistnionego bodhisattwy, istoty niosącej światło innym oraz utwierdzania się w takich postawach , ideach i poglądach jak również ponoszenia wszelkich tego skutków
63. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania świadomości i przykładania dużej wagi do tego, że tak jak w przestrzeni całkowicie pozbawionej chmur, nagle wszędzie pojawiają się chmury, a następnie znikają, nie pozostawiając śladu, i sprawiają, że się zastanawiamy, skąd się wzięły: należy wiedzieć, że wszystkie zjawiska są właśnie takie
64. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania, że w tysiącach systemów światów, sutry ( teksty ), różnią się słowami i sylabami, lecz mają to samo znaczenie, że nie sposób je wszystkie wyrazić, ale, jeśli ktoś kontempluje pojedyncze słowo, to przeniknie je wszystkie oraz przyjmowania tego, że wszyscy buddowie, tak wielu, jak wielu ich jest, w pełni objaśnili dharmy, ale gdyby inteligentni mieli przestudiować tylko jedno zdanie: wszelkie zjawiska są puste, doktryna Buddy nie byłaby przez to ograniczona oraz podtrzymywania takich poglądów a także doświadczania przez nas wszelkich tego skutków
65. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania, że życie istot w samsarze (nieustannej wędrówce – cyklach reinkarnacji) jest jak sen oraz naszej wiary w to, że ponieważ jest właśnie tak, nikt się nie rodzi ani nie umiera a także doświadczania przez nas wszelkich tego skutków

Sutra Kwiatu Lotosu Cudownego Prawa – sutra Mahajany, szczególnie ceniona w Szkole Tiantai, objawia wieczne życie Buddy
66. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania wiary, przekonania , że aby uwolnić się od lenistwa należy słuchać Sutry Kwiatu Lotosu Cudownego Prawa oraz doświadczania wszelkich tego skutków
67. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania wiary w to, że Buddowie, czczeni, wiedzą, że nic nie posiada niezależnego istnienia oraz podtrzymywania takich poglądów a także doświadczania przez nas wszelkich tego skutków
68. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania świętego przekonania, że jedynie osiągnięcie najwyższej mądrości Buddy jest prawdziwą nirwaną oraz podtrzymywania takich poglądów i idei a także doświadczania przez nas wszelkich tego skutków
69. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania i wiary w to, że Budda jest królem Prawa, Absolutem co do Prawa, i dlatego pojawia się na tym świecie, aby uspokoić wszystkie stworzenia – oraz utożsamiania się z takimi naukami oraz naszego doświadczania wszelkich tego skutków
70. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania niezachwianej wiary w to, że mądrość m.in. buddów jest bardzo głęboka i nieskończona oraz doświadczania wszelkich tego skutków
71. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania, że nauka o cierpieniu głoszona przez Buddę jest uniwersalną prawdą oraz utożsamiania się z tymi poglądami a także doświadczania wszelkich tego skutków
72. Naszej utrzymywanej wiary w twierdzenia i nauki mistrzów, że gdy osiągniemy stan buddy to nasze życie stanie się wieczne i zapewni nam nieśmiertelność oraz doświadczania wszelkich tego skutków
73. Naszej przejawianej głębokiej wiary w to, że siedzibą Tathagaty jest wielkie współczujące serce we wszystkich żyjących istotach - szatą Tathagaty jest łagodne, wyrozumiałe serce a tronem Tathagaty jest pustka wszystkich praw oraz naszego utożsamiania się z takimi poglądami, pragnienia i przymusu ich urzeczywistnienia także doświadczania przez nas wszelkich tego skutków
74. Naszego akceptowania, stosowania i urzeczywistniania nauk Buddy mówiących, że ci, którzy jeszcze nie zostali zbawieni, będą zbawieni; ci, którzy jeszcze nie są wolni, zostaną uwolnieni; ci, którzy jeszcze nie zostali pocieszeni, będą pocieszeni; ci, którzy jeszcze nie osiągnęli nirwany, osiągną nirwanę oraz naszego utożsamiania się ze słowami Buddy : Znam obecny i przyszły świat, takimi, jakimi na prawdę są - Jestem wszechwiedzącym, Znającym Drogę, Otwierającym Drogę, Głoszącym Drogę - Wszyscy bogowie, ludzie, demony chodźcie do mnie słuchać Prawa a także doświadczania wszelkich tego skutków
75. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przeświadczenia, że sutra Kwiatu Prawa głoszona jest dla ludzi o głębokiej mądrości, oraz, że człowiek płytkiego rozumienia, słysząc ją, błądzi, nie rozumiejąc a także doświadczania przez nas wszelkich skutków podtrzymywania oraz przymusu stosowania takich poglądów, nauk i idei
76. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania, że tylko budda razem z buddą mogą zgłębić rzeczywistość wszelkiej egzystencji oraz utwierdzania się w takich poglądach jak również doświadczania wszelkich tego skutków
77. Naszej utrzymywanej głębokiej wiary w to, że Budda pojawia się w niezliczonych krainach w czystych, niezniszczalnych ciałach i w nieskończonych kalpach głosząc prawo dla wszystkich żyjących oraz naszej chęci pójścia w jego ślady poprzez stosowanie odpowiednich praktyk a także doświadczania wszelkich tego skutków
78. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania niezachwianej wiary w to, że we wszechświecie m.in. Budda jest jedyną istotą całkowicie wolną od lęku
79. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania, że wszystkie istnienia, od początku, mają zawsze naturę nirwany i ugruntowywania się w tych myślach jak również ponoszenia wszelkich tego konsekwencji
80. Naszego podtrzymywania przekonania, że wszystkie istnienia, od początku, mają zawsze naturę nirwany oraz ponoszenia wszelkich konsekwencji i następstw takiego myślenia
81. Naszego podtrzymywania przekonania, że wszystkie rzeczy trwają w ich ustalonym porządku, stąd świat trwa wiecznie oraz ponoszenia przez nas wszelkich konsekwencji i następstw takiego myślenia
82. Naszego twierdzenia, że wszystkie żyjące istoty są naszymi synami oraz ponoszenia wszelkich tego skutków
83. Naszej utrzymywanej głębokiej wiary w to, że wszelkiego rodzaju, płci, poziomu buddowie, guru , mistrzowie są tymi , którzy zsyłają deszcz prawa, wypełniającymi cały świat jednym fundamentalnym prawem, które należy praktykować odpowiednio do możliwości oraz naszego pragnienia podążania za nimi a także bycia takimi jak oni , stosowania się do tych nauk, poglądów i praktyk jak również doświadczania wszelkich z tego skutków

Sutra Serca Doskonałej Mądrości - krótka sutra z kanonu Mahajany

84. Naszego pielęgnowania poglądu, że m.in. wszelkiego rodzaju, płci, poziomu Bodhisattwowie, istoty niosące innym światło nie mają nic do osiągania, polegają na przebywaniu w Doskonałości Mądrości; ich umysły są niezmącone i bez obaw oraz wszystkich tego skutków
85. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania, że wewnętrzną naturą pięciu skupisk jest Pustka oraz przeświadczenia, że forma jest Pustką, ale Pustka jest formą a także, że Pustka nie jest inna niż formy, a formy nie są inne niż Pustka - podobnie: uczucia, percepcja, wola i świadomość są również puste oraz wszelkich tego konsekwencji
86. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania, że wszyscy m.in. wszelkiego rodzaju, płci, poziomu Buddowie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości polegali, polegają i polegać będą na Doskonałości Mądrości oraz ponoszenia wszelkich konsekwencji takiego myślenia
87. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania twierdzenia, że wszystkie zjawiska są również Pustką - nie posiadają określonych charakterystyk, są niestworzone, nie zanikają, są nieskalane, chociaż nie są oddzielone od skalań; nie zmniejszają się, ale także nie powiększają się oraz wszelkich konsekwencji takiego myślenia
Tathagatagarbha Sutra – sutra w tradycji buddyzmu mahāyāna, z późnego okresu nauczania Buddy, przedstawiająca naturę buddy obecną we wszystkich istotach jako zalążek Oświecenia
88. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania, że czy m.in. wszelkiego rodzaju, płci, poziomu Buddowie pojawiają się na świecie, czy nie, natura buddy wszystkich istot jest wieczna i niezmienna oraz naszej wiary w to, że jest ona zasłonięta splamieniami a także w to , że kiedy Tathagata pojawia się na świecie, szeroko propaguje Dharmę, aby usunąć ich ignorancję i cierpienie i oczyścić ich uniwersalną mądrość oraz naszego utożsamiania się z takim myśleniem oraz doświadczania wszelkich tego skutków
89. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania, że wszystkie istoty są obserwowane okiem Buddy, które widzi pod splamieniami chciwości, pożądania, gniewu i głupoty stabilnie usadowioną czcigodną mądrość buddy, wgląd buddy i ciało buddy jak również naszego pragnienia, przymusu działania w ten sam sposób oraz doświadczania wszelkich tego skutków
90. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania wiary w to, że dobrzy synowie wszystkie istoty, chociaż odnajdują w sobie rozmaite splamienia, posiadają naturę buddy, która jest wiecznie bez skazy i która jest pełna cnót nie różniących się od naszych oraz co więcej naszego przeświadczenia że, dobrzy synowie, to jest tak jakby osoba jasnowidząca dostrzegała ciała Tathagatów zasiadających w pozycji lotosu wewnątrz kwiatów, których płatki nie są jeszcze rozwinięte, a które po opadnięciu płatków objawiają wszystkim tathagatów
91. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania, że Natura buddy czujących istot jest jak miód w jaskini albo na drzewie a także naszego przeświadczenia, że matnia ignorancji i cierpienia przypomina rój pszczół, który uniemożliwia dostęp do niego oraz utrwalania takich wzorców myślenia , zachowań
92. Naszego pragnienia bycia m.in. każdego rodzaju, płci, poziomu jak ten budda dla pożytku wszystkich istot głoszących prawdziwą Dharmę w zręczny sposób, usuwając pszczoły splamień, odsłaniając naturę buddy oraz ponoszenia wszelkich tego konsekwencji
93. Naszej chęci bycia m.in. każdego rodzaju, płci, poziomu jak ten budda obdarzony elokwencją, która nie zna przeszkód głoszącym słodką rosę Dharmy, ze współczuciem wyzwalając istoty, wszędzie pomagając im w prawdziwym oświeceniu oraz ponoszenia wszelkich tego konsekwencji
94. Naszego bycia m.in. jak ta zubożała kobieta z przypowieści wyglądająca na prostacką i podłą , pielęgnującą myśli o swej niższości, nie wiedząca że wszystkie skarby , zalety są na wyciągniecie ręki schowane głęboko w duszy oraz doświadczania przez nas wszelkich skutków takiego myślenia
95. Naszego postrzegania wszystkich istot jako będących w niedostatku , które nie dostrzegają , że w ich ciałach jest natura buddy oraz naszego przekazywania im mądrości buddy: „Uważajcie aby nie czuć się niższymi, gdyż wasze ciała są naturą buddy; Zawsze zawierają światło zbawienia świata.” oraz doświadczania wszystkich tego skutków


Dodano : 25-04-2013 Przez: s_majda Przeczytano: 566 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 26-04-2013 18:56:55
  W 2 szarżach zrobiłem po 30 Intencji. Edytując tekst Grzesiek przygotował się doskonale, obrobił go logicznie, zatem przyjemnie się z tym pracowało. Padłem na podłogę dopiero w 3-im podejściu na intencjach nr 60-62. A po raz pierwszy ze śmiechu. Dawno się tak nie ubawiłem, bo logika owych myśli choć jest pełna, a elokwencji nie brakowało u tego kto to wieki temu w Azji wymyślił, to rozumu autora jednak nie dało się znaleźć pomimo upływu stuleci....

  Ja siebie sam żałuje i nie chce by inni żałowali- robię to za nich Poczucie kogoś kto tworzył podobne idee
 • Grzegorz Janicki 26-04-2013 22:29:59
  Przedstawiam tu garść refleksji i odczuć przy rozpisywaniu tekstów buddyjskich na intencje : Przy dłuższym pisaniu owych intencji , wpatrywaniu się i analizowaniu poszczególnych sutr, tekstów , aforyzmów wyrzuca duża nieprzytomność wyrażająca się zaburzeniem percepcji - także odczuwalny był w moim przypadku ucisk w okolicy III oka , potylicy , napięcia w głowie - zamglony wzrok . Te odczucia były niezależne od skomplikowania i trudności analizowanych i rozpisywanych tekstów oraz mojej akceptacji zawartych tam poglądów ; mogły się ujawniać pewne kodowania Duszy z odległej przeszłości ; A swoją drogą trzeba było mieć niezłą wyobraźnię a także brak litości , żeby wymyślać takie "kwieciście" sentencje mogące wywołać cierpienie wśród czytelników , potencjalnych adeptów itd. Ogólna rada chcesz się znieczulić i nawalić za darmo - sięgnij po buddyjskie złote myśli ;)
 • s_majda 26-04-2013 22:51:10
  :D. Dokładnie w Europie nawet w średniowieczu, nie potrafili wznieść się na takie wyżyny intelektualne. Za to w Indiach zachwyciło mnie w opisach Vijasy, że jak Kriszna coś powiedział, albo zrobił to z nieba bogowie sypali girlandy kwiatów. Z inwencji Vijasy jakież to intencje można rozpisać...
 • Sławomir M. 30-04-2013 14:42:07
  Bardzo mnie rozśmieszyły intencje dotyczące buddy medycyny.

  Przyznam, że niektóre sentencje są naprawdę mądre i wartościowe. Pytanie tylko czemu w czasie ich czytania pojawia się stan transowy, nieprzytomność a czasem spazmy śmiechu i radości?

  Warto wszystko oddać w schemacie kasującym Stwórcy do oceny-nie wiadomo, gdzie były kodowania, gdzie hipnozy a gdzie prawda.
 • s_majda 18-11-2015 20:12:36

  Zrobiłam intencje tzw Buddę medycyny. Schodziły mi bardzo intensywne energie, oczy migotały, błyski światła, fale energii i światła. Głowa bolała, jeszcze czuje się jak na kacu. Przy intencji nr 72 usłyszałam że „nigdy im nie ucieknę”. Co mam z tym zrobić? Komu oddać pokłony, aby to definitywnie zakończyć?. Straszne urojenia, było mi nawet w pewnych momentach niedobrze, coś przeszkadzało. Moja Dusza leżała na podłodze i wytrwale ze mną współpracowała. [Z otrzymanego listu.]

  Sławomir Majda: Pokłon Bogu, a w Jego obecności uwalniający pokłon.. wszelkim bogom, bóstwom, weryfikatorom a głównie tym których Bóg zna jako autorów podobnych idei, może nawet własnej Duszy, itp Ty możesz, ale nie musisz wiedzieć, kto to jest. Bóg jednak wie. Możesz domniemać uwikłania w związki z Avalokiteśvarą i  wierchuszką bogów Indii [tych postaci ktorych dusze ogłosiły, że są takimi bogami]. Pytaj co i jak robić, o co i jak prosić dla uwolnienia, pamiętając, że nic oprócz woli nie oddziela od Boga

 • s_majda 13-12-2015 21:46:08

   Przy robieniu kolejnej 102 "Intencji z Tybetu" pokazał mi się jaszczur. Na początku myślałam że to krokodyl, ale nie to jaszczur był. Zrobiłam pokłon z pozycji kata i ofiary tych praktyk, zaprosiłam tez strażników itd. Było tłoczno zdziwienie co ja robię. Szybko zakończyłam, podziękowałam i poprosiła o odejście odejść, bo czułam nieprzyjemne energie. Czy jeszcze cos z tym zrobić? Te całe Buddyjskie religie to straszne negatywności... Z otrzymanego listu.

  Odpowiedź. Intencje i modlitwy kasujace "Bycie guru tych praktyk, ich mistrzami."

 • s_majda 20-08-2018 10:33:54

  3. Naszej propagowanej, doświadczanej i utrzymywanej wiary w to, że w setkach miliardach krain Buddy w kierunku zachodnim (a także w kierunkach nam nieznanych a znanych Bogu Stwórcy), jest kraina zwana Najwyższą Błogością w której teraz - w tej chwili Budda zwany Amitabha naucza dharmy nazywanej tak dlatego, iż wszystkie żyjące tam istoty nie doświadczają żadnego cierpienia ale cieszą się najwyższą błogością 

  4. Naszej propagowanej, doświadczanej i utrzymywanej wiary w to, że życie m.in. tego Buddy Amitabhy ?i jego ludzi? rozciąga się przez niezmierzone, niezliczone kalpy ( okresy czasu ) , z tego powodu nazywany on jest Amitajus (Nieograniczone Życie) a także naszego bycia nazywanymi Amitajusami 

  7. Naszej posiadanej, przejawianej wiary i przekonań w to, że wyzwolenie zależy "wyłącznie"// nie wyłącznie  od nas samych a także Naszej posiadanej, przejawianej wiary i przekonań , że wyzwolenie zależy od stanu świata, od innych istot, bytów, tworów a w tym m.in. od duszy-istoty Lokeswary, pomimo iż zostały wskazane nam metody osiągnięcia oświecenia  

  12. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania myślenia i nauczania tego innych, że nie należy akceptować słów jakiegokolwiek Buddy jedynie z powodu szacunku do niego lecz trzeba je dokładnie i wnikliwie badać ( poznawać ich sens ) tak jak wypala się, jak tnie i poleruje złoto a także naszego głoszenia m.in. nauk, teorii w taki sposób, że inni się w nich zatracają i zaślepiają, blokując sobie tym samym drogę do Boga Stwórcy, bo chcą stać się oświeconymi poza Bogiem Stwórcą, co skutkuje byciem/nie uwikłanymi istotami podążającymi ścieżką poza Bogiem Dawcą Życia, co dalej skutkuje byciem/nie duszą,istotą o coraz większych uwikłaniach, co z kolei powoduje/nie zwiększony a nawet maksymalny wysiłek aby przejawiać miłość z serca i z duszy, co prowadzi/nie do wielu dalszych obciążeń duszy, istoty a w tym m.in. 

  przyjęcia/nie odpowiedzialności na siebie za czyny (również myślą-jako myśl, zamiar) innych co prowadzi/nie do jawnej, ukrytej, świadomej, nieświadomej PRAKTYKI WYMIANY (tzw. "karma brata"), gdzie dusza, istota przyjmuje na siebie obciążenia innych dusz, istot m.in. chcąc je oczyścić w swoim sercu poza Bogiem Stwórcą, co tym samym jest skazane z góry na porażkę o czym dusza, istota może nie wiedzieć z powodu przebywania w znieprzytomnieniu m.in.

  przejawiającym/nie się tak, iż całkowicie dusza, istota jest głucha na wskazówki a nawet interwencje (pośrednie i bezpośrednie) od Boga Dawcy Życia, odrzucając tym samym Boskie wsparcie i trwając w szkodliwym TRANSIE IDEOWYM-energetycznym,

  przejawiającym/nie się tak, iż dusza, istota podtrzymuje sama ENERGIE IDEI a także może otrzymywać takie podtrzymywanie-zasilanie od innych dusz, istot a nawet myślokształtów, dostawane m.in. poprzez

                                              recytowanie i śpiewanie mantr, sutr, różnych pism, twierdzeń i objawień                    

                                              buddyjskich 

                                               a także przyjmowanie na siebie różnego rodzaju inicjacji                           

                                               poszerzających, wzmacniających w koncepcjach buddyzmu,

                                              a także poddawanie siebie, duszy, istoty różnego rodzaju mniejszym czy              

                                              większym autorytetom buddyjskim np. podczas dysput filozoficzno-      

                                               buddyjskich i wszelkich innych, podczas spotkań z przedstawicielem 

                                               jakiejś odmiany buddyzmu, podczas zetknięcia się z energiami reiki i                           

                                               ich odmianami, przedstawicielami, reprezentatami  a w tym m.in.

                                               inkarnowanymi, nieinkarnowanymi, z ich duszami, myślokształtami, 

                                                                               

                                             a w tym posiadające rozmaite manifestujące się formy a w tym stałe i 

                                             zmienne, a także poza formą, 

  a wszystko to może dziać się w czasie, czasach, półczasach, poza czasem, w przestrzeni, w międzyprzestrzeni, poza przestrzenią a także w okresie, momencie (traktowanym jako podróż) przesyłu tych energii poza parametrami czasu i przestrzeni, od tego (duszy, istoty) co robi przesył do odbiorcy czyli naszej duszy, istoty, przy użyciu innych parametrów przesyłu energii nieznanych nam a znanych Bogu Stwórcy,

  a przy uczestnictwie- wykonywaniu PRAKTYK WYMIANY dodatkowo może/nie pojawi

   się narastające cierpienie, rozmaite rodzaje cierpień, rozmaite ograniczenia, dochodzące nawet do maksymalizacji ograniczeń m.in. w ten sposób, że 

  stajemy się żebrakiem, bez dochodów, bez dóbr materialnych, bez rodziny, bez radości, bez szczęścia i seksu, bez dzieci, samotni, w ciągłym przetwarzaniu swoich i czyichś a nawet świata rozmaitych bólów, bólu istnienia, cierpień w sercu aż do wejścia w stan TRANSU BUDDYSTY ciągle cierpiącego, gdzie dusza już NIE JEST/JEST w stanie wyrwać się z błędnego koła cierpienia, a także może/nie doświadczać/nie takiego rodzaju miłości, gdzie cierpienie mieszane jest w sercu (i nie tylko) z generowanym w sercu współczuciem, miłosierdziem i miłością do innych istot, do świata,

  co z kolei może/nie skutkować samopodtrzymującymi i samoodnawiającymi sie TRANSAMI podtrzymywania TRANSÓW tzw. miłości cierpiętniczej w ciele, osobowości, duszy, całej istocie, w energiach istoty i rozmaitych sferach życia TIT i nie tylko, 

  co z kolei może/nie skutkować kolejnymi rodzajami cierpień (i miłości cierpiętniczej) samopodtrzymywanych transami i transami transów jak błędnym kole i nie tylko takimi transami, i nie tylko w taki sposób;

     oraz naszego zatracania się w taki sposób i na wszelkie inne sposoby jawne i ukryte a znane Bogu Stwórcy, opóźniając nasze własne oświecenie w świetle Boga Stwórcy 

  17. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania i głoszenia poglądów, że gdziekolwiek są materialne cechy, tam jest ułuda; ale ktokolwiek postrzega, że wszystkie cechy są w rzeczywistości nie-cechami, ten postrzega Tathagatę ( tego co przyniosło/ przyniósł prawdę lub ostateczne wyzwolenie ) oraz urzeczywistniania tego w naszym życiu i doświadczania wszelkich tego skutków a w tym naszego podążania drogą wyrzeczenia się m.in. dóbr materialnych, pieniędzy, przyjemności, radości w życiu TIT, spełniania się w życiu na rozmaite radosne i satysfakcjonujace nas sposoby tak, że cierpimy my i bliscy wokół nas 

  18. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania, że prawda jest niewyrażalna i nie do ogarnięcia oraz utrzymywania, że ona ani istnieje, ani nie istnieje oraz głoszenia poglądu, że ta niewyrażalna zasada stanowi podstawę różnych doktryn wszystkich mędrców, buddów, bodhisattwów jak również nauczania tego innych a tym samym naszego bycia/nie ograniczanymi na rozmaite sposoby i w rozmaitych dziedzinach i sferach życia istotami m.in. w mowie, w piśmie i posiadania zubożałego języka, bo przecież prostakowi wszystkiego nie da się wyrazić 

  19. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przeświadczenia, że słowa nie mogą objaśnić prawdziwej natury wszechświata i Stwórcy oraz że tylko zwykli ludzie, spętani pożądaniami robią użytek z tej arbitralnej metody oraz naszego propagowania takich poglądów a tym samym naszego bycia/nie ograniczanymi na rozmaite sposoby i w rozmaitych dziedzinach i sferach życia istotami m.in. 

  poprzez długotrwałe, ciągłe, a nawet wieczne milczenie, ograniczania słów w komunikacji z innymi, braku możliwości wyrażania emocji i uczuć w języku, poezji i nie tylko tak, 

  a także w sposób i z powodu m.in. tak, by inni wczuwali się m.in. w prawdziwą naturę wszechświata 

  20. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania przekonania, że umysł powinien być w niezależności od wszelkich myśli, które w nim powstają – jeżeli natomiast umysł polega na czymkolwiek, wtedy nie ma on żadnego pewnego schronienia oraz propagowania takich poglądów i urzeczywistniania ich w naszym życiu tym samym skazując nas na pustkę w umyśle, na ograniczanie nam kontaktu z naszymi własnymi uczuciami, myślami a także z Bogiem Stwórcą stając się ograniczonymi istotami w różnych sferach i dziedzinach życia i na różnych poziomach istnienia m.in. jako puste istoty nie potrafiącymi ukazać miłości, wyrażać radości, szczęśliwości, zadowolenia i promieniowania tym na świat, wszechświat 
  Lankavatara – jedna z najważniejszych sutr buddyzmu mahajany i wadżrajany; zgodnie z tradycją zawiera słowa Buddy ( wybrane )
  21. Naszego wyznawania poglądu i trwania w przekonaniu,.....

  23. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania wiary w pogląd i hołdowania zasadzie, że Buddowie nie nauczają Dharmy, która jest zależna od liter oraz że każdy, kto naucza doktryny zależnej od liter i słów, jest tylko gadułą, ponieważ prawda jest poza literami, słowami i księgami oraz naszego szukania prawdy, przesłanek poza słowami, poza niewypowiedzianymi aspektami,

  co skutkować może/nie, że będziemy poszukiwać i uważać za wiarygodne WYŁĄCZNIE doświadczanie w życiu TIT emocji i uczuć a także poszukiwać ich przeciwieństwa czyli ich braku a więc pustki, nicości,

   co może/nie powodować, że będąc w stanie obciążeń, uwikłań, uzależnień w jakimkolwiek stopniu od innych m.in. istot i dusz mroku, ciemności, destrukcji, egregorów satanistycznych, lucyferańskich i z nimi współbrzmiących, od wszelkich religii i ich egregorów oraz 

  od pseudobogów, pseudobóstw, istot, dusz, myślokształtów, mechanizmów, artefaktów, instalacji,  szkół-nurtów energetycznych m.in. reiki i ich odmian, od kosmitów a w tym również udających/nie ludzi, cyborgów i nie tylko takich

                      a w tym od m.in Wisznu, Kryszny, Ramy, Lokeswary, Rathy, Kybele, Sziwy, Kali,               

                      Mahakali, fałszywych i prawdziwych buddów i nie tylko takich

                     a także od istniejących/nie implantów w nas, poza nami, które mogłyby działać  

                      szkodliwie na nas i na innych,

                      a także od wszelkich rozmaitych programowań, kodowań, hipnoz i wszelkich innych    

                      znieprzytamniających i uzależniających energii znanych Bogu Stwórcy,

  będziemy/nie przyjmować i odczuwać (energie) emocje, uczucia, które UZNAMY ZA WYŁĄCZNIE WIARYGODNE DOŚWIADCZENIE/INFORMACJĘ a jako energie mogłyby/nie sterować nami, zadaniować nas przez innych oraz mogłyby/nie wpływać szkodliwie na nasze postrzeganie życia, świata, wpływać na nasze decyzje, wybory m.in. sprowadzać, budować, zasilać i podtrzymywać rozmaite cierpienia w nas i innych, rozmaite ograniczenia w nas i innych

   a tym samym zakłócać nasze i innych życie 

                                                     m.in. jako działania, wysiłki naszych osobowości w życiu TIT,    

                                                      naszych dusz, naszych istot oraz innych osobowości, dusz, istot

  na drodze i życiu w Miłości, Światłości, Radości, Szczęśliwości od Boga Stwórcy.

  31. Naszego trzymania, propagowania i doświadczania zasady, że transcendentna inteligencja powstaje wtedy, gdy intelekt dochodzi do swego kresu oraz że zdolność taka tkwi w intuicyjnym umyśle – oraz tego, że intuicja, nie dostarczając informacji poddającej się analizie i różnicowaniu, dostarcza czegoś, co jest o wiele wyższe – osobistego urzeczywistnienia poprzez utożsamienie a w tym naszego używania m.in. intuicji do głębszego poznania jak i rozróżniania wszelkich prawd 

  co skutkować może/nie, że będziemy poszukiwać i uważać za wiarygodne WYŁĄCZNIE doświadczanie w życiu TIT rozmaitych wskazówek INTUICJI  a w tym m.in. jako pokrewnych stanów nie związanych z logiką czyli stanów emocji i uczuć a także poszukiwać przeciwieństwa intuicji oraz emocji, uczuć czyli ich braku a więc pustki, nicości,

   co może/nie powodować, że będąc w stanie obciążeń, uwikłań, uzależnień w jakimkolwiek stopniu od innych m.in. istot i dusz mroku, ciemności, destrukcji, egregorów satanistycznych, lucyferańskich i z nimi współbrzmiących, od wszelkich religii i ich egregorów oraz 

  od pseudobogów, pseudobóstw, istot, dusz, myślokształtów, mechanizmów, artefaktów, instalacji,  szkół-nurtów energetycznych m.in. reiki i ich odmian, od kosmitów a w tym również udających/nie ludzi, cyborgów i nie tylko takich

                      a w tym od m.in Wisznu, Kryszny, Ramy, Lokeswary, Rathy, Kybele, Sziwy, Kali,               

                      Mahakali, fałszywych i prawdziwych buddów i nie tylko takich

                     a także od istniejących/nie implantów w nas, poza nami, które mogłyby działać  

                      szkodliwie na nas i na innych,

                      a także od wszelkich rozmaitych programowań, kodowań, hipnoz i wszelkich innych    

                      znieprzytamniających i uzależniających energii znanych Bogu Stwórcy,

  będziemy/nie przyjmować i odczuwać rozmaite energie m. in. poprzez różne stany INTUICYJNE a także jako (energie) emocje, uczucia, które UZNAMY ZA WYŁĄCZNIE WIARYGODNE DOŚWIADCZENIE/INFORMACJĘ a jako energie mogłyby/nie sterować nami, zadaniować nas przez innych oraz mogłyby/nie wpływać szkodliwie na nasze postrzeganie życia, świata, wpływać na nasze decyzje, wybory m.in. sprowadzać, budować, zasilać i podtrzymywać rozmaite cierpienia w nas i innych, rozmaite ograniczenia w nas i innych

   a tym samym zakłócać nasze i innych życie 

                                                     m.in. jako działania, wysiłki naszych osobowości w życiu TIT,    

                                                      naszych dusz, naszych istot oraz innych osobowości, dusz, istot

  na drodze i życiu w Miłości, Światłości, Radości, Szczęśliwości od Boga Stwórcy.

  Zmiany zapropnowane przez Maksymiliana.