Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Działanie z Boskiego ramienia - intencje

Fragmenty tekstu opracowanego przez Agatę Pająk.
1. Naszego/cudzego działania(nie), tworzenia(nie), kreowania(nie), występowania(nie) z ramienia Boga, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie, z ramienia prawa , władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
2. Naszego upoważniania(nie) innych, programowania(nie), kodowania(nie), zlecania(nie), zobowiązywania(nie) innych do działania, występowania z ramienia Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga , oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie, z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków + odwrotnie naszego bycia upoważnionymi…
3. Naszego posiadania(nie), przejawiania(nie), ściągania(nie),oraz tworzenia(nie), inicjowania(nie) , kodowania(nie) nam samym i innym oraz w nas i w innych wszelkiego rodzaju transów zachwytu, oporów, kodowań, obciążeń , blokad związanych(nie) z naszym i cudzym działaniem(nie), tworzeniem(nie), kreowaniem(nie) z ramienia Boga, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie, a także z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji i zniszczeń , dla najwyższego dobra naszego i bliźnich a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
4. Naszego bycia(nie) przekonanymi(nie) i wierzenia(nie) , że działamy(nie) my/inni z boskiego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga a także z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie, z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu oraz, że wypełniamy(nie) wolę Boga, naszą, cudzą oraz otrzymujemy(nie) w naszej pracy, misji, służącej(nie) m.in. destrukcji i zniszczeniu, najwyższemu dobru stosowne(nie) boskie(nie) wsparcie oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
5. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) wszystko, co uważa(nie) za stosowne , wszystkich(nie) naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem(nie) z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
6. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił (nie)wszystko, co uważa(nie) za stosowne , wszystkich(nie) naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu ,blokujących(nie) skrzydła mojej duszy oraz ich ciała auryczne oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
7. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa(nie) za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu , a pochodzących(nie) z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków

8. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił (nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu pochodzących(nie) ze skutków bycia prostytutką alfonsem, burdelmamą oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków

9. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa(nie) za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu blokujących(nie) nasz mózg, móżdżek, nasze serce, nasz układ nerwowy oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

10. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu blokujących(nie) nasze 12 ciał aurycznych, 21 czakramów głównych, punkty akupunkturowe, meridiany oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
11. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu pochodzących(nie) ze skutków budowania piramid, z propagowania magii i praktyk inicjacyjnych oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
12. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu blokujących(nie) naszą istotę od czasu narodzin, od poczęcia, od dzieciństwa oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

13. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił (nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu blokujących(nie) nasze serce i jego energetykę, naszą grasicę oraz czakrę serduszka oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
14. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu pochodzących(nie) ze skutków bycia żywym bogiem, półbogiem, asurą, guru lub bogiem energetycznym oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
15. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu pochodzących(nie) z tego życia oraz ze wszystkich poprzednich inkarnacji mojej duszy oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
16. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu narzuconych(nie) mojej istocie przez żywych bogów, przez bogów energetycznych, półbogów, asurów, guru oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
17. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił z nimi wszystko, co uważa(nie) za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu blokujących(nie) moją istotę od pierwszej inkarnacji w ciele materialnym oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
18. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu pochodzących(nie) ze skutków mszczenia się na Bogu i na innych istotach oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

19. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu pochodzących(nie) ze skutków bycia żołnierzem, wodzem, dowódcą oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

20. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił z nimi wszystko, co uważa(nie) za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu pochodzących (nie)ze skutków bycia niewolnikiem, i z tworzenia, budowania, niszczenia, chronienia, sobie niewolników oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

21. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu pochodzących(nie) ze skutków bycia kiedyś królem, cesarzem, tyranem i despotą oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
22. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił z nimi wszystko, co uważa(nie) za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu blokujących(nie) naszą seksualność oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
23. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu pochodzących(nie) ze skutków bycia kiedyś kapłanem, arcykapłanem i mnichem (wszelkich płci) oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

24. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu pochodzących(nie) ze skutków rzucania rozmaitych sieci, lin, kajdan i innych zniewoleń oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

25. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie)z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu blokujących(nie) nam właściwe, niewinne, radosne relacje z Bogiem oraz innymi istotami oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

26. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu blokujących(nie) doskonałe wypełnianie woli naszego Boga oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
27. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił z nimi wszystko, co uważa(nie)za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych (nie)z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu utrzymujących(nie) w naszym życiu niedostatek, ubóstwo i ograniczenia finansowe oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

28. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa(nie) za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu blokujących(nie) nasze czakramy, ciała auryczne, naszą kundalini, promienie naszego światła oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

29. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił z nimi wszystko, co uważa(nie) za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu które uniemożliwiają(nie) nam przyjazne relacje z sąsiadami, krewnymi, z otoczeniem naszego domostwa oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

30. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych (nie)z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu blokujących(nie) nasze kości, stawy, mięśnie, nasz kręgosłup oraz czaszkę oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

31. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił z nimi wszystko, co uważa(nie) za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu które ograniczają(nie) nas w naszej pracy zawodowej i każdej innej pracy oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
32. naszego posiadania(nie) w naszej energetyce, w naszych energiach, w energiach mojej duszy i całej naszej istoty wszystkich wbitych(nie) mieczy, noży, dzid, sztyletów, grotów strzał, kul oraz innych przedmiotów służących(nie) do zabijania i ranienia blokujących(nie) nasze serce, jelito cienkie i grube, nasze płuca i oskrzela jakie znalazły(nie) się tam w wyniku podtrzymywania(nie) wszystkich wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, transów, misji oraz naszych potrzeb m.in. intencji, oporów, kodowań, obciążeń i blokad związanych(nie) z naszym i z cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
33. naszego oddania(nie) Bogu do kasacji i rozkodowania wszystkich posiadanych(nie) w naszej energetyce, w naszych energiach, w energiach mojej duszy i całej naszej istoty wszystkich wbitych mieczy, noży, dzid, sztyletów, grotów strzał, kul oraz innych przedmiotów służących(nie) do zabijania i ranienia blokujących(nie) nasze serce, jelito cienkie i grube, nasze płuca i oskrzela jakie znalazły(nie) się tam w wyniku podtrzymywania(nie) wszystkich wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, transów, misji oraz naszych potrzeb m.in. intencji, oporów, kodowań, obciążeń i blokad związanych(nie) z naszym i z cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
34. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu blokujących(nie) nasze włosy, nasze oczy, nasze uszy, nasze gruczoły dokrewne oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
35. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu blokujących(nie) naszą trzustkę, śledzionę, nasze nerki oraz pęcherz moczowy oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
36. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu blokujących(nie) naszą wątrobę i woreczek żółciowy, nasz mózg i móżdżek, nasz układ nerwowy oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
37. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił (nie)z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu blokujących(nie) nasz układ rozrodczy, nasze genitalia, naszą seksualność oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
38. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu blokujących(nie) nasz doskonały, przyjacielski kontakt z Bogiem oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

39. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu blokujących(nie) materializację dostatku materialnego, pieniędzy, luksusu w naszym życiu oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

40. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu pochodzących(nie) ze skutków poddania się innym istotom niż Bóg oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
41. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił z nimi wszystko, co uważa(nie) za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu powstałych(nie) w relacji z osobą… i jej duszą (Imię Nazwisko) oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

42. Naszego oddania (nie)Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu pochodzących(nie) od działań astralnych jaszczurów, robaków i węży oraz innych istot astralnych oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

43. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu pochodzących(nie) ze skutków niewiedzy mojej oraz niewiedzy mojej duszy, całej naszej istoty oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

44. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu utrzymujących(nie) w nas niemoc, blokady i ograniczenia oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

45. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu wytworzonych(nie) przez ego moje oraz mojej duszy, całej naszej istoty pochodzących(nie) z satanizmu, lucyferanizmu, z czczenia(nie) różnych istot mroku oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

46. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa(nie) za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu pochodzących(nie) z buddyzmu, oraz z innych religii bałwochwalczych oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
47. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych (nie)z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu wynikających(nie) ze złego przyjmowania(nie), traktowania(nie) złota, pieniędzy, bogactwa materialnego i dostatku oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

48. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu pochodzących(nie) ze skutków karmy złodzieja, oszusta, bandyty oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

49. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu pochodzących(nie) ze skutków złej diety, złego odżywiania się, zakwaszania organizmu oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

50. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu pochodzących(nie) z pociągu ku cierpieniu, boleściom, ograniczeniom oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
51. Naszego oddania(nie) Bogu, aby uczynił(nie) z nimi wszystko, co uważa za stosowne , wszystkich naszych wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, argumentów, oporów , blokad związanych(nie) z naszym/cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń, i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu wytworzonych(nie) przez ego moje oraz mojej duszy, całej naszej istoty oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
52. naszego chętnego(nie), w czasie i przestrzeni i poza czasem i przestrzenią, przyjmowania(nie) , doświadczania(nie) , przejawiania(nie) wolności od wszystkich narzuconych(nie) i wkodowanych(nie) nam wszystkich wzorców, intencji, obciążeń, kodowań związanych(nie) z naszym i cudzym działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu wytworzonych(nie) przez ego moje oraz mojej duszy, całej naszej istoty oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
53. naszego bycia(nie) wolnymi od posiadania(nie), przyjmowania(nie), doświadczania(nie), wyrażania(nie), przejawiania(nie) wszystkich narzuconych(nie) i wkodowanych(nie) nam kiedyś wszystkich wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, związanych(nie) z naszym i z cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu wytworzonych(nie) przez ego moje oraz mojej duszy, całej naszej istoty i naszego bycia(nie) zadowolonymi(nie) z tej wolności oraz przyjmowania(nie) jej z łatwością(nie) i satysfakcją(nie) oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
54. naszego posiadania(nie) umiejętności przyjmowania(nie) , doświadczania(nie) , przejawiania(nie) wolności od wszystkich narzuconych(nie) i wkodowanych(nie) nam wszystkich wzorców, intencji, obciążeń, kodowań związanych z naszym i cudzym działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu wytworzonych(nie) przez ego moje oraz mojej duszy, całej naszej istoty oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
55. naszego akceptowania(nie) przyjmowania(nie), doświadczania(nie) , wyrażania(nie) i przejawiania(nie) wolności od wszystkich narzuconych(nie) i wkodowanych(nie) nam kiedyś wszystkich wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, związanych(nie) z naszym i z cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu wytworzonych(nie) przez ego moje oraz mojej duszy, całej naszej istoty oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
56. naszego przyjmowania(nie), doświadczania(nie), przejawiania(nie) zawsze(nie) wolności od narzuconych(nie) i wkodowanych(nie) nam kiedyś wszystkich wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, związanych(nie) z naszym i z cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
57. naszego wspaniałego rozwijania(nie) się m.in. duchowo przyjmując(nie), doświadczając(nie), wyrażając(nie) i przejawiając(nie) wolność od wszystkich wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, związanych(nie) z naszym i z cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu wytworzonych(nie) przez ego moje oraz mojej duszy, całej naszej istoty oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
58. naszego bycia(nie) niewinnymi kiedy przyjmujemy(nie), doświadczamy(nie) i przejawiamy(nie) wolność od wszystkich narzuconych(nie) i wkodowanych(nie) nam kiedyś wszystkich wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, związanych(nie) z naszym i z cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich , a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu wytworzonych(nie) przez ego moje oraz mojej duszy, całej naszej istoty oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
59. naszego posiadania(nie) możliwości, żeby oświecić(nie) się równocześnie z łatwością(nie) przyjmując(nie), doświadczając(nie), wyrażając(nie) i przejawiając(nie) wolność od wszystkich narzuconych(nie) i wkodowanych(nie) nam kiedyś wszystkich wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, związanych(nie) z naszym i z cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
60. naszego akceptowania(nie) wolności od wszystkich narzuconych(nie) i wkodowanych(nie) nam kiedyś wszystkich wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, transów, misji oraz naszych potrzeb ściągania(nie) do siebie i do bliźnich m.in. intencji, oporów, kodowań, obciążeń i blokad związanych(nie) z naszym i z cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
61. naszego bycia(nie) wdzięcznymi(nie) Bogu za to, że uczynił(nie) wszystko, co uważał(nie) za stosowne z wszystkimi naszymi m.in. wzorcami, intencjami, obciążeniami, kodowaniami, argumentami dotyczącymi m.in. intencji, oporów, kodowań, obciążeń i blokad związanych(nie) z naszym i z cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu wytworzonymi(nie) przez ego moje oraz mojej duszy, całej naszej istoty oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
62. naszego bycia(nie) wdzięcznymi(nie) Bogu i odczuwania(nie) wdzięczności(nie) za uwolnienie(nie) mnie i mojej duszy, całej naszej istoty, od wpływu wszystkich klątw, uroków, przekleństw oraz ich negatywnych skutków utrzymujących(nie) u nas rozmaite wzorce, obciążenia, kodowania, transy, misje, potrzeby dotyczące m.in. intencji, oporów, kodowań, obciążeń i blokad związanych(nie) z naszym i z cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

63. naszego bycia(nie) wdzięcznymi(nie) Bogu i odczuwania(nie) wdzięczności(nie) za uwolnienie(nie) mnie i mojej duszy, całej naszej istoty od wpływu wszystkich mistrzów naszego/cudzego cierpienia, mistrzowsko zadających(nie) cierpienia i utrzymujących(nie) kiedyś u nas rozmaite wzorce, obciążenia, kodowania, transy, misje, potrzeby dotyczące(nie) m.in. intencji, oporów, kodowań, obciążeń i blokad związanych(nie) z naszym i z cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

64. naszego bycia(nie) wdzięcznymi(nie) Bogu i odczuwania(nie) wdzięczności(nie)za uwolnienie(nie) mnie i mojej duszy, całej naszej istoty w czasie i przestrzeni, oraz poza czasem i przestrzenią od wszystkich narzuconych(nie) i wkodowanych(nie) nam kiedyś wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, transów, misji, kodowań, argumentów z naszym i z cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

65. naszego bycia(nie) wdzięcznymi (nie)Bogu i odczuwania (nie)wdzięczności(nie) za uwolnienie(nie) mnie i mojej duszy, całej naszej istoty od wpływu wszystkich praktyk inicjacyjnych oraz od ulegania(nie) wpływom ich twórców i pochodzących(nie) od nich wszystkich narzuconych(nie) i wkodowanych(nie) nam kiedyś wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, transów, misji, kodowań, argumentów z naszym i z cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

66. naszego bycia(nie) wdzięcznymi(nie) Bogu i odczuwania(nie) wdzięczności(nie) za uwolnienie(nie) mnie i mojej duszy, całej naszej istoty od wpływu wszystkich piramid oraz od ulegania(nie) wpływom ich twórców i pochodzących od nich wszystkich narzuconych(nie) i wkodowanych(nie) nam kiedyś wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, transów, misji, kodowań, argumentów z naszym i z cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

67. naszego bycia(nie) wdzięcznymi(nie) Bogu i odczuwania(nie) wdzięczności(nie) za uwolnienie(nie) mnie i mojej duszy, całej naszej istoty od wpływu grupy fioletowego płomienia, grupy Reiki, Beliala oraz od ulegania(nie) wpływom ich zarządców, właścicieli i struktur oraz pochodzących(nie) od nich wszystkich narzuconych(nie) i wkodowanych(nie) nam kiedyś wszelkich wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, związanych(nie) z naszym i z cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń i odpowiednio dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, a w tym na własną, cudzą odpowiedzialność, na boską odpowiedzialność , z własnej woli, z woli Boga, z cudzej woli, pod przymusem, bez przymusu oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

68. naszego bycia(nie) wdzięcznymi(nie) Bogu i odczuwania(nie) wdzięczności(nie) za uwolnienie(nie) mnie i mojej duszy, całej naszej istoty od wpływu Białego Astralu oraz od ulegania(nie) wpływom jego wszystkich zarządców, właścicieli i struktur, a także pochodzących(nie) od nich wszystkich narzuconych(nie) i wkodowanych(nie) nam kiedyś wszystkich wzorców, intencji, obciążeń, kodowań, związanych z naszym i z cudzym życiem i działaniem z Bożego ramienia, w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, reprezentując Boga oraz m.in. z naszego/cudzego ramienia, w naszym/cudzym imieniu, w zastępstwie , z ramienia prawa, władzy, kościoła i nie tylko m.in. dla destrukcji, dla zniszczeń i odpowiednio dla


Dodano : 23-06-2015 Przez: s_majda Przeczytano: 1249 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 23-06-2015 20:01:25
    Ja ich zrobiłam dopiero kilka, ale było spokojnie. Trochę jakbym miała opaskę na czole przez chwilę, przy pierwszej partii. To bardzo szeroki zakres tematyczny, bo biorąc pod uwagę, jak się robi i co i dlaczego, to one obejmują sporo. Dodaję tam jeszcze zniewolenia, teoretycznie to samo, co pod przymusem...Zaczęłam robić również intencje z dziedziczenia z Wikipedii, a wydaje mi się,że więcej będzie zachodu przy genetyce, niż przy spadkach, które kiedyś "nadgryzłam" robiąc z tematem rodziny.

    Z otrzymanego listu

    przypisek S.M.
    U mnie mocno się uaktywniły Helisy DNA [zobaczyłem je rozświetlone]na skutek pracy z tematyką DNA w intencjach.