Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Więzienie, zniewolenia, niewolnictwo- Intencje do przepracowania

Temat możemy wzbogacić m.in. o słowa takie jak galery, kopalnie, guru joga itp. Ja Sławek nie jestem autorem tego zestawienia. 
- Naszego i cudzego m.in. poszukiwania (-nie) sobie samotni, pustelni, miejsca wolnego od ingerencji innych istot i błędnego(nie) kojarzenia go z wiezieniem i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- Naszej i cudzej potrzeby ucieczki od otaczającego świata, który nie spełnia naszych oczekiwań, od otaczających nas ludzi ograniczających nas swoimi potrzebami i egoizmem i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- Naszego i cudzego poszukiwania uporządkowanego harmonogramu dnia by w końcu zacząć ćwiczyć swoje ciało, bo nie będę miał nic innego do roboty i nie tylko oraz doświadczania tego skutków .
- Naszego i cudzego poszukiwania konfliktu z nadzorcami, i emanacji buntu poprzez głodówkę, zaprzeczenia istnienia tego świata, jako niedoskonałego piekła na ziemi i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
-Naszego i cudzego szukania konflikty ze strażnikami, unikania(nie) ich jednocześnie, użalania się nad sobą i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- Naszego i cudzego poszukiwania nowych znajomości i przyjaźni w środowisku wiezionym, bo w normalnej rzeczywistości brak kontaktu(nie) z podobnymi do mnie(nie) istotami, duszami, bytami, tworami i nie tylko oraz doświadczania tego skutków .
- Naszego i cudzego wmawiania sobie, że w wiezieniu będzie nam lepiej, niż w domu z rodzina, z dziećmi czy nawet z rodzicami i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- Naszego i cudzego uciekania od świata i od potrzeby ciągłego kombinowania, by w wbrew rzeczywistości móc utrzymywać kontakt z własnymi dziećmi, z ich matkami, z ludźmi którzy zawiedli nas, oszukali, wbijając nóż w plecy, gdy mieli nas wspierać, tworzyć rodzinę i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- Naszego i cudzego m.in. szukania azylu w wiezieniu, by epatować swoim cierpieniem i wzbudzić poczucie winy u rodziny, dzieci, znajomych, innych ludzi, istot, dusz, bytów , tworów i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- Naszego i cudzego m.in. podkreślania i samo biczowania się, jak to mi jest źle na wolności, przesypiania całych dni w samotności, unikania kontaktu z kimkolwiek, z ludźmi, istotami, duszami, bytami, tworami i nie tylko oraz doświadczania tego skutków .
- Naszego i cudzego m.in. przerzucania winy(-nie) za moja sytuacje na Boga Dawce Życia, ty Boże nie chcesz mi pomóc, na moich warunkach, to ja pójdę siedzieć do wiezienia i będziesz się Boże czuł winny, do czego mnie doprowadziłeś i już zawsze będę mógł ci to wypomnieć, ja twoje przejawienie się światła tu w materii część ciebie tak poniżona, zamiast życia(nie) w szczęściu i dostatku - zniewolona i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- Naszego i cudzego m.in. bycia w samotności, pustelni i poszukiwanie jej, i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- Naszego i cudzego m.in. odrzucania wszelkich, pomocnych rąk, bunt wobec porządkowi wszechświata i ziemi i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- Naszego i cudzego m.in. pogodzenie się (-nie) z samym sobą i nadchodzącymi wydarzeniami i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- Naszego i cudzego m.in. życia/egzystencja jak w więziennej celi, ale miłej i przyjemnej, także wydaje się nam, że niema potrzeby z niej wychodzić, Aż drzwi się zamkną (-nie) i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- Naszego i cudzego m.in. Uwolnienia(nie) od strachu, lęku w reakcji na dzwonek do drzwi, kogo m.in. diabli niosą i czego dziś, znowu, tym razem, będą chcieli i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- Naszego i cudzego m.in. bycia doprowadzonym do uwiezienia się przez nikczemnych przeciwników, adwersarzy i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- Naszego i cudzego m.in. posuwania się do samo i nie tylko uwiezienia się, siebie lub innych w celu uzyskania przewagi moralnej i nie tylko doświadczania tego skutków.
- Naszego i cudzego m.in. unikania zapłaty m.in. kosztów sadowych, nałożonych grzywien, nawet kosztem własnej wolności, z powodu nie chęci do zapłaty, ale również m.in. braku środków pieniężnych i nie tylko oraz doświadczania tego skutków .
- Naszego i cudzego m.in. Bycie zniewolonym, ograniczanym łańcuchami i innych kajdankami utrudniającymi chodzenie po wiezieniu i poza nim i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- Naszego i cudzego m.in. bycia zmuszonym do poznawania nowych ludzi w miejscu odosobnienia, w wiezieniu. Konieczności bycia w ich towarzystwie ze względu na całkowity brak wpływu na swoja sytuacje i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- Naszego i cudzego m.in. Unikania sprzeczek i różnic kulturowych w miejscu o ograniczonej powierzchni, bez możliwości jego opuszczenia, w wiezieniu i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- Naszego i cudzego m.in. spożywanie posiłków w towarzystwie ludzi których nie znasz, nie za bardzo chciał byś poznać m.in. w wiezieniu i nie tylko oraz doświadczania tego skutków .
- Naszego i cudzego m.in. odpoczywanie w towarzystwie narzuconym przez m.in. nadzór, strażników wiezienia i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- Naszego i cudzego m.in. uregulowany harmonogram swoich dni spędzanych w wiezienia na zlecenie nadzorców wiezienia i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. bycia przewożonym w zamkniętych samochodach za kratami w klatkach, wycieczki w pojazdach bez okien i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- Naszego i cudzego m.in. wielogodzinne siedzenie w zamkniętych pomieszczeniach zawsze oświetlonych, bez okien, bez sznurówek w butach i paska w spodniach i nie tylko oraz doświadczania tego skutków
- Naszego i cudzego m.in. bycia zamkniętym/pobytu w celi kilku osobowej w towarzystwie samych mężczyzn i nie tylko oraz doświadczania tego skutków
- Naszego i cudzego m.in. naszego bycia i nie bycia budzonym przez m.in. służby mundurowe o wczesnych porach rannych m.in. o szóstej rano w celu Nara czyjegoś harmonogramu dnia i innych m.in. nieprzyjemnych sytuacji jak m.in. przeszukanie, przesłuchanie, uwiedzenie i nie tylko oraz doświadczanie tego skutków i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- Naszego i cudzego m.in. spożywania marnych posiłków o składzie rożnym od oczekiwanych przez nas w narzuconym harmonogramie dnia i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- Naszego i cudzego spożywanie posiłków w m.in. nieprzyjemnym towarzystwie , narzucanym przez nadzór więzienny, stale tych samych osób socjopatów i psychopatów, złodziei i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- Naszego i cudzego odzyskiwania wolności, tracenia wolności i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- naszego i cudzego spacerowania wśród betonowych murów, z kratami/siatką miedzy podwórkiem, a niebem, o ustalonych przez strażników godzinach, na rzuconym towarzystwie kurew, pojebów, popierdoleńców i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- naszego i cudzego niezadowolenia z nieoględnego kroku, jakim było dobrowolne pójście do więzienia na nieokreślony czas i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- naszego zapisywania majątku na m.in. kościół lub inna instytucje, organizacje, by tylko nie dostał się w spadku m.in. moja zona, dzieci i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- naszego zapisywania majątku nasza m.in. na żonę, dzieci czy innych spadkobierców, tylko po to by nie dostała tegoż majątku m.in. żadna instytucja, kościół i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- naszego i cudzego oddawania długów, by m.in. nie iść do wiezienia i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- naszego i cudzego odbierania długów, by m.in. nie się do wiezienia i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
– naszego i cudzego nie upokarzania się, by prosić o łaskę m.in. niemiłosiernego nieprzyjaciela jako mojego wierzyciela i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- naszego i cudzego doświadczania m.in. wielkiej łaski jaka jest otrzymanie całej należnej/żądanej sumy z tytułu zapłaty za m.in. wykonana prace, usługę i nie tylko oraz doświadczania tego skutkow.
- naszego i cudzego kierowania się w życiu zasadami których m.in. efekty doporowadzają kierującego się nimi człowieka do m.in. samobójstwa, wiezienia i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- naszego i cudzego pożyczania pieniędzy, na krótki termin, bez możliwości ich zwrotu i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- naszego i cudzego ukrywania/nie ukrywania się przed wierzycielami m.in. w wiezieniu ,by nie musieć oddawać długów, a jednocześnie podać się samo ukaraniu i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- Naszego i cudzego zapominania o m.in. długu, wierzytelności i nie tylko, oraz doświadczania tego skutków.
- naszego i cudzego oddania się uwiezieniu dla przedniego m.in. towarzystwa lubianej przez nas istoty i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- naszego i cudzego poczucia swobody w towarzystwie m.in. przyjaciół, znajomych, współwięźniów, sąsiadów i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- naszego i cudzego odwiedzania więźniów w wiezieniu i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- naszego i cudzego czytanina m.in. biblii, tory, Koranu w m.in. wiezieniu i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.
- naszego i cudzego m.in. chorowania, umierania w m.in. wiezieniu, w odosobnieniu, w samotności(-nie), i nie tylko oraz doświadczania tego skutków.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie bycia biedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza].


Dodano : 14-02-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 536 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 19-03-2019 14:23:00

    Byłem w więzieniu przez rok. Ale system w dość perfidny sposób postąpił ze mną. Bo jedna sprawę z 2004 roku, podzielił na dwie części, tak mi się wydawało na moja szkodę przedłużając do nieskończoności, bo to już 15 lat, cala sprawę, nie pozwalając mi zacząć życia od nowa. A to też wypływ Boga który przewidział zmniejszenie mojej "kary", wymyślonej i przygotowanej przez m.in. Moją Duszę. Byłem w zeszłym tygodniu na ogłoszeniu wyroku, już drugim - w tejże sprawie - Sędzia uczulił mnie bym koniecznie był osobiście. Byłem sam, nikogo z współoskarżonych nie było. Spóźniony, pojawił się mój nowy mecenas, od tego roku ( takich zwrotów akcji to było mnóstwo w tej sprawie. Dobrze już przechodzę do klu tematu.) Sędzia ogłasza wyrok takiej samej wysokości jak za pierwszym razem, prokuratura żądała kilka miesięcy więcej. I na koniec mówi, w związku z artykułem jakimś tam z Kodeksu może być wykonana tylko jedna kara ta wyższa. Ja nie mogę tego zrobić z urzędu, ale złoży Pan do mnie wniosek po uprawomocnieniu się wyroku, i poza tymi formalnościami jest Pan już wolnym człowiekiem. Gdyby wyrok w całości zapadł w 2015 jak ten pierwszy to pewnie miał bym za sobą dopiero połowę kary. Bóg mógł oczywiście i wszystko umorzyć. Ale to nie jest tak do końca i myślę, że i tak bardzo się zaangażował w moje ścieżki losu.

    Z otrzymanego listu.