Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Małpa i humanoidy – intencje do przemodlenia

Opracowała Agata Pająk
1. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami nie tylko, a w tym człekokształtnymi - hominidami, gibonami oraz zwierzokształtnymi, hominidami, gibonami i nie tylko posiadającymi(nie) m.in. cztery chwytne(nie) kończyny, poruszającymi(nie) się po drzewach, po ziemi, m.in. nadrzewnymi, naziemnymi i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
2. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami i nie tylko, a w tym człekokształtnymi - hominidami, gibonami oraz zwierzokształtnymi, hominidami, gibonami i nie tylko a w tym szerokonosymi, wąskonosymi i nie tylko posiadającymi(nie) wysmukłe i zgrabne, lub krępe, masywne ciało, pokryte(nie) mniej lub więcej gęstym włosem, tworzącym (nie) na głowie i karku rodzaj grzywy i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
3. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami, i nie tylko, a w tym człekokształtnymi - hominidami, gibonami oraz zwierzokształtnymi, hominidami, gibonami i nie tylko, jakie są(nie) pozbawione(nie) owłosienia na twarzy, dłoniach, podeszwach stóp oraz nagniotach pośladkowych i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
4. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami i nie tylko i, jako i jak one bycia(nie) ubarwionymi(nie) na ciemno i skromnie, posiadania(nie) jedynie nieowłosionych(nie) części ciała zabarwionych jaskrawo(nie) oraz czasem posiadania(nie) żywszych i bardziej kontrastowych kolorów owłosienia i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
5. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami i nie tylko posiadającymi(nie) czaszkę silnie rozwinięta(nie) i zaokrągloną(nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
6. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami, i nie tylko, jakich charakterystyczną(nie) cechą czaszki jest(nie) kształt oczodołów, skierowanych(nie) ku przodowi i całkowicie(nie) oddzielonych(nie) od jam skroniowych i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
7. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami i nie tylko, posiadającymi (nie) pełne(nie) uzębienie, podobnie(nie) jak człowiek, tj. 32 zęby lub 36 zębów oraz, w niektórych gatunkach, jako samce posiadania(nie) bardzo silnych(nie) i dużych(nie) kłów, jakie nadają(nie) czaszce znaczne(nie) podobieństwo(nie) do wielkich(nie) drapieżnych kotów i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
8. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami i nie tylko, jakie posiadają(nie) szczególnie, jako stare(nie) samce, rozwinięty(nie) grzebień kostny, służący(nie) m.in. do przyczepiania(nie) mięśni żujących, jaki nadaje(nie) całej(nie) czaszce zwierzęcy(nie) charakter i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
9. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami i nie tylko i, jako one i jak one posiadania(nie) kończyn przednich zwykle dłuższych(nie) od tylnych, a także palców zaopatrzonych(nie) w paznokcie lub pazury oraz bycia(nie) pozbawionymi(nie), lub posiadania(nie) słabo rozwiniętych(nie) lub szczątkowych kciuków i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
10. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami i nie tylko, jakie mają(nie) wielkie palce tylnych(nie) kończyn dobrze(nie) rozwinięte(nie) i ułożone(nie) przeciwstawnie(nie) do pozostałych, co m.in. zapewnia(nie) dobrą(nie) chwytność tylnym(nie) kończynom i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
11. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami i nie tylko, i posiadania(nie) m.in. ogona, a w tym długiego(nie) ogona, jaki spełnia(nie) m.in. rolę chwytną(nie) i odpowiednio posiadania(nie) ogona krótkiego(nie), a nawet szczątkowego lub braku ogona i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
12. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami i nie tylko posiadającymi(nie) silne(nie) mięśnie w kończynach, jakie m.in. pozwalają(nie) nam/innym wisieć(nie) dłuższy(nie) czas na jednej(nie) ręce i podciągać(nie) się na niej do góry i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
13. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami i nie tylko, poruszającymi(nie) się bardzo(nie) zręcznie(nie) m.in. po drzewach, a nawet przeskakiwania(nie) na gałęzie oddalone(nie) o więcej(nie) niż 10 metrów i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
14. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami i nie tylko i poruszania(nie) się, chodzenia(nie) zwykle na czworakach, opierając(nie) się na całej stopie, lub będąc(nie) człekokształtnymi, opierania(nie) się na zewnętrznej krawędzi stopy lub chodzenia(nie) na tylnych nogach z balansująco rozstawionymi(nie) na boki rękami, a także podpierania(nie) się zwykle przy chodzeniu(nie) paliczkami środkowymi palca dłoni i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
15. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami i nie tylko posiadającymi(nie) narządy wewnętrzne zbudowane(nie) podobnie(nie) jak u człowieka, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
16. Naszego/cudzego bycia wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami i nie tylko i posiadania(nie) m.in. mózgu, stosunkowo dużego, o potężnie rozwiniętych(nie) półkulach mózgowych, przykrywających(nie) móżdżek, różniący(nie) się od ludzkiego słabo(nie) rozwiniętą(nie) korą mózgową i szczególnie słabo(nierozwiniętymi(nie) płatami skroniowymi i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
17. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami i nie tylko i jako one i jak one posiadania(nie) narządów zmysłów, z których najlepiej(nie) rozwinięte(nie) są(nie) oczy, obdarzone(nie) wysoką zdolnością akomodacyjną, a także dobrze(nie) rozwiniętego(nie) zmysłu słuchu i węchu i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
18. Naszego/cudzego bycia (nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami i nie tylko i posiadania(nie) czasem toreb policzkowych i worka krtaniowego i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
19. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami i nie tylko i jako one i jak one posiadania(nie) rozwiniętego(nie) umięśnienia twarzy, co ułatwia(nie) i powoduje(nie) bogatą(nie) mimikę, a także posiadania(nie) górnej wargi suchej i niepodzielnej i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
20. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami i nie tylko posiadającymi (nie) uszy, jakie są(nie) nieruchome(nie), o słabo(nie) rozwiniętej(nie) muszli, oraz zaostrzonym(nie) wierzchołku, co nadaje(nie) im cechę zwierzęcą(nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
21. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami i nie tylko posiadającymi(nie) w niektórych gatunkach modzele, czyli obszary nieowłosionej (nie) skóry, najczęściej(nie) na policzkach i pośladkach, pokrytej(nie) brodawkami i silnie(nie) zrogowaciałej (nie) często w jaskrawych(nie) barwach i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
22. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami i nie tylko, żyjącymi(nie) w stadach lub grupach rodzinnych o rozbudowanej (nie) strukturze, gdzie najczęściej(nie) przewodzi(nie) stadu najmocniejszy(nie) samiec, a także czasem prowadzenia(nie) monogamicznego trybu życia i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
23. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami i nie tylko, i jako samice rodzenia(nie) zwykle jednego(nie) młodego, dziecka, jakie przez dłuższy(nie) czas pozostaje(nie) przy matce, trzymając(nie) się mocno(nie) kończynami i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
24. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami i nie tylko i jako samice przechodzenia(nie) czterotygodniowego cyklu menstruacyjnego i nie bycia(nie) ograniczanymi(nie) sezonowością urodzeń i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
25. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidami, humanoidami [a w tym ssakami], małpami, małpiatkami, koczkodanami i nie tylko, a w tym małpami szerokonosymi, i posiadania(nie), w zależności od gatunku, m.in. płaskiego(nie) i szerokiego(nie) nosa, dużą(nie) przegrodę nosową i bocznie(nie) umiejscowione(nie) nozdrza, lub wąskiego(nie) nosa, z blisko(nie) siebie położonymi (nie) nozdrzami skierowanymi(nie) w dół, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
26. Naszego/cudzego, jako wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci antropoidy, małpy, małpiatki, koczkodany i nie tylko żywienia(nie) się głównie owocami, pajęczakami oraz owadami i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
27. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci małpami człekokształtnymi, hominidami, jakie nie posiadają(nie) ogona, posiadają(nie) przednie kończyny dłuższe(nie) w porównaniu do przednich, mają(nie) bardzo(nie) ruchliwe(nie) ramiona i dłonie oraz duży(nie), o złożonej(nie) strukturze mózg a także wydatne(nie) wały nadoczodołowe w czaszce, a także posiadania(nie) umiejętności stania(nie) na 2 nogach, pomimo, że budowa poszczególnych części kręgosłupa sprawia(nie), że nie jest(nie) to nasza/cudza normalna(nie) postawa i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
28. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci małpami a w tym człekokształtnymi, których dzieci rodzą(nie) się całkowicie(nie) bezradne i potrzebna(nie) jest(nie) im długa(nie) opieka, nawet do kilku lat, a także troszczenia(nie) się o dzieci, nawet, jeśli są(nie) już samodzielne(nie) oraz stosowania(nie) wobec nich kursu nauki życia i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
29. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci małpami oraz takimi jak one i jak one i jako one spędzania(nie) czasu na beztroskiej zabawie, śmiechach, rozrywkach oraz bycia(nie) kojarzonymi (nie) z takim zachowaniem i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
30. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci małpami oraz takimi jak one i jak one i jako małpowania(nie), przedrzeźniania (nie) zachowania innych istot, powtarzania(nie) rozmaitych zachowań, czynności, gestów, jakie wykonują(nie) inni, a w tym dla własnej/cudzej zabawy, dla własnej/cudzej rozrywki i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
31. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci małpami oraz takimi jak one i jak one i jako bezkrytycznego małpowania(nie), naśladowania(nie) „na ślepo” (nie) innych ludzi, dusze, istoty, byty, twory i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
32. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci małpami oraz takimi jak one i jak one i jako bycia(nie) hipnotyzowanymi(nieparaliżowanymi (nie) strachem oraz lękania(nie) się wszelkiego rodzaju węży oraz posiadania(nie) wrogów we wszelkiego rodzaju i wielkości drapieżnikach oraz wężach i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
33. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci małpami oraz takimi jak one i jak one i jako one posiadania(nie), dostania(nie) a w tym na trzeźwo i przytomnie i odpowiednio w nietrzeźwości i nieprzytomności tzw. małpiego rozumu, czyli zgłupienia(nie), oszalenia(nie), skretynienia(nie), stracenia(nie) rozumu, bycia(nie) nieobliczalnymi w działaniu i zachowaniu, wpadania w szał, zachowywania się w agresywny sposób, bycia groźnymi przy tym dla siebie i otoczenia i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków + odwrotne wzorce: bycia tymi wobec, przy których inni zachowują się, dostają małpiego …..
34. Naszego/cudzego bycia wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, wielkości, płci małpami oraz takimi jak one i jak one bycia wścibskimi, ciekawymi wszystkiego, łatwymi do oswojenia, bystrymi i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków

 Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie bycia biedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]


Dodano : 09-07-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 563 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 23-07-2017 12:45:30

  Oddaję te intencje małpy i ,,lub będąc(nie) człekokształtnymi, opierania(nie) się na zewnętrznej krawędzi stopy lub chodzenia(nie) na tylnych nogach z balansująco rozstawionymi(nie) na boki rękami, - to mi właśnie dolega i nie mogę przez to nosić butów z wysokimi obcasami. Małpa na obcasach... to jakoś sama nie bardzo widzę. Z otrzymanego listu.

 • Małgorzata Krata 07-03-2019 18:14:55

  1. Naszego bycia/nie wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci, gatunku m.in. małpami, małpami właściwymi, małpiatkami a w tym m.in. wąskonosymi, szerokonosymi, zwierzokształtnymi, człekokształtnymi a także ich m.in. dowódcami, królami, bogami, bóstwami i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków

  2. Naszego bycia/nie wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci, gatunku m.in. małpami, małpami właściwymi, małpiatkami a w tym m.in. wąskonosymi, szerokonosymi, zwierzokształtnymi, człekokształtnymi i jako one posiadania smukłego, zgrabnego ciała i odpowiednio krępego i masywnego a także gęstego futra, grzywy, wyraźnie/nie zarysowanej czaszki, szczęki, oczodołów skierowanych ku przodowi, długich kończyn przednich/tylnych, ogonów, paznokci i odpowiednio pazurów oraz innych cech charakterystycznych dla tych i innych ssaków oraz naszego doświadczania/nie tego skutków

  3. Naszego jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci, gatunku m.in. małpy, małpy właściwe, małpiatki a w tym m.in. wąskonose, szerokonose, zwierzokształtne, człekokształtne posiadania/nie silnych mięśni i wykorzystywania/nie do m.in. przemieszczania się a w tym na i po drzewach, do chwytania, łapania gałęzi i nie tylko, oraz naszego poruszania się na czworakach i odpowiednio na dwóch nogach oraz naszego doświadczania/nie tego skutków

  4. Naszego jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci, gatunku m.in. małpy, małpy właściwe, małpiatki a w tym m.in. wąskonose, szerokonose, zwierzokształtne, człekokształtne wykonywania/nie, posiadania/nie rozmaitych małpich m.in. ruchów, zachowań, mimik, cech, przyzwyczajeń, upodobań, nawyków i sposobów przejawiania się i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków

  5. Naszego jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci, gatunku m.in. małpy, małpy właściwe, małpiatki a w tym m.in. wąskonose, szerokonose, zwierzokształtne, człekokształtne posiadania/nie dużego mózgu, potężnie rozwiniętych półkul mózgowych przykrywających móżdżek, słabo rozwiniętej kory mózgowej i płatów czołowych a także doskonałego wzroku i rozwiniętych oczu mających silne zdolności akomodacyjnych, dobrego węchu, słuchu i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków

  6. Naszego jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci, gatunku m.in. małpy, małpy właściwe, małpiatki a w tym m.in. wąskonose, szerokonose, zwierzokształtne, człekokształtne posiadania/nie tzw toreb policzkowych, worków krtaniowych, a także silnie umięśnionej twarzy powodującej bogatą mimikę twarzy oraz naszego doświadczania/nie tego skutków

  7. Naszego jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci, gatunku m.in. małpy, małpy właściwe, małpiatki a w tym m.in. wąskonose, szerokonose, zwierzokształtne, człekokształtne a także płazy, ptaki oraz jako inne zwierzęta posiadania/nie charakterystycznych barwnych/nie, w jaskrawych/nie kolorach tzw modzeli, modzeli godowych czyli zgrubień na skórze pokrytych/nie brodawkami a w tym na twarzach, pośladkach, tyłkach, piersiach, kończynach, między palcami i nie tylko tam oraz naszego doświadczania/nie tego skutków

  8. Naszego jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci, gatunku m.in. małpy, małpy właściwe, małpiatki a w tym m.in. wąskonose, szerokonose, zwierzokształtne, człekokształtne życia/nie w grupach, stadach, licznych rodzinach a w tym o rozbudowanych strukturach jakim przewodzi najsilniejszy/nie samiec oraz naszego należenia/nie do takich m.in. małpich rodzin, stad oraz naszego im przewodniczenia/nie, opiekowania się/nie i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków

   

  9. Naszego jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci, gatunku m.in. małpy, małpy właściwe, małpiatki a w tym m.in. wąskonose, szerokonose, zwierzokształtne, człekokształtne zjadania/nie rozmaitych m.in. much, owadów, pajęczaków, owoców i nie tylko a także skakania/nie po drzewach oraz naszego doświadczania/nie tego skutków