Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Pielęgnowanie w pamięci …[intencje do przemodlenia]

Autorka Dorota Wilk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
1. Naszego m.in pielęgnowania/nie, dbania/nie, pamiętania/nie, wspominania/nie... wszelkich m.in. ślubowań/nie, kontraktów, umów, zawartych min z innymi Ludźmi Istotami, Bytami, Tworami, zwierzętami, kosmitami i nie tylko na 1 życie, na wiele żyć, istnień w tym i wielu innych wymiarach... pomiędzy nami, naszą Duszą a innymi istotami, duszami, bytami, tworami, żywiołami i nie tylko a nawet miedzy nami/ innymi a Bogiem i nie tylko oraz naszego, cudzego doświadczania/nie tego wszystkich skutków.
2. Naszego/ cudzego m.in pielęgnowania/nie, dbania/nie, pamiętania/nie, wspominania/nie... wszelkich m.in. ślubowań/nie, kontraktów, umów, uzgodnień, pomiędzy Ludźmi Istotami, Bytami, Tworami, zwierzętami, kosmitami i nie tylko na 1 życie, na wiele żyć, istnień w tym i wielu wymiarach... z powodów m.in. zawartych /nie wszelkich umów, obietnic, przyrzeczeń, przysiąg, ślubowań, danego słowa, listu, stempla, pieczęci w tym z krwi, z ciała, z innych przedmiotów, materii, zarzuconych /nie lin, sieci, obręczy, obrączek, łańcuchów i innych akcesoriów widzialnych/nie i nie tylko oraz naszego, cudzego doświadczania/nie tego wszystkich skutków.
3. Naszych, cudzych posiadania, podnoszenia m.in straty i odpowiednio zysku, zastrzeżeń, oporów/nie, skrupułów, wątpliwości, przed uwolnieniem/nie oraz przed oddaniem BDŻ do uzdrowienia relacji z przeszłości, dobrych/ złych,… wszelkich naszych, cudzych uzgodnień jak m.in. przysięgi, umowy, kontrakty pomiędzy nami a innymi Duszami, innymi istotami, nawet Bogiem... oraz wszelkich weryfikatorów i strażników nawet tych działających z Bożego ramienia, po umowach z Bogiem... oraz takich z ciemnej strony ..(...) po wszelkich umowach, pilnujący/nie... ``opiekujących się``/nie nami, naszą Duszą, istotą, przyszłością, stanem, życiem, m.in. wymuszający/nie posłuszeństwo i dochowania/nie wcześniejszych/nie umów ... i nie tylko oraz naszego, cudzego doświadczania/nie tego wszystkich skutków.
4. Naszego/ cudzego m.in. blokowania/nie, oporowania/nie, posiadania zastrzeżeń/nie na inne, lepsze dary, na łaskę, na Światło od Boga, oraz bycia/nie strażnikiem, ochroniarzem, kontrolowania/nie wywiązywania się/nie i strażnikowania/nie wobec umów z innymi istotami, by m.in. pielęgnować/nie, dbać/nie, pamiętać/nie, wspominać/nie... wszelkie m.in. ślubowania/nie, kontrakty, umowy, pomiędzy nami, Ludźmi Istotami, Bytami, Tworami, zwierzętami, kosmitami, Bogiem dawcą życia i nie tylko na 1 życie, na wiele żyć, istnień w wielu wymiarach i nie tylko oraz naszego, cudzego doświadczania/nie tego wszystkich skutków.
5. Naszego/ cudzego m.in. ogłaszania/nie, uatrakcyjniania/nie, wzmocnienia pamięci /nie, ujawniania/nie tajemnicy, sekretu, opieki, troski, załamania, porażki, z powodu m.in. naszego i cudzego m.in pielęgnowania/nie, dbania/nie, pamiętania/nie, wspominania/nie... wszelkich m.in. ślubowań/nie, kontraktów, umów, pomiędzy Ludźmi Istotami, bytami, tworami, zwierzętami, kosmitami, z Bogiem i nie tylko na 1 życie, na wiele żyć, istnień w wielu wymiarach... i nie tylko oraz naszego, cudzego doświadczania/nie tego wszystkich skutków.
6. Naszego/ cudzego m.in. uwolnienia/nie, wyzwolenia/nie, doświadczania/nie, przeżywania/nie wolności od wszelkich m.in. strażników, weryfikatorów, wibracji, sieci, sznurów, merkab, figur, żywiołów, kontraktów, paktów, przymierzy, blokujących/nie, pilnujących/nie, naszą/cudzą pamięć, myśl, pomysł, plan m.in. udrożnienia/nie naszego kanału czakrowego od grup, istot, bytów, kolidujących, pilnujących/nie nas, innych by pielęgnować, utrzymywać m.in. pamięć bycia/nie, życia/nie, relacji, współzależności, koligacji, stosunków, układów, w różnych wymiarach naszej/ cudzej egzystencji i nie tylko oraz naszego, cudzego doświadczania/nie tego wszystkich skutków.
7. Naszych /cudzych m.in. podpięć, kodowania/nie, zalegania/nie, utrwalenia/nie w nas, naszej Duszy, istocie wszelkich m.in pieczęci, zaklęć, znaków, symboli, tajemnic.. energii, wibracji, czipów, krzyży astralnych, blokujące nas/nie, nasze Dusze i kanał czakrrowy... i nie tylko oraz naszego, cudzego doświadczania/nie tego wszystkich skutków.
8. Naszego/ cudzego lęku, niepokoju, obaw, fobii, obsesji, urazów przed m.in. oddawaniem/nie wszystkich strażników, kontrolerów, inspiratorów, naszego/ cudzego m.in. cierpienia, lęku, obaw, pielęgnowania/nie, dbania/nie, pamiętania/nie, wspominania/nie... wszelkich m.in. ślubowań/nie, kontraktów, umów, uzgodnień, pomiędzy Ludźmi Istotami, Bytami, Tworami, zwierzętami, kosmitami i nie tylko na 1 życie, na wiele żyć i nie tylko oraz naszego, cudzego doświadczania/nie tego wszystkich skutków.
9. Naszego/ cudzego lęku, niepokoju, obaw, fobii, obsesji, urazów przed m.in. blokowaniem/nie miłości i Światła od Boga i prośby do Boga o przytomność i rozumienia czytanych tekstów/modlitw by uwolnić się od starych zaległych przyrzeczeń, zobowiązań, pielęgnowania/nie, dbania/nie, pamiętania/nie, wspominania/nie m.in. wszelkich m.in. ślubowań/nie, kontraktów, umów, uzgodnień, pomiędzy Ludźmi Istotami, Bytami, Tworami, zwierzętami, kosmitami i nie tylko na 1 życie, na wiele żyć i nie tylko oraz naszego, cudzego doświadczania/nie tego wszystkich skutków.
10. Naszego/ cudzego lęku, niepokoju, obaw, fobii, przed m.in. uwolnieniem/nie, wyzwoleniem/nie, doświadczaniem/nie, przeżywaniem/nie wolności od wszelkich m.in. oporujących i strażników i weryfikatorów i naszych, cudzych podpięć do wszelkich istot, grup, stworzeń, tworzących problemy, uwikłania na odległe czasy, półczasy, trzymania się/nie pazurami, zatrzymywania/nie, przechowywania/nie, pilnowania/nie, doglądania/nie starych zaległych przyrzeczeń pomiędzy wszelkimi bóstwami, bogami, zbawicielami, mesjaszami… psychopatami, agresorami, wszelkiej rangi, znaczenia, płci i nie tylko oraz naszego, cudzego doświadczania/nie tego wszystkich skutków.


Dodano : 02-10-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 453 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.