Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Emocje, Uczucia cz.1. Intencje do przemodlenia

Emocje, Uczucia cz.1
Autorka Dorota Wilk
Użyte w tekście skróty oznaczają; BDŻ – Bóg Dawca Życia, LIDBT-ludzi istot, dusz, bytów, tworów,

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
1. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn na trzeźwo(nie), przytomnie(nie) m.ni. odczuwania/nie, doświadczania/nie, przeżywania/nie, bycia/nie m.in. nadmiernie/zbyt mało, emocjonalnymi, uczuciowymi, poruszonymi, dotkniętymi, wzburzonymi, urażonymi, zdenerwowanymi, zranionymi, świadomie lub nieświadomie mocno/słabo, oraz naszego i cudzego przeżywania/nie gwałtownych/łagodnych uczuć (stanów afektywnych) o silnym/słabym zabarwieniu i wyraźnym wartościowaniu, o pobudzeniu pozytywnym lub negatywnym, poprzedzone jakimś naszym, cudzym wydarzeniem i skierowanym do nas/w innych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków .
I wzorce przeciwne: naszego(cudzego) powodowania, że inni tak czują..
Jestem ofiarą/ sprawcą tych… co czują, doświadczają…
2. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn m.in. odczuwania/nie, doświadczania/nie, rozpoznawania/nie, nazywania/nie, emocji na trzeźwo(nie), przytomnie(nie) jako przyjemnych i nieprzyjemnych, o zabarwieniu pozytywnym i ujemnym w tym i.in. emocje pierwotne,( 4 pary: smutek-radość, odraza-akceptacja, strach-złość, zdziwienie-oczekiwanie) i emocje wtórne (przeważnie wyuczone) to ich kombinacje i wariacje, gdy Emocja odnosi się/nie do uczucia i związanych z nim myśli, stanów psychicznych i biologicznych oraz zakresu skłonności reakcji do naszego zachowania, działania oraz….
3. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn m.in. odczuwania/nie, doświadczania/nie, rozpoznawania/nie, nazywania/nie, przeżywania/nie emocji na trzeźwo(nie), przytomnie(nie) jako odczuwane/nie, rozpoznawane/nie stany w ciele m.in.:
- Miłość: akceptacja, życzliwość, ufność, uprzejmość, poczucie bliskości, oddanie, uwielbienie, zaślepienie.
- Złość: furia, wściekłość, uraza, gniew, irytacja, oburzenie, niechęć, obraźliwość, wrogość i będąca jej szczytem, patologiczna nienawiść i szał.
- Smutek: żal, przykrość, melancholia, użalanie się nad sobą, zniechęcenie, przygnębienie oraz w postaci patologicznej – głęboka depresja.
- Strach: niepokój, obawa, nerwowość, zatroskanie, konsternacja, zaniepokojenie, onieśmielenie, strachliwość, popłoch, przerażnie; w postaci psychopatologicznej – fobie i ataki lękowe.
- Zadowolenie: szczęście, przyjemność, ulga, błogość, rozkosz, radość, uciecha, rozrywka, duma, przyjemność zmysłowa, miły dreszczyk, uniesienie, zaspokojenie, satysfakcja, euforia, zaspokojenie kaprysu, ekstaza – na samym końcu skali – mania.
- Zdziwienie: zaskoczenie, oszołomienie, osłupienie, zdumienie.
- Wstręt: pogarda, lekceważenie, nieprzychylność, obrzydzenie, odraza, niesmak, awersja.
- Wstyd: poczucie winy, zażenowanie, zakłopotanie, wyrzuty sumienia, upokorzenie, żal z powodu tego, co się zrobiło, hańba.
Oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków .
4. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn na trzeźwo(nie), przytomnie(nie) m.in. odczuwania/nie, doświadczania/nie, przeżywania/nie, bycia/nie m.in. nadmiernie/ zbyt mało, emocjonalnymi, uczuciowymi, poruszonymi, dotkniętymi, wzburzonymi, urażonymi, zdenerwowanymi, zranionymi i nie tylko, oraz wszelkie procesy emocjonalne czyli psychiczne nadające/nie jakość oraz określające/nie znaczenie, wpływ dla nas/innych Ludzi, Istot, Dusz, Bytów, Tworów, zwierząt, oraz bycia/nie bycia m.in. źródłem, powodem emocji przyjemnych, nieprzyjemnych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków .
5. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn bycia/nie na trzeźwo(nie), przytomnie(nie) m.in. wytwórcami , producentami, użytkownikami wszelkich stanów emocjonalnych, uczuciowych, powodujących/nie u nas/u innych LIDBT wszelkich niedogodności, obniżania/nie wartości, wszelkich urazów psychicznych powstałych(nie) w wyniku traumatycznych wydarzeń, zagrożenia, może temu towarzyszyć(nie) wzrost pobudzenia emocjonalnego, które mogą prowadzić(nie) do zaburzeń m.in. funkcji narządów wewnętrznych, układu nerwowego jako m.in. napadów histerii, przerażenia, paniki, popłochu, psychozy i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków .
6. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn bycia/nie m.in. wytwórcami , producentami, przekaźnikami, odbiorcami na trzeźwo(nie), przytomnie(nie) wszelkich naszych/cudzych stanów emocjonalnych, uczuciowych, powodujących/nie u nas/u innych LIDBT wszelakie emocje pozytywne, pochlebne wzbudzanie/nie tendencji do podtrzymywania/nie danej aktywności, określonego kontaktu (z sytuacjami, przedmiotami), który te emocje wywoływały, a czynność ta wymagała trudu, zakończyła się ona sukcesem i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków .
7. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn na trzeźwo(nie), przytomnie(nie) odczuwania/nie, rozpoznawania/nie, bycia/nie m.in. w stanie znacznego poruszenia umysłu, emocji stresogennych, wzburzenia, sprzeciwu, urażenia, oporowania, zdenerwowania, presji, zranienia, nerwicy, ekscytacji, dotyczących naszego/cudzego życia, wyborów, pracy, działań, wierzeń, relacji z innymi IDBTz , z BDZ, bóstwami, masjaszami, świętymi, we wszelkich wymiarach naszego istnienia i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
8. Naszego i cudzego m.in. podtrzymania/nie na trzeźwo(nie), przytomnie(nie) złości, furii, wściekłości, urazy, gniewu, irytacji, oburzenia, niechęci, obraźliwości, wrogości , patologicznej nienawiści, szału oraz ujawniania, przejawiania/nie nienawiści do naszych, cudzych najbliższych w tym m.in. matek, ojców, rodzin, dzieci, krewnych, rówieśników, znajomych i zupełnie nieznanych, obcych ludzi, istot, bytów, tworów w tym i innych wymiarach naszego istnienia i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
9. Naszego i cudzego z wszelkich powodów na trzeźwo(nie), przytomnie(nie) odczuwania/nie, rozumienia/nie i bycia/nie nazywanymi i nazywania innych m.in. zbyt emocjonalnymi, wrażliwymi, sensytywnymi, delikatnymi, zbyt subtelnymi, mięczakami, niedołęgami, fajtłapami, niedorajdami, gamoniami, pantoflarzami i nie tylko, oraz obrażania/nie, urażania/nie, dotykania/nie naszych, cudzych emocji, uczuć innych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
10. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn na trzeźwo(nie), przytomnie(nie) m.in. doświadczania/nie, przeżywania/nie, odczuwania/nie, rozpoznawania/nie m.in. nastroju – odczucia o spokojnym przebiegu, mniejszym nasileniu i dłuższym czasie trwania niż emocje jako m.in. zadowolenia/nie lub niezadowolenia, wesołości lub smutku, niepokoju, tęsknoty, nostalgii, irytacji, samotności, dobrostanu wewnętrznego, pochodząc. ego m.in od Boga DZ, bóstw, bogów, świętych, mesjaszy, I, D, B. T, żywiołów, zjawisk, sytuacji, okoliczności i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków .
11. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn na trzeźwo(nie), przytomnie(nie) m.in. doświadczania/nie, przeżywania/nie, rozpoznawania/nie m.in. namiętności – jako trwałej skłonności do przeżywania różnych nastrojów i afektów w związku z określonymi celami, dążeniami naszych/cudzych dążeń, namiętności mających/nie dużą siłę pobudzającą, ukierunkowując/nie m.in. uwagę, myśli, czujność, koncentrację, spostrzeżenia, zainteresowania, pamięć i inne procesy psychiczne, które czasem słabną/narastają jak m.in. chciwość, zachłanność, łapczywość, pożądliwość, drapieżność, popęd i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków .
12. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn na trzeźwo(nie), przytomnie(nie) doświadczania/nie, przeżywania/nie, rozdarcia/nie, rozwalania/nie, odczuwania/nie , rozpoznawania/nie m.in. sentymentów, stanowisk, odczuć, postaw emocjonalnych –jako sympatii (najprzyjemniejszych uczuć, akceptacją otoczenia), bądź antypatii (-okazywania niechęci do innego człowieka, zwierzęcia, istoty, oraz unikania/nie , nieprzychylności, nieżyczliwości oraz narastania/nie podobnych odczuć i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków .
13. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn na trzeźwo(nie), przytomnie(nie)doświadczania/nie, przeżywania/nie, rozwalenia/nie, odczuwania/nie , rozpoznawania/nie m.in. duchowych emocji jako stanu jedności z Bogiem, kiedy budzi się(nie) duchowa emocja w tym samym czasie zmienia(nie) naszą, cudzą zwykłą ziemską egzystencję, zmniejsza się(nie) także świadomość och istnienia, odrywa się(nie) od ‘ego’ i identyfikuje(nie) z wielkim „ja”, jako niezwykle tajemniczej relacji wewnątrz własnego serca i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków .
14. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn na trzeźwo(nie), przytomnie(nie) m.in. odczuwania/nie, doświadczania/nie, przeżywania/nie, m.in. prawdziwej/nie duchowej emocji tworzącej się/nie za pośrednictwem aktywnego szóstego zmysłu (tzw. postrzegania pozazmysłowego), gdy duchowe emocje obniżają nasze ego, które zaspokaja/nie potrzeby organizmu (popędy i które zawsze jest(nie) skażone jakimś oczekiwaniem i znacznie się różni(nie) od świata miłości, wrażliwości serca i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków .
15. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn na trzeźwo(nie), przytomnie(nie) m.in. odczuwania/nie, doświadczania/nie, przeżywania/nie, m.in. emocji nieoczekiwanej, nagłej, spontanicznej reakcji, czasem gwałtownej, wyrażonej/nie przez m.in.: łzy, radość i demonstracji ciała poprzez m.in.: taniec, śpiew, radosny śmiech jakby doświadczanie/nie Boga w sobie, w tym stanie odczuć naszego doświadczania/nie miłości bez żadnego oczekiwania ze strony innych LIDBT, bóstw, bogów, samego BDZ i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków .
16. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn m.in. na trzeźwo(nie), przytomnie(nie) odczuwania/nie, doświadczania/nie, przeżywania/nie, m.in. łez, płaczu, w przeżywaniu(nie) duchowej emocji, niezwykle owocnych, rodzaju płaczu tzw. szlochu zwłaszcza z żalu może być(nie) oznaką zwykłej emocji, a cichy płacz bywa(nie) manifestacją duchowej emocji, a nikt z nas żyjących na Ziemi nawet na wysokim polu świadomości nie trwa(trwa) bezustannie(nie) w stanie jedności z Bogiem, w okresie krótszym lub dłuższym, ale nie wiecznym, trwałym, ponadczasowym i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków .
17. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn na trzeźwo(nie), przytomnie(nie) m.in. odczuwania/nie, doświadczania/nie, przeżywania/nie, m.in. okazywania /nie miłości do innych ludzi, istot, bytów, zwierząt, do Boga Dawcy Życia, do swojej Duszy, lub bez oczekiwania, bezwarunkowej miłości 100%, a nie tylko częściowej, wszechprzenikającej Miłości Boga DŻ, rozszerzonej w równym stopniu na wszystkich, nie tylko do człowieka jako najwyższej/nie ziemskiej istoty, ale nawet do całkiem małej i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków .
18. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn na trzeźwo(nie), przytomnie(nie) m.in. odczuwania/nie, rozpoznawania/nie, bycia/nie m.in. człowiekiem ofiarującym/nie swój czas, wiedzę, pomoc fizyczną, radę, dobre/nie słowo ... itp. i osobiste bogactwo w tym duchowe, które ofiaruje/nie innym Ludziom, istotom, duszom, bytom, tworom, zwierzętom, aby służyć, współtworzyć z Bogiem, przez m.in. dzielenie się/nie wiedzą, nauczaniem/nie Słowa Bożego poprzez wyjaśnienie Prawdy Bożej, m.in. w formie pisanej lub mówionej, doświadczanej, przeżywanej i ilości wkładanej pracy, dzielenie się/nie swoimi doświadczeniami duchowymi i umiejętnościami i poprowadzenia/nie siebie/innych do BDZ i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków .
19. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn na trzeźwo(nie), przytomnie(nie) m.in. odczuwania/nie, rozpoznawania/nie, świadomości, bycia/nie m.in. człowiekiem ofiarującym/nie swój czas, wiedzę i funkcjonującym /nie w zupełnie innej energii, czerpanej/nie z formy nieprzejawionej, mając/nie konkretne ciało fizyczne, ale ciało duchowe, emocjonalne, eteryczne, manifestujące się(nie) z wyższego duchowego wymiaru , z kontaktu z BDŻ, wszelkimi istotami duchowymi i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków .
20. Naszych emocjonalnych reakcji, odczuć, na m.in. osobiste emocje, które mogą/nie otwierać/nie nowe drogi do nas samych i do wyższych wymiarów naszej Istoty, że na trzeźwo(nie), przytomnie(nie) emocji nie powinno się tłumić, lub odpowiednio wyrażać, nazywać, że można/nie ostatecznie je uwolnić/nie, a czym emocje naprawdę są/nie, nie jest takie jasne/jest określone i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków .


Dodano : 06-10-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 462 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
23-09-2017 23:31:55

Kto nie może płakać m.in.  przy oddawaniu intencji, może mieć zablokowana np. prawa półkule mózgu na przykład- narkotykami wyżarty mózg czy energiami białego astralu pochodzącymi z czarów, magii, wróżenia. Prawa półkula- emocje. To by się pokrywało, że magia to wkładane weń emocje i kiedyś się podkręcało emocje, by walić w innych i została pustka, gdyż dany obszar mózgu został wyeksploatowany kiedyś ponad miarę.