Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Bóg Stwórca - modlitwa

Uznaję i akceptuję Boga jako jedynego i samodzielnego Stwórcę i władcę wszystkiego stworzenia, całego Wszechświata, wszystkich Dusz, istot, galaktyk i wymiarów.
Akceptuję to, że Bóg jest odwieczny-nie ma początku ani końca i nie potrzebuje też czynnika sprawczego dla Własnej działalności, dla twórczości, dla kreacji i myślenia. Akceptuję to, że wszystkie Dusze i cały Wszechświat powstał wedle woli Boga, który wypowiedział słowo, i wszystko powstało. Akceptuję to, że sam Bóg podtrzymuje to wszystko słowem Swojej mocy i siłą miłości, obejmując tak każdy atom, każdą komórkę i wszechświat cały. Tylko On jest Budowniczym, Wybitnym Projektantem i Życiodajną Siłą wszystkiego oraz tego piękna, co kiedykolwiek widziały moje oczy i co widziała moja Dusza i wszystkich dóbr i możliwości z których kiedykolwiek korzystaliśmy. Dziękujemy Boże za to z moją Duszą.
Akceptuję to, że Bóg stworzył majestatyczne góry, niebo, Ziemię, Wszechświat, kosmos, morza, oceany i wszystko co w nich jest i żyje, co porusza się i przejawia. Skupia wody w swoich chmurach, a jednak żaden obłok nie pęka pod ich ciężarem. Akceptuję to, że Bóg porusza i uspokaja morza Własną mocą a Swoim rozumem rozprasza sztormy. Akceptuję to, że tylko Bóg wyznacza liczbę gwiazd i zna ich wszystkie imiona, a Własną mądrością utrzymuje je na gwiezdnych szlakach. Dziękujemy Bogu za cały niewyobrażalnie ogromny Wszechświat, spektakularne galaktyki, olśniewające mgławice i niezwykłe piękno objawione tu na Ziemi i w całym Wszechświecie, piękno, które potwierdza boski majestat i bożą troskę o nas.
Akceptuję wspólnie z Duszą, że to właśnie Bóg Stwórca wszechrzeczy nie mający początku ani końca, jest Tym właśnie, który posiada moc wszechpotężną, wiedzę i mądrość doskonałą oraz nieskończoną inteligencję, by wszystko poskładać w całość i utrzymać począwszy od atomu, komórki, ich budowy, a skończywszy na kosmosie i wszystkich światach, czasach i wymiarach. Dziękujemy Boże, za wszystkie Twoje dary, które wzbudzają szacunek i podziw w naszych sercach i które budują w nas boży autorytet i świadomość, że nic dla Ciebie Boże nie jest zbyt trudne i nic też nie jest niemożliwe.
Akceptuję to, że otaczają nas zdumiewające dzieła Boga w których dostrzegamy bożą mądrość, moc, dostojeństwo a także zamiłowanie do piękna jakim Bóg się kieruje. Dziękujemy Boże, za cudowne kolory, kształty, harmonię i piękno wszelkich kwiatów, ptactwa i tego co żyje w wodach, na ziemi i w przestworzach. Akceptujemy to, że wszystkie istnienia widziane kiedykolwiek same nie są Bogiem, a jedynie objawiają bożą mądrość, potęgę, inteligencję, boże poczucie piękna i boski akt stwórczy. Dziękujemy Boże, że nawet płatki śniegu objawiają Twoją kreatywność, kiedy każdy z nich jest niepowtarzalnym i cudownie symetrycznym złożonym kryształkiem, jedynym w swoim rodzaju i dowodem mówiącym-Bóg kocha piękno.
Akceptuję to, że skoro Bóg z dbałością i poczuciem piękna formuje harmonijną muzykę, małe kryształki lodu tak i każdą istotę, każdą Duszę pragnie kształtować pełną troski miłością, by przejawiała Jego wolę. Dziękuję Boże, że całe stworzenie, każda istota, każda Dusza jest dla Ciebie wyjątkowa i ma dla Ciebie szczególne znaczenie. Dziękujemy Boże za to, że jesteś naszym kochającym Wielkim Architektem, jaki minuta po minucie, dzień za dniem tworzy i z zainteresowaniem kreuje Wszechświat cały podtrzymując wszystko Swoim ramieniem, tak aby wszystko żyło w miłości, harmonii z innymi stworzeniami, wzajemnie się uzupełniając w jednym czasie. Abyśmy mogli wszyscy jak Cherubin stanąć przed Bogiem w miejscu Świętym dla Świętych.


Dziękujemy Boże za Twą niezachwianą miłość i za to, że nawet niepytany, oświecasz o oczyszczasz wszystko Swoim darem światła, światłem boskiej Miłości. Dziękuję również Boże za życiodajne Słońce, które dałeś ludzkości i bez którego życie na Ziemi wkrótce by zamarło. Akceptuję to, że samo Słońce, będące tylko jedną z tego typu gwiazd stworzonych przez Boga, w ciągu jednej sekundy oddaje więcej energii niż cała ludzkość wyprodukowała od początku istnienia. Rozumiem to i akceptuję, że wszystkie te niewyobrażalne dla nas przejawy boskiej chwały i inteligencji powstały tylko boską wolą i z boskiego polecenia. Ponieważ jestem świadoma boskiej potęgi i mocy sprawczej, to akceptuję również, że niczego nie braknie mi ani mojej duszy, kiedy my Boga prosimy. Akceptuję również to, że Bóg Dawca wszelkiego życia mówi zawsze do tych, którzy chcą słuchać Jego głosu, na nawet do tych upartych w głuchocie.
Akceptuję to, że Bóg jest jeden i jedno jest źródło wszelkiego życia, wszystkich energii i całej materii, że siły natury pochodzą od Niego i On nimi kieruje. Nie ma większej mocy, światła i siły-wobec istnienia Boga, niczego nie brak, rozumiem to i akceptuję.
Akceptuję także bożą wolę, która prowadzi mnie tylko tam i zawsze tam, gdzie boża łaska może bezpiecznie i hojnie zaopatrywać w łask pełne miłosierdzie mnie i moją Duszę. Akceptuję to, że tak jak niebiosa są ponad ziemią, tak i boże drogi splatają się z naszymi drogami a Jego myśli zawsze przy nas. To jest dobre i korzystne, że Bóg jest zawsze Tym właśnie, który stoi przy wszystkim co się dzieje i ponad wszystkim, ponad wszelkimi problemami tego świata, ponad sporami, konfliktami, zakusami innych Dusz, istot i ponad karmą wszystkich Dusz.
Akceptuję to, że w każdym stworzeniu w każdej istocie możemy dostrzec bożą chwałę, a wszystkie one godne są naszej miłości. Akceptuję to, że boska szczera miłość rozciąga się równolegle na wszystkie istoty, na wszystkie Dusze, na cały Wszechświat, wszystkie światy, czasy i wymiary.
Dziękujemy Boże za to, że dałeś nam świadomość samych siebie, zdolność do przemyśleń oraz zdolność rozumowania i uczenia się. Dziękujemy również za możliwość przechowywania pięknych wspomnień i pamięć umożliwiającą nam rozmyślanie nad boską dobrocią i kreatywnością.
Dziękujemy Boże, że udzieliłeś nam i naszym Duszom część zdolności, atrybutów i mocy kreacji abyśmy mogli budować miasta i rodziny, rozwijać się, abyśmy mogli budować instrumenty muzyczne i na nich grać, tworzyć muzykę, sztukę i literaturę. Dziękujemy Boże za wolną wolę otrzymaną od Ciebie, za wpisane w nas sumienie i poczucie moralności. Dziękujemy Boże za Twój dar dla nas jakim jest cały wachlarz emocji, za bogactwo odczuć, zdolność do radości, śmiechu i odczuwania miłości.
Akceptuję to, że ja i moja Dusza posiadamy wolność i moralność oraz odpowiedzialność przed Bogiem i innymi istotami. Akceptuję to, że Bóg jest doskonale święty-zawsze czyni to co dobre, nigdy nie kłamie i nie ma słabości, zawsze jest wierny i nieskazitelnie czysty.
Ja oraz moja Dusza przyznajemy, że miałeś Boże rację, ostrzegając nas przed konsekwencjami oddalania się od Ciebie. Przepraszamy za to wspólnie z Duszą, że poprzez naszą wolę, uczynki i zdolność decydowania doprowadziliśmy siebie i bliźnich do zamętu, zła, chorób, wojen, uwikłań, cierpienia i śmierci w doskonałym świecie stworzonym przez Ciebie.
Dziękujemy Boże, że nigdy nie pozostawiasz nas samych, że w każdej chwili naszego istnienie oferujesz przebaczenie i możliwość wyjścia z uwikłań karmicznych wszystkim tym, co Tobie zaufają. Dziękujemy za to, to jest piękne i napawa nadzieją na najlepsze dziś i jutro. Przepraszamy wspólnie z Duszą, że choć tych szans było wiele, to nie wyraziliśmy takiej woli.
Prosimy Boże wypełnij nas wszystkich treścią poznania Ciebie i wypełnij światłem twojej prawdy całą Ziemie, wszystkie światy, czasy i wymiary. Przelej Boże we wszystkie serca, we wszystkie Dusze odbudowującą Miłość Twoją, Miłość będącą największym darem jaki kiedykolwiek mogliśmy doświadczyć.

Autorka Małgorzata Krata


Dodano : 06-12-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 1256 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.