Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Fundacje; intencje do przemodlenia

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

 -Naszego ustanawiania, zarządzania, eksploatowania, likwidowania, zmieniania wszelkiego rodzaju naszych i cudzych, prawnie legalnych i nielegalnych, uczciwych i nieuczciwych m.in. Fundacji i ich odpowiedników oraz Zarządów Fundacji dla realizacji celów i zadań zgodnych z podstawowymi interesami naszymi i cudzymi, min. dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności, takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami., promocja religii, grup społecznych, promocja duchowości, Boga, wiary, kultury, logiki, rozumu, odpowiednio bałwochwalstwa, patrologii, kosmitów, dewiacji i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
-Naszego ustanawiania, zarządzania, eksploatowania wszelkiego rodzaju naszych i cudzych m.in. Fundacji i ich odpowiedników a dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami naszymi i cudzymi, min. jak i jako osoby fizyczne i osoby prawne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania, z siedzibami fundacji na terytorium naszego lub cudzego terenu zamieszkania, kraju  i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji wskazywania cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację, która to wola jest do końca działania fundacji szanowana i odpowiednio łamana przez kontynuatorów lub spadkobierców  i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
-Naszego ustanawiania, zarządzania, eksploatowania, likwidowania, zmieniania wszelkiego rodzaju naszych i cudzych, legalnych i nielegalnych m.in. Fundacji i ich odpowiedników, których składnikami majątkowymi mogą być m.in. pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości i naszego ustalania i realizowania przez nas i przez kontynuatorów statutów fundacji, określających jej nazwę, siedzibę i majątek, cele zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków, a także sposoby wewnętrznej i zewnętrznej kontroli działalności naszych i cudzych fundacji  i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
-Naszego ustanawiania, zarządzania, eksploatowania, likwidowania, zmieniania wszelkiego rodzaju naszych i cudzych, prawnie legalnych i nielegalnych, uczciwych i nieuczciwych m.in. Fundacji i ich odpowiedników oraz Zarządów Fundacji za pomocą prawa ludzkiego i boskiego, za pomocą statutów, kodeksów, ustnych poleceń, umów, porozumień, intercyz, ślubowań i naszego prowadzenia w Fundacjach działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji jej celów służących m.in. najwyższemu dobru, odpowiednio celom przyziemnym, niskim, destrukcyjnym i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
-Naszego i cudzego zyskiwania, dorabiania się i odpowiednio tracenia z powodu naszego lub cudzego ustanawiania, zarządzania, eksploatowania, likwidowania, zmieniania wszelkiego rodzaju naszych i cudzych, prawnie legalnych i nielegalnych, uczciwych i nieuczciwych m.in. Fundacji i ich odpowiedników oraz Zarządów Fundacji min poprzez to, że nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn  i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

 


Dodano : 08-01-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 95 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.