Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Modlitwy do Matki boskiej a Dekalog

Motto ``Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza.`` Psalm 19 Link

Wszystkie cytaty oznaczone w kolorze czarnym pochodzą z internetu i podaję je z odniesieniami i linkami do stron WWW z których je pobrałem.

Słowa Dekalogu zapewne większość z nas dobrze pamięta. Dla tego artykułu istotne jest drugie [2] przykazanie Dekalogu, które podano nam w takiej treści:
``Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył``. Link
Interesujące jest to, jak wiele osób podchodzi do tej kwestii, jak ją rozumie i promuje. Wpisując w wyszukiwarkę hasło ,,ODDANIE SIĘ MATCE BOSKIEJ” znajdziemy różne teksty, poprzez które wiele osób oddaje bóstwom ciało i duszę.
Promocja Boskiej Matki może być interpretowana jak przekierowanie kultu Jezusa na Marię. W świetle opisanych niżej nauk, do Jezusa można dojść najlepiej przez Maryję a nie bezpośrednio. W opinii samego Jezusa ,,Nikt nie przychodzi do Ojca, inaczej jak przez syna” -Ewangelia wg św. Jana 14.6. Link

Analizując modlitwy do Maryji, zestawiamy je z  drugim przykazaniem Dekalogu. 


Matko Boża, Ty od wieków objawiasz na Wzgórzu Dziekanowskim Swoją łaskawość i współczucie wszystkim uciekającym się pod Twoją opiekę. Przyjmij naszą najgłębszą wdzięczność za Twoją niezwykłą obecność i macierzyńską troskę.Link

II przykazanie Dekalogu;``Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył``.

Proś Syna Twego, żeby w Swej dobroci pozwolił mi umrzeć u stóp Twoich i oddać duszę moją w Jego święte rany ze słowami: Jezu i Maryjo, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją. Link

II przykazanie Dekalogu;``Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył``.

Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną lekarką, a przy Twojej Pomocy z pewnością uzyska utracone siły. Link

II przykazanie Dekalogu;``Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył``.
Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę,
a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją,
dobra wewnętrzne i zewnętrzne,
nawet wartość dobrych uczynków moich,
zarówno przeszłych jak obecnych i przyszłych,
pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo
rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku,
co do mnie należy, według Twego upodobania,
ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności.Link

II przykazanie Dekalogu;``Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył``.

„Maryjo, gdybym kiedyś chciał od Ciebie odejść, gdybym się zaczął buntować, że naprawdę wszystko mi zabierzesz, bądź tak dobra i w ogóle nie zważaj na moje protesty.” Oddaj się Maryi na własność.
Na własność, a nie tylko w opiekę. Wielu pragnie, by Maryja im służyła. Ty się tak oddaj, by Maryja wiedziała, że ty chcesz Jej służyć. To przynosi głęboki pokój, ale jest zarazem bardzo radykalne i sprowadzi twoją religijność z pobożności powierzchownej do pełnego realizmu.Link
II przykazanie Dekalogu;``Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył``.

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ
Matko Boża, Niepokalana Maryjo!!! 
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam.Link

II przykazanie Dekalogu;``Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył``.

W 1994 roku wydana została książeczka "Wychowanie dla Boga”, w której odnaleźć możemy rozdział pt. "Oddaj dziecko Matce Bożej”. Treści w nim zawarte są niezwykle aktualne w dzisiejszym świecie i dają odpowiedź na pytania i troskę rodziców dotycząca zagrożeń, jakie się w nim pojawiają. Link

II przykazanie Dekalogu;``Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył``.

Modlitwa Jana Pawła II z kaplicy objawień Cudownego Medalika
Madonno z Cudownego Medalika Sióstr Miłosierdzia, O Maryjo, bez grzechu poczęta, 
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. link

II przykazanie Dekalogu;``Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył``.

Bóg daje ci szczególną pomoc, byś dobrze poznawał Jego wolę i zawsze ją spełniał. Jest nią Maryja.
Link

II przykazanie Dekalogu;``Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył`.`

O Pani moja, święta Maryjo. Polecam Twej świętej obro­nie, szczególniejszej opiece i miłosierdziu dziś i po wszystkie dni i w godzinę mej śmierci, siebie, duszę i ciało moje. Całą nadzieję i pociechę moją, wszystkie uciski i nędze moje, życie i koniec życia mego Tobie powierzam link

II przykazanie Dekalogu;``Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył.``

 Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony Narodu Polskiego w Najświętszej Maryi Pannie nieustanną pomoc przedziwnie ustanowić raczył oraz Jej święty Obraz Jasnogórski wielką czcią wiernych otoczony cudami wsławił, spraw łaskawie, abyśmy taką obroną wsparci, walcząc za życia, odnieść zdołali zwycięstwo nad złym wrogiem naszym w godzinę śmierci. Link

II przykazanie Dekalogu;``Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył``.

Opracowanie Małgorzata Krata, Sławomir Majda.

 Inne pokrewne artykuły:
-``Picie i przelewanie krwi ludzkiej, zwierzęcej, krwi Zbawicieli a kwestie satanizmu``Link.


Dodano : 14-01-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 932 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.