Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Percepcja podprogowa – intencje do przemodlenia

Autorka Agata Pająk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1. Naszego/cudzego bycia świadomymi, posiadania wiedzy o tym, że istnieje percepcja podprogowa, subliminalna, która jest oddziaływaniem na mózg informacji bez jego świadomości ich spostrzegania, o działaniu na tyle słabym, że nie wystarcza do wywołania reakcji i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
2. Naszego/cudzego za pomocą rozmaitych metod, sposobów, technik bycia programowanymi, kodowanymi, zaprogramowanymi, zakodowanymi przez innych ludzi, dusze, istoty, byty, twory, zwierzęta, kosmitów i nie tylko, a w tym przez ………. m.in. podprogowo, za pomocą rozmaitych sugestii, maskowanych, niezauważanych przez nas/innych gestów, słów, obrazów, a w tym poprzez użycie zmysłów wzroku, słuchu, za pomocą głosu, dźwięku, słów pisanych, drukowanych, filmów i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
3. + odwrotnie naszego/cudzego stosowania wobec innych
4. Naszego/cudzego rozumienia, posiadania takiej wiedzy, korzystania z niej, m.in., że percepcja podprogowa dotyczy bodźców wzrokowych lub słuchowych, które trwają zbyt krótko, aby mogły zostać świadomie zarejestrowane, albo są ukryte, zamaskowane wśród innych bodźców, bardziej wyraźnie odczuwalnych i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
5. Naszego/cudzego porównywania, utożsamiania bodźców odbieranych podczas snu z przekazami podprogowymi, a przynajmniej w zakresie podobnego ich przetwarzania i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
6. Naszego/cudzego bycia bezbronnymi wobec przekazów podprogowych, ponieważ nie możemy obronić się przed zawartą w przekazie sugestią, która może być, jest traktowana, jako myśl własna lub zalążek pomysłu, czy pragnienia, podobnie jak w sugestii hipnotycznej i naszego bycia bezbronnymi wobec takich kodowań, działań, a także czynienia innych bezbronnymi wobec takich naszych/cudzych działań i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
7. Naszego/cudzego bycia ofiarami, twórcami, pomysłodawcami rozmaitych reklam, przekazów, kodów tworzonych w oparciu o tzw. sugestię podprogową lub przekazy podprogowe, jakie polegają na włączaniu m.in. do filmu pojedynczych klatek z reklamą lub wgrywaniem ukrytego przesłania do piosenek i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
8. Naszego/cudzego zakazywania perswazji poza świadomością odbiorcy, a także zakazywania i odpowiednio zezwalania na stosowanie takich metod działania dla zmanipulowania innych, do wpływania na ich działanie, sposób myślenia i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
9. Naszego/cudzego bycia tymi, na jakich inni z wszelkich przyczyn i powodów działają podprogowo i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
10. Naszego/cudzego stosowania przekazów podprogowych m.in. w celu propagowania satanizmu, nakłaniania do rozmaitych destrukcyjnych, autodestrukcyjnych działań, do samobójstw i nie tylko m.in. za pomocą muzyki, muzycznych utworów, tekstów, a także rozmaitych komunikatów, które słyszalne są dopiero wtedy, kiedy utwór odtwarzany jest „od tyłu” i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
11. Naszego/cudzego bycia poddawanymi sugestiom podprogowym przez muzyków, zespoły muzyczne, muzyczne utwory, teksty, ukryte komunikaty w celu spowodowania u nas/innych działań autodestrukcyjnych, destrukcyjnych i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
12. Naszego/cudzego bycia poddawanymi sugestiom podprogowym, a także działania tak wobec innych w celach politycznych i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
13. Naszego/cudzego wierzenia, bycia przekonanymi, że przekazy podprogowe to mit i nie można ulec propagandzie, jeśli nie widzi się elementu propagandy oraz promowania takich przekonań i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
14. Naszego/cudzego bycia przekonanymi, wierzenia, i odpowiednio wątpienia, że bodźce podprogowe wpływają na procesy poznawcze, chociaż jest to wpływ utrzymujący się zaledwie przez ułamki sekund oraz, że rejestrowane mogą być, są proste informacje, takie jak stan emocjonalny i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
15. Naszego/cudzego sukcesywnego, trwałego, krótkotrwałego, jednorazowego, cyklicznego wpływania na innych za pomocą sugestii podprogowych, oraz podprogowych kodowań, m.in. dla uczynienia z nich służących, niewolników, utrwalania poczucia winy, obwiniania, żerowania, obniżania samooceny, utrwalania cierpień, wzbudzania i utrwalania strachu i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
16. Naszego/cudzego bycia, za pomocą sugestii podprogowych, podprogowego kodowania, a w tym stałego, ciągłego, jednorazowego, cyklicznego, krótkotrwałego, długotrwałego programowanymi przez innych, a w tym przez … do bycia m.in. sługami, niewolnikami, kozłami ofiarnymi, winnymi wszystkiego, nic nie wartymi, z zerową wartością i samooceną, a w tym dla żerowania na nas, służenia im, dla zemsty, dla wzbudzania i utrwalania strachu i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
17. Naszego/cudzego bycia ofiarami takich działań, opartych na przekazach podprogowych, sugestiach subliminalnych, kierowanych do nas/innych, gdzie taki przekaz opiera się na słabym bodźcu rejestrowanym bez udziału świadomości, a także korzysta się z tego, że programowanie sugestią podprogową nie wymaga określonego stanu umysłu, skupienia i może być przeprowadzone w każdej sytuacji, w której aktywny jest zmysł wykorzystywany do przekazania sugestii oraz naszego działania wobec innych korzystając z takich metod i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
18. Naszego/cudzego wykorzystywania do sugestii podprogowej najczęściej zmysłu wzroku i doświadczania, że inni tak na nas oddziałują, poprzez wzrok, m.in. przez listy, sms, filmy, to, co widzimy, a w tym m.in. w rozmaitych reklamach, propagandzie, obrazach, gestach, grymasach i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
19. Naszego/cudzego używania wobec innych i doświadczania, że inni wobec nas/innych używają systematycznego, długotrwałego programowania podprogowego polegającego na wyświetlaniu/pokazywaniu odpowiednio sformułowanej sugestii przez bardzo krótki czas, ok. 1/20 sekundy, w taki sposób, aby nie była ona możliwa do świadomego zarejestrowania, co z uwagi na bardzo krótki czas trwania kodowane jest w pamięci z pominięciem świadomości oraz tworzy ślady pamięciowe, tzw. engramy pewnych słów, symboli czy znaków, rozpoznawanych później i traktowanych przez nas/innych, jako już znane i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
20. Naszego/cudzego stosowania rozmaitych metod, technik, praktyk podprogowego kodowania innych w oparciu o wykorzystywanie progu pomiędzy spostrzeganiem a niespostrzeganiem i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
21. Naszego/cudzego bycia świadomymi istnienia rozmaitych progów spostrzegania, a w tym m.in. wyróżnianych przez psychologię, m.in. progu absolutnego, dolnego, którym jest najmniejsza wartość siły bodźca wywołująca reakcję, np. najcichszy dźwięk, który możemy usłyszeć, następnie próg różnicy, czyli minimalna wielkość różnicy między dwoma bodźcami, które wywołują reakcję, np. jeszcze dostrzegalna różnica w odcieniu koloru czy zapachu perfum, oraz próg chwilowy określający aktualny stan wrażliwości receptora, np. po wejściu z ciemnego do jasnego pomieszczenia wzrok adoptuje się do światła przez pewien czas a także próg tolerancji, czyli największa siłą bodźca, przy której receptor reaguje jeszcze w sposób proporcjonalny do natężenia bodźca i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
22. Naszego/cudzego uwzględniania, akceptowania, że istnieją dwa progi absolutne, a w tym fizjologiczny i świadomy, przy czym zjawisko percepcji podprogowej jest, może być spostrzeganiem bodźców silniejszych od fizjologicznego progu wrażliwości receptora, a słabszych od progu postrzegania świadomego oraz naszego/cudzego wobec innych i innych wobec nas/innych wykorzystywania tego do programowania, kodowania i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
23. Naszego/cudzego rozróżniania, stosowania, doświadczania, że inni stosują wobec nas/innych rozmaite metod programowania podprogowego, kodowania w taki sposób a w tym m.in. metodą bardzo krótkiego bodźca wzrokowego lub słuchowego, trwającego od 4 do 10 milisekund, wmiksowanego w film lub utwór muzyczny, co nie jest odzwierciedlane w naszej/cudzej świadomości i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
24. Naszego/cudzego rozróżniania, stosowania, doświadczania, że inni stosują wobec nas/innych rozmaite metod programowania podprogowego, kodowania w taki sposób, m.in. przez zbyt słaby lub niewyraźny obraz lub zbyt cichy dźwięk, aby na tle innych mógł być odebrany i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
25. Naszego/cudzego rozróżniania, stosowania, doświadczania, że inni stosują wobec nas/innych rozmaite metod programowania podprogowego, kodowania w taki sposób, m.in. poprzez backmasking, czyli nagranie dźwiękowe odtwarzane od tyłu, co jest metodą ukrywania wiadomości możliwej do odczytania tylko przy wstecznym przesłuchaniu utworu i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
26. Naszego/cudzego rozróżniania, stosowania, doświadczania, że inni stosują wobec nas/innych rozmaite metody programowania podprogowego, kodowania m.in.za pomocą infradźwięków, czyli fal dźwiękowych niesłyszalnych dla człowieka, o częstotliwości poniżej 16 Hz, ale przy ich dużym natężeniu odbierane, jako wibracje, przy czym infradźwięki słyszalne są i wykorzystywane przez m.in. słonie, wieloryby do porozumiewania się na duże odległości i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
27. Naszego/cudzego używania wobec innych, doświadczania, że inni używają wobec nas/innych m.in. infradźwięków, jako broni, oraz doświadczania skutków działania infradźwięków, a w tym, jako ludzie, m.in. pod postacią nadmiernego zmęczenia, dezorientacji, zwiększonej podatności na sugestie, senności, apatii, a nawet depresji i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
28. Naszego/cudzego używania infradźwięków, jako broni dodatkowo nakładając na infradźwięki głosowe rozkazy, sugestie, kodowania, m.in. podobnie jak czynią to w amerykańskiej armii i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
29. Naszego/cudzego wykorzystywania metod podprogowych do treningów służących błyskawicznemu rozpoznawaniu samolotów wroga i nie tylko, przez żołnierzy, m.in. w drugiej wojnie a także do zwiększania prędkości czytania, czy też do diagnostyki wzroku i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
30. Naszego/cudzego eksperymentowania z podprogowym kodowaniem innych, bycia takim obiektem badań, doświadczeń stosowanych do celów reklamy, polityki, wojska i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków


Dodano : 23-01-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 512 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.