Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Motywacja: intencje do przemodlenia

Autorka Małgorzata Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1.Naszego i cudzego posiadania/nie, tworzenia/nie, likwidowania/nie u nas i u innych każdego rodzaju, znaczenia m.in. motywacji m.in. jako stanu gotowości/nie do podjęcia określonego działania, wzbudzonego potrzebą wszelkich procesów zarówno psychicznych, duchowych, energetycznych, karmicznych, życiowych, fizjologicznych a w tym służących naszemu i cudzemu m.in. rozwojowi, wzrastaniu jak i upadkowi i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2.Naszego i cudzego posiadania/nie, tworzenia/nie, likwidowania/nie u nas i u innych każdego rodzaju, znaczenia m.in. motywacji m.in. jako stanu gotowości powrotu Duszy, istoty do Boga, do współtworzenia z Bogiem, wyjścia z planu karmicznego, z umów, wzorców, blokad, kodowań, układów i zależności z innymi ludźmi, Duszami, istotami, bytami, tworami, bóstwami, boginiami, boskimi, matkami, weryfikatorami, strażnikami i nie tylko z nimi
3.Naszego i cudzego doświadczania/nie, wspierania/nie, promowania/nie, wdrażania/nie u nas i u innych każdego rodzaju, znaczenia m.in. procesów motywacyjnych będących/nie ukierunkowaniem naszego i cudzego zachowania, działania na osiągnięcie i doprowadzenie do zamierzonego celu a w tym powrotu do Boga Duszy, istoty i innych Dusz, istot, do oświecenia oraz wszelkich innych celów zarówno służących najwyższemu dobru jak i upadkowi, destrukcji, naszemu i cudzemu rozwojowi jak i stagnacji, regresowi i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4.Naszego i cudzego doświadczania/nie, wspierania/nie, promowania/nie, wdrażania/nie u nas i u innych każdego rodzaju, znaczenia m.in. procesów motywacyjnych składających się z pojedynczych, mniejszych, licznych, maleńkich, wielkich m.in. motywów, argumentów, celów a w tym wszelkich przeżyć, doświadczeń m.in. pobudzających nas i innych do działania i odpowiednio powstrzymujących, przeszkadzających, blokujących
5.Naszego i cudzego doświadczania/nie, wspierania/nie, promowania/nie, wdrażania/nie u nas i u innych, przez nas i przez innych ludzi, Dusze, istoty, bóstwa, boginie, boskie matki, kosmitów, Boga każdego rodzaju, znaczenia m.in. procesów motywacyjnych, motywacji na rozmaitych naszych i cudzych płaszczyznach, poziomach, przestrzeniach życia i istnienia a w tym m.in. w pracy, rodzinie, religii, zdrowiu, wojsku, oświeceniu, bałwochwalstwie i nie tylko m.in. stosując i otrzymując wobec nas i innych rozmaitych narzędzi dla podniesienia naszej i cudzej motywacji a w tym rozmaitych m.in. deputatów, benefitów m.in. materialnych, finansowych jak i niematerialnych, duchowych, seksualnych, energetycznych i wszelkich innych pochodzących/nie od ludzi, dusz, istot, bóstw, bogiń, kosmitów a także od Boga i nie tylko
6.Naszego i cudzego doświadczania/nie, wspierania/nie, promowania/nie, wdrażania/nie u nas i u innych, przez nas i przez innych ludzi, Dusze, istoty, bóstwa, boginie, boskie matki, kosmitów, Boga każdego rodzaju, znaczenia m.in. procesów motywacyjnych polegających m.in. na wzbudzeniu energii, ukierunkowaniu wysiłku na cel, wdrożeniu selektywności uwagi w stosunku do bodźców, zwiększenia wrażliwości na bodźce i nie tylko
7.Naszego i cudzego doświadczania/nie, wspierania/nie, promowania/nie, wdrażania/nie u nas i u innych, przez nas i przez innych ludzi, Dusze, istoty, bóstwa, boginie, boskie matki, kosmitów, Boga każdego rodzaju, znaczenia m.in. procesów motywacyjnych polegających m.in. na zorganizowaniu reakcji w zintegrowany wzorzec, kontynuowaniu reakcji dopóki warunki które motywację zapoczątkowały nie ulegną zmianie a także pobudzeniu emocjonalnym poprzez uczucia dodatnie jak i ujemne i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8.Naszego i cudzego posiadania/nie, tworzenia/nie, likwidowania/nie, wzbudzania/nie u nas i u innych, przez nas i przez innych ludzi, Dusze, istoty, bóstwa, boginie, boskie matki, kosmitów, Boga każdego rodzaju, znaczenia m.in. napięcia motywacyjnego będącego rozumieniem i dostrzeganiem takich stanów rzeczy, sposobów, metod jakie mają na celu zredukować napięcie oraz jakie powodują przeświadczenie o realności danego celu, misji, potrzeby a w tym potrzeby oświecenia/nie i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9.Naszego i cudzego posiadania/nie, tworzenia/nie, likwidowania/nie, wzbudzania/nie u nas i u innych, przez nas i przez innych ludzi, Dusze, istoty, bóstwa, boginie, boskie matki, kosmitów, Boga każdego rodzaju, znaczenia m.in. motywacji wewnętrznej jako wzbudzenia i aktywizacji dążenia do zaspokojenia rozmaitych potrzeb zarówno tych służących najwyższemu dobru jak i destrukcji, oświeceniu w Bogu i odpowiednio podążaniu nadal drogą karmy i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10.Naszego i cudzego posiadania/nie, tworzenia/nie, likwidowania/nie, wzbudzania/nie u nas i u innych, przez nas i przez innych ludzi, Dusze, istoty, bóstwa, boginie, boskie matki, kosmitów, Boga każdego rodzaju, znaczenia m.in. motywacji zewnętrznej wynikającej m.in. z umów, ślubowań, kodowań, hipnoz, transów, nieprzytomności, presji, manipulacji i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11.Naszego i cudzego posiadania/nie, tworzenia/nie, likwidowania/nie, wzbudzania/nie u nas i u innych, przez nas i przez innych ludzi, Dusze, istoty, bóstwa, boginie, boskie matki, kosmitów, Boga każdego rodzaju, znaczenia m.in. motywacji negatywnej, ujemnej polegającej na mechanizmach i wizjach rozmaitych kar, niekorzyści, sankcji, uwikłań i będącej tak naprawdę zachowaniem typu „dążenie od” opierającej się na unikaniu, wytwarzającej rozmaite lęki, cierpienia, patologie, uczucie zagrożenie i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12.Naszego i cudzego m.in. posiadania/nie, tworzenia/nie, likwidowania/nie, wzbudzania/nie u nas i u innych, przez nas i przez innych ludzi, Dusze, istoty, bóstwa, boginie, boskie matki, kosmitów, Boga każdego rodzaju, znaczenia m.in. motywacji pozytywnej, dodatniej opartej na wzorcach wzmocnienia i powodującej wzmocnienie tej motywacji tym silniej im bliższy jest cel do którego dążymy, spełnienie a w tym nasze i cudze oświecenie i odpowiednio realizacja umów, karmy, misji, destrukcji i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13.Naszego i cudzego m.in. zwiększenia/nie motywacji naszej i cudzej poprzez m.in. deklaracje, przysięgi, ślubowania, umowy, obietnice i nie tylko jakie powodują wystąpienie wszelkiego rodzaju m.in. dysonansu, napięć, presji i nie tylko będących impulsami do działania w celu usunięcia tych napięć a w tym z uwagi na pojawiającą się/nie obniżenie samooceny w przypadku braku podjęcia działań, nie wywiązania się z założeń, deklaracji i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie togo wszelkich skutków
14.Naszego i cudzego m.in. zwiększenia/nie motywacji naszej i cudzej a w tym motywacji do wszelkich działań jak i do oświecenia i odpowiednio brnięcia droga karmy poprzez dokonywanie samodzielnie/nie/nie i z pomocą/bez Boga analizy celów, rozeznania co jest dla nas i innych m.in. ważne, korzystne, istotne, co służy naszemu wzrostowi, wyjściu z problemów, wzorców, ograniczeń i odpowiednio co nas tak naprawdę ogranicza, powoduje problemy i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15.Naszego i cudzego m.in. zwiększenia/nie motywacji naszej i cudzej a w tym motywacji do wszelkich działań jak i do oświecenia i odpowiednio brnięcia droga karmy poprzez m.in. planowanie nagrody, profitu, wizualizację celu i wszelkie inne metody twórcze wykorzystywania wyobraźni i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16.Naszego i cudzego m.in. zwiększenia/nie motywacji naszej i cudzej a w tym motywacji do wszelkich działań jak i do oświecenia i odpowiednio brnięcia droga karmy poprzez m.in. analizę negatywnych jak i pozytywnych skutków i konsekwencji niezrealizowania celu i odpowiednio jego zrealizowania i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17.Naszego i cudzego m.in. zwiększenia/nie motywacji naszej i cudzej a w tym motywacji do wszelkich działań jak i do oświecenia i odpowiednio brnięcia droga karmy poprzez m.in. podniesienie znajomości przedmiotowości celu, zadania, dążenia, potrzeby, korzyści m.in. poprzez rozumienie/nie, znajomość/nie tematu i odpowiednio wzorców, przyczyn i skutków naszych wyborów, uwikłań, karmicznych praw i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 08-02-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 565 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • Małgorzata Krata 15-03-2019 21:29:32

    Zastanawiam się ostatnio skąd czerpać energię na robienie różnych rzeczy, które chciałabym zrobić a jakoś są odkładane albo nie mam na to siły. Wynika najczęściej, że energii nie brakuje na robienie tego co się lubi, co daje przyjemność i co uważa się za prawdziwie ważne No i tez skoro Bóg ciągle coś robi to widocznie lubi się nami zajmować i daje Mu to radość oraz traktuje to jako ważne...no bo skąd Bóg czerpie motywację aby to wszystko ciągle robić? Postanowiłam, że następnym razem kiedy będzie mi brak siły, energii, motywacji na zrobienie czegoś co chciałabym to będę dociekać czemu ja, Dusza, istota nie lubimy tego i czemu nas to nie cieszy oraz dociekać czemu nie ma to takiej rangi ważności. Nigdy nie dociekałam poszukiwania powodów od tej strony "Czemu ja tego nie lubię?" zamiast "Czemu mi się nie chce?". To się też łączy z oporami Duszy, że opór jest tam gdzie Dusza uznaje, że trzymanie jakiegoś wzorca, motywu jest dla niej ważne. Np trzyma biedę bo jest ona ważna, bo uwierzyła jak to istotne np w złudnych ślubowaniach. Tak samo jak pewnie pieniądze nie dały radości. Dobrze tak podociekać sobie jak się ma brak motywacji do działania i zmobilizowania nas i Duszy do działania z kwestią ważności/braku ważności i czerpania z tego radości. Bo nam racjonalnie patrząc, może wydawać się, że coś jest bardzo ważne, tymczasem dla Duszy może nie być i nie podąży za tym.