Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Karanie za modlitwy do Boga, za wiarę w Boga – intencje do przemodlenia

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1. naszego a przez nas cudzego na wszelkie sposoby karania i bycia karanymi oraz karzącymi za modlitwy do Boga, za wiarę w Boga, za przekonanie, że Bóg istnieje, że wspiera karanych i wszystkie inne istoty i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków 
2. naszego a przez nas cudzego karania i bycia karanymi oraz karzącymi za modlitwy do Boga, za wiarę w Boga, w Syna Bożego, Boską Matkę, wszystkich świętych naszego a przez nas cudzego karania i bycia karanymi oraz karzącymi za modlitwy do Boga, za wiarę w Boga i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3. naszego a przez nas cudzego karania i bycia karanymi oraz karzącymi za modlitwy do Boga, za wiarę w Boga w Trójcy Jedynego, za modlitwy do Boga, za wiarę w trójcę świętą i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4. naszego a przez nas cudzego karania i bycia karanymi oraz karzącymi za modlitwy do świętych obrazów do rozmaitych relikwii, do podobizn osób świętych i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5. naszego a przez nas cudzego karania i bycia karanymi oraz karzącymi za kontakty, za rozmowy osobiste z Bogiem i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6. naszego a przez nas cudzego karania i bycia karanymi oraz karzącymi za kontakty, za rozmowy osobiste ze świętymi, z bóstwami, boginiami, bogami, Mesjaszami, kosmitami wszelkich ras, rodzajów, rangi, poziomu, płci i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7. naszego a przez nas cudzego karania i bycia karanymi oraz karzącymi za modlitwy do Boga, za wiarę w Boga tylko trochę pomieszaną z bałwochwalstwem i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8. naszego a przez nas cudzego karania i bycia karanymi oraz karzącymi za samodzielne błogosławienie nas lub kogokolwiek wszelkimi sposobami m.in. słowem, gestem, kadziłem, wodą, alkoholem, lingą, yoni i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9. naszego a przez nas cudzego karania i bycia karanymi oraz karzącymi za modlitwy do Boga, które kierowane są nieświadomie do bóstw, bogiń, kosmitów, goauldów i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

Małgorzata Krata 

10. naszego a przez nas cudzego karania i bycia karanymi oraz karzącymi za m.in. oświecenie i oświecanie się w Bogu i poza Bogiem, za wszelkie praktyki religijne, za modlitwy, medytacje, rozwój duchowy w Bogu i odpowiednio poza Bogiem i nie tylko
11. naszego a przez nas cudzego karania i bycia karanymi oraz karzącymi za m.in. rezygnację z misji, umów, bałwochwalstwa, ze zniewoleń, z picia, ćpani, służby u jaśniepanów, bóstw, władców, planów karmicznych, ślubowań Amitaby i wszelkich innych ślubowań oraz wzorców, obciążeń i nie tylko
12. naszego a przez nas cudzego karania i bycia karanymi oraz karzącymi za m.in. przyjmowanie i otrzymywanie boskich darów, boskiej pomocy, boskiego wsparcia, za przyjmowanie od Boga bogactwa, pieniędzy, zdrowia, uzdrowień, poprawę jakości życia i nie tylko
13. naszego a przez nas cudzego karania i bycia karanymi oraz karzącymi za samo myślenie o Bogu, za szukanie Boga a także za szukanie dróg na skróty do Boga i nie tylko

14. naszego a przez nas cudzego karania i bycia karanymi oraz karzącymi za m.in. opowiadanie o Bogu, pisanie o Bogu, za promowanie wiedzy o Bogu i odpowiednio za promowanie kłamstw i nieprawdy o Bogu a także za promowanie wszelkich treści o bóstwach, Goauldach, kosmitach i nie tylko

 

 

 


Dodano : 02-03-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 1287 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 03-05-2019 23:07:38

    15. naszego a przez nas cudzego karania i bycia karanymi za poszukiwanie, za przyjęcie pomocnej dłoni od Boga, bożego wsparcia, boskiej ochrony i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

    16. naszego a przez nas cudzego karania i bycia karanymi za podanie pomocnej dłoni, za udzielenie wsparcia rozmaitym bóstwom, bogom, bogniom, goauldom, boglodotom i ich Duszom takim jak m.in. Avalokiteśvara, jak Budda, Jezus, Radha, Legion, ...... i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

    17. naszego a przez nas cudzego karania i bycia karanymi za dociekanie prawdy o Bogu, o własnej Duszy o uwikłaniach własnych, za szukanie wiedzy m.in. w Kronice Akaszy i u samego Boga w Jego osobistych Kronikach Pamięci Bożej, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

    18. naszego a przez nas cudzego karania i bycia karanymi za promowanie, za ukrywanie, za tworzenie rozmaitych artefaktów m.in. astralnych, materialnych, kosmicznych, kamieni mocy, cudownych broni, kamieni nieskończoności i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków