Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Sen, zasypianie, zapadanie w sen – intencje do przemodlenia

Spisała Ewa Gospodarczyk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

1.Naszego/cudzego, a zwłaszcza mojej Duszy uciekania-nie, zapadania-nie w sen, nieprzytomność senną, oraz naszego powodowania-nie/wywoływania-nie i nie tylko takiego stanu u innych ludzi, dusz, istot i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków
2.Naszego/cudzego, teraz i tutaj, w całym czasie istnienia mojej Duszy, kiedykolwiek, wpływania-nie na innych ludzi, Dusze, istoty i wywoływania-nie w nich senności, zasypiania na komendę, na rozkaz, sygnał, znak i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków
3.Naszego/cudzego, w tym czasie i przestrzeni, oraz poza czasem i przestrzenią w całym istnieniu mojej Duszy, kiedykolwiek, uciekania-nie, zapadania-nie w sen, nieprzytomność, w półprzytomność, w transy, hipnozy, kodowania wywołane lękiem, strachem, obawami i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków
4.Naszego/cudzego, w tym czasie i przestrzeni, oraz poza czasem i przestrzenią, kiedykolwiek w całym istnieniu mojej Duszy bycia, nie bycia poddawanymi-nie manipulacji, hipnozie, kodowaniom i nie tylko, podczas snu i nie tylko, przez ludzi, Dusze, istoty, byty, twory, Bóstwa i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków
5.Naszego/cudzego, w tym czasie i przestrzeni, oraz poza czasem i przestrzenią, kiedykolwiek w całym istnieniu mojej Duszy bycia, nie bycia poddawanymi-nie manipulacji-manipulacjom, hipnozie-hipnozom, kodowaniu-kodowaniom, programowaniu-programowaniom i nie tylko, podczas snu w każdej jego fazie: w fazie pierwszej-zasypianie, w fazie drugiej-snu płytkiego, w fazie trzeciej-snu głębokiego, i w fazie czwartej- REM, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków
6.Naszego bycia-nie inspiratorem, pomysłodawcą, zachęcania innych, a także samym wykonawcą w tym czasie i przestrzeni, oraz poza czasem i przestrzenią, kiedykolwiek w całym istnieniu mojej Duszy poddawania-nie innych LDIBTKZ manipulacji, hipnozie, kodowaniom i nie tylko podczas snu w każdej jego fazie: w fazie pierwszej-zasypianie, w fazie drugiej-snu płytkiego, w fazie trzeciej-snu głębokiego, i w fazie czwartej- REM, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków
7.Naszego przyciągania-nie do naszego życia takich istot, które nami manipulują, hipnotyzują nas, kodują nas i nie tylko, podczas snu w każdej jego fazie: w fazie pierwszej-zasypianie, w fazie drugiej-snu płytkiego, w fazie trzeciej-snu głębokiego, i w fazie czwartej- REM, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków
8.Naszego/cudzego, w tym czasie i przestrzeni, oraz poza czasem i przestrzenią, w całym istnieniu mojej Duszy- kiedykolwiek zapadania-nie, uciekania-nie, w sen, w tym sen twardy, kamienny, zimowy, niedźwiedzi, w nieprzytomność senną, ociężałość senną, otumanienie senne i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków
9.Naszego przyciągania-nie do naszego życia takich istot, które powodują-nie, że zapadamy-nie w sen, a w tym sen twardy, kamienny, zimowy, niedźwiedzi, w nieprzytomność senną, ociężałość senną, otumanienie senne i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków
10.Naszego/cudzego, w tym czasie i przestrzeni, oraz poza czasem i przestrzenią, w całym istnieniu mojej Duszy- kiedykolwiek powodowania-nie że ludzie, dusze zapadają-nie, uciekają-nie, w sen, a w tym sen twardy, kamienny, zimowy, niedźwiedzi, w nieprzytomność senną, ociężałość senną, otumanienie senne i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków ------------------------
11.Naszego/cudzego, MD CNI, tu i teraz odczuwania-nie wszelkich skutków/konsekwencji zapadania-nie, uciekania-nie w sen dobry/zły, mocny/słaby, długi/krótki, ciężki/lekki, głęboki/płytki, twardy, kamienny i nie tylko, z powodu strachu, zmęczenia, manipulacji, hipnoz, kodowań innych ludzi, dusz, istot, bytów, tworów, Bóstw obojga płci i nie tylko
12.Naszego/cudzego, MD, CNI tu i teraz odczuwania-nie wzmożonej senności, znużenia, otumanienia, które wywołuje twardy, kamienny sen i nie tylko i powoduje naszą/cudzą nieprzytomność po przebudzeniu i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków
13.Naszego/cudzego, w tym czasie i przestrzeni, oraz poza czasem i przestrzenią w całym istnieniu mojej Duszy, kiedykolwiek uciekania-nie, chowania-nie się pod siatką/maską snu, senności, zmęczenia, przemęczenia, niewyspania, znużenia i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków
14.Naszego, cudzego w tym czasie i przestrzeni, oraz poza czasem i przestrzenią w całym istnieniu mojej Duszy, kiedykolwiek chowania-nie się pod siatką/maską snu, senności, zmęczenia, niewyspania, znużenia,
by wypełnić daną obietnicę, złożone ślubowanie, przysięgę, aby przetrwać, przeczekać, przemarudzić, uciekając od zobowiązań, pracy, trudnych zadań, powinności, obowiązków, względem siebie samych, naszych bliskich, innych LDIBT, a nawet samego BDŻ i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków
15.Naszego/cudzego szybkiego-nie, łatwego-nie, powolnego, z oporem i bez oporu i trudności, zapadania-nie w sen, w nieprzytomność senną, w otumanienie senne, w znużenie i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków
16.Naszego/cudzego wybudzania się ze snu w sposób szybki-nie, łatwy-nie, powolny, trudny-nie, ciężki-nie, z oporem i bez oporu i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków
17.Naszego/cudzego, teraz i tutaj, w tym czasie i przestrzeni, oraz poza czasem i przestrzenią, kiedykolwiek w całym istnieniu mojej Duszy spania-nie snem sprawiedliwego, snem kamiennym, snem twardym/lekkim, snem niedźwiedzim, zimowym, snem hipnotycznym, snem sterowanym, snem uzależniającym, snem wymuszonym, i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków
18.Naszego, cudzego teraz i tutaj, w tym czasie i przestrzeni, oraz poza czasem i przestrzenią, kiedykolwiek świadomego-nie, poddawania-nie się manipulacjom, hipnozom, kodowaniom łamiącym wolę Boga Dawcy Życia i nie tylko będąc-nie w śnie świadomym, śniąc, śniąc ja jawie i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków
19.Naszego przyciągania do naszego życia takich istot, które teraz i tutaj, w tym czasie i przestrzeni, oraz poza czasem i przestrzenią, kiedykolwiek, świadomie i celowo poddają nas manipulacjom, hipnozom, kodowaniom podczas naszego snu/odpoczynku, podczas naszego świadomego śnienia, śnienia na jawie i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków
20.Naszego powodowania że inni ludzie, Dusze, Istoty są poddawane manipulacjom, hipnozom, kodowaniom łamiącym-nie ich wolę, odwracającym-nie od Boga Dawcy Życia i nie tylko, podczas snu, świadomego śnienia, snu na jawie i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków
21.Naszego/cudzego, w tym czasie i przestrzeni, oraz poza czasem i przestrzenią, kiedykolwiek świadomego-nie, poddawania-nie się snom hipnotycznym, wymuszonym, kodującym, blokującym, i nie tylko, zamykającym naszą/cudzą drogę do Boga Dawcy Życia, do oświecenia, do miłości, szczęścia, obfitości Bożej i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków
22.Naszego, w tym czasie i przestrzeni, oraz poza czasem i przestrzenią, kiedykolwiek świadomego-nie, poddawania-nie innych ludzi, Dusz, Istot za ich zgodą, oraz bez ich zgody snom hipnotycznym, wymuszonym, kodującym, blokującym, i nie tylko zamykającym ich/cudzą drogę do Boga Dawcy Życia, do oświecenia, do miłości, szczęścia, obfitości Bożej i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków
23.Naszego, cudzego bycia-nie, przebywania-nie świadomie i nieświadomie, z własnej woli i pod przymusem w objęciach snu kamiennego, twardego, lekkiego i nie tylko narzuconego na nas przez innych LDIBT, prze bóstwa obojga płci, przez samego Boga Dawcę Życia, i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków
24.Naszego/cudzego w tym czasie i przestrzeni, oraz poza czasem i przestrzenią, kiedykolwiek zapadania-nie, osuwania-nie się z chęcią-nie, z własnej woli, pod przymusem w sen nieprzytomny, kamienny, twardy i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków
25. Naszego/cudzego, w tym czasie i przestrzeni, oraz poza czasem i przestrzenią, kiedykolwiek pamiętania-nie naszych/cudzych snów, przypominania-nie ich sobie o poranku łatwo-nie, z wielkim trudem, z oporem, po kawałeczku i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków
26. Naszego/cudzego, w tym czasie i przestrzeni, oraz poza czasem i przestrzenią, kiedykolwiek podczas snu, w nocy, kiedy śpimy przeżywania-nie, odtwarzania-nie, powielania-nie dla utrwalenia, zapamiętania i nie tylko wszelkich problemów dnia codziennego, obciążeń karmicznych i nie tylko, składanych kiedykolwiek wszystkich/jakichkolwiek ślubowań/umów i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania-nie tego wszelkich skutków


Dodano : 05-06-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 441 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 29-04-2018 18:44:38

  Sen -  intencje do przemodlenia. Spisała Honorata Wartoś 

  1) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że sen to stan czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego, cyklicznie pojawiający się i przemijający w rytmie dobowym, podczas którego następuje zniesienie świadomości i bezruch oraz tego że, fizjologiczny sen charakteryzuje się pełną odwracalnością pod wpływem czynników zewnętrznych (w przeciwieństwie do śpiączki i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  2) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że przeciwieństwem stanu snu jest stan czuwania a granica pomiędzy tymi stanami jest płynna u zwierząt niższych (na przykład u żółwi) i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  3) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że Długość snu u poszczególnych zwierząt znacznie się różni np.  u żyraf wynosi on 2 godziny na dobę, a na przykład u nietoperzy 20 godzin na dobę a U niektórych zwierząt (pingwiny, foki, delfiny, psy) półkule mózgowe śpią na zmianę, objawia się to zamknięciem oka przez śpiącą półkulę a foki śpią w ten sposób, żeby wynurzać się w celu zaczerpnięcia powietrza i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  4) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że zapotrzebowanie na sen u ludzi zależy od wieku, przy czym generalnie im młodsza jest osoba, tym więcej snu potrzebuje, u noworodka i małego dziecka sen jest podzielony na kilka części – u osoby dorosłej natomiast taki podział raczej nie występuje i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  5) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że zapotrzebowanie na sen jest też cechą indywidualną, zależną od genów, oraz tego, że zwykle dorosłe osoby potrzebują około 6-8 godzin pełnego snu na dobę, mózg nastolatków podlega jednak znaczniejszym zmianom i prawdopodobnie wymagają one przynajmniej 9 godzin snu na dobę, do efektywnego funkcjonowania i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  6) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że istnieje rekomendowana długość snu dla m.in.: 

   noworodka (0-3 m-ce) 14-17 godzin oraz dopuszczalnej ilości snu m.in. 11-19 godzin, niemowlaka (4-11 m-cy) 12-15 godzin oraz dopuszczalnej ilości snu m.in. 10-18 godzin małego dziecka (1-2 lata) 11-14 godzin oraz dopuszczalnej ilości snu m.in. 9-16

  przedszkolaka (3-5 lat) 10-13 godzin oraz dopuszczalnej ilości snu m.in. 8-14

  dziecka w wieku szkolnym (6-13 lat)  9-11 godzin oraz dopuszczalnej ilości snu m.in. 7-12

  nastolatków (14-17 lat) 8-10 godzin oraz dopuszczalnej ilości snu m.in. 7-11

  młody dorosły (18-25 lat) 7-9 godzin oraz dopuszczalnej ilości snu m.in. 6-11

  dorosłych (26-64 lata) 7-9 godzin oraz dopuszczalnej ilości snu m.in. 6-10 

  osób starszych (+65 lat) 7-8 godzin oraz dopuszczalnej ilości snu m.in. 5-9 i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  7) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że Rytm zapadania w sen jest regulowany poprzez natężenie światła (rytm sen/czuwanie jest definiowany na nowo po zmianie strefy czasowej) oraz poprzez bodźce społeczne a w eksperymentach polegających na całkowitym odizolowaniu ludzi w pokojach bez okien, zegarów, telewizji, radia i telefonów, kiedy sami mogli sobie wybierać moment zasypiania i wstawania, większość badanych funkcjonowała w rytmie 24,2 godzinnym (wydłużony rytm dobowy) a stosowność zaśnięcia w zależności od emocji (brak zagrożenia) i odczuwania głodu reguluje oreksyna i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  8) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że w czasach, gdy elektryczność jeszcze nie istniała, ludzie chodzili spać i budzili się wraz ze Słońcem a na większych szerokościach geograficznych podczas zimowych nocy kładli się spać bardzo wcześnie, przez co budzili się w środku nocy na 1-3 godziny, po czym zapadli w dalszy sen już do świtu. Był to tzw. sen segmentowy, gdy w trakcie nocnego przebudzenia ludzie oddawali się różnorodnym aktywnościom, począwszy od modlitwy i medytacji, poprzez pisarstwo, odwiedziny sąsiadów, a skończywszy na seksie i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  9) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że gdy pojawiła się elektryczność, do codziennego użytku weszły sztuczne źródła oświetlenia a badania sugerują, że nadmierna ekspozycja na sztuczne oświetlenie, np. podczas pracy na nocnej zmianie, przyczynia się do powstawania chorób chronicznych, raka, cukrzycy, chorób serca i otyłości, i nawet słabe światło żarówki lampki lub telefonu komórkowego może zmniejszyć sekrecję melatoniny oraz innych hormonów regulujących cykl dobowy u człowieka a doświadczenia sugerują, że niebieskie spektrum światła ma najsilniejsze działanie hamujące wydzielanie hormonów i same tylko okulary, które blokują dostęp niebieskiego światła, pomagają w zapobieganiu negatywnym skutkom zaburzeń cyklu dobowego i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  10) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że Harwardzki newsletter medyczny z 2012 roku podaje kilka rad, w jaki sposób można zmniejszyć negatywne skutki, związane z wykorzystywaniem sztucznego oświetlenia m.in.: 

  używanie słabego, czerwonego światła do oświetlania pomieszczeń nocą,

  unikanie wpatrywania się w jasne ekrany monitorów i telewizorów na 2-3 godziny przed snem,

  używanie okularów blokujących niebieskie światło lub innych filtrów niebieskiego światła podczas pracy w nocy,

  niebieskie, jasne światło jest korzystne podczas aktywności za dnia, poprawia nastrój i ułatwia późniejsze zasypianie w nocy i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  11) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że Sen dzieli się na dwie główne fazy m.in.:

  Sen o wolnych ruchach gałek ocznych (skrót: NREM – non-rapid eye movement); inna nazwa: sen wolnofalowy, w fazie tej pojawiają się fale Δ aktywności elektrycznej mózgu.

  Sen REM – jest to sen o szybkich ruchach gałek ocznych (skrót: REM, z ang. rapid eye movement; inna nazwa: sen paradoksalny), w tej fazie występują najczęściej marzenia senne. Następuje w niej całkowite rozluźnienie mięśni, dlatego śniący o ruchu człowiek nie porusza się i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  12) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że ze względu na udział fal wolnych sen podzielono na 4 stadia a wszystkie poniższe wchodzą w skład fazy NREM. a są to m.in.:

  stadium 1, w którym świadomość bodźców docierających ze środowiska stopniowo maleje, w zapisie EEG pojawiają się wolne ruchy gałek ocznych, znikają fale alfa, a dominują fale o częstości 2–7 Hz o amplitudzie nie wyższej niż 75 μV

  stadium 2, charakteryzujące się niereagowaniem na bodźce oraz występowaniem wrzecion snu i zespołów K

  stadium 3, w którym podczas badania polisomnograficznego w badanym i ocenianym odcinku czasu 20–50% czasu zajmują fale o częstości 2 Hz lub wolniejsze o amplitudzie nie mniejszej niż 75 μV

  stadium 4, zawierające ponad 50% fal wolnych o amplitudzie powyżej 75 μV i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  13) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że sen zaczyna się fazą NREM, prawidłowo o czasie trwania 80-100 min, po której następuje faza snu REM trwająca ok. 15 minut i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  14) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że  u osób dorosłych tego typu cykl powtarza się 4 lub 5 razy i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  15) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że wraz z długością snu:

  spada udział najgłębszego stadium snu wolnofalowego (o największej aktywności fal Δ)

  rośnie czas trwania fazy REM, która pod koniec nocy zazwyczaj trwa około 40 minut.

  16) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że  obiektywnym wskaźnikiem bezsenności jest krótki czas (lub brak) najgłębszego stadium snu, wolnofalowego. Bezsenność często jest objawem nerwicy lub depresji i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  17) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że w czasie snu zmienia się częstotliwość fal mózgowych. Zanikają szybsze rytmy beta i alfa, pojawiają się wolniejsze rytmy theta i delta i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  18) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że wykorzystanie niektórych rejonów mózgu jest znacznie większe podczas snu niż podczas czuwania i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  19) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że ewolucyjna rola snu w fizjologii nie jest dokładnie znana, jednakże ze względu na powszechność zjawiska przypuszcza się, że ma fundamentalne znaczenie dla układu nerwowego, oraz tego, że istnieje dodatnia korelacja pomiędzy rozwojem układu nerwowego a występowaniem snu i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  20) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że hipotezy wyjaśniające sen obejmują m.in.:

  oszczędność energii (spadek temperatury)

  gospodarkę hormonami

  konsolidację pamięci

  stymulacje neuronów, które nie były aktywne podczas czuwania (nieużywane połączenia synaptyczne mogą zanikać)

  zaniknięcie aktywności neuronów w rejonie miejsca sinawego (aby zapobiec zmianie wrażliwości – ciągle stymulowany neuron podwyższy swój próg pobudliwości) i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  21) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że sen ma duże znaczenie dla pamięci i efektywnego funkcjonowania mózgu oraztego, że krótki sen szczególnie upośledza funkcjonowanie mózgu i może przyczyniać się do problemów z zapamiętywaniem oraz koncentracją a niewyspane osoby mają większe ryzyko wytworzenia fałszywych wspomnień jak i tego, że niewyspani ludzie, szczególnie młodzi, są średnio bardziej otyli, niż ich wyspani koledzy i koleżanki co może mieć związek z faktem, że deprywacja snu upośledza nasze zdolności do konstruktywnego myślenia oraz sprzyja podejmowaniu ryzykownych decyzji a niewyspany mózg dosłownie się kurczy i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  22) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że wśród nastoletnich uczniów najwyższe oceny mają zwykle ci, którzy się wysypiają, a  licealiści i licealistki, które podczas weekendów kładą się spać dużo później, niż w czasie dni nauki, nie dość, że często mają gorsze oceny, to jeszcze skarżą się na senność, depresyjny nastrój i inne problemy i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  23) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że sen jest niezbędny do życia i prawidłowego przebiegu procesów psychicznych. Już jedna nieprzespana noc obniża sprawność psychofizyczną a  brak snu przez dłuższy czas powoduje szereg negatywnych efektów psychicznych i fizjologicznych m.in.:

  zaburzenia nastroju

  utrudnione skupienie uwagi

  spowolnienie reakcji

  spadek motywacji

  przecenianie swoich umiejętności i podwyższoną skłonność do podejmowania ryzyka

  spadek zdolności twórczego myślenia i umiejętności podejmowania złożonych decyzji

  długotrwała (ok. tygodnia) deprywacja snu lub zaburzenia fazy REM mogą prowadzić do stanów zbliżonych do psychozy, halucynacji oraz stanów paranoidalnych. Zaburzenia fazy REM występują także przy alkoholizmie.

  upośledzenie aktywności układu immunologicznego – zaburzenia w liczbie białych krwinek, upośledzenie aktywności limfocytów, w tym cytotoksycznych typu natural killer, które normalnie zwalczają nieprawidłowe (zarażone wirusem lub zmienione nowotworowo) komórki i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  24) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że według badań (przeprowadzonych w Princeton University na szczurach), brak snu powoduje zaburzenia w części mózgu odpowiedzialnej za tworzenie nowych komórek[potrzebny przypis]. Badania przeprowadzone na Proceedings of the National Academy of Science wykazały, że u szczurów, które nie mogły się wyspać pojawiła się nadwyżka kortykosteronu a 2-3 tygodniowa deprywacja snu prowadzi do śmierci tych zwierząt i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  25) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że  deprywacja snu bywa wykorzystywana jako pewien rodzaj tortur. Oskarżane o stosowanie tej techniki były KGB, wojska japońskie w czasie II wojny światowej i armia brytyjska w stosunku do członków IRA i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  26) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że Rekordzistą w braku snu jest Tony Wright – poddał się on eksperymentowi medycznemu i nie spał przez 266 godzin i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  27) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że wśród zwierząt pasówka białobrewa jest znana ze swej zdolności obywania się bez snu nawet przez dwa tygodnie podczas migracji i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  28) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że skutki braku snu przez 24 godziny powodują m.in. to że:

  układ immunologiczny zaczyna tracić wydajność. Produkuje coraz mniej białych krwinek, wskutek czego gwałtownie wzrasta niebezpieczeństwo zachorowania.

  zmniejsza się zdolność zapamiętywania (o 40%) – przy dwudziestoczterogodzinnym braku snu może dochodzić do błędów w przetwarzaniu sygnałów.

  następuje odczuwalne zakłócenie rytmu produkcji męskiego hormonu płciowego (testosteronu) i jego żeńskich odpowiedników (estrogenów). Powstaje ich niedobór, a to oznacza, że maleje libido.

  produkcja glukozy spada o sześć do jedenastu procent. Organizm nie otrzymuje przez to dostatecznej ilości energii – czas reakcji ulega podwojeniu. Człowiek ma wrażenie, że rzeczywistość przyspiesza i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  29) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że Skutki braku snu przez 36 godziny powodują m.in. to że:

  drastycznie spada szybkość reakcji: organizm jest czterokrotnie wolniejszy niż po przespanej nocy.

  mocno wzrasta gotowość do podjęcia ryzyka. Przyczyną tego stanu rzeczy jest silniejsze ukrwienie ośrodków nagrody i przetwarzanie emocji w mózgu, którego nie hamuje już centrum kontroli.

  światło dnia wydaje się zbyt intensywne, odgłosy brzmią nienaturalnie głośno. W tej fazie braku snu występują często nudności. Symptomy są podobne do tych, które towarzyszą migrenie i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  30) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że Skutki braku snu przez 48 godziny powodują m.in. to że:

  obraz jest rozmazany, pole widzenia mocno ograniczone, organizm traci panowanie nad swoimi procesami, a czas reakcji ulega wydłużeniu. Objawy po 48 godzinach braku snu odpowiadają tym, jakie ma się przy zawartości 1,5 promila alkoholu we krwi.

  organizm nie jest już w stanie szybko rozkładać kwasów. Dochodzi do przekwaszenia z objawami przypominającymi reumatyzm. Mięśnie i stawy przesyłają do mózgu sygnały bólu.

  cukier, zamiast w energię, często zostaje przez organizm zamieniany w tłuszcz.

  dochodzi do wadliwego przetwarzania informacji ze skórnych receptorów zimna. Wewnętrzny termostat w mózgu, jądro okołoramieniowe, sygnalizuje wtedy spadek temperatury, wywołując dreszcze i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  31) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że Brak snu przez 72 godziny powodują i dłużej: m.in. to że:

  spada zdolność rozpoznawania kolorów. Pojawiają się halucynacje. U dużej liczby osób nie śpiących od trzech dób pojawia się złudzenie kapelusza – na wysokości czoła odczuwa się pierścieniowaty uścisk wokół głowy.

  traci się poczucie rzeczywistości i depersonalizacja (przekonanie, że jest się kimś innym).

  Pojawia się mikrosen – tzw. sen sekundowy. Wykonywana akurat czynność jest mimowolnie przerywana i przez chwilę trwającą maksymalnie do sześciu sekund człowiek patrzy w próżnię. W tym czasie fale mózgowe układają się we wzór typowy dla fazy normalnego snu.

  zaopatrzenie mięśni w substancje odżywcze jest mocno ograniczone, co powoduje lekkie drżenie i uczucie odrętwienia rąk i nóg. Z powodu niebezpieczeństwa wystąpienia zapaści wywołanej zmęczeniem nie należy podejmować większych wysiłków i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  32) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że podobnym do snu stanem jest sen zimowy (hibernacja) i sen letni (estywacja). Wiele zwierząt przesypia niekorzystną porę roku – zapadają w sen zimowy w celu oszczędzania energii lub w sen letni w czasie suszy i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  33) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że  zaburzenia snu według ICD-10 to m.in.:

  nieorganiczne zaburzenia snu F51

  bezsenność nieorganiczna

  hipersomnia nieorganiczna

  nieorganiczne zaburzenia snu i czuwania

  somnambulizm

  lęki nocne

  koszmary senne

  zaburzenia snu G47

  zaburzenia w rozpoczynaniu i trwaniu snu

  zaburzenia snu z nadmierną sennością

  zaburzenia rytmu snu i czuwania

  zespół opóźnionej fazy sennej

  nieregularny rytm snu i czuwania

  bezdech senny (ośrodkowy, obturacyjny, mieszany)

  narkolepsja i katalepsja

  zespół Kleinego-Levina i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

   

  34) Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. tego, że  zaburzenia snu według DSM-IV to m.in.:

  dyssomnie (zaburzenia ilości, jakości lub pory snu i czuwania)

  bezsenność

  hipersomnia

  narkolepsja

  zaburzenia oddychania podczas snu

  parasomnie

  koszmar senny

  lęki nocne

  somnambulizm

  bruksizm

  zaburzenia dobowego rytmu snu i czuwania i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  35) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. śnienia/nie, zapadania/nie w sen i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  36) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. chęci/nie, potrzeby/braku, przymusu/braku i nie tylko m.in. wyspania/nie się, odpoczynku, regeneracji i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  37) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. bycia/nie wybudzonym/nie ze snu jak i wybudzania innych ze snu i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  38) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. zatykania sobie uszu m.in. koreczkami, słuchawkami, watą i nie tylko po to aby nie słyszec dźwięków i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  39) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. czasowego/nie, ciągłego/nie zmęczenia, senności, znużenia, niedotlenienia  i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  40) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. przekładania budzika na późniejszą porę, żeby jeszcze trochę pospać i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. chęci, potrzeby, pragnienia, życzenia i nie tylko wyspania się na zapas i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  41) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. zarywania nocy i odsypania tego w dzień i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  42) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. przestawienia się na spanie w dzień i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  43) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. lepszego funkcjonowania w nocy kiedy inni śpią oraz posiadania takich bliskich w tym męża i odpowiednio żonę i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  44) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. zaniedbywania obowiązków przez spanie w dzień i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  45) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. uciekania w sen , nieprzytomność, transy i wszelkie tego odpowiedniki, zamienniki i nie tylko przed m.in. obowiązkami, życiem, problemami, obciążeniami, oddawaniem intencji, modlitwami, pokłonami uzdrawiającymi relacje, rodziną i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  46) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. zasypiania, spóźniania się przez za długie spanie do m.in. pracy, na spotkania i nie tylko

  47) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. przesypania życia i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  48) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. mówienia/nie, praktykowania tego że wyśpimy się po śmierci i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  49) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. bycia/nie w chcianej/nie, śpiączce, hibernacji i nie tylko i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  50) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in.  posiadania problemów ze snem ze względu na złe odżywianie, zatoksyczniony organizm,  przejadanie się przed snem i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. posiadania/nie, chęci/nie posiadania i nie tylko m.in. proroczych snów, wizji, i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków 

  51) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. śnienia o ludziach, istotach, bytach, tworach, zwierzętach, roślinach, kosmitach, bogach, półbogach, asurach, guru, mesjaszach, zbawicielach, Bogu Dawcy Życia, boskich matkach, o rodzinie, przyjaciołach, wrogach,  obciążeniach, wzorcach, wojnach, pokoju, śmierci i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków 

  52) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. bycia/nie jak i opętywania, sterowania, uzdrawiania, leczenia, wysysania energii, manipulowania, zabijania, hipnotyzowania i nie tylko  innych przez sen i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  53) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. modlenia się o wizje, sny m.in. prorocze, pokazując e nam nasze wzorce, obciążenia jak i o piękne sny i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  54) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. pamiętania/nie, zapisywania/nie i nie tylko m.in. snów oraz ich analizowania, badania i nie tylko w dobry/nie, właściwy/nie sposób i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  55) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. słuchania się snów, kierowania się nimi, wierzenia im i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków  

  56) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. skutecznego/nie i nie tylko leczenia się wszelkimi metodami z bezsenności i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  57) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. posiadania/nie problemów, które uniemożliwiają nam sen, zasypianie, budzenie się, funkcjonowanie i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  58) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. życia miedzy snem a jawą i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  59) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. bycia/nie zniewalanym/nie, kodowanym/nie, hipnotyzowanym/nie, inicjowanym i nie tylko m.in. podczas snu, znieczulenia, śpiączki, omdlenia i nie tylko oraz skutecznego/nie uwalniania/nie się od tego i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  60) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. zasypiania/nie na stojące, siedząco, leżąco, podczas warty, pracy, odpoczynku, służby i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  61) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. bycia/nie wiecznie niewyspanym, zmęczonym, otępionym, znieprzytomnionym, niekumającym, niemyślącym i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  62) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. szukania/nie, znajdowania/nie, promowania/nie i nie tylko sposobów na pobudzanie/nie się, odurzanie/nie się i nie tylko, a tym wszelkiego rodzaju narkotykami, kawą, yerba matę, substancjami i nie tylko aby nie zasypiać, aby nie spać i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  63) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. niemożliwości/nie, spania przez m.in. prace, bycia na służbie, warcie, przez płaczące dziecko nasze i cudze, hałas, wojnę, wspomnienia z m.in. wojny, traumatycznych, złych strasznych, przyjemnych i nie tylko m.in. przeżyć  i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  64) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. możliwości/nie i nie tylko z opadającymi/nie powiekami, sennością, oraz wkładania/nie sobie i innych przysłowiowych wykałaczek aby nie zasnąć i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  65)  Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. nam i innym przerywania/nie snu, aby m.in. nakarmić dziecko, iść z nim do łazienki, uspokoić, doglądać chorego, umierającego i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  66) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. poczucia strachu przed zaśnięciem w obawie, że się już nie obudzimy i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  67)  Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. spania z otwartymi oczami i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  68) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. spania za długo, za krótko w sam raz i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków

  69) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, m.in. zasypiania w samotności, w towarzystwie m.in. męża, odpowiednio żony, dzieci, zwierząt, roślin, kosmitów, bytów, tworów, kochanków, partnerów, wrogów i nie tylko oraz budzenia się przy nich i zabijania ich podczas ich i naszego snu i nie tylko oraz doświadczanie/nie tego wszelkich skutków