Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Wojny temporalne - intencje do przemodlenia

Autorzy Małgorzata Krata i Sławomir Majda.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

Wojny temporalne to pojęcie z literatury nie naukowej i nie historycznej. Temporalność oznacza coś co toczy się w czasie, ale z przeskokami w czasie. Tak, że nie ma ciągłości wydarzeń np. dzień po dniu, ale kontynuacja następuje po upływie długiego okresu historycznego. Przykład taki podał Edgar Cayce wiążąc go z karmą narodów. Pytany w latach 30-XIX wieku o przyczyny wojny w Hiszpanii wskazał, że jest to odpowiedź wojenna Indian, których podbili i zniszczyli Hiszpanie. Teraz spotkali się na ziemi hiszpańskiej z przewagą wojenną wówczas poszkodowanej grupy Indian. Kontekstowo komuniści zwalczani przez Gen. Franco i przez odziały Niemieckie byli zatem wcześniejszymi konkwistadorami.

1. Naszego a przez nas cudzego m.in. posiadania, przejawiania, noszenia, kodowania każdego rodzaju, znaczenia wielkości, znaczenia objawów związanych z naszym i z odpowiednio z cudzym uczestnictwem we wszelkich wojnach temporalnych, czasowych i czasoprzestrzennych toczonych przez nas i przez kogokolwiek w czasie, w czasach i w półczasach, we wszystkich wymiarach egzystencji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków 
2. Naszego a przez nas cudzego m.in. otrzymywania, przyjmowania , zlecania, polecania, nakazywania wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości wojen temporalnych, czasowych i czasoprzestrzennych toczonych przez nas i przez kogokolwiek w czasie, w czasach i w półczasach, we wszystkich wymiarach egzystencji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn nie przejmowania się naszą i cudzą m.in. śmiercią, kalectwami, upadkami zbrodniami dokonywanymi przez nas lub przez kogokolwiek a związanymi z naszym i z odpowiednio z cudzym uczestnictwem we wszelkich wojnach temporalnych, czasowych i czasoprzestrzennych toczonych przez nas i przez kogokolwiek w czasie, w czasach i w półczasach, we wszystkich wymiarach egzystencji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn m.in. handlowania, kupczenia, materiałami, sprzętem, bronią wiedzą związaną z naszym i z odpowiednio z cudzym uczestnictwem we wszelkich wojnach temporalnych, czasowych i czasoprzestrzennych toczonych przez nas i przez kogokolwiek w czasie, w czasach i w półczasach, we wszystkich wymiarach egzystencji, i dorabiania się na tym i odpowiednio tracenia na tym i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5. Naszego a przez nas cudzego m.in. dobrowolnie i z konieczności a w tym na trzeźwo i odpowiednio w nieprzytomności, w hipnozach, transach, w nawaleniu m.in. podpisywania, inicjowania, wyrażania zgody na nasze i odpowiednio z cudze uczestnictwo we wszelkich wojnach temporalnych, czasowych i czasoprzestrzennych toczonych przez nas i przez kogokolwiek w czasie, w czasach i w półczasach, we wszystkich wymiarach egzystencji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6. Naszego a przez nas cudzego m.in. posiadania, wykorzystywania, wdrażania, ukrywania rozmaitych m.in. umiejętności, zdolności, talentów, kwalifikacji, szkoleń, inicjacji, pozwoleń, nominacji na działalność związaną z naszym i z odpowiednio z cudzym uczestnictwem we wszelkich wojnach temporalnych, czasowych i czasoprzestrzennych toczonych przez nas i przez kogokolwiek w czasie, w czasach i w półczasach, we wszystkich wymiarach egzystencji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7. Naszego a przez nas cudzego bycia/nie takimi jacy nie wahają się ani chwili, jacy bez namysłu, bez sentymentu i refleksji dokonują rozmaitych m.in. egzekucji, windykacji, zajęć komorniczych, ściągania długów i odbierania długów a nawet odbierają innym życie i nie tylko, w związku z naszym i z odpowiednio z cudzym uczestnictwem we wszelkich wojnach temporalnych, czasowych i czasoprzestrzennych toczonych przez nas i przez kogokolwiek w czasie, w czasach i w półczasach, we wszystkich wymiarach egzystencji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn posiadania/nie, wykorzystywania/nie wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości m.in. urządzeń, aparatów, skanerów, przyrządów, anten, darów jasnowidzenia, jasnosłyszenia i nie tylko, służących nam i innym do wszelkich wojen temporalnych, czasowych i czasoprzestrzennych toczonych przez nas i przez kogokolwiek w czasie, w czasach i w półczasach, we wszystkich wymiarach egzystencji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9. Naszego a przez nas cudzego m.in. posiadania, ukrywania, wykorzystywania z wszelkich przyczyn a w tym celem m.in. unieszkodliwienia, obezwładnienia, celem obrony i nie tylko każdego rodzaju, znaczenia, wielkości m.in. broni a w tym biologicznych, chemicznych, świetlnych, elektrycznych, magnetycznych, plazmatycznych a w tym węży astralnych i artefaktów pochodzących od rozmaitych twórców m.in. od wytwórców z obcych cywilizacji oraz wszelkich innych zjawisk, działań, idei, przedmiotów i nie tylko ich związanych z naszym i z odpowiednio z cudzym uczestnictwem we wszelkich wojnach temporalnych, czasowych i czasoprzestrzennych toczonych przez nas i przez kogokolwiek w czasie, w czasach i w półczasach, we wszystkich wymiarach egzystencji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10. Naszego a przez nas cudzego m.in. otrzymywania pewnego procentu zysków z przeprowadzonych każdego rodzaju, znaczenia, wielkości m.in. windykacji, egzekucji, zajęć i działalności związanych z naszym i z odpowiednio z cudzym uczestnictwem we wszelkich wojnach temporalnych, czasowych i czasoprzestrzennych toczonych przez nas i przez kogokolwiek w czasie, w czasach i w półczasach, we wszystkich wymiarach egzystencji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11. Naszego a przez nas cudzego czucia się niczym Bóg na naszych i na cudzych wszelkich wojnach temporalnych, czasowych i czasoprzestrzennych toczonych przez nas i przez kogokolwiek w czasie, w czasach i w półczasach, we wszystkich wymiarach egzystencji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12. Naszego a przez nas cudzego m.in. wierzenia, że najważniejszą ideą jest brak wszelkich zasad, brak ustalonych reguł, nie dotrzymywanie zobowiązań, umów we wszelkich wojnach temporalnych, czasowych i czasoprzestrzennych toczonych przez nas i przez kogokolwiek w czasie, w czasach i w półczasach, we wszystkich wymiarach egzystencji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13. Naszego a przez nas cudzego m.in. posiadania, przyjmowania i żądania m.in. premii, dodatków, bonusów za wykonywaną pracę m.in. w ciężkich, trudnych warunkach, za czarną i brudną robotę min za działania we wszelkich wojnach temporalnych, czasowych i czasoprzestrzennych toczonych przez nas i przez kogokolwiek w czasie, w czasach i w półczasach, we wszystkich wymiarach egzystencji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14. Naszego a przez nas cudzego m.in. uciekania, chowania się gdzie popadnie, nawet u samego Boga i nie tylko tam przed wszelkimi wojnami temporalnymi toczonymi przez nas i przez kogokolwiek w czasie, w czasach i w półczasach, we wszystkich wymiarach egzystencji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17. Naszego a przez nas cudzego m.in. zatrudniania, niewolenia m.in. dżinów, naukowców, kosmitów, rozmaitych geniuszy oraz zwykłych postaci we wszelkich wojnach temporalnych, czasowych i czasoprzestrzennych toczonych przez nas i przez kogokolwiek w czasie, w czasach i w półczasach, we wszystkich wymiarach egzystencji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
18. dotyczące naszego a przez nas cudzego przysparzania innym (odpowiednio nam samym) rozmaitych kłopotów, trosk, cierpień, chorób, kalectw, a nawet śmierci poprzez działania wykonywane we wszelkich wojnach temporalnych, czasowych i czasoprzestrzennych toczonych przez nas i przez kogokolwiek w czasie, w czasach i w półczasach, we wszystkich wymiarach egzystencji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
19. dotyczące naszego bycia tymi, którym inni przysparzają rozmaitych kłopotów, trosk, cierpień, chorób, kalectw, na nawet śmierci poprzez działania wykonywane we wszelkich wojnach temporalnych, czasowych i czasoprzestrzennych toczonych przez nas i przez kogokolwiek w czasie, w czasach i w półczasach, we wszystkich wymiarach egzystencji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
20. Naszego a przez nas cudzego uczestnictwa we wszelkich wojnach temporalnych, czasowych i czasoprzestrzennych toczonych przez wszelkie bóstwa, wszelkich bogów, boginie, półbogów, goauldów, kosmitów a w tym przez nas samych i przez kogokolwiek w czasie, w czasach i w półczasach, we wszystkich wymiarach egzystencji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
21. Naszego a przez nas cudzego budowania, zrywania, utrzymywania, zawieszenia, wznawiania oraz kończenia na trwałe rozmaitych sojuszy, paktów, umów, wojennych działań we wszelkich wojnach temporalnych, czasowych i czasoprzestrzennych toczonych przez nas i przez kogokolwiek w czasie, w czasach i w półczasach, we wszystkich wymiarach egzystencji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
22. Naszego a przez nas cudzego budowania, utrzymywania, niszczenia rozmaitych twierdz, pułapek na innych i odpowiednio na nas samych we wszelkich wojnach temporalnych, czasowych i czasoprzestrzennych toczonych przez nas i przez kogokolwiek w czasie, w czasach i w półczasach, we wszystkich wymiarach egzystencji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
23. Naszego a przez nas cudzego zaciągania się do cudzych oraz do naszych wojsk, armii, oddziałów we wszelkich wojnach temporalnych, czasowych i czasoprzestrzennych toczonych przez nas i przez kogokolwiek w czasie, w czasach i w półczasach, we wszystkich wymiarach egzystencji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

 


Dodano : 05-06-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 617 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.