Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Dochód pasywny; modlitwa oraz intencje dotyczącego tego tematu.

Informacja wstępna
Wyobraźmy sobie, że posiadamy pewną kwotę pieniędzy na koncie, która to generuje nam co miesiąc powiedzmy 50-100 zł. Pójdźmy dalej, otóż napisaliśmy książkę, sprzedaliśmy ją wydawnictwu i rocznie otrzymujemy pewien procent ze sprzedaży naszej książki. Możliwości jest wiele, a wszystkie sprowadzają się do jednego modelu zarabiania: otóż tworzymy coś co w przyszłości przynosi nam zarobki, przy czym nie poświęcamy temu tradycyjnie 8 godzin dziennie – jak to ma miejsce w tradycyjnym modelu pracy. Zjawisko to nazywamy: dochód pasywny i tego dotyczy ta modlitwa oraz intencje Link.

 (Przypisek Sławomi Majda. Dodałem tu również prośbę o dochód aktywny , bo czemu nie?)

Boże Dawco Życia wspólnie z Moją Duszą, z całą naszą istotą prosimy Ciebie teraz otwórz Boże nasze serce, naszą Duszę, całą naszą istotę na Ciebie jaki jesteś naprawdę.
Zbierz Boże mnie i moją Duszę i całą naszą istotę przed Tobą Bogiem Dawcą Życia.
Wypełnij Boże przestrzeń w której, ku której się modlimy. Usuń Boże wszystkie blokady, podpięcia w naszym kierowaniu naszych próśb do Ciebie i w otrzymywaniu Twoich Boże Dawco Życia odpowiedzi, inspiracji, energii, darów i nie tylko.

Ja i Moja Dusza i cała nasza istota prosimy Ciebie teraz Boże Dawco abyś umożliwił nam doświadczanie i przyjmowanie dochodu pasywnego w sposób bezpieczny, niewinny, tu i teraz, w tej inkarnacji, w tym naszym życiu, na Twoją Boże odpowiedzialność, w Twojej Boże ochronie.
Prosimy Ciebie Boże aby ten nasz dochód pasywny i dochód aktywny wynosił tyle ile na daną chwile uważasz dla nas za stosowne, najlepsze, według Twoich kategorii Stwórco.
Prosimy Ciebie Boże Dawco Życia żebyśmy otrzymywali ten dochód pasywny i dochód aktywny m.in. z działalności, biznesu, przedsiębiorstwa, instytucji, konta bankowego, wygranej, ze źródeł wybranych przez Ciebie w pełni legalnie, bez negatywnych konsekwencji dla mnie i mojej obecnej rodziny, ani dla jakiejkolwiek innej istoty, takich jak m.in. kontrole skarbowe, kary skarbowe, kary finansowe, zawiść ludzka, obrabowanie, kradzież mienia, samochodu, śmierć, okaleczenie, ból, cierpienie, dyskomfort fizyczny, psychiczny, duchowy, lęki i nie tylko na Twoją Boże Dawco Życia odpowiedzialność.
Prosimy Ciebie Stwórco aby ten dochód pasywny i dochód aktywny nie pochodził ze spadku, ubezpieczenia, z jakiegokolwiek, działania angażującego w jakikolwiek sposób m.in. czyjąkolwiek śmierć, cierpienie, uszczerbek na zdrowiu, utratę mienia, problemy, kłopoty, trudności w życiu i nie tylko.
Prosimy Ciebie Boże Dawco Życia o pełną Twoją instrukcję, wyjaśnienia co i jak my mamy m.in. robić, uczynić, myśleć, mówić żeby doświadczać, otrzymać, wykreować m.in. dochód pasywny i dochód aktywny o który Ciebie teraz prosimy w tej modlitwie.
Prosimy Ciebie Boże Dawco Życia żebyś uczynił nasz dochód pasywny i dochód aktywny w pełni zgodnym z Twoim Boskim planem dla nas w sposób bezpieczny, niewinny dla najwyższego dobra mojego, mojej Duszy, całej istoty innych istot.
Prosimy Ciebie Boże Dawco Życia żeby nasz dochód pasywny i dochód aktywny nie był ograniczany przez m.in. naszą karmę, wpływ innych istot, umowy, ślubowania i nie tylko.
Prosimy Ciebie Boże Dawco Życia żeby to na co będziemy wydawać ten dochód pasywny i dochód aktywny było zgodne z Twoją wolą.
Prosimy Ciebie Boże Dawco Życia żebyśmy przez ten dochód pasywny i dochód aktywny mogli doświadczać życia na ziemi tu i teraz, w tej naszej inkarnacji jako ……………. w sposób niewinny bezpieczny, dobry, wypełniając Twoją Boże wolę.
dochód pasywny i dochód aktywny będziemy przeznaczać na m.in. nieruchomości, ruchomości, samochody, wyjazdy, wycieczki, zwiedzanie, ubrania i nie tylko.
Prosimy Ciebie Boże Dawco Życia o dochód pasywny i dochód aktywny również po to żeby poświęcać więcej czasu na pracę z Tobą i z Moją Duszą, więcej czasu naszej rodzinie, sobie, samorozwojowi, odpoczynkowi i nie tylko.
Prosimy Ciebie Boże Dawco Życia abyś dopowiedział teraz co uważasz za stosowne żeby ta nasza modlitwa zakończyła się najwyższym dobrem moim, mojej Duszy, całej naszej istoty, innych istot a nie bólem, cierpieniem, przekrętem, tragedią i nie tylko, Na Twoją Boże odpowiedzialność.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1. przyjmowania (nie), akceptowania (nie), otrzymywania (nie), doświadczania (nie). m.in. dochodu pasywnego od Boga Dawcy Życia na Boską odpowiedzialność w kwocie zaakceptowanej przez Boga Dawcę Życia m.in. w tej inkarnacji Mojej Duszy jako ………….. (imię i nazwisko)
2. blokowania (nie), odrzucania (nie), rezygnowania z (nie) m.in. przyjęcia dochodu pasywnego od Boga Dawcy Życia
3. modlenia (nie), proszenia (nie) Boga Dawcy Życia m.in. o dochód pasywny i dochód aktywny
4. pisania (nie) m.in. intencji, afirmacji dotyczących m.in. dochodu pasywnego
5. doświadczania (nie) m.in. blokad, ograniczeń m.in. karmicznych, energetycznych, duchowych, fizycznych, mentalnych wynikających m.in. z naszych i odpowiednio cudzych m.in. ślubowań, obietnic, hipnoz, transów, kodowań, chipów, programów, lęków, obaw dotyczących otrzymywania m.in. dochodu pasywnego
6. przekonania (nie) że prawdziwa praca to taka którą trzeba wykonać osobiście, że w pracy należy się zmęczyć, że żeby zarabiać trzeba spędzać w pracy konkretną ilość godzin, że otrzymywania pieniędzy w inny sposób jest m.in. złe, nieetyczne, nielogiczne, prowadzi (nie) m.in. do piekła, uniemożliwia (nie) m.in. zbawienie, dążenie do Boga Dawcy Życia
7. przekonania (nie) że pieniądze same w sobie są (nie) stworzone przez m.in. Szatana, Lucyfera, diabły m.in. po to by ściągnąć nas do piekła, by odciągnąć od Boga Dawcy Życia
8. przekonania (nie), że bez pracy nie ma kołaczy
9. traktowania (nie) dochodu pasywnego jako coś złego, gorszącego, niegodziwego, prowadzącego (nie) do piekła, do upadku, do zatracenia się m.in. w materii
10. oddawania (nie) Bogu Dawcy Życia wszystkich naszych i odpowiednio cudzych poglądów, przekonań, blokad, ograniczeń m.in. karmicznych, energetycznych, duchowych, fizycznych, mentalnych wynikających m.in. z naszych i odpowiednio cudzych m.in. ślubowań, obietnic, hipnoz, transów, kodowań, chipów, programów, lęków, obaw dotyczących otrzymywania m.in. dochodu pasywnego
11. stawiania (nie) m.in. dochodu pasywnego, pieniędzy, majątku m.in. ponad Bogiem Dawcą Życia, ponad naszą duszą, ponad naszą rodziną, ponad miłością
12. blokowania (nie) innym m.in. ludziom ich dochodu pasywnego w sposób pośredni, bezpośredni, jawny (nie), ukryty (nie)
13. doświadczania m.in. blokad ze strony m.in innych ludzi, Duszy, istot, bytów, tworów, kosmitów dotyczących m.in. otrzymywania (nie) dochodu pasywnego, blokad 
14. ukrywania (nie) przez naszą własną Duszę przyczyn blokad dotyczących braku dochodu pasywnego
15. wyrażania (nie) zgody przez m.in. Boga Dawcę Życia, Moją Duszę, innych ludzi, Dusze, istoty, byty, twory i nie tylko na otrzymywania przez nas dochodu pasywnego w kwocie zaakceptowanej przez Boga Dawcę Życia
16. doświadczania (nie) swobodnego przypływu energii pieniędzy do mnie, Mojej Duszy, całej naszej istoty, oraz odpowiednio do innych ludzi, Duszy, istot w łasce i świetle Boga Dawcy Życia
17. naszego bycia (nie) wolnymi istotami od ograniczeń m.in. dotyczących m.in. otrzymywania przez nas dochodu pasywnego w kwocie zaakceptowanej przez Boga Dawcę Życia
18. zawyżania (nie), zaniżania (nie) m.in. kwoty dochodu pasywnego dla nas wyznaczonej przez Boga Dawcę Życia
19. czucia (nie) godnym (nie) m.in. otrzymywania (nie) dochodu pasywnego
20. kreowania (nie), tworzenia (nie) m.in. ślubowań, przysiąg, nakazów, zakazów, myślokształtów m.in. blokujących (nie) otrzymywanie przez nas dochodu pasywnego od Boga Dawcy Życia
21. kreowania, tworzenia intencji, oczekiwań, planów, projektów, pomysłów przyciągających do nas w naszym życiu dochód pasywny i dochód aktywny według woli Boga Dawcy Życia
22. skutecznego i trwałego oddania BDŻ całego dawnego i obecnego przywiązania i zachłanności na ograniczenia dotyczące m.in. otrzymywania dochodu pasywnego od Boga Dawcy Życia
23. ochrony mnie i mojego własnego serca, umysłu, Duszy i osobowości, całej naszej istoty przez BDŻ od negatywnych skutków otrzymywania otrzymywania dochodu pasywnego od Boga Dawcy Życia
24. wspierania mnie, całej naszej istoty przez Boga DŻ kiedy niewinnie, bezpiecznie, wypełniona miłością cała nasza istota doświadczamy z moją własną Duszą życia wolnego od wibracji biedy, ograniczeń, blokad finansowych
25. wspierania mnie, całej naszej istoty przez Boga DŻ kiedy niewinnie, bezpiecznie, wypełniona miłością cała nasza istota doświadczamy z moją własną Duszą otrzymywania od Boga Dawcy Życia dochodu pasywnego
26. wizualizowania (nie) m.in. otrzymywania dochodu pasywnego przez nas i odpowiednio innych
27. myślenia (nie) m.in. o dochodzie pasywnym m.in. pozytywnie (nie), negatywnie (nie)
28. oddania (nie) Bogu Dawcy Życia m.in. blokad które jeszcze blokują (nie) niewinne, bezpieczne otrzymywanie (nie) przez nas dochodu pasywnego na Boską odpowiedzialność
29. doświadczania (nie) m.in. blokad w wizualizowaniu (m.in.) otrzymywania dochodu pasywnego przez nas i odpowiednio innych
30. posiadanej, przejawianej wdzięczności Bogu DŻ za to, że uczynił mnie, moją Duszę, całą naszą istotę oraz serce wolnymi od blokad w otrzymywania dochodu pasywnego przez nas i odpowiednio innych
31. bezpowrotnego i trwałego oddania BDŻ wszystkich trzymanych dotąd m.in. wibracji, blokad, ograniczeń, myślokształtów, przekonań, ślubowań, obietnic, zobowiązań blokujących, opóźniających otrzymywanie dochodu pasywnego przez nas i odpowiednio innych
32. bezpowrotnego i trwałego oddania BDŻ wszystkiego tego czego my się nie domyślamy, ale co jest znane Bogu Dawcy Życia a jeszcze w jakiś sposób pośrednio, bezpośrednio blokuje, ogranicza, opóźnia otrzymywanie dochodu pasywnego przez nas i odpowiednio innych
33. naszego bycia wolnymi istotami od całego strachu przed doświadczaniem naszego życia otrzymując dochód pasywny i dochód aktywny
34. ochrony przez BDŻ mnie i mojego własnego serca, umysłu, Duszy i osobowości, całej naszej istoty od negatywnego i ‘pozytywnego’ wpływu tych wszystkich istot, wszystkich Dusz którym nie na rękę jest to, że otrzymujemy (nie) dochód pasywny i dochód aktywny od Boga Dawcy Życia
35. naszego przebaczania (nie) wszystkim (nie), którzy m.in. ograniczali, blokowali, opóźniali, przerywali m.in. otrzymywanie (nie) przez nas i odpowiednio innych m.in. dochodu pasywnego od Boga Dawcy Życia
36. naszego pozwolenia na to aby promienie i wibracje łaski bożej i doskonałej wszechmogącej Miłości starły bezpowrotnie wszystkie przejawiane przeze mnie, moją Duszę, całą naszą istotę i poza nami m.in. blokady, ograniczenia, myślokształty, przekonań, ślubowania, obietnice, zobowiązania m.in. blokujące, opóźniające, przerywające otrzymywanie dochodu pasywnego przez nas i odpowiednio innych
37. doświadczania (nie) m.in. strachu, lęku m.in. dotyczącego tego co to będzie, gdybyśmy utracili (nie) dochód pasywny i dochód aktywny
38. Naszego a głównie mojej duszy we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, wszelkimi sposobami, w każdych warunkach, w każdym miejscu i czasie, oraz poza czasem i przestrzenią, we wszelkich astralach, a także w naszej istocie bycia (nie) m.in. godnymi (nie), wystarczająco dobrymi (nie), gotowymi (nie) aby otrzymywać dochód pasywny i dochód aktywny według woli Boga Dawcy Życia
39. doświadczania (nie) ataków energetycznych ze strony innych LDIBT spowodowanych m.in. otrzymywaniem przez nas dochodu pasywnego

Spisał Łukasz Szczęk


Dodano : 22-08-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 26 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 22-08-2017 21:23:23

  Oczywistym jest, że mogą istnieć pasywne straty nie tylko finansowe oparte na prawach karmy, kiedy negatywny skutek działalności dosięga kogoś dopiero po upływie bardzo wielu lat lub wcieleń. 

 • s_majda 24-08-2017 12:18:03

  Moje uwagi do tekstu.

  1)Spadek jako źródło dochodów a w tym pasywnych, oznacza oczekiwany zgon spadkodawcy, co może mu się nie spodobać. Niebawem o podobne zyski mogą prosić kolejni spadkobiercy osoby piszącej tekst. 

 • s_majda 25-08-2017 16:45:17

  Dodałem tu również prośbę o dochód aktywny , bo czemu nie?