Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Dochód pasywny; modlitwa oraz intencje dotyczącego tego tematu.

Informacja wstępna
Wyobraźmy sobie, że posiadamy pewną kwotę pieniędzy na koncie, która to generuje nam co miesiąc powiedzmy 50-100 zł. Pójdźmy dalej, otóż napisaliśmy książkę, sprzedaliśmy ją wydawnictwu i rocznie otrzymujemy pewien procent ze sprzedaży naszej książki. Możliwości jest wiele, a wszystkie sprowadzają się do jednego modelu zarabiania: otóż tworzymy coś co w przyszłości przynosi nam zarobki, przy czym nie poświęcamy temu tradycyjnie 8 godzin dziennie – jak to ma miejsce w tradycyjnym modelu pracy. Zjawisko to nazywamy: dochód pasywny i tego dotyczy ta modlitwa oraz intencje Link.

 (Przypisek Sławomi Majda. Dodałem tu również prośbę o dochód aktywny , bo czemu nie?)

Boże Dawco Życia wspólnie z Moją Duszą, z całą naszą istotą prosimy Ciebie teraz otwórz Boże nasze serce, naszą Duszę, całą naszą istotę na Ciebie jaki jesteś naprawdę.
Zbierz Boże mnie i moją Duszę i całą naszą istotę przed Tobą Bogiem Dawcą Życia.
Wypełnij Boże przestrzeń w której, ku której się modlimy. Usuń Boże wszystkie blokady, podpięcia w naszym kierowaniu naszych próśb do Ciebie i w otrzymywaniu Twoich Boże Dawco Życia odpowiedzi, inspiracji, energii, darów i nie tylko.

Ja i Moja Dusza i cała nasza istota prosimy Ciebie teraz Boże Dawco abyś umożliwił nam doświadczanie i przyjmowanie dochodu pasywnego w sposób bezpieczny, niewinny, tu i teraz, w tej inkarnacji, w tym naszym życiu, na Twoją Boże odpowiedzialność, w Twojej Boże ochronie.
Prosimy Ciebie Boże aby ten nasz dochód pasywny i dochód aktywny wynosił tyle ile na daną chwile uważasz dla nas za stosowne, najlepsze, według Twoich kategorii Stwórco.
Prosimy Ciebie Boże Dawco Życia żebyśmy otrzymywali ten dochód pasywny i dochód aktywny m.in. z działalności, biznesu, przedsiębiorstwa, instytucji, konta bankowego, wygranej, ze źródeł wybranych przez Ciebie w pełni legalnie, bez negatywnych konsekwencji dla mnie i mojej obecnej rodziny, ani dla jakiejkolwiek innej istoty, takich jak m.in. kontrole skarbowe, kary skarbowe, kary finansowe, zawiść ludzka, obrabowanie, kradzież mienia, samochodu, śmierć, okaleczenie, ból, cierpienie, dyskomfort fizyczny, psychiczny, duchowy, lęki i nie tylko na Twoją Boże Dawco Życia odpowiedzialność.
Prosimy Ciebie Stwórco aby ten dochód pasywny i dochód aktywny nie pochodził ze spadku, ubezpieczenia, z jakiegokolwiek, działania angażującego w jakikolwiek sposób m.in. czyjąkolwiek śmierć, cierpienie, uszczerbek na zdrowiu, utratę mienia, problemy, kłopoty, trudności w życiu i nie tylko.
Prosimy Ciebie Boże Dawco Życia o pełną Twoją instrukcję, wyjaśnienia co i jak my mamy m.in. robić, uczynić, myśleć, mówić żeby doświadczać, otrzymać, wykreować m.in. dochód pasywny i dochód aktywny o który Ciebie teraz prosimy w tej modlitwie.
Prosimy Ciebie Boże Dawco Życia żebyś uczynił nasz dochód pasywny i dochód aktywny w pełni zgodnym z Twoim Boskim planem dla nas w sposób bezpieczny, niewinny dla najwyższego dobra mojego, mojej Duszy, całej istoty innych istot.
Prosimy Ciebie Boże Dawco Życia żeby nasz dochód pasywny i dochód aktywny nie był ograniczany przez m.in. naszą karmę, wpływ innych istot, umowy, ślubowania i nie tylko.
Prosimy Ciebie Boże Dawco Życia żeby to na co będziemy wydawać ten dochód pasywny i dochód aktywny było zgodne z Twoją wolą.
Prosimy Ciebie Boże Dawco Życia żebyśmy przez ten dochód pasywny i dochód aktywny mogli doświadczać życia na ziemi tu i teraz, w tej naszej inkarnacji jako ……………. w sposób niewinny bezpieczny, dobry, wypełniając Twoją Boże wolę.
dochód pasywny i dochód aktywny będziemy przeznaczać na m.in. nieruchomości, ruchomości, samochody, wyjazdy, wycieczki, zwiedzanie, ubrania i nie tylko.
Prosimy Ciebie Boże Dawco Życia o dochód pasywny i dochód aktywny również po to żeby poświęcać więcej czasu na pracę z Tobą i z Moją Duszą, więcej czasu naszej rodzinie, sobie, samorozwojowi, odpoczynkowi i nie tylko.
Prosimy Ciebie Boże Dawco Życia abyś dopowiedział teraz co uważasz za stosowne żeby ta nasza modlitwa zakończyła się najwyższym dobrem moim, mojej Duszy, całej naszej istoty, innych istot a nie bólem, cierpieniem, przekrętem, tragedią i nie tylko, Na Twoją Boże odpowiedzialność.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1. przyjmowania (nie), akceptowania (nie), otrzymywania (nie), doświadczania (nie). m.in. dochodu pasywnego od Boga Dawcy Życia na Boską odpowiedzialność w kwocie zaakceptowanej przez Boga Dawcę Życia m.in. w tej inkarnacji Mojej Duszy jako ………….. (imię i nazwisko)
2. blokowania (nie), odrzucania (nie), rezygnowania z (nie) m.in. przyjęcia dochodu pasywnego od Boga Dawcy Życia
3. modlenia (nie), proszenia (nie) Boga Dawcy Życia m.in. o dochód pasywny i dochód aktywny
4. pisania (nie) m.in. intencji, afirmacji dotyczących m.in. dochodu pasywnego
5. doświadczania (nie) m.in. blokad, ograniczeń m.in. karmicznych, energetycznych, duchowych, fizycznych, mentalnych wynikających m.in. z naszych i odpowiednio cudzych m.in. ślubowań, obietnic, hipnoz, transów, kodowań, chipów, programów, lęków, obaw dotyczących otrzymywania m.in. dochodu pasywnego
6. przekonania (nie) że prawdziwa praca to taka którą trzeba wykonać osobiście, że w pracy należy się zmęczyć, że żeby zarabiać trzeba spędzać w pracy konkretną ilość godzin, że otrzymywania pieniędzy w inny sposób jest m.in. złe, nieetyczne, nielogiczne, prowadzi (nie) m.in. do piekła, uniemożliwia (nie) m.in. zbawienie, dążenie do Boga Dawcy Życia
7. przekonania (nie) że pieniądze same w sobie są (nie) stworzone przez m.in. Szatana, Lucyfera, diabły m.in. po to by ściągnąć nas do piekła, by odciągnąć od Boga Dawcy Życia
8. przekonania (nie), że bez pracy nie ma kołaczy
9. traktowania (nie) dochodu pasywnego jako coś złego, gorszącego, niegodziwego, prowadzącego (nie) do piekła, do upadku, do zatracenia się m.in. w materii
10. oddawania (nie) Bogu Dawcy Życia wszystkich naszych i odpowiednio cudzych poglądów, przekonań, blokad, ograniczeń m.in. karmicznych, energetycznych, duchowych, fizycznych, mentalnych wynikających m.in. z naszych i odpowiednio cudzych m.in. ślubowań, obietnic, hipnoz, transów, kodowań, chipów, programów, lęków, obaw dotyczących otrzymywania m.in. dochodu pasywnego
11. stawiania (nie) m.in. dochodu pasywnego, pieniędzy, majątku m.in. ponad Bogiem Dawcą Życia, ponad naszą duszą, ponad naszą rodziną, ponad miłością
12. blokowania (nie) innym m.in. ludziom ich dochodu pasywnego w sposób pośredni, bezpośredni, jawny (nie), ukryty (nie)
13. doświadczania m.in. blokad ze strony m.in innych ludzi, Duszy, istot, bytów, tworów, kosmitów dotyczących m.in. otrzymywania (nie) dochodu pasywnego, blokad 
14. ukrywania (nie) przez naszą własną Duszę przyczyn blokad dotyczących braku dochodu pasywnego
15. wyrażania (nie) zgody przez m.in. Boga Dawcę Życia, Moją Duszę, innych ludzi, Dusze, istoty, byty, twory i nie tylko na otrzymywania przez nas dochodu pasywnego w kwocie zaakceptowanej przez Boga Dawcę Życia
16. doświadczania (nie) swobodnego przypływu energii pieniędzy do mnie, Mojej Duszy, całej naszej istoty, oraz odpowiednio do innych ludzi, Duszy, istot w łasce i świetle Boga Dawcy Życia
17. naszego bycia (nie) wolnymi istotami od ograniczeń m.in. dotyczących m.in. otrzymywania przez nas dochodu pasywnego w kwocie zaakceptowanej przez Boga Dawcę Życia
18. zawyżania (nie), zaniżania (nie) m.in. kwoty dochodu pasywnego dla nas wyznaczonej przez Boga Dawcę Życia
19. czucia (nie) godnym (nie) m.in. otrzymywania (nie) dochodu pasywnego
20. kreowania (nie), tworzenia (nie) m.in. ślubowań, przysiąg, nakazów, zakazów, myślokształtów m.in. blokujących (nie) otrzymywanie przez nas dochodu pasywnego od Boga Dawcy Życia
21. kreowania, tworzenia intencji, oczekiwań, planów, projektów, pomysłów przyciągających do nas w naszym życiu dochód pasywny i dochód aktywny według woli Boga Dawcy Życia
22. skutecznego i trwałego oddania BDŻ całego dawnego i obecnego przywiązania i zachłanności na ograniczenia dotyczące m.in. otrzymywania dochodu pasywnego od Boga Dawcy Życia
23. ochrony mnie i mojego własnego serca, umysłu, Duszy i osobowości, całej naszej istoty przez BDŻ od negatywnych skutków otrzymywania otrzymywania dochodu pasywnego od Boga Dawcy Życia
24. wspierania mnie, całej naszej istoty przez Boga DŻ kiedy niewinnie, bezpiecznie, wypełniona miłością cała nasza istota doświadczamy z moją własną Duszą życia wolnego od wibracji biedy, ograniczeń, blokad finansowych
25. wspierania mnie, całej naszej istoty przez Boga DŻ kiedy niewinnie, bezpiecznie, wypełniona miłością cała nasza istota doświadczamy z moją własną Duszą otrzymywania od Boga Dawcy Życia dochodu pasywnego
26. wizualizowania (nie) m.in. otrzymywania dochodu pasywnego przez nas i odpowiednio innych
27. myślenia (nie) m.in. o dochodzie pasywnym m.in. pozytywnie (nie), negatywnie (nie)
28. oddania (nie) Bogu Dawcy Życia m.in. blokad które jeszcze blokują (nie) niewinne, bezpieczne otrzymywanie (nie) przez nas dochodu pasywnego na Boską odpowiedzialność
29. doświadczania (nie) m.in. blokad w wizualizowaniu (m.in.) otrzymywania dochodu pasywnego przez nas i odpowiednio innych
30. posiadanej, przejawianej wdzięczności Bogu DŻ za to, że uczynił mnie, moją Duszę, całą naszą istotę oraz serce wolnymi od blokad w otrzymywania dochodu pasywnego przez nas i odpowiednio innych
31. bezpowrotnego i trwałego oddania BDŻ wszystkich trzymanych dotąd m.in. wibracji, blokad, ograniczeń, myślokształtów, przekonań, ślubowań, obietnic, zobowiązań blokujących, opóźniających otrzymywanie dochodu pasywnego przez nas i odpowiednio innych
32. bezpowrotnego i trwałego oddania BDŻ wszystkiego tego czego my się nie domyślamy, ale co jest znane Bogu Dawcy Życia a jeszcze w jakiś sposób pośrednio, bezpośrednio blokuje, ogranicza, opóźnia otrzymywanie dochodu pasywnego przez nas i odpowiednio innych
33. naszego bycia wolnymi istotami od całego strachu przed doświadczaniem naszego życia otrzymując dochód pasywny i dochód aktywny
34. ochrony przez BDŻ mnie i mojego własnego serca, umysłu, Duszy i osobowości, całej naszej istoty od negatywnego i ‘pozytywnego’ wpływu tych wszystkich istot, wszystkich Dusz którym nie na rękę jest to, że otrzymujemy (nie) dochód pasywny i dochód aktywny od Boga Dawcy Życia
35. naszego przebaczania (nie) wszystkim (nie), którzy m.in. ograniczali, blokowali, opóźniali, przerywali m.in. otrzymywanie (nie) przez nas i odpowiednio innych m.in. dochodu pasywnego od Boga Dawcy Życia
36. naszego pozwolenia na to aby promienie i wibracje łaski bożej i doskonałej wszechmogącej Miłości starły bezpowrotnie wszystkie przejawiane przeze mnie, moją Duszę, całą naszą istotę i poza nami m.in. blokady, ograniczenia, myślokształty, przekonań, ślubowania, obietnice, zobowiązania m.in. blokujące, opóźniające, przerywające otrzymywanie dochodu pasywnego przez nas i odpowiednio innych
37. doświadczania (nie) m.in. strachu, lęku m.in. dotyczącego tego co to będzie, gdybyśmy utracili (nie) dochód pasywny i dochód aktywny
38. Naszego a głównie mojej duszy we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, wszelkimi sposobami, w każdych warunkach, w każdym miejscu i czasie, oraz poza czasem i przestrzenią, we wszelkich astralach, a także w naszej istocie bycia (nie) m.in. godnymi (nie), wystarczająco dobrymi (nie), gotowymi (nie) aby otrzymywać dochód pasywny i dochód aktywny według woli Boga Dawcy Życia
39. doświadczania (nie) ataków energetycznych ze strony innych LDIBT spowodowanych m.in. otrzymywaniem przez nas dochodu pasywnego

Spisał Łukasz Szczęk


Dodano : 22-08-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 839 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 22-08-2017 21:23:23

  Oczywistym jest, że mogą istnieć pasywne straty nie tylko finansowe oparte na prawach karmy, kiedy negatywny skutek działalności dosięga kogoś dopiero po upływie bardzo wielu lat lub wcieleń. 

 • s_majda 24-08-2017 12:18:03

  Moje uwagi do tekstu.

  1)Spadek jako źródło dochodów a w tym pasywnych, oznacza oczekiwany zgon spadkodawcy, co może mu się nie spodobać. Niebawem o podobne zyski mogą prosić kolejni spadkobiercy osoby piszącej tekst. 

 • s_majda 25-08-2017 16:45:17

  Dodałem tu również prośbę o dochód aktywny , bo czemu nie?

 • s_majda 13-10-2017 13:02:21

  Dochód pasywny - intencje do przemodlenia

  Opracował Michał Żak

  1. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. braku, niedosytu i nadmiaru m.in. środków finansowych/nie, stałego/nie ograniczonego/nie dochodu pasywnego/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  2. Naszego, a przez nas cudzego m.in. kupowania/nie, rozmnażania/nie, pozyskiwania/nie, otrzymywania/nie m.in. pieniędzy w zamian za swój/nie czas  i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  3. Naszego, a przez nas cudzego m.in. podejmowania/nie się m.in. efektywnej/nie, dodatkowej/nie, dorywczej/nie pracy m.in. brania/nie nadgodzin, oraz m.in. sprzedawania/nie swojego/nie czasu za pieniądze  i nie tylko, aby m.in. otrzymywać/nie stały/nie ograniczony/nie dochód pasywny/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  4. Naszego, a przez nas cudzego m.in. oczekiwania/nie w nadziei m.in. na wytworzenie/nie, pozyskanie/nie, otrzymanie/nie m.in. stałego/nie, ograniczonego/nie dochodu pasywnego/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  5. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wytwarzania/nie, pozyskiwania/nie, otrzymywania/nie m.in. stałego/nie, nieograniczonego, pasywnego/nie dochodu m.in. uzyskiwanego/nie bez wkładania/nie w niego dodatkowej/nie, własnej/nie, ciągle/nie powtarzanej/nie pracy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  6. Naszego, a przez nas cudzego m.in. generowania/nie, otrzymywania/nie m.in. stałego/nie, ograniczonego/nie wynagrodzenia, zysków, funduszy, dochodu pasywnego/nie m.in. bez względu na to, czy jesteśmy aktywni zawodowo na rynku pracy, czy właśnie śpimy, bądź leżymy na plaży, spacerujemy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  7. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wynajmowania komuś m.in. mieszkania, lokalu, gruntów pod uprawę i nie tylko, oraz m.in. otrzymywania/nie z tego tytułu stałego/nie, ograniczonego/nie dochodu pasywnego/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  8. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wydawania/nie książek, albumów muzycznych i nie tylko, oraz m.in. otrzymywania/nie z tego tytułu stałego/nie, ograniczonego/nie dochodu pasywnego/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  9. Naszego, a przez nas cudzego m.in. sprzedawania/nie praw autorskich/nie, licencji i nie tylko m.in. do używania/nie swojej/nie własności intelektualnej/nie, patentów i nie tylko, oraz m.in. otrzymywania/nie z tego tytułu stałego/nie, ograniczonego/nie dochodu pasywnego/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  10. Naszego, a przez nas cudzego m.in. poświęcania/nie lat pracy, zdobywania/nie wiedzy, znacznego/nie kapitału, oraz inwestowania/nie w samego siebie i nie tylko, oraz m.in. otrzymywania/nie z tego tytułu stałego/nie, ograniczonego/nie dochodu pasywnego/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  11. Naszego, a przez nas cudzego m.in.  bycia/nie osobami twórczymi/nie m.in. piszącymi/nie książki, tworzącymi/nie projekty, produkty informatyczne/nie, oraz opracowującymi/nie m.in. nowe/nie rozwiązania technologiczne/nie i nie tylko, oraz m.in. otrzymywania/nie z tego tytułu stałego/nie, ograniczonego/nie dochodu pasywnego/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  12. Naszego, a przez nas cudzego m.in. zakładania/nie, posiadania/nie, prowadzenia/nie m.in. własnego/nie biznesu m.in. samodzielnie/nie, oraz m.in. z dużą/nie, wyspecjalizowaną/nie, zarządzającą/nie, godną/nie zaufania kadrą i nie tylko, oraz m.in. otrzymywania/nie z tego tytułu stałego/nie, ograniczonego/nie dochodu pasywnego/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  13. Naszego, a przez nas cudzego m.in. grania/nie, obstawiania/nie, wygrywania/nie m.in. na loteriach liczbowych, w totolotka, na zakładach bukmacherskich, w kasynach i nie tylko, oraz m.in. otrzymywania/nie z tego tytułu stałego/nie, ograniczonego/nie dochodu pasywnego/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  14. Naszego, a przez nas cudzego m.in. otrzymywania/nie m.in. stałego/nie, ograniczonego/nie dochodu pasywnego/nie m.in. z tytułu renty, emerytury, świadczeń i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  15. Naszego, a przez nas cudzego m.in. otrzymywania/nie m.in. stałego/nie, ograniczonego/nie dochodu pasywnego/nie m.in. z tytułu zysków kapitałowych/nie, odsetek od lokat bankowych, dywidendy  z posiadanych akcji na giełdzie, zysków wypracowanych przez posiadane udziały w funduszach inwestycyjnych i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  16. Naszego, a przez nas cudzego m.in. zaangażowania/nie naszych i cudzych m.in. sił, wiedzy, czasu, pieniędzy i nie tylko, oraz m.in. otrzymywania/nie z tego tytułu m.in. stałego/nie, ogranioczonego/nie dochodu pasywnego/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  17. Naszego, a przez nas cudzego m.in. natychmiastowego/nie nagradzania/nie siebie m.in. za swoje/nie trudy m.in. poprzez wydawanie/nie ciężko/nie zarobionych/nie pieniędzy na przyjemności i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  18. Naszego, a przez nas cudzego m.in. uświadamiania/nie sobie, jak mało/nie mamy pieniędzy, jak pusta/nie jest/nie nasza sakiewka, nasze konto i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  19. Naszego, a przez nas cudzego m.in. uczenia/nie się, nauczania/nie m.in. sekretów, praw rządzących/nie budowaniem/nie bogactwa, oraz m.in. stosowania/nie się do ich założeń i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  20. Naszej, a przez nas cudzej m.in. wiary/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. łatwo/nie zdobyte pieniądze, tak samo łatwo/nie stracić i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  21. Naszej, a przez nas cudzej m.in. wiary/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. każda złota/nie, miedziana/nie moneta, każdy banknot, który zaoszczędzimy/nie m.in. jest/nie niewolnikiem pracującym/nie dla nas i zarabiającym/nie na nas i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  22. Naszego, a przez nas cudzego m.in. dorabiania/nie się armii pieniędzy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  23. Naszej, a przez nas cudzej m.in. wiary/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. część tego, co zarabiamy/nie jest/nie nasza na zawsze i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  24. Naszego, a przez nas cudzego m.in. tuczenia/nie sakiewki, konta, aby m.in. nasze środki finansowe/nie stale/nie rosły, abyśmy zdobywali/nie coraz większe bogactwo, stały/nie, ograniczony/nie dochód pasywny/nie  i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  25. Naszego, a przez nas cudzego m.in. posiadania/nie własnych/nie domów, oraz m.in. czynienia/nie z nich zyskownych/nie inwestycji i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  26. Naszego, a przez nas cudzego m.in. zwiększania/nie zdolności zarabiania/nie, oraz pozyskiwania/nie stałych/nie, ograniczonych/nie m.in. środków finansowych/nie, dochodu pasywnego/nie  i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  27. Naszej, a przez nas cudzej m.in. wiary/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. złoto, bogactwo, pieniądze i nie tylko m.in. przychodzą chętnie/nie w coraz większej/nie ilości do każdego, kto odkłada nie mniej, niż dziesiątą część swych zarobków, by stworzyć/nie kapitał na przyszłość dla siebie i dla swojej rodziny i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  28. Naszej, a przez nas cudzej m.in. wiary/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. złoto, bogactwo, pieniądze i nie tylko m.in. pracują/nie cierpliwie/nie, wytrwale/nie m.in. na swojego mądrego właściciela, który znajduje/nie im zyskowne/nie zajęcie, dzięki któremu ono rozmnaża się m.in. niczym stado na pastwisku i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  29. Naszej, a przez nas cudzej m.in. wiary/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. złoto, bogactwo, pieniądze i nie tylko m.in. gromadzą/nie się pod opiekuńczymi/nie skrzydłami, aby zyskać/nie ochronę ze strony ostrożnego właściciela, inwestującego zgodnie z radami ludzi znających się na inwestowaniu i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  30. Naszej, a przez nas cudzej m.in. wiary/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. zły los spotyka/nie tych, którzy wolą/nie pożyczać, niż oddawać i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  31. Naszego, a przez nas cudzego m.in. otwierania/nie serca, Duszy, całej naszej istoty, bytu, tworu, wszystkich naszych inkarnacji m.in. na to, co Bóg oferuje, w niezliczonej liczbie możliwości m.in. rozwiązań naszych problemów finansowych/nie, pozyskiwania/nie stałego/nie, ograniczonego/nie dochodu pasywnego/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  32. Naszego, a przez nas cudzego m.in. przyjmowania/nie z otwartym/nie sercem, Duszą, całą naszą istotą, bytem, tworem, wszystkimi naszymi inkarnacjami m.in. złota, bogactw, pieniędzy, stałego/nie ograniczonego/nie dochodu pasywnego/nie m.in. we wszystkich możliwych formach, przejawieniach m.in. oferowanych/nie nam przez Boga i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  33. Naszego, a przez nas cudzego m.in. korzystania/nie z praw popytu, podaży i nie tylko m.in. w generowaniu stałego/nie, ograniczonego/nie dochodu pasywnego/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  34. Naszej, a przez nas cudzej m.in. wiary/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. nasze porażki są etapami twórczego procesu przybliżającego nas do celu, że w gruncie rzeczy nie istnieje coś takiego, jak porażka, bo to co nazywamy porażką, jest tylko doświadczeniem, dzięki któremu uczymy/nie się właściwie postępować i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  35. Naszej, a przez nas cudzej m.in. wiary/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. miłość, szczęście, bogactwo, sukces, dostatek, nieograniczoność, obfitość i nie tylko, to m.in. nasze naturalne dziedzictwo, a my musimy tylko odzyskać pamięć tego, o czym już wiemy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  36. Naszego, a przez nas cudzego m.in. rezygnowania/nie z przywiązania do jasno/nie sprecyzowanego/nie rezultatu, jaki chcemy osiągnąć, oraz jednocześnie/nie m.in. pozwalania/nie, aby Bóg zajął/nie się szczegółami  i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  37. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wyrażania/nie niezłomnych intencji, podejmowania/nie stanowczych/nie decyzji, z których nie można się wycofać, oraz całkowitego/nie skoncentrowania/nie się na celu m.in. zapominając/nie, że najwięcej do powiedzenia w naszych przedsięwzięciach ma Bóg, że Jemu powinniśmy przekazywać nasze prośby, a On nam udzieli rad, wskazówek i przekaże odpowiednie środki, jeżeli otworzymy się na działanie według Jego woli i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  38. Naszego, a przez nas cudzego m.in. rezygnowania/nie m.in. z osądzania swoim wąsko postrzegającym, dedukującym umysłem, oraz m.in. z klasyfikowania/nie rzeczy, zjawisk, jako dobrych i złych dla nas, na rzecz poddania/nie się woli Boga i otworzenia się w pełni na Jego Łaskę, Miłość, Światło i na to, co dla nas najlepsze w Jego uznaniu i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  39. Naszego, a przez nas cudzego m.in. brania/nie za pewniki, oraz podważania/nie tego, co nam wpojono/nie m.in. dogmatów, ideologii, zewnętrznych autorytetów, wzorców, nawyków, programów, kodowań m.in. dotyczących/nie m.in. pozyskiwania/nie, generowania/nie m.in. stałego/nie, ograniczonego/nie dochodu pasywnego/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  40. Naszej, a przez nas cudzej m.in. wiary/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. złoto, bogactwo, pieniądze i nie tylko m.in. są/nie, jak krew i muszą/nie ciągle/nie płynąć/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  41. Naszej, a przez nas cudzej m.in. wiary/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. złoto, bogactwo, pieniądze i nie tylko m.in. są energią życiową, którą wymieniamy, użytkujemy w służbie wszechświata i nie tylko, a ich przychodzenie/nie do nas uwarunkowane jest od naszego utrzymywania ich w ciągłym obiegu i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  42. Naszego, a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie banku talentów i możliwości twórczych, oraz grup osób o niepowtarzalnych, różnorodnych uzdolnieniach i nie tylko, oraz m.in. otrzymywania/nie z tego tytułu stałego/nie, ograniczonego/nie dochodu pasywnego/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  43. Naszej, a przez nas cudzej m.in. wiary/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. gdy serce jest ubogie, to bogactwo jest szpetnym żebrakiem i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  44. Naszej, a przez nas cudzej m.in. wiary/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. jest tylko jedno życie wyrażające się w milionach forma i tak samo jest z bogactwem pochodzącym od Boga i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  45. Naszej, a przez nas cudzej m.in. wiary/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. ten sam strumień życia, który ożywia świat, przyjmuje/nie formę wszelkiego rodzaju bogactw, oraz płynie dniem i nocą w naszych żyłach unoszony tanecznym rytmem, że jest tym samym życiem, które wystrzela radośnie z pyłu ziemi niezliczonymi kiełkami traw i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  46. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie, korzystania/nie m.in. z absolutnego, nieskończonego, niezwyciężonego, doskonałego m.in. potencjału, mocy, porządkowania, korelacji, dynamizmu, uporządkowania, wiedzy, równowagi, harmonii i nie tylko, które m.in. oferuje nam Bóg, kiedykolwiek prosimy/nie o stałe/nie, ograniczone/nie dochody pasywne/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  47. Naszego, a przez nas cudzego m.in. poznawania/nie tej jedynej rzeczy, przez którą można poznać wszystko pozostałe  i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  48. Naszego, a przez nas cudzego m.in. szukania/nie m.in. w różnych wymiarach, czasie, czasach, półczasach, w czasie i przestrzeni, oraz poza czasem i przestrzenią m.in. liczb, które wystąpią m.in. w losowaniu totolotka, loteriach liczbowych, kursach walut, statystykach giełdowych i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  49. Naszego, a przez nas cudzego m.in. proszenia/nie innych istot m.in. we śnie, transach, wglądach, wizjach i nie tylko, aby m.in. przekazały nam liczby, jakie wystąpią m.in. w losowaniu totolotka, loteriach liczbowych, kursach walut, statystykach giełdowych i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  50. Naszego, a przez nas cudzego m.in. trafiania/nie na energie, Dusze, istoty, byty, twory, a nawet niezliczone rzesze istot m.in. potrafiące/nie gospodarować/nie czasem, wpływać/nie na czas, oraz zarządzające/nie prawdopodobieństwem wystąpienia zjawisk, wygranych i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  51. Naszego, a przez nas cudzego m.in. trafiania/nie na energie, Dusze, istoty, byty, twory, a nawet niezliczone rzesze istot m.in. odpowiedzialnych/nie za układanie/nie m.in. logarytmów, kodów, oraz dokonywanie/nie skomplikowanych/nie, matematycznych/nie obliczeń i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  52. Naszego, a przez nas cudzego m.in. obserwowania/nie, rozmawiania/nie m.in. z malutkimi/nie Duszami, istotami, bytami, tworami, matematycznymi znakami, liczbami, ikonkami, jako pojedynczymi jednostkami m.in. zgrupowanymi, żyjącymi w społecznościach, zgromadzeniach i nie tylko m.in. tworzących ze swoich ciał, energii i nie tylko m.in. łuki, wrota, portale czasowe i nie tylko m.in. służące/nie do przemieszczania się w czasie, czasach, półczasach, w czasie i przestrzeni, poza czasem i przestrzenią i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  53. Naszego, a przez nas cudzego m.in. słyszenia/nie, doświadczania/nie m.in. matematycznego fałszowania, cykania, popiskiwania m.in. łuków, portali, wrót i nie tylko m.in. złożonych z istot, logarytmów dźwiękowych, które m.in. szukają liczb, zestawiają je  i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  54. Naszego, a przez nas cudzego m.in. przechodzenia/nie przez łuki, wrota, portale czasowe i nie tylko m.in. trafiając/nie do odbitek  m.in. przeszłości, teraźniejszości, przyszłości m.in. wyrażonej/nie w chwilach, momentach czasowych, punktach w czasoprzestrzeni i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  55. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wyrażania/nie, oraz doświadczania/nie spełnienia m.in. próśb, abyśmy się przenieśli do różnych chwil, momentów, punktów w czasoprzestrzeni m.in. na drugi dzień, aby się dowiedzieć o liczbach, jakie wystąpią m.in. w losowaniu totolotka, loteriach liczbowych, kursach walut, statystykach giełdowych i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  56. Naszego, a przez nas cudzego m.in. bycia/nie wciąganymi/nie przez łuki, wrota, portale czasowe za karę/nie, za nasze próby przewidywania przyszłości i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  57. Naszego, a przez nas cudzego m.in. docierania/nie, obserwowania/nie, wchodzenia/nie m.in. przez portale czasowe, wrota m.in. przypominające/nie przejścia ze sklepieniem, jak mechanizmy zegarków z zębatkami m.in. przypominającymi zapadki szyfrowych zamków, klawesynowych bębnów i nie tylko m.in. znajdujące się na ścianach wewnątrz łuków, wrót, portali i nie tylko, oraz z okalającymi pierścieniami na zewnątrz m.in. wirującymi/nie w różne strony, z różną prędkością m.in. szumiącymi/nie, jakby cięły powietrze  i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  58. Naszego, a przez nas cudzego m.in. przechodzenia/nie przez łuki, wrota, portale czasowe, oraz stąpania/nie po świecących/nie na jasnoniebiesko/nie, lodowych/nie posadzkach, rozpraszających/nie ciemność  i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  59. Naszego, a przez nas cudzego m.in. spotykania/nie, obserwowania/nie, słuchania/nie m.in. popiskujących/nie, cykających/nie, trzeszczących/nie m.in. Dusz, istot, bytów, tworów, matematycznych/nie geniuszów, multiprofesorów informatyki czasowej m.in.  w formie fosforyzujących/nie, jasnoczerwonych/nie znaków m.in. istniejących/nie, jak i jako całość, w jednym organizmie, zbiorowości, gdzie jednostka jest/nie niczym, a całość wszystkim, gdzie ,,wszystko”, nie może istnieć bez ,,jednego” i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  60. Naszego, a przez nas cudzego m.in. codziennego/nie dokonywania/nie nawet malutkich m.in. popraw,  zmian, wzrostu m.in. stałego/nie, ograniczonego/nie dochodu i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  61. Naszego, a przez nas cudzego m.in. bycia/nie uważanymi/nie za ekspertów, oraz bycia/nie ekspertami m.in. od generowania, pozyskiwania/nie, otrzymywania/nie m.in. stałego/nie, ograniczonego/nie dochodu pasywnego i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  62. Naszego, a przez nas cudzego m.in. przeznaczania/nie, ofiarowywania/nie m.in. dziesięciny, oraz jakiejkolwiek części swojego m.in. stałego/nie, ograniczonego/nie dochodu pasywnego/nie m.in. na cele charytatywne, dobroczynne i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  63. Naszego, a przez nas cudzego m.in. poznawania/nie samych siebie, oraz określania/nie jednoznacznie/nie, co sprawia/nie nam przyjemność, oraz myślenia/nie, jak dzięki temu zarabiać/nie pieniądze i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  64. Naszego, a przez nas cudzego m.in. brania/nie udziału w szkoleniach, warsztatach i nie tylko m.in. na temat generowania/nie, pozyskiwania/nie, otrzymywania/nie m.in. stałego/nie, ograniczonego/nie dochodu pasywnego/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  65. Naszego, a przez nas cudzego m.in. spotykania/nie się, rozmawiania/nie m.in. z ludźmi, Duszami, istotami, bytami, tworami, oraz z Bogiem i nie tylko, oraz m.in. czerpania/nie w ten sposób inspiracji i nie tylko m.in. na temat generowania/nie, pozyskiwania/nie, otrzymywania/nie m.in. stałego/nie, ograniczonego/nie dochodu pasywnego/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  66. Naszego, a przez nas cudzego m.in. osiągania/nie wolności finansowej, kiedy nasze dochody pasywne w formie gotówki i nie tylko m.in. trwale przewyższają poziom naszych normalnych comiesięcznych wydatków  i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  67. Naszej, a przez nas cudzej m.in. wiary/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. jeśli chcemy siać na dni, to powinniśmy siać kwiaty, oraz m.in. jeśli chcemy siać na lata, to powinniśmy sadzić drzewa, oraz m.in. jeśli chcemy siać na wieczność, to powinniśmy zasiewać idee i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  68. Naszego, a przez nas cudzego m.in. posiadania, doświadczania, przejawiania, kodowania, oddawania Bogu i nie tylko m.in. naszych i cudzych m.in. intencji, nawyków, potrzeb, wzorców, programów, kodowań, obciążeń, form zniewoleń i nie tylko m.in. wpływających na nasze, a przez nas cudze m.in. przyjmowanie/nie, odrzucanie/nie m.in. stałego/nie ograniczonego/nie dochodu pasywnego/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  69. Naszego, a przez nas cudzego m.in. posiadania, doświadczania, przejawiania, kodowania, oddawania Bogu i nie tylko m.in. wszystkich naszych i cudzych podłączeń m.in. energetycznych, bytowych, duchowych, kosmicznych, karmicznych, technologicznych i demonicznych m.in. wpływających na nasze, a przez nas cudze m.in. przyjmowanie/nie, odrzucanie/nie m.in. stałego/nie ograniczonego/nie dochodu pasywnego/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  70. Naszego, a przez nas cudzego m.in. posiadania, doświadczania ingerencji, oddawania Bogu i nie tylko m.in. wszystkich naszych, a przez nas cudzych m.in. strażników, weryfikatorów, świadków, ochroniarzy, powodów, promotorów, beneficjentów, ofiar, nadzorców, kontrolerów, inicjatorów, inspiratorów i nie tylko m.in. naszego, a przez nas cudzego m.in. przyjmowanie/nie, odrzucanie/nie m.in. stałego/nie ograniczonego/nie dochodu pasywnego/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  Bibliografia:

  Chopra D.: Prawa obfitości i bogactwa. Jak żyć godnie i w dostatku, MEDIUM , Konstancin-Jeziorna 1998

  Clason G. S.: Najbogatszy człowiek w Babilonie, Gliwice 2007.

  Hill N.: Klucze do Sukcesu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 1998.

  Łamek A.: Szkoła Sukcesu. Sekrety osiągania sukcesów i spełniania marzeń, Złote Myśli, Gliwice 2007.

  Sugier D.: Reportaże Św. Piotra, 2011.