Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Odkładanie na później, prokrastynacja; intencje do przemodlenia

Prokrastynacja to patologiczne odkładanie wszystkiego na później, która od lat 90-tych ubiegłego wieku traktowana jest jako jedno z zaburzeń psychicznych (lub element np. depresji czy niektórych zaburzeń osobowości).
źródło http://psycholog-pisze.pl/prokrastynacja/

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

1. doświadczania (nie), cierpienia (nie) na m.in. tzw. „odjutronizm”, posiadania (nie), przejawiania (nie) m.in. tendencji do przekładania wielu czynności i planów w bliżej, dalej nieokreślonej przyszłości, na jutro, na za tydzień, za miesiąc, za rok, za dekadę, za 100 lat, za 1000 lat, i nie tylko
2. nie posiadania (nie) umiejętności odpowiedzenia m.in. na pytanie: „Od czego by tu zacząć…?”
3. nie posiadania (nie) wiedzy, pomysłu m.in. w jaki sposób w ogóle rozpoczynać działania
4. koncentrowania (nie) się na zadaniach krótkoterminowych
5. posiadania (nie), przejawiania (nie) m.in. trudności w tym żeby zobaczyć dalekosiężny cel
6. przejawiania (nie), doświadczania (nie) m.in. motywacji aby skrupulatnie pracować nad długotrwałymi problemami, planami, zadaniami
7. ciągłego (nie), długiego (nie) m.in. wyczekiwania (nie) na „lepszy moment” do rozpoczęcia zadania
8. przekonania (nie) że m.in. chwila obecna nigdy nie jest odpowiednia i wymyślania (nie), znajdywania (nie) wielu (nie) usprawiedliwień, dlaczego jeszcze nie teraz mamy m.in. coś rozpocząć, przejść do działania
9. wykonywania (nie) zadań “na już” m.in. tylko ze strachu przed ciężkimi konsekwencjami, np. karnymi.
10. przejawiania (nie), doświadczania (nie) dużych (nie) trudności w ustaleniu hierarchii i odpowiednich priorytetów dla zadań
11. doświadczenia (nie), przejawiania (nie) m.in. dużych (nie) trudności w zarządzaniu własnym czasem,
12. przekonania (nie), potrzeby (nie) doświadczania tego że czas “przecieka” nam przez palce.
13. doświadczania (nie), przejawiania (nie), posiadania (nie) m.in. strachu przed porażką
14. doświadczania (nie) w naszym otoczeniu wciąż chaosu i bałaganu, zarówno Na biurku, w pokoju, w domu, „w głowie” i nie tylko
15. wyznawania (nie) m.in. teorii o „podzielności uwagi”, twierdzenia, że można (nie) robić efektywnie wiele rzeczy jednocześnie.
16. doświadczania (nie), przejawiania (nie) m.in. braku asertywności
17. przejawiania (nie), posiadania (nie) braku umiejętności aby m.in. odmówić komuś wprost
18. brania (nie) na siebie wiele zadań, którym nie potrafimy sprostać
19. zgadzania (nie) się na zadania, czynności, działania doskonale wiedząc, że i tak tego nie wykonamy
20. cierpienia (nie) na m.in. prokrastynację czyli patologiczne odkładanie wszystkiego na później, podobne do prokrastynacji przypadłości
21. zmieniania (nie) nawyku odkładania wszystkiego na później na nawyk inny, zdrowszy, lepiej działający
22. doświadczania (nie) m.in. konfliktu wewnętrznego pomiędzy stroną racjonalną, która doskonale wie i rozumie, że im szybciej uporamy się z obowiązkami, tym lepiej i wygodniej a stroną nieracjonalna naszego umysłu która to oczekuje gratyfikacji tu i teraz, chce przyjemności, fajnych zadań i niemyślenia o obowiązkach, które się nagromadziły
23. mylenia (nie) prokrastynacji z lenistwem
24. doświadczania (nie), posiadania (nie) m.in. wyrzutów sumienia, męczenia (nie) się ze swoim i odpowiednio cudzym stanem z powodu cierpienia na prokrastynację
25. doświadczania (nie) prokrastynacji jako m.in. ucieczki przed czekającą nas rzeczywistością
26. uciekania (nie) przed czekającą nas rzeczywistością
27. uciekania (nie) przed rzeczywistością
28. doświadczania (nie) tego, że nawyk odkładania wzmacnia sam siebie – odwlekanie jest nagrodą za odwlekanie, bo mamy teraz czas na robienie czegoś przyjemniejszego.
29. posiadania (nie), doświadczania (nie) m.in. lęku przed porażką.
30. odkładania (nie) pracy do momentu, aż będzie za późno by ją wykonać i traktowania tego (nie) jako idealne usprawiedliwienie w razie niepowodzenia.
31. posiadania (nie), doświadczania (nie) m.in. lęku przed sukcesem.
32. odkładania (nie) zadania, ponieważ obawiamy (nie) się, że sukces sprawi, iż inni będą zazdrośni lub będą mieli jeszcze większe oczekiwania, którym nie damy (nie) rady sprostać.
33. posiadania (nie), doświadczania (nie) m.in. lęku przed bezradnością
34. posiadania (nie), doświadczania (nie) m.in. potrzeby, chęci aby mieć wszystko pod kontrolą, tak że gdy mamy się zmierzyć z mało ambitnym zadaniem, odkładamy je w nieskończoność, by m.in. zachować swoją niezależność.
35. posiadania (nie), doświadczania (nie) m.in. lęku przed izolacją
36. posiadania (nie), doświadczania (nie) m.in. potrzeby, chęci by ktoś wziął nas pod swoje skrzydła, w swoją opiekę,
37. posiadania (nie), doświadczania (nie) m.in. potrzeby, chęci by przynależeć do jakiejś grupy lub jednej osoby, aby ktoś zaopiekował się nami i zrobił zadania, pracę za nas
38. posiadania (nie), doświadczania (nie) m.in. lęku przed intymnością
39. posiadania (nie), doświadczania (nie) m.in. obawy przed tym, że inni na tyle zbliżą się do nas, że od razu zauważą nasze wady i niedociągnięcia.
40. korzystania (nie) w leczeniu się z prokrastynacji z pomocy, wsparcia, rad m.in. psychologa, psychoterapeuty, energoterapeutów innych ludzi, Dusz, istot, w tym m.in. istot astralnych, kosmitów
41. przyjmowania (nie) m.in. leków stosowanych (nie) w terapii prokrastynacji
42. posiadania (nie) świadomości (nie) że cierpimy (nie) m.in. na prokrastynację i inne dolegliwości
43. oddawania (nie) Bogu Dawcy Życia wszelkiego rodzaju, rangi, poziomu, znaczenia m.in. intencji, myślokształtów, energii, umów, hipnoz, transów, kodowań trzymających przy nas i w nas dolegliwość zwaną w ziemskim świecie prokrastynacją, która m.in.polega na nawykowym, chorobliwym wręcz odkładaniu zadań na później
44. odkładania (nie) czynności wciąż i wciąż na później, bo jej ogólny rozmiar nas kompletnie przytłacza
45. umiejętności (nie) m.in. rozpisywania sobie dużego zadania na małe części
46. doświadczania (nie), posiadania (nie) dobrej (nie) organizacji pracy
47. posiadania (nie) umiejętności tworzenia m.in. list zadań do wykonania
48. znania (nie), korzystania (nie) z m.in. technik zarządzania czasem
49. bycia (nie) m.in. istotami terminowymi (nie)
50. odkładania (nie) na później zadań które są (nie) m.in. nudne (nie), interesujące (nie), trudne (nie), łatwe (nie), wymagające odpowiedzialności (nie), wymagające decyzyjności (nie)
51. posiadania (nie) m.in. motywacji do wykonywania (nie) zadań
52. powodowania (nie), przyczyniania (nie) się do posiadania (nie) przez siebie, swoją Duszę, całą istotę oraz innych ludzi, Dusze, istoty m.in. transów hipnotycznych, hipnoz, kodowań, przekonań narzucających (nie) m.in prokrastynację, odkładanie zadań na później
53. wyrażania (nie) przeze mnie, moją Duszę, całą istotę, innych ludzi, Dusze, istoty m.in. zgody na przyjęcie przez nas pełnego, trwałego uwolnienia od prokrastynacji, uwolnienia od odkładania zadań na później
54. przejmowania (nie) m.in. prokrastynacji od naszych m.in. rodziców, opiekunów oraz wkodowywania (nie), przekazywania (nie) prokrastynacji m.in. naszym dzieciom, wychowankom
55. doświadczania (nie) m.in. trudności, nieprzyjemności, problemów m.in. z powodu naszej i odpowiednio cudzej prokrastynacji, odkładania zadań na później
56. denerwowania (nie), stresowania (nie) się z powodu naszej i odpowiednio cudzej prokrastynacji, odkładania zadań na później
57. promowania (nie) m.in. prokrastynacji, uwolnienia od odkładania zadań na później
58. bycia (nie) m.in. strażnikiem, weryfikatorem, kontrolerem tego że inni doświadczają (nie) m.in. prokrastynacji,odkładania zadań na później
59. posiadania (nie) m.in. strażników, weryfikatorów, kontrolerów tego że my doświadczamy (nie) m.in. prokrastynacji, odkładania zadań na później
60. oddawania (nie) Bogu Dawcy Życia wszelkiego rodzaju rangi, poziomu, znaczenia, jawnych i ukrytych m.in.intencji, energii, hipnoz transów, misji, myślokształtów które jeszcze w jakikolwiek sposób trzymają w nas i przy nas wzorce dotyczące prokrastynacji, odkładania zadań na później
61. powoływania (nie) się na akt łaski Boga Dawcy Życia w sprawie uwolnienia nas przez Boga Dawcę Życia z prokrastynacji, z odkładania zadań później
62. przyjmowania aktu łaski Boga Dawcy Życia w pełni uwalniającego nas z wszelkiego rodzaju rangi, poziomu, znaczenia, jawnych i ukrytych m.in. intencji, energii, hipnoz transów, misji, myślokształtów które jeszcze w jakikolwiek sposób trzymają w nas i przy nas wzorce dotyczące prokrastynacji, odkładania zadań na później i nie tylko

Spisał Łukasz Szczęk

Bywa również tak, że brakuje nam motywacji, a to ona może pomóc przy walce z prokrastynacją. Najlepiej działają małe nagrody. Wyznaczmy sobie (i RZETELNIE się tego trzymając), że np. za każde wykonane zadanie z listy zrobisz sobie 20 minutową drzemkę, wypijesz dobrą kawę w ulubionym towarzystwie albo po prostu się odprężysz i zrelaksujesz. W zmotywowaniu może też pomóc wyobrażenie sobie tej ulgi i radości, jaka przyjdzie po wykonaniu poszczególnych zadań.
Pamiętajmy jednak, by siebie nie karać. Jeśli nie wykonasz zadań z listy, to nic, spróbuj jutro. I tak każdego dnia, aż w końcu nadejdzie taki, w którym coś zaczniesz, zmienisz nawyk odkładania wszystkiego i pozbędziesz się wielu lęków, które mogą Tobą rządzić.

 

 

 


Dodano : 08-09-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 344 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.