Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Socjopata, psychopatia - intencje do przemodlenia

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

1. oddawania (nie) Bogu Dawcy Życia wszelkiego rodzaju, rangi, poziomu, znaczenia m.in. intencji, myślokształtów, energii, umów, hipnoz, transów, kodowań trzymających przy nas i w nas dolegliwości zwane socjopatia, psychopatia, zaburzenia psychiczne
2. bycia (nie) m.in. człowiekiem bez sumienia, gotowym zrobić wszystko, by osiągnąć cel, tzw. socjopatą
3. maskowania (nie), ukrywania (nie) tego że jesteśmy (nie) m.in. socjopatami, psychopatami, istotami z zaburzeniami psychicznymi
4. cieszenia (nie) się m.in. dobrą opinią i sympatią środowiska jako rozmaici m.in. socjopaci, psychopaci, istoty z zaburzeniami psychicznymi
5. wchodzenia (nie) w bliższe, dalsze relacje m.in. z socjopatami, psychopatami, istotami z zaburzeniami psychicznymi
6. wchodzenia (nie) w bliższe, dalsze relacje m.in. z ludźmi jako m.in. socjopata, psychopata, istota z zaburzeniami psychicznymi
7. doświadczania (nie), posiadania (nie) tzw toksycznych znajomości z rozmaitymi m.in. socjopatami, psychopatami, istotami z zaburzeniami psychicznymi
8. doświadczania (nie), posiadania (nie) tzw toksycznych znajomości, związków m.in. z ludźmi jako m.in. socjopata, psychopata, istota z zaburzeniami psychicznymi
9. posiadania (nie), doświadczania (nie) m.in. toksycznych znajomości, związków m.in. z ludźmi jako m.in. socjopata, psychopata, istota z zaburzeniami psychicznymi
10. przejawiania (nie), doświadczania (nie) m.in. niezdolności do przestrzegania norm społecznych
11. przejawiania (nie), doświadczania (nie) m.in. nieuczciwości, skłonności do manipulacji
12. przejawiania (nie), doświadczania (nie) m.in. impulsywności, nieumiejętności planowania przyszłości
13. przejawiania (nie), doświadczania (nie) m.in. drażliwości, agresji
14. przejawiania (nie), doświadczania (nie) m.in. lekkomyślnego nieposzanowania bezpieczeństwa własnego i innych
15. przejawiania (nie), doświadczania (nie) m.in. konsekwentnej, ciągłej nieodpowiedzialności
16. przejawiania (nie), doświadczania (nie) m.in. braku wyrzutów sumienia po zranieniu kogoś, po znęcaniu się nad kimś lub po okradzeniu kogoś.
17. nie odczuwa (nie) m.in. wyrzutów sumienia za wyrządzone (nie) innym krzywdy
18. posiadania (nie), przejawiania (nie) m.in. nieodpartego (nie), powierzchownego (nie) uroku pozwalającego nam dosłownie i w przenośni uwodzić innych jako socjopata, psychopata, istota z zaburzeniami psychicznymi
19. bycia (nie) m.in. dosłownie i w przenośni uwodzonymi przez m.in. socjopatów, psychopatów, istoty z zaburzeniami psychicznymi
20. posiadania (nie) m.in. takiej aury, charyzma które sprawiają, że początkowo wydajemy się innym bardziej czarujący, interesujący niż większość zwykłych ludzi jako m.in. psychopata, socjopata, istota z zaburzeniami psychicznymi
21. ulegania (nie) czarowi, charyzmie m.in. socjopatów, psychopatów, istot z zaburzeniami psychicznymi
22. bycia (nie) m.in. bardziej spontanicznymi, bardziej intrygującymi, seksowniejszymi, zabawniejszymi od innych jako m.in. psychopata, socjopata, istota z zaburzeniami psychicznymi
23. posiadania (nie) m.in. w pewnym sensie ma bardziej "złożonej" osobowości jako m.in. psychopata, socjopata, istota z zaburzeniami psychicznymi
24. posiadania (nie), przejawiania (nie), doświadczania (nie) m.in. płytkich uczuć, powierzchownej i przelotnej natury wszelkich przejawów rzekomo odczuwanej przez siebie serdeczności oraz z szokującej bezduszności
25. nie posiadania (nie) m.in. ani krzty empatii, żadnego szczerego pragnienia podtrzymywania emocjonalnych więzi z partnerem
26. doświadczania (nie), posiadania (nie) m.in. związków, małżeństw pozbawionych miłości, jednostronnych i prawie zawsze krótkotrwałych jako m.in. socjopata, psychopata, istota z zaburzeniami psychicznymi
27. doświadczania (nie), posiadania (nie) m.in. związków, małżeństw pozbawionych miłości, jednostronnych i prawie zawsze krótkotrwałych m.in. z psychopatami, socjopatami, istotami z zaburzeniami psychicznymi
28. uznawania (nie) m.in. żony, męża m.in. za swoją własność, której utrata może wzbudzić w nas (niej) złość, lecz nigdy nie wywoła smutku ani poczucia winy
29. stawania (nie) się, bycia (nie) m.in w. własnością swojego męża, żony
30. widzenia (nie) wartości m.in. żony, męża tylko (nie) jako m.in. rekwizyt, traktowania (nie) m.in. męża, żony przedmiotowo (nie)
31. bycia (nie) m.in. traktowanymi przedmiotowo przez m.in. męża, żonę, bycia (nie) m.in. traktowanymi jako rekwizyt
32. posiadania (nie) m.in. doskonałych (nie) umiejętności ukrywania (nie) się m.in. w tłumie jako m.in. socjopata, psychopata, istota z zaburzeniami psychicznymi
33. doświadczania (nie), przejawiania (nie), posiadania (nie) m.in. lęku przed m.in. zdradą
34. oczerniania (nie) innych, niszczenia (nie) ich godnych do pozazdroszczenia cech pragnąc (nie) tych ich cech
35. bycia (nie) m.in. oczernianymi, niszczonymi przez m.in. socjopatów, psychopatów
36. doświadczania (nie), posiadania (nie), przejawiania (nie) m.in. nieopanowanego pragnienia posiadania tego, co mają inni
37. pozbawiania (nie) innych m.in. radości z posiadanych przez nich cech takich jak m.in. urody, inteligencji, sukcesu, silnego charakteru
38. bycia (nie) m.in. pozbawianymi m.in. radości z posiadanych przez nich cech takich jak m.in. urody, inteligencji, sukcesu, silnego charakteru przez m.in. psychopatów, socjopatów, istot z zaburzeniami psychicznymi
39. doświadczania (nie) m.in. radości, satysfakcji z faktu pozbawiania innych m.in. radości z posiadanych przez nich cech takich jak m.in. urody, inteligencji, sukcesu, silnego charakteru
40. wiary (nie), przekonania (nie) że m.in. życie w pewnym sensie nas oszukało, dając jej nam niż innym, a więc musimy wyrównać egzystencjalne porachunki, okradając ich i ukradkiem (nie) niszcząc ich życie.
41. doświadczania (nie) m.in. wyrównywania egzystecjalnych porachunków, bycia (nie) okradanymi, niszczonymi, doświadczania (nie) niszczenia nam życia przez m.in. socjopatów, psychopatów, istoty z zaburzeniami psychicznymi
42. wchodzenia (nie) m.in. w relacje m.in. z socjopatami, psychopatami
43. doświadczania (nie) m.in. kłamstw socjopatów, psychopatów oraz tego skutków
44. wycofywania (nie) z relacji m.in. z socjopatami, psychopatami, istotami z zaburzeniami psychicznymi tak szybko jak to tylko możliwe (nie)
45. wiary (nie), przekonania (nie), twierdzenia że (nie) dominacja nad innymi, przemoc, wojna lub inne niemoralne postępki stanowią (nie) najlepsze rozwiązanie jakiegoś problemu
46. mylenia (nie) strachu m.in. z szacunkiem
47. podejmowania (nie) gry m.in. z socjopatami, psychopatami, istotami z zaburzeniami psychicznymi
48. ulegania (nie), opierania (nie) się m.in. pokusie konkurowania z uwodzicielski socjopatami, psychopatami, istotami z zaburzeniami psychicznymi, przechytrzenia ich, poddania ich psychoanalizie, a nawet przekomarzania się z nimi
49. podejmowania (nie) m.in. rozmów z psychopatami, socjopatami, istotami z zaburzeniami psychicznymi
50. posiadania (nie), przejawiania (nie), doświadczania (nie) m.in. skłonności do zbyt łatwego (nie) litowania się nad innymi
51. pomagania (nie) socjopatom, psychopatom, istotom z zaburzeniami psychicznymi w ukrywaniu ich prawdziwego charakteru
52. posiadania (nie), doświadczania (nie) m.in. niskiej tolerancji frustracji i progu wyzwalania agresji
53. posiadania (nie), doświadczania (nie) m.in. skłonności do obwiniania innych
54. posiadania (nie), przejawiania (nie), doświadczania (nie) m.in. niezdolności przeżywania poczucia winy i uczenia się
55. posiadania (nie), doświadczania (nie), przejawiania (nie) m.in. braku uczuć wyższych, instrumentalnego traktowania innych i posiadania (nie) chłodnych relacji interpersonalnych.
56. powodowania (nie), przyczyniania (nie) się do posiadania (nie) przez siebie, swoją Duszę, całą istotę oraz innych ludzi, Dusze, istoty m.in. transów hipnotycznych, hipnoz, kodowań, przekonań narzucających (nie) nam i odpowiednio innym bycie (nie) m.in. psychopatami, socjopatami, przejawiania zaburzeń psychicznych
57. wyrażania (nie) przeze mnie, moją Duszę, całą istotę, innych ludzi, Dusze, istoty m.in. zgody na przyjęcie przez nas pełnego, trwałego uwolnienia od bycia (nie) m.in. psychopatami, socjopatami, przejawiania zaburzeń psychicznych
58. przejmowania (nie) m.in. psychopatii, socjopatii, zaburzeń psychicznych od naszych m.in. rodziców, opiekunów oraz wkodowywania (nie), przekazywania (nie) m.in. psychopatii, socjopatii, zaburzeń psychicznych m.in. naszym dzieciom, wychowankom
59. doświadczania (nie) m.in. trudności, nieprzyjemności, problemów m.in. z powodu naszej i odpowiednio cudzej m.in. psychopatii, socjopatii, zaburzeń psychicznych
60. denerwowania (nie), stresowania (nie) się z powodu naszej i odpowiednio cudzej psychopatii, socjopatii, zaburzeń psychicznych
61. promowania (nie) m.in. psychopatii, socjopatii, zaburzeń psychicznych,
62. uwolnienia (nie) od bycia (nie) m.in. psychopatami, socjopatami, istotami z zaburzeniami psychicznymi
63. bycia (nie) m.in. strażnikiem, weryfikatorem, kontrolerem tego że inni doświadczają (nie) m.in. bycia (nie) m.in. psychopatami, socjopatami, istotami z zaburzeniami psychicznymi
64. posiadania (nie) m.in. strażników, weryfikatorów, kontrolerów tego że my doświadczamy (nie) m.in. bycia (nie) m.in. psychopatami, socjopatami, istotami z zaburzeniami psychicznymi
65. oddawania (nie) Bogu Dawcy Życia wszelkiego rodzaju rangi, poziomu, znaczenia, jawnych i ukrytych m.in.intencji, energii, hipnoz transów, misji, myślokształtów które jeszcze w jakikolwiek sposób trzymają w nas i przy nas wzorce dotyczące bycia (nie) m.in. psychopatami, socjopatami, istotami z zaburzeniami psychicznymi
66. powoływania (nie) się na akt łaski Boga Dawcy Życia w sprawie uwolnienia nas przez Boga Dawcę Życia z bycia (nie) m.in. psychopatami, socjopatami, istotami z zaburzeniami psychicznymi
67. przyjmowania aktu łaski Boga Dawcy Życia w pełni uwalniającego nas z wszelkiego rodzaju rangi, poziomu, znaczenia, jawnych i ukrytych m.in. intencji, energii, hipnoz transów, misji, myślokształtów które jeszcze w jakikolwiek sposób trzymają w nas i przy nas i w nas wzorce dotyczące bycia (nie) m.in. psychopatami, socjopatami, istotami z zaburzeniami psychicznymi i nie tylko

spisał Łukasz Szczęk


Dodano : 10-09-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 293 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.