Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Tybetański mnich - intencje do przemodlenia z Bogiem

 Opracowała Monika Szpakowska 

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

Komentarz- Tybet
1. naszego bycia, przejawiania się w obu płciach jako dalajlamowie, karmapowie, mnisi tybetańscy, mini buddyjscy oraz wszelcy inni
2. naszego posiadania, przejawiania transów w obu płciach jako dalajlamowie, karmapowie, mnisi tybetańscy, mini buddyjscy oraz wszelcy inni
3. naszego składania rąk i udzielania błogosławieństw w obu płciach jako dalajlamowie, karma powie, mnisi tybetańscy, mini buddyjscy oraz wszelcy inni
4. naszego głoszenia nauk w obu płciach jako dalajlamowie, karmapowie, mnisi tybetańscy, mini buddyjscy oraz wszelcy inni
5. naszego przyjmowania darów w obu płciach jako dalajlamowie, karmapowie, mnisi tybetańscy, mini buddyjscy oraz wszelcy inni
6. naszego afirmowania pustki, względności wszystkiego i wszystkich w obu płciach jako dalajlamowie, karmapowie, mnisi tybetańscy, mini buddyjscy oraz wszelcy inni
7. naszego wznoszenia, przyjmowania hołdów, modlitw w obu płciach jako dalajlamowie, karmapowie, mnisi tybetańscy, mini buddyjscy oraz wszelcy inni
8. naszego mantrowania destrukcyjnych i oświeceniowych mantr w obu płciach jako dalajlamowie, karmapowie, mnisi tybetańscy, mini buddyjscy oraz wszelcy inni
9. naszego tworzenia, rysowania a także przejawiania, posiadania, przyciągania w energetykę własną, mojej Duszy, całej mojej istoty wszelkich mandal i ich naszego wykorzystywania a w tym do uzdrawiania
10. naszego malowania wizerunków bodhistattwów, świętych mnichów w obu płciach jako mnisi tybetańscy i nie tylko
11. naszego oddawania energii własnych innym istotom, bytom, tworom, naszego stosowania mantry wymiany w celu ich i naszego oświecania, przyjmowania na nas cierpienia aby się oświecić i w innych celach
12. naszego przyjmowania misji zbawiania świata, ludzi, istot, bytów, tworów w obu płciach jako dalajlamowie, karmapowie, mnisi tybetańscy, mini buddyjscy oraz wszelcy inni międzywyznaniowy
Dalajlamowie, Awalokiteśwara
13. naszego promowania w buddyzmie i poza nim ślubowania Amitaby oraz innych destrukcyjnych i wzniosłych misji, zbawiania ludzkości, i promowania cierpień wszelkiego rodzaju
14. naszego używania innych metod, istot, bytów, tworów aniżeli pomoc Stwórcy aby się oświecić, rozwijać duchowo
15. naszego posiadania i podtrzymywania nierozwiązanych problemów i obciążeń z inkarnacji w Tybecie , buddyzmie i w innych bałwochwalczych religiach, nurtach filozoficznych
16. naszego używania wszelkich metod, istot, bytów, tworów ludzi, dusz w tym Lokesia i kosmitów aby mieć pustkę i próżnię w głowie, umyśle i istnieniu aby też inni tego doświadczali
17. naszego dobierania nam doborowych towarzyszy i tworzenia z nimi buddyzmu, religii sekt, a także naszego i cudzego inicjowania religii, buddyzmu i wszelkich innych myśli filozoficznych, sekt
18. naszego odnawiania dalszych inkarnacji w Tybecie i w prądach, nurtach, sektach buddyjskich, w bałwochwalstwie
19. naszego odkrywania szat z ręki aby ramię było nagie
20. naszego bycia uznawanymi za bodhisattwów i innymi głosicielami oświecenia ,współczucia spoglądającymi w dół, dzierżącymi lotos, panami świata, stworzycielami wszystkiego i wszelkich istot, bytów, tworów jacy słyszą głosy wołających do nas istot, jacy bez odetchnienia pomagają tym którzy nas wzywają i nie tylko
21. naszego posiadania niezliczonej ilości manifestacji aby dopasować się do umysłów czujących istot
22. naszego bycia popularnymi a także zapomnianymi bodhisattwami i innymi głosicielami oświecenia
23. naszego tworzenia a także naszego i cudzego przyczyniania się do niszczenia naszego kultu jako bodhisattwowie i inni głosiciele oświecenia
24. naszego posiadania cech boddhisattwów i innych głosicieli oświecenia a w tym wielkiego współczucia, wielce okazujących miłość i uprzejmość, lwią- odwagę, uniwersalne światło, przywódców dew (Dusz) i ludzi, wielkiego wszechobecnego Brahmana : ABSOLUTU- światowej Duszy, największego kosmicznego Ducha i świadomości, makrokosmosu- kosmicznego jaja, (niezmienionej rzeczywistości pomiędzy i poza światem jaka nie może być zdefiniowana, ale jaka jest świadomym błogosławieństwem i najwyższą rzeczywistością; ostateczną esencją zjawisk materialnych; jako nasza prawdziwe JA; wszechobecnego ABSOLUTU; naszego bycia jedynymi, pierwszymi z bogów hinduskich; nieskończeni)
25. naszego bycia Brahmą kreatorem, władcą mowy i dźwięku, jaki nie posiada kultu bo jest długo wieczny ale nie wieczny- jaki powrócił, powraca do Purusha (kosmicznego człowieka, do JA przenikającego wszechświat; jakiego umysł to księżyc, oczy to słońce a oddech to wiatr; także Purusha to imię Wisznu; Purusha jaki był olbrzymem poświęconym bogom aby z jego ciała powstał świat, klasy społeczne) i czeka na odrodzenie w nowym eonie
26. naszego bycia najwyższymi bytami w nieskończonej, przenikającej wszystko formie, uniwersalnymi formami nie do wyobrażenia- Narayaną/ Mukundą jaki stworzył 14 światów we wszechświecie i tym samym naszego utrzymywania, ochraniania wszechświata jako Wisznu i nie tylko jacy oferują uwolnienie z cyklu narodzin i śmierci (koła karmy) z materii a w tym naszego trzymania, bycia strażnikami, ochroniarzami Paramadhamy- ostatecznego, najwyższego miejsca dla uwolnionych Dusz z kręgów karmy
27. naszego tworzenia pary Nara-Narayana, człowiek i bóstwo ze wszelkimi istotami, bytami, tworami na wzór Kriszny i Arjuny zgodnie ze słowami Kriszny do Arjuny w Mahabharacie ‘O niezwyciężony, jesteś Nara a ja Hari Narayana, i my jaką mądrość Nara-Narayana przyszliśmy na świat we właściwym czasie’ oraz zgodnie ze słowami Sziwy do Arjuny ‘W dawnym życiu byłeś Narą i z Narayaną jako twoim kompanem, doświadczyliście umartwień przez tysiące lat w Badari’ tak, że kontrolujemy przeznaczenie wszelkich istot w zależności od ich karmy a także naszego bycia tym samym  Swaminarayan
28. naszej wiary, że Awalokiteśwara i inni bogowie każdego rodzaju i poziomu, płci to nieskończone i ostateczne źródło
29. naszego bycia istotami jakie noszą, emanują bóstwami a w tym Awalokiteśwarą i innymi bogami każdego rodzaju i poziomu, płci- nieskończonymi uniwersalnymi manifestacjami współczucia
30. naszej służby Avalokiteśwarze i innym bogom każdego rodzaju i poziomu, płci aby przekazać lepsze zrozumienie ich innym
31. naszej wiary i trzymanego przekonania że Awalokiteśwara i inni bogowie każdego rodzaju i poziomu, płci przejawia się w następujących formach jako Amoghapāśa (nie kończący się, bez dna, Absolut), Sahasrabhujalokeshvara (z tysiącem rąk i oczu), Hayagriva (z głową konia), Ekadasamukha (z 11 twarzami), Cundī (niesamowicie czysty, oczyszczony; bogini matka), Cintamani-cakra (koło monarszej potęgi), Arya Avalokiteśvar (święty jaki trzyma świat i włada nim), Cintāmani-cakra (wypełniający życzenia), Amoghapāśa (trzymający linę i sieć), Bhrkuti (z pełnym trwogi spojrzeniem), Pāndaravāsinī (biały i czysty), Parnaśabarī okryty liściami), Rakta Shadaksharī (sześć czerwonych sylab- używanych w mantrach), Śvetabhagavatī (o białym ciele), Udaka-śrī (pomyślne prądy/wody) oraz naszego posiadania takich cech w całej naszej istocie ku czci Awalokiteśwary i nie tylko
32. naszego posiadania utożsamień z Awalokiteśwarą, Lokesiem, Buddą- Sidhartą i innymi istotami a w tym bogami każdego rodzaju i poziomu, płci
33. naszego popierania, rozwijania, przyzwalania na szerzenie się religii, sekt, nurtów bałwochwalczych a w tym buddyzmu i wszelkich jego odmian
34. naszego składania przysiąg, obietnic, a także naszego tworzenia umów z Lokeśvarą, Amithabą i nie tylko na nasze bycie oświeconymi, cierpiącymi bodhisattwami i innymi istotami niosącymi oświecenie w obu płciach
35. naszego asystowania, pomagania czującym istotom, bytom, tworom w czasach trudnych, tak, że opóźniamy nasze i cudze oświecenie w Stwórcy
36. naszego asystowania, pomagania czującym istotom, bytom, tworom w czasach trudnych, tak, że opóźniamy nasze i cudze oświecenie w nirwanie
37. naszego posiadania sutr, mantr, hymnów na naszą cześć a także naszego ich tworzenia, śpiewania, recytowania z wszelkich przyczyn
38. naszego dawania jako budda Amithaba i nie tylko Awalokiteśwarze i innym bogom każdego rodzaju i poziomu, płci naszych rąk, głów o niezliczonej liczbie tak, że wspieramy Awolokiteśwary i innych starania aby dotrzeć do wszystkich cierpiących bytów, tworów, istot tak, że stajemy się pomocą dla Awalokiteśwary i innych by niewolić , blokować drogę do oświecenia w Stwórcy nam samym oraz innym istotom
39. naszego tworzenia sekt, odłamów na podstawie nauk Sidharty Guatamy i nie tylko
40. naszego dawania jako Budda Amithaba i nie tylko zadania naszym z dwóch uczni a w tym Awalokiteśwarze aby wziął na siebie brzemię Tybetu i jego spraw i z tej przyczyny naszego przejawiania się jako duchowi nauczyciele a także jako królowie, ministrowie w obu płciach
Another Tibetan source explains that Buddha Amitabha gave to one of his two main disciples, Avalokiteśvara, the task to take upon himself the burden of caring for Tibet.
41. mojej Duszy, całej naszej istoty inkarnowania w Tybecie, we wszelkich krainach ziemskich, a także poza planetą Ziemią z rozmaitych przyczyn a w tym z chęci spłaty żołnierskich długów, z chęci niesienia oświecenia wszystkim i wszystkiemu
42. naszego posiadania imienia kojarzonego z lotosem, z klejnotem lotosu oraz naszego posiadania symboli tego kwiatu oraz rozmaitych szat, ubioru charakterystycznego dla mnichów tybetańskich, buddyjskich i nie tylko w obu płciach
43. naszego pobierania nauk w klasztorach rozmaitego rodzaju a w tym w Gelongmie/ Gelong aby otrzymać nauki Dharmy, edukacje i nie tylko
44. naszego składania przysiąg, obietnic przed wszelkimi istotami, bytami, tworami a w tym przed wszelkimi bogami, assurami, guru, Awalokiteśwarą i nie tylko a w tym w klasztorach- nawet 25 przysiąg aż do liczby 360
45. naszego stawania się poważanymi świętymi uczonymi w obu płciach w kraju i nie tylko
46. naszego posiadania przepowiedni od strażników, a w tym od Palden Lhami (utożsamiana istota z boginią Kali), że będziemy, jesteśmy ochroniarzami reinkarnacji Dalajlamów
47. naszego bycia poszukiwanymi, ustanawianymi kolejnymi dalajlamami, karmapami z wszelkich przyczyn i naszego bycia poddawanymi testom czy byliśmy, jesteśmy poprzednimi dalajlamami a w tym naszej pomocy Duszy kolejnego następcy aby wybrał nasze przedmioty by mógł się stać kolejnym dalajlamą
48. naszego zakładania klasztorów szerzących bałwochwalstwo i nie tylko a w tym Drepung i Tashillhunpo
49. naszego posiadania i odpowiednio nie posiadania władzy politycznej w obu płciach jako dalajlamowie, karmapowie
50. naszego posiadania okryć głowy dalajlamów i nie tylko a także imion wskazujących na ocean mądrości, guru, nauczyciela w obu płciach
51. naszego tworzenia demonów do kultu a w tym Mahakali i innych demonów i nie tylko
52. naszego uczenia Sutr, tantry, Dharmy i naszego bycia nauczanymi ich
53. naszego bycia Padmasambhavą urodzonymi z lotosu, Guru/Lopon Rinpoche, Padum, przejawami Buddhy Amithaby a tym samym naszego nauczania sekretnych nauk tantrycznych a w tym Mandaravy
54. naszego bycia palonymi tak, że dzięki medytacji pozostaliśmy przy życiu i z tego tytułu otrzymaliśmy królestwo oraz rękę Mandaravy, a następnie naszego porzucania tego wszystkiego dla nauk tantrycznych w Nepalu
55. naszego posiadania wizji w których widzimy tęczowe ciało Wielkiej Transformacji i nie tylko
56. naszego walczenia z demonicznymi mocami poprzez wprowadzenie dharmy tak, że zgodnie z tantrycznymi doktrynami nie eliminujemy złych mocy ale kierujemy nimi tak, że zasilają drogę do przebudzenia duchowego (czynienia z nich weryfikatorów)
57. naszego zwalczania chorób ciała ludzkiego, a w tym ospy poprzez wypędzanie demonów
58. naszego przeobrażania się w tygrysy oraz inne zwierzęta w celu odbycia dalszych podróży oraz z rozmaitych innych przyczyn
59. naszego posiadania Śakti, Dakiń- żeńskich tantrycznych współtowarzyszek jakie mają dostęp do naszego jako ich mistrzów serca
60. naszego posiadania mnogości manifestacji jako w obu płciach guru, bogowie i nie tylko
61. naszego ustalania, tworzenia, szerzenia Bon
62. naszego bycia Tarą tożsamą z boginią Durga- matką wyzwolicielką, najdoskonalszą wiedzą, matką buddów, a tym samym naszego bycia tantrycznym bóstwem medytacyjnym aby rozwinąć u medytujących zrozumienie zewnętrzne, wewnętrzne, sekretne nauk a także współczucia i pustki a tym samym naszego przejawiania się w jako Tara we wszelakich różnokolorowych formach
63. naszego pisania komentarzy do klasycznych dzieł buddyzmu indyjskiego jako obojga płci dalajlamowie, karmapowie, mnisi tybetańscy i buddyjscy i nie tylko
64. naszego przyczyniania się jako obojga płci dalajlamowie, karmapowie, mnisi tybetańscy i buddyjscy i nie tylko do zrozumienia korzeni buddyzmu, indyjskich klasyków

Pustka, wątpliwość egzystencji
65. naszego tłumaczenia ‘Korzenia mądrości’ Nagardźuny i innych jako obojga płci dalajlamowie, karma powie, mnisi tybetańscy i buddyjscy i nie tylko dodając nasze własne interpretacje
66. naszego analizowania jako obojga płci dalajlamowie, karma powie, mnisi tybetańscy i buddyjscy i nie tylko rzeczywistości konwencjonalnej (względnej) i absolutnej
67. naszego poruszania kwestii wątpliwości w buddyjskiej doktrynie pustki: skoro wszystkie rzeczy mają ostateczną naturę pustki, próżni, nicości i pozbawione są realnej egzystencji jak cokolwiek może mieć znaczenie i tym samym naszego propagowania tych słów w naszym życiu
68. naszego myślenia, wiary, że nic nie ma znaczenia i że Budda zadał sobie trud głoszenia czterech szlachetnych prawd- o cierpieniu, przyczynie cierpienia, wyzwoleniu, ścieżce do niego prowadzącej
69. naszego trzymanego twierdzenia, że wszystkie rzeczy pozbawione są rzeczywistej egzystencji tak więc nie musimy niczego posiadać i tym samym skazujemy nas na biedę
70. naszego trzymanego twierdzenia, że nie ma sensu chować się, przyjmować duchowego schronienia w buddach, dharmie i Sandze bo ich przyjęcie oznacza negacje buddyjskiej filozofii pustki
71. naszego trzymania twierdzenia i wiary, że doktryna pustki, próżni, nicości podważa zasadnicze nauki Buddy, konwencjonalne, zdroworozsądkowe doświadczenie
72. naszego trzymania poglądu Nagardżuny i innych, że argumenty wysuwane przeciw doktrynie pustki, próżni, nicości mogą być użyte na jej potwierdzenie tak, że konwencjonalna rzeczywistość może funkcjonować a wszystkie rzeczy bez doktryny pustki umyłaby, przestałyby istnieć
73. naszego trzymania poglądu Nagardżuny i innych, że natura rzeczywistości jest tworzona przez umysł i nie ma niczego stałego
74. naszego trzymania poglądu Nagardżuny i innych, że doktryna pustki, próżni, nicości jest doktryną niedualności- nie istnieje ciepłe i zimne, ani szczęście i smutek, przyjemność i ból bo wszystko jest względne, nie posiada wrodzonej i trwałej natury bo wszystko istnieje w relacji do innych rzeczy a wszystko w ostateczności jest jedynie nazwami i etykietami
75. naszego negowania istnienia stworzenia, rozpuszczania się nietrwałych zjawisk, jak i samych czterech szlachetnych prawd, wiedzy na temat prawdy cierpienia, medytacji, osiągnięć, celów bo wszystko jest puste- pozbawione wrodzonej egzystencji
76. naszego głoszenia poglądów i ich stosowania w naszym życiu wzorując się na Nagardżunie i innych, że przyczynowość –współzależne powstawanie jest źle rozumiane, że przyczynowość to jest pustka, nicość, próżnia i nie ma żadnej argumentacji sprzeciwiającej się pustce oraz że dopiero dostrzeżenie przyczynowości pomaga w zobaczeniu ostatecznej natury czterech szlachetnych prawd
77. naszej trzymanej wiary i przekonania, że doktryna pustki, nicości, próżni jest aby eliminować trzymanie się samoistnej egzystencji
78. naszej trzymanej wiary, że istnieją dwie rzeczywistości pustka, nicość, próżnia i nie pustka, a pustka daje nam odpowiedź na wszystko
79. naszej trzymanej wiary i przekonania, że ci co rozmawiają o wrodzonej egzystencji, przejawionej rzeczywistości upadają bo ich mądrość jest ograniczona i nie są w stanie zrozumieć, odczuć pustki, próżności, nicości i są głupimi istotami sądząc, że pustki niema tak, że w naszych oczach przejawiają się jako istoty jakie chwytają nieumiejętnie węża i odpowiednio błędnie wymawiają zaklęcia
80. naszego bycia mądrymi istotami jakie pojmują pustkę, próżnię, nicość i ją przejawiają i z tego powodu trzymania poczucia dumy
81. naszej trzymanej wiary i przekonania, że pojęcie pustki, próżni, nicości i nie pustki jest za trudne dla słabych umysłów i tym samym naszego wywyższania się, że my właściwie pojmujemy te rzeczywistości skreślając, segregując istoty na rozumne i nierozumne
82. naszego bycia wyznawcami środkowej drogi
83. naszej trzymanej wiary i przekonania, że współzależność i dostrzeżenie pustki, próżni, nicości pomaga odnaleźć ostateczną naturę cierpienia jako źródła, a tym samym ta wiedza prowadzi do ustania cierpienia
84. naszego brnięcia, przejawiania w naszym życiu transów pustki, próżni, nicości chęci wyzbycia się emocji i samego życia aby uciszyć w nas wszelkie pragnienia, instynkty, by stać się oświeconymi, rozwiniętymi duchowo bez wsparcia Stwórcy i tak abyśmy stali się bogami, bałwochwalcami w obu płciach rządzącymi się własnymi prawami i zasadami
Szkoły walki
85. naszego bycia w obu płciach buddyjskimi mnichami, patriarchami niczym Bodhidharma jaki zaczął szkolenia fizyczne mnichów Shaolin i naszego bycia przyrównywanymi do barbarzyńców
86. naszego przemierzania świata, rozmaitych krain jako buddowie, istoty oświecone, mnisi buddyjscy, tybetańscy i wszelcy inni w obu płciach
87. naszego udzielania informacji o cnocie oraz o karmie, cyklach karmicznych, prawdach
88. naszego zakładania, życia w klasztorach Shaolin i wszelkich innych
89. naszego mieszkania w jaskiniach i naszego patrzenia w ścianę, nawet przez dziewięć lat
90. naszego zasypiania na siedem lat i odpowiednio na krótsze i jeszcze dłuższe okresy
91. naszego okaleczania naszego ciała, odcinania nam powiek aby nie zasypiać w czasie medytacji oraz w rozmaitych innych celach
92. naszego odrzucania naszych uczniów, tak że oni w desperacji okaleczają ich ciało aby zademonstrować szczerość wobec nas i naszych nauk a także naszego poszukiwania gurów , nauczycieli w obu płciach jacy nas odrzucają, wymagają poświęceń i nie tylko
93. naszego podziału naszego ciała, rozdawania, ćwiartowania go dla naszych wyznawców, uczniów w imię ich oświecenia i nie tylko a także naszego przyjmowania takich darów
94. naszego nauczania i naszego bycia uczonymi technik utrzymywania fizycznej kondycji oraz medytacji
95. mojej Duszy, całej naszej istoty wędrowania po śmierci, ukazywania się wielbicielom, czcicielom, wyznawcom w obu płciach i nie tylko
96. naszego używania rozmaitych technik w tym medytacji, patrzenia w ścianę aby wyciszyć umysł
97. naszego bycia istotami niosącymi oświecenie (bodhisattwami) poprzez szlachetną realizacje, bycie mistrzami własnego umysłu, zachowującymi się w sposób przyzwoity bez wysiłku, jacy są niczym klejnot lśniący w rozmaitych kolorach, jacy uzyskali ciało transformacji, jacy bez trudu i subtelnie wchodzą w umysły wszelkich bytów, jacy poprzez trwałą w wiarę wyłącznie w umysł wznoszą się na stopniach ascendencji tak że osiągną ostateczny stan oświeconych buddów
98. naszego ustanawiania sztuk walki, ich tworzenia oraz ich rozwijania i rozpowszechniania
Odłamy buddyzmu
99. naszego podążania drogą Mahayany (Wielkiego koła karmy/ koła Bodhisattwów), która odnosi się do poszukiwań ścieżki kompletnego oświecenia na korzyść wszystkich sensytywnych istot, bytów, tworów
100. naszego podążania, naśladownictwa drogi Gautamy Buddhy aby zostać w pełni oświeconymi istotami
101. naszego bycia Pratyekabuddhami- buddami samotnymi, pozostawionymi samymi sobie i naszego osiągania oświecenia na nasz własny rachunek bez pomocy nauczycieli, przewodników poprzez kontemplacje wtedy kiedy nie ma Buddy ani nauczycieli buddyjskich
102. naszego bycia Savakabuddami (Pali) oświeconymi uczniami Buddy jacy osiągają oświecenie przez słyszenie praw Drahmy początkowo nauczanymi przez Sammasambuddhę; którzy mogą prowadzić innych do oświecenia ale nie mogą nauczać Drahmy na świecie ani w czasie
103. naszego bycia Śravaką- słuchaczami, uczniami Buddy jacy akceptują Buddę jako nauczyciela, Drahmę, zasad zachowania się i manier Buddy- i pięć nakazów Buddy oraz wszystkie pozostałe nakazy Buddy i Guru
104. naszego wypełniania, realizowania, naszego bycia każdego rodzaju, płci, poziomu strażnikami, świadkami, ochroniarzami pierwszego nakazu Buddy jaki w przybliżeniu brzmi ‘Podejmuje się wypełniać zasadę treningową by wstrzymać się od odbierania życia’
105. naszego wypełniania, realizowania, naszego bycia każdego rodzaju, płci, poziomu strażnikami, świadkami, ochroniarzami pierwszego nakazu Buddy jaki w przybliżeniu brzmi ‘Podejmuje się wypełniać zasadę treningową aby wstrzymywać się od brania co nie jest nam dane’
106.naszego wypełniania, realizowania, naszego bycia każdego rodzaju, płci, poziomu strażnikami, świadkami, ochroniarzami drugiego nakazu Buddy jaki w przybliżeniu brzmi ‘Podejmuje się wypełniać zasadę treningową aby wstrzymywać się od pożycia seksualnego (sexual misconduct)’
107.naszego wypełniania, realizowania, naszego bycia każdego rodzaju, płci, poziomu strażnikami, świadkami, ochroniarzami trzeciego nakazu Buddy jaki w przybliżeniu brzmi ‘Podejmuje się wypełniać zasadę treningową aby wstrzymywać się od brania co nie jest nam dane’
108. naszego wypełniania, realizowania, naszego bycia każdego rodzaju, płci, poziomu strażnikami, świadkami, ochroniarzami czwartego nakazu Buddy jaki w przybliżeniu brzmi ‘Podejmuje się wypełniać zasadę treningową aby wstrzymywać się od głoszenia fałszywych słów’
109.  naszego wypełniania, realizowania, naszego bycia każdego rodzaju, płci, poziomu strażnikami, świadkami, ochroniarzami trzeciego nakazu Buddy jaki w przybliżeniu brzmi ‘Podejmuje się wypełniać zasadę treningową aby wstrzymywać się od picia fermentowanych napoi (także alkoholi, cieczy, środków odurzających) jakie powodują nieostrożność/pomieszanie’


Dodano : 14-10-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 553 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.