Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Modlitwa dla Polski - skierowana do Boga

Modlitwa skierowana jest wyłącznie do Boga, z prośbą o wpowadzenie Bożej kontroli nad Polską i sąsiednimi krajami. Prosimy o to, aby działo się tak jak Bóg chce, we wszystkich sferach życia i na wszystkich szczeblach władzy.

 


Dodano : 17-10-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 1543 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 29-10-2017 16:48:34

  Modlitwa dla Polski skierowana do Boga

  Boże Dawco Życia, wspólnie z moją duszą, z całą naszą istotą prosimy o ochronę dla nas, dla wszystkich widzów, dla wszystkich tu obecnych. Prosimy o to, aby ta modlitwa objęła nas i wszystkich sąsiadów naszego kraju, objęła też wszystkie władze naszego kraju, ale począwszy od tych najmniejszych, czyli władze gminne, sołeckie, jeśli takie są w naszej miejscowości, władze miejsko-gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe ale wszystkich szczebli, hierarchii, wszystkich urzędników, cały aparat władzy - cywilny, ale też, te wszystkie służby, które noszą mundury Boże, wszystkie struktury władzy w naszym kraju, prosimy aby stały się beneficjentami tych modlitw, prosimy o to samo dla naszych sąsiednich krajów, ale też wiele osób żyło bądź żyje w innych krainach (no, nie tylko Polska), w jakimś tam czasie wcześniejszym, zamierza żyć w takich sąsiednich bądź dalszych krainach, to prosimy o wszelkie błogosławieństwa dla nich. Zapraszamy, do tej naszej modlitwy, również tamte krainy, bądź władze tamtych krain, mieszkańców tamtych krain aby im również działo się dobrze, tak samo jak nam. Zapraszamy i prosimy, Boże, o wszelkie błogosławieństwa dla ojców danego narodu, matek danego narodu czy państwa, o (jeśli są jakieś uosobienia, w Polsce mamy białego orła i jeśli wymagane są jakieś Twoje uzdrowienia, wedle woli Twojej, to niech się ono dokona) , również zapraszamy, podobne postacie czy symbole innych narodów, zwłaszcza sąsiednich, aby nikt nie został pominięty w tej modlitwie. Prosimy o otwarcie ich wszystkich serc, naszych serc na przyjęcie Twoich darów, Twoich łask. Przepraszam wszystkich naszych sąsiadów, wspólnie z moją duszą, z całą naszą istotą, w imieniu naszego narodu, sąsiadów, istoty, z sąsiednich krain, które ucierpiały przez moje, nasze lub naszego kraju negatywne oddziaływania wobec nich  na skutek wojen, waśni, złodziejstwa, wiadomo, że przez stulecia mogło być tam negatywnie, z resztą było, bo i Czesi byli łupieni przez Polaków i Polacy przez Czechów, z Niemcami to wiadomo, szereg wojen, z Rosją to samo, z Litwą, z Ukrainą i nie tylko, ze Szwedami nawet Polacy walczyli i Szwedzi z nami, to było tutaj sporo zamieszania, więc prosimy Boże o uzdrowienie relacji, również z tamtymi krainami, z władcami takich krain, z mieszkańcami tamtych narodów, ze wszystkimi energiami, stworzeniami które tam żyły, które mogliśmy mieć lub nasze kraje miały jakiekolwiek interakcje. Oddajemy tobie Boże do uzdrowienia całą ludność naszych krain, naszego miasta, państwa, województwa, kraju a także krain sąsiednich, ludność, zwierzęta, rośliny, Boże, cały ten świat ożywiony i nieożywiony, powierzamy Tobie aby nic nie umknęło Twojej boskiej kontroli w relacjach z większymi jednostkami administracyjnymi czy między krajami, bądź grupami ludzi. Oddajemy Tobie wszystkie nasze, naszego kraju, krajów sąsiednich też odniesienia do Ciebie, wszystkie kulty, zarówno te poświęcone Tobie Boże, w naszym kraju ale te bałwochwalcze, których jest ogrom w naszym kraju, w krainach sąsiednich - ateizm, agnostycyzm, ale te bolesne w skutkach bałwochwalstwo, skutki wszystkich modlitw, skierowanych przez ludzi i ich dusze, no nie do Ciebie a do bóstw, do różnych bogów fałszywych, do pośredników Boże; prosimy o to abyś zneutralizował te negatywne presje, negatywne skutki, wywierane przez tłumy nieraz osób, ludzi modlitw kierowanych do Ciebie o to, aby działo się tak jak chcą bóstwa czy bogowie a nie tak Boże jak Ty chcesz. Powierzamy Tobie Boże całe sądownictwo w naszym kraju, w krajach sąsiednich, cały wymiar sprawiedliwości, cały aparat władzy, parlamenty, władze najwyższą - czy to będzie królowa czy prezydent, premier, ich odpowiednicy, parlamenty i w dół cały aparat władzy, aż poprzez burmistrzów, wojewodów, prezydentów wszelkiego rodzaju aż skończywszy na sołtysach i nie tylko, na tych izbach doradczych każdego poziomu, szczebla. Oddajemy Tobie Boże do uzdrowienia relacje nasze, w krainach zagranicznych, całą tą sferę wojskową, armie wszystkie, policję, służby mundurowe wszystkie, od kolejarzy, strażaków, policjantów, służby tajne, cywilne, również tych, którzy noszą mundury powierzamy Tobie, prosimy o Twoje boskie kierowanie nimi służące najwyższemu dobru. Oddajemy Tobie Boże naszych krajowych złodziei, tak przy okazji, bandytów, oszustów, a także tych, którzy mieszkają w krainach zagranicznych a robią to samo - kradną na własną rękę, kradną w imieniu władzy, kradną w imieniu grup, dla siebie, dla kogokolwiek, różnych bandytów, powierzamy Tobie i prosimy o Twój sąd boski nad nimi, nad nami. Powierzamy Tobie Boże wszystkie wdowy w naszych krajach, wszystkich wdowców, wszystkie osoby samotne, wszystkich celibantów, wszystkich tych, którzy stronią od seksu z płcią odmienną, popadają w dewiacje, zboczenia, zajmują się różnymi, dziwnymi kultami bałwochwalczymi z tej racji i nie tylko, wykonują różne dziwne praktyki seksualne, powierzamy ich wszystkich Tobie. Powierzamy Tobie Boże Dawco Życia kapłanów, wszystkich religii, wszystkich kapłanów, mnichów, zakonników, eremitów wszystkich religii w naszym kraju, które są lub mogą być, lub kiedykolwiek istniały, powierzamy ich Tobie, powierzamy ich relacje z nami i z tobą Twojej boskiej regulacji, prosimy aby to wszystko działo się na Twoją bożą odpowiedzialność, co ci ludzie wyczyniają i skutki tych ich modlitw kierowane do bóstw, bogów, no nie do Ciebie Boże, skutki modlitw, które w zasadzie nigdy nie powinny być powiedziane, powierzamy również Tobie, aby się nie dokonało, zgłaszamy grupowy sprzeciw przeciwko realizowaniu jakichkolwiek bałwochwalczych modlitw na terenie naszego miasta, gminy, powiatu, województwa, kraju i również w krainach zagranicznych. Prosimy o wytłumienie tego aby mocą Twojej miłości, mocą Twojego rozumu, to co jest bałwochwalcze a zmierza ku destrukcji, co może zaowocować destrukcją ale jest modlitwą czyjąkolwiek, aby to nie zostało spełnione z racji szkodliwych skutków takich działań, natomiast ocenę tła skutków czy ocenę bałwochwalstwa Boże, powierzamy Tobie. Powierzamy Tobie Boże finanse naszego kraju, wszystkie izby skarbowe, urzędy skarbowe, system podatkowy, prosimy abyś przejął nad tym pełną kontrolę, nad całą tą administracją finansową aby gromadzenie pieniędzy przez skarb państwa było, skuteczne, uczciwe, logiczne i sprawiedliwe w Twoim boskim rozumieniu, o to samo prosimy dla narodów zagranicznych we wszystkich wymiarach naszej egzystencji. Powierzamy Tobie Boże wszystkich chorych aby dzięki Twoim staraniom, w zwróceniu się bezpośrednio do Ciebie przez różne dusze i osoby, bezpośrednio abyś Ty uzdrawiał to co służba medyczna nie jest w stanie, z braku wiedzy między innymi, ogarnąć bądź uzdrowić ciał lub energetyki, to prosimy abyś Ty się tym zajął, prosimy o taką korektę ale też bezpośrednio o korektę służb medycznych, ich naprawę u nas, w krainach zagranicznych odpowiednio, tam gdzie kuleje czyli kwestia finansowania, może zamiast na siły zbrojne przeznaczać na tę medycynę, ale też na kontakt chorych z Tobą, zostawiamy to wszystko Tobie Boże, prosimy Boże również o wyregulowanie kwestii finansowania medycyny w Polsce i krajach sąsiednich. Boże Dawco Życia zapraszamy Cię oficjalnie tutaj do Polski i do krain zagranicznych, jesteśmy świadomi Boże tego, że jesteś wszędzie ale prosimy abyś zaznaczył swoją obecność tutaj i w krajach sąsiednich, ponieważ jesteśmy świadomi, że na przestrzeni wieków my bądź inni mogliśmy zapraszać kogokolwiek innego a nie Ciebie, za co przepraszamy. Prosimy Boże, abyś od tej pory działał w naszym kraju i krajach sąsiednich, aby Twoja obecność przejawiła się tak Boże jak ty chcesz, również w krainach zagranicznych, jeśli stąd miałoby wyjść twoje światło, jesteś Boże u nas mile widzianym gościem, prosimy, pobłogosław nas swoją obecnością, nasze rodziny, nasze dzieci, mieszkańców naszych rejonów, nasze miejsca zamieszkania, wszystkie gminy, powiaty, województwa, cały kraj oraz wszystkie krainy przyległe, zagraniczne i nie tylko oraz wszystkie inne kraje, państwa świata, nacje i nie tylko w ten sam sposób całą ludzkość na Ziemi tak jak ty chcesz. Otwórz Boże ich i nasze serca na wyrażenie Twojej miłości, Twojej woli tu i teraz gdzie jesteśmy, bez wyjeżdżania za granicę, pokaż nam Boże drogę do Ciebie aby wola Twoja przejawiła się w tym miejscu, teraz w rodzinie, w szczęściu małżeńskim, w szczęściu z naszymi rodzicami, tu gdzie mieszkają nasi przyjaciele, znajomi żyją. Pobłogosław te wszystkie rodziny Boże, które mają mają niedostatek, osoby chore tak jak Ty chcesz, bez pośredników, osobiście. Boże Dawco Życia, prosimy o pokój na Ziemi i przepraszamy wszystkie narody zagraniczne, nawet tak dalekie jak USA, Chiny i nie tylko i wszystkich na Ziemi za naszą agresywność, toczenie wojen z jakimkolwiek krajami m.in. wysyłanie polskich żołnierzy do Afganistanu, walki u boku z Francji Napoleońskiej, podważamy celowość takich nielogicznych, bezsensownych wojen, prosimy o unormowanie tych kwestii, uzdrowienie relacji, uzdrowienie relacji. Prosimy Boże Dawco Życia o pokój w Polsce i aby Polacy nie byli angażowani, podobnie jak narody zagraniczne do wojen cudzych, zaczepnych i ktoś może stracić życie bo komuś wydaje się to korzystne, znajduje jakieś cele finansowe, chce kopać minerały, wydobywać ropę, cokolwiek a z tego tytułu wysyła naszych mężczyzn do krain zagranicznych aby sobie bądź komuś coś udowodnić że ma m.in. moce, siłę, ma władzę, prosimy o Twój sąd boski nad nami, między nami, za wspieranie takiej władzy, która wysyła naszych obywateli na śmierć, daleko hen, o sąd boży nad nami i nad władzą tego kraju, dziś rządzącą w Polsce, rządzącą wczoraj, przedwczoraj, rok temu, wiele lat temu, wiele dziesięcioleci lat temu o Twój sąd boży nad wszystkimi, którzy będą władać Polską a także naszymi gminami, powiatem, województwem, tam gdzie my mieszkamy, prosimy o taki sąd Twój Boży nad nami, aby byli to ludzie prawi, szlachetni z otwartym umysłem na współtworzenie a nie ukrywani bądź jawni socjopaci, psychopaci, dorosłe dzieci alkoholików, alkoholicy, ludzie, którzy mają problemy w rodzinach a te problemy potem przenoszą na nas, na społeczeństwo bądź szukają wojen dalekich krainach czy z sąsiadami. Pobłogosław nasz naród, nasz kraj, nasze władze, kraje sąsiednie i ich kraje, ich narody, narody sąsiednie współdziałały dla najwyższego dobra i wszystkich bliźnich wedle woli Twojej, tak jak Ty tego chcesz. Boże Dawco Życia, powierzamy Ci wszystkich producentów alkoholu a także narkotyków, używek, środków halucynogennych, osoby które to promują, wymyślają, stosują, wszystkich promotorów jak m.in. grupa pana Kukiza, która stara się by każda osoba mogła mieć w Polsce broń, powierzamy Ci tego typu socjopatyczne, psychopatyczne idee do rozdawania ludzi nieprzytomnym broni, prosimy Boże o korektę tego typu idei by nie zaistniały jakiekolwiek negatywne skutki tych decyzji. Prosimy o przytomność dla narodu i władzy, aby nie było zakłamania, hucpy ludzi, władzy wszelkich szczebli, aby nie było łapówkarstwa, ja wiem Boże, że to jest może tytaniczna praca ale jedynie Ty jesteś w stanie to wyprostować, wyregulować, nauczyć ludzi władzy szlachetności, prawdy, miłości, miłosierdzia dla bliźnich a nie tylko szukania własnego interesu. Powierzamy Tobie wszystkich łapówkarzy tutejszych i zagranicznych, powierzamy Tobie ostateczne tego skutki łapówkarstwa, tych wszystkich negatywnych działań abyśmy my nie byli katem dla kogoś,ale aby ta sprawiedliwość w Twoim rozumieniu również się dokonała , nie tyle naszymi rękami ale tak aby te osoby, poszkodowani i sprawcy rozumieli skutki i konsekwencje tych decyzji w sposób który Ty byś widział. Powierzamy też Tobie żywność naszych krain ale też krain zagranicznych, powierzamy  też Tobie całą biologię i fizjologię Ziemi, wszak palony plastik w kominach czy jakieś toksyczne substancje, dostają się do atmosfery, do wody i trafiają do oceanów, gdzie żyje nieskończona czy miliardy miliardów bakterii, które zjadane są przez ryby czy inne żyjątka i tak dalej, trafiają na nasz stół i już zanieczyszczone wyprodukowanym przez nas dymem, spalinami samochodowymi, prosimy o właściwą ekologię, w Twoim rozumieniu, właściwe relacje między światem przyrody a człowiekiem, dobrami czy zanieczyszczeniami, które człowiek wytwarza, nie mówię ja ale my, w rozumieniu ludzkości, Polaków także w rozumieniu mieszkańców krajów sąsiednich. Prosimy Boże o otwarcie ich i naszych serc na przejawienie miłości braterskiej ale miłości nie zna granic, która niesie przebaczenie, łaskę ale też która potrafi przebaczyć bałwochwalstwo po same uszy, w której Polska tonie z dnia na dzień coraz bardziej - powierzamy Ci to wszystko, Twojej łasce, Twoim podpowiedziom, wskaż drogę mnie i wszystkim mieszkańcom naszej krainy, wszystkim innych krain tak Boże jak chcesz. Ogarnij też, prosimy, zdejmij z nas i z nich wszystkich narzucone na nas i na nich sieci, kajdany, wszelkie formy zniewolenia, wszystkie ich i nasze ustne bądź pisane umowy o destrukcyjnych konsekwencjach, bałwochwalcze i wszelkie inne. Boże, prosimy, abyś zgasił propagandę fałszu, bałwochwalstwa, dewiacji, zboczeń, propagandę zbrodni, sił zbrojnych, trzymania karabinów pod poduszką, propagandę alkoholizmu, narkomanii, wszelkich używek. Nie wiemy Boże jak ta zmiana świadomości Polaków i nasza własna i ludności krajów sąsiednich może się dokonać lub miałaby się dokonać w Twoim rozumieniu ale prosimy niech się to dokona. Oddajemy również pod Twój są boski wszystkich weryfikatorów, świadków, kontrolerów którzy oporują przed pozytywnymi zmianami w Polsce, w krainach zagranicznych, na całej Ziemi, tych, których w światach widzialnych i niewidzialnych, w różnych władzach jawnych i ukrytych rzucają kłody, tworzą różne opory, zamącenia przed przejawieniem Twojej woli w życiu ludzkości i naszych duszy. Pobłogosław ich i nas tak jak Ty chcesz. Niech wszystko dzieje się wedle woli twojej. Powierzamy Ci siebie, nasz naród i narody sąsiednie, władze, całą naszą krainę, twojej opiece i kontroli na zawsze, aby wola Twoja była obecna nie tylko pośród chmur ale i na Ziemi. Dziękujemy. 

 • s_majda 28-12-2020 22:38:28

  Cyklon B wypuszczony w atmosferę, z Niemieckich komór gazowych, do dziś  zalega w astralu nad Polską.  Osoby modlące się  proszę o modlitwę, o powierzenie go Bogu, aby uczynił  z nim, co uważa za stosowne. 

 • s_majda 17-05-2021 21:07:37

  ``Premier miał dzisiaj tak duży drewniany nos Pinokia, że kiedy obracał się, ludzie którzy z nim stali, musieli się schylać, aby nie oberwać. ``Z otrzymanego listu.