Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Cherubiny - intencje do przemodlenia

 Z księgi Ezechiela spisała Natlia Wawrowska

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
1.naszego a przez nas i cudzego bycia/nie, przejawiania/nie się jako cherubiny - anielskie istoty, będące/nie drugie po serafinach w hierarchii najświętszych bytów ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2.naszego a przez nas i cudzego bycia/nie aniołami cherubinami, tymi, które mają/nie otworzyć w dniu Sądu Ostatecznego wrota niebios ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3.naszego a przez nas i cudzego bycia/nie, przejawiania/nie się jako anioły cherubiny, jedne z najdziwniejszych/nie, najstraszniejszych istot w dziejach - tetramorfy, połączenie 4 różnych istot - o 2 parach skrzydeł i głowach lwa, człowieka, wołu i orła/neszera, nogami prostymi z kopytami cielęcymi i ciałem włącznie ze skrzydłami pokrytymi oczami ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4.naszego a przez nas i cudzego bycia/nie, przejawiania/nie się jako anioły cherubiny, koszmarne stworzenia, siejące/nie strach i zniszczenie ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszystkich skutków
5.naszego a przez nas i cudzego wg. księgi Ezechiela, nawiedzenia/nie samego Ezechiela jak i jako anioły cherubiny ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6.naszego a przez nas i cudzego jako m.in. anioły cherubiny posiadania/nie ciała rozżarzonego, rozpalonego ogniem jak pochodnie i posiadania/nie we wnętrzu m.in ognia, gorącego węgla i poruszania/nie się z prędkością błyskawicy ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszystkich skutków
7.naszego a przez nas i cudzego bycia/nie m.in. posłańcami, strażnikami, ochroniarzami Boga Dawcy Życia jak i jako anioły cherubiny ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8.naszego a przez nas i cudzego pojawiania/nie się podczas burzy, kiedy to północny wiatr pchał/nie wielką, płonącą ogniem chmurę i zabierania/nie Ezechiela w podróż jak i jako anioły cherubiny ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9.naszego a przez nas i cudzego bycia/nie jedną z najświętszych/nie i jednocześnie najbardziej/nie koszmarnych/nie istot anielskich w m.in. Biblii i pojawiania/nie się w wielu tekstach pisma świętego m.in. psalmach, księdze Hioba, Ezechiela jako m.in. anioły cherubiny ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10.naszego a przez nas i cudzego otaczania/nie, podtrzymywania/nie, noszenia/nie tronu boskiego ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11.naszego a przez nas i cudzego bycia/nie strażnikami Arki przymierza jak i jako anioły cherubiny ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12.naszego a przez i cudzego strzeżenia/nie, strażnikowania/nie rajskiego ogrodu, by Adam i Ewa nie mogli tam wrócić jak i jako m.in anioły cherubiny ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13.naszego a przez nas i cudzego bycia/nie postrzeganymi i jednocześnie bycia/nie m.in. kwintesencją siły, symbolami ograniczonej/nie potęgi, niewyobrażanie/nie silnymi, niepokonanymi jak i jako m.in. anioły cherubiny ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14.naszego a przez nas i cudzego bycia/nie wykorzystywanymi/nie jako broń Boga, przeciw Bogu we wszelkich wojnach z Bogiem, bóstwami, boginiami, kosmitami ale i nie tylko jak i jako anioły cherubiny oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15.naszego a przez nas i cudzego posiadania/nie głowy lwa który to lew, król zwierząt, którego posiada/nie grzywa jako korony, osiąga/nie nawet 200 ton i zajmuje/nie 1-wsze miejsce w łańcuchu pokarmowym jako anioły cherubiny ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16.naszego a przez nas i cudzego posiadania/nie głowy wołu, który to jest królem zwierząt udomowionych, znosi/nie ciężkie jarzmo, jest/nie zdolny do poświęceń jako anioł cherubin ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17.naszego a przez nas i cudzego posiadania/nie głowy orła, króla ptaków i lotów i nie tylko oraz jako anioły cherubiny doświadczania/nie tego wszelkich skutków
18.naszego a przez nas i cudzego posiadania/nie głowy neszera, łysego ptaka, sępa płowego, pana przestworzy, najwyżej/nie latającego ptaka,symbolu śmierci, karmiącego się padliną jako anioły cherubiny ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
19.naszego a przez nas i cudzego bycia/nie pośrednikami, mediatora między sacrum a profanum jako anioły cherubiny ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
20.naszego a przez nas i cudzego bycia/nie, przejawiania/nie się jako anioły cherubiny, którego nazwa pochodzi od hebrajskiego słowa cherub, które wyrasta z arkadyjskiego słowa strażnik ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
21.naszego a przez nas i cudzego decydowania/nie kto ma/nie dostępu do Boga, do nieba, do bram niebios jaki jako anioły cherubiny ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
22.naszego a przez nas i cudzego wydawania/nie skrzydłami szumu wody, morza, Boga a podczas chodzenia szumu huku i wojska ale jako anioły cherubiny i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
23,naszego a przez nas i cudzego samozachwytu nad byciem aniołem cherubinem, pysznienia/nie się, nieomylności i upadku ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków

 


Dodano : 20-10-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 317 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.