Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Zegar biologiczny - intencje do przemodlenia

Spisała Dorota Wilk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1. Naszego a przez nas i cudzego m.in. doświadczania/nie, życia/nie według zegara biologicznego, sterowanego m.in. przez geny, procesy biochemiczne zachodzące w komórkach i wyspecjalizowanych tkankach (zegar nadrzędny), na podstawie których organizm „odmierza” upływający czas i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
2. Naszego a przez nas i cudzego m.in. doświadczania/nie, życia/nie według zegara biologicznego, gdzie sterowanie „pomiaru” czasu odbywa się ciągle, niezależnie od rytmicznych zmian zachodzących w środowisku zewnętrznym i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
3. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia/nie według zegara biologicznego, gdzie główną rolę w synchronizacji zegara biologicznego wraz z warunkami środowiska (uwzględniając dzień–noc; zmiany sezonów, zmiany faz Księżyca) odgrywają m.in. białka zegarowe i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
4. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia/nie według zegara biologicznego jako m.in. wewnętrznego oscylatora, czyli zespołu sterowanych genami procesów biochemicznych zachodzących w komórkach i tkankach organizmu umożliwiający ciągły pomiar czasu, niezależnie od zmian w środowisku zewnętrznym i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
5. Naszego a przez nas i cudzego m.in. doświadczania/nie, życia/nie według m.in. rytmów biologicznych, biorytmów, cyklicznie nasilających się i zmniejszających się procesów życiowych organizmów, będących wyrazem ich przystosowania do zdarzeń w środowisku życiowym i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
6. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, stosowania/nie różnych rodzajów m.in. reakcji oscylacyjnych, reakcji chemicznych, w których stężenia produktów przejściowych drgają (oscylują) w skali makroskopowej w czasie i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
7. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia/ni e według zegara biologicznego jako mechanizmu pozwalającego na synchronizację procesów życiowych organizmów i cyklicznie powtarzających się zmian w zewnętrznych warunkach środowiska i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
8. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia/nie według m.in. wytwarzanego rytmu zegara biologicznego i związanego z rytmiczną ekspresją genów zegarowych, gdzie koordynacyjną rolę odgrywa melatonina i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
9. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia/nie według m.in. biologicznych dobowych oscylatorów, u ludzi i zwierząt jako struktury ośrodkowego układu nerwowego, którego endogenny rytm aktywności trwa około 24 godzin i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
10. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego rytmu, występującego w środowisku synchronizując go i określając jako dawcy czasu, z których najważniejsze jest światło i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
11. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. zegara biologicznego nazywanego jako zespół cyklicznych rytmów, jakim podporządkowane jest funkcjonowanie organizmu i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
12. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara, określanego jako m.in. okresami światła i ciemności - w momencie, gdy na dworze robi się ciemno, zaczynamy odczuwać senność i zmęczenie i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
13. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. zegara biologicznego, który jest silniejszy niż zamierzony plan dnia, a im lepiej synchronizujemy się z naszym ciałem, tym wydajniej będziemy funkcjonować w ciągu całej doby i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
14. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara i jeżeli w ciągu doby będziemy żyć w rytmie wyznaczonym przez nasz zegar wszystko będzie łatwiejsze i efektywniejsze i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
15. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara, (najlepiej poznanego przez naukowców) jako m.in. wpływu światła i ciemności na mechanizm wydzielania hormonów odpowiedzialnych w organizmie za stan snu i czuwania i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
16. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara, w którym dopóki jest jasno, jądro skrzyżowania wydziela substancje hamujące pracę tej części mózgu, która nazywa się szyszynką, a gdy zapadnie zmrok, rozpoczyna ona produkcję kojącej melatoniny, nazywanej też hormonem snu, a kiedy znów nastaje poranek, szyszynka kończy swą pracę, zaś do intensywnego działania pobudzone zostają nadnercza, które rozpoczynają wydzielanie hormonów stresu, czyli kortyzonu i adrenaliny i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
17. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara, gdzie kortyzon i adrenalina sprawiają, że odpowiednio wzrasta nasze ciśnienie krwi, podwyższa się temperatura ciała, a organizm przygotowuje się do podjęcia zmagań z codziennością, żeby sięgać po coraz to nowe wyzwania i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
Zegar biologiczny: strażnik metryki:
18. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara m.in. od godz.2 w nocy zaczyna działać szyszynka, która steruje rytmem snu i aktywności organizmu, a jeżeli do trzeciej zostajemy/nie w rzęsiście oświetlonym pomieszczeniu, szyszynka nie włączy się, a nasz zegar biologiczny zostanie rozregulowany, w efekcie zaczynamy się starzeć znacznie szybciej niż wskazuje nasza metryka i będzie to proces nieodwołalny i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
19. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara, który jest/nie kluczem do życia na naszej planecie i jest to czynnik adaptowania się całej przyrody do otaczającego nas środowiska i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
20. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara, gdzie w różnych regionach globu w różnych środowiskach żyjące tam organizmy (w tym także ludzie) musiały wykształcić różne formy adaptacji i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
21. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara, który jest/nie jednym procesem do którego bez względu na położenie na ziemi dostosować się muszą wszyscy, a w tym m.in. spożywanie wszelkich posiłków, ich jakości i składu o stosownych porach, właściwych diet i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
22. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara, w którym to noc nadchodząca po dniu (albo, dzień nadchodzący po nocy),czyli cykl światła i ciemności, ciepła i zimna, uzależniony jest od obracającej się wokół własnej osi Ziemi i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
23. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara, w którym wszystkie żyjące organizmy musiały się/nie do tego dostosować, wytwarzając swój własny wewnętrzny biologiczny zegar zdolny przewidywać cykle dzień/noc i regulować pod tym kątem fizjologię i zachowanie i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
24. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara, który posiada każdy z nas i jest on bardzo precyzyjny, a wszystkim steruje nasz mózg i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
25. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara, który jest głównie regulowany dopływem światła, a w związku z tym z zmieniającą się pracą szyszynki, co pociąga za sobą subtelną pracę hormonów: kortyzolu i melatoniny i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
26. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara, w którym hormony: kortyzol i melatonina sterują naszym procesem budzenia się i zasypiania, oraz informują nasze ciało: „Jestem w gotowości – pobudka, jestem w stanie spoczynku – można iść spać” i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
27. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara, który nocą zapoczątkowuje w nas wiele przemian, a proces ten rozpoczyna się, zanim jeszcze zaczniemy myśleć o śnie, wieczorem, gdy temperatura naszego ciała obniża się, by ostatecznie spaść o blisko pół stopnia w stosunku do tej, jaką mamy w południe i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
Manipulowanie zegarem
28. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara, który rządzi nami, znajduje się w mózgu, zawiaduje wszystkimi narządami, które mają swoje zegary, regulując pracę tych organów i ich odpoczynek i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
29. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara, na który negatywny wpływ mają sztuczne źródła światła, (m.in. tv, komputery, zmianowa praca), które skutkują ustaniem lub zaburzeniami rytmiki dobowej i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
30. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara, który wywiera wpływ na całą przyrodę, w tym na rośliny, zwierzęta, ludzi i nasze i cudze funkcjonowanie i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
31. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara, oraz naszego a przez nas cudzego nastawiania, przestawiania, regulowania, ustawiania na dzwonienia, budzenia, kombinowania sobie i innym m.in. bliskim, krewnym, rodzinie, rówieśnikom, przełożonym, obcym ludziom, Duszom, istotom, bytom, tworom, roślinom, zwierzętom w czasie i poza czasem i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
32. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara, oraz naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania zegara Bogu i wszelkim m.in. bóstwom, boginiom, bliskim, krewnym, rodzinie, rówieśnikom, przełożonym, obcym ludziom, Duszom, istotom, bytom, tworom, roślinom, zwierzętom w czasie i poza czasem i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
33. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara, naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu, nasze a przez nas cudze m.in. zegary biologiczne do nastawienia, wyregulowania, według woli Bożej, Bożych planów i kryteriów, na Bożą odpowiedzialność i w Bożej ochronie, bez żadnych pośredników i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
34. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara, oraz naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu m.in. z wszelkich wymiarów, czasów, półczasów, przedziałów czasowych, skoków czasowych, wszelkiego znaczenia, rangi, poziomu, wszelkich m.in. strażników czasu, pośredników, manipulatorów, ofiary nasze/cudze , beneficjentów, kontrolerów, weryfikatorów, sprawców , ustawiaczy, pomocników czasu i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
35. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara, oraz naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu m.in. z wszelkich wymiarów, czasów, półczasów wszelkich m.in. strażników czasu, pośredników oraz nasze i przez nas cudze utrzymywane/nie umowy, kontrakty, ustalenia, konflikty, karmę, zemstę, wytworzone kiedykolwiek i gdziekolwiek z wszelkich przyczyn i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
36. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, życia według m.in. biologicznego zegara, oraz naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu m.in. wszelkich pomysłodawców, twórców, autorów, zegarmistrzów, pomocników, dzinów, m.in. wszelkich zegarów, budzików, klepsydr, chronometrów, czasomierzy, działających/nie kiedykolwiek i gdziekolwiek, zgodnie lub wbrew Woli Boga Dawcy życia i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
37. Naszego, a przez nas cudzego, doświadczania/nie, długości i jakości życia według m.in. biologicznego zegara, widocznego/nie i czasu od narodzin aż do biologicznej śmierci oraz połączenia zegara Duszą, wpływu na Duszę, na całą naszą Istotę, we wszystkich wymiarach naszego istnienia zgodnie lub wbrew Woli Boga Dawcy życia i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zrelaksuj-sie/zegar-biologiczny-rzadzi-rytmem-ciala-i-duszy_33991.html
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zegar-biologiczny-czlowieka

 


Dodano : 09-11-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 358 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.