Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Lęk i jego stany - intencje do przemodenia

Opracowała Dorota Wilk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]


1. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku jako stanu ‘wyczekiwania’ na zagrożenie, na wydarzenia niepewne, podejrzane, przykre, o których nie wiemy nic konkretnego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
2. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku domniemanego jako stanu emocjonalnego, powstającego na podstawie wyobrażeń, rozważań, fantazji, a nie rzeczywistego zagrożenia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
3. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku ukrytego jako przeniesienia z jakiejś przyczyny i przejawu w postać m.in. somatyczną i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
4. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku wolno płynącego jako uczucia, afektu, podekscytowania przenikającego nieokreślonego niepokoju, wywołującego m.ni. bezsenność, udrękę i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
5. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku napadowego (panicznego) jako m.in. ostrego napadu lęku z poczuciem przerażenia m.in. obawy przed śmiercią lub zwariowaniem oraz z silnymi objawami wegetatywnymi m.in. uczuciem nagłego osłabienia, zawrotów głowy, duszności, omdlenia, kołatania serca i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
6. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lekowych objawów somatycznych jako m.in. drżenia rąk, czerwienienie się na twarzy, pocenie się (często rąk), biegunki, wymioty, wzdęcia, bóle brzucha i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
7. Naszego a przez nas i cudzego m.in. odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. silnego lęku z towarzyszącym niepokojem ruchowym spowodowany m.in. agitacją, naciskiem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
8. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku fobicznego (sytuacyjnego) jako objawu przed określoną sytuacją, która doprowadza nas/innych do jej unikania i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
9. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku antycypacyjnego czyli lęku przed lękiem np. oczekiwania na napad lęku i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
10. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lekowych objawów somatycznych takich jak: pocenie się, drżenie, drżenie dłoni, tężenie mięśni, objawy napięciowe ze strony obręczy barkowej, kręgosłupa i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
11. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lekowych objawów somatycznych jako m.in. świąd skóry, bóli brzucha, zawrotów głowy, mrowienia, bólu serca, kołatania serca, zakłócenia oddychania i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
12. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. objawów somatycznych jak m.in. biegunka, moczenie się, omdlenia, łzawienie oczu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
13. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. kuracji, terapii lęku opartej na diagnozie zaburzeń psychicznych, poprzez metody naukowe, teorie systemowe, behawioralne, holistyczne, psychodynamiczne, psychoanalityczne i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
14. Naszego a przez nas i cudzego. odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku będącego jednym z popędów, pojawiającego się gdy napięcia ‘id’ nie są rozładowywane, ‘ego’ zaczyna wypełniać się lękiem, a funkcją lęku jest ostrzeganie ‘ego’ przed niebezpieczeństwem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków. (według psychoanalizy)
(* id «w psychoanalizie: ogół nieświadomych popędów oraz wypartych ze świadomości konfliktów wewnętrznych)
15. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku realistycznego jako obawy przed rzeczywistymi zagrożeniami w świecie zewnętrznym, a nasilenie tego lęku jest proporcjonalne do nasilenia strachu, a z lęku realistycznego wywodzą się pozostałe rodzaje lękowe i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
16. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku moralnego czyli przed przyzwoitością, poprawnością oraz przed superego czyli własnym sumieniem, poczuciem winy, wstydu, zakłopotania i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
17. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku neurotycznego, że obawy, popędy, zmysły, libido wymkną się spod kontroli i nastąpi coś, za co poniesie się karę, oraz jako lęku irracjonalnego i nieproporcjonalnego, bo nie wiąże się z realnym zagrożeniem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
18. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku i wewnętrznych konfliktów oraz mechanizmów obronnych w celu ochrony osobowości ‘ego’, jako zmniejszenia lęku, frustracji i poczucia winy, zwykle występującego jako lęk nawykowy i nieuświadomiony i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
19. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku i wewnętrznych konfliktów wyniesionych ze środowiska, z rodziny, na podstawie doświadczeń, które karze nas za działanie impulsywne, a nasze ‘ego’ radzi sobie za pomocą mechanizmów obronnych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
20. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku anankasytcznego, który jest związany z poczuciem przymusu wykonywania czynności, pod wewnętrzną groźbą kary za ich niewykonanie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
21. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku jako fobii, obaw, obsesji, urazów, PTSD-stresu po traumatycznego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
22. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku paranoidalnego jako m.in. zaburzeń urojeniowych, usystematyzowanych, jako przywidzenia, najczęściej działania prześladowczego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
23. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku paranoidalnego jako m.in. omamów, halucynacji występujących sporadycznie, gdzie struktura osobowości jest zachowana i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
24. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku i tzw. osobowości paranoicznej, czyli zaburzenia osobowości, w którym występuje m.in. chłód emocjonalny, wycofywanie się z kontaktów z innymi, wrogość, nadmierna podejrzliwość, nadmierna wrażliwość na lekceważenie i krytykę, niezdolność do wybaczania urazy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
25. Naszego a przez nas i cudzego m.in. odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku i zaburzenia osobowości, powstałej m.in. w sytuacji nagłego lub przewlekłego stresu psychicznego, traumy, nadużywania alkoholu, izolacji (np. więzienna, przez barierę językową) i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
26. Naszego a przez nas i cudzego m.in. odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku paranoidalnego jako m.in. urojeń paranoicznych, które są/nie osądami, ocenami, jako możliwe do zaistnienia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
27. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku i wewnętrznych konfliktów jako halucynacji (omamów, majaczenia), jako spostrzeżenia zmysłowe pojawiające się bez wystąpienia zewnętrznego bodźca i nie będące zarazem zniekształceniem istniejących bodźców zewnętrznych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
28. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku i wewnętrznych konfliktów jako halucynacji: słuchowych, wzrokowych, węchowych, smakowych oraz somatycznych
29. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku i wewnętrznych konfliktów jako omamy, czyli tak zwanych objawów pozytywnych, gdyż stanowią wyraźne odchylenie od normalnych procesów poznawczych, w przeciwieństwie do objawów negatywnych, które wyrażają brak lub obniżenie normalnych reakcji u chorego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
30. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. nerwicy, w wyniku m.in. stopniowo pojawiającego się lęku wewnętrznego albo bardzo silnego lęku traumatycznego, pourazowego (oraz PTSD), z którym organizm nie może sobie poradzić i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
31. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku traumatycznego jako silnego lęku związanego z wewnętrznym napięciem ‘id’, którego mechanizmy obronne nie są w stanie wyprzeć, wyleczyć ten lęk można poprzez przerzucenie go w objaw i uświadomienie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
32. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. psychozy jako m.in. nerwicy nie w pełni zaleczonej, poprzez przepełnienie ‘ego’ lękiem i mogą tworzyć pierwszą fazą psychoz i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
33. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. terapii, diagnoz, leczenia farmakologicznego objawów lęków neurotycznych jako dające krótkotrwałe rezultaty, oraz jako bezcelowe, ponieważ w miejsce wyleczonych pojawią się inne i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków. (*Sigmund Freud)
34. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku i osobowości paranoicznej, nienormalnej, chorej czyli posiadającej różne zaburzenia osobowości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
35. Naszego a przez nas i cudzego m.in. odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku i osobowości paranoicznej, czyli zaburzenia osobowości oraz prowadzenia/nie badań, które wykazały, że modlitwa, rytuały religijne (* w jednym przypadku badano wpływ odmawiania różańca) mogą działać korzystnie w depresji i lęku lub tylko w samym lęku i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
36. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku separacyjnego, który pojawia się u dzieci około ósmego miesiąca życia, niemowlęta reagują niepokojem w sytuacji rozłąki z matką, która stanowi dla nich „przedłużenie” własnej osoby i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
37. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku i osobowości paranoicznej, czyli zaburzenia osobowości, jako uczucia paniki o skrajnie wysokim nasileniu, które jest objawem psychopatologicznym i który obserwuje się m.in. w przebiegu zaburzeń afektywnych, niekiedy zaburzeń psychotycznych i innych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
38. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku i osobowości paranoicznej, czyli zaburzenia osobowości, jako m.in. wyuczonej bezradności, wytworzonego przez narażenie na szkodliwe, nieprzyjemne sytuacje, w których nie ma możliwości ucieczki lub których nie da się uniknąć i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
39. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku i osobowości paranoicznej, czyli zaburzenia osobowości, dotyczy najczęściej osób marginalizowanych, osób długofalowo korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej jak i osoby długotrwale bezrobotne, dotknięte ubóstwem, bezdomne czy niepełnosprawne oraz, w społeczeństwach cywilizacji „high technicznych”, które są dotknięte tą przypadłością i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
40. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku i osobowości paranoicznej, czyli zaburzenia osobowości, które należą do grupy zaburzeń nerwicowych mających wpływ na zachowanie, myślenie, emocje i zdrowie fizyczne i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
41. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku i osobowości paranoicznej, zaburzenia, spowodowanego zarówno czynnikami biologicznymi, jak i indywidualnymi warunkami osobowymi i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
42. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku i osobowości paranoicznej, a ludzie dotknięci tymi zaburzeniami często cierpią na więcej niż jeden rodzaj zaburzeń lękowych, którym bardzo często może towarzyszyć depresja, zaburzenia apetytu lub uzależnienie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
43. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku i zaburzeń lękowych, jako najbardziej powszechnych chorób i problemów zdrowia psychicznego, dotykają przeciętnie jedną na dziesięć osób, bardziej kobiety niż mężczyzn, dotykają zarówno dzieci, jak i dorosłych i mogą być diagnozowane i leczone i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
44. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku i zaburzeń lękowych występuje u 5-10% populacji, a wywołują je czynniki genetyczne, rozwojowe, osobowościowe, powodujące, w zetknięciu z aktualną trudną sytuacją życiową, wystąpienie różnych form zaburzeń lękowych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
45. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku i zaburzeń lękowych oraz jako chorzy skarżenia się na dolegliwości somatyczne typowe dla lęku i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
46. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku i zaburzeń lękowych jako stan uporczywy, rozlany albo krótszy, męczący, natężony, nieprzyjemny i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
47. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku i zaburzeń lękowych pojawiających się napadów w sytuacjach trudnych, często w nieumiejętności społecznego działania, lęku przed krytyką, odrzuceniem, skrzywdzeniem, przed podjęciem odpowiedzialnych zadań życiowych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.
48. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. lęku i zaburzeń lękowych oraz powierzania Bogu wszelkich naszych spraw, trudności i proszenia o ochronę prowadzenie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego skutków.

 


Dodano : 27-11-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 522 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.