Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Ród, linie rodowe; intencje do przemodlenia

Opracowała Dorota Wilk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1. Naszego a przez nas i cudzego, bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. jedności z naszymi przodkami, oraz naszego wspólnego połączenia poprzez informacje zawarte m.in. w pamięci Duszy, w DNA,RNA, w całej energetyce i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
2. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że informacja, pamięć, zapisy energetyczne, oraz wzorce Rodów, są przeniesione przez Duszę do naszego (a przez nas) do następnego ciała, utrzymują się, podtrzymują, wzmacniają i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
3. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że Dusza chce/nie potrzebuje/nie doświadczyć w Rodzie wszelkich przyjemnych i nieprzyjemnych doświadczeń w sytuacjach trudnych/nie, łatwych/nie m.in. radości, wesołości, beztroski, opieki i odpowiednio smutku, lęku, krytyki, odrzucenia, skrzywdzenia, ranienia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
4. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że w Rodzie, w rodzinie zwykle wobec siebie jesteśmy kontrolerami, opiekunami, wychowawcami, nadopiekuńczymi i odpowiednio prześladowcami, krytykami, obojętnymi i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
5. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie m.in. w Rodzie wobec siebie wszelkimi strażnikami, oceniającymi, osądzającymi, niecierpliwymi oraz pomagającymi, wspierającymi, cierpliwymi i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
6. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie m.in. relacji w Rodzie o pozytywnej, prawidłowej, aprobującej postawie oraz odpowiednio stanu zaburzonego, patologicznego, chorego, ułomnego, okaleczonego społecznie, emocjonalne, psychicznie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
7. Naszego a przez nas i cudzego, bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że Dusza wybierając dany Ród, w którym się inkarnuje, dokonuje wg własnych zapisów zalet i wad odpowiedniego wyboru drogi, często jako pomocy dla odbudowy harmonii w tym rodzie, lub odpowiednio dla innych celów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
8. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że Ród to zespół ludzi pochodzących od jednego męskiego i żeńskiego przodka stanowiący szereg pokoleń w czasie i przestrzeni o podobnych/nie potrzebach, talentach, predyspozycjach i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
9. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. stanowienia i kontynuowania przez nas linii Rodowej należącej fizycznie (lub energetycznie) do grupy ludzi złożonej z rodziców, dzieci, wnuków i bliskich krewnych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
10. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że Ród u ludów pierwotnych był samodzielną społecznością w obrębie plemienia, obejmując rodziny wywodzące się od wspólnego przodka i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
11. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że Ród w kontekście pokrewieństwa stanowili bliscy, familia, klan, krewni, najbliżsi, parantela, rodzina i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
12. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że w odniesieniu do klanu rodzinnego Ród jest to ciąg przodków i potomków, stanowiących m.ni. dom, linia rodową, pokolenie, rodzinę, potomstwo i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
13. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że Ród jest małą grupą etniczną należącą do jednej rodziny poprzez więzy krwi, nacji, pochodzenia, rasy z powodu urodzenia i rodowodu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
14. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. stanowienia dla siebie wzajemnej pomocy w Rodzie, wsparcia, utrzymywania więzi rodzinnych, kontaktów poprzez m.in. : więzy, węzły, relacje, stosunki, przekazy, prawdy, tajemnice, związki krwi, rodzinne, genealogiczne, rodowe i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
15. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. relacje w Rodzie pomiędzy osobami co do zasady mają charakter biologiczny, genetyczny, naturalny, faktyczny, na tej podstawie powszechnie przyjmuje się, że źródłem więzów krwi jest pochodzenie dzieci od pary rodziców mężczyzny i kobiety i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
16. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że Ród, rodzinę tworzą również osoby związane poprzez koicję, tj. związek (małżeński lub nieślubny) kobiety i mężczyzny celem posiadania potomstwa i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
17. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że prawnym odpowiednikiem genealogicznej koligacji i koicji w Rodzie są odpowiednio pokrewieństwo zachodzące między osobami posiadającymi co najmniej jednego wspólnego przodka oraz powinowactwo (pobratymstwo) zachodzące między krewnymi jednego małżonka a drugim małżonkiem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
18. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że pokrewieństwo( więzy krwi) i powinowactwo (kuzynostwo) oblicza się w stopniach i liniach i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
19. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że w świecie roślin w zootechnice ród stanowi ogół potomstwa pochodzący od określonego przodka płci męskiej oraz grupa roślin będąca potomstwem od pojedynczej cennej rośliny i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
20. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że pochodzenie, urodzenie w Rodzie (grupa społecznej) oparte jest na wspólnocie krwi, obejmując rodziny wywodzące swe pochodzenie od wspólnego przodka, utrzymujące więź wewnętrzną rodu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
21. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że u większości ludów pierwotnych oraz w bardziej rozwiniętych ustrojach stanowiło pochodzenie po ojcu (jako ojcostwo) i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
22. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że Ród jest pojęciem nadrzędnym w stosunku do rodziny, składa się bowiem z wielu rodzin posiadających niejednokrotnie inne nazwiska i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
23. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że z różnych rodzajów ustroju Rodowego wyróżniano m.in. ród pierwotny, despocję rodową (hierarchię), spółki, wspólnoty z używalnością stałą oraz używalności czasowe i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
24. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że w jakiejkolwiek kulturze, jakiegokolwiek ustroju życia zbiorowego, rodowego choćby najprymitywniejszego tkwią i są dwa źródła prawa: etyka lub władza i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
25. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że nigdy nie było ani stadności, ani matriarchatu, a władza ojcowska była dożywotnią, dotyczyła się synów, wnuków i prawnuków, skupiających się w Ród pod zwierzchnością wspólnego przodka, który był właścicielem wszystkich i wszystkiego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
26. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że w Rodowej gromadzie, mogącej obejmować kilkadziesiąt głów wytwarzały się normy wzajemnych stosunków, tzn. poglądy na to, co jest godziwym, dobrym, a co niegodziwym, złym i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
27. Naszego a przez nas i cudzego odczuwania/nie, bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że etyka Rodowa jest starsza od prawa i niegodziwością było świadome wyrządzenie szkody komuś z rodu, krewnemu, rodowcowi i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
28. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że po śmierci założyciela Rodu mogły się stosunki układać rozmaicie, że każdy z synów patriarchy stawał się sam patriarchą i właścicielem swego potomstwa i mógł się wyodrębnić ród odrębny, a również mogli pozostawać dalej razem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
29. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że po śmierci założyciela Rodu zachodziła potrzeba ustalenia norm, kto ma być głową gospodarki rodowej i jak ma uregulować dalsze współżycie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
30. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że określono sześć typów ustrojów Rodowych i istniała rozmaitość praw m.in. w nowych postulatach, propozycjach etycznych musiały powstawać nowe zasady, ustalenia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
31. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że nowe postulaty mogły nie znajdować uznania w całym Rodzie i powstawał konflikt pomiędzy prawem rodowym a etyką i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
32. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że obowiązki etyczne wobec członków innego Rodu zaczęły się dopiero wówczas gdy rody złączyły się, zrzeszały w plemię i dalej z plemion na lud i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
33. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że Żydzi rozciągnęli etykę na wszystkich współwyznawców, że nie miało się obowiązków etycznych poza własnym zrzeszeniem powszechnym i był wtedy stan, który zwiemy etyką podwójną i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
34. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że chrześcijaństwo jako religijna rodzina uczyniło wszystkich ludźmi bliźnimi i nie pozwalano postępować nieuczciwie względem innych, obcych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
35. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie m.in. że nadużycia zdarzały się, zwłaszcza wyścigi uzurpatorskie do godności i władzy (Rodowej , wspólnotowej) a początek władzy nie tkwił w etyce, bo zdarzało się że władza, pochodziła z popełniania niegodziwości, a prawo wydawane przez taką władzę, mogło być bezprawiem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
36. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że prawo dotyczące wspólnoty, społeczności, Rodu mogło być narzucone jako przymus bez względu na poglądy etyczne i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
37. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że przymus prawny dotyczący społeczności, rasy, pokrewieństwa, przynależności do Rodu, mógł być nie uprawniony, sprzeczny z etyką, był i jest bezprawiem wobec Rodu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
38. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że w średniowieczu Ród tworzył wyodrębnioną (na rozległym terenie) całość osadniczą i gospodarczą i zapewniał członkom rodu wyżywienie i bezpieczeństwo zewnętrzne (czyli ochronę przed obcymi) i wewnętrzne( ład w rodzie, grupie) a członków rodu łączyła wspólnota kultu przodków i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
39. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że w czasach rozwoju znaków, rodeł, herbów, dany Ród posługiwał się wspólną symboliką oraz nazwą, będącą najczęściej proklamą herbu rodowego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
40. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że sztucznym pod względem pokrewieństwa pojęciem jest ród heraldyczny, funkcjonujący w średniowieczu, a dotyczący wyłącznie obszarów dawnej I Rzeczypospolitej i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
41. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, wiedzy/nie m.in. że czynnikiem tworzącym „Ród” w średniowieczu był wspólny dla członków tej społeczności herb, nie zaś wspólnota krwi, a tym samym (niezmienionym) herbem posługiwało się po kilkaset rodzin nie będących ze sobą spokrewnionymi i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
42. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi/nie, doświadczania/nie, modlenia się i proszenia Boga o uzdrowienie, o uleczenie, o łaskę, o Światłość, o Miłość, o Bożą terapie, o ochronę dla naszego Rodu biologicznego, duchowego, w przeszłych i w przyszłych wiekach, w czasach, wymiarach, dla wszystkich płci, pełnionych ról na wszystkich poziomach naszej egzystencji, wg Bożych kryteriów, zasad, dla dobra naszego i najwyższego wg woli Bożej i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.

 


Dodano : 08-12-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 370 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.