Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Kryzysy w relacji z bóstwami, bogami, boginiami - intencje do przemodlenia

Temat Kryzysów w relacji z bóstwami nie jest wcale błahą kwestią. Dusze mają w pamięci ogromną ilość takich konfliktów wyniesionych z inkarnacji w rozmaitych cywilizacjach. Na temat Boga, rozumianego jako jedyny Bóg, w czasach historycznych starożytności, wypowiadali się głównie Żydzi. Sporo napisano w pierwszych Upaniszadach i nieco opowiedziała o Nim Platon. Zatem poszczególne inkarnacje Dusz, mogły być i były skonfliktowane z bóstwami własnej krainy, lub sąsiedniego państwa. Proponowane tu intencje nie mają na celu wznowienia kultu żadnej bogini, boskich matek Egiptu itp. Zamysłem ich spisanie było jedynie, uwolnienie siebie i Duszy od minionych konfliktów i wyjaśnienie wszelkich ich przyczyn.

Ps. kosmitów do wykazu dodałem na wszelki wypadek.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu w osobistym związku z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami, w naszych relacjach z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania, że moje, że nasze oczekiwania zaczynają być coraz bardziej frustrowane przez wszelkich m.in. bóstw, bogów, bogiń, boskich matek, półbogów, goauldów, kosmitów, ale też frustrują samego wszelkich m.in. bóstw, bogów, bogiń, boskich matek, półbogów, goauldów, kosmitów i nie tylko, co powoduje, że komunikacja słowna, że osobiste relacje z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami nie są możliwe, przy wzajemnym nawet przekonaniu, że z tej sytuacji nie ma wyjścia poza zerwaniem wzajemnych relacji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu również w osobistych relacjach z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami, które w rozumieniu psychologicznym są doskonałą okazją do zmiany, a co za tym idzie – do rozwoju i odpowiednio do upadku Duszy, osobowości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego doświadczania, powodowania, inicjowania, takich reakcji i pomysłów, że jeśli nasze relacje z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami dotyka kryzys, to jedynym słusznym rozwiązaniem jest rozstanie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu w relacjach z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami, wynikających m.in. z braku wiedzy:
-na temat tego, co się dzieje na danym etapie relacji pomysłów wszelkich m.in. bóstw, bogów, bogiń, boskich matek, półbogów, goauldów, kosmitów, 
-dotyczącej emocji, sposobu postrzegania problemu i relacji przez wszelkich m.in. bóstw, bogów, bogiń, boskich matek, półbogów, goauldów, kosmitów
-jak konstruktywnie wyjść z trudnej sytuacji, również w relacji z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami
-jak radzić sobie ze swoimi kłopotami w taki sposób by wpływało to pozytywnie na relacje z innymi, z samym wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, że relacje z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami budowane są z oczekiwaniem, że będą trwały długo i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu w osobistym w związku z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami poprzez to, że nawet najmniejsza różnica zdań może prowadzić do ostrych konfliktów i Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu spowodowanych subiektywnym poczuciem ataku na poczucie własnej wartości oraz autonomię partnerów tych relacji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu w osobistym w związku z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami poprzez m.in. 
-rozluźnienie więzi emocjonalnej,
-brak rozmów dotyczących formalnych, organizacyjnych spraw, 
-coraz rzadsze spędzanie wspólnego czasu, 
-unikanie obecności wszelkich m.in. bóstw, bogów, bogiń, boskich matek, półbogów, goauldów, kosmitów sam na sam,
-unikanie kontaktów z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu w osobistym w związku z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami poprzez m.in. wzajemne rozdrażnienie,
-tendencje do obwiniania wszelkich m.in. bóstw, bogów, bogiń, boskich matek, półbogów, goauldów, kosmitów za wszelkie, nawet drobne nieporozumienia, a nawet za te od początku świata
-brak zainteresowania sprawami wszelkich m.in. bóstw, bogów, bogiń, boskich matek, półbogów, goauldów, kosmitów,
-kontaktowanie się z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami za pośrednictwem osób trzecich, rozmaitych pośredników, bóstw, bogiń, boskich matek i nie tylko
-samodzielne podejmowanie decyzji, bez uwzględniania planu wszelkich m.in. bóstw, bogów, bogiń, boskich matek, półbogów, goauldów, kosmitów, podpowiedzi wszelkich m.in. bóstw, bogów, bogiń, boskich matek, półbogów, goauldów, kosmitów,
-unikanie pytań wszelkich m.in. bóstw, bogów, bogiń, boskich matek, półbogów, goauldów, kosmitów dotyczących ważnych spraw, planów życiowych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu w osobistym w związku z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami, gdy zaczynamy uświadamiać sobie że bóstwa, bogowie, boginie, kosmici są zupełnie inni, niż nam się wydawało i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu w osobistym w związku z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami, kiedy zaczynają nam lub bóstwom, bogom, gosmitom przeszkadzać zachowania, wypowiedzi, które dotąd były traktowane z entuzjazmem, jako wspierające lub jako neutralne i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu w osobistym w związku z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami przeżywane przez wzajemne frustrację i poczucie, że partner (ja lub odpowiednio bóstwa, bogowie, kosmici) wykorzystuje drugiego i robi to często złośliwie 
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu w osobistym w związku z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami, zaprzestając patrzenia na drugiego przez różowe okulary, gdy zaczyna coraz bardziej dochodzić do świadomości realizm codzienności we wzajemnych relacjach z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu w osobistym w związku z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami przez nieporozumienia dotyczące wzajemnych oczekiwań, nieomówionych wyobrażeń, konkretnych planów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu w osobistym w związku z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami, dochodząc do wniosku, że nie mamy o czym ze sobą rozmawiać, gdyż większość spraw, jakimi się dotąd zajmowaliśmy się wspólnie, to były sprawy dawno już minione, rozwiązane wg nas już zupełnie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków 
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu w osobistym w związku z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami poprzez traktowanie się wzajemnie w sposób chłodny, zdystansowany, w którym okresie najczęściej dochodzi do realizacji własnych pasji (zwykle osobno), szukanie towarzystwa nowych osób, nowych bóstw, bogiń, półbogów, goauldów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu w osobistym w związku z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami związanych z wzajemną zdradą, która może mieć miejsce na każdym etapie związku i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu w osobistym w związku z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami związanych ze stratą, będącą często ciosem dla obojga, gdy w zależności czego dotyczy strata, punktem zapalnym często jest szukanie winy w bóstwach, bogach, boskich matkach, kosmitach, obarczanie odpowiedzialnością wszelkich m.in. bóstw, bogów, bogiń, boskich matek, półbogów, goauldów, kosmitów i innych osób i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu w osobistym w związku z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami związane z sytuacją ekonomiczną – zwłaszcza narastające problemy finansowe, przedłużający się stan bezrobocia, przy jednoczesnym spadku motywacji do szukania pracy może powodować, że konflikty z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami mogą przybierać na sile i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków 
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu w osobistym w związku z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami związanych z nagłym traumatycznym wydarzeniem (wypadek, kataklizm) – czyli wydarzeniami, na które trudno być wcześniej przygotowanym, które mogą powodować, że niezwykle trudno jest się w takiej rzeczywistości odnaleźć bez stałej opieki wszelkich m.in. bóstw, bogów, bogiń, boskich matek, półbogów, goauldów, kosmitów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu w osobistym w związku z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami związanych z długotrwałymi lub nasilającymi się objawami zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń osobowości, którym towarzyszą lęki, ciągłe obniżony nastrój, wielkie rozstania i powroty, podejrzliwość, unikanie podejmowania decyzji, nadmierna skrupulatność, perfekcjonizm czy teatralne zachowania i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu w osobistym w związku z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami mogących przynieść wiele dobrego, pod warunkiem że obie strony wspólnie ustalą, co w danej sytuacji jest przyczyną ich wzajemnych frustracji, co powoduje brak porozumienia, co może wpłynąć na polepszenie obecnego stanu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków 
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu w osobistym w związku z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków 
Naszego a przez nas cudzego rozwiązywania m.in. Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu w osobistym w związku z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami, usuwania przeszkód w rozwiązaniu Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu, poprzez m.in. poszukanie innych możliwości lub tkwienie w starych sposobach funkcjonowania, które wcześniej czy później doprowadzą do rozstania i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego uświadamiania sobie, doświadczania, powodowania, inicjowania rozmaitych wszelkiego rodzaju, powodu m.in. przeszkód w rozwiązywaniu Kryzysów, zastojów, martwic, konfliktów, dysharmonii, obojętności, nieporozumień, chłodu w naszych relacjach z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami do których należą m.in:
rozmowa w silnych intensywnych emocjach,
przerzucanie odpowiedzialności, szukanie winnego (zwykle są nimi osobiście bóstwa),
uporczywe powracanie w rozmowach do zaprzeszłych konfliktów, które zostały już wyjaśnione i nie mają związku z obecną sytuacją, 
brak rozmowy polegającej na omówieniu problemu ``tu i teraz``,
obrażanie się, przerywanie wypowiedzi, wychodzenie z pomieszczenia w momencie, gdy bóstwo, bogini, kosmita wypowiada swoje zdanie, wypraszanie wszelkich m.in. bóstw, bogów, bogiń, boskich matek, półbogów, goauldów, kosmitów od siebie
przekonanie, że wyjściem z kryzysu jest wyłączna zgoda na argumenty jednej ze stron,
brak chęci do rozwiązania trudnej sytuacji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego rozumienia i doświadczania, że rozwiązanie kryzysu w relacjach z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami łączy się często z wieloma długimi rozmowami, zanim obie strony wspólnie ustalą, że doszły do momentu, w którym uzgodniły konkretne warunki i decydują się pracować nad ich przestrzeganiem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
Naszego a przez nas cudzego szukania sobie pośredników, terapeutów pomocnych nam do uzdrowienia osobistych relacji z wszelkimi m.in. bóstwami, bogami, boginiami, boskimi matkami, półbogami, goauldami, kosmitami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków

Opacowanie wykonane na podstawie tekstu pani Barbary Michno-Wiecheć Link.


Dodano : 25-12-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 1198 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.