Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Budowa i funkcje komórek oraz tkanek – informacje ogólne – intencje

Opracowała Agata Pająk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że komórka jest podstawowym żywym elementem organizmu, a ciało jest zbudowane z wielu miliardów komórek o różnym kształcie i wielkości
2. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że komórka jest grudką żywej cytoplazmy, w której znajduje się jądro komórkowe z zawartą w nim chromatyną oraz liczne organelle, pełniące określone funkcje
3. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że ważnym elementem strukturalnym i funkcjonalnym jest błona komórkowa, oddzielająca komórkę od otoczenia, a równocześnie pełniąca ważne funkcje łączące komórkę z otoczeniem
4. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że błona komórkowa pośredniczy w pobieraniu i wydalaniu różnych substancji i warunkuje zdolność komórki do odbierania i selekcji bodźców i pozwala komórce przystosować się do zmian środowiska
5. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że ważną rolę odgrywają również błony, które dzielą cytoplazmę na określone obszary i tworzą w jej obrębie kanały łączące przestrzeń komórki z przestrzenią okołojądrową
6. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że wśród organelli komórkowych ważne miejsce zajmują rybosomy produkujące białka komórkowe i tutaj powstają między innymi przeciwciała i enzymy
7. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że rybosomy syntetyzują białka szczegółowo zaplanowane genetycznie wg informacji zawartych w kwasie dezorybonukleinowym tzw. DNA
8. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że informacje zawarte w DNA są przenoszone z DNA do rybosomów przez kwas rybonukleinowy tzw. RNA, syntetyzowany w jąderku na matrycy DNA
9. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że stałymi składnikami cytoplazmy są mitochondria, nazywane „siłowniami” komórki
10. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że dzięki własnym układom enzymatycznym mitochondria spalają ciała energetyczne dostarczane wraz z tlenem z zewnątrz
11. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że energia wyzwolona w tym procesie służy do podtrzymywania funkcji życiowych komórki lub jest chwilowo magazynowana w postaci kwasu adenozynotrójfosforowego (ATP) i wykorzystywana w razie potrzeby
12. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że komórki zależnie od swojej budowy, czynności fizjologicznych i biochemicznych oraz składu chemicznego, mogą niejako specjalizować się, tworząc tkankę
13. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że tkanki są zespołami komórek o jednolitym charakterze strukturalnym oraz wywodzą się z jednolitego listka zarodkowego
14. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że określona tkanka spełnia w organizmie specyficzne dla niej zadania
15. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że tkanki nie stanowią części organizmu, narządu lub układu, ale są materiałem budulcowym różnych narządów
16. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że organizm m.in. ludzki jest zbudowany z czterech zasadniczych rodzajów tkanek, m.in. z tkanki nabłonkowej, tkanki łącznej, tkanki mięśniowej i tkanki nerwowej
17. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że tkanka nabłonkowa charakteryzuje się zwartym układem komórek połączonych skąpą ilością substancji międzykomórkowej
18. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że zależnie od charakteru czynnościowego wyróżnia się nabłonki pokrywające powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne organizmu, nabłonki gruczołowe i nabłonki zmysłowe
19. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że tkanka nabłonkowa pośredniczy pomiędzy organizmem a otoczeniem w wymianie dostarczanych i wydzielanych składników pokarmowych i gazów, a jednocześnie stanowi dla organizmu ochronę mechaniczną i bakteryjną
20. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że nabłonek, jako podstawa utkania gruczołowego często spełnia rolę wydzielniczą i bierze udział we wchłanianiu
21. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że tkanka łączna ma bogato rozwiniętą substancję międzykomórkową, w której znajduje się dużo elementów włóknistych otoczonych substancją międzywłóknistą
22. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że substancja miedzywłóknista w tkance łącznej zwana jest macierzą i tworzy ona żele o różnej sztywności i dzięki temu tkanka łączna przyjmuje różną postać
23. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że odmianami tkanki łącznej są różne jej postacie wiotkie, jak np. tkanka podskórna, różne odmiany tkanki chrzęstnej oraz tkanka szkieletowa, czyli kostna
24. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że tkankę chrzęstną i tkankę kostną zaliczamy do tkanek łącznych oporowych
25. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że tkanka mięśniowa jest głównym składnikiem czynnego narządu ruchu i charakteryzuje się kurczliwością dzięki zawartości specjalnego białka kurczliwego, które ma zdolność zamiany energii chemicznej zawartej w ATP na energię mechaniczną
26. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że na podstawie różnic strukturalnych i cech kurczliwości rozróżniamy trzy typy tkanki mięśniowej, m.in. mięśnie gładkie, mięśnie szkieletowe i mięsień sercowy
27. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że mięśnie gładkie składają się z komórek mięśniowych ułożonych obok siebie w pęczki lub warstwy, przybierające postać błon mięśniowych
28. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że mięśnie gładkie kurczą się powoli i trudno ulegają zmęczeniu, a ich praca nie zależy od naszej woli
29. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że mięśnie gładkie występują w ścianach przewodu pokarmowego, w ścianach naczyń krwionośnych, w drogach moczowych, drogach oddechowych i w skórze
30. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że mięśnie szkieletowe zbudowane są z długich włókien mięśniowych o charakterystycznym poprzecznym prążkowaniu
31. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że w skład włókna wchodzi znaczna liczba włókienek, wykazujących naprzemiennie jasne i ciemne prążki
32. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że każdy mięsień szkieletowy zbudowany jest ze znacznej liczby włókien mięśniowych oraz, że otacza go łącznotkankowa błona zwana omięsną
33. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że mięsień szkieletowy przyczepia się do kości za pomocą ścięgna
34. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że mięsień sercowy ma wiele cech wspólnych z mięśniami szkieletowymi i gładkimi, ale ma również właściwości, które odróżniają go od każdego z nich, i to one pozwalają sercu spełniać rolę pompy
35. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że tkanka nerwowa jest wyspecjalizowana w odbieraniu bodźców i przetwarzaniu ich na impulsy oraz w przewodzeniu tych impulsów
36. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że jednostką strukturalną i czynnościową tkanki nerwowej jest komórka nerwowa, czyli neuron
37. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że olbrzymia liczba neuronów otoczona jeszcze większą liczbą podpierających je komórek glejowych i przepleciona gęstą siecią naczyń krwionośnych tworzy tkankę nerwową
38. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że zasadniczą funkcją tkanki nerwowej jest w organizmie koordynacja czynności poszczególnych narządów i układów
39. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że neurony, dzięki zwykle długim wypustkom, czyli włóknom nerwowym, tworzą kanały komunikacyjne pomiędzy miejscem przyjmowania informacji, czyli receptorem, a ośrodkiem nerwowym i narzędziem wykonawczym, czyli elektorem
40. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że tkanka nerwowa na przekroju półkul mózgu oraz na przekroju pnia i rdzenia kręgowego wskazuje miejscami zabarwienie szare, pochodzące od nagromadzenia ciał komórek nerwowych, a miejsca białe wykazują nagromadzenie włókien nerwowych otoczonych osłonkami melinowymi, oraz, że stąd wywodzi się szare zabarwienie kory mózgu, jako miejsca, w którym nagromadzone są bardzo liczne komórki nerwowe
41. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że cztery rodzaje tkanek wchodzą w skład utkania każdego narządu, ale w różnym stosunku ilościowym
42. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że różne pod względem budowy narządy podporządkowane określonej funkcji, tworzą układy narządów
43. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że m.in. w człowieka i nie tylko, rozróżniamy następujące układy narządów
Układ trawienny, układ oddechowy, układ krążenia, układ moczowo-płciowy, układ nerwowy, układ gruczołów dokrewnych i narządów zmysłów i nie tylko
44. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, akceptowania, doświadczania, że wszystkie układy w organizmie ściśle ze sobą współpracują dzięki regularnej i koordynacyjnej roli pełnionej przez układ nerwowy i układ hormonalny a czynności poszczególnych narządów są doskonale zintegrowane i idealnie przystosowane do nieustannie zmieniających się warunków środowiska

Na podstawie „Domowy Poradnik Medyczny” pod redakcją prof.dra. hab.med. Kazimierza Janickiego, prof.dr.hab.med. Tadeusz Radecki


Dodano : 03-01-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 404 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.