Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Hipokryzja - intencje do przemodlenia

Spisała Małgorzata Kulupa

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że większość istot ludzkich prowadzi podwójne życie: jedno- publiczne, drugie-prywatne, a dzieli je różnica większa lub mniejsza, zależnie od kultury, pochodzenia społecznego, doświadczenia i zawodu i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
2. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że wśród osób, które z racji wykonywanego zawodu przywykły do stałego posługiwania się słowem mówionym, sztuka udawana stała się jakby drugą naturą i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
3. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że mianem hipokryzji nie oznacza się wszystkich zachowań, w których przejawia się niezgodność słów i czynów, bo hipokryzja to zdolność pozorowania chwalebnych i moralnie dobrych czynów, uczyć i zamiarów w celu zmylenia kogoś i zdobycia czyjejś sympatii i względów i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
4. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że hipokrytą jest więc ten, kto świadomie oszukuje, aby odnieść z tego korzyść osobistą i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
5. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że w życiu codziennym trudno odróżnić hipokryzję podyktowana pragnieniem oszukiwania od zachowania wynikłego ze zwykłej chęci zrobienia ,,dobrego wrażenia,, zdobycia czyjejś sympatii czy uznania i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
6. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że w oczach kogoś, kto ich nie zna, zasady dobrego wychowania, są niczym innym jak szkolą hipokryzji- wyrafinowane metody, za pomocą, których konstruuje się dziś publiczny obraz różnych produktów i przedsiębiorstw i partii, czerpią z tego samego repertuaru sztuczek i pomysłów, jakimi posługuje się hipokryta i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
7. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że hipokryta to osoba, która nie opanowała dość dobrze sztuki oszustwa i podstępu, a hipokryzja przenika zachowania społeczne wpływając głownie na sferę deklaracji i zachowań publicznych
8. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że hipokryzje można wytropić w miejscach zgromadzeń publicznych- na scenie politycznej, a następnie w czasie wielkich konferencji, przyjęć, zebrań towarzyskich i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
9. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że polityk jest wiec hipokryta z samej definicji, zwłaszcza polityk zręczny i doświadczony, który potrafi utrzymać się na fali, dobrze grając swoja role, zaspokajając pragnienia i aspiracje swoich zwolenników i wyborców i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
10. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że najbardziej obłudnym politykiem będzie ten, kto lepiej od innych potrafi ukryć fałsz pod maska szczerej chęci działania dla dobra innych i społeczeństwa, Prostoduszni, niedoświadczeni gorzko się rozczarują, ale prawdziwa hipokryzja jest ta, której nie widać, która potrafi zwieść każdego, nawet zwalczając hipokryzje u innych i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
11. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że hipokryzja, jako dążenie do tego, by być czy wydać się lepszym, niż się jest w rzeczywistości, nie jest takim złem jak się powszechnie sadzi i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
12. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami, to raj jest wybrukowany złymi chęciami i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
13. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że hipokryzje można uznać za jeden z grzechów powszednich, a w ostateczności za zaletę, jeśli zachowanie publiczne, mimo ze zainspirowane oszukańczymi zamiarami, przyniesie na końcu pozytywne rezultaty, bo tak się na ogol dzieje, jeżeli przestrzega się reguł –od reguł dobrego wychowania do tych, które rządzą stosunkami społecznymi i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
14. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że zaprzeczeniem hipokryzji jest szczerość i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
15. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że hipokryzja może u niektórych zbiegać się z ich prawda, ale może służyć ochronie bardzo osobistego świata wewnętrznego i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
16. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że postrzeganie, to pewien proces deformowania odbieranych wrażeń i nadawania im innej treści przez każdego z nas, a zachodzi bez najmniejszego udziału świadomości i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
17. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że na ostateczny kształt odebranych wrażeń wpływa bowiem nasz świat wewnętrzny, złożony z oczekiwań, lęków, wspomnień, potrzeb, pragnień i wyobrażeń i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
18. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że deformacja wrażeń zachodzi bez udziału naszej świadomości i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
19. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że hipokryzją nie jest kłamstwo małego dziecka, które nadaje tylko pewien kształt produktom swej wyobraźni
20. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że kłamie się czasem dlatego, ze nie chce się uznać za swoja jakiejś cechy, która na zasadzie projekcji, przypisuje się bliźniemu i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
21. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że wytykanie komuś sobie właściwych agresywnych zachowań i stanów ducha może jednak nie oznaczając zakłamania oznaczać m.in. niemożność życia w zgodzie z własną naturą i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
22. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że hipokrytą jest ktoś, kto czuje potrzebę bycia nim i jest tego świadomy, czyli w pełni zdaje sobie sprawę z własnych czynów i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
23. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że słowo hipokryta pochodzi od słowa hipocrites, co znaczy aktor, a aktorem był ten , kto zakładał maskę zwana persona, a wiec ten, kto wkłada maskę- jest hipokrytą i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
24. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że podporzadkowanie zachowań publicznych pewnym obowiązującym w zbiorowości regułom przy jednoczesnym stosowaniu ich z myślą o własnych korzyściach głęboko tkwi w naturze ludzkiej i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
25. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że od dawien dawna moralność uznawała hipokryzje za jeden z cięższych grzechów, jaki człowiek może popełnić i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
26. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że ktoś nasiąka do szpiku kości hipokryzja, czyli nie potrafi już odróżnić tego, kim jest od tego, jakim się wydaje, kto rozpoznaje siebie samego już tylko i wyłącznie w fałszywych zrachowaniach, gdyż nie wiemy już, kim jesteśmy, nie możemy kształtować własnej egzystencji, oddając w ręce innych własny los, przekreślając to, co mamy najbardziej szczególnego- własną indywidualność i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
27. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że każdy krok w kierunku ukrycia własnych uczuć, zatajenia przed innymi tego, co w nas najprawdziwsze, uchodzi za hipokryzje i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
28. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że prawda osobista jest zawsze ukryta, i nie należy jej wydawać na pastwę tego, kto mógłby ja zniszczyć, nie być hipokryta, oznaczałoby wtedy zdradę wobec samego siebie i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
29. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że hipokryta stajemy się właśnie wówczas, kiedy przestajemy nim być w oczach innych i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
30. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że nasza własną prawda i intymny sens przezywania konkretnego losu nie mogą mieć wspólnego mianownika z innymi i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
31. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że gdy staramy się, by zaliczono nas do osób szczerych (a wiele osób szczerych nie zdaje sobie sprawy, ze są tylko agresywne i destrukcujne), zapominamy o tym, ze to, co przekazujemy innym, choćby wyrażone w sposób bardzo precyzyjny, nigdy nie odda całej prawdy o naszych przeżyciach, gdyż przekazujemy wbrew sobie samym cos innego, a istota prawdy zostaje niewyrażalna i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
32. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że ktoś, kto z pozoru wydaje się hipokryta, jest o wiele bliższy prawdy, niż ktoś inny, kto sadystycznie się prawda posługuje, stara się zrzucić z siebie ciężar doświadczenia, które powinno pozostać jego tajemnica po wsze czasy i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
33. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że dziedzina, w której często spotykamy się z hipokryzja i oszustwem, są stosunki z ludźmi poważnie chorymi i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
34. Naszego a przez nas cudzego zastanawiania się, czy naszym obowiązkiem jest powiedzieć cala prawdę, kiedy i pod jakim warunkiem, żeby to było zgodne z wolą Boga i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
35. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że hipokryzja i kłamstwo z litości są niedopuszczalne i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
36. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że decydując o powiedzeniu prawdy, bierzemy pod uwagę nie tylko sytuacje kliniczna, ale ludzkie, intymne czynniki sytuacji innych istot i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków


Dodano : 03-01-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 274 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.