Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Długi, umowy moje, mojej Duszy- intencje do przemodlenia

Zestawiła Ewa Gospodarczyk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1. Naszego a przez nas cudzego, posiadania/nie, trzymania/nie, ukrywania/nie, chowania/nie zaciągania/nie wszelkiego rodzaju, pochodzenia, znaczenia, ilości, jakości długów, obciążeń, umów, zobowiązań i nie tylko, wobec Boga, Dusz, Istot, Bytów, Tworów, Kosmitów, innych ludzi, bóstw, bogiń obojga płci i nie tylko ich, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2. Naszego a przez nas cudzego zaciągania/nie, podpisywania/nie wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, ilości, jakości długów, umów, zobowiązań, obciążeń na kolejne lata życia, na kolejne wcielenia mojej duszy i nie tylko tak, a które to długi, umowy, zobowiązania są dla nas, mojej Duszy destrukcyjne, szkodliwe, obciążające, blokujące nasz rozwój, szczęśliwe, spełnione życie, które uniemożliwiają kontakt z Bogiem Dawcą Życia, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3. Naszych a przez nas cudzych posiadanych/nie, stale zaciąganych/nie, zaciągniętych/nie już, przyjmowanych/nie, przyjętych/nie, podpisywanych/nie, podpisanych/nie, przypieczętowanych na różne sposoby przez nas samych, przez nasze Dusze, wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, ilości, jakości długów, umów, zobowiązań, obciążeń, które mają być zadość uczynieniem, rekompensatą, spłatą długów i zobowiązań naszych, innych ludzi, istot, Dusz, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4. Naszego a przez nas cudzego z chęcią/nie oddawania/nie, powierzania/nie Bogu, wszelkiego rodzaju, pochodzenia, znaczenia, ilości, jakości długów, obciążeń, umów, zobowiązań wraz z ich zamiennikami, przeciwieństwami, lustrzanymi odbiciami, pieczęciami, ślubowaniami, cyrografami, obrączkami, znakami, cyframi, słowami i nie tylko, które aktywują się po ich zobaczeniu, usłyszeniu i nie tylko tak oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5. Naszego, a przez nas cudzego chowania, ukrywania przed nami samymi, przed Bogiem wszelkiego rodzaju, pochodzenia, znaczenia, ilości, jakości, dotyczących naszych/cudzych długów, obciążeń, umów, zobowiązań, wraz z ich zamiennikami, przeciwieństwami, lustrzanymi odbiciami, pieczęciami, ślubowaniami, cyrografami, obrączkami, znakami, cyframi, słowami i nie tylko, oraz wszyskich ich skutków, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6. Naszego, a przez nas cudzego posiadania, zaciągania, oraz otrzymywania w spadku, za karę, dla wyrównania energii, z karmą, z doświadczeniami Duszy -na skutek wszelkich umów, porozumień, ratując swoją skórę, swoje życie, czyjeś życie, Duszę, Istotę, swoich bliskich, dzieci, rodzeństwo, obcych ludzi przed śmiercią, kalectwem, więzieniem, pobiciem i nie tylko tak, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7. Naszego a przez nas cudzego z chęcią/nie, świadomie/nie oddawania/nie Bogu długów, obciążeń, umów, zniewoleń związanych z wcześniejszymi wcieleniami mojej/cudzej Duszy, zaciągniętymi, podjętymi świadomie/nie, dobrowolnie, pod przymusem, przez przypadek i nie tylko tak, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8. Naszego a przez nas cudzego zawierania/nie, przyjmowania/nie, posiadania/nie długów, obciążeń, umów, zniewoleń, których zawarcie było/nie zatwierdzone min: przypieczętowaniem krwią, uściskiem dłoni, podpisem, kiwnięciem głową, danym słowem, przyrzeczeniem, obietnicą, ślubowaniem, śliną, pieczęcią, cyrografem i nie tylko tak, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9. Naszego a przez nas cudzego posiadania, trzymania umów, zobowiązań, obciążeń, długów, zaciągniętych, podjętych, świadomie, lub nieświadomie, pod przymusem i dobrowolnie, w każdym aspekcie naszego istnienia u innych Dusz, duchów, szamanów, bóstw, wiedźm, znachorek obojga płci, u aniołów, archaniołów, kosmitów, u Jezusa, Wisznu i nie tylko, u planet, kosmosów, wszechświata i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10. Naszych, a przez nas cudzych, posiadanych/nie, trzymanych/nie, doświadczonych/nie, zawiedzionych, złamanych słów, przysiąg, nie oddanych długów, zerwanych umów, zniweczonych kredytów zaufania, niespełnionych obietnic, przyrzeczeń, ślubów i nie tylko tego, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11. Naszego, a przez nas cudzego posiadania/nie, chowania/nie, trzymania/nie długów, umów, obciążeń z innych wcieleń, z wszystkich czasów, z pół czasów, zawartych w każdej przestrzeni, poza przestrzenią, będąc osobą, człowiekiem na planie fizycznym, jako Dusza na planie duchowym, energetycznym, mentalnym i nie tylko takim, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12. Naszego, a przez nas cudzego uświadomienia sobie, przyjęcia do wiadomości że mamy, posiadamy długi, umowy, obciążenia, które nie pochodzą od nas, a są wynikiem działań naszej Duszy, jej wcześniejszych wcieleń/osobowości, oraz że inni mają/nie długi wobec nas, naszej Duszy i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13. Naszej a przez nas cudzej posiadanej, odziedziczonej, przyjętej trudnej karmy (jako efektu niewłaściwych działań wcześniejszych osobowości Duszy, zaciągniętych długów i zobowiązań i nie tylko) która wnosi w nasze życie obciążenia, problemy, drenuje nas z energii, dostarcza frustracji, zniewolenia, ogranicza i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14. Naszego a przez nas cudzego posiadania, trzymania, ukrywania, spłacania, długów, umów zaciągniętych, podpisanych, przypieczętowanych w nieprzytomności, zaćmieniu alkoholowym, narkotycznym, w nawaleniu i nie tylko tak, oraz naszego, a przez nas cudzego zaciągania długów na następne wcielenia, dla następnych pokoleń, namawiania do zaciągania takich długów, obciążeń i nie tylko ich, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15. Naszego a przez nas cudzego, egzekwowania jako egzekutor, komornik, wierzyciel wszelkich rodzajów długów, umów, obciążeń, czerpania z tego zysków materialnych/nie, satysfakcji, właściwego/nie wykonywania swoich powinności, zadań, obowiązków, oraz wykorzystywania/nie swojej wyższości/przewagi w danej sytuacji dla własnych celów, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16. Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, tworzenia/nie, powoływania/nie, bycia/nie strażnikami, weryfikatorami, wierzycielami wszelkich długów, obciążeń, destrukcyjnych umów, zniewoleń i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17. Naszego a przez nas cudzego oddawania/nie, powierzania/nie Bogu Dawcy Życia wszystkich strażników, beneficjentów, weryfikatorów, egzekutorów, wierzycieli i nie tylko wszelkiego rodzaju długów, umów fizycznych, energetycznych/karmicznych i nie tylko takich, oraz naszych takich ról i zadań do bycia strażnikami, weryfikatorami, beneficjentami, egzekutorami, wierzycielami i nie tylko długów, zobowiązań innych ludzi, Dusz, Istot, Bytów, Tworów i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
18. Naszego a przez nas cudzego odmawiania/nie, unikania/nie spłacania, wypowiadania/nie umów, długów, obciążeń, pozbywania się ich, przerzucania na innych ludzi, Dusze, Istoty, Byty, Twory, na Boga, uciekania od odpowiedzialności i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
19. Naszego, a przez nas cudzego odczuwania/nie złości na dusze i jej wcześniejsze wcielenia/osobowości za zaciągnięte długi, obciążenia, za zawarte/nie, zerwane/nie umowy, za wygenerowanie karmy-karmicznych obciążeń które oddziałują na nasze obecne życie, tu i teraz, drenują nas z energii, wprowadzają w życie chaos, trudne sytuacje, ubóstwo, lęki, zamykają nas i nasze Dusze na kontakt, dialog z Bogiem Dawcą Życia, na boskie łaski i miłosierdzie i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
20. Naszego a przez nas cudzego chowania/nie, ukrywania/nie, zatajania/nie przed Bogiem, wszelkich informacji, znamion o posiadanych/zaciągniętych długach, umowach, zobowiązaniach i nie tylko, ze wstydu, z żalu, ze złości, przez pychę, rozbuchane ego, będąc krnąbrnym i upartym, z niechęci do przyznania się do błędu, żeby nie musieć przeprosić, żeby nie złamać danego słowa, przyrzeczenia innym ludziom, Duszom, istotom, Bytom, Tworom i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
21. Naszego a przez nas cudzego z chęcią/nie, świadomie/nie oddawania, powierzania Bogu wszelkich obciążających nas umów, długów, zobowiązań i nie tylko, które przez wiele wcieleń były skrzętnie chowane, ukrywane, zatajane, zamiatane pod dywan, ignorowane, spychane na margines jako mało istotne, drobnostki mało znaczące i nie tylko z takich powodów, a które poprzez kolejne wcielenia mojej Duszy, stawały się coraz większe, trudniejsze, coraz bardziej skomplikowanie i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
22. Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, trzymania/nie umów, długów, obciążeń, które zabierają nam radość, szczęście, spokój, dostatek, błogosławieństwo i łaski Boże, zabierają naszą energię, wpływają pod każdym kątem negatywnie na nasze życie, a przez nas na nasze otoczenie, na obecne wcielenie Duszy, i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
23. Naszego, a przez nas cudzego świadomego/nie, z dobrej własnej nie przymuszonej woli, dobrowolnego/nie, przytomnego/nie przejmowania/nie, na siebie długów, umów, obciążeń innych ludzi, naszych krewnych, przyjaciół, rodziny, Dusz, Istot, bóstw obojga płci i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
24. Naszego a przez nas cudzego posiadania, trzymania, spłacania/nie tu i teraz wszelkich długów, umów, obciążeń, niespłaconych należności za wszelkie usługi i każdą otrzymaną pomoc na każdej płaszczyźnie, w każdej przestrzeni naszego przejawiania się, w każdej formie, pod postacią, np. inicjacji, wybawienia od kłopotów, głodu, choroby, nędzy, śmierci, opresji, za ochronę, nas samych, naszych bliskich, przyjaciół, niewinnych istot i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
25. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, wierzenia/nie że mamy karmę, którą dziedziczymy po swoich przodkach, po rodzicach, po dziadkach i nie tylko po nich, oraz że karma to efekty działań poprzednich osobowości naszej Duszy, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
26. Naszego a przez nas cudzego podpisywania, zawierania, zaciągania i nie tylko długów, umów, zobowiązań, co do których nie mamy świadomości ich prawdziwych, faktycznych, całkowitych, daleko idących konsekwencji, które zostały przed nami zatajone, ukryte, zapisane drobnym druczkiem, pominięte, które mają drugie dno i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
27. Naszej, a przez nas cudzej świadomości/nie iż puste miejsce po oddanych długach, umowach, przysięgach, przyrzeczeniach, obietnicach i nie tylko, należy wypełnić wysoką dobrą wibracją światła i miłości, obfitości, łask Boga Dawcy Życia, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Proszę Cię Boże o wypełnienie pustego miejsca po tym co odchodzi, Twoją Boską energią Miłością, Światłem, dobrobytem i Błogosławieństwem Bożym, tak jak Ty Boże byś to widział
Dziękuję


Dodano : 04-01-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 711 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.