Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Spełnienia medialne, rogi łosiowe - intencje do przemodlenia

W artykule pt. ``Rogate dusze. Wzorce astralnych rogów na głowach``Link opisaliśmy z Moniką rozmaite rodzaje astralnych rogów. Jednym z obciążeń są Rogi Łosia noszone przez ludzkie dusze, widoczne zwłaszcza na głowach urodziwych osób obojga płci. A w tym u spełniających się medialnie, które to osoby są powszechnie znane i odniosły sukces. 
Niekiedy prasa codzienna publikuje ankiety z informacjami, ile procent czytelników zjadłoby kolację z danym medialnym Idolem, a ile nie wygoniło by go/jej z łóżka. 
Jak to widzimy na fotografii, Rogi Łosia mają szerokie łopaty i to przydaje się do celów hm. …, no właśnie.  Temat szerzej omówiony jest w artykule pt.: ``Medialne spełnienia aktorek, śpiewaków. Wzorce obciążeń duchowych`` Link.

 Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]


Autorka Mirka N.

1. Naszego a przez nas i cudzego min. bycia/nie inicjowanymi/nie na min. aktorów, aktorki, bóstwa seksu, osoby medialne, piosenkarzy, śpiewaków, boskie matki i stawania/nie się jako skutek, konsekwencja min. pijakiem, narkomanem, palaczem, bycia/nie min. rozwiązłymi seksualnie, posiadania/nie życia bogatego erotycznie ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2. Naszego a przez nas i cudzego min. uważania/nie, bycia/nie pewnymi, wierzenia/nie, że min. pieniądze, sława, seks przypadkowy rekompensuje/nie nam min. samotność, żal, nieprzytomność, straty jako min. bóstwa, boginie, boskie matki, aktorzy, aktorki, śpiewacy, bóstwa seksu, osoby medialne ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3. Naszego a s przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, że min. wojna i brak mężczyzn, którzy przebywali na wojnie był/nie momentem przełomowym i sposobem, że mogę się min. przebić, zostać sławna, zostać min. aktorką, śpiewaczką, osobą medialną, sławną, bóstwem seksu, pinezkową dziewczyną ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki
4. Naszego a przez nas i cudzego min. bycia/nie min. promowanymi/nie na wszelkie sposoby jako min. aktorki, śpiewaczki, osoby medialne, bóstwa seksu, boginie, boskie matki w min. wszelkich czasopismach, w gazetach, doświadczania/nie, że nasze zdjęcia, wizerunki ale i nie tylko są/nie w ogólnej/globalnej sprzedaży i ogólnodostępne dla wszystkich ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5. Naszego a przez nas i cudzego min. stawania/nie się, bycia/nie pinezkową dziewczyną z uwagi na mocowania plakatów do podłożą i jako skutku min. posiadania/nie licznych znamion min. dla przestrogi dla innych ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6. Naszego a przez nas i cudzego min. bycia/nie pełnienia/nie funkcji min. boga, bóstwa min. seksu jako min. aktorzy, aktorki ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7. Naszego a przez nas i cudzego min. zarabiania/nie, gromadzenia/nie min. pieniędzy jako min. aktorzy, aktorki, śpiewaczki, osoby medialne, boginie, bóstwa seksu, boskie matki poprzez min. handel, sprzedaż min. naszego głosu, wyglądu, energii, talentów, poprzez min. granie, odgrywanie wszelkich min. ról, śpiewanieale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8. Naszego a przez nas i cudzego min. budzenia/nie min. libido, wywoływania/nie min. seksualnych wizji, myśli pragnień, stymulowania/nie seksualnie min. kobiet/mężczyzn(żołnierzy, celibantów, masturbantów, ascetów) jako min. aktorki, aktorzy, śpiewaczki, bóstwa seksu, boskie matki, osoby medialne, boginie ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9. Naszego a przez nas i cudzego min. bycia/nie min. idolem, idolką i posiadania/nie jednocześnie świadomości, że jest to rola bałwochwalczego bóstwa, któremu wielbiciele oddają cześć jak Bogu, wielbią/nie, szanują/nie, kochają/nie ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10. Naszego a przez nas i cudzego min. posiadania/nie, noszenia/nie na głowie ciężkich/nie min. rogów łosiowych wszelkich rozmiarów, wielkości, materiału jako min. aktorzy, aktorki, śpiewacy, bóstwa seksu, boskie matki, boginie osoby medialne jako zbiorników na min. spermę, wydzieliny mężczyzn, męskich duszy min. masturbantów, ascetów, celibantów, żołnierzy, kapłanów, wielbicieli i wszelkich innych oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11. Naszego a przez nas i cudzego min. bycia/nie których min. wizerunki, zdjęcia min. służą/nie do min. masturbacji, celów erotycznych, rozładowania napięcia seksualnego jako min. aktorki, aktorzy, śpiewaczki, bóstwa seksu, boginie, boskie matki, osoby medialne ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12. .Naszego a przez nas i cudzego min. zgadzania/nie się, wyrażania/nie zgody na min. rozładunek, masturbację przy min. naszych/cudzych zdjęciach, wizerunkach jako min. dusza/osobowość duszy min. aktora, śpiewaczki, boskiej matki, bogini, bóstwa seksu, osoby medialnej ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13. Naszego a przez nas i cudzego min. gromadzenia/nie na min. rogach łosiowych, we wzelkich zbiornikach, garnkach w min. ukryciu/otwarcie spermy, wydzielin min. mastrubantów, celibantów, ascetów, żołnierzy ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14. Naszego a przez nas i cudzego min. pokazywania/nie, obnoszenia/nie się z min. naszymi/cudzymi piersiami, pochwami, nogami, szyjami, brzuchami, pośladkami okrywanymi częściami ciała jako min. śpiewaczki, aktorzy, aktorki, boskie matki, bóstwa seksu, boginie, osoby medialne ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15. Naszego a przez nas i cudzego min. noszenia/nie, zakładania/nie, posiadania/nie min. rogów łosiowych a na nich zbiorników ze spermą by min. być znanym/nie politykiem, wodzem, dowódcą, popieranym/nie akceptowanym/nie wszędzie, lubianym/nie, szanowanym/nie i z wszelkich innych pobudek ale i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 06-01-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 340 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.