Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Stres i jego skutki- intencje do przemodlenia

Opracowała Ewa Gospodarczyk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

1. Naszego a przez nas cudzego rozróżniania, zauważania różnych form stresu a w tym: stresu fizycznego, psychicznego, organizacyjnego i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2. Naszego a przez nas cudzego zauważania/nie, rozumienia/nie oznak stresu fizycznego, takich jak: przyspieszone bicie serca, bladość, napięcie mięśni, drżenie rąk, zmiany ciśnienia krwi, suchość w gardle i w ustach, bezsenność, ból głowy i nie tylko, oraz naszej a przez nas cudzej świadomości/nie że nad takimi reakcjami organizmu, najczęściej nie mamy kontroli, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3. Naszego a przez nas cudzego zauważania/nie, rozumienia/nie oznak stresu psychologicznego, powstającego w wyniku ciągłych powtarzających się zdarzeń, gdzie siła tego stresu jest uzależniona od naszych/cudzych indywidualnych predyspozycji do radzenia/nie sobie ze stresem, naszej/cudzej chęci/nie do wyuczenia reakcji na taki właśnie stres, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4. Naszego a przez nas cudzego zauważania/nie, rozumienia/nie oznak stresu organizacyjnego, postrzeganego jako sposób w jaki my/inni radzimy sobie w życiu jako jednostka, w naszej/cudzej samoocenie, w pojmowaniu własnej osoby i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5. Naszej a przez nas cudzej świadomości/nie, rozumienia/nie że każdy rodzaj stresu wpływa na powstawanie zmian w organizmie na poziomie fizycznym, psychicznym, organizacyjnym i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6. Naszego a przez nas cudzego zauważania/nie, rozpoznawania/nie oznak stresu na poziomie funkcji fizycznych, gdzie stres może wywołać zmiany w ciele fizycznym, dolegliwości psychomotoryczne, oraz różne problemy zdrowotne, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7. Naszego a przez nas cudzego zauważania/nie, rozpoznawania/nie oznak stresu na poziomie psychicznym, gdzie nadmierny i długotrwały stres może wywoływać lęki, depresję, odcięcie się od rodziny, znajomych, przyjaciół, wyalienowanie ze społeczeństwa i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8. Naszego a przez nas cudzego zauważania/nie, rozpoznawania/nie oznak stresu na poziomie organizacyjnym, gdzie działanie takiego stresu wpływa niekorzystnie na komunikację międzyludzką, wyniki w pracy, motywację, a także może się przyczynić do pojawienia takiego zjawiska jak wypalenie zawodowe i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9. Naszego a przez nas cudzego zauważania/nie, rozpoznawania/nie, rozumienia/nie stresu psychicznego i fizjologicznego, gdzie stres psychiczny wywołany zostaje/nie przez bodziec zewnętrzny lub wewnętrzny (stresor), co powoduje/nie powstanie napięcia emocjonalnego, które prowadzi/nie do ogólnej mobilizacji organizmu, a długotrwałe działanie takiego stresu może skutkować zaburzeniami w funkcjonowaniu organizmu, wyczerpaniem, chorobami psychosomatycznymi i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10. Naszego a przez nas cudzego zauważania/nie, rozpoznawania/nie, rozumienia/nie stresu fizjologicznego, który objawia/nie się przez ogół zmian powstających w wyniku różnorodnych czynników uszkadzających, np. zranienie, oziębienie, przegrzanie i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11. Naszego a przez nas cudzego zauważania/nie, rozumienia/nie że stres może pojawić się bez określonej przyczyny, gdy nie istnieje żadne realne zagrożenie, a w naszym/cudzym umyśle mogą pojawić się obawy, troski, lęki dotyczące/nie powodzenia/nie w pracy, w domu, w związku, w życiu i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12. Naszego a przez nas cudzego zauważania/nie, rozumienia/nie że stres może pojawić się i towarzyszyć sytuacjom, wydarzeniom pozytywnym, takim jak, awans, podwyżka, wyróżnienie, oświadczyny, poród, podróż i nie tylko, gdzie taki rodzaj stresu motywuje i dodaje sił, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13. Naszego a przez nas cudzego rozumienia/nie tego że stres może być mobilizujący, oraz destrukcyjny, gdzie stres mobilizujący ma działanie pozytywne, jedynie wtedy kiedy występuje rzadko, wówczas stanowi napęd do działania, podejmowania wyzwań i stawiania czoła trudnym zadaniom, stres mobilizujący wspomaga koncentrację, refleks, wyostrza zmysły, sprawia że mózg działa wydajniej, jest motywatorem, natomiast stres negatywny może skutkować bezsennością, apatią, płaczliwością, niecierpliwością, gniewem, przesadnymi reakcjami, depresją, cierpieniem, dezintegracją i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14. Naszego a przez nas cudzego rozumienia/nie tego że stres zarówno pozytywny jak i negatywny w ten sam sposób aktywuje organizm człowieka, a różnice pojawiają się jedynie w sensie psychologicznym, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15. Naszego a przez nas cudzego rozumienia/nie, zauważania/nie że z roku na rok tempo życia wzrasta, a wraz z nim pojawiają się efekty uboczne m.in. stres, gdyż każdego dnia podlegamy/nie coraz to nowym wymaganiom, ograniczeniom, naciskom i nie tylko, którym to często/nie jest trudno sprostać, czy pogodzić się z nimi, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16. Naszego a przez nas cudzego rozumienia/nie, doświadczania/nie stresu w życiu codziennym, w pracy, w domu, w podróży, w kontaktach z bliskimi, z obcymi, w samotności i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17. Naszego a przez nas cudzego, rozumienia/nie, zauważania/nie sytuacji stresowych, które charakteryzują się negatywnymi uczuciami o dużym natężeniu (lęk, złość, wrogość- wszystkie destrukcyjne uczucia), które wywołują dyskomfort fizyczny i psychiczny, któremu towarzyszą zmiany w organizmie na poziomie fizjologicznym i biochemicznym, wywołującym zakłócenie równowagi pomiędzy wymaganiami a możliwościami ich spełnienia, oraz przeszkadza w normalnym sposobie reagowania i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
18. Naszego a przez nas cudzego reagowania/nie na stres na trzy sposoby:
-negatywnie (Dystres)
-pozytywnie, (Eustres)
-neutralnie, (Neustres) (stres dla nas neutralny, dla innych może być negatywny lub pozytywny), oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
19. Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, odkrywania/nie, zauważania/nie stresu ukrytego, który pozostaje niezauważony dzięki możliwości adaptacji naszego/cudzego organizmu do otaczających warunków, m.in. do zimna, do ciepła, do ciemności, do życia na nizinach/wyżynach, do szkodliwych warunków życia i nie tylko, aby ograniczyć/nie szkodliwe działanie tegoż stresu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
20. Naszego, a przez nas cudzego zauważania/nie pierwszych oznak stresu, m.in. szybsze bicie serca, kłopoty z pamięcią, kłopoty z koncentracją, apatia, nerwowość, bezsenność/nadmierna senność, drażliwość, brak apetytu/napady głodu, odczuwanie na przemian ciała-zimna, i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
21. Naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie skutków długotrwałego stresu, m.in. jako osłabiony system immunologiczny, gdzie podczas długotrwałego stresu jest produkowany kortyzol, przez co zmniejsza się produkcja białych ciałek krwi, oraz zdolność organizmu do wytwarzania przeciwciał i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
22. Naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie skutków długotrwałego stresu, m.in. jako starzenie się skóry, uszkodzone DNA, rozpad kolagenu, zwiotczenie, nierówny koloryt, trądzik, atopowe zapalenie skóry, zmiana części mózgu, które regulują emocje i samokontolę i nie tylko to, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
23. Naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie skutków długotrwałego stresu, m.in. jako zaostrzenie chorób z autoagresji m/in. Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), cukrzyce typu 1 i inne, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
24. Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie zjawiska zwanego zmęczeniem nadnerczy, które jest wywołane długotrwałym przebywaniem pod wpływem stresu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
25. Naszego, a przez nas cudzego uświadomienia/nie sobie że nad stresem można/nie zapanować, przez poznanie samego siebie, zauważenie tego co wywołuje u nas zdenerwowanie, dysharmonię, drażliwość i nie tylko, oraz zaobserwowanie/nie, poznanie/nie reakcji ciała, psychiki na stresogenne czynniki i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
26. Naszego, a przez nas cudzego uświadomienia/nie sobie jacy jesteśmy, zaakceptowania/nie siebie takimi jacy jesteśmy, docenienie/nie siebie, rozwinięcie/nie w sobie asertywności czyli umiejętności wyrażania uczuć, myśli, pozytywnego myślenia, wyrażania się, patrzenia na siebie i otaczający nas świat i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
27. Naszej, a przez nas cudzej chęci/nie do proszenia o pomoc i odczuwania/nie z tego powodu wstydu, czy zażenowania, zdenerwowania chęci/nie do rozmowy z bliską osobą, aby się wygadać, wypłakać aby napięcie opadło, a stres został zneutralizowany i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
28. Naszej, a przez nas cudzej, chęci/nie, umiejętności, braku umiejętności do odreagowania w sytuacji stresogennej, m.in. poprzez czytanie książki, uprawianie sportu, relaksacyjną kąpiel, spacer, kino, uprawiając aerobic, idąc na zabieg masażu, słuchając muzyki i nie tylko tak, aby poświęcić/nie czas na przyjemności, hobby, na to co lubimy robić i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
29. Naszej, a przez nas cudzej umiejętności, braku umiejętności do odnajdywania, zauważania sposobów na zrelaksowanie się, odprężenie, rozluźnienie mięśni, dotlenienie organizmu, obniżenie podwyższonego ciśnienia, uspokojenie serca, wyrównanie rytmu serca, na spokojny sen i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
30. Naszego a przez nas cudzego stosowania/nie w celu odprężenia medytacji, technik oddechowych, jako skutecznego sposobu na zredukowanie stresu i wszelkich jego skutków, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
31. Naszej, a przez nas cudzej świadomości, braku świadomości, że choroba, zła dieta (brak witamin, minerałów), wysoko przetworzona żywność, zatrute pożywienie i woda, zbyt częste spożywanie posiłków, za dużo cukru wywołują stres naszego organizmu, oraz chęci/nie do stosowania zdrowej żywności, witamin, minerałów, głodówek, utrzymywania ciała w dobrej kondycji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
32. Naszej, a przez nas cudzej umiejętności, braku umiejętności radzenia/nie sobie z każdego rodzaju, jakości, wielkości, długotrwałym, krótkotrwałym stresem, zdenerwowaniem, dysharmonią i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
33. Naszego a przez nas cudzego poszukiwania/nie, odnajdywania/nie, rozumienia/nie tego co jest dla nas spokojem, równowagą, harmonią, dla organizmu homeostazą, podążania/nie za intuicją, głosem Boga Dawcy Życia, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
34. Naszej, a przez nas cudzej chęci/nie, oraz świadomej zmiany stylu życia, myśli, zachowań, aby uniknąć ekspozycji na długotrwały stres, który jest destrukcyjny dla naszego organizmu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
35. Naszego, a przez nas cudzego świadomego/nie, dobrowolnego/nie, w transach hipnozach, kodowaniach i nie tylko tak, przyjmowania/nie, posiadania/nie programów, umów i nie tylko dotyczących doświadczania długotrwałego, destrukcyjnego stresu i jego skutków w obecnym wcieleniu i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
36. Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie strażników, weryfikatorów, beneficjentów ofiar i nie tylko wszelkiego rodzaju, wielkości, jakości, pochodzenia stresu, oraz bycie/nie strażnikami, weryfikatorami, beneficjentami, ofiarami i nie tylko wszelkiego rodzaju, wielkości, jakości, pochodzenia stresu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
37. Naszego, a przez nas cudzego z chęcią/nie, świadomie/nie oddania/nie, powierzenia/nie Bogu wszelkich naszych stresów, traum, problemów i ich skutków, objawów, które są odczuwalne w ciele, w psychice, bądź które dopiero mogą się zmaterializować, zamanifestować pod postacią dysfunkcji, chorób w ciele fizycznym, bądź urazów psychicznych i nie tylko tak, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

Część informacji zaczerpnięta z internetu

 

 

 


Dodano : 04-02-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 412 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.