Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Wolna wola - intencje do przemodlenia

Opracowała Dorota Wilk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1. Naszego, a przez nas cudzego m.in. z własnej/nie woli, świadomego/nie, na trzeźwo/nie, przytomnego/nie m.in. wypowiadania/nie, odczuwania/nie i odpowiednio nie odczuwania wolnej woli, jako aktu swobodnego wolnego wyboru pozytywnego/nie, prawego/nie, czynienia dobra/nie i nie tylko oraz naszego i przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
2. Naszego, a przez nas cudzego m.in. z własnej/nie woli, świadomego/nie, na trzeźwo/nie, przytomnego/nie m.in. wypowiadania/nie, swojej woli jako naszej chęci, pragnienia, żądzy, wyboru, które mogą/nie współistnieć z wszechmogącym i wszystkowiedzącym Bogiem, Bogiem Dawcą Życia, bóstwami, guru, Duszami, Ludźmi, Istotami, Bytami, Tworami wysuwającym w stronę człowieka pewne nakazy, czy powinności moralne i nie tylko oraz naszego i przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
3. Naszego, a przez nas cudzego m.in. z własnej/nie woli, świadomego/nie, na trzeźwo/nie, przytomnego/nie m.in. wypowiadania/nie, uważania wolnej woli jako ograniczenia fizycznego ( okowy czy więzienia), jako ograniczenia społeczne (np. groźba kary czy potępienia), jako ograniczenia umysłu (np. kompulsje, fobie, choroby neurologiczne czy predyspozycje genetyczne) i nie tylko oraz naszego i przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
4. Naszego, a przez nas cudzego m.in. z własnej/nie woli, świadomego/nie, na trzeźwo/nie, przytomnego/nie m.in. wypowiadania/nie, wolnej woli jako koncepcji, dogmatów, religijnych, przepisów prawnych, poglądów etycznych i naukowych i nie tylko oraz naszego i przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
5. Naszego, a przez nas cudzego m.in. z własnej/nie woli, świadomego/nie, na trzeźwo/nie, przytomnego/nie m.in. wypowiadania/nie, traktowania/nie, korzystania/nie z wolnej woli w prawie, która wiąże się z kwestią odpowiedzialności karnej za swoje czyny i nie tylko oraz naszego i przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
6. Naszego, a przez nas cudzego m.in. z własnej/nie woli, świadomego/nie, na trzeźwo/nie, przytomnego/nie m.in. wypowiadania/nie, w etyce jako następstwa idei wolnej woli dotyczącej kwestii, czy indywidua, osobnicy, mogą być moralnie odpowiedzialne za swe czyny i nie tylko oraz naszego i przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
7. Naszego, a przez nas cudzego m.in. z własnej/nie woli, świadomego/nie, na trzeźwo/nie, przytomnego/nie m.in. wypowiadania/nie, m.in. poglądu, iż wola człowieka jest wolna, a temat ten jest od wielu wieków przedmiotem debaty i dyskusji, czy jest to zgodne z prawdą, oraz jak w ogóle zdefiniować wolną wolę, w jaki sposób i od czego wola miałaby być wolna i nie tylko oraz naszego i przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
8. Naszego z moją Duszą i całą naszą Istotą a przez nas cudzego we wszelkich płciach na rozmaite sposoby z wszelkich przyczyn doświadczania/nie dokonywania/nie własnych wyborów bez ograniczeń ze strony różnych czynników dla naszego świadomego/nie kształtowania/nie m.in. wszelkich poglądów, idei, bez ograniczeń, wpływów, korzyści, strat w sposób m.in. logiczny, konsekwentny, moralny, przyzwoity oraz odpowiednio nielogiczny, amoralny, nieprawy i nie tylko oraz naszego i przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
9. Naszego, a przez nas cudzego m.in. z własnej/nie woli, świadomego/nie, na trzeźwo/nie, przytomnego/nie, rozumnego/nie m.in. wypowiadania/nie wolnej woli jako możliwej/nie, prawdziwej/nie, fałszywej/nie, liberalnej/nie, swobodnej/nie i nie tylko oraz naszego i przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
10. Naszego, a przez nas cudzego m.in. z własnej/nie woli, świadomego/nie, na trzeźwo/nie, przytomnego/nie m.in. korzystania/nie z wolnej woli, którą zostaliśmy obdarzeni przez Boga, czyli możliwością samodzielnego podejmowania decyzji, gdzie ani Bóg, ani nikt inny, ani przeznaczenie nie rządzi naszym życiem i nie tylko oraz naszego i przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
11. Naszego, a przez nas cudzego m.in. z własnej/nie woli, świadomego/nie, na trzeźwo/nie, przytomnego/nie m.in. uznawania, że „Bóg jest wszechmocny, to znaczy, że Jego mocy nikt ani nic nie ogranicza (*Hioba 37:23; Izajasza 40:26), nie używa On jednak tej mocy, by wszystkim kierować”, narzucać komukolwiek swoja wolę i nie tylko oraz naszego i przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
12. Naszego, a przez nas cudzego m.in. z własnej/nie woli, świadomego/nie, na trzeźwo/nie, przytomnego/nie m.in. uznawania, że „Bóg Dawca Życia dał ludziom wolną wolę, język i oczy, uszy, umysł i serce zdolne do myślenia, napełnił ich wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył” i nie tylko oraz naszego i przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
13. Naszego, a przez nas cudzego m.in. z własnej/nie woli, świadomego/nie, na trzeźwo/nie, przytomnego/nie m.in. korzystania z wolnej woli, która ograniczona jest naturalnymi możliwościami, posiadania zdolności wybierania, jak również odpowiedzialności dokonywania mądrych, dobrych, rozważnych, dojrzałych wyborów i odpowiednio złych, szkodliwych, szalonych, nie przemyślanych, pochopnych i nie tylko oraz naszego i przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
14. Naszego, a przez nas cudzego m.in. z własnej/nie woli, świadomego/nie, na trzeźwo/nie, przytomnego/nie m.in. korzystania z wolnej woli, oraz rozważania, czy nasza "działalność" wbrew przykazaniom bożym skazuje na karę, na potępienie, czy działania nas, człowieka rzeczywiście zależą od nas samych, czy w istocie posiadamy wolną wolę? i nie tylko oraz naszego i przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
15. Naszego, a przez nas cudzego m.in. z własnej/nie woli, świadomego/nie, na trzeźwo/nie, przytomnego/nie m.in. korzystania z wolnej woli oraz rozumienia/nie „czy zniewolona jest wolna wola, skoro Bóg stworzył człowieka na swój obraz, co oznacza, że człowiek miał wolność do podejmowania decyzji i wyborów, zgodnie ze swoją wolną wolą oraz po co Bóg ogranicza człowiekowi wolną wolę swoimi zakazami” i nie tylko oraz naszego i przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
16. Naszego, a przez nas cudzego m.in. z własnej/nie woli, świadomego/nie, na trzeźwo/nie, przytomnego/nie m.in. korzystania z wolnej woli oraz rozumienia/nie, że „wolna wola oznacza, że człowiek sam decyduje o swoich czynach i nie jest całkowicie zdeterminowany przez los, instynkty czy siły wyższe” w tym Boga Dawcę Życia, bóstwa, boginie, Boskie Matki, archanioły, Ludzi Istoty Byty Twory, kosmitów, zwierzęta i nie tylko oraz naszego i przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
17. Naszego, a przez nas cudzego m.in. z własnej/nie woli, świadomego/nie, na trzeźwo/nie, przytomnego/nie m.in. korzystania z wolnej woli oraz rozumienia/nie, że konieczne jest rozróżnienie pomiędzy działaniem z własnej woli, kiedy się jest sprawcą i działaniem wymuszonym, kiedy się jest pokrzywdzonym, ofiarą i nie tylko oraz naszego i przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
18. Naszego, a przez nas cudzego m.in. z własnej/nie woli, świadomego/nie, na trzeźwo/nie, przytomnego/nie m.in. korzystania z wolnej woli oraz rozumienia/nie, że wolna wola i niewolna wola to naiwna bajka, że nie istnieje i należy traktować ją faktycznie, nie w oderwaniu od rzeczywistości pełnej nakazów, zakazów, przepisów, praw, norm, zasad, ustaleń, umów, uzgodnień, paktów, traktatów, przymierzy i nie tylko oraz naszego i przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
19. Naszego, a przez nas cudzego m.in. z własnej/nie woli, świadomego/nie, na trzeźwo/nie, przytomnego/nie m.in. korzystania z wolnej woli oraz rozumienia/nie, że wolna wola to brak fizycznych ograniczeń, to stan psychiki, umysłu, stan psychologiczny, to nieprzewidywalność, złudzenie, iluzja, fikcja, nasza, cudza wyobraźnia, postawa moralna i nie tylko oraz naszego i przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
20. Naszego, a przez nas cudzego m.in. z własnej/nie woli, świadomego/nie, na trzeźwo/nie, przytomnego/nie m.in. korzystania z wolnej woli oraz rozumienia/nie, że wolna wola jest/nie jest to pogląd i kwestia filozoficzna, jako koncepcja pragmatycznie użyteczna, wygodna, łatwa w obsłudze, stosowana powszechnie i nie tylko oraz naszego i przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
21. Naszego, a przez nas cudzego m.in. z własnej/nie woli, świadomego/nie, na trzeźwo/nie, przytomnego/nie m.in. korzystania/nie z wolnej woli oraz rozumienia/nie, że wolna wola to wszelkie stanowiska religijne* (dogmaty), naukowe, fizyczne, świadomie/nie stosowane, narzucane dla pewnych korzyści/strat i nie tylko oraz naszego i przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
(* m.in. stanowiska starożytne, chrześcijańskie kościoła katolickiego, świadków Jehowy, religie wschodu, hinduizmu, buddyzmu, islamu, inne teologie)
22. Naszego, a przez nas cudzego m.in. z własnej/nie woli, świadomego/nie, na trzeźwo/nie, przytomnego/nie m.in. korzystania z wolnej woli poprzez wszelkie nasze i cudze oddziaływania/nie, wpływania, podpięcia i wzorce wszelkiego rodzaju, znaczenia, rangi, wymiaru istoty: bóstwa, bogów, półbogów, Boskie Matki, Jezusa, wszelkich pomocników, strażników, weryfikatorów, ochraniarzy, opiekunów oraz wszelkich ponoszonych strat, uzyskanych korzyści i nie tylko oraz naszego i przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.

 


Dodano : 06-02-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 410 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.