Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Objawienia Św. Jana – zakończenie. Intencje do przemodlenia.

Zestawiła Agata Pająk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania wszelkich plag objawionych Św. Janowi oraz ich wszelkich skutków i wierzenia, że została oczyszczona skażona wszeteczeństwem ziemia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
2. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania wielkiej radości tłumu w niebie, radującego się, że Bóg prawdziwie i sprawiedliwie osądził wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
3. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, że 24 starców i cztery postacie upadły i oddały pokłon Bogu siedzącemu na tronie, a od tronu rozległ się głos mówiący: „chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy jego, którzy się go boicie, mali i wielcy” i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
4. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, że liczny tłum, mówił, że „oto Pan, Bóg Wszechmogący, objął panowanie, weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka i oblubienica jego przygotowała się i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
5. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, że oblubienicy Baranka dano się przyoblec w czysty lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
6. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że „błogosławieni, którzy zostali zaproszeni na weselną ucztę Baranka” i wierzenia, że to prawdziwe Słowa Boże i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
7. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że pokłon należy oddawać Bogu, a nie tym, którzy mają świadectwo Jezusa, którym to świadectwem jest duch proroctwa i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
8. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że w otwartym niebie, na białym koniu siedzi Wierny i Prawdziwy, który tak się nazywa, bo sądzi sprawiedliwie i sprawiedliwie walczy, oczy ma jak płomień ognia, a na jego głowie liczne diademy, imię swoje ma wypisane, lecz nie zna go nikt, tylko on sam, oraz, że jest on ubrany w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego jest Słowo Boże i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
9. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że za istotą na biały koniu podążają wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały basior i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
10. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że istota na białym koniu ma wychodzący z ust ostry miecz, którym miał pobić narody, a rządzić będzie nimi laską żelazną, on sam też toczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogacego, a na szacie ma wypisane imię „ Król królów i Pan panów” i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
11. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że na ucztę Baranka zapraszały anioły m.in. wszystkie ptaki latające środkiem nieba, aby jadły ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzy i ciała koni i ciała ich jeźdźców i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
12. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że zostali pojmani zwierzę oraz fałszywy prorok, czyniący cuda, którymi zwodził tych, co przyjęli znamię zwierzęcia i zostali oni obaj wrzuceni żywcem do płonącego jeziora ognistego, gorejącego siarką, a pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
13. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że anioł zstąpił z nieba, z kluczem od otchłani i miał wielki łańcuch w swojej ręce i pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan i związał go na tysiąc lat i wrzucił do otchłani i zamknął i położył na nim pieczęć na tysiąc lat, po czym musi zostać wypuszczony na krótki czas i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
14. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że na tronach usiedli ci, którym dano prawo sądu, a także zebrali się ci, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz ci, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu i jego posągowi i nie przyjęli znamienia na czoło i rękę swoją i m.in. wierzenia, doświadczania, promowania, że ożyli oni i panowali z Chrystusem przez 1000 lat i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
15. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat oraz wierzenia, promowania, że jest to pierwsze zmartwychwstanie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
16. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że błogosławiony i święty jest ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, oraz, że nad takim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
17. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że po dopełnieniu się tysiąca lat wypuszczony został szatan z więzienia swego i wyszedł, aby zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga i zgromadzić je do boju, a ich liczba jest jak piasek morski i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
18. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że zgromadzeni przez szatana ruszyli na ziemię jak długa i szeroka i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane i spadł z nieba ogień i pochłonął ich i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
19. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że diabeł, który zwodził narody został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków

Sąd ostateczny
20. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że na wielkim białym tronie siedzi ten, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
21. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że przed białym tronem stali umarli, wielcy i mali i księgi zostały otwarte, a także została otwarta inna księga, księga żywota i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
22. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że wydało morze umarłych, którzy się w nim znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy się w nich znajdowali i zostali oni osadzeni, każdy wg uczynków swoich i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
23. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że i śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego, a jezioro ogniste to druga śmierć i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
24. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że kto nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków

Nowe niebo i nowa ziemia
25. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że po sądzie ostatecznym przeminęły pierwsze niebo i pierwsza ziemia i morza także już nie było i nastały nowe niebo i nowa ziemia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
26. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że po sądzie ostatecznym powstało miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, jako „ przybytek Boga między ludźmi”, w którym będzie mieszkać Bóg z ludem swoim, oni będą ludem jego a sam Bóg będzie z nimi i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
27. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że w nowym Jeruzalem Bóg otrze wszelką łzę z oczu ludu swego i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu nie będzie albowiem pierwsze rzeczy przeminęły i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
28. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że Ten, który siedzi na białym tronie rzekł m.in.„ oto wszystko nowym czynię” oraz „ stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródeł wody żywota. Zwycięzca odziedziczy wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga” i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków

Nowe Jeruzalem
29. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami pokazał Św. Janowi oblubienicę, małżonkę Baranka, święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
30. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że święte Jeruzalem ma chwałę Bożą, jego blask podobny jest do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ i ma ono potężny i wysoki mur, dwanaście bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona 12 plemion izraelskich i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
31. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że święte Jeruzalem ma od wschodu trzy bramy i od zachodu trzy bramy i od południa trzy bramy i od pół nocy trzy bramy oraz m.in. mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, na nich 12 imion 12 apostołów Baranka, a te kamienie są ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami, a 12 bram to 12 pereł, a każda brama z jednej perły, ulica miasta zaś to szczere złoto, jak przeźroczyste szkło i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
32. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że w nowym, świętym Jeruzalem nie ma świątyni, albowiem Pan, Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz Baranek, a miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły, oświetla je, bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek oraz m.in. nie wejdzie do miasta nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
33. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że jest rzeka wody żywota, czysta jak kryształ wypływająca z tronu Boga i Baranka a na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki są drzewa żywota, rodzące 12 razy, wydające, co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
34. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że nie będzie już nic przeklętego, będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą i będą oglądać jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach i nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
35. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać oraz, że błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi (objawień) i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
36. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że nie trzeba pieczętować słów proroctwa tej księgi, albowiem czas jest bliski i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków

37. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że, kto czyni nieprawość, niech czyni, a kto brudny niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niechaj dalej czyni sprawiedliwość, a kto święty niechaj dalej się uświęca i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
38. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że Jan miał przekazać „ oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu wg jego uczynku. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwa i czynią je i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
39. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że Jezus wysłał anioła jego, aby poświadczył w zborach, że „ Jan jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna” i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
40. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, a w tym wg Objawień Św. Jana, że zakazano pod karą zmieniać słowa tego objawienia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków


Dodano : 12-02-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 413 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.