Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Jaszczury astralne – intencje do przemodlenia

Zestawiła Agata Pająk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

1. Naszego a przez nas cudzego panicznego lękania się jaszczurów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
2. Naszego a przez nas cudzego metodycznego badania zagadnienia istnienia jaszczurów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
3. Naszego a przez nas cudzego oskarżania jaszczurów o wszystko, co złe na tym świecie, na Ziemi i poza nią i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
4. Naszego a przez nas cudzego właściwego i odpowiedni niewłaściwego interpretowania, rozumienia problemu z jaszczurami, m.in. z uwagi na to, iż wykracza to poza standardowy poziom świadomości oraz wykracza poza dualistyczny sposób myślenia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
5. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że istnieją istoty zwane jaszczurami (reptilianami) i są to pełnoprawne istoty we Wszechświecie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
6. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że jaszczury, (reptilianie) pochodzą z linii ewolucyjnej pochodzącej z czasów, kiedy we Wszechświecie nie funkcjonowały jeszcze wartości, które my teraz uznajemy za cenne i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
7. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że jaszczury, (reptilianie) są istotami funkcjonującymi na starych algorytmach, które nie są już teraz pożądane oraz zrozumienia, że istoty te istnieją i nie są winne temu, że w takim układzie zostały powołane do życia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
8. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że jaszczury, (reptilianie) chcą się również rozwijać, oraz mają do tego prawo i robią to i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
9. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że jaszczury, (reptilianie) uważane są za wcielone zło, ale nie wszystkie jaszczury są skrajnie złe, wg naszego pojęcia zła i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
10. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że jaszczury, (reptilianie) są istotami czwartej gęstości, podległymi istotom z gęstości piątej, znanej na Ziemi pod nazwą Anunaki i pochodzącym z bardzo starej cywilizacji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
11. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że Anunaki wcielają się teraz w różne ciała i różne cywilizacje oraz, że przeważają w nich istoty dążące do rozkładu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
12. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że jaszczury, (reptilianie) pochodzą z egregorów rozprzestrzenionych po całej galaktyce, a ich przedstawiciele żyją zarówno na czwartej jak i na trzeciej gęstości oraz, że jest wiele planet zamieszkałych przez istoty ze starych ścieżek ewolucyjnych, których cechą jest specyficzna fraktalna rozbudowa, czyli nadbudowywanie fraktala istoty do środka i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
13. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że nadbudowywanie fraktala istoty do środka powoduje zasysanie informacji, oraz, że mechanizm taki był potrzebny, kiedy życie i świadomość dopiero powstawały i jest on pierwszym, koniecznym etapem strukturalizacji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
14. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że zasysanie informacji daje efekt skupienia wyłącznie na sobie, czyli egoizmu, oraz, że Istota taka nie ma pojęcia o tym, że można zwracać uwagę na innych, a jedyną, dostępną jej możliwością jest postępowanie według tego, nadanego programu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
15. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że
Program ten każe istocie wybierać sytuacje służące wyłącznie jej dobru oraz, jest ona nastawiona na forsowanie własnego pomysłu na istnienie oraz przeżycie własne za wszelką cenę a także, innych ocenia również według swojego podejścia i nie wyobraża sobie, że można inaczej i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
16. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że istota z programem zasysania informacji jest, więc podejrzliwa i wszystkich posądza o niecne zamiary, dlatego, że sama taka jest i inaczej nie potrafi myśleć oraz, że jakiejkolwiek współpracy, czy poświęcenia własnego interesu nie należy się po niej spodziewać i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków.
17. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że pakiet programowy jaszczura jest zbudowany na bazie podstawowych instynktów przetrwania i jest to program prymitywnego drapieżnika i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
18. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że u ludzi instynkty te umieszczone są w pniu mózgu, czyli w tzw. mózgu gadzim i jest to pierwotny mózg, który jest ewolucyjną zaszłością dla istot wyższych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
19. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że gady funkcjonują na pierwotnych algorytmach Wszechświata oraz, że algorytmy te wybierają wyłącznie dążenie do przetrwania za wszelką cenę i nie wchodzą w rachubę względy społeczne, które są wyższą formą funkcjonowania istoty i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
20. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że wyższe formy powstają w toku ewolucji i są jej efektem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
21. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że skoro istota powstała w egregorze o takim programie, to trudno winić ją za to, że taka jest i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
.
22. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że istota o programie jaszczura miała pecha, że powstała w takim miejscu i czasie, oraz, że Istota jest programem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
23. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że tzw. wolna wola Istnieje tylko w minimalnym procencie, m.in. Średnio - w światach materialnych od 0% do 10%, a Ilość wolnej woli, jaką dysponuje jednostka jest uzależniona od poziomu jej świadomości, Im wyższy poziom świadomości, tym większy poziom wolnej woli i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
24. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że w ludzkiej cywilizacji wolną wolę na poziomie 10% ma zaledwie kilkaset osób oraz, że Nie jest jednak aż tak źle, ponieważ w ograniczeniach dotyczących wolnej woli uwzględnione są wszystkie aspekty środowiska, w tym rodzaj ciała, warunki fizyczne na planecie, wymagania ścieżki ewolucyjnej i jeśli odrzucimy wyjściowe ograniczenia środowiska i będziemy rozpatrywali tylko warianty wyboru postępowania, w zakresie dostępnych możliwości, to zakres wolnej woli będzie większy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
25. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że ludzie mają wolny wybór, co, do jakości fizycznej wcielenia, czyli w zakresie pozycji społecznej, jakości ciała, dobrobytu, talentów i nie tylko i mogą sobie je wybierać, planować, programować i odpowiednio, doświadczenia, że tak nie jest i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
26. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że tylko istoty, dusze na najwyższym poziomie rozwoju programują sobie, mogą programować dla siebie wcielenie, ale także im nie wychodzi to w pełni skutecznie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
27. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że jesteśmy i odpowiednio nie jesteśmy winni swojego losu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
28. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że ponosimy winę za nasz los oraz obwiniania o to, ten los siebie/innych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
29. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, zrozumienia, doświadczania, że wmówiono nam/innym poczucie winy za nasz/cudzy los oraz, że jest to manipulacja jaszczurów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
30. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że niektórym nieszczęśnikom wcielonym w jaszczurzą ścieżkę rozwoju udaje się przekroczyć egoizm i pójść dalej w rozwoju i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
31. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że znajdujemy się, jesteśmy na jaszczurzej ścieżce ewolucyjnej i naszego zejścia z tej ścieżki i pójścia dalej w rozwoju i odpowiednio trwania na tej trudnej ścieżce i wobec tego podążania do rozkładu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków

32. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, tkwienia na jaszczurzej ścieżce ewolucyjnej, i doświadczania, że my/inni nie znamy ani radości, ani miłości, ani nie mamy dostępu do wzniosłych uczuć oraz życia na bazie lęku, strachu i przemocy, w stanie beznadziejności i dążenia do pełnej śmierci, nawet nie wyobrażając sobie, że może być inaczej i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
33. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że dążący do rozkładu, upadku występują we wszystkich ścieżkach ewolucyjnych, ale w ścieżkach jaszczurzych jest ich szczególnie dużo i są oni odbierani przez istoty rozwijające się w pozytywnym kierunku, jako wcielenie zła, ponieważ sieją zagładę, lęk i cierpienie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
34. Naszego a przez nas cudzego doświadczania, rozumienia, że dążącym do rozkładu może stać się każdy, kto popełni jakiś kardynalny błąd w rozwoju, a w tym nie musi to być straszny czyn, a wystarczy nieharmonijny rozwój czy też przesadzanie w dążeniu do mistrzostwa w jakiejś dziedzinie, co powoduje jednostronny rozwój zaburzający równowagę istoty do tego stopnia, że nie może ona utrzymać swojej egzystencji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
35. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że wszechświat nie potępia dążących do rozkładu, ale są oni potrzebni, ponieważ m.in. cofają źle złożoną materię na pierwszą gęstość i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
36. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że jaszczurze egregory są na wielu planetach tworząc jaszczurze cywilizacje, m.in. unię pięciu cywilizacji w Orionie i Kasjopei i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
37. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, rozumienia, że jaszczurze cywilizacje bardzo chętnie komunikują się z Ziemianami przekazując im „dobre rady”, przekazy, wg, których wielu ludzi ukształtowało swój światopogląd i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
38. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że cywilizacja ziemska jest również cywilizacją jaszczurzą i bycia świadomymi, że nie była ona powołana do istnienia w jaszczurzych programach, ale jest pod ich wpływem od 300000 lat, przy czym tylko niektóre egregory są tutaj czysto jaszczurze, ale pozostałe i tak zostały zarażone jaszczurzymi wartościami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
39. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, rozumienia, że wcielający się na Ziemi nie mieli wyboru i musieli egzystować w tych warunkach i usiłować się rozwijać mimo wszystko, przy czym istotom rozwijającym się było tutaj zawsze bardzo trudno i musiały godzić się na dwuznaczne układy, czego możliwą pozytywną stroną było rozszerzenie opcji myślowych, dające pożywkę dla świadomości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków

40. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, rozumienia, że najwięcej jaszczurzych wartości jest w egregorach religijnych, a w tym m.in. dogmatyzm, nietolerancja, agresja wobec innowierców, cierpiętnictwo, męczeństwo, i nie tylko, jakie są typowymi wartościami jaszczurzymi, a patriotyzm i nacjonalizm są ich pochodnymi i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
41. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że zawołanie „Bóg, honor, ojczyzna” to kolejna konsekwencja jaszczurzego sposobu myślenia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
42. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, rozumienia, że istnieje również egregor, w którym główną wartością jest pożądanie oraz, że wg autorów, twórców tego egregoru pożądanie miało być napędem ewolucyjnym i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
43. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że istota, dla której główną wartością jest pożądanie, dąży do władzy, posiadania, zaspokojenia swoich hedonistycznych potrzeb, nie patrząc na skutki takiego postępowania, a ze względu na swoją nieugiętość, konsekwencję i bezwzględność osiąga swoje cele, ale nie jest przyjemna w odbiorze przez inne istoty, bycia takimi, pozostawania w relacjach lub pod wpływem takich istot i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
44. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że istnieje na Ziemi również egregor, który można nazwać egregorem męczenników i zakłada on rozwój poprzez męczeństwo i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
45. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania pecha bycia w towarzystwie męczenników, dla których całe życie to jeden wielki koszmar, a w dodatku myślą, że są święci, a w efekcie okazuje się, że jest przeciwnie, oraz naszego bycia takimi istotami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
46. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, bycia świadomymi, że jaszczury są istotami wcielającymi się w trzecia i czwarta gęstość, a Ziemię opanowały jaszczury z czwartej gęstości, oraz, że przez setki lat z czwartej gęstości manipulowały życiem i umysłami ludzi, a przede wszystkim zniszczyły DNA ludzi, rozbijając jego dwie nici i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
47. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że człowiek pierwotnie miał cztery nici trzeciogęstościowego DNA i te nieistniejące w tej chwili helisy umożliwiały ludziom odbiór drugiej i czwartej gęstości i znacznie większy wgląd we własny umysł oraz łączność ze swoją częścią na piątej gęstości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
48. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że w tej chwili prawie nikt z ludzi /niewielu, mało, nikt, wszyscy ma świadomość istnienia umysłu, a ludzie myślą, że ich umysł ogranicza się do mózgu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
49. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że fałszywa, nieprawdziwa, niekompletna jest prawie cała nauka, gdyż nie uwzględnia szerszego spektrum rzeczywistości, niż ta postrzegana okrojonymi przez redukcję DNA zmysłami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
50. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że ograniczenie postrzegania, zostało zrobione m.in. po to, aby skutecznie manipulować ludźmi, aby stworzyć takie warunki, aby manipulowani nie zorientowali się w tym, a następnie, aby pozbawić manipulowanych możliwości postrzegania, i wówczas, bez jego wiedzy zrobić z nim wszystko i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
51. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że pozbawieni możliwości postrzegania i zmanipulowani ludzie myślą, że tak ma być, bo nie widzą, że ktoś wtrąca się w ich życie oraz naszego bycia takimi ludźmi i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
52. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, bycia świadomymi, że jaszczury żywią się materią czwartej gęstości a odpowiednio uformowanej materii dostarczają im umysły ludzkie pobudzone do emocji, ponieważ takie umysły wyrzucają z siebie mnóstwo cząstek, którymi żywią się jaszczury, a są to m.in. emocje negatywne, m.in. złość, nienawiść, agresja, ponieważ te dostarczają odpowiednich cząstek i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
53. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, bycia świadomymi, że jaszczury stworzyły świat w taki sposób, żeby generował takie właśnie emocje, a także, że z tego mechanizmu korzysta wiele istot, niekoniecznie jaszczurzych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
54. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że są istoty, które żywią się wydzielinami emocji uznawanych przez nas za pozytywne, takimi jak egzaltacja, sentymentalizm, źle rozumiana miłość i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
55. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że jaszczury z czwartej gęstości sterowały życiem na Ziemi, a w tym w ich gestii panowania były m.in. polityka, ekonomia, demografia, rujnujący przemysł i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
56. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że jaszczury z czwartej gęstości pomagały swoim ziomkom w zdobywaniu władzy i pieniędzy oraz zagwarantowały sobie najlepsze pozycje w strukturach tego świata, m.in. w celu stworzenia takich warunków na Ziemi, aby zagwarantować jaszczurom produkcję potrzebnej materii na czwartej gęstości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
57. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że jaszczury urządziły naszą cywilizację (ziemską) najgorzej dla nas jak się dało dla mieszkańców planety, tworząc i powodując wszelkiego rodzaju patologie, w sposób odwrotny od tego, jak być powinno, mogło i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
58. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że dla mieszkańców planety Ziemia warunki są fatalne i zawsze tak było, ale dla jaszczurów warunki są świetne i korzystne, m.in. produkcja materii na czwartej gęstości jest ogromna dzięki temu, że ludzie tutaj głównie cierpią i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
59. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że jaszczurów nie ma już w czwartej gęstości, ponieważ ich koalicja przegrała wielką wojnę galaktyczną i zostały zmuszone do opuszczenia m.in. Ziemi oraz, ich algorytmy są likwidowane i istoty nie będą się już wcielały w takie ścieżki ewolucyjne i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
60. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że jaszczurów na czwartej gęstości już nie ma, ale żyje nadal jaszczurze plemię na trzeciej gęstości, czyli w naszym świecie i są to ludzie pochodzący z typowych jaszczurzych egregorów lub wcielone same jaszczury, o wyższym poziomie świadomości niż ci z egregorów, i zajmują oni często kluczowe stanowiska w strukturach władzy, są prezydentami, szefami rządów, dyktatorami, właścicielami banków, koncernów przemysłowych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
61. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że wcielone jaszczury, dzięki specjalnym genom, w które są wyposażeni mogą nawiązywać bezpośredni kontakt ze swoimi mocodawcami na czwartej gęstości i to oni załatwiali im prominentne stanowiska i aranżowali sytuacje na tym świecie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
62. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że z czwartej gęstości sterowanie światem materialnym jest łatwe, oraz, że to, co do tej pory działo się na Ziemi było wyreżyserowane przez jaszczury z czwartej gęstości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
63. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że ludzie z jaszczurzej opozycji nie mieli najmniejszych szans, chyba, że jako podwójni agencji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
64. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że wielu wybitnych i znaczących dla historii postaci funkcjonowało w jaszczurzym systemie, ale rozsadzając go od środka oraz, że taka była realizowana polityka piątej i szóstej gęstości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
65. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że polityka realizowana z poziomu piątej i szóstej gęstości była odbierana, jako walka dobra ze złem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
66. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że wszyscy ludzie na planecie Ziemia są jaszczurzym plemieniem, i m.in. posiadają spreparowaną przez jaszczury matrycę genetyczną, a zepsute, dwuniciowe DNA jest wyposażone w geny gwarantujące wysoki poziom agresji, umysłową tępotę, lenistwo, skłonność do fiksowania się umysłu, co gwarantuje dalej, gwarantowało utrzymanie niskiego poziomu świadomości i ludzie raczej się nie zorientują, w jakim świecie żyją, co jest celem jaszczurów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
67. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że ponad 90% ludzkiej populacji żyje w totalnej nieświadomości, a w dodatku ludzie sami popierają swoje ograniczenie i wręcz walczą o swoje prawo do niego, a na wszelkie próby uświadomienia reagują agresywnie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
68. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że taka sytuacja, która jest wynikiem sprytnego zaprogramowania umysłów, gwarantuje niewolnicze porządki i pełną nieświadomość i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
69. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że pod pojęciem jaszczurów rozumie się następujące typy bytowania m.in.
1. Jaszczury na czwartej gęstości.
2. Jaszczury wcielone w ludzkie ciała.
3. Jaszczury z czwartej gęstości chwilowo opętujące ludzkie umysły za świadomą zgodą tych ludzi lub opętujące ich siłą, poza tym manipulujące umysłami całej ludzkości zarówno indywidualnie jak i zbiorowo.
4. Jaszczurze plemię, czyli wszyscy ludzie z tej generacji ewolucyjnej, posiadający jaszczurzą matrycę genetyczną na trzeciej gęstości - okrojone DNA
i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
70. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że jaszczurów na czwartej gęstości już nie ma i w związku z tym nie będzie nowych opętań, ale są jaszczury wcielone, które jedna nie będą wspierane z czwartej gęstości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
71. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że, pomimo, że nie ma jaszczurów w czwartej gęstości, pozostaje ludzkość z dwuniciowym DNA i matrycą tępego niewolnika i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
72. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że około 10 % ludzi potrafi zneutralizować matrycę genetyczną swoim poziomem świadomości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
73. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że ok. 90 % ludzi funkcjonuje według jaszczurzych programów i nie ma najmniejszego zamiaru z nich zrezygnować, a odprogramować ich można jedynie poprzez zmianę oprogramowania na czwartej gęstości, co podobno w tej chwili się robi, lecz tylko niektórzy z tych 90% zdołają bez uszkodzenia umysłu podłączyć się pod te nowe programy a reszta zostanie w ogóle bez oprogramowania i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
74. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, rozumienia, że algorytm to „przepis” na wykonanie czynności oraz, że Wszechświat jest zbiorem współdziałających algorytmów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków

75. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, rozumienia, że egregor jest to pole materialno-informacyjne o określonej charakterystyce informacji oraz, że w egregorze powstaje matryca dla istot wcielonych na gęstościach trzeciej i czwartej, a także, że na Ziemi ludzkie egregory, to np. narodowe, religijne, zawodowe, państwowe, o różnych preferencjach mentalnych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
76. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, rozumienia, że fraktal to sposób nadbudowywania się materii we Wszechświecie i jest on figurą składającą się z wielu mniejszych, takich samych figur jak zbiorcza i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
77. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, rozumienia, że gęstość są to obszary Wszechświata o bardzo różniącej się fizyce, tworzą one jednak spójną całość tworząc jednocześnie Wszechświat i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
78. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, doświadczania, promowania, że jest siedem gęstości, a w tym m.in.: pierwsza – „baza materiałowa” dla Wszechświata.
Druga – „baza” energetyczna i budulcowa dla trzeciej gęstości.
Trzecia – świat, w którym żyjemy. Plan ewolucyjny dla istot.
Czwarta – na niej mamy umysły. Jest to również plan ewolucyjny.
Piąta - tutaj są ciała najwyższe istot indywidualnych i bazowe egregory dla światów.
Te gęstości są materialne tylko, że zbudowane z materii o właśnie różnej gęstości.
Szósta i siódma – są niematerialne. Jest to obszar nazywany czystym duchem. Przebywają tam jednak istoty indywidualne (na gęstości szóstej) i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków

Na podstawie: Artykułu Joanny Rajskiej
(strona Dawid Icke)
„Polecam wszystkim, którzy przespali ostatni wykład gościa specjalnego RBC – Krzysztofa Rogali (redmuluc) –
Mówi on o okultyzmie wśród globalnej elity – tajemniczych rytuałach, symbolach i magii. Nie zabraknie także kwestii dowodów na istnienie Reptilian i ich związków z nami.”

W ramach komentarza Artykuł Joanny Rajskiej

 


Dodano : 12-02-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 415 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.