Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Nauka języka obcego - intencje do przemodlenia

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

1. Naszego a przez nas cudzego posiadania w mózgu odpowiedniej,nieodpowiedniej między innymi budowy, rozmiaru, wielkości,umiejscowienia obszaru odpowiedzialnego, nieodpowiedzialnego za rozumienie i posługiwanie się mową, oraz naszego i cudzego doświadczania, niedoświadczania tego wszelkich skutków
2. Naszego a przez nas cudzego posiadania w lewej półkuli mózgu odpowiedniej, nieodpowiedniej między innymi budowy, rozmiaru, wielkości, umiejscowienia ośrodka Broki odpowiedzialnego, nieodpowiedzialnego między innymi za produkcję mowy i dzięki któremu być, nie być w stanie między innymi przetwarzać wyrazy i wymawiać zgłoski, oraz naszego i cudzego doświadczania, niedoświadczania tego wszelkich skutków
3. Naszego a przez nas cudzego posiadania w lewej półkuli mózgu odpowiedniej, nieodpowiedniej między innymi budowy, rozmiaru, wielkości, umiejscowienia ośrodka Wernickiego odpowiedzialnego, nieodpowiedzialnego między innymi za rozumienie, nierozumienie mowy i tym samym rozumieć, nie rozumieć wyrazy, zdania, oraz naszego i cudzego doświadczania, niedoświadczania tego wszelkich skutków
4. Naszego a przez nas cudzego posiadania, nieposiadania w mózgu odpowiedniej, nieodpowiedniej budowy, rozmiaru, wielkości, umiejscowienia kory motorycznej, która jest, nie jest odpowiedzialna, nieodpowiedzialna między innymi za poruszanie ust, języka co pozwala,nie pozwala na artykułowanie dźwięków, mówienie, oraz naszego i cudzego doświadczania, niedoświadczania tego wszelkich skutków
5. Naszego a przez nas cudzego posiadania, nieposiadania, w mózgu odpowiedniej, nieodpowiedniej budowy, rozmiaru, wielkości, umiejscowienia kory słuchowej,która otrzymuje, nie otrzymuje, informacje z ucha i stanowi, nie stanowi wewnętrzny system odniesienia mowy, oraz naszego i cudzego doświadczania, niedoświadczania tego wszelkich skutków
6. Naszego a przez nas cudzego bycia, niebycia biologicznie, genetycznie, duchowo przegotowanym, nieprzygotowanym, przystosowanym, nieprzystosowanym do nauki języków,dzięki temu nie musieć, musieć uczyć się gramatyki, aby się nią posługiwać, oraz naszego i cudzego doświadczania, niedoświadczania tego wszelkich skutków
7. Naszego a przez nas cudzego słuchania, niesłuchania języka, aby pobudzić, nie pobudzić uczenie się, oraz naszego i cudzego doświadczania, niedoświadczania tego wszelkich skutków
8. Naszego a przez nas cudzego uczenia się, nieuczenia się drugiego lub więcej języków przez to między innymi uzyskać efekt turbo doładowania dla całego mózgu, a tym samym lepiej, nie lepiej, gorzej, nie gorzej, radzić sobie z wieloma zadaniami naraz, szybciej, nie szybciej, wolniej, nie wolniej dopasować się do wymagających warunków, lepiej, nie lepiej, gorzej, nie gorzej rozwiązywać zadania werbalne, oraz naszego i cudzego doświadczania, niedoświadczania tego wszelkich skutków
9. Naszej a przez nas cudzej nauki, nie nauki języka obcego, a tym samym osiągać, nie osiągać między innymi lepsze, nie lepsze, gorsze, nie gorsze wyniki, między innymi w szkole, na studiach, w pracy, w życiu, oraz naszego i cudzego doświadczania, niedoświadczania tego wszelkich skutków
10. Naszego a przez nas cudzego uczenia się języków obcych, aby między innymi zarabiać więcej o 27% przy znajomości jednego języka, a także zarabiać 3 razy więcej przy znajomości 3 języków, niż osoby nie znające w ogóle języków obcych, oraz naszego i cudzego doświadczania, niedoświadczania tego wszelkich skutków
11. Naszego a przez nas cudzego uczenia się języków obcych synchronizując, nie synchronizując półkule mózgowe podczas nauki tak, aby lewa półkula była,nie była aktywna między innymi podczas mówienia, a prawa półkula brała, nie brała udziału w przetwarzaniu, nieprzetwarzaniu między innymi brzmienia czy melodyki języka, oraz naszego i cudzego doświadczania, niedoświadczania tego wszelkich skutków
12. Naszego a przez nas cudzego stosowania,niestosowania w przerwach nauki, między innymi ćwiczeń synchronizujących półkule, takich jak żonglowanie, ruchy naprzemienne czy pisanie obiema rękami naraz,a tym samym zwiększenia, niezwiększenia, zmniejszenia, niezmniejszenia między innymi przepływu informacji między półkulami , oraz naszego i cudzego doświadczania, niedoświadczania tego wszelkich skutków
13. Naszego a przez nas cudzego posiadania, nieposiadania ściśle wyspecjalizowanych między innymi dwóch ośrodków w mózgu odpowiadających, nieodpowiadających za mówienie czyli ośrodka Broka odpowiedzialnego, nieodpowiedzialnego za produkcje mowy i ośrodka Wernickiego odpowiedzialnego, nieodpowiedzialnego za rozumienie mowy, a także posiadania, nieposiadania wspomagających, nie wspomagających ośrodków motorycznego i słuchowego, które zajmują się ruchową i słuchową koordynacją mówienia, oraz naszego i cudzego doświadczania, niedoświadczania tego wszelkich skutków
14. Naszego a przez nas cudzego posiadania ośrodka Borki mocno, nie mocno, słabo, nie słabo, połączonego, niepołączonego z korą motoryczną i odpowiadającego, nieodpowiadającego za mówienie i dlatego aby nauczyć się, nie nauczyć się mówić w obcym języku nie wystarczy, wystarczy tylko pomyśleć o danym słowie, zdaniu, ale należy, nie należy je powtórzyć na głos, oraz naszego i cudzego doświadczania, niedoświadczania tego wszelkich skutków
15. Naszego a przez nas cudzego posiadania ośrodka Werneckiego połączonego, niepołączonego z korą słuchową, dlatego aby nauczyć się języka obcego należy, nie należy, dużo, nie dużo, mało, niemało słuchać w tym języku by ten sposób osłuchać się, nie osłuchać się z melodią języka a także chłonąć, nie chłonąć zwroty i słówka nieświadomie, oraz naszego i cudzego doświadczania, niedoświadczania tego wszelkich skutków
16. Naszego a przez nas cudzego skupiania się, nieskupiania się na nauce zwrotów w obcym języku, a nie na nauce gramatyki, oraz naszego i cudzego doświadczania, niedoświadczania tego wszelkich skutków
17. Naszego a przez nas cudzego stwarzania odpowiednio bogatego, nie bogatego, środowiska w którym rozmawia się w danym języku ( filmy, gry, wyjazd itp.), aby zapewnić odpowiednie pobudzenie dla mózgu, tak aby między innymi śnić w danym obcym języku, oraz naszego i cudzego doświadczania, niedoświadczania tego wszelkich skutków
18. Naszego a przez nas cudzego posiadania, nie posiadania mózgu między innymi elastycznego, plastycznego i nie tylko takiego co pozwala, nie pozwala na rozpoczęcie nauki języka bez względu na wiek, oraz naszego i cudzego doświadczania, niedoświadczania tego wszelkich skutków
19. Naszego a przez nas cudzego podkręcania, niepodkręcania, motywowania,niemotywowania siebie i innych do nauki, nie nauki języka obcego, aby w ten sposób między innymi radzić sobie z wieloma zadaniami, myśleć i reagować błyskawicznie, być, nie być bardziej elastycznym, mieć, nie mieć lepsze oceny w szkole i na studiach, czuć się bardziej pewnym siebie, zarabiać 2-3 razy więcej, oraz naszego i cudzego doświadczania, niedoświadczania tego wszelkich skutków
Na podstawie strony: www.szybkanauka.pro Spisała Barbara Kubik


Dodano : 12-02-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 410 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.