Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Pranie mózgu, indoktrynacja – intencje do przemodlenia

Autor Konrad Jaszowski

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
1.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że "pranie mózgu", zwane również „reformą myśli”, w potocznej świadomości funkcjonuje dla opisania bardzo silnych oddziaływań manipulacyjnych że jest to metoda manipulacyjna prowadząca do nagłej i dramatycznej zmiany przekonań i wartości, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że "pranie mózgu" nie jest techniką ani szczególną, ani odmienną, lecz umiejętnie zastosowanym zestawem, sekwencją powszechnie znanych pojedynczych zdarzeń manipulacyjnych prowadzącą do całkowitej indoktrynacji ofiary połączonej z utratą przez nią tożsamości, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że "pranie mózgu" zmierza, w swej najprostszej i najbardziej prymitywnej formie, do „przetrącenia psychicznego kręgosłupa”, wywołania lęku, niepokoju, poczucia słabości i beznadziei, co spowoduje, że poddany temu procesowi człowiek będzie posłuszny i niezdolny do buntu, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że procesy "prania mózgu", noszą różne nazwy m.in. logomachia, wymuszana indoktrynacja, psychiczna i społeczna reedukacja, gwałtowne przeszkalanie, zniewalanie umysłu, narzucona perswazja, przewarunkowywanie osobowości czy zmiany sposobu myślenia, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że elementy "prania mózgu" w różnych formach, były stosowane już od setek lat przez władców, polityków oraz przywódców ruchów społecznych i religijnych, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że techniki "prania mózgu" należą do długiej tradycji perswazji przymusowej, której często/nie towarzyszyły tortury że w celu wydobycia zeznań od podejrzanych o przestępstwo stosowane były, chociaż jeszcze niepowszechnie, już starożytnym Egipcie, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że współcześnie przez "pranie mózgu" rozumie się szereg różnych zabiegów i działań stosowanych w celu dokonania zmiany przekonań, nastawień, światopoglądu oraz innych elementów struktury osobowości, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że indoktrynacja była stosowana zawsze/nie i wszędzie/nie tam, gdzie istnieje podział społeczny na warstwy rządzące i rządzone że jest narzędziem dokładnie każdej formacji politycznej czy religijnej stojącej (lub zamierzającej stać) u władzy że Ci, którzy rządzą (lub którzy chcą rządzić) pragną narzucić pozostałym swój sposób myślenia i swój sposób interpretacji rzeczywistości, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że Indoktrynacją nazywa się proces wpajania postaw, idei że wtym celu stosuje się szereg praktyk edukacyjnych oraz propagandowych, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że ważne/nie w indoktrynacji jest świadomie pomijanie informacji na temat przeciwnych idei, kierunków od tych promowanych, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że indoktrynacja prowadzona jest przez elity społeczne jako środek kontroli społeczeństwa że nie musi być związana z przymusem, ale wyraża wpływy że określenie to stosuje się często w odniesieniu do państw totalitarnych, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że jako przykład zastosowanej indoktrynacji w systemie totalitarnym przestawić można przedstawić młodzieżową organizację Hitlerjugend że młodzieży wpajano uczucia wyższości, honoru oraz wytrzymałości a dziewczęta przygotowywano do jednej słusznej roli jaką miało być pełnienie obowiązków niemieckich żon oraz matek, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że innym przykładem jest Korea Północna w której dzieci już od najmłodszych lat wychowywane są w duchu ideologii komunistycznej że w szkołach prowadzone są w tym celu specjalne przedmioty jak np. „dzieciństwo wielkiego wodza”, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że termin indoktrynacja odnieść można także do religii, w których proces ten polegał na przekazywaniu „jedynej słusznej wiary” przy jednoczesnej krytyce innych poglądów że pomija się jakiekolwiek tezy krytyczne dla tej "jedynej słusznej wiary", i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że indoktrynacją nazywa się również wojskowe wstępne psychologiczne przystosowanie żołnierzy w trakcie szkolenia, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że ostatecznym celem indoktrynacji jest sterowanie sposobem, w jaki indywidualny człowiek odbiera i ocenia otaczającą go rzeczywistość, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że indoktrynacja zawsze dotyczyć będzie całościowego systemu jego poglądów i przekonań że dzięki odpowiedniego typu działaniom na podświadomość, dzięki pewnym strategiom językowym indoktryner wpływa na umysł i osąd człowieka tak, by on sam formułował wygodne dla indoktrynera poglądy, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
18. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że indoktrynacja jest świadomym działaniem - działaniem nie liczącym się z wewnętrzną wolnością człowieka że ingeruje w nasz wewnętrzny system wartości i przekształca go tak, byśmy interpretowali i oceniali rzeczywistość społeczną zgodnie z czyimś, z góry ustalonym planem, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
19. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że w konsekwencji, działania człowieka zindoktrynowanego stają się nie tylko przewidywalne, ale i sterowalne i właśnie dlatego, że indoktrynacja godzi w wolność i niezależność sądów - a zatem najgłębszą godność człowieka - powinna być przez nas rozpoznawana i zdecydowanie zwalczana, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
20. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że istota indoktrynacji polega na tym, abyśmy za własne uznali sądy i opinie z góry przez kogoś ustalone że nasze sądy różnią się od siebie, ponieważ każdy z nas ma nieco odmienną wizję rzeczywistości, inaczej mówiąc, każdy z nas ocenia dostępne mu informacje w oparciu o swój własny system wartości że poza tym informacje, na podstawie których wydajemy sądy, zazwyczaj nie pokrywają się w pełni, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
21. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że obiektywna informacja i nasza własna, wewnętrzna wizja rzeczywistości, do której ją odnosimy - to dwa niezbędne elementy, stanowiące podstawę autonomicznego sądu że dysponując INFORMACJĄ o danym fakcie czy zjawisku, dokonujemy jej OCENY na podstawie posiadanego przeze nas SYSTEMU WARTOŚCI że nasz system wartości stanowi zatem pryzmat, przez który oceniamy posiadaną aktualnie informację, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
22. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że celem indoktrynerów jest taka ingerencja w nasz proces myślenia, byśmy, nie mając tego świadomości, wydawali sądy zgodnie z ich wolą że indoktrynacja oddziałuje na każdy z wymienionych tu elementów m.in. manipuluje przekazem informacyjnym, wpływa na nasz wewnętrzny system wartości, a jej właściwym celem zawsze będzie wydawana przez nas ocena zjawisk, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
23. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że dobrym manipulatorem jest ten, kto potrafi w taki sposób podać informację, aby istota ją przetwarzająca wyciągnęła z góry przewidziany i ustalony wniosek, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
24. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że język jest podstępnym mechanizmem, potrafi bowiem przekazać informację nie tylko w warstwie, w której zdanie o czymś "mówi", w warstwie treści, którą odbieramy w sposób świadomy, ale również w płaszczyźnie głębiej położonej - w płaszczyźnie założeń, które tkwią u podstaw zdania a nazywamy je supozycjami, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
25. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że dla przykładu: supozycją zdania "Kowalski przestał brać łapówki" jest twierdzenie "Kowalski brał łapówki" że takie samo twierdzenie tkwi u podstaw drugiego zdania "Nieprawda, że Kowalski przestał brać łapówki" że oba te zdania - choć jedno jest zaprzeczeniem drugiego - przekazują nam tę samą ukrytą informację, mianowicie taką, że "Kowalski brał łapówki", i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
26. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że supozycje nie muszą być fałszywe, mogą jednak być fałszywe i musimy być na to szczególnie uczuleni, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
27. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że indoktrynacja wykorzystuje naszą naturalną potrzeba emocjonalnego dążenia ku temu, co dobre, właściwe, pożądane i odrzucania tego, co złe, niesłuszne, krzywdzące że manipulując odpowiednio ładunkiem emocjonalnym, indoktrynerzy pokazują nam dokładnie co mamy odrzucać, a co popierać, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
28. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że indoktrynacja nie musi jednak polegać na prostym wskazywaniu nam, co mamy popierać, a co odrzucać, że niekiedy daje się nam pozór wyboru, jak np. w zawołaniu: Wolicie chować się tchórzliwie za kieckami kobiet, czy jak mężczyźni ruszycie bronić słusznej sprawy? Sami wybieramy, co wolimy. Być zniewieściałymi "tchórzami" czy "bronić słusznej sprawy", i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
29. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że indoktrynacja wdziera się w nasz system wartości za pomocą tak zwanych definicji i argumentacji perswazyjnych że definicje perswazyjne to zabiegi językowe, których celem jest manipulacja ładunkiem emocjonalnym słowa, treścią tego słowa lub dwoma tymi rzeczami naraz, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
30. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tyko że indoktrynacja w sposób bezwzględny wykorzystuje naturalne dążenie człowieka ku temu co dobre i ucieczkę od tego co złe, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 24-04-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 584 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.