Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Trzeźwe, twórcze myślenia - intencje do przemodlenia

 

Opracowała Małgorzata Krata

 Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że aktywność twórcza przekształcająca „pijane” nawyki pomaga osiągnąć zdrowie psychiczne i jest dobrym sposobem samorealizacji
2. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że alkoholizm to "taki sposób istnienia na świecie, kiedy człowiek umieszcza alkohol pomiędzy sobą a światem, z którym musi się co dzień zmagać" oraz, że alkoholizm czy inne uzależnienie jest "chorobą istnienia w świecie”
3. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że trzeźwość można pojmować jako taki sposób istnienia, kiedy miedzy światem a moim istnieniem nie ma alkoholu, bądź innego środka uzależniającego.
4. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że człowiek trzeźwy nie lokuje sensu życia w akcie picia, ćpania, odurzania się i nie ma wrażenia, iż bez alkoholu czy innej substancji uzależniającej jego świat pozbawiony jest sensu
5. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że trzeźwość to nie tylko stan abstynencji, niepicia, bardziej lub mniej świadomego zamykania oczu na alkohol lecz jest pewnym stanem ducha, stylem życia lub postawą, w której trzeźwe są myśli, emocje i zachowania.
6. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że trzeźwość oznacza tez odpowiedzialność i dojrzałość
7. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że można wyróżnić dwa rodzaje trzeźwości: 1)trzeźwość jako postawę i ogólną wartość życia oraz 2)trzeźwość jako proces trzeźwienia, czyli zdrowienia poprzez utrwalanie zachowań abstynenckich oraz pogłębiania procesów poznawania siebie i uczenia się sposobów interpretacji siebie i świata.
8. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że postawa trzeźwości dopuszcza/nie używanie alkoholu, gdyż cechuje ludzi, istoty nie uzależnionych od tej substancji, natomiast w procesie trzeźwienia całkowita abstynencja jest tutaj warunkiem koniecznym i niezbędnym.
9. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że trzeźwość jako postawa polega na tym, iż nie ulegamy alkoholowi (jak i zresztą innym substancjom), nie zaspokajamy dzięki niemu lub poprzez niego żadnych istotnych potrzeb emocjonalnych i społecznych, nie traktujemy jako pośrednika w rozwiązywaniu problemów i katalizatora rozwoju duchowego.
10. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że trzeźwość oznacza trzeźwe myślenie
11. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że kto myśli "trzeźwo", myśli w sposób dociekliwy, pozbawiony uprzedzeń i wygodnego etykietowania, nie ulega łatwo destrukcyjnym emocjom, zachowuje świeżość swoich spostrzeżeń i wyciąga zazwyczaj trafne wnioski
12. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że ten kto myśli trzeźwo ten myśli racjonalnie, choć racjonalizm nie wypełnia tego rodzaju myślenia
13. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że na miano trzeźwego zasługuje bardziej ktoś, kto czasem pije alkohol, ale nie traci zdolności trzeźwego myślenia, niż niejeden nawiedzony abstynent, patrzący na świat w sposób uprzedzony, pełen stereotypów, starający się zbawić ludzkość i nie dostrzegający przy tym, iż zbawienia wymaga jego rodzina.
14. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, iż myślenie trzeźwe i twórcze jest procesem rozwiązywania problemów o charakterze otwartym, tzn. takich, które mają wiele możliwości rozwiązań.
15. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że myślenie trzeźwe i twórcze to proces, który prowadzi do powstania wytworów dotąd nieznanych, a zarazem użytecznych dla pewnej grupy osób bądź tylko dla osoby twórcy jak m.in wiersz, stołek do siedzenia, nowy sposób spędzania czasu wolnego lub dostrzeżenie czegoś, czego do tej pory nie widzieliśmy, np. piękna muzyki klasycznej lub zachodu słońca nad morzem.
16. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że procesy trzeźwego myślenia twórczego sprowadzają się często do następujących czynników i operacji jak m.in. płynność i giętkość myślenia a także wrażliwość na problemy, oryginalność myślenia i nie tylko
17. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że twórczo i trzeźwo myślący człowiek nie ma problemów z wymyślaniem dużej liczby i to różnorodnych jakościowo, interesujących rozwiązań, nie trwa przy jednych i tych samych schematach myślenia i nie trzyma się z fiksacyjną zapalczywością tych samych sposobów radzenia sobie z problemami a także jest elastyczny i giętki, dostosowuje swe pomysły do rodzaju zadań i warunków.
18. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że człowiek trzeźwo i twórczo myślący potrafi tworzyć rozwiązania rzadkie w danej grupie osób, a przy tym zaskakujące i niekonwencjonalne.
19. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że trzeźwe, przytomne i twórcze pomysły są adekwatne do wymogów danej sytuacji, nie tracą z nią związków są więc sensowne, "trzeźwe", czego nie można powiedzieć o wielu "radosnych" pomysłach różnych mniej lub bardziej znanych twórców profesjonalnych
20. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że trzeźwe i twórcze myślenie i wrażliwość na problemy to zdolność krytycznego dostrzegania wad, luk, braków i niedostatków w ludzkich działaniach i rzeczach.
21. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że trzeźwe myślenie polega również na pomysłach co by można zrobić lepiej lub piękniej bez ulegania mirażom starych nawyków.
22. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że trzeźwo i twórczo myśląca istota, Dusza, człowiek jest wrażliwy na problemy, dociekliwy i trzeźwy, nie ulega przyzwyczajeniom choć mogą być one dla niego nader miłe, np. nie pije, by poprawić sobie "widzenie" i nie bierze narkotyków, by pobudzić inwencję twórczą.
23. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że trzeźwo, twórczo myśląca istota zadowala się tym, co ma i co jest mu dane w sposób naturalny, a motywację znajduje w zaciekawieniu problemem i w samym tworzeniu a także w oświeceniu, w Bogu
24. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że człowiek twórczy umie połączyć w swym umyśle dwa lub więcej pomysłów, a następnie uzyskać z nich trzecią, nową jakość, chce uniknąć starych, zużytych i męczących sposobów działania jak również omija przeszkody intelektualne, zagradzające drogę do nowych, lepszych rozwiązań.
25. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że w swym umyśle człowiek twórczy często przekształca różnorodne idee i pomysły, bądź też same przedmioty, prowadzi eksperymenty myślowe, wymyśla niezwykłe fabuły, scenariusze i czasem dowcipy, nie nakłada sobie gorsetu hamującego wyobraźnię, bo tak "nie wypada" lub "nie wolno" i jest jak dziecko w swych poszukiwaniach myślowych, dzięki temu powstają nowe rzeczy i nowe idee.
26. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że pełna trzeźwość, czyli postawa dojrzałej odpowiedzialności i odpowiedzialnej dojrzałości, nie może się obyć bez procesów myślenia twórczego i bez wykorzystania potencjalnych możliwości i zdolności intelektualnych czy artystycznych
27. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że trzeźwemu, twórczemu myśleniu towarzyszy dążenie do coraz lepszego samopoznania i większej dojrzałości poglądów, które cechują proces zdrowienia osób uzależnionych, powinny towarzyszyć próby tworzenia oryginalnych wytworów i wizji działań, codziennych i niedzielnych, zwyczajnych (np. spacer w coraz to inne miejsce), jak i odświętnych (np. wczasy w coraz to innym regionie kraju).
28. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że iż aktywność twórcza przekształcająca "pijane" nawyki pomaga osiągać zdrowie psychiczne i jest dobrym sposobem samorealizacji
29. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że bez trzeźwości i bez twórczości dnia codziennego trudno człowiekowi znaleźć przyjemności w życiu i jednocześnie rozwijać się - trudno więc stać się autorem własnego życia.
30. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że tym różni się człowiek trzeźwy i twórczy od uzależnionego i nietwórczego, że jest w dużej mierze autorem własnego życia, że zależy od siebie i od niewielu innych ludzi, że bardziej akceptuje samego siebie i nie czeka w każdej chwili na nagrody, które przyniesie mu ktoś inny.
31. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, iż w procesie rozwoju dojrzałej postawy trzeźwości oraz w samym trzeźwieniu wielce pomocny może być trening twórczego myślenia i - szerzej trening twórczości (zachowań twórczych).
32. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że iż pacjentom z wieloletnim okresem abstynencji potrzebna jest jeszcze inna pomoc - pomoc w odzyskaniu lub rozwoju sił twórczych, rozumianych jako trwałe poszukiwanie satysfakcjonujących nowości i zaciekawień
33. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że można być trzeźwym i głęboko nieszczęśliwym w szponach nudy i rutyny.
34. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że można też być trzeźwym i twórczym, wieść ciekawe, kreatywne życie, które jest realizacją własnej doskonałości, ale i aktem odwagi.
35. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozwijania/nie, blokowania/nie myślenia twórczego i trzeźwego
36. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie otwartości na świat i traktowania/nie świata jako już całkowicie poznanego i stałego, nudnego, nieatrakcyjnego
37. Naszego a przez nas cudzego w procesie trzeźwienia m.in. na nowo odkrywania, poznawania, doceniania m.in. świata, otoczenia, ludzi, Boga, codzienności oraz w tym procesie słuchania i oglądania uważnego, kultywowania w sobie zmysłów nowości, zachwycania się nawet tym co już dobrze znane
38. Naszego a przez nas cudzego m.in. wtłaczania tego, co widzimy, słyszymy i robimy w sztywny gorset klasyfikacji i typologii
39. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że trzeźwość, przytomność wiążą się z takimi cechami jak m.in. dojrzałość, logika, mądrość, dalekowzroczność, odpowiedzialność, ostrożność, porządność, powściągliwość, przezorność, przykładność, rozsądek, rozumność, rozwaga, rzeczowość, sensowność, stateczność, umiarkowanie, wyobraźnia, inteligencja, logiczność, przenikliwość, racjonalizm, rezolutność, rozum, błyskotliwość, zmyślność, konstruktywność, praktyczność, domyślność, bystrość, efektywność, fantazja, inicjatywa, inwencja, kreatywność, lotność, nieszablonowość, nowatorstwo, odkrywczość, oryginalność, polot, pomysłowość, spryt, świeżość, zręczność, wynalazczość, opamiętanie, dowcip, dyplomacja, obrotność, operatywność, przedsiębiorczość, zaradność, konkretność, precyzja, rzetelność, słowność, solidność, sumienność, trafność, wiarygodność, intelekt, pojętność, pamięć, żywość umysłu i nie tylko
40. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że trzeźwość, przytomność to umiejętność cieszenia się życiem
41. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że trzeźwość, przytomność to nieustanne poznawanie siebie i umiejętność wprowadzania twórczych zmian
42. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że trzeźwość, przytomność to koncentracja na rozwiązaniach nie zaś na problemach
43. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że trzeźwość, przytomność to wolność i niepodległość zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna, a także szacunek i godność
44. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że trzeźwość to umiejętność radzenia sobie w codziennym życiu, bez pomocy substancji wpływających (zaburzających) na naszą świadomość a także akceptacja siebie i świata w którym żyjemy.
45. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że trzeźwość to taki sposób myślenia o świecie i wydarzeniach, który nie powoduje zbędnego cierpienia jak również pogodzenie się z tym, że nie wszystko w życiu musi być dla nas w danej chwili korzystne.
46. Naszego a przez nas cudzego m.in. akceptowania/nie, doświadczenia/nie, przejawiania/nie, blokowania/nie tego, że trzeźwość to bycie sobą, niezależnie od miejsca, sytuacji i towarzystwa. A także zaakceptowanie nieprzyjemnych uczuć, jako naturalnych i tak samo potrzebnych jak wszystkie inne uczucia.


Dodano : 05-05-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 443 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.