Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Czakra splotu słonecznego (III) – intencje do przemodlenia

Spisała Agata Pająk wg „Księgi czakr” (Shalila Sharamon i Bodo J. Bagiński). Pamiętać należy, że teksty źródłowe zwykle są opiniami, lub mogą znajdować  jedynie częściowe potwierdzenie w faktach. Werfyfikacji rozmaitych faktów i prawd, słóży praca z techniką intencji, oddawanych Bogu. 

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 


1. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, posiadania czakramu trzeciego, zwanego czakrą splotu słonecznego, Manipurą, centrum pępkowym, określaną czasem, jako czakra śledziony, czakra żołądka lub czakra wątroby, a której przyporządkowany jest kolor żółty do żółtozłotego, żywioł ogień, a przyporządkowanym czakramowi splotu słonecznego zmysłem jest wzrok i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
2. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że symbolem czakry splotu słonecznego jest dziesięciopłatkowy lotos a podstawową zasadą kształtowanie bytu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
3. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakrze splotu słonecznego przyporządkowana jest dolna część pleców, jama brzuszna, układ trawienny, żołądek, wątroba, woreczek żółciowy, wegetatywny układ nerwowy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
4. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że gruczoły przyporządkowane czakrze splotu słonecznego to trzustka i wątroba, przy czym trzustka pełni kluczową rolę w przetwarzaniu i trawieniu pożywienia, m.in. wydziela insulinę, która ma decydujące znaczenie w utrzymaniu poziomu cukru we krwi i w przemianie węglowodanów, a wydzielane przez trzustkę enzymy są ważne dla przemiany tłuszczów i białek i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
5. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że astrologicznie przyporządkowane czakrze splotu słonecznego są m.in. Lew/Słońce symbolizujące ciepło, siłę, dążenie do uznania, władzy, statusu społecznego oraz Strzelec/Jowisz symbolizujące afirmację doświadczeń życiowych, wzrost i ekspansję, syntezę, mądrość, całość, a także Panna/Merkury, jakie symbolizują wyjaśnianie, analizę, adaptację, bezinteresowną służbę dla innych oraz Mars, symbolizujący aktywność, energię, gotowość do działania, forsowanie własnego zdania i osoby i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
6. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że trzecia czakra, czakra splotu słonecznego leży mniej więcej dwa palce powyżej pępka, otwiera się ku przodowi, i ku tyłowi i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
7. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakra główna splotu słonecznego posiada kilka ośrodków podrzędnych, które w swoich funkcjach bardzo się zazębiają, że można je traktować, jako jedną czakrę główną, stąd też mogą wynikać różnice w nazewnictwie oraz umiejscowieniu tej czakry i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
8. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakrze splotu słonecznego przypada kompleksowy obszar zadań, jest ona przyporządkowana żywiołowi ognia, który oznacza światło, ciepło, energię i aktywność, a na poziomie duchowym także oczyszczenie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
9. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakra splotu słonecznego jest naszym centrum siły, Słońcem, i to tutaj przyjmuje się m.in. energię słoneczną, która między innymi ożywia ciało eteryczne, użyczając w ten sposób witalności ciału fizycznemu i podtrzymując je i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
10. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakra splotu słonecznego odpowiada za aktywne relacje z przedmiotami, ludźmi, duszami, istotami, bytami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
11. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że z czakry splotu słonecznego wypływa na zewnątrz nasza/cudza energia emocjonalna i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
12. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że relacje międzyludzkie, sympatie i antypatie, jak również zdolność wchodzenia w długotrwałe związki emocjonalne są w dużym stopniu sterowane z centrum splotu słonecznego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
13. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że u przeciętnego człowieka/duszy/istoty czakra splotu słonecznego jest siedliskiem osobowości, miejscem, w którym znajduje się swoją tożsamość społeczną i próbuje się ją potwierdzić swoją siłą, wolą osiągnięć i dążeniem do władzy albo też dostosowując się do norm społecznych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
14. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że ważnym zadaniem czakry splotu słonecznego, służącym temu, aby na wszystkich poziomach życia osiągnąć możliwie największe spełnienie, jest oczyszczanie popędów i życzeń dolnych czakr, oraz świadome kierowanie i wykorzystywanie ich twórczej energii, a także urzeczywistnianie w świecie materialnym duchowego bogactwa wyższych czakr i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
15. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakra splotu słonecznego wiąże się bezpośrednio z ciałem astralnym, zwanym także ciałem życzeń lub ciałem pożądań, a będącym nośnikiem naszych emocji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
16. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że witalne popędy, życzenia i uczucia niżej ulokowanych ośrodków (czakr), są za pośrednictwem czakry splotu słonecznego wyjaśniane, przetrawiane i transformowane w wyższe postacie energii, zanim zostaną przyjęte do świadomego kształtowania naszego życia wraz z energiami wyższych czakr i podobną funkcję znajdujemy na poziomie cielesnym w obszarze wątroby i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
17. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że wątroba we współdziałaniu z układem trawiennym ma za zadanie zanalizować przyjęte pożywienie, oddzielić to, co niepotrzebne od tego, co potrzebne i zamienić to ostatnie w wartościowe składniki, a także rozprowadzić je po organizmie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
18. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że do odprężenia i otwarcia czakry splotu słonecznego prowadzi afirmacja i sensowna integracja uczuć oraz życzeń z naszymi życiowymi doświadczeniami, dzięki czemu działa coraz większe światło wewnętrzne, które coraz bardziej rozjaśnia nasze życie i świat i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
19. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że nasze ogólne usposobienie zależy w dużym stopniu od tego, jak dużo światła przyjmujemy
20. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jeśli nasza czakra splotu słonecznego jest otwarta, czujemy się przejrzyście jaśni, radośni, wewnętrznie spełnieni i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
21. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jeśli czakra splotu słonecznego jest zablokowana lub zakłócona, nasze/cudze usposobienie jest niezrównoważone i mroczne i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
22. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że emitujemy każdorazowo w świat zewnętrzny odczucia wynikające ze stanu i funkcjonowania czakry splotu słonecznego i nasze/cudze całe życie jest dla nas/innych jasne lub ciemne i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
23. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że ilość światła w nas/innych decyduje o klarowności naszego/cudzego spojrzenia i jakości obserwacji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
24. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że w miarę wzrostu integracji i wewnętrznej spójności żółte światło intelektualnego zrozumienia w trzeciej czakrze przemienia się powoli w złote światło mądrości i pełni i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
25. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że poprzez splot słoneczny rozpoznajemy bezpośrednio wibracje innych, a następnie reagujemy odpowiednio, do jakości tych wibracji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
26. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jeśli natrafiamy na negatywne wibracje, bardzo często właśnie w obszarze czakry splotu słonecznego czujemy grożące niebezpieczeństwo, a rozpoznajemy to po tym, że trzecia czakra mimowolnie się kurczy w chwilowej reakcji obronnej i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
27. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jeśli światło jest w nas tak silne, że mocno wypływa na zewnątrz, otaczając nasze ciało ochronnym płaszczem, wówczas staje się zbędne uruchamianie takiej reakcji obronnej i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
28. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jeśli czakra splotu słonecznego jest otwarta i pracuje harmonijnie, użycza nam poczucia pokoju, wewnętrznej harmonii z sobą samym, z życiem, oraz pozycją, jaką zajmujemy i akceptujemy siebie w całości, oraz, jesteśmy w stanie respektować uczucia i odrębność innych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
29. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że kiedy czakra splotu słonecznego funkcjonuje harmonijnie mamy naturalną zdolność przyjmowania uczuć, życzeń i doświadczeń życiowych oraz rozpoznawania ich zadań w swoim rozwoju, widzenia ich we właściwym świetle i integrowania ich w taki sposób w swojej osobowości, że prowadzą ku pełni i spełnieniu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
30. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że kiedy czakra splotu słonecznego funkcjonuje harmonijnie nasze/cudze czyny, działania pozostają w spontanicznej harmonii z naturalnymi prawidłowościami odnoszącymi się zarówno do wszechświata, jak i do ludzi i innych istot i sprzyjają ewolucji, rozwojowi przyczyniając się do otwarcia przed nami i bliźnimi wewnętrznych i zewnętrznych bogactw, pełni, i spełnienia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
31. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że, kiedy czakra splotu słonecznego jest otwarta i funkcjonuje harmonijnie jesteśmy pełni światła i siły, a ta wewnętrzna jasność otacza również i nasze ciało i chroni ona przed negatywnymi wibracjami oraz promieniuje na otoczenie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
32. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy harmonijnym funkcjonowaniu czakry splotu słonecznego, w połączeniu z otwartymi czakrami trzeciego oka i korony rozpoznajemy, że wszystko, co widoczne, składa się z przeróżnych wibracji światła, a nasze/cudze życzenia spełniają się spontanicznie, ponieważ jesteśmy we wszystkich sprawach tak ściśle związani z siłą światła, że przyciągamy jak magnes to, o czym marzymy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
33. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy harmonijnym funkcjonowaniu czakry splotu słonecznego, urzeczywistniamy w swoim życiu świadomość, że pełnia, spełnienie jest naszym/cudzym przyrodzonym prawem i boskim dziedzictwem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
34. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy nieharmonijnym funkcjonowaniu czakry splotu słonecznego, a w tym, przy jednostronnym lub wadliwym jej funkcjonowaniu chcielibyśmy na wszystko mieć wpływ, kontrolować wewnętrzny i zewnętrzny świat oraz zdobywać i sprawować władzę, czujemy jednak przy tym, że kieruje nami brak wewnętrznego spokoju i niezadowolenie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
35. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy nieharmonijnym funkcjonowaniu czakry splotu słonecznego, a w tym, przy jednostronnym lub wadliwym jej funkcjonowaniu być może doświadczyliśmy w dzieciństwie i młodości zbyt mało aprobaty, co wywołało brak wewnętrznego spokoju i niezadowolenie, dlatego też nie mogliśmy rozwinąć rzeczywistego poczucia własnej wartości i przez dążenie do kontrolowania wszystkiego i władzę szukamy w zewnętrznym życiu potwierdzenia siebie i zadowolenia, których nam wewnętrznie brakuje i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
36. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy nieharmonijnym funkcjonowaniu czakry splotu słonecznego, a w tym, przy jednostronnym lub wadliwym jej funkcjonowaniu prowadzimy w naszych działaniach, kontrolowaniu i dążeniu do potwierdzenia własnej wartości w zewnętrznym życiu ogromną aktywność, którą staramy się, próbujemy zagłuszyć dręczące poczucie niespełnienia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
37. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy nieharmonijnym funkcjonowaniu czakry splotu słonecznego, przy jednostronnym lub wadliwym jej funkcjonowaniu brakuje nam/innym wewnętrznego spokoju i trudno się jest odprężyć i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
38. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy nieharmonijnym funkcjonowaniu czakry splotu słonecznego, koncentrujemy myśli przede wszystkim na zdobyciu uznania i majątku i możemy być w tym zakresie skuteczni i osiągnąć na tym polu sukcesy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
39. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy nieharmonijnym funkcjonowaniu czakry splotu słonecznego, mamy nastawienie, że wszystko jest możliwe, co prowadzi do tego, że dokuczliwe i niepożądane uczucia są kontrolowane lub tłumione, co skutkuje spiętrzeniem emocji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
40. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy nieharmonijnym funkcjonowaniu czakry splotu słonecznego, emocje się „spiętrzają”, ale od czasu do czasu przełamują jednak ten „obronny mur” i kontrolę tak, że nie jesteśmy w stanie skierować ich na właściwe tory i wówczas łatwo „wychodzimy z siebie”, a w poirytowaniu wyraża się znaczna część tej złości, którą „połknęliśmy”, nie przetrawiając jej i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
41. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy nieharmonijnym funkcjonowaniu czakry splotu słonecznego, dochodzimy wreszcie do wniosku, że dążenie wyłącznie do zewnętrznego bogactwa i uznania nie może dać trwałego zadowolenia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
42. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy niedoczynności, niedostatecznym funkcjonowaniu czakry splotu słonecznego czujemy się często przygnębieni i zniechęceni i wszędzie widzimy przeszkody, które uniemożliwiają spełnienie życzeń, zamiarów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
43. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy niedoczynności, niedostatecznym funkcjonowaniu czakry splotu słonecznego prawdopodobnie już w naszym/cudzym dzieciństwie był bardzo utrudniony swobodny rozwój osobowości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
44. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy niedoczynności, niedostatecznym funkcjonowaniu czakry splotu słonecznego m.in. ze strachu, że utracimy uznanie rodziców, wychowawców, bliskich i nie tylko ich, zupełnie powściągaliśmy, blokowaliśmy, hamowaliśmy wyrażanie uczuć, a te, których nie potrafiliśmy przemienić, zamknęliśmy w sobie, tworząc w ten sposób „emocjonalne osady”, tłumiące ogień splotu słonecznego oraz odbierające spontaniczność i siłę naszym pragnieniom i działaniom i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
45. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy niedoczynności, niedostatecznym funkcjonowaniu czakry splotu słonecznego i posiadanych blokadach, stłumionej spontaniczności, trzymanych „na wodzy” emocjach, uczuciach cały czas próbujemy zyskiwać aprobatę, dopasowując się do otoczenia, co prowadzi do wyparcia i braku integracji żywotnych pragnień oraz emocji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
46. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy niedoczynności, niedostatecznym funkcjonowaniu czakry splotu słonecznego w trudnych sytuacjach doznajemy uczucia mdłości w okolicach brzucha lub robimy się nerwowi, a nasze działania stają się są niespokojne i nieskoordynowane i najchętniej ukrylibyśmy się przed nowym wyzwaniem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
47. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy niedoczynności, niedostatecznym funkcjonowaniu czakry splotu słonecznego boimy się nowych doświadczeń, czując, że tak właściwie nie dorośliśmy do tzw. walki o byt i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
48. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że istnieją możliwości oczyszczenia i pobudzenia czakry splotu słonecznego m.in. przez obcowanie z przyrodą, m.in. światło słoneczne koresponduje ze światłem, ciepłem i siłą czakry splotu i jeśli świadomie otworzymy się na jego wpływ, to, jakości te zostaną w nas ożywione i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
49. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że kontemplacja zalanych słońcem łanów dojrzałego rzepaku lub zboża daje możliwość poznania pełni, którą wyzwala ciepła i świetlista siła Słońca i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
50. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że w środku kwiatu słonecznika w jedności poruszającego się koła, znajduje się uformowany w spiralę wzór życia, a na jego płatkach promieniuje złote światło i kontemplowanie tej naturalnej mandali daje doświadczenie, że w wewnętrznym przeżyciu jedności obecna jest sensowna i uporządkowana aktywność i taneczny ruch, które silnie i radośnie, a jednocześnie subtelnie i pięknie promieniują na zewnątrz i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
51. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że oczyszczać i harmonizować czakrę splotu słonecznego można również dźwiękami, a w tym ognistymi rytmami, a do harmonizowania czakry splotu może służyć muzyka orkiestrowa, w której harmonijnie współgra wielość dźwięków, a w wypadku hiper aktywności, dla uspokojenia można użyć muzykę odprężającą, która kieruje człowieka do jego wnętrza i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
52. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakrze splotu słonecznego przyporządkowano samogłoskę otwarte „o”, intonowane na tonie e, także tutaj „o” powoduje ruch okręgu, który jest skierowany na zewnątrz i wspiera on zewnętrzne kształtowanie bytu wywodzące się z wewnętrznej pełni, a otwarte „o” skłania się ku „a” czakry serca przynosząc uzewnętrznienie ekspansji, pełni i radości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
53. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że używana dla splotu słonecznego mantra to RAM i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
54. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że możliwe jest oczyszczanie i pobudzanie czakry splotu słonecznego za pomocą kolorów, m.in. klarownej, słonecznej żółci, która pobudza i wzmacnia funkcję czakry oraz ożywia czynność nerwów i myślenie oraz wspiera kontakty i wymianę z innymi, przeciwdziała też uczuciu wewnętrznego zmęczenia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
55. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że żółty kolor stosowany do oczyszczenia i pobudzenia czakry splotu słonecznego przynosi wesołość i radosne rozluźnienie, a przy nadmiernej pasywności lub rozkojarzeniu, jasny żółty kolor pomaga aktywnie wejść w życie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
56. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że żółta barwa wspiera trawienie fizyczne jak i „psychiczne” i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
57. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że kolor złotożółty działa rozjaśniająco i uspokajająco na umysł przy problemach i chorobach psychicznych oraz wzmacnia aktywność duchową oraz wspiera formę mądrości, która rodzi się z doświadczenia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
58. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że do oczyszczania i pobudzania czakry splotu słonecznego można stosować kamienie szlachetne, m.in. tygrysie oko, wspierające zdolność wewnętrznego i zewnętrznego widzenia oraz wyostrzające rozum, co pomaga dostrzegać własne błędy i odpowiednio działać, oraz m.in. bursztyn, jaki otacza nas ciepłem i zaufaniem, daje też „szczęśliwą rękę” w interesach, a także topaz szlachetny oraz cytryn i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
59. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że oczyszczać i pobudzać czakrę splotu słonecznego można zapachami, m.in. lawendy, rozmarynu, bergamotki
60. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że rodzajem jogi oddziałującej głównie przez czakrę splotu słonecznego jest karma-joga i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków


Dodano : 08-05-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 432 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.