Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Stwardnienie rozsiane - intencje do przemodlenia

Z jasnowidczych wglądów wynika, że jedyną przyczyną Stwardnienia rozsianego są robaki astralne, żerujące na czakrze 3 i 2 oraz na przyległych gruczołach dokrewnych i narządach fizycznych. Można to przepracować tekstami z tego rozdziału Link. Robaki te są na tyle różne od węży rakowych, że organizm chorego trwa i trwa, ale istota nie ma sił do aktywnej pracy. Węże rakowe jeśli już żerują, czynią to radykalnie.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

Autor intencji: Konrad Jaszowski. SM oznacza Stwardnienie rozsiane(sclerosis multiplet)

1.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że SM jest chorobą dotyczącą komórek nerwowych (neuronów), glejowych (oligodendrocyty), komórek odpornościowych mózgu (mikroglej) w której dochodzi do uszkodzenia otoczki mielinowej wokół wypustek komórek nerwowych, co powoduje niemożność prawidłowego przekazywania impulsów wzdłuż dróg nerwowych w mózgowiu i rdzeniu kręgowym, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
2.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że SM może powodować wiele objawów i zespołów objawów; najczęściej są to zaburzenia ruchowe, czuciowe, móżdżkowe (zaburzenia równowagi), zaburzenia widzenia, zaburzenia autonomiczne, zespoły bólowe oraz objawy psychiatryczne: zaburzenia poznawcze i zaburzenia nastroju, jak również częstym objawem jest również przewlekłe zmęczenie, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
3.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że SM jest chorobą autoimmunologiczną, w której układ odpornościowy gospodarza zwalcza komórki własnego organizmu, w tym przypadku w tkance nerwowej, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
4.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że SM jest przewlekłą chorobą ośrodkowego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowych, rozsianych w czasie i przestrzeni zmian zapalnych, demielinizacji, utraty aksonów i oligodendrocytów, a w końcu rozrostu astrogleju, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
5.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w SM zmiany występują głównie w istocie białej i mają charakter dynamiczny, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
6.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM, w okresie aktywnym choroby występuje przerwanie bariery krew–mózg i w mózgu powstają okołonaczyniowe nacieki złożone z limfocytów T, makrofagów i komórek plazmatycznych; obserwuje się uszkodzenie mieliny oraz ubytki oligodendrocytów i aksonów, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
7.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM, w fazie nieaktywnej zmiany zapalne ustępują i na obrzeżach zmiany pojawia się remielinizacja, przy czym, nieprawidłowości występują szczególnie w istocie białej okołokomorowej, w pniu mózgu, w móżdżku, w rdzeniu i nerwie wzrokowym, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
8.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM, szereg nieprawidłowości w układzie immunologicznym sugeruje patologię o charakterze autoagresji, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
9.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że ryzyko zachorowania na stwardnienie rozsiane najprawdopodobniej wiąże się z rasą białą i jest największe w Europie, północnej części Stanów Zjednoczonych, południowej części Kanady, południowo- wschodniej Australii i w Nowej Zelandii, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
10.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM, Choroba pojawia się między 10. a 50. rż., najczęściej w wieku 20–30 lat z niewielką przewagą kobiet, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
11.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM występują takie objawy jak m.in. Niedowłady ze spastycznym wzmożeniem napięcia, dotyczące najczęściej obu kończyn dolnych, rzadziej jednej, trzech lub czterech kończyn. Niekiedy objawy uszkodzenia układu piramidowego są dyskretne i wyrażają się jedynie zwiększoną męczliwością, wygórowaniem odruchów i obecnością objawu Babińskiego, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
12.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM występują takie objawy jak m.in. uszkodzenia układu móżdżkowego w postaci mowy skandowanej, drżenia zamiarowego, dysmetrii, ataksji i zaburzeń równowagi, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
13.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM występują takie objawy jak m.in. Zaburzenia czuciowe: parestezje, drętwienia, bóle i osłabienie czucia o różnym umiejscowieniu. Ponadto wrażenie opasywania, niezgrabność ręki przy prawidłowej sile, objaw Lhermitte’a (wrażenie przechodzenia prądu wzdłuż kręgosłupa przy pochylaniu głowy) oraz neuralgia nerwu trójdzielnego, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
14.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM występują takie objawy jak m.in. uszkodzenia pnia mózgu: podwójne widzenie ze zniesieniem przywodzenia gałek ocznych i oczopląsem w oku odwodzonym (uszkodzenie pęczka podłużnego przyśrodkowego), niedowład mięśni twarzy (uszkodzenie wewnątrzpniowych włókien nerwu twarzowego), przyśpieszenie tętna, wymioty, czkawka (uszkodzenie jąder autonomicznych pnia) , i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
15.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM występują takie objawy jak m.in. Zaburzenia czynności pęcherza w postaci naglącego parcia na mocz, przerywanego oddawania moczu, nietrzymania moczu oraz zalegania moczu w pęcherzu. Nieprawidłowa funkcja odbytnicy prowadzi do zaparć, a zaburzenia funkcji seksualnych — do impotencji, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
16.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM występują takie objawy jak m.in Zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego, objawiające się osłabieniem ostrości wzroku i zaburzeniami w polu widzenia, najczęściej w postaci mroczka środkowego, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
17.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM występują takie objawy jak m.in Zaburzenia psychiczne w postaci depresji lub euforii i upośledzenia funkcji poznawczych, przeważnie w niewielkim stopniu, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
18.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM obserwuje się przejściowe narastanie objawów neurologicznych przy zwyżkach temperatury ciała (zjawisko Uthoffa) , i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
19.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM w zaawansowanej postaci choroby pojawiają się u chorych m.in. bolesne toniczne kurcze kończyn, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
20.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że SM występuje w dwóch głównych postaciach m.in. Postać nawracająco-zwalniająca pojawia się u 80% chorych i charakteryzuje się rzutami, w czasie których występuje jeden lub kilka z wymienionych wyżej objawów, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
21.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że SM występuje w dwóch głównych postaciach m.in. Postać pierwotnie postępująca dotyczy około 20% chorych i charakteryzuje się stopniowym narastaniem objawów neurologicznych, najczęściej w postaci niedowładu kończyn dolnych, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
22.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w typowym dla stwardnienia rozsianego obrazie rezonansu magnetycznego stwierdza się w sekwencji T2 rozsiane ogniska wzmożonej intensywności sygnału w substancji białej okołokomorowej, w centrum półowalnym, w ciele modzelowatym, w pniu mózgu, móżdżku i rdzeniu kręgowym, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
23.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że zmęczenie i osłabienie występuje u około 80 procent osób we wczesnych stadiach SM, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
24.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że zespół przewlekłego zmęczenia występuje, gdy dochodzi do pogorszenia stanu nerwów kręgosłupa. Zazwyczaj zmęczenie pojawia się nagle i trwa przez kilka tygodni, zanim ulegnie poprawie. Słabość jest najbardziej widoczna na początku w nogach, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
25.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że zawroty głowy i problemy z koordynacją i równowagą mogą zmniejszać ruchliwość osoby ze stwardnieniem rozsianym, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
26.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że SM wpływa na nerwy w mózgu i rdzeniu kręgowym. Oznacza to, że może wysłać sprzeczne sygnały w organizmie. Zdarza się, że żadne sygnały nerwowe nie są wysyłane – powoduje to drętwienia, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
27.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że przyczyną chorób autoimmunologicznych w tym stwardnienia rozsianego są formy L-bakterii. Przyczyna ich powstawania są zaburzenia flory bakteryjnej jelit czyli tak zwana dysbioza która jest zburzeniem równowagi w jelitach, czyli ilości, składu i funkcjonowania mikroflory jelitowej, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
28.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że formy L-bakterii – są to bakterie z niedoborami ściany komórkowej, powstają one z każdego gatunku. Są formami „przetrwalnikowymi” bakterii do odnowy kolonii a ich miejscem początkowego bytowania są makrofagi, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
29.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że depresja jest powszechna wśród osób z SM. Stwardnienie rozsiane może również powodować drażliwość, wahania nastroju i stan zwany dwubiegunowością, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
30.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że niektóre objawy które mogą wystąpić przypadku SM są to m.in.
– problemy z pamięcią
– skrócony czas koncentracji
– problemy językowe
– trudności z utrzymaniem zorganizowania
– utrata słuchu
– drgawki
– niekontrolowane drżenie
– problemy z oddychaniem
– bełkotliwa wymowa
– trudności w połykaniu, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
31.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że SM może przyjąć jedną z poniższych form:
-postać rzutowo-remisyjną (relapsing-remitting)
-postać wtórnie postępującą (secondary progressive)
-postać pierwotnie postępującą (primary progressive)
-postać postępująco-nawracającą (progressive relapsing), i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
32.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że SM może wywoływać całą gamę objawów, włączając w to zaburzenia czuciowe (niedoczulica, przeczulica, parestezje), osłabienie siły mięśniowej, kurcze mięśniowe, trudności w poruszaniu się, w koordynacji ruchowej i utrzymaniu równowagi, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
33.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że zmiany w SM charakteryzują się predylekcją do pewnych obszarów mózgowia, którymi są:
-obszar wokół komór bocznych mózgu i komory trzeciej
-ciało modzelowate
-pień mózgu i połączenia pnia z móżdżkiem (w tym pęczek podłużny przyśrodkowy)
-odcinek szyjny rdzenia kręgowego
-nerwy wzrokowe, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
34.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że u osób z SM, oprócz niepełnosprawności fizycznej występuje upośledzenie poznawcze. We wczesnych jego etapach, upośledzenie obejmuje utratę pamięci krótkotrwałej, depresję i labilny afekt. Z czasem, gdy choroba postępuje, upośledzenie może się pogłębiać, doprowadzając do utraty rozumowania dedukcyjnego, a nawet demencji, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
35.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że we wczesnych okresach SM zachodzi proces remielinizacji, jednak oligodendrocyty, które pierwotnie tworzą osłonkę mielinową, nie są w stanie całkowicie odbudować zniszczeń. Nowo utworzona osłonka mielinowa jest cieńsza i często nie pełni funkcji tak dobrze, jak wcześniej, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
36.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że objawy SM mogą być podobne do objawów wielu innych schorzeń układu nerwowego z kręgu demielinizacyjnych, takich jak: choroba Devica, choroba Schildera, stwardnienie koncentryczne Baló, choroba Marburga, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
37.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że wśród innych chorób neurologicznych, które przebiegiem mogą przypominać SM należą również: udar mózgu, ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia, infekcje ośrodkowego układu nerwowego guzy mózgu oraz inne choroby autoimmunologiczne jak np. toczeń układowy trzewny czy choroba Behçeta, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
38.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w mózgu osoby chorej na SM dochodzi do zaburzenia przewodzenia impulsów nerwowych co znajduje odzwierciedlenie w nieprawidłowych wynikach badania tzw. potencjałów wywołanych (wzrokowych, pniowych, somatosensorycznych) , i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
39.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w SM dominują dwa, niecałkowicie pokrywające się procesy neuropatologiczne. Jednym z nich są ogniska rozpadu mieliny – blaszki (plaki) demilinizacji całkowitej lub częściowej (spłowienie), występujące w ośrodkowym układzie nerwowym, zarówno w mózgu, jak i w rdzeniu kręgowym. Drugi proces stanowi odczyn zapalny, przynajmniej częściowo pierwotny, niemający charakteru wtórnego w stosunku do rozpadającej się mieliny, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
40.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że utrata osłonki mielinowej powoduje zakłócenie przenoszenia impulsów z mózgu do różnych części ciała i w przeciwnym kierunku, konsekwencją czego jest wystąpienie zewnętrznych objawów SM, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
41.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM w następstwie procesu zapalnego dochodzi do demielinizacji aksonów, i momencie gdy uszkodzenie osłonki mielinowej jest zbyt zaawansowane, nie ma już szans na powtórną mielinizację. Akson ulega nieodwracalnie zniszczeniu i w miejscu tym powstaje blizna z komórek gleju astrocytarnego, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
42.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM wielkość średnicy ognisk demielinizacji waha się od kilku milimetrów do kilku centymetrów. Świeże ogniska są barwy bladoróżowej, starsze stają się zapadnięte. Oligodendrocyty, wytwarzające osłonkę mielinową, zanikają, a na ich miejscu pojawiają się makrofagi, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
43.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że SM jest chorobą autoimmunologiczną, a proces autoagresji zostaje wywołany przez nieswoiste zakażenie wirusowe (np. pospolitą infekcję górnych dróg oddechowych). Również zakażeniom wirusowym (np. wirusem odry, nagminnego zapalenia przyusznic, różyczki) przypisuje się rolę inicjującą proces demielinizacji, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
44.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że SM stwierdza się częściej u nosicieli antygenów HLA-B7 i DR 2 niż w pozostałej części populacji, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
45.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że szybkość przewodzenia wzdłuż nerwu zależy od jego pojemności elektrycznej i oporności. Ulega ona zwiększeniu przy odpowiednio dużej średnicy aksonu oraz gdy obecna jest izolacja wokół błony aksonu. Oba te warunki zapewnia mielina, charakteryzująca się niewielką zawartością białka i przewagą lipidów, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
46.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że mielinia wytwarzana jest ona przez oligodendrocyty, będące najliczniejszymi komórkami glejowymi w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Jeden oligodendrocyt tworzy osłonkę mielinową dla kilku względem niego sąsiednich aksonów, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
47.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że utrata osłonki mielinowej powoduje zakłócenie przenoszenia impulsów z mózgu do różnych części ciała i w przeciwnym kierunku w następstwie procesu zapalnego dochodzi do demielinizacji aksonów, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
48.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM mechanizm działania wirusa na organizm gospodarza jest wielokierunkowy np. indukuje on interferon γ, który pobudza ekspresję antygenu DR na astrocytach, komórkach śródbłonka naczyń i komórkach mikrogleju, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
49.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM istotnym elementem  świeżych ognisk demielinizacji są komórki układu odpornościowego: plazmocyty, limfocyty i makrofagi, które są ściągane do ogniska w skutek nieprawidłowego pobudzenia  układu odpornościowego, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
50.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że głównym czynnikiem pobudzającym układ odpornościowy jest jedno z białek zawartych w mielinie, które z jakiegoś powodu wydostaje się z komórki i aktywuje układ odpornościowy, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
51.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM zmiany biochemiczne w obrębie zmiany demielinizacyjnej to zmniejszenie zawartości typowych lipidów mieliny oraz znacząca estryfikacja cholesterolu, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
52.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM występują też istotne odchylenia w składnikach białkowych: zmniejszenie zawartości białka zasadowego, wzrost aktywności proteinaz, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
53.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM składnikiem chemicznym mózgu, który pierwszy ulega  rozkładowi  w toku demielinizacji jest białko zasadowe, w wyniku czego zaburzona zostaje struktura fizykochemiczna złożonej błony, jaką jest mielina, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
54.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM chorzy mają zawężone żyły zbierające krew z mózgu, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
55.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w części środkowej wielu ognisk demielinizacyjnych w SM spotyka sie naczynia żylne, dlatego wydaje się prawdopodobne, że demielinizacja przybiera początkowo charakter kołnierza wokół naczyń, rozszerzając się promienisto w sposób ciągły lub epizodyczny, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
56.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku chorych na SM pierwotne w stosunku do reakcji autoimmunologicznej są zmiany w obrębie samej mieliny, które mogą być spowodowane np. pogorszoną perfuzją krwi przez mózg, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
57.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM we wczesnym etapie choroby, jeszcze przed demielinizacją, następuje zwiększenie aktywności enzymów lizosomalnych w oligodendrogleju w efekcie zmiany czynnościowe w tych komórkach mogą mieć charakter pierwotny, a rozpad mieliny jest tylko ich następstwem, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
58.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM dochodzi do nieprawidłowości przemiany lipidów mieliny, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
59.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM poza ogniskami demielinizacji występują:  zmniejszenie ogólnej zawartości cerebrozydów, zmiany stosunku cerebrozydów do sulfatydów, odchylenia w zawartości poszczególnych frakcji fosfolipidowych oraz wzrost nasycenia kwasów tłuszczowych, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
60.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że ostre poprzeczne zapalenie rdzenia może pojawić się w przebiegu chorób autoimmunologicznych, jak np. SM, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
61.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego początkowo objawia się bólem w dolnej części pleców, parestezjami w kończynach dolnych, osłabieniem ich, a także ociężałością nóg, licznymi potknięciami, skurczami mięśni, osłabieniem i utratą czucia, czy wreszcie częściowym paraliżem kończyn dolnych i dolnych obszarów tułowia, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
62.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że u chorych na SM naruszenie percepcji wzrokowej w jasnym świetle to jeden z objawów ostrego zapalenia nerwu wzrokowego, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
63.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że zmienność percepcji wzrokowej w różnych warunkach oświetleniowych jest związana z jasnością tła: zwiększenie jasności tła powoduje, że wizualne postrzeganie staje się gorsze. jest to spowodowane naruszeniem transmisji sygnałów wizualnych na włóknach zdemielinizowanych, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
64.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM mogą zachodzić zmiany w polu widzenia np. przypadku ostrego zapalenia nerwu wzrokowego w polu widzenia pojawia się ogólne obniżenie jakości widzenia, występują tzw. mroczki, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
65.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM może być upośledzona percepcja kolorów. Naruszenie percepcji kolorów, dyschromatopsja, zawsze obecna jest w zapaleniu nerwu wzrokowego i charakteryzuje się zmniejszeniem nasycenia koloru i jaskrawości, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
66.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM postępująca przewlekła demielinizacyjna neuropatia nerwu charakteryzuje się wolno postępującą utratą wzroku z możliwą odcinkową utratą ostrości widzenia i niekompletnej rekonwalescencji po każdej degradacji, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
67.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku choroby SM w jej patogenezie istotnym czynnikiem jest stres oksydacyjny, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
68.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku choroby SM wywołuje zmiany w DNA, dokładnie w parzystych chromosomach 6 i 14, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
69.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM oprócz oczyszczenia organizmu z toksyn i pasożytów, konieczne jest zastosowanie programu oczyszczenia nerek i wątroby, a także wyeliminowanie ze swojego środowiska i pożywienia wszelkich toksyn, bakterii i pleśni, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
70.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że SM jest chorobą mózgu i rdzenia kręgowego. Stwardnieniem bocznym określa się chorobę, która rozwija się głównie w rdzeniu. Choroby te powodują przywry, które docierają do mózgu lub do rdzenia kręgowego i próbują się tam rozmnażać, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
71.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM w tkankach mózgu znajdują się rozpuszczalniki toluen i ksylen, które umożliwiają rozmnażanie się w nim przywr, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
72.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM, m.in. pasożyty, inicjują powstanie stanu zapalnego i formowania się tkanki bliznowatej w zewnętrznej warstwie komórek mózgu i włókien nerwowych, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
73.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że polutantem związanym z SM jest m.in. rtęć pochodząca z metali stosowanych w stomatologii. Rtęć, która jest stale uwalniana do jamy ustnej, nie jest wydalona w całości przez nerki i przewód pokarmowy – pewna ilość dostaje się do mózgu i rdzenia kręgowego, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
74.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że SM przebiega różnie, albo kolejnymi rzutami i remisjami, albo od początku jest przewlekła, lub wreszcie - po okresie rzutów i remisji przybiera wtórnie postać przewlekłą, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
75.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM komórki T CD4 + błędnie określają komórki osłonek mielinowych nerwów jako „obce”, a system immunologiczny zaczyna atakować mielinę. Limfocyty T uważają mielinę jako inwazję wirusów lub bakterii, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
76.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM aktywowane limfocyty T przechodzą przez barierę krew-mózg do mózgu. Tam odkrywają swój cel poprzez wiadomości cytokin o zwalczaniu mieliny i następuje jej niszczenie przez komórki żerne – makrofagi, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
77.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przejawiana, doświadczania że w przypadku SM układ odpornościowy zaczyna uszkadzać mielinę, jak gdyby to były, na przykład, bakterie lub wirusy powodujące zapalenie mózgu lub zapalenie opon mózgowych, i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.


Dodano : 27-05-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 441 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.