Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
System energetyczny i ciała subtelne człowieka – intencje

Na podstawie „Księgi Czakr” S.Sharamon i Bodo J. Bagiński opracowała Agata Pająk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że system energetyczny ciała tworzą m.in. trzy podstawowe składniki, a w tym m.in. ciała subtelne(energetyczne), czakry, czyli ośrodki (centa) energetyczne oraz nadi, czyli kanały energetyczne i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
2. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że zgodnie z prawami fizyki i nie tylko, energia we wszechświecie nie ginie, może jedynie zostać przemieniona w inne formy i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
3. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że na siłę ukrytą pod materialną zjawiskową formą ciała obdarzonego funkcjami i zdolnościami, składa się kompleksowy system energii, bez którego ciało fizyczne nie mogłoby istnieć, a składający się z ciał subtelnych, czakr i nadi i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
4. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że nadi to jakby rodzaj subtelnych tętnic, kanałów i żył, a ich zadaniem jest rozprowadzanie prany, czyli energii życiowej w subtelnym systemie energetycznym i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
5. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że słowo prana można tłumaczyć, jako „energię absolutną”, a w kulturze chińskiej i japońskiej to unikalna siła życiowa zwana „chi” lub „ki” i uważa się, że stanowi ona pierwotne źródło wszystkich form energii i na różnych obszarach występuje w różnych częstotliwościach i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
6. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jedną z form wyrazu siły życiowej jest oddech, z którym przyjmujemy do swego systemu m.in. pranę i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
7. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że poziom świadomości danej formy życia zależy od częstotliwości prany, którą ta forma życia może przyjmować i gromadzić i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
8. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że u zwierząt częstotliwości prany są niższe niż u ludzi, a u ludzi wyżej rozwiniętych wyższe niż u tych, co są na początku rozwoju i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
9. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że nadi jednego ciała energetycznego są połączone z nadi sąsiedniego ciała przez czakry i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
10. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że nadi jest aż 72 tysiące, jak podają źródła m.in. indyjskie i tybetańskie, zaś inne pradawne teksty mówią aż o 350 tysiącach nadi i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
11. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że najważniejszymi z kanałów energetycznych są sushumna, ida i pingala i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
12. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że Chińczycy i Japończycy znają podobny system kanałów energetycznych i nazywają je meridianami, a na fundamencie tej wiedzy powstała akupunktura i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
13. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że w systemie energetycznym człowieka (duszy, istoty,) czakry pełnią funkcję stacji odbiorczo-transformacyjnych i rozdzielczych różnych częstotliwości prany, energii i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
14. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakry pobierają bezpośrednio lub przez nadi energie życiowe z ciał subtelnych człowieka/duszy/istoty, z jego otoczenia, z kosmosu, oraz ze źródeł leżących u głębokich podstaw stworzonego świata i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
15. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakry transformują (przetwarzają) pobrane energie do częstotliwości stosownych dla swego funkcjonowania oraz rozwoju ciała fizycznego lub subtelnego i przekazują je dalej przez kanały energetyczne, a także wypromieniowują energie do otoczenia i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
16. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że człowiek/istota/dusza poprzez system energetyczny m.in. czakr wchodzi w proces wymiany z siłami, które działają na różnych poziomach bytu w ich otoczeniu, we wszechświecie i u samej podstawy stworzenia i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
17. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakry znajdują się w bardzo ścisłej wzajemnej relacji z ciałami subtelnymi i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
18. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że człowiek/dusza/istota posiada 12 ciał subtelnych, energetycznych, a najbliższe człowieka są m.in. ciało eteryczne, ciało emocjonalne, inaczej astralne, oraz ciało mentalne i ciało przyczynowe i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
19. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że każde ciało subtelne charakteryzuje się własną podstawową częstotliwością i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
20. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że ciało eteryczne, które pozostaje w najbliższym kontakcie z fizycznym, wibruje w najniższej częstotliwości, a ciała astralne i mentalne mają odpowiednio wyższe częstotliwości, a najwyższe z nich częstotliwości posiada ciało przyczynowe i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
21. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że każde ciało subtelne jest samo w sobie „tańcem energii” w ramach danych częstotliwości, przy czym częstotliwości wzrastają wraz z rozwojem i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
22. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że ciała subtelne są nośnikiem świadomości o określonym poziomie wibracji i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
23. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jeśli częstotliwość drgań w ci8ałąch subtelnych wzrasta, daje to większą energię życiową, wyższe odczucia oraz wyższe poznanie w obrębie specyficznych cech tej częstotliwości i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
24. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że poszczególne ciała subtelne nie są od siebie oddzielone, oraz, że przenikają się nawzajem, chociaż każde z nich wiruje swoim poziomem częstotliwości i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
25. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, posiadania ciała eterycznego, jakie zajmuje ten sam kształt i tę samą przestrzeń, co ciało fizyczne i bywa nazywane „sobowtórem eterycznym” lub „wewnętrznym ciałem psychicznym” i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
26. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że ciało eteryczne to jest nośnik sił kształtujących ciało fizyczne, jak również witanej i twórczej siły życiowej oraz wszystkich odczuć fizycznych i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
27. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że ciało eteryczne w czasie ponownego wcielenia duszy tworzy się na nowo, a potem rozpuszcza się w ciągu 3 do 5 dni po fizycznej śmierci i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
28. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że ciała astralne, mentalne i przyczynowe i nie tylko te, istnieją po śmierci fizycznej i wiążą się w każdej następnej inkarnacji z nowo utworzonym ciałem fizycznym i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
29. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że ciało eteryczne pobiera przez czakrę splotu słonecznego energie życiowe ze Słońca, a przez czakrę korzenia z Ziemi i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
30. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że ciało eteryczne gromadzi pobraną energię m.in. z Ziemi, ze Słońca i nie tylko i przez czakry oraz nadi kieruje nieprzerwanym strumieniem do ciała fizycznego i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
31. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że obie te energie, Ziemi i Słońca dbają o zachowanie równowagi życiowej w komórkach, a gdy „głód energetyczny” organizmu zostaje zaspokojony, nadmiar energii z ciała eterycznego jest wypromieniowany przez czakry i pory na zewnątrz i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
32. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że energia ta wypływa na zewnątrz w postaci prostych, długich na około 5 cm nitek energetycznych, tworząc aurę eteryczną i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
33. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, widzenia, postrzegania aury eterycznej, jako pierwszej części aury człowieka i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
34. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że aura eteryczna, jej promienie okalają, otaczają ciało fizyczne jak płaszcz ochronny i utrudniają wnikanie w ciało zarodków chorób, czy szkodliwych substancji, a jednocześnie wypromieniowują do otoczenia ciągłu strumień energii życiowej i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
35. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że obecność naturalnej ochrony, w postaci aury eterycznej oznacza, że m.in. człowiek nie może zachorować jedynie ze względu na zewnętrzne przyczyny i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
36. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że powody chorób zawsze leżą w samym człowieku/duszy/istocie i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
37. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że negatywne myśli i emocje, sposób życia niezharmonizowany z naturalnymi potrzebami ciała, m.in. przeciążenia, niezdrowe odżywianie, alkohol, nikotyna, narkotyki i nie tylko, mogą zniszczyć, osłabić, niszczą, osłabiają eteryczną siłę życia, co powoduje utratę intensywności i siły wypromieniowanej energii i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
38. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że w wyniku osłabienia, zniszczenia eterycznej siły życiowej powstają w aurze słabe miejsca, a nitki energetyczne tworzące aurę eteryczną są powyginane lub skrzyżowane, poplątane w chaotyczny sposób i są postrzegane m.in. przez jasnowidzów dziury lub rysy w aurze, przez które mogą wnikać do ciała negatywne wibracje i bakterie chorobotwórcze, a przez te rany w obszarze subtelnym może wyciekać energia życiowa i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
39. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że pomiędzy stanem ciała fizycznego a promieniowaniem energetycznym ciała eterycznego zachodzi związek i m.in. mówi się często o tzw. aurze zdrowia i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
40. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że choroby, zanim pojawią się w ciele fizycznym, zaznaczają się najpierw w aurze eterycznej i już na poziomie tego ciała mogą być rozpoznawane i leczone i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
41. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, stosowania u siebie/innych tzw. fotografii kirlianowskiej, jaka uwidacznia promieniowanie eteryczne w każdej istocie żyjącej i dzięki temu jest możliwe stawianie doskonałych diagnoz, rozpoznając choroby będące jeszcze w fazie ukrytej i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
42. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że ciało eteryczne, a wraz z nim fizyczne bardzo silnie reagują na impulsy myślowe, które pochodzą z ciała mentalnego i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
43. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że dzięki mechanizmowi silnego reagowania ciała eterycznego i fizycznego na impulsy myślowe z ciała mentalnego można uzyskać pozytywne skutki i sukcesy z pozytywnego myślenia we wpływie na zdrowie, m.in. działać na ciało fizyczne i eteryczne celowymi pozytywnymi sugestiami, afirmacjami i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
44. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jedna z funkcji ciała eterycznego jest pośrednictwo między wyższymi ciałami energetycznymi i ciałem fizycznym i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
45. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że ciało eteryczne przenosi informacje, które przyjmujemy przez zmysły cielesne m.in. do ciała emocjonalnego i mentalnego, jednocześnie przenosząc informacje z wyższych ciał do ciała fizycznego i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
46. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jeśli ciało eteryczne jest osłabione, to wymiana informacji zostaje zakłócona i człowiek może się wydawać, że jest apatyczny emocjonalnie i mentalnie i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
47. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że rośliny, a zwłaszcza kwiaty, drzewa wykazują promieniowanie energetyczne bardzo podobne do eterycznej aury człowieka i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
48. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jest możliwość używania, oraz stosowania takiej metody, a w tym promieniowania roślin, aby zaopatrzyć aurę eteryczną w nową energię i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
49. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że energia podobna do eterycznej aury człowieka znajduje się także w olejkach eterycznych
50. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, stosowania takich metod, a w tym m.in. obejmowania drzew, pozwalania, aby siła drzew przeszła na nas/innych i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
51. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, posiadania ciała emocjonalnego, zwanego też astralnym, będącego nośnikiem naszych uczuć, emocji i cech charakteru i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
52. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że ciało astralne zajmuje mniej więcej tę samą przestrzeń, co ciało fizyczne i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
53. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że u niektórych ludzi/dusz/istot, a w tym słabo rozwiniętych, kontury ciała astralnego są ledwo zaznaczone i wydaje się ono chmuropodobną substancją, która porusza się w sposób chaotyczny i nieuporządkowany we wszystkich kierunkach i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
54. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że im wyżej człowiek/dusza/istota są rozwinięci, m.in. w wyrażaniu swoich uczuć, skłonności, cech charakteru, tym jaśniejsze i bardziej przeźroczyste wydaje się ciało emocjonalne i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
55. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, postrzegania, a w tym, jako jasnowidzący, że ciało astralne jest doskonale dopasowane kształtem do ciała fizycznego i widać jego jasno zaznaczony obrys i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
56. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że aura ciała astralnego jest owalna w formie, a jej rozmiary mogą sięgać kilka metrów wokół człowieka i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
57. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że każda zmiana nastroju jest wypromieniowana przez ciało astralne do jego aury m.in. głównie przez czakry, a w mniejszym stopniu przez pory i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
58. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że aura emocjonalna jest w nieustannym ruchu i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
59. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że obok podstawowych i stosunkowo stałych elementów charakteru, które oznaczają się w aurze, jako stałe podstawowe kolory, każde chwilowe uczucie, emocja, każde poruszenie w obszarze emocji odbija się w aurze emocjonalnej i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
60. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że emocje takie jak złość, przygnębienie, troski powodują powstanie w aurze ciemnych chmur a im bardziej otwieramy swoją świadomość na miłość, oddanie i radość, tym bardziej jasna i przeźroczysta jest postać promieniowania kolorów aury emocjonalnej i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
61. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że żadne z ciał subtelnych nie odzwierciedla tak silnie sposobu widzenia świata i rzeczywistości jak ciało astralne i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
62. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że w ciele aurycznym są zmagazynowane m.in. wszystkie nierozwiązane emocje, świadome lub nieświadome, lęki, agresje, poczucie osamotnienia, brak zaufania do siebie i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
63. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że zmagazynowane w ciele astralnym uczucia wypromieniowują swoje wibracje przez aurę emocjonalną i tym samym wysyłają w świat nieświadome orędzie i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
64. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że energetyczne częstotliwości, które wysyłamy przyciągają podobne energetyczne częstotliwości z otoczenia i łączą się z nimi i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
65. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że często mamy do czynienia z takimi ludźmi/duszami/istotami oraz okolicznościami, które przedstawiają to, czego na poziomie świadomym unikamy, czego chcielibyśmy się pozbyć, albo, czego się lękamy i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
66. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że nasze/cudze otoczenie staje się lustrem tych elementów, które usunęliśmy ze swojego świadomego życia w nieświadomość i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
67. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że w rzeczywistości nierozwiązane uczucia, emocje starają się przetrwać w ciele astralnym, a nawet rosnąć, jeśli to możliwe i m.in. wplątują nas/innych ciągle w sytuacje, które powtarzają pierwotne wibracje emocjonalne, ponieważ te emocje są dla nich pożywką i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
68. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że m.in. wibracje znamienne dla częstotliwości strachu przyciągają sytuacje, w których potwierdza on ten lęk i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
69. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że m.in., jeśli ktoś nosi w sobie agresję, spotyka ludzi/dusze/istoty, którzy pobudzają wibracje wściekłości i agresji i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
70. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że m.in. obiecanie sobie/innym nigdy w określonych sytuacjach np. nie przeklinać i nie wymyślać, jeśli nie rozwiązaliśmy agresji w sobie, i mamy takie wzorce, programy, to w naszym życiu i tak pojawi się ktoś, w czyjej obecności będziemy robić to, czego nie chcemy, co chcemy uniknąć i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
71. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że świadome myślenie i racjonalnie wyznaczone cele ciała mentalnego mają mały wpływ na ciało emocjonalne, które zachowuje się zgodnie ze swoimi własnymi prawidłowościami i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
72. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że ciało mentalne może sterować zewnętrznym zachowaniem, ale nie może przezwyciężyć struktur emocjonalnych i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
73. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że można na poziomie świadomym dążyć do miłości i sukcesu, ale nieświadomie wypromieniowywać sprzeczne z tym częstotliwości zazdrości, braku zaufania do samych siebie, które przeszkadzają w osiągnięciu świadomego celu i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
74. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że struktury emocjonalne trwają w ciągu wielu inkarnacji, dopóki nie zostaną rozwiązane, ponieważ ciało emocjonalne istnieje nadal po śmierci fizycznej i w czasie ponownego wcielania wiąże się z nowym ciałem fizycznym i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
75. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że nierozwiązane doświadczenia zgromadzone w ciele astralnym(emocjonalnym) wyznaczają okoliczności nowego życia i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
76. Naszego a przez nas cudzego zrozumienia, bycia świadomymi, że postrzeganie siebie, jako ofiary i przypisywanie winy za problemy innym lub zewnętrznym warunkom jest błędem i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
77. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że to, co nas/innych spotyka, co doświadczamy, to skutek poprzednich doświadczeń, a nie wina innych i naszego, a przez nas cudzego odzyskania wolności i stania się panami własnego losu, bycia świadomymi, że nasz los jest w naszych rękach i możemy zacząć zmieniać życie zmieniając siebie i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
78. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przeważająca część „uczuciowych” węzłów w ciele emocjonalnym zlokalizowana jest w obszarze czakry splotu słonecznego i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
79. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że doświadczenia nie dzielą się na dobre i złe, chodzi o to, że pewne doświadczenia mamy przejść po to, aby nauczyć się rozumieć, aby zrozumieć, jakie uczucia i emocje i działania powodują naszą/cudzą separację, oddzielenie od Boga, a przez tę separację powodują cierpienie i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
80. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że doświadczenia, które mamy, przyczyniają się do zrozumienia kosmicznych, boskich prawidłowości naturalnej równości, bo w tych sferach życia, w których dziś uważamy się za ofiary, byliśmy we wcześniejszych wcieleniach katami i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
81. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jeśli wibracje naszego ciała duchowego wiążą się z ciałem emocjonalnym i przenikają je, to ciało emocjonalne zaczyna szybciej wirować i odrzucać nagromadzone negatywne doświadczenia, ponieważ mają one niższą częstotliwość i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
82. Naszego a przez nas cudzego praktykowania rozmaitych technik podnoszących wibracje ciała duchowego(przyczynowego), aby m.in. nasze ciało astralne szybciej wibrowało i w ten sposób uwalniania się od zapisów tych negatywnych doświadczeń, a także m.in. wybaczenia sobie i innym i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
83. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że nasze myśli, ideały, poznanie racjonalne i intuicyjne leżą w sferze ciała mentalnego, którego wibracja jest wyższa niż ciała eterycznego i astralnego, a struktura mniej gęsta i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
84. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że nasze ciało mentalne ma formę jaja, a u wyżej rozwiniętych ludzi/istot/dusz rozszerza się tak, że jest równe łącznej pojemności ciała eterycznego i astralnego i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
85. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że ciało mentalne, aura ciała mentalnego sięga do kilku metrów poza ciało emocjonalne
86. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że ciało mentalne u niezbyt rozwiniętych ludzi/dusz/istot ma wygląd mlecznobiałej substancji, a nieliczne kolory są przytłumione i pozbawione blasku, a struktura takiej aury jest stosunkowo nieprzeźroczysta i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
87. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że im bardziej ożywione są myśli i głębsze jest duchowe poznanie człowieka/duszy/istoty, tym klarowniej i intensywniej promieniują kolory mentalnego ciała i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
88. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że ciało mentalne posiada, podobnie jak ciało emocjonalne(astralne), wyższe i niższe oktawy i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
89. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że niższe częstotliwości wyrażają się w ciele mentalnym w linearnym myśleniu racjonalnego umysłu i to na tej drodze większość ludzi szuka dostępu do prawdy i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
90. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że fundamentem takiego rodzaju rozumowania są spostrzeżenia na poziomie fizycznym i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
91. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że ciało fizyczne przyjmuje przez swoje zmysły informacje i przenosi je przez ciało eteryczne do emocjonalnego, które przemienia informacje w uczucia, przekazując je dalej do ciała mentalnego, które ze swej strony reaguje tworzeniem zwerbalizowanej myśli i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
92. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że ze względu na wpływ ciała astralnego z jego nierozwiązanymi strukturami uczuciowymi, informacje docierające do ciała mentalnego są często zniekształcone i w określony sposób zabarwiają myślenie i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
93. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że w ciele mentalnym z powodu nierozwiązanych struktur ciała astralnego powstają ciągle powracające schematy myślowe, przez które oceniamy wydarzenia na świecie i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
94. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że z uwagi na ciągle powracające schematy myślowe, rozum prawie nigdy nie jest bezstronny i obiektywny, chociaż ma do tego pretensje i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
95. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że myśli, które rodzą się w ciele mentalnym, obciążone nierozwiązanymi strukturami astralnego ciała, krążą z reguły wokół własnego dobrobytu, spraw związanych z codziennym życiem, a główną funkcją ciała mentalnego staje się w tej sytuacji racjonalne rozwiązywanie problemów i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
96. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że m.in. racjonalne rozwiązywanie problemów codziennego życia blokuje, zawęża oraz oznacza odejście od pierwotnego charakteru ciała mentalnego i zawęża jego możliwości i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
97. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że właściwa funkcja ciała mentalnego polega na przyjmowaniu uniwersalnych prawd dopływających do niego z poziomu ciała duchowego i integrowanie ich z racjonalnym umysłem, który przenosi je na konkretne sytuacje, co prowadzi do znajdowania rozwiązań pozostających w harmonii z prawem uniwersalnym, z boskimi prawami i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
98. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że spostrzeżenia, które do nas docierają z poziomu duchowego, manifestują się w formie intuicji, nagłych wglądów, często w postaci obrazów lub dźwięków, przekładanych następnie na myślenie werbalne i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
99. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że takie poznanie, będące wglądem w prawdziwą naturę rzeczy, ma strukturę jakby holograficzną, w przeciwieństwie do myślenia linearnego, związanego z umysłem racjonalnym i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
100. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że klucz dostępu do wyższej oktawy ciała mentalnego tkwi w związku czakry trzeciego oka z czakrą korony i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
101. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jeśli ciało mentalne jest dobrze rozwinięte, staje się lustrem ciała duchowego i urzeczywistnia w życiu mądrość oraz całościowe poznanie i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
102. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że istnieje, że posiadamy ciało duchowe, zwane często przyczynowym i charakteryzuje się ono najwyższą częstotliwością wibracji wśród wszystkich ciał energetycznych i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
103. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że u ludzi, którzy na poziomie duchowym są jeszcze nieświadomi, rozciąga się ono wraz ze swoją aurą mniej więcej metr od ciała fizycznego, a duchowe ciało i aura doskonale rozbudzonego człowieka mogą wypełnić swoim promieniowaniem przestrzeń kilku kilometrów, a pierwotna forma jaja, owalu, przemienia się w regularną kulę i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
104. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przebywanie w otoczeniu osoby oświeconej powoduje doświadczanie światła, pełni i miłości, a po wyjściu z jego aury ich intensywność maleje w miarę oddalania się i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
105. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że ciało przyczynowe i jego aura promieniują w najbardziej delikatnych kolorach mając jednocześnie głęboką siłę światła i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
106. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że z poziomu bytu duchowego płynie do ciała duchowego najwyższa i najbardziej promienna energia i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
107. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że osiągając coraz niższe częstotliwości energia płynąca z ciała przyczynowego przenika także ciało mentalne, emocjonalne, eteryczne, podnosząc zarazem ich wibracje, tak, że na każdym z tych obszarów mogą one osiągać najwyższą formę wyrazu, a to, jak doskonale możemy tę energię spostrzegać, przyjmować i wykorzystywać, zależy od rozwoju czakr i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
108. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przez ciało duchowe doświadczamy wewnętrznej jedności z całym życiem i to ono wiąże nas z czystym Boskim Bytem, z wszechobecną pierwotną podstawą, z której powstały wszystkie manifestacje stworzenia i nadal się z niego wyłaniają i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
109. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że z poziomu ciała przyczynowego mamy też wewnętrzny dostęp do wszystkiego, co w stworzeniu istnieje i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
110. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że ciało duchowe (przyczynowe), jest w nas tą Boską częścią, nieśmiertelną i istniejącą w toku całej ewolucji, podczas, gdy inne ciała subtelne powoli się rozwiązują, w miarę, jak osiągamy w swoim rozwoju kolejne poziomy świadomości, która czyni potrzebnym to, co ziemskie, astralne i mentalne i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
111. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że tylko ciało duchowe umożliwia rozpoznanie źródła bytu i zrozumienie właściwego sensu naszego bytu, a kiedy otworzymy się na jego wibracje, nasze życie otrzymuje nową, jakość i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
112. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że kiedy otwieramy się na wibracje ciała przyczynowego jesteśmy prowadzeni we wszystkich działaniach a nasze życie jest wyrazem mądrości, siły, szczęścia, wszechogarniającej miłości, i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków


Dodano : 08-06-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 469 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.