Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Kontrolerzy i dyktatorzy emocjonalni. 500 Intencji.

Celem pozyskania tych intencji proszę zwrócić się do pomysłodawcy Michała Żaka [kooperastik1987@wp.pl]. Jak to zawsze przy robieniu pokłonów się ujawnia, przyczyną toksycznego otoczenia, należenie do rodziny DDA czy posiadanioe wzorców uwikłań z wyżej omówionych intencji zawsze jest stwarzanie innym taki właśnie problemów. 

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1. Naszego, a przez nas cudzego m.in. podchodzenia/nie do innych w sposób opaczny/nie, a więc tworzenia/nie opatrznych/nie więzi z innymi i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2. Naszego, a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie więzi prawdziwej/nie m.in. opartej/nie na kontakcie i więzi dwojga ludzi, którzy widzą/nie w sobie wspólne/nie cechy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3. Naszego, a przez nas cudzego m.in. widzenia/nie u innych wspólnych/nie z nami cech i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4. Naszego, a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie relacji, w której głównym/nie uświadomionym/nie celem jest/nie kontrola i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5. Naszego, a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie rozmaitych założeń ,,definicji” innych osób m.in. przekreślających/nie możliwość nawiązania prawdziwych relacji i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6. Naszego, a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie założeń ,,definicji” dotyczących/nie innych osób m.in. w celu zbliżenia/nie się do innych, ale ze świadomą/nie chęcią zaatakowania/nie ich i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że w naszym i cudzym umyśle nie ma miejsca na prawdziwy/nie obraz innych osób, a nawet Boga i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8. Naszego, a przez nas cudzego m.in. definiowania/nie innych ludzi m.in. mówiąc/nie im, co naprawdę myślą/nie, robią/nie, czują/nie, doświadczają/nie, przejawiają/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9. Naszej, a przez nas cudzej m.in. niemożności otworzenia/nie się na prawdziwe/nie poznanie/nie innych, na ich prawdziwe/nie ja i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10. Naszego, a przez nas cudzego m.in. poprzez opiniowanie/nie innych m.in. przyklejania/nie im karteczek, przyczepiania/nie innym łatek, szufladkowania/nie, kategoryzowania/nie, oraz przyklejania/nie do innych rozmaitych myślokształtów, opinii o nich, a nawet ,,złego oka” i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11. Naszej, a przez nas cudzej m.in. chęci/nie, oraz wywierania/nie presji na ludzi, aby m.in. byli/nie inni, niż są/nie, a nawet tacy, jak my chcemy/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doprowadzania/nie innych do tego, że udają/nie takie zachowania, jakich my od nich oczekujemy/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie opatrznej/nie więzi, jako czegoś w rodzaju m.in. chorego/nie programu samopomocy m.in. automatycznego/nie sposobu zachowania m.in. uniemożliwiającego/nie zaakceptowanie/nie m.in. prawdziwego/nie ja innej osoby i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14. Naszego, a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie prawdziwej/nie więzi opartej/nie m.in. na empatii, a więc m.in. naszego, a przez nas cudzego m.in. widzenia/nie, słyszenia/nie innych dokładnie/nie takimi, jakimi są/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15. Naszego, a przez nas cudzego m.in. opatrznego/nie podejścia do innych, które inni m.in. akceptują/nie, unikają/nie, odrzucają/nie m.in. w rodzinie, w pracy, w społeczeństwie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16. Naszego, a przez nas cudzego m.in. bronienia/nie się wobec definicji stworzonych/nie przez innych m.in. na nasz i innych temat i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17. Naszego, a przez nas cudzego m.in. dawania/nie zgody/nie, że m.in. inni mogą/nie nas definiować/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
18. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. inni uporczywie/nie, nachalnie/nie m.in. starają/nie się nawiązać/nie z nami relacje, więzi i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
19. Naszego, a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, przyjmowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. nieomylnych wizji na temat innych, oraz tworzenia/nie założeń na temat innych i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
20. Naszego, a przez nas cudzego m.in. postrzegania/nie w innych wyłącznie/nie najlepszych/nie cech m.in. pomijając/nie całkowicie/nie m.in. wady i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
21. Naszego, a przez nas cudzego m.in. postrzegania/nie obrazu samego siebie, odbitego/nie w oczach innych osób i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
335. Naszego, a przez nas cudzego m.in. krytykowania/nie innych, oraz mówienia/nie, że kochamy ich pomimo tych wad i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
336. Naszego, a przez nas cudzego m.in. patrzenia/nie na innych wzrokiem pełnym/nie prymitywnego/nie pożądania/nie, oraz upierania/nie się, że takie zachowanie jest/nie nieszkodliwe i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
337. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że sprzątanie/nie, pranie/nie, gotowanie/nie nam przez kobietę, mężczyznę i nie tylko m.in. czyni/nie ich szczęśliwymi i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
338. Naszego, a przez nas cudzego m.in. zaprzeczania/nie jakimkolwiek różnicom zdań w chwili konfrontacji i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
339. Naszego, a przez nas cudzego m.in. przerywania/nie innym w połowie zdania, kwestionowania/nie czyichś pomysłów i przedsięwzięć, oraz nalegania/nie i dawania/nie do zrozumienia, że tylko my wiemy, jak wszystko zrobić właściwie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
422. Naszego, a przez nas cudzego m.in. nie bycia w stanie nakłonić/nie samych siebie do czegokolwiek, do odmiennego/nie zdania i postępowania/nie m.in. będąc pod wpływem rozmaitych przywódców grup, kultów, sekt i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
423. Naszego, a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie razem z przywódcą grupy, kultu, sekty i nie tylko m.in. wspólnego obrazu składającego się z zazębiających się części układanki i nie tylko, a także i z różniących się części m.in. sprzyjających/nie dezorientacji i większej podatności na kontrolę i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
424. Naszego, a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie razem z przywódcą grupy, kultu, sekty i nie tylko m.in. osadzonej na iluzji mapy rzeczywistości, którą jest więź kontroli o najwyższym możliwym natężeniu i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
425. Naszego, a przez nas cudzego m.in. bycia/nie liderami grupy, sekty, kultu m.in. wykonującymi/nie wszystkie/nie polecenia przywódcy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
426. Naszego, a przez nas cudzego m.in. podkopywania/nie prywatnej/nie rzeczywistości członków i kandydatów do grupy, kultu, sekty i nie tylko m.in. poprzez nakłanianie ich do posłuszeństwa, poniżanie, osłabianie, degradowanie, atakowanie, oczernianie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
427. Naszego, a przez nas cudzego m.in. tracenia/nie wiary w siebie w swoją percepcję, oraz bycia/nie przez to bardziej/nie podatnymi/nie na indoktrynację i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
501. Naszych, a przez nas cudzych m.in. wszystkich/nie konwencjonalnych/nie zachowań, których efektem była/nie kontrola nad innymi i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
502. Naszego, a przez nas cudzego m.in. zgadzania/nie się, oraz protestowania/nie, kiedy zauważyliśmy/nie, że ktoś próbuje/nie, oraz próbował/nie przejąć/nie nad nami kontrolę
i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
503. Naszego, a przez nas cudzego m.in. używania/nie wszelkich argumentów na obronę przed rozmaitymi kontrolerami, dyktatorami, tyranami, despotami i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 17-07-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 353 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
18-07-2018 08:49:11

Jak to zawsze przy robieniu pokłonów się ujawnia, przyczyną toksycznego otoczenia, należenie do rodziny DDA czy posiadanioe wzorców uwikłań z wyżej omówionych intencji zawsze jest stwarzanie innym taki właśnie problemów.