Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Kontrolerzy i dyktatorzy emocjonalni. 500 Intencji.

Celem pozyskania tych intencji proszę zwrócić się do pomysłodawcy Michała Żaka [kooperastik1987@wp.pl]. Jak to zawsze przy robieniu pokłonów się ujawnia, przyczyną toksycznego otoczenia, należenie do rodziny DDA czy posiadanioe wzorców uwikłań z wyżej omówionych intencji zawsze jest stwarzanie innym takich właśnie problemów. 

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1. Naszego, a przez nas cudzego m.in. podchodzenia/nie do innych w sposób opaczny/nie, a więc tworzenia/nie opatrznych/nie więzi z innymi i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2. Naszego, a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie więzi prawdziwej/nie m.in. opartej/nie na kontakcie i więzi dwojga ludzi, którzy widzą/nie w sobie wspólne/nie cechy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3. Naszego, a przez nas cudzego m.in. widzenia/nie u innych wspólnych/nie z nami cech i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4. Naszego, a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie relacji, w której głównym/nie uświadomionym/nie celem jest/nie kontrola i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5. Naszego, a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie rozmaitych założeń ,,definicji” innych osób m.in. przekreślających/nie możliwość nawiązania prawdziwych relacji i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6. Naszego, a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie założeń ,,definicji” dotyczących/nie innych osób m.in. w celu zbliżenia/nie się do innych, ale ze świadomą/nie chęcią zaatakowania/nie ich i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że w naszym i cudzym umyśle nie ma miejsca na prawdziwy/nie obraz innych osób, a nawet Boga i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8. Naszego, a przez nas cudzego m.in. definiowania/nie innych ludzi m.in. mówiąc/nie im, co naprawdę myślą/nie, robią/nie, czują/nie, doświadczają/nie, przejawiają/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9. Naszej, a przez nas cudzej m.in. niemożności otworzenia/nie się na prawdziwe/nie poznanie/nie innych, na ich prawdziwe/nie ja i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10. Naszego, a przez nas cudzego m.in. poprzez opiniowanie/nie innych m.in. przyklejania/nie im karteczek, przyczepiania/nie innym łatek, szufladkowania/nie, kategoryzowania/nie, oraz przyklejania/nie do innych rozmaitych myślokształtów, opinii o nich, a nawet ,,złego oka” i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11. Naszej, a przez nas cudzej m.in. chęci/nie, oraz wywierania/nie presji na ludzi, aby m.in. byli/nie inni, niż są/nie, a nawet tacy, jak my chcemy/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doprowadzania/nie innych do tego, że udają/nie takie zachowania, jakich my od nich oczekujemy/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie opatrznej/nie więzi, jako czegoś w rodzaju m.in. chorego/nie programu samopomocy m.in. automatycznego/nie sposobu zachowania m.in. uniemożliwiającego/nie zaakceptowanie/nie m.in. prawdziwego/nie ja innej osoby i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14. Naszego, a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie prawdziwej/nie więzi opartej/nie m.in. na empatii, a więc m.in. naszego, a przez nas cudzego m.in. widzenia/nie, słyszenia/nie innych dokładnie/nie takimi, jakimi są/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15. Naszego, a przez nas cudzego m.in. opatrznego/nie podejścia do innych, które inni m.in. akceptują/nie, unikają/nie, odrzucają/nie m.in. w rodzinie, w pracy, w społeczeństwie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16. Naszego, a przez nas cudzego m.in. bronienia/nie się wobec definicji stworzonych/nie przez innych m.in. na nasz i innych temat i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17. Naszego, a przez nas cudzego m.in. dawania/nie zgody/nie, że m.in. inni mogą/nie nas definiować/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
18. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. inni uporczywie/nie, nachalnie/nie m.in. starają/nie się nawiązać/nie z nami relacje, więzi i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
19. Naszego, a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, przyjmowania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. nieomylnych wizji na temat innych, oraz tworzenia/nie założeń na temat innych i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
20. Naszego, a przez nas cudzego m.in. postrzegania/nie w innych wyłącznie/nie najlepszych/nie cech m.in. pomijając/nie całkowicie/nie m.in. wady i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
21. Naszego, a przez nas cudzego m.in. postrzegania/nie obrazu samego siebie, odbitego/nie w oczach innych osób i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
335. Naszego, a przez nas cudzego m.in. krytykowania/nie innych, oraz mówienia/nie, że kochamy ich pomimo tych wad i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
336. Naszego, a przez nas cudzego m.in. patrzenia/nie na innych wzrokiem pełnym/nie prymitywnego/nie pożądania/nie, oraz upierania/nie się, że takie zachowanie jest/nie nieszkodliwe i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
337. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że sprzątanie/nie, pranie/nie, gotowanie/nie nam przez kobietę, mężczyznę i nie tylko m.in. czyni/nie ich szczęśliwymi i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
338. Naszego, a przez nas cudzego m.in. zaprzeczania/nie jakimkolwiek różnicom zdań w chwili konfrontacji i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
339. Naszego, a przez nas cudzego m.in. przerywania/nie innym w połowie zdania, kwestionowania/nie czyichś pomysłów i przedsięwzięć, oraz nalegania/nie i dawania/nie do zrozumienia, że tylko my wiemy, jak wszystko zrobić właściwie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
422. Naszego, a przez nas cudzego m.in. nie bycia w stanie nakłonić/nie samych siebie do czegokolwiek, do odmiennego/nie zdania i postępowania/nie m.in. będąc pod wpływem rozmaitych przywódców grup, kultów, sekt i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
423. Naszego, a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie razem z przywódcą grupy, kultu, sekty i nie tylko m.in. wspólnego obrazu składającego się z zazębiających się części układanki i nie tylko, a także i z różniących się części m.in. sprzyjających/nie dezorientacji i większej podatności na kontrolę i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
424. Naszego, a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie razem z przywódcą grupy, kultu, sekty i nie tylko m.in. osadzonej na iluzji mapy rzeczywistości, którą jest więź kontroli o najwyższym możliwym natężeniu i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
425. Naszego, a przez nas cudzego m.in. bycia/nie liderami grupy, sekty, kultu m.in. wykonującymi/nie wszystkie/nie polecenia przywódcy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
426. Naszego, a przez nas cudzego m.in. podkopywania/nie prywatnej/nie rzeczywistości członków i kandydatów do grupy, kultu, sekty i nie tylko m.in. poprzez nakłanianie ich do posłuszeństwa, poniżanie, osłabianie, degradowanie, atakowanie, oczernianie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
427. Naszego, a przez nas cudzego m.in. tracenia/nie wiary w siebie w swoją percepcję, oraz bycia/nie przez to bardziej/nie podatnymi/nie na indoktrynację i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
501. Naszych, a przez nas cudzych m.in. wszystkich/nie konwencjonalnych/nie zachowań, których efektem była/nie kontrola nad innymi i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
502. Naszego, a przez nas cudzego m.in. zgadzania/nie się, oraz protestowania/nie, kiedy zauważyliśmy/nie, że ktoś próbuje/nie, oraz próbował/nie przejąć/nie nad nami kontrolę
i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
503. Naszego, a przez nas cudzego m.in. używania/nie wszelkich argumentów na obronę przed rozmaitymi kontrolerami, dyktatorami, tyranami, despotami i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 17-07-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 641 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
18-07-2018 08:49:11

Jak to zawsze przy robieniu pokłonów się ujawnia, przyczyną toksycznego otoczenia, należenie do rodziny DDA czy posiadanioe wzorców uwikłań z wyżej omówionych intencji zawsze jest stwarzanie innym taki właśnie problemów. 

  • s_majda 20-08-2018 10:48:15

    Robiłem te intencje i naszło mnie, że Bóg nie prosi. A w kolejnej intencji wyszło czemu. Bo pewnie kiedyś prosił, ale Go nie słuchano. Zatem teraz sugeruje, oferuje, informuje, podpowiada. Proszenie byłoby odbierane przez innych, których Bóg nie prosi, jako wskazanie konkretnej postaci jako tej, na której Bogu szczególne zależy. Natychmiast inni by chcieli, aby i ich prosił, albo i narzekał, że sobie nie poradzi bez niej lub bez niego.