Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Dym, smog, zadymianie, spalanie – intencje do przemodlenia

Opracowała Małgorzata Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
1. Naszego a przez nas cudzego na rozmaite sposoby, we wszelkich okolicznościach, świadomie i nieświadomie m.in wytwarzania/nie, niszczenia/nie, wdychania/nie, doświadczania/nie, trzymania/nie w ciele i energetyce każdego rodzaju, znaczenia, koloru min dymów, aerozoli, gazów, spalenizny, produktów i skutków spalania, smogu, zatrucia, zasłon dymnych a w tym układów koloidalnych, w których ośrodkiem rozpraszającym jest gaz a cząstki koloidalne są cząstkami stałymi i wszelkich zawiesin bardzo drobnych cząstek stałych w gazie i nie tylko powstałych na skutek m.in. spalania/nie substancji ciekłych, stałych i gazowych, działalności wulkanów, żywiołów a także na skutek palenia min kadzideł, narkotyków i nie tylko
2. Naszego a przez nas cudzego na rozmaite sposoby, we wszelkich okolicznościach, świadomie i nieświadomie m.in wytwarzania/nie, niszczenia/nie, wdychania/nie, rozpraszania/nie, doświadczenia/nie, trzymania/nie w ciele i energetyce każdego rodzaju, znaczenia, koloru min mgieł a w tym drobnych kropelek wody i odpowiednio drobnych kryształków lodu i ich mieszanin rozproszonych m.in. w gazie, w powietrzu, w energetyce i nie tylko a także wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, koloru, jakości min chmur i nie tylko
3. Naszego a przez nas cudzego na rozmaite sposoby, we wszelkich okolicznościach, świadomie i nieświadomie m.in wytwarzania/nie, niszczenia/nie, wdychania/nie, rozpraszania/nie, doświadczenia/nie, trzymania/nie w ciele i energetyce każdego rodzaju, znaczenia, koloru min zmętnień, ograniczeń widoczności, zasłon, blokad, kotar min spowodowanych pyłami, dymami, aerololami atmosferycznymi, smogami, mgłami, dymieniem, spalaniem i nie tylko
4. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn kreowania/nie, trzymania/nie, doświadczania/nie naszych i cudzych rozmaitych min dymów maskujących, zasłon dymnych, kotar powodujących osłabienie widoczności i zmniejszenie możliwości obserwacji a także służących do maskowania, kamuflowania rozmaitych m.in. spraw, działań, idei, blokad, przekrętów, nas samych i innych a także celem oślepiania i blokowania dostępu przeciwnika, bliźnich, Boga i nie tylko
5. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn kreowania/nie, wytwarzania/nie, niszczenia/nie, trzymania/nie, doświadczania/nie naszych i cudzych rozmaitych min dymów maskujących, zasłon dymnych, kotar, kamuflaży z dymu, mgieł, rozpylanych substancji, gazów a w tym w postaci rozmaitych min świec, bomb, granatów, generatorów dymnych, urządzeń, magii, magii żywiołów, wulkanów, kadzideł, narkotyków i spalania wszelkich substancji m.in. gazowych, cieczy i stałych i nie tylko
6. Naszego a przez nas cudzego na rozmaite sposoby, we wszelkich okolicznościach, świadomie i nieświadomie m.in wytwarzania/nie, niszczenia/nie, wdychania/nie, rozpraszania/nie, doświadczenia/nie, trzymania/nie w ciele i energetyce każdego rodzaju, znaczenia, koloru min spalin, gazów spalinowych jakie powstają na skutek procesów spalania m.in paliwa stałego, ciekłego, gazowego jak m.in węgla, ropy naftowej, benzyny, metanu, biopaliw, gazu ziemnego, rozmaitych innych substancji, śmieci, narkotyków, kadzideł a w tym doświadczania/nie zatrucia min aldehydami, tlenkami węgla, tlenkami azotu, siarki, węglowodorami i nie tylko
7. Naszego a przez nas cudzego na rozmaite sposoby, we wszelkich okolicznościach, świadomie i nieświadomie m.in wytwarzania/nie, niszczenia/nie, wdychania/nie, rozpraszania/nie, doświadczenia/nie, trzymania/nie w ciele i energetyce każdego rodzaju, znaczenia, koloru min sadzy, pyłów a w tym wszelkich produktów pełnego i niepełnego spalania paliw i innych materiałów mających w swoim składzie znaczne ilości węgla oraz sadzy jaka zawiera w swoim składzie m.in. węgiel, drobne struktury grafitopodobne, niewielkie ilości fulerenów i struktur fulerenopodobnych oraz resztki spalanych substancji organicznych, np: tłuszcze i popiół i nie tylko
8. Naszego a przez nas cudzego rozumienia/nie, doświadczania/nie, wykorzystywania/nie tego, że spalanie (a w tym takie z jakiego powstaje dym) to reakcja egzotermiczna przebiegająca między materiałem palnym lub paliwem a utleniaczem, z wydzieleniem ciepła i światła, gdzie paliwa i utleniacze mogą występować w trzech stanach skupienia: gazowym, ciekłym i stałym zaś powszechnie dostępnym utleniaczem gazowym jest tlen zawarty w powietrzu i nie tylko
9. Naszego a przez nas cudzego rozumienia/nie, doświadczania/nie, wykorzystywania/nie tego, że aby nastąpiło spalanie, a w tym takie z wytwarzaniem dymu, to musi zaistnieć zapłon-a więc punktowy bodziec energetyczny (jak iskra, zapałka) i odpowiednio samozapłon a więc ciągły bodziec energetyczny jak strumień ciepła elementów grzejnych czy też samozapalenie a więc proces samorzutnego zapoczątkowania reakcji przy pomocy przemian zachodzących w samym materiale na drodze fizycznej i chemicznej
10. Naszego a przez nas cudzego min celem wytworzenia wszelkiego rodzaju, znaczenia zasłon dymnych i nie tylko m.in. spalania/nie substancji dymotwórczych i ich mieszanek jak min indygo, chloran potasu, azotan potasu, dekstryna, laktoza, auramina, rodamina, błękit metylenowy, oranż metylowy i rozmaitych wszelkich innych o mniejszym lub większym stopniu dymienia i nie tylko
11. Naszego a przez nas cudzego na rozmaite sposoby, we wszelkich okolicznościach, świadomie i nieświadomie m.in wytwarzania/nie, niszczenia/nie, wdychania/nie, rozpraszania/nie, doświadczenia/nie, trzymania/nie w ciele i energetyce, w otoczeniu każdego rodzaju, znaczenia, koloru, wielkości m.in. smogów, smogów kwaśnych a w tym skutków mieszania powietrza ze wszelkimi dymami, spalinami oraz ich zawieszenia we mgle i nie tylko oraz z wszelkich przyczyn bycia/nie narażonymi na tego typu doświadczenia i na wdychanie rozmaitych dwutlenków siarki, tlanków azotu, węgla, sadzy, pyłów, trucizn, toksyn, dymów i nie tylko
12. Naszego a przez nas cudzego wdychania/nie i ponoszenia skutków działalności na nasze i cudze ciała, Dusze, istoty, narządy a w tym oddechowe, czakramy, aury, DNA i energetykę m.in. dymów, smogu, spalin, czadu, toksyn, trucizn i nie tylko
13. Naszego a przez nas cudzego życia, istnienia w środowisku przepełnionym min smogami, mgłami, rozpyloną i rozproszoną a nawet skumulowaną czernią, dymami a w tym pochodzącymi ze spalania różnych m.in. paliw, cieczy, gazów, substancji stałych, węgla, koksu, narkotyków, tytoniu, z wybuchów wulkanów i innych wybuchów i nie tylko
14. Naszego a przez nas cudzego na rozmaite sposoby, we wszelkich okolicznościach, świadomie i nieświadomie m.in wytwarzania/nie, niszczenia/nie, wdychania/nie, rozpraszania/nie, doświadczenia/nie, trzymania/nie w ciele i energetyce każdego rodzaju, znaczenia, koloru m.in. tzw smogu elektromagnetycznego, promieniowania elektromagnetycznego, promieniowania m.in. niejonizującego w zakresie fal radiowych wytwarzanego przez rozmaite m.in. urządzenia, stacje nadawcze a w tym radiowe, telefoniczne, telewizyjne i inne służące do przesyłania informacji a także przez kosmitów, z obcych cywilizacji i nie tylko


Dodano : 19-10-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 434 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.