Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Starzenie się, starość – intencje do przemodlenia

Opisała Ewa Gospodarczyk
Poniższe intencje poruszają wiele aspektów, nie tylko kwestie starzenia się organizmu. Napisane na podstawie książki „Zatrzymaj czas”, autor Deepak Chopra.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1.naszego a przez nas cudzego świadomego/nie starzenia się, doświadczania/nie upływu czasu, demencji, osłabienia, biegu lat, mijających dekad, wiosen, lat, zim i jesieni i nie tylko tego, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2.naszego a przez nas cudzego świadomego/nie posiadania/nie programów dotyczących starości, kiedy ma się zacząć, jakie są jej pierwsze oznaki, w jaki sposób przychodzi do nas, do naszego życia, naszego ciała i nie tylko tego, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3.naszej a przez nas cudzej świadomości/nie że starość to program przyjęty przez nasz umysł i wprowadzony w życie zgodnie z naszą wiarą, wiedzą, uczuciami, przekonaniami i nie tylko tak, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4.naszego a przez nas cudzego żywienia/nie, posiadania/nie przekonania, że ja, że każdy człowiek musi się zestarzeć
-bo widzimy ludzi którzy się starzeją, jest to naturalny proces
-bo taka jest kolej rzeczy, starzenie się jest nieuniknione
-bo takie jest życie, rodzimy się i umieramy
i nie tylko takie, a przekonania te stają się warunkiem nas obowiązującym, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5.naszego a przez nas cudzego świadomego/nie akceptowania/nie uczuć strachu, obaw, lęku przed starością – a to o czym myślimy-to zapraszamy do naszego życia, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6.naszej a przez nas cudzej świadomości/nie że nawyki, schematy, przyzwyczajenia, sztywne przekonania są zaprzeczeniem odnowy, regeneracji, rozwoju, zatem sprzyjają starzeniu się umysłu i ciała i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7.naszej a przez nas cudzej wiedzy/nie, wiary/nie, akceptowania/nie, zaprzeczania/nie że stan naszego organizmu zależy od naszej świadomości, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8.naszej a przez nas cudzej wiedzy/nie, wiary/nie, że wszystko co jest elastyczne i płynne rośnie, zmienia się, a wszystko co jest sztywne i zablokowane, zwiędnie, zmarnieje, umrze i nie tylko to, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9.naszej a przez nas cudzej wiedzy/nie, wiary/nie że przekonanie powoduje fizyczne objawy w ciele i znajduje się na głębszym poziomie niż myśl, przekonanie to nawyk głęboko zakorzeniony w ciele i nie tylko tam, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10.naszej a przez nas cudzej wiedzy/nie, wiary/nie że im silniejsze przekonanie, tym głębiej zakorzenione w ciele i tym bardziej odporne na świadomą kontrolę, i wymagające uwagi, aby mogła dokonać się zmiana, a przekonanie to uczucie, to pewność zakorzeniona w pamięci naszego ciała, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie tego że istnieją trzy odmienne sposoby liczenia wieku:
wiek chronologiczny (liczony według kalendarza) wiadomy i niezaprzeczalny
wiek biologiczny (wyznacza żywotność ciała) zmienny i zależny od danego człowieka
wiek psychiczny (mam tyle lat na ile się czuję) najbardziej elastyczna miara wieku, całkowicie indywidualna, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12.naszej a przez nas cudzej wiedzy/nie, wiary/nie, świadomości/nie że występują czynniki które przyspieszają starzenie się organizmu, takie jak: depresja, niezdolność wyrażania emocji, strach, stres, przygnębienie, wielogodzinna praca, kłopoty finansowe, utrzymywany żal, nieumiejętność wyrażania gniewu, utrata pragnienia życia, niezadowolenie, i nie tylko takie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13.naszej a przez nas cudzej wiedzy/nie, wiary/nie, świadomości/nie że przekonanie tworzy biologię (wywołuje efekty w ciele), a nie na odwrót, a starzenie się jest procesem wyuczonym, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14.naszej a przez nas cudzej wiedzy/nie, wiary/nie, świadomości/nie że jeśli starzenie się jest procesem wyuczonym, wówczas możemy oduczyć się zachowań, które sprawiają że się starzejemy, możemy przyjąć nowe przekonania i otworzyć się na nowe możliwości, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15.naszej a przez nas cudzej wiedzy/nie, wiary/nie, świadomości/nie że nieustannie na nowo tworzymy nasze ciała fizyczne i jest to proces, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, zrozumienia/nie naszego ciała, otwarcia/nie się na ciało, jak czujemy się we własnym ciele (dobrze/źle), jak je odbieramy, słuchania/nie naszego ciała, skupienia/nie się na odczuciach/emocjach w ciele, aby otworzyć się na ciało, i odczytać wszystko co jest w nim zapisane, oraz móc tworzyć nowe możliwości, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie że ciało można postrzegać pięcioma zmysłami, oraz że istnieją inne formy postrzegania ciała, np. kwantowe i nie tylko takie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
18.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie że żyjemy w oddzieleniu od swojego ciała, nie znamy swojego ciała, nie słuchamy go, nie akceptujemy, że żyjemy w stanie podziału, odrębności i nie tylko tak, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
19.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, akceptacji/nie że jakość życia zależy od jakości uwagi, to na co zwracamy uwagę, stanie się w naszym życiu bardziej ważne, a zmiany które może wywołać świadomość, nie są niczym ograniczone i nie tylko tak, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
20.naszej a przez nas cudzej wiary/nie,wiedzy/nie, świadomości/nie że możemy korzystać z bardziej subtelnych poziomów informacji w formie płynących z ciała sygnałów, które wcześniej były ignorowane, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
21.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie że możemy zapoczątkować proces uzdrawiania naszego ciała poprzez skupienie uwagi na źródle bólu, ponieważ ciało naturalnie wysyła uzdrawiającą energię tam, gdzie skierowana jest uwaga, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
22.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie że intencja jest potrzebą, a ciało i umysł nastawione są na bezpośrednie i spontaniczne spełnianie wszystkich potrzeb (jest to proces zupełnie odmienny od pragnień płynących z uzależnienia lub z kompulsywnego przymusu, które wbudowało w nas stare programowanie), oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
23.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie że są ćwiczenia, które pozwalają kierować uwagą, oraz spełniać intencje, wykrywać dyskomfort w ciele, który przejawia się jako ból, zdrętwienie, skurcze, brak elastyczności, urazy i nie tylko- są to węzły które świadomość może sama rozwiązać, rozpuścić na najgłębszym, komórkowym poziomie i nie tylko tam, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
24.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego że samo posiadanie intencji wystarcza do osiągnięcia rezultatu, aby to się stało należy właściwie skupić świadomość, gdzie słowo „właściwie” oznacza swobodnie i bez napięcia, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
25.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie że nasze najgłębsze intencje wypływają z ciała, nie z ego i nie z racjonalnego umysłu, a są nimi nasze najbardziej podstawowe potrzeby jak potrzeba miłości, zrozumienia, wsparcia i nie tylko to, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
26.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że nawet najmniejsza z naszych intencji wysyła fale biegnące przez wszechświat na poziomie kwantowym, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
27.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie że nasze ciało jest materialnym rezultatem wszystkich intencji, które kiedykolwiek w nas powstały, a noszone w sobie ślady urazów, stresu, niskiego poczucia własnej wartości, smutek i nie tylko to przyczyniają się do procesu starzenia się, niewygody i nie tylko tego, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
28.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że intencja jest sygnałem wysłanym do pola, a rezultat który otrzymujemy z pola jest najwyższym spełnieniem jakie może przyjąć nasz układ nerwowy, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
29.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że pole jest podstawą rzeczywistości, jest ciągłe i dlatego jest obecne równomiernie we wszystkich punktach czasoprzestrzeni, a świadomość i intencje są zanurzone w tej ciągłości, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
30.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie że mechanizmy pragnień są następujące:
-chcemy coś osiągnąć
-jesteśmy pewni że „tego” chcemy
-nie wtrącamy się w sposób/drogę spełnienia pragnienia
-oczekujemy rezultatu i ufamy że się pojawi-jesteśmy spokojni, gdyż zwątpienie, niepewności zmartwienia, są głównymi przeszkodami, bo gdy wątpimy czy pragnienie się spełni wysyłamy intencje zwróconą przeciwko sobie
-każda spełniona intencja uczy nas w jaki sposób spełnić kolejną, jest to samo wzmacniająca się pętla sprzężenia zwrotnego, pojawiający się rezultat potwierdza moc intencji na poziomie świadomym, wzmacnia zaufanie
-brak wątpliwości że rezultat został osiągnięty przez świadomy proces sięgający większej rzeczywistości, jest wyrazem nieprzejawionej inteligencji wszechświata, Boga Dawcy Życia który reaguje na nasze pragnienia, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
31.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie że nasze wewnętrzne sygnały, są dla nas najlepszym oddźwiękiem, im bardziej na nie reagujemy, tym bardziej wzmacniamy moc własnej intencji, by osiągnąć rezultat, którego pragniemy, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
32.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego że w otaczającym nas środowisku istnieje siła która jest zawsze gotowa zniszczyć życie, a ta siła to entropia, dążąca do chaosu, rozproszenia, rozpadu i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
33.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie że entropia jest siłą przeciwstawną do uporządkowania, synchronizacji, inteligencji i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
34.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie że nasze ciała funkcjonują przeciwstawiając się entropii gdyż jest ono niezwykle uporządkowane, ewoluuje, a ewolucja to proces tworzący ze struktur mniej złożonych, struktury bardziej złożone, a siłą napędową ewolucji jest inteligencja, która na poziomie kwantowym, jest czymś więcej niż tylko zjawiskiem umysłowym, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
35.naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie że inteligencja jest synonimem mocy twórczej, z chaosu kwantowego tworzy symetrie, wzory, buduje, zespala, ożywia, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
36.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie że tworzenie (inteligencja) i zniszczenie (entropia) funkcjonują obok siebie, w każdej komórce występują reakcje twórcze i destrukcyjne, jednak dopóki panuje między nimi równowaga (dynamiczna niezmienność) życie trwa, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
37.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego że każda komórka naszego ciała wie jak powrócić do równowagi, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
38.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że nasze ciało jest jednym polem świadomości a wewnętrzna aktywność naszych komórek znajduje/nie się pod bezpośrednim wpływem tego jak myślimy i jak się zachowujemy, a niewidzialne wiązki myśli i uczuć zmieniają podstawowe reakcje chemiczne we wszystkich komórkach, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
39.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że podstawowym czynnikiem zapobiegającym entropii, oraz cofającym jej skutki jest aktywność fizyczna którą można zdefiniować jako uporządkowane zastosowanie energii, gdyż bez pracy energia ulega rozproszeniu (nieużywane organy zanikają), oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
40.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że mięśnie mają kluczowe znaczenie w odmładzaniu całej naszej fizjologii, a odpowiedni ruch dobieramy indywidualnie, z zachowaniem równowagi (umiarkowanie, regularność, wypoczynek, aktywność = równowaga), oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
41.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego że nasze ciało którego potrzeby nie zostaną zaspokojone wysyła wyraźne sygnały (np. takie jak: przepełniony żołądek, drżące mięśnie z przesilenia i nie tylko), oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
42.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie że tworzymy siebie ze słów (gdyż słowa mają moc programowania świadomości), które słyszymy od maleńkości, kiedy ktoś nam mówi jacy jesteśmy (jesteś zły, jesteś brudny, jesteś kłamcą, nie jesteś tak mądry jak się wydawało i inne), oraz kiedy sami o sobie źle mówimy/myślimy (jestem głupi, jestem tchórzem itd.), oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
43.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie że często młodość i starość stawiamy na przeciwległych biegunach:
-jeżeli młodość jest dobra, starość musi być zła
-jeżeli młodość ma wszystko, starość musi to tracić
-jeżeli młodość jest kreatywna i dynamiczna, starość musi być szara i stateczna
-jeżeli młodość jest piękna, starość musi być nieatrakcyjna
-jeżeli bycie młodym jest ekscytujące, to bycie starym musi być nudne, i nie tylko tak, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
44.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że ludzi starszych postrzegamy-nie/możemy postrzegać jako niekompetentnych, nieelastycznych, przywiązanych do przeszłości, aseksualnych, mało kreatywnych, biednych, chorych, powolnych i nie tylko tak, a przez to programujemy samych siebie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
45.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że ciało jest siecią nieustannie wysyłanych i odbieranych informacji, a niektóre z tych informacji nas odżywiają i podtrzymują, a inne prowadzą do nieporządku i załamań, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
46.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że istnieją podstawowe zasady rządzące wewnętrzną inteligencją, a są to:
-inteligencja powinna swobodnie płynąć
-każdy impuls inteligencji ma swój fizyczny odpowiednik
-ciało utrzymuje się w równowadze przez rytmy i cykle (biorytmy), które łączą nas z cyklami natury
-gdy ciało jest w równowadze wysyła sygnały zadowolenia, kiedy w nierównowadze wysyła sygnały dyskomfortu
-życie w harmonii z rytmami ciała pomaga pokonać entropię, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
47.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że stres przyspiesza starzenie się organizmu, a nasza reakcja na stres przebiega w trzech fazach:
-pojawia się stresujące zdarzenie
-dokonujemy wewnętrznie jego oceny (jedyne stadium które pozwala kontrolować reakcję ciała)
-nasze ciało na nie reaguje
gdzie interpretacja stresującej sytuacji jest warunkowana przez doświadczenia z przeszłości, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
48.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie że to nasze doświadczenia i wspomnienia, czyli pamięć o tym co się wydarzyło w przeszłości dyktują nam to czego się boimy, lub co nas złości i nie tylko to, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
49.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że medytacja prowadzi do głębokiej relaksacji, zmian w oddechu, rytmie serca, ciśnieniu krwi, i nie tylko, oraz powoduje przejście układu nerwowego w stan zrelaksowanej czujności- umysł pozostaje uważny, a ciało wchodzi w stan głębokiej relaksacji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
50.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że umysł, ciało i dusza to współtwórcy naszej rzeczywistości i gdy wymiary materialne, psychiczne i duchowe są w równowadze, życie staje się całością, zatem odczuwamy komfort (wygodę, radość, bezpieczeństwo….), oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
51.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie następujących prawd:
-jestem Duchem, posiadam ciało
-ta chwila jest taka, jaka powinna być
-niepewność jest częścią całkowitego porządku rzeczy
-zmiana jest przenikniętą niezmiennością
-entropia nie stanowi zagrożenia, ponieważ jest kontrolowana przez nieskończoną moc organizującą, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
52.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego że na niepewność możemy reagować akceptacją lub oporem, akceptując pozwalamy „rzeczom” się dziać, stawiając opór zatrzymujemy w sobie bolesne aspekty (frustracja, ból, fałszywe oczekiwania, niespełnione pragnienia) i nie tylko to, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
53.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że niepewność pozostawia miejsce na nowe, na rozwój i zrozumienie, na elastyczność, spontaniczność i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
54.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że posiadamy emocjonalne długi, które z roku na rok narastają, kumulują się i zakłócają funkcjonowanie naszego ciała, przyspieszają starzenie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
55.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie że nasze emocjonalne długi trzymają nas w przeszłości i nie pozwalają żyć tu i teraz i osiągać radość i satysfakcję, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
56.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że nasze psychiczne mechanizmy obronne doskonale ukrywają nasze trudne emocje, aby nas chronić przed czymś, czego nie jesteśmy w stanie doświadczyć, czemu boimy się stawić czoło, spojrzeć w oczy, przed czym uciekamy, co wywołuje w nas lęk i obawy i nie tylko to, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
57.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że opór prowadzi do kontrolowania, a to wynika z poczucia lęku i zagrożenia i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
58.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że każde zdarzenie zostaje przez nas zinterpretowane, a interpretacje są zakorzenione w przeszłości, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
59.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że możemy/nie kwestionować nasze interpretacje stresujących sytuacji, gdyż odnoszą się one do tego co się już wydarzyło, a możemy to zrobić tak:
-zdaję sobie sprawę z tego że mam interpretację
-odkładam na bok stare nastawienie umysłu
-patrzę na problem z nowego punktu widzenia
-kwestionuję swoją interpretację, aby sprawdzić czy jest jeszcze prawdziwa
-skupiam się na procesie, nie na rezultacie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
60.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że porzucenie starych interpretacji pozwala/nie dostrzec zupełnie odmienną rzeczywistość, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
61.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że przeszłość jest w nas obecna na wielu warstwach, gdyż zawiera nie tylko to co miało miejsce, ale również wszystkie sposoby na jakie chcielibyśmy ją poprawić, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
62.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego że istnieje głębszy poziom z którego możemy oczyścić się z wszelkich rozproszeń i sytuacji które nigdy nie miały miejsca w fizycznym świecie, a powstały tylko w naszym umyśle, jest to prosta świadomość komfortu, do której można dotrzeć poprzez medytację, lub słowa: Taka-i jaka-i jestem, jestem doskonała-y. Wszystko w moim życiu pracuje na rzecz mojego ostatecznego dobra. Jestem kochana-y i jestem miłością", oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
63.naszego a przez nas cudzego, akceptowania/nie, posługiwania/nie się takimi zwrotami jak: jestem miłością, jestem współczuciem, jestem pięknem, jestem istnieniem, jestem świadomością oraz przyjmowania/nie ich, odczuwania/nie w ciele, świadomości efektów jaki wywołują, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
64.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego że nasze aktualne emocje odzwierciedlają obecny stan naszego układu nerwowego wraz ze wszystkimi zdarzeniami z przeszłości, a kiedy czegoś doświadczamy w teraźniejszości przeszłe zdarzenia wpływają na naszą reakcję, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
65.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego że emocje dotyczą naszej teraźniejszości, a myśli przeważnie przeszłości lub przyszłości, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
66.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego że często zaprzeczamy emocjom, nie akceptujemy ich, chowamy je w sobie, co wytrąca nas z teraźniejszości, w przeszłość lub przyszłość, a odczuwanie emocji, w pełni doświadczanie, uwalnianie, w pełni zatrzymuje nas w teraźniejszości, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
67.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że emocje wzbudzają tylko dwa rodzaje wrażeń: ból i przyjemność, oraz tego że chcemy/nie doświadczać tego co lekkie i przyjemne, i wszelkie skomplikowane stany emocjonalne są/nie efektem naszej niezdolności, niechęci do podążania za podstawowymi wrażeniami, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
68.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie, tego że istnieje cykl emocji który ma początek w teraźniejszości, a kończy się złożonymi uczuciami w przeszłości takimi jak: przygnębienie, poczucie winy i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
69.naszej a przez nas cudzej wiary/nie, wiedzy/nie, świadomości/nie, akceptacji/nie, że:
-ból w teraźniejszości odczuwamy jako zranienie
-ból w przeszłości jest pamiętany jako gniew
-ból w przyszłości jest postrzegany jako niepokój
a niewyrażony gniew skierowany przeciwko sobie i zatrzymywany wewnątrz siebie nazywa się poczuciem winy, a kolejnym etapem tej drogi jest wyczerpanie energetyczne i przygnębienie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
70.naszej a przez nas cudzej odwagi, braku odwagi, chęci/nie do szukania/nie, odkrywania/nie naszych warstw bólu, odszukania tego co nas rani, zrozumienia tego i pójścia dalej, do odwagi życia w teraźniejszości, bycia/nie uczciwym wobec siebie i unikania/nie łatwych (szybkich) emocji jakimi są np. gniew, bycia/nie gotowym do konfrontacji ze zranieniem, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
71.naszej a przez nas cudzej odwagi, braku odwagi, chęci/nie do życia w teraźniejszości według kilku kroków:
-zranienie jest podstawowym negatywnym uczuciem, bądź w teraźniejszości i nie unikaj zranienia (emocjonalne zranienia)
-bądź świadomy wrażeń z ciała, nie zaprzeczaj temu co czujesz, nie obracaj uczuć w gniew
-powiedz co czujesz osobie która cię zraniła
-oczyść swoje emocje i idź naprzód, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
72.naszej z przez nas cudzej świadomości/nie, akceptacji/nie tego że uwaga skierowana na ból jest początkiem do uwolnienia którego chce nasze ciało, sprawia że przechodzimy od roli ofiary do roli świadka, nie dajemy się wciągnąć we wtórne procesy takie jak: obwinianie, unikanie, zaprzeczanie, spadek poczucia własnej wartości, poczucie winy i nie tylko to, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
73.naszej z przez nas cudzej świadomości/nie, akceptacji/nie tego że zewnętrzne wydarzenia nie mogą nas zranić, zostajemy zranieni wówczas, gdy w naszym umyśle pojawia się taka interpretacja, a interpretacja jest czymś nad czym mamy pełną kontrolę, jeśli jesteśmy osadzeni w teraźniejszości, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków -----
74.naszej a przez nas cudzej świadomości/nie wiary/nie że dzięki medytacji możemy/nie osiągnąć jedność, w której zostaje/nie przekroczona dualność umysłu i ciała, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
75.naszej a przez nas cudzej świadomości/nie wiary/nie że prana to najbardziej subtelna forma energii biologicznej, jest/nie obecna w każdym zdarzeniu umysłowym i fizycznym, płynie/nie ona od czystej świadomości, by wnieść inteligencję do każdego aspektu życia, nazywa się ją również siłą życiową, lub energią życiową, chi i nie tylko tak, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
76.naszej a przez nas cudzej świadomości/nie wiary/nie że jeśli możemy/nie doświadczyć prany, to możemy/nie również zacząć ją pielęgnować, dbać o jej zachowanie, natężenie, a można to robić poprzez medytację, specjalne ćwiczenia takie jak tai-chi i nie tylko tak, a im więcej prany posiadamy, tym bardziej pełne życia są nasze procesy umysłowe i cielesne, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
77.naszej a przez nas cudzej świadomości/nie wiary/nie że pranę możemy doświadczać na wiele sposobów, np. czujemy przypływ energii, witalności, napływ przytomności, jasności umysłu, doświadczamy uwznioślenia i przepływu, energię przepływającą, wibrującą w ciele i nie tylko tak, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
78.naszej a przez nas cudzej świadomości/nie wiary/nie że pranę możemy zachować poprzez: odpowiednią dietę (unikając wysoko przetworzonego jedzenia)
zrównoważoną aktywność fizyczną,
poprzez oddech-oddychając łagodnie, wolno, regularnie (który jest łącznikiem pomiędzy umysłem/ciałem a duchem)
poprzez zachowania wynikające z samoakceptacji, równowagi, zrozumienia-unikające brutalności, przemocy,
również przez unikanie negatywnych emocji, głównie: lęku, gniewu, chciwości i zazdrości, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
79.naszej a przez nas cudzej świadomości/nie, akceptacji/nie tego że każda zmiana stanu umysłu zostaje/nie odzwierciedlona w oddechu, a następnie w ciele:
-gniew, powoduje/nie płytkie nabieranie powietrza i silne wydychanie
-lęk, powoduje/nie szybki, płytki i urywany oddech
-smutek prowadzi/nie do spazmatycznego, łamiącego się oddechu
-poczucie winy wywołuje/nie zatrzymanie oddechu, uczucie duszenia się
a pozytywne emocje prowadzą/nie do regularnego oddechu, rozluźniają mięśnie klatki piersiowej, a oddech staje się spontaniczny i zrelaksowany, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
80.naszej a przez nas cudzej świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że na poziomie umysłu zrównoważony oddech odzwierciedlony/nie jest poprzez uczucie spokoju, wyciszenia, braku napięć i nie tylko tego, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
81.naszej a przez nas cudzej świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że czas odczuwany przez nas czas (subiektywny) jest lustrem tego co w nas się dzieje, np.
kiedy się nudzimy-czas się dłuży
kiedy jesteśmy zdesperowani-czas ucieka
kiedy jesteśmy rozradowani- czas szybko upływa
gdy jesteśmy zakochani – czas się zatrzymuje, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
82.naszej a przez nas cudzej świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że element presji czasu zmienia nasze zachowanie, postawę i reakcje fizjologiczne np. walka z czasem pogłębia frustrację i wrogość, a przez to wypływają sygnały dla serca które zwężają naczynia krwionośne, podnoszą ciśnienie krwi i nie tylko, powodują różne dysfunkcje serca, zatem subiektywny czas może być niezwykle potężną siłą którą możemy wykorzystać dla własnego dobra, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
83.naszej a przez nas cudzej świadomości/nie, akceptacji/nie tego, że jeśli czujemy że mamy przydzieloną określoną długość życia, wówczas termin śmierci będzie wywoływał taki sam rodzaj stresu co określony czas na zakończenie zadania służbowego, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
84.naszej, a przez nas cudzej świadomości/nie akceptacji/nie tego że nasze prawdziwe „ja” jest/nie żywym płynnym uczuciem tożsamości, które nigdy nie ulega wyczerpaniu, jest/nie to stan poza zmianami, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
85.naszej, a przez nas cudzej świadomości/nie akceptacji/nie tego że nie musimy niczego robić, by odnaleźć prawdziwe „ja”, powinniśmy przestać utożsamiać się z obrazem/wyobrażeniami o sobie, kontekstem wspomnień i liniowego czasu, na zasadzie „używam pamięci, ale nie pozwalam, aby pamięć używała mnie”, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
86.naszej, a przez nas cudzej świadomości/nie, akceptacji/nie na to że:
-potrafię/nie wejść w ciszę i cieszyć się nią
-kontaktuję/nie się z naturą i cieszę się nią
-ufam/nie swoim uczuciom
-potrafię/nie zostać ześrodkowanym/nie, i przytomnie/nie funkcjonować pośród zamętu i chaosu
-potrafię/nie fantazjować, bawić sięgający
-polegam/nie na sobie, pokładam/nie najwyższą ufność w sobie, w swojej własnej świadomości
-mój punkt widzenia jest/nie elastyczny, zmienny, swobodny, niczym nieograniczony, otwarty/nie na nowe możliwości, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
87.naszego, a przez nas cudzego wprowadzania/nie powyższych aspektów, technik racjonalnego, zdrowego funkcjonowania do swojego życia, dbania/nie o własną energię, codziennych praktyk radzenia sobie ze stresem, starością, programami dotyczącymi lęku, starzenia się i nie tylko tego, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 10-11-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 885 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.