Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Relacje z bóstwami - intencje do przemodlenia

Konrad Jaszowski opracował intencje dotyczące wyłącznie Boga, na podstawie tekstów ze strony Link oraz Link, które opublikowałem na stronie Link . Wymieniłem w nich słowo ``Bóg``, na bóstwa, bogów, boginie itp. Nie oznacza to, mojego uwielbienia np. bóstwa Jezusa, Buddy, Maryi, Wisznu lub kogokolwiek z uznawanych za takie. Tekst pozwoli nam łatwiej odreagować karmiczne uwikłania w bałwochwalcze kulty.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza].

Naszego a przez nas cudzego uwielbienia i adorowania wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego uznawania wielkości wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania relacji człowieka z wszelkimi m.in. bóstwami, boginiami, bogami, matkami boskimi, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania głębokiego poziom zażyłości z wszelkimi m.in. bóstwami, boginiami, bogami, matkami boskimi, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego składania wszelkim m.in. bóstwom, boginiom, bogom, matkom boskim, guru kultu i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wyrażania, posiadania, przejawiania, doświadczania majestatu, doskonałości wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wypełniania, realizowania, przejawiania, doświadczania stwórczego zamysłu wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego okazywania, przejawiania wdzięczności wszelkim m.in. bóstwom, boginiom, bogom, matkom boskim, guru za otrzymane dobra, łaski i błogosławieństwa i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego uznawania wielkości wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i chylenia przed nimi czoła i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania wystarczającej formacji duchowej, opartej na słowie bóstw i na doświadczeniu wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, doświadczania nieogarnionej wielkości i wspaniałości wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego uwielbienia wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania wszelkim m.in. bóstwom, boginiom, bogom, matkom boskim, guru należnej czci i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego brania wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru na litość i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego ukazywania, powierzania wszelkim m.in. bóstwom, boginiom, bogom, matkom boskim, guru serii naszych nieszczęść i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, doświadczania walki pomiędzy naszą wolą a wolą wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonywania wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru aby zechcieli nam pomóc i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego odzwierciedlania, przejawiania, doświadczania głębokiej natury relacji człowieka z wszelkimi m.in. bóstwami, boginiami, bogami, matkami boskimi, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego stawania wobec wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru pełni czci i pokornego uniżania się, z wewnętrzną postawą całkowitego zdania się na ich wolę i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wznoszenia serca i umysłu do wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru w akcie poddania, zawierzenia i zdania się na Ichh wolę i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, doświadczania że bez zjednoczenia z wszelkimi m.in. bóstwami, boginiami, bogami, matkami boskimi, guru nie można otrzymać od Nich czegokolwiek i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, doświadczania że nasz umysł i wola poprzez cnoty teologalne łączą się z wszelkimi m.in. bóstwami, boginiami, bogami, matkami boskimi, guru i dopiero w tej wspólnocie z Nimi dostępują potrzebnych łask i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania wiary w życzliwość wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru względem nas i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego otrzymywania, posiadania, przejawiania, doświadczania łask i darów wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wierzenia w niezawodną skuteczność modlitwy do wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego popełniania błędów, traktując modlitwę prośby na podobieństwo prośby zanoszonej do wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
dot. zjednoczenia naszej woli z wolą wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wierzenia w skuteczność modlitw, że poprzez modlitwy do wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru otrzymujemy to, co dla nas najlepsze i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania tego wszystkiego, co dla nas najlepszego mają wszelkiego rodzaju m.in. bóstwa, boginie, bogowie, matki boskie, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego modlenia się do wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru o wszystko, czego pragniemy i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego otrzymywania w odpowiedzi na nasze modlitwy od wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wołania proszenia wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru o pomoc i wsparcie i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia istotami zależnymi od wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia istotami całkowicie ubogimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania tego co nam jest konieczne do szczęścia i zbawienia i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania, przejawiania, doświadczania że wszelkiego rodzaju m.in. bóstwa, boginie, bogowie, matki boskie, guru pragną współpracy człowieka z Nimi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania, przejawiania, doświadczania że modlitwa “Ojcze nasz”, typowa modlitwa chrześcijanina jest wybitną modlitwą prośby, której adresat nie jest mi znany i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania, przejawiania, doświadczania że modlitwa w imię bóstwa posiada skuteczność dzięki głębokiemu zjednoczeniu w miłości z nim i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania właściwego stosunku do wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przepraszania wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru za swoje grzechy, niedbalstwa i za niewykorzystane łaski i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wyznawania wszelkim m.in. bóstwom, boginiom, bogom, matkom boskim, guru swoich grzechów i otrzymywania Ich przebaczenia i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wyznawania wiary o wszelkich m.in. bóstwach, boginiach, bogach, boskich matkach, guru jako miłosiernych i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania, przejawiania, doświadczania że wyłącznie słowami nie można wynagrodzić wszelkim m.in. bóstwom, boginiom, bogom, matkom boskim, guru, Ich zniewagi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania, przejawiania, doświadczania że modlitwa tylko w połączeniu z cierpieniem posiada najwyższą wartość i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania, przejawiania, doświadczania że dzięki poczuciu grzechu można wykorzystać cierpienie jako zadośćuczynienie za grzech osobisty i innych i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania, przejawiania, doświadczania że pokuta polega na świadomym i dobrowolnym nałożeniu sobie jakiegoś cierpienia jako zadośćuczynienia za grzech i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wzbudzania zainteresowanie wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru poprzez wzywanie pomocy i składanie ofiar i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego nieustannego zwracania się do wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru z prośbami i błaganiami i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania wiary w wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru jako Stwórów wszystkich rzeczy, którzy rządzą światem i obdarowują człowieka różnymi darami i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego dziękowania wszelkim m.in. bóstwom, boginiom, bogom, matkom boskim, guru za życie i za wszystko, co dla naszego dobra stworzyli i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi że wszystko co wszelkiego rodzaju m.in. bóstwa, boginie, bogowie, matki boskie, guru posiadają, otrzymaliśmy jako dar, na który zasłużyliśmy i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przyjmowania, przejawiania, doświadczania z większą i coraz głębszą świadomością, że wszystko jest darem wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego dziękowania wszelkim m.in. bóstwom, boginiom, bogom, matkom boskim, guru za to, że Oni istnieją i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków 
Naszego a przez nas cudzego dziękowania wszelkim m.in. bóstwom, boginiom, bogom, matkom boskim, guru za dar wiary, a nawet za codzienny krzyż i cierpienie i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego uczenia się dziękować wszelkim m.in. bóstwom, boginiom, bogom, matkom boskim, guru zawsze i wszędzie i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania intensywnej obecności wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego kochania wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania kontaktu z wszelkimi m.in. bóstwami, boginiami, bogami, matkami boskimi, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania, przejawiania, doświadczania że wszelkiego rodzaju m.in. bóstwa, boginie, bogowie, matki boskie, guru są i będą zawsze nas kochali nieskończoną miłością i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego czynienia, robienia z wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru bałwanów i matołków i nie tylko i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania, przejawiania, doświadczania że wszelkiego rodzaju m.in. bóstwa, boginie, bogowie, matki boskie, guru rozumieją nas i reagują na nasze modlitwy i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania ojcowskiej i odpowiednio matczynej relacji z wszelkimi m.in. bóstwami, boginiami, bogami, matkami boskimi, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia otwartymi na słuchanie i uczenie się od wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddalania się od wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru, zamiast sie do Nich zbliżać i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania fałszywego obraz wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i Ich działań i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego ufania wszelkim m.in. bóstwom, boginiom, bogom, matkom boskim, guru, bo Oni to wszystko trzymają w ryzach i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego zabiegania o bliskość z wszelkimi m.in. bóstwami, boginiami, bogami, matkami boskimi, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, doświadczania bliskości z wszelkimi m.in. bóstwami, boginiami, bogami, matkami boskimi, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego poszerzania swojej wiedzy o wszelkiego rodzaju m.in. bóstwach, boginiach, bogach, matkach boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego tracenia kontaktu z wszelkimi m.in. bóstwami, boginiami, bogami, matkami boskimi, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego decydowania że nie chcemy nic wiedzieć o wszelkiego rodzaju m.in. bóstwach, boginiach, bogach, matkach boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia otwartymi na to, co wszelkiego rodzaju m.in. bóstwa, boginie, bogowie, matki boskie, guru do nas mówią i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonani, przejawiania, doświadczania że dla wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru nie ma nic niemożliwego, że Oni mogą odwrócić każdą, nawet najgorszą sytuację i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania nadziei i ufności do wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania dobrego czy wyśmienitego kontaktu z wszelkimi m.in. bóstwami, boginiami, bogami, matkami boskimi, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania świadomość tego, że wszelkiego rodzaju m.in. bóstwa, boginie, bogowie, matki boskie, guru są blisko i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania się, doświadczania, życia jakby wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru nie było i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego męczenia się ciągłym zmaganiem się o uwagę wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego chodzenia za wszelkimi m.in. bóstwami, boginiami, bogami, matkami boskimi, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przypominania sobie, dowiadywania się kim są wszelkiego rodzaju m.in. bóstwa, boginie, bogowie, matki boskie, guru i czego od nas chcą i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania swoich schemacików religijności które to nam wystarczają i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego szukania, znajdowania, doświadczania nowych dróg do wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego zadowalania się starymi schematami, które zamiast nas prowadzić do wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru , prowadzą nas często na manowce i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego prowadzenia, budowania relacji z wszelkimi m.in. bóstwami, boginiami, bogami, matkami boskimi, guru, tak by obydwie strony były zadowolone i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego interesowania się, dowiadywania się czym pasjonują i zajmują się wszelkiego rodzaju m.in. bóstwa, boginie, bogowie, matki boskie, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego interesowania się, dowiadywania się co wszelkiego rodzaju m.in. bóstwa, boginie, bogowie, matki boskie, guru lubią, a czego nie lubią i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego interesowania się, dowiadywania się jakie wszelkiego rodzaju m.in. bóstwa, boginie, bogowie, matki boskie, guru mają dążenia i plany na życie i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przebywania  z wszelkimi m.in. bóstwami, boginiami, bogami, matkami boskimi, guru jak najczęściej i jak najdłużej, choćby bez słowa i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego umawiania się z wszelkimi m.in. bóstwami, boginiami, bogami, matkami boskimi, guru na intymne spotkania i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego rezygnowania z czegoś na przykład z odcinka ulubionego serialu czy scrollowania Facebooka aby porozmawiać czy przebywać z wszelkimi m.in. bóstwami, boginiami, bogami, matkami boskimi, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania zaległości w rozwijaniu relacji z wszelkimi m.in. bóstwami, boginiami, bogami, matkami boskimi, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego mówienia, powierzania wszelkim m.in. bóstwom, boginiom, bogom, matkom boskim, guru wszystkiego, co nam leży na sercu i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania, przejawiania, doświadczania że wszelkiego rodzaju m.in. bóstwa, boginie, bogowie, matki boskie, guru przenikają nasze serca i znają je lepiej niż my sami i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wchodzenia w obecność z wszelkimi m.in. bóstwami, boginiami, bogami, matkami boskimi, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego powierzania wszelkim m.in. bóstwom, boginiom, bogom, matkom boskim, guru swoich spraw i wierzenia, że dokładnie w tym momencie, one zostają przez Nich przejęte i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego powierzania, oddawania wszelkim m.in. bóstwom, boginiom, bogom, matkom boskim, guru swoich grzechów i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania, przejawiania, doświadczania że będąc z wszelkimi m.in. bóstwami, boginiami, bogami, matkami boskimi, guru, wchodzimy do Ich świata, wktórym Oni chcą się z nami podzielić i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego proszenia wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru aby wszelkiego rodzaju m.in. bóstwa, boginie, bogowie, matki boskie, guru odpowiadali na nasze modlitwy i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, doświadczania że wszelkiego rodzaju m.in. bóstwa, boginie, bogowie, matki boskie, guru odpowiadają na nasze modlitwy i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego proszenia aby wszelkiego rodzaju m.in. bóstwa, boginie, bogowie, matki boskie, guru wysłuchiwali naszych modlitw i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, doświadczania że wszelkiego rodzaju m.in. bóstwa, boginie, bogowie, matki boskie, guru wysłuchują naszych modlitw i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego proszenia wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru aby wszelkiego rodzaju m.in. bóstwa, boginie, bogowie, matki boskie, guru czytali nasze modlitwy i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, doświadczania że wszelkiego rodzaju m.in. bóstwa, boginie, bogowie, matki boskie, guru czytają nasze modlitwy i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego postrzegania, doświadczania wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru jako istoty które lubią pić alkohol i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego powodowania że wszelkiego rodzaju m.in. bóstwa, boginie, bogowie, matki boskie, guru są samotni i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego postrzegania, doświadczania wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru jako samotników i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego postrzegania, doświadczania wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru jako smakoszy alkoholi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego postrzegania, doświadczania wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru jako istoty apatyczne i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego postrzegania, doświadczania wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru jako istoty przygnębione i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego mówienia o wszelkich m.in. bóstwom, boginiom, bogom, matkom boskim, guru okropnych rzeczy i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego mówienia o wszelkim m.in. bóstwom, boginiom, bogom, matkom boskim, guru wspaniałych rzeczy i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków 
Naszego a przez nas cudzego postrzegania, doświadczania wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru jak istoty o niskim poczuciu własnej wartości i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego zwalania wszystkich swoich niepowodzeń i nieszczęść tego świata na wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego krytykowania wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wychwalania wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego postrzegania, doświadczania wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru jako istoty niekompetentne i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia hejterami wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego ranienia, okaleczania uczuć wszelkiego rodzaju m.in. bóstw, bogiń, bogów, matek boskich, guru i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania, doświadczania że wszelkiego rodzaju m.in. bóstwa, boginie, bogowie, matki boskie, guru maja obsesję na punkcie ludzi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków


Dodano : 18-05-2020 Przez: s_majda Przeczytano: 364 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.