Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Formy chaosu, wibracje chaosu. Modlitwa od nich uwalniająca.
Boże proszę otwórz teraz moje serce aż po sam rdzeń i otwórz też moją Duszę aż po jej złotą matrycę. Proszę o pełną boską ochronę całej mojej istoty, moich energii, serca i Duszy.
Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie formy Chaosu, wibracje i Chaosu, moce Chaosu w których tkwiłem i działałem ja sam oraz moja własna dusza. Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie formy Chaosu, wibracje i struktury Chaosu, istoty Chaosu, które robiły wrażenie na mojej własnej duszy oraz na jej ziemskich awatarach. Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie formy Chaosu, wibracje i struktury Chaosu, istoty Chaosu, nawet te energetyczne w które uwikłała się kiedyś moja własna dusza i jej awatarowie. Oddałem już Miłości przyjaciółce mojej wszystkie formy Chaosu, wibracje i energie Chaosu, moce oraz istoty Chaosu, jakie nas fascynowały a w które uwikłała się kiedyś moja własna dusza oraz jej awatrowie. Oddałem już Miłości przyjaciółce mojej wszystkie noszone we mnie kotwice i chipy Chaosu, kotwice i chipy podtrzymujące Chaos we mnie, w moim organizmie i w moich energiach w energiach mojej duszy. Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie formy Chaosu, wibracje i energie Chaosu, istoty Chaosu jakich obecność odbijała niczym w lustrze w moich własnych intencjach, nawykach, potrzebach, oczekiwaniach.
Oddałem już Tobie Boże mego serca wszystkie mnisie, zakonne, kapłańskie, arcykapłańskie, diakońskie formacje Chaosu, wibracje i istoty Chaosu w relacje z którymi uwikłała się kiedyś moja własna dusza oraz jej awatrowie. Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie formy Chaosu, wibracje i istoty Chaosu, struktury Chaosu wpływające kiedykolwiek na moje własne energetyczne, fizyczne i duchowe serce aż po sam rdzeń, na moją czakrę serca oraz moją grasicę.
Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie funkcjonujące w świecie przyrody formy Chaosu, wibracje i istoty Chaosu, struktury Chaosu jakie na mnie oddziaływały kiedykolwiek, jakie mnie i moja Duszę niszczyły. Oddałem już Miłości przyjaciółce mojej wszystkie formy Chaosu, wibracje i energie Chaosu, moce i istoty Chaosu. Żyjąc w Bogu i bożej Miłości, jestem wolny od przyciągania do siebie jakichkolwiek form Chaosu, wibracji i energii Chaosu, mocy i istot Chaosu
Oddałem już Tobie wszechmogący Boże, pochodzące z piramid, z Reiki oraz innych inicjacji wszystkie formy Chaosu, wibracje i istoty Chaosu, struktury Chaosu. Żyjąc w Bogu i w jasnej bożej Miłości, jestem wolny od czczenia wszystkich form Chaosu, wibracji i mocy Chaosu, istot Chaosu.

Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie formy Chaosu, wibracje i energie Chaosu, moce i istoty Chaosu, pochodzące ze światów anielskich, astralnych, przyczynowych, mentalnych i materialnych. Oddałem już Miłości przyjaciółce mojej wszystkie formy Chaosu, wibracje i energie Chaosu, moce i istoty Chaosu tworzące z żywiołów rozmaite klęski żywiołowe. Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie braterskie, siostrzane oraz wszystkie partnerskie formy Chaosu, wibracje i energie Chaosu, moce i istoty Chaosu. Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie kontrolujące, sprawdzające formy Chaosu, wibracje i energie Chaosu, moce i istoty Chaosu. Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie formy Chaosu, wibracje i istoty Chaosu, moce Chaosu kierowane do mnie kiedyś przez bogów astralnych, żywych bogów, półbogów, asurów, Mistrzów, Magów i guru. Przebaczyłem sobie to, że kiedyś moja Dusza i jej awatarowie zintegrowali się z rozmaitymi formami Chaosu, wibracjami i energiami Chaosu, mocami i istotami Chaosu. Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie formy Chaosu, wibracje i energie Chaosu, moce i istoty Chaosu kierowane do mnie kiedyś przez grupę fioletowego Beliala oraz archaniołów.
Oddałem już Miłości przyjaciółce mojej wszystkie formy Chaosu, wibracje i energie Chaosu, moce i istoty Chaosu, generowane przez rozmaitych twórców wielorakiego zła i nieprawości.
Oddałem już Tobie Boże mego serca wszystkie formy Chaosu, wibracje i energie Chaosu, moce i istoty Chaosu pochodzące ze światów materialnych i ziemskich, astralnych, przyczynowych, mentalnych i innych światów energetycznych. Żyjąc w Bogu i bożej Miłości, jestem wolny od przyciągania do siebie jakichkolwiek form Chaosu, wibracji i energii Chaosu, mocy i istot Chaosu w uzależnienie od których uwikłała się kiedyś moja własna dusza. Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie wewnętrzne, zewnętrzne, malutkie i te największe formy Chaosu, wibracje i energie Chaosu, moce i istoty Chaosu w uzależnienie od których uwikłała się kiedyś moja własna dusza oraz jej awatrowie. Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie satanistyczne, lucyferańskie oraz im podobne formy Chaosu, wibracje i energie Chaosu, moce i istoty Chaosu w uzależnienie od których uwikłała się kiedyś moja własna dusza oraz jej awatrowie.
Oddałem już Miłości przyjaciółce mojej wszystkie formy Chaosu, wibracje i energie Chaosu, moce i istoty Chaosu jakie miały wezbrać na sile przy ogólno-planetarnych wydarzeniach roku 2012.
Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie formy Chaosu, wibracje i energie Chaosu, moce i istoty Chaosu przejawiające się w mojej pracy zawodowej, w moich sposobach zarabiania, pozyskiwania pieniędzy i bogactw. Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie białoastralne oraz im podobne formy Chaosu, wibracje i energie białoastralnego Chaosu, moce i istoty białoastralnego Chaosu w uzależnienie od których uwikłała się kiedyś moja własna dusza oraz jej awatrowie. Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie formy Chaosu, wibracje i energie Chaosu, moce i istoty Chaosu funkcjonujące w mojej własnej rodzinie, pośród moich krewniaków. Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie formy Chaosu, wibracje i struktury Chaosu, moce i istoty Chaosu, energetyczne, astralne, mentalne i przyczynowe jakie do mnie docierają, jakie dla mnie pracują lub pracowały. Oddałem już Miłości przyjaciółce mojej wszystkie formy Chaosu, wibracje i struktury Chaosu, moce i istoty Chaosu inspirujące mnie i moją duszę do pójścia astralną oraz materialną drogą bodhisattwów, bhaktów i buddów. Urzeczywistniam we mnie obecność Boga stwórczej Miłości, ważniejszego dla mnie niż wszystkie formy Chaosu, wibracje i struktury Chaosu, moce i istoty Chaosu. Oddałem już Miłości przyjaciółce mojej wszystkie formy Chaosu, wibracje i struktury Chaosu, moce i istoty Chaosu nawołujące moją duszę i jej awatarów do przyjmowania dopustów bożych, kar boskich i kar piekielnych.
Oddałem już Tobie Boże mego serca wszystkie moje seksualne uzależnienia od form Chaosu, wibracji i struktur Chaosu, istot Chaosu.
Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie formy Chaosu, wibracje i struktury Chaosu, moce i istoty Chaosu działające w moich relacjach z moimi rodzicami i dziećmi. Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie moje żołnierskie, policyjne, wodzowskie i armijne formy Chaosu, wibracje i struktury Chaosu, moce i istoty Chaosu.
Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie magiczne i czarno magiczne formy Chaosu, wibracje i energie Chaosu, moce i istoty Chaosu. Oddałem już Miłości przyjaciółce mojej wszystkie formy Chaosu, wibracje i struktury Chaosu, moce i istoty Chaosu podtrzymujące w mojej duszy i energiach cierpienia, boleści i wyrzeczenia.
Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie funkcjonujące na planecie Ziemi, w jej światach astralnych, mentalnych i przyczynowych wszystkie formy Chaosu, wibracje i struktury Chaosu, moce i istoty Chaosu, powierzając je wszystkie boskiej kurateli, dozorowi. Realizuję plan Boga twórczej mocy Miłości, wolnym będąc od uczestnictwa w formach Chaosu, wibracjach, mocach i strukturach Chaosu. Żadne Formy i struktury Chaosu, żadne istot Chaosu nie mogą nigdy liczyć na moje poparcie, na wsparcie ze strony mojej własnej Duszy.
Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie państwowe i cywilne formy Chaosu, wibracje i energie Chaosu, moce i istoty Chaosu w uzależnienie od których uwikłała się kiedyś moja własna dusza oraz jej awatrowie. Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie formy i wibracje wszystkich moich Chaotycznych klęsk i niepowodzeń. Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie formy Chaosu, wibracje i struktury Chaosu, moce i istoty Chaosu jakie tak długo towarzyszyły mojej Duszy, mnie samemu oraz wszystkim poprzednim awatarom. Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie formy Chaosu, wibracje i struktury Chaosu, moce i istoty Chaosu do których przyzwyczaiła się moja dusza jej awatarowie oraz ja sam. Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie formy Chaosu, wibracje i struktury Chaosu, moce i istoty Chaosu generujące dla mnie życiowe dramaty, zło powszednie i klęski nadzwyczajne. Fragmenty.
Fragmenty.
Dodano : 24-04-2009 Przez: s_majda Przeczytano: 514 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.