Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Bóstwa Tantry Seksualnej. Modlitwa uwalniająca
Otwórz teraz Boże stwórczej Miłości moje własne serce na uwolnienie mnie i Duszy mojej, od wszystkich połączeń ze wszystkimi Bóstwami Tantry Seksualnej wszechświata.

Akceptuję to, że ja istota boskiego światła nie muszę nigdy kłaniać się lotosowym stopom Bóstw Tantry Seksualnej.
Akceptuję to, że ja istota boskiego światła nie muszę nigdy kłaniać się łonom i genitaliom Bóstw Tantry Seksualnej, ani ich kapłanom. Akceptuję to, że ja istota boskiego światła nie muszę nigdy kłaniać się świętym fallusom Bóstw Tantry Seksualnej.
To jest zgodne z planem jedynego Boga, że ja istota boskiego światła oraz moja Dusza jesteśmy wolni od zobowiązań wobec Bóstw Tantry Seksualnej i ich kapłanów. Jestem wolny od przekonania, że Bóstwa Tantry Seksualnej i ich kapłani są za mnie odpowiedzialni przed Bogiem mojego serca. Jestem wolny od intencji wzbudzania litości Bóstw Tantry Seksualnej i ich kapłanów, hierarchii oraz struktur. Akceptuję to, że ja istota boskiego światła, ja człowiek nie muszę już nigdy więcej toczyć bitew, pojedynków i walk potrzebnych Bóstwom Tantry Seksualnej, oraz ich kapłanom.
Jestem wolny od wiary w to, że Bóstwa Tantry Seksualnej i ich kapłani mają przewagę na wszechmogącym Bogiem twórczej Miłości. Głupi przecież, to ja nie jestem.
Jestem wolny od potrzeby starania się o osobistą znajomość i przyjaźń z Bóstwami Tantry Seksualnej i ich kapłanami, hierarchiami oraz strukturami. Jestem wolny od intencji dostrajania się do wibracji i energii wytwarzanych przez Bóstwa Tantry Seksualnej i ich kapłanów. To w porządku dla mnie i mojego bezpieczeństwa.

Jestem wolny od poglądu, że Bóstwa Tantry Seksualnej i ich kapłani mówili zawsze tylko prawdę, że pragnęli tylko szczęścia mojej Duszy. Jestem wolny poczucia zagrożenia, wobec znanych i nieznanych mi Bóstw Tantry Seksualnej i ich kapłanów, hierarchii oraz struktur. Akceptuję to, że Bóg mojego serca chroni mnie od wpływu wszystkich znanych i nieznanych mi Bóstw Tantry Seksualnej i ich kapłanów, hierarchii oraz struktur. Nie muszę ich do siebie w żaden sposób przyciągać.
Wszechmogącemu Bogu twórczej miłości jestem wdzięczny za uwolnienie mnie od intencji i nawyków bycia kozłem ofiarnym na którego składano by negatywne energie, wytwarzane przez znanych i nieznanych mi Bóstwa Tantry Seksualnej i ich kapłanów, hierarchii oraz struktur. Przebaczyłem sobie to, że kiedyś zamknąłem się na obecność Boga we mnie i dostrzegłem Bóstwa Tantry Seksualnej ich posłańców oraz ich kapłanów. Przebaczyłem sobie to, że kiedyś zacząłem też nawiązywać z nimi kontakty. Jestem wolny od potrzeby starania się o osobistą znajomość i przyjaźń Bóstw Tantry Seksualnej oraz ich kapłanów, hierarchii oraz struktur. Jestem wolny od intencji dostrajania się do wibracji i energii wytwarzanych przez Bóstwa Tantry Seksualnej oraz ich kapłanów. To w porządku dla mnie i mojego bezpieczeństwa.
Jestem świadomy tego, że moje dokonania są bezpieczne, są korzystne i lepsze od dokonań Bóstw Tantry Seksualnej ich kapłanów, hierarchii oraz struktur. Akceptuję to, że Bóg stwórczej Miłości chroni mnie od doświadczania nieszczęść w moich związkach z Duszami tych, którzy ogłosili siebie Bóstwami Tantry Seksualnej i tych którzy stali się ich kapłanami. Przebaczyłem Bóstwom Tantry Seksualnej, oraz ich kapłanom to, że zapragnęli stać się kiedyś dla mnie ważniejszymi w moim życiu niż Bóg mojego serca.
Dziękuję Bogu mojego serca, że uczynił mnie wolnym od bycia zachłannym na seks z Bóstwami Tantry Seksualnej oraz ich kapłanami. Jestem wolny od przekonania, że Bóstwa Tantry Seksualnej i ich kapłani są odpowiedzialni za mnie oraz za rzeczywiste i trwałe odejście mojej Duszy ze świata materialnego.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę twórczą miłości, przeto nigdy nie muszę uprawiać seksu z Bóstwami Tantry Seksualnej i ich kapłanami. Nie jest mi to do niczego potrzebne. Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga.
Ja … nie muszę nigdy więcej zabiegać, starać się o akceptację i uznanie ze strony Bóstw Tantry Seksualnej i ich kapłanów, hierarchii oraz struktur.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od wiary w to, że Bóstwa Tantry Seksualnej i ich kapłani są ucieleśnieniem cech boskich, boskich energii, boskich przymiotów. Jestem mądrym, czystym człowiekiem, wolnym od zobowiązań wobec wszystkich znanych i nieznanych mi Bóstw Tantry Seksualnej i ich kapłanów, hierarchii oraz struktur. Wszechmogącemu Bogu twórczej miłości jestem wdzięczny za uwolnienie mnie od niechęci i nienawiści do znanych i nieznanych mi Bóstw Tantry Seksualnej ich kapłanów, hierarchii oraz struktur.

Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga wszystkich serc i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od lękania się energii jakie przychodzić mogą do mnie od Bóstw Tantry Seksualnej, od ich kapłanów, hierarchii i struktur.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od misji, intencji i potrzeb zbierania informacji o Bóstwach Tantry Seksualnej oraz ich kapłanach.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od wiary i przekonań, że istotami jakie mnie uszczęśliwią, zbawią są jedynie Bóstwa Tantry Seksualnej i ich kapłani.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga wszystkich serc i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od wiary w to, że nikt na świecie tylko Bóstwa Tantry Seksualnej i ich kapłani dadzą mi świetlistą miłość, czystą radość istnienia. Jestem wolny od wcielania w moje własne życie opinii i poglądów na świat wszystkich znanych i nieznanych mi Bóstw Tantry Seksualnej, ich kapłanów, hierarchii i struktur.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga sił twórczej Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od potrzeby, od misji i transów odgadywania i spełniania życzeń, pragnień, kaprysów oczekiwań Bóstw Tantry Seksualnej ich kapłanów, hierarchii oraz struktur. Jestem wolny od uzależnienia sensu mojego życia, od tego czy przebywam w energiach, w rajskich astralnych krainach bogów, oraz w obecności Bóstw Tantry Seksualnej, ich kapłanów, hierarchii i struktur.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga wszystkich serc i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od bycia związanym energetycznie z Bóstwami Tantry Seksualnej z ich kapłanami poprzez moje ciało, poprzez moją energię, poprzez moje czakramy. Jestem wolny od lęku, że nie ma innej rzeczywistości i prawdy niż ta jaką ogłosiły kiedyś Bóstwa Tantry Seksualnej oraz ich kapłani. Jestem wolny od wszelkich zobowiązań wobec Bóstw Tantry Seksualnej, ich kapłanów, hierarchii i struktur. Daję wszystkim Bóstwom Tantry Seksualnej moją Miłość i chętnie przekazuję im bożą Miłość jaka do mnie dociera.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od potrzeby, misji i transów uszczęśliwiania moim kosztem Bóstw Tantry Seksualnej, ich kapłanów, hierarchii i struktur.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga wszystkich serc i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od bycia kontrolowanym przez Bóstwa Tantry Seksualnej i ich kapłanów. Zwalniam ich wszystkich z funkcji kontrolera i pozwalam im odejść z mego życia.

Ja …….. przebaczyłem wszystko Bóstwom Tantry Seksualnej, ich kapłanom i zwracam im wolność. Ja ……… uwolniłem się od podatności na wpływ Bóstw Tantry Seksualnej oraz ich kapłanów, hierarchii i struktur na moje życie i moje osobiste decyzje. Jestem wolny od transowych lęków i zaślepienia wielbicieli i czcicieli Bóstw Tantry Seksualnej oraz ich kapłanów. Ja …….. mocą boskiej miłości uwolniłem się od podatności na manipulacje Bóstw Tantry Seksualnej oraz ich kapłanów, hierarchii i struktur. Ja ………. dostrzegam mnogość korzyści z uwolnienia się od wpływu Bóstw Tantry Seksualnej oraz ich kapłanów, hierarchii i struktur.
Bogu dziękuję za to, że uczynił mnie wolnym od ukrywania się przed Bóstwami Tantry Seksualnej, przed ich kapłanami, hierarchiami i strukturami.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od bycia marionetką w rękach Bóstw Tantry Seksualnej oraz ich kapłanów, hierarchii i struktur.
Dziękuję za to, że Bóg wszystkich Dusz uczynił mnie wolnym od przymusu kochania Bóstw Tantry Seksualnej oraz ich kapłanów, hierarchii i struktur. Jestem wolny od uzależnienia sensu mojego życia od tego czy ja jestem najwierniejszym bhaktą- Dewotem- Bóstw Tantry Seksualnej oraz ich kapłanów, hierarchii i struktur.

Dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od mojej wiary i mojego przekonania, że jestem niezbędnym Bóstwom Tantry Seksualnej, ich kapłanom w ich życiu, w wyrażaniu ich astralnej czy seksualnej ,,boskości” na ziemi.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga siłę stwórczą Miłości i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od intencji i potrzeb pomagania Bóstwom Tantry Seksualnej, ich kapłanom bez w względu na moją cenę, bez względu na moje koszty. Jestem wolny od poddawania się manipulacjom znanych i nieznanych Bóstw Tantry Seksualnej oraz ich kapłanów. Jestem wolny od wiary w nieomylność i wszechwiedzę Bóstw Tantry Seksualnej oraz ich kapłanów.
Jestem wolny od potrzeby karania siebie za życie moje, będące w sprzeczności z poglądami Bóstw Tantry Seksualnej oraz ich kapłanów, hierarchii i struktur.
Wywyższyłem w sobie i uwzniośliłem w sobie obecność Boga wszystkich serc i Bogu dziękuję za to, że Bóg uczynił mnie wolnym od przynależności do orszaku astralnego Bóstw Tantry Seksualnej oraz ich kapłanów. Wywyższyłem w sobie obecność Boga sił twórczej Miłości ponad uległość, ponad posłuszeństwo wobec Bóstw Tantry Seksualnej oraz ich kapłanów, hierarchii i struktur.
Wszechmogącemu bogu twórczej miłości jestem wdzięczny za uwolnienie mnie od intencji i nawyków przyjmowania na siebie negatywnych energii od znanych i nieznanych mi Bóstw Tantry Seksualnej oraz ich kapłanów, hierarchii i struktur. Jestem wolny od potrzeby i nawyku spełniania oczekiwań Bóstw Tantry Seksualnej oraz ich kapłanów, hierarchii i struktur.
Wywyższyłem w sobie obecność Boga sił twórczej Miłości ponad wiarę w obietnice dawane mi kiedykolwiek przez znanych i nieznanych mi Bóstw Tantry Seksualnej oraz ich kapłanów. Wywyższyłem w sobie obecność Boga wszystkich Dusz ponad urodę i ponad energie seksualne wszystkich znanych i nieznanych mi Bóstw Tantry Seksualnej oraz ich kapłanów.

Modlitwa uwalniająca od przymusu uprawiania seksu z wcielonymi Bóstwami Tantry Seksualnej Link
Dodano : 10-05-2009 Przez: s_majda Przeczytano: 927 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 23-07-2012 21:27:30

  Intencje związane z tematem jakie warto uzdrowić lub uwolnić. 

  Bóstwa tantry seksualnej i pochodne

  1. bycia bóstwem tantry seksualnej, czarnej tantry seksualnej

  2. inicjowania, udzielania inicjacji na bóstwo tantry seksualnej

  3. do manipulowania energią seksualną swoją, innych ludzi, istot, Dusz a także całych grup

  4. poczucia , że dwa umysły to jedność

  5. poczucia, że dwie Dusze to jedność

  6. utrzymywania w swoim umyśle guru, wszelkich bóstw, w tym tantry seksualnej

  7. nadmierne, obsesyjnie zainteresowanie ze strony płci przeciwnej, a także tej samej płci

  8. zdrad małżeńskich, partnerskich

  9. do bycia zdradzanym w małżeństwie, partnerstwie

  10. utrzymywania mistrza tantry seksualnej

  11. wizualizacji w złotej poświacie drogi do zbawienia przez genitalia bóstw

  12. zachłanności na urojenia, nieprzytomność

  13. do bycia zachłannym na urojenia, nieprzytomność

  14. przekonania, że bóstwo tantry seksualnej jest rzadkością i należy z niego/jej korzystać

  15. uzależnienia od energii, mocy bóstwa tantrycznego innych istot, Dusz

  16. do bycia uzależnionym od energii, mocy bóstwa tantrycznego

  17. traktowania mistrza tantry seksualnej jak Boga Dawcę Życia, bądź istoty ważniejszej niż Bóg Dawca Życia

  18. do nakłaniania innych Dusz, istot do traktowania mnie, mojej Duszy, całej mojej istoty jak Boga Dawcę Życia

  19. do unikania posiadania własnych dzieci, wydania potomstwa

  20. do zdrady seksualnej w myślach, czynach oraz na wszelkie inne sposoby

  21. do psucia się, niszczenia, pękania, ubytków w zębach

  22. do przejawiania w życiu gamy zachowań borderline, dorosłego dziecka alkoholika oraz wszelkich innych

  23. poszukiwania rozmaitych kochanków, kochanic

  24. tworzenia relacji partnerskich opartych na schemacie ofiara i sprawca

  25. do nieustannych rozstań z partnerem/partnerką, ludźmi, Bogiem Dawcą Życia

  26. utrzymywania struktur czarnej tantry, tantry

  27. zerwania kontaktów z ludźmi, ze światem

  28. wyzwolenia z cyklu reinkarnacji

  29. szaleństwa

  30. przyciągania osób szalonych

  31. zachłanności na ćpanie, nieprzytomność, zmiany świadomości

  32. zachłanność na nieprzytomny seks oraz nieprzytomnego partnera

  33. blokowania czakr, energetyki własnej, wszelkich istot oraz ich Dusz

  34. przejawiania, posiadania, przyciągania w energetykę własną, mojej Duszy, całej mojej istoty wszelkich blokad na serce, czakrę sakralną w czasie seksu

  35. blokowania serca, czakry sakralnej innych istot oraz ich Dusz w czasie seksu

  36. odczuwania miłości jedynie w czasie seksu

  37. odczuwania miłości wobec innych istot, ich Dusz, Boga Dawcy Życia

  38. bycia w seksualnym transie wstydu

  39. przejawiania, posiadania, przyciągania w energetykę własną, mojej Duszy, całej mojej istoty wszelkich symboli odwróconego pentagramu, kodów cyfrowych, mandal astrologicznych, a także zakodowanego wzorca idealnego partnera/partnerki a także wszelkich innych rzeczy jakie powstały w wyniku praktyki tantry, czarnej tantry we mnie, mojej Duszy, jej poprzednich awatarach, w całej mojej istocie

  40. przekonania o niezbędności bóstwa tantrycznego do mocy magicznej, oświecającej, oświecenia poprzez nich

  41. niskiej samooceny

  42. samooceny

  43. zawiści w relacji partnerskiej, małżeńskiej, seksie oraz we wszelkich innych aspektach

  44. niszczenia partnera/partnerki oraz wszelkich istot oraz ich Dusz

  45. cierpienia, okrutnej, męczeńskiej śmierci

  46. przyciągania przyszłego partnera/partnerki, który/która jest przeciwieństwem duchowym i umysłowym

  47. niechęć, nienawiść do męża/ żony/partnera/partnerki

  48. lęku przed ludźmi, istotami, Duszami, Bogiem Dawcą Życia  49. do utrzymywania kontaktów z ludźmi, duszami, istotami, Bogiem Dawcą Życia

  50. do przyciągania partnera/partnerki, który/która zdradza fizycznie, emocjonalnie, psychicznie w myślach i czynach z innymi istotami

  51. do zemsty, myślenia o niej

  52. do zawiści do wszelkich istot

  53. do ciągnięcia energii od innych istot oraz Dusz

  54. do oddawania energii innym istotom, Duszom

  55. do kodowania, manipulowania, blokowania wszelkich istot oraz ich Dusz

  56. do bycia kodowanym, manipulowanym, blokowanym przez wszelkie istoty oraz ich Dusze