Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Czakry główne ciała fizycznego. Cz. II

Współautorka Dorta Kielan
Przedstawiamy procedurę duchowego uzdrawiania którą oboje przeszliśmy równocześnie.
Nie było nam dane przepracowanie wszystkich czakramów podziemnych, nadziemnych i tych z ciała fizycznego w ciągu jednego dnia. Realizacja całej procedury oczyszczania energii naszych obu istot trwała wiele miesięcy. Wydaje się, że przerobienie czakr podziemnych, nadziemnych, czakr ciała fizycznego oraz ciał aurycznych nie jest możliwe w ciągu 1 dnia. Jest to zresztą męczące i silnie energetyzujące.
Nasze Dusze kilkakrotnie buntowały się przed wcieleniem w życie, tego wszystkiego co nadchodziło z GÓRY. Blokowały energię kierowaną do Boga. Nie czuły się też godne, przyjęcia pozytywnych skutków modlitwy. Możesz się z tym spotkać w trakcie własnej pracy. Tekst wymaga ciągłego skupienia, wymaga zrozumienia tego co się czyta. Tekst wymaga również bacznej obserwacji tego jak ciało i Dusza przyjmują rezultaty. Niektóre doświadczysz natychmiast inne dopiero po pewnym czasie.
Przedstawiamy tu jedynie pewien schemat działania z którym należy pracować już na własną rękę.

Pomiędzy czakrami, na kanale czakrowym a także w samych czakrach mogą znajdować się wszelakie myślokształty; naczynia, strażnicy, energetyczni ludzcy, stroje i ich fragmenty, ważne kiedyś dla poprzednich osobowości przedmioty itp.
Na III czakrze przywiązane są wszystkie liny Aka łączące ludzi z istotami kiedyś ważnymi. Dla królów, cesarzy, kapłanów, dowódców wojskowych a nawet inkarnowanych ludzi, którzy ogłosili siebie żywymi bogami, takich linek może być całe miliony.
Na czakrze III przewiązanie do ograniczeń finansowych np. buddyzmu tybetańskiego.
Na czakrze VI- trzeciego oka na każdej warstwie ( a jest ich 7) znajomy miał po 1 szt oka Horusa. U mnie po obu stronach stali energetyczni strażnicy którzy, w trakcie modlitwy kolejno po dwóch składali klucze i powoli znikali.

Oczyszczenie czakramów głównych zacząć należy od czakramu najwyższego

.


Boże otwórz teraz moje serce. Proszę teraz o pełne otarcie na boże energie całego 7 czakramu ciała fizycznego.
Boże otwórz teraz mój 7-y czakram, oczyść go i usuń z niego wszystko to co nie jest Twoim bożym światłem, co nie pochodzi od Boga.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę otwórz moje własne serce, Duszę, umysł i ziemską osobowość na pełne i całkowite uzdrowienie i przekazanie Tobie wszystkich moich czakramów i kanału czakrowego. Boże sił stwórczych Miłości, proszę otwórz moje własne serce, Duszę, umysł i ziemską osobowość na pełne i całkowite, bezpieczne oraz niewinne uaktywnienie, udrożnienie wszystkich moich czakramów i kanału czakrowego.
Uczyń proszę Boże sił stwórczych Miłości z wszystkimi moimi czakramami to wszystko co jest dla mnie i wszechświata najlepsze, najwartościowsze, i jedynie słuszne.


Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego własnego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od wszystkich podłączonych do mnie, do 7 czakramu ciała fizycznego aktywnych i uśpionych, zakodowanych i podtrzymywanych wzorców śmierci, wzorców mojego umierania. Boże sił stwórczych Miłości , proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od wszystkich aktywnych i uśpionych, zakodowanych i podtrzymywanych wzorców ulegania innym istotom niż wszechmogący Bóg.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od wszystkich podłączonych do mnie wytwórców kajdan, sieci, sznurów do łapania Dusz, do łapania ludzi, oraz wszystkich łapaczy ludzkich Dusz, łapaczy istot astralnych.

Proszę dla mnie i dla mojej własnej Duszy o pełną trwałą, boską czystość i świetlistość całego mojego własnego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii. Proszę Wszechmogącego Boga dla mnie i dla mojej własnej Duszy o pozytywne zharmonizowanie całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii z bożymi energiami z bożym planem dla mnie.
Boże twórczej mocy, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii na wszystkich połączeniach ze wszystkimi moimi czakramami zewnętrznymi, z czakramami pobocznymi ze wszystkimi moimi czakramami ciała fizycznego, ze wszystkimi moimi gruczołami dokrewnymi.
Boże twórczej mocy, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii na wszystkich połączeniach ze wszystkimi moimi punktami akupunkturowymi oraz z moją kundalini i promieniami mojego światła ma wszystkich piestrzenicach i poziomach.

Boże mojego serca, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii na wszystkich połączeniach ze wszystkimi warstwami moich ciał aurycznych, mojej ziemskiej osobowości, oraz moich anielskich skrzydeł. (To ostatnie oczywiście tylko dla inkarnowanych aniołów. ) Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego własnego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii, w kontekście oddziaływań i połączeń ze wszystkimi moimi tkankami, narządami, organami ciała fizycznego i duchowego oddziałującymi na ten czakram jak również we wszystkich innych wzajemnych relacjach. Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od wszystkich wkodowanych nam kiedyś i od wszystkich przyjętych intencji, nawyków i potrzeb bycia niewolnikiem ludzkim, niewolnikiem istot astralnych i bogów astralnych, niewolnikiem idei, pomysłów, niewolnikiem energii i myślokształtów. Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od wszystkich intencji, nawyków, potrzeb używania boskich mocy, bożych energii do destrukcji oraz zniszczenia. Boże twórczej mocy, proszę aby dokonało się teraz, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie całego mojego własnego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii w wzajemnej harmonijnej relacji z moją własną Nadświadomością.
Boże twórczej mocy, proszę aby dokonało się teraz, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie całego mojego własnego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii na wszystkich połączeniach ze wszystkimi planetami wszechświata, z gwiazdami, ze wszystkimi ciałami kosmicznymi wszechświata. Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od wszystkich intencji, nawyków i potrzeb złego odżywiania się, niszczenia siebie źle dobraną dietą, pokarmami, płynami. Boże sił stwórczych, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od wszystkich intencji, nawyków, potrzeb umierania, uśmiercania mojego ciała, mojej ziemskiej osobowości.

Boże mojego serca, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne, trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii w kontekście oddziaływań i połączeń ze wszystkimi nićmi Aka, ze wszystkimi myślokształtami, ze wszystkimi energiami moimi i wszechświata, Boże sił stwórczych, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne, trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii w kontekście oddziaływań i połączeń ze wszystkimi kanałami energetycznymi.
Boże twórczej mocy, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od wszystkich podłączonych do mnie, do niego strażników, żywych bogów, guru, ludzi i istot obojga płci. Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od wszystkich przyjętych i wkodowanych mi kiedyś inicjacji i energii Reiki i wszystkich innych inicjacji oraz ich wszystkich negatywnych skutków. Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od mojego uzależnienia od fioletowego Beliala, od astralnych archaniołów Gabriela, Michała, Metatrona, od białego astralu oraz od wszystkich istot im podobnych.

Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od wszystkich podłączonych do mnie i zasilanych moją energią fizycznych i energetycznych pasożytów, szkodliwych bakterii, grzybów, pleśni, wirusów i wszelkich innych zbędnych we mnie i znanych Tobie Boże drobnoustrojów oraz mikroorganizmów. Boże twórczej mocy, proszę aby dokonało się teraz, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od wszystkich intencji, nawyków i potrzeb szkodzenia sobie i innych istotom. Boże proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od wszystkich, którzy wtargnęli kiedyś w święty obszar mojego 7 czakramu ciała fizycznego, od wszystkich, których w moje energie 7 czakramu ciała fizycznego wpuściłem ja sam, moja Dusza i jej inni poprzedni ziemscy awatarowie. Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od wszystkich intencji, nawyków, potrzeb zamykania mojego 7 czakramu i blokowania jego jasnych i czystych energii. Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od całej czerni, od wszystkich ściemnień, zabrudzeń, od wszelkich szarości utrzymywanych dotąd na tym 7 czakramie.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od wszystkich energii astralnych jaszczurów, od ulegania astralnym jaszczurom, i od wszelkich zależności od nich. ( Istnieje rasa niebieskookich / lub pomarańczowookich/ astralnych jaszczurów. Niektórzy mogą pamiętać je z czerwonymi oczami. )
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od wszystkich podłączonych do mnie intencji, nawyków, potrzeb, wszystkiej misji, ślubowań, zobowiązań. Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od wszystkich energii walki, energii magicznych, transowych, narkotycznych i alkoholowych, oraz od wszystkich wzorców zatrucia alkoholem i narkotykami. Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od wszystkich intencji, nawyków, potrzeb umierania, uśmiercania mojego ciała poprzez choroby i blokady wprowadzone do 7 czakramu przez inne istoty energetyczne i istoty fizyczne.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od wszystkich wzorców chorób, dolegliwości, napięć, od wszystkich intencji, nawyków i potrzeb podtrzymywania chorób, dolegliwości, napięć, cierpienia.
Boże sił stwórczych, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od wszystkich energii wężowych, od wężowych astralnych istot i wszelkich zależności od nich. Oddałem Tobie Boże całą moją niewiedzę na temat mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od wszystkich przyjętych i wkodowanych mi kiedyś inicjacji i energii satanistycznych i z nimi współbrzmiących.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od wszystkich szkód jakie powstały poprzez działania innych istot innych Dusz, w wyniku szkodliwych działań moich mojej Duszy oraz jej innych awatarów.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego 7 czakramu ciała fizycznego i jego energii od całej pustki, próżni oraz od nicości utrzymywanej dotąd na tym 7 czakramie.

Pozwalam aby moje własne 7 czakram ciała fizycznego i jego energie uzdrowione bożą Miłością, świeciły i zawsze jaśniały bardziej niż tysiące słońc.

Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego kanału czakrowego znajdującego pomiędzy moją 7 i 6 czakrą główną na wszystkich jego przestrzeniach, na wszystkich płaszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich jego połączeniach energetycznych, we wszystkich relacjach z wszechświatem.


I tak oto mamy przykładową modlitwę do oczyszczenie 1 czakramu ciała fizycznego. To samo należy powtórzyć dla wszystkich po kolei niższych czakramów w liczbie od nr 6 do nr 1 czakry głównej. Po każdej czakrze należy oczyszczać niżej leżący fragment kanału czakrowego. Procedurę możemy zakończyć dopiero na 1 czakrze naszego ciała fizycznego. Czyli cały jednorazowy proces modlitwy powinien objąć 7 czakramów. Każdą czakrę poddajemy Bogu osobno do oczyszczenia.

Pomiędzy czakrami i przez nie wszystkie przebiega kanał od 9-ej podziemnej, poprzez główne czakry ciała fizycznego aż do 5-ej czakry znajdującej się nad głową. Kanał nazwijmy czakrowym. Mylnie określa się go niekiedy kanałem serca. Kanał ten należy poddać Bogu w podobny sposób jak czakry etapami. Każdą część kanału znajdującą się pomiędzy poszczególnymi czakrami osobno.
Dobrze jest połączyć modlitwę w sprawie czakramu z przyległą częścią kanału energetycznego i potem przejść do następnej czakry.


Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego mojego kanału czakrowego znajdującego pomiędzy moją 7 i 6 czakrą główną na wszystkich jego przestrzeniach, na wszystkich płaszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich jego połączeniach energetycznych, we wszystkich relacjach z wszechświatem.

Modlitwę podobnie jak inne z tego cyklu należy czytać przynajmniej kilka razy. A jeśli masz otwarty czakram serca zapytaj zawsze serca swego, czy ciało, czakry masz już oczyszczone. Ono ci powie i nigdy się nie myli, gdy jest otwarte i czyste.
Wszystkie czakramy od 1 do 7 i kanał czakrowy oczyszczamy razem w jednej modlitwie.


Test do badania stanu czakramów od 1 do 7 Link


Dodano : 25-02-2008 Przez: S Majda Przeczytano: 2617 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 12-12-2008 14:26:03
    Poprzednia wersja zawierała 1/3 obecnej. Przejście wszystkich 7 czakramów w sposób przytomny, tak aby się nie pogubić może wywołać później lub w trakcie czytania silne reakcje: Nieprzytomność, bezsilność, miejscowe bóle wskazujące nam gdzie tkwiło najwięcej ograniczeń.
  • 23-08-2016 16:33:24

    Robiłam sobie test z aplikacji ,,chakra test,, który ściagnęłam z Google Play Link -sklepu z aplikacjami i wyszło mi ze najmniej otwarta czakra moja to sakralna, co się potwierdza w energetyce i w materii. Pokazuje się też najbardziej otwarta-trzeciego oka. Pytania są proste po angielsku i samemu się ocenia sfery swojego życia od 0 do 5, więc żadne ,,czary mary,,.