Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Powitanie
 

Uwaga Strona MINW została przebudowana całkowicie w lutym 2024r. Do czasu korekty, nie są aktywne Linki odsyłające do innych tekstów na stronie MINW. O ile podany jest tytuł artykułu, to proszę wyszukać go w wyszukiwarce znajdującej się w górnym prawym rogu. Przepraszam za utrudnienia.

Strona poświęcona jest pracy z własną duszą. Przedstawiam tu wiedzę praktyczną oraz teoretyczną. Zapraszam do pracy z 4300 tekstami, będącymi w większości autorskimi zestawami afirmacji, modlitwami, lub dekretami afirmacyjnymi skierowanymi wyłącznie do Boga.

   Pragnąc jak najlepiej poznać świat, doświadczyć go w pełni, nie zachwycałem się wyższością człowieka nad wszelkim innym istnieniem, a nawet nad własną ludzką duszą. Jako osoba wykształcona i oczytana, szukałem wiedzy ogólnej o świecie, nie tracąc życia na zgłębianie jego wybranych poszczególnych fragmentów. Tylko w ten sposób dane mi było bowiem poznać, a teraz dowodnie wykazać, jak bardzo wszystko to, co Bóg stworzył, jest ze sobą powiązane i scala się w jedność. Zdobywanie tej wiedzy, nie ma tu na celu zmierzenie i podporządkowanie sobie świata, ludzi, dusz, Boga, lecz wykazanie, że świat nasz a w nim my wszyscy, zawsze i wszędzie podlegamy Mądrości Bożej. 
Uczestniczyłem kiedyś w grupowych zajęciach, pogłębiających moją wiedzę o Duszy. Wykładowczyni kończąc swoją modlitwę powiedziała ,,Czekam na Wasze piękne modlitwy, które sami napiszecie”. Z zaciśniętymi ustami popatrzyłem na twarze innych i pomyślałem ,,acha, ja na pewno nigdy nie będę się tak modlił”. Minęło kilka lat i czas przyniósł weryfikację. Modlitwy i teksty wypływają z samej Duszy, którą ponownie odnalazłem, po wielu latach modlenia się. Pochodzą z wnętrza, i płyną też z głębi otwartego już serca.

Przedstawiam niektóre modlitwy w wersji nagranej na ścieżkę dźwiękową. Informacje dla początkujących -krok po kroku.” Link Nauczono mnie, że modlitwy aby spełniły się bodaj częściowo, należy je czytać przez przynajmniej 90 kolejnych dni. Można też teksty modlitw samodzielnie napisać i nagrać jak ja to uczyniłem.
Modlitwy kierowane są wyłącznie do Boga -dającego życie nam ludziom, oraz naszym Duszom. W moich modlitwach Bóg nie ma żadnych boskich pomocników, wyręczycieli, guru itp. Wyłącznie z bożej ręki oczekuję wsparcia i otrzymuję je. Kiedy proszę o prezent, to dostaję zaskakujące mnie dary.
Część tekstów można odsłuchać np. ,,Uwspółcześniona wersja Psalmu nr 51. Napisana jest zgodnie ze znanymi obecnie zasadami sztuki afirmacyjnej.” Link
Przeglądanie strony proponuję rozpocząć od modlitwy pt „Wielbi dusza moja Boga” Link oraz od art ,, Błędy w technice modlenia się”. Pozostałe publikacje i modlitwy są jedynie naprawianiem skutków źle wykonanych wcześniejszych modlitw. Link
Bardzo szybkie rezultaty pojawiają się gdy prośba -zwyczajna, krótka i prosta modlitwa wyrażana jest w pokłonie. Link
Na stronie znajdziecie Państwo między innymi:
– Modlitwy do jedynego Boga, trochę inne jak wszystkie.
– Modlitwy uzdrawiające własną Duszę i pozwalające nawiązać, oraz utrzymać najlepszy z nią kontakt.
– Modlitwy dla kobiet jeszcze samotnych.
– Modlitwy nie tyle do Aniołów, ile odkrywające własne anielskie moce tkwiące w nas samych.
– Modlitwy dla osób uwikłanych w prostytucję czy rzemiosło żołnierskie.
– Wspomnienia z Tybetu, też trochę inne.

        Na mojej drodze skorzystałem przejściowo z terapii regresywnej i świadoma wiedza, o mojej dawnej przeszłości, jaką pozyskałem została również częściowo opisana.
Kiedy na pierwszej sesji poświęconej wspomnieniom karmicznym przypomniało mi się, że jedna osoba była dla mnie ważniejsza niż Bóg, powstał kłopot i pytanie kto lub co jest Bogiem i czy we właściwe miejsce kieruję moje modlitwy. Dla Hindusa bogiem jest krowa, jest dla niego bogiem małpa Makak, bogami są także jacyś ludzie o których opowiadają dawne legendy Zeus, Asztare, Kybele. Czym jest Bóg? nie umiałem tego zdefiniować i samemu sobie opowiedzieć. Bóg Miłości też już kiedyś chodził po ziemi jako Apollin, były boginie Miłości (w znaczeniu Bognie seksu). W sukurs przyszedł zapis pozostawiony przez Edgara Caycego na początku XX wieku. Cayce nazywał Boga zwyczajnie Bogiem, czasami używał innego złożonego terminu „God or Creative Force” czyli Bóg lub Moc Twórcza. Dołożyłem słowo Miłość i mam pewność, że nic z mojej przeszłości lub jakaś błędna nazwa nie jest w stanie sprowadzić na manowce mnie lub kogokolwiek innego.

          Po pewnym czasie do mnie oraz od innych osób zaczęły docierać informacje o istotach jakie z astralu oddziałują na nas ludzi i nasze Dusze. Istoty, dusze i energie jakich nie można nazwać Mocą Stwórczą, lecz które się za nią podają, lub głoszą, że nie przez ludzkie serce a tylko przez nich samych spływa na ludzi boże światło. To grupa tzw. ,,astralnych bogów” i innych postaci działających wyłącznie z poziomu astralnego. E. Cayce w sposób jednoznaczny rozróżniał Moc Twórczą i rozmaite źródła sił destrukcji. Opisuję na stronie te ważne i szerzej nie nagłaśniane sprawy. Temu też służą moje modlitwy. Zrozumieniu procesów, w które w przeszłości, uwikłały się ludzkie dusze. Teksty te są również prośbą do Boga, o wskazanie nam poprawnej drogi.

       Ubolewam nad tym, że w języku polskim łatwiej jest stworzyć tekst, który mówi ,, …weź, zrób, możesz to wykonać tak i tak”. Zwrot językowy ,, proszę Pani ( proszę Pana) o to aby…” jakoś się tu nie sprawdza. Proszę o wybaczenie mi zastosowanej formy w której niekiedy zwracam się do nieznanej mi osoby per ,,Ty”.
  
        Czytając proponowane tu modlitwy lub słuchając kilku z nich, możesz czytelniku poruszyć własną Duszę. Droga rozwoju duchowego poprzez uwalnianie obciążeń własnej Duszy przy pomocy modlitwy różni się znacząco od ręcznego pisania afirmacji. Praca z afirmacjami, to jest zwyczajne proszenie i przekonywanie własnej Duszy, powszechnie nazywanej podświadomością, żeby zechciała odpuścić po jednym kawałeczku coś tam z własnych obciążeń i lęków. W przypadku proponowanych przeze mnie modlitw, oraz sposobów pracy z własną Duszą, adresat modlitwy szybko zostaje rozpoznany, a na planie materialnym pojawiają się bezpieczne dla nas boskie odpowiedzi.

           Ponieważ Dusza czasami zagubiona, czasami szalejąca, dostępnymi dla niej na ziemi mocami, popełniała błędy i odstępstwa od bożego planu, to my poprzez takie modlitwy zaczynamy rozpoznawać, kto naprawdę popełnił błąd. Mamy potencjalną możliwość zrozumienia, że poczucie winy choć nas dotyka, jest w zasadzie odczuciem samej Duszy, a nie naszym ludzkim.
W zawartych na stronie tekstach proponuję, jak można w bezpieczny i łatwy sposób nawiązać kontakt z własną Duszą, na ogół omijaną w codzinnym myśleniu.
Praca z modlitwami jest pracą z własną Duszą. Samodzielne przeżycie odbywające się na poziomie zrozumiałym i czytelnym dla wszystkich zainteresowanych, dla czytelnika, dla samej Duszy i kochającego Boga, do którego odnoszę się w każdej mojej modlitwie.

        Na mojej drodze rozwoju osobowości i własnej Duszy, wybrałem kompleksowe uwalnianie się od przeszłości, od wszystkich ograniczeń, niewiedzy oraz urojeń. Mogłem jak to zaleca wielu- pisać sobie afirmacje, po 15 razy każde zdanie przez miesiąc. Uczyniłem inaczej. Napisałem kilka afirmacji o podobnym charakterze, z których powstała dłuższa modlitwa. Z czasem moich zapisanych modlitw zaczęło przybywać. Razem z czytanymi tekstami przychodziły od Boga i mojej Duszy sprawy nierozwiązane, sprawy o które byłem pytany, pojawiały się nowe niespodziewane wątki. Czy to jest tak naprawdę, czy Ty Sławku tak to widzisz, tego właśnie pragniesz? Tak pytano mnie o złożone ślubowania Bodhisattwy, kiedy nie miałem pieniędzy na życie. Tak pytano mnie kiedy zaharowywałem się dla innych celów.
Pokazały się dawne stroje, znane mi kiedyś osoby, przywiązania do dawnych krain, żołnierskie, tybetańskie i nie tylko nawyki, do których Dusza moja była bardzo przywiązana i nadal je we mnie przechowywała, budując sobie karmę, a mnie szykując kolejne utrapienia.

          Nikt nie musi modlić się, ani uzdrawiać swoich energii w sposób tu przedstawiony. Nikt nie musi Boga nazywać Bogiem dawcą życia – Bogiem Twórczej Siły. Nie jest moją wolą stawiać wymagania, narzucać procedury oczyszczania, ciał aurycznych, uzdrawiania własnych intencji.
Kiedy czytelniku zrozumiesz prostotę modlitw z udziałem własnej Duszy, kiedy doświadczysz ich skuteczności, zadziwisz się jak mogłeś do tej pory ,,tego nie wiedzieć”.
Modlitwy są proste. Zwyczajne są również przychodzące boskie odpowiedzi. Dzieje się tak, kiedy postrzegamy siebie i świat z poziomu nieśmiertelnej Duszy a nie przez pryzmat nas zwykłych, ziemskich zjadaczy chleba.
Jestem wdzięczny wszystkim, których praca przyczyniła się do powstania tego portalu. Dziękuję też pani Dorocie Kielan oraz wszystkim, którzy widząc ludzkie dusze potrafią podzielić się posiadaną wiedzą.

Informacja techniczna.
-Każdy opublikowany tekst był przeze mnie wielokrotnie odczytywany, dla sprawdzenia na sobie jego skutków. Wprowadzanie zmian, lub literacka rozbudowa przez czytelnika dokonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność. Zastępowanie słowa Bóg innym własnym określeniem np: terminem źródło, Guru, Kriszna, Wisznu jest również dokonywane na własne życzenie czytelnika. Wykorzystując opublikowane tu teksty, zrzekasz się czytelniku wszelkich roszczeń wobec ich autorów.
-Osoby potrafiące oceniać energetykę zachęcam do analizy, tego co widać na mojej fotografii. Za wszelkie rzeczowe uwagi z góry dziękuję. Link
-Teksty interesującej nas modlitwy dobrze jest zależnie od potrzeb, czytać przynajmniej przez 14 dni w taki sposób, aby słyszeć własny głos.
-Kolor tła jest złoty, kolor czcionki indygo. Indywidualne ustawienia monitora mogą odmieniać te barwy na inne.
-Wszystkie ważniejsze modlitwy dostępne są jako nagranie na CD.
******************************************************************************************

I am looking for person who can translate several of my prayers (for example Asiatic languages, not necessarily English)