Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
488 intencji dotyczących Boga, Stwórcy, światłości, Miłości

Uwaga tekst może być rozbudowany o kolejne intencje. Mogą mieć miejsce drobne korekty poszczególnych Intencji. Zachęcam zatem do pobierania bezpośrednio ze strony tych Intencji z którymi chcemy pracować.

Polecam uważne obejrzenie wszystkich części, łącznie z wymienionymi u dołu strony, nawet kilka razy odnośnie tej techniki albowiem za pierwszym razem mogą umknąć cenne informacje.
 
UWAGI:
Gdziekolwiek w wykazie zobaczymy słowo `swoje’, ‘siebie’; należy pamiętać, że w trakcie pokłonu należy zamienić na liczbę mnogą by uwzględnić DUSZĘ.
Mówimy Ja i moja dusza, lub -my.
Oczywiście każde zdanie osobno poprzedzamy wstępem z informacją, że nie chcemy już danych wzorców obciążeń.

Przykład rozbudowanej kasacji INP w pokłonie dla przypomnienia:
Trzeba to zawsze robić przytomnie wypowiadając każde słowo. Ale ktoś kto pracował z intencjami nie powinien narzekać na SKUTKI jakie się pojawią po skorzystaniu z tej rozbudowanej formuły.
Mimo to, że został podany poniżej schemat to zachęcam do dodawania własnych elementów (spójnych, gramatycznych, logicznych i rozumianych w trakcie wypowiedzi zdań) do pokłonów a także do dokładnego omawiania problematyki.
Od tego zależy czas oczekiwania na rezultaty w materii.

Usystematyzowane uwalnianie się od obciążeń- linki do tekstów, informacje o nagraniach, praca z intencjami, technika pokłonu >Link. 

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie bycia biedakami, chorymi.
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza].

Niektóre Intencje należałoby oczyścić np. nr. 91. ``dotyczące naszego traktowania woli Boga Dawcy Życia jako priorytetu`` Ale również trzeba ten sam temat dać do rozkodowania w kwestii uwolnienia od oporów, kodowań intencji UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH -traktowania woli Boga Dawcy Życia jako priorytetu.

Intencje dotyczące Boga Dawcy Życia/ Stwórcy/ Światłości/ Sił Stwórczych Miłości. Dusze pytają się niekiedy o jakiego Boga chodzi. Pilnujmy aby zawsze to było jednoznaczne.
Usystematyzowane uwalnianie się od obciążeń- linki do tekstów, informacje o nagraniach, praca z intencjami, technika pokłonu >Link. 

 

1. naszego dążenia do doskonałości do Boga Dawcy Życia
2. naszego doświadczania nirwany
3. naszego zbliżania się do Boga Dawcy Życia
4. naszego zbawienia przez cierpienie, nieszczęścia biedę i nędzę
5. naszego oświadczania i urzeczywistniania Boga Dawcy Życia
6. naszego pozostawania w harmonii z Bogiem i jego planem dla nas , z jego energiami
7. naszego bycia ascetami, wyrzekania się ciała, pieniędzy, bogactw majątku dostatku
8. naszego bycia awatarami, rozmaitych żywych bogów, szatana, demonów, różnych świętych, przyjmowania na nas ich cech, wzorców, ich intencji
9. naszego przyjmowania boskiej opieki i boskiej ochrony
10. naszego bycia oddzielonym od Boga Dawcy życia i istot
11. naszego oddzielenia się od Boga Dawcy Życia i istot
12. Bycia opuszczonym przez Boga i ludzi, opuszczenia Boga i istot
13. Zbliżania się do Boga i zbawienia przez cierpienie i ból
14. Przejawiania, doświadczania doskonałości bożej
15. naszego doświadczania kary bożej, każącego Boga Dawcy Życia
16. naszego doświadczania mądrości bożej pochodzącej od Boga Dawcy Życia
17. naszego doświadczania nieograniczonej komunikacji z Bogiem Dawcą Życia i Światłości z nami i moją Duszą
18. naszego hamowania i powstrzymywania rozwoju duchowego naszego i innych istot
19. naszego jasnosłyszenia oraz jasnowidzenia Boga Dawcy Życia
20. naszego bycia kapłanami, arcykapłanami, pełnienia posług kapłańskich w obu płciach
21. naszych kontaktów z Bogiem Dawcą Życia
1. naszego korzystania z podpowiedzi i inspiracji pochodzących od Boga Dawcy Życia
2. naszego bycia katolikami, chrześcijanami, buddystami
3. naszego bycia wyznawcami religii.....
4. naszego tworzenia religii
5. naszego tępienia religii zwanej......
6. naszego korzystania z łaski Boga Dawcy życia i innych istot
7. naszego bycia łaskawymi dla nas, dla Boga Dawcy Życia i innych istot
8. naszego korzystania, używania, korzystania z mocy otrzymanych od Boga Dawcy Życia
9. naszego modlenia się, medytowania, oczyszczania nas przy pomocy Boga Dawcy Życia
10. naszego rozwoju duchowego i odczuwanej satysfakcji z naszego własnego rozwoju duchowego przy pomocy Boga Dawcy Życia
11. naszego modlenia się, medytowania, zwracania się do Boga Twórczej siły Miłości
12. naszego nie przyjmowania pieniędzy, majątku i bogactwa od Boga Dawcy Życia i wszelkich istot
13. naszego zamykania się na przyjmowanie pieniędzy, majątku i bogactwa
14. nie realizowania, nie wypełniania planu jaki Bóg Dawca Życia ma dla nas
15. naszej nienawiści do Boga Dawcy Życia, do żywych bogów i wszelkich innych istot
16. naszego oddzielenia się od Boga Dawcy Życia i wszelkich istot
17. naszego poddawania się woli Boga Dawcy Życia
18. naszej pogardy dla Boga Dawcy Życia
19. naszego przyjmowania pomocy Boga Dawcy Życia
20. naszego przyjmowania pomocy od opiekunów duchowych
21. naszego posiadania się od orszaku astralnego
22. naszego uwolnienia się od orszaku astralnego
23. naszego poszukiwania Boga Dawcy Życia w nas i innych
24. naszego bycia prowadzonymi i kierowanymi przez Boga Dawcy Życia
25. naszego przybliżania Boga Dawcy Życia innym
26. naszego dążenia do rozwoju duchowego, do Boga Dawcy Życia przez cierpienie i ból
27. naszego zachęcania i nakłaniania innych do rozwoju duchowego
28. naszego słuchania, rozumienia i realizowania woli Boga Dawcy Życia
29. naszego służenia ludziom i Bogu Dawcy Życia
30. naszego uzdrowienia nas przez Boga Dawcę Życia
31. naszego urzeczywistnianie w sobie Boga, urzeczywistnianie w sobie obecności i przejawień Boga Dawcy Życia oraz jego boskich mocy
32. naszego urzeczywistniania w sobie Boga, urzeczywistnianie w sobie obecności i przejawień Boga Dawcy Życia w cudownie zdrowym naszym ciele
33. naszej walki, walczenia, rywalizowania z Bogiem Dawcą Życia
34. naszego realizowania własnej drogi oświecenia, w tym drogi prometejskiej, mesjanistycznej, zbawczej
35. naszego realizowania własnej drogi do oswiecenia
36. naszego przejawiania Woli Boga Dawcy Życia
37. naszych wyobrażeń i myśli o Bogu Dawcy Życia
38. naszego wyrażania nami Boskiej istoty, istoty boskiego światła i boskiej miłości
39. naszego wyrzekania się Boga Dawcy Życia
40. naszego wyrzekania się boskości
41. naszego wzorowania się na innych Istotach niż Bóg Dawca Życia, zachłanności na ich wiedzę, wibracje, energię na cudze osiągnięcia i sukcesy
42. naszego zaufania i ufności do Boga Dawcy Życia, do nas i innych istot oraz 63a i nr 326 naszego braku zaufania i braku ufności do Boga Dawcy Życia, oraz braku zaufania do innych istot
43. naszej osobistej relacji z Bogiem Dawcą Życia
44. naszego życia w oczekiwaniu na pomoc Boga Dawcy Życia i innych istot oraz na zmiany w naszym życiu
45. naszego bycia żywym bogiem
46. naszego posiadania demonów tworzenia demonów, istot demonicznych, nasyłania innym demonów, walczenia z demonami
47. naszego uwolnienia siebie i innych od demonów
48. naszego walczenia z Bogiem Dawcą Życia i innymi istotami, także z żywymi bogami
49. naszego bycia żywym bogiem, bogiem bogów, panem panów, królem królów
50. naszego bycia matkami ojcami, wychowawcami żywych bogów, assurów, półbogów, guru, Mesjaszy, Prometeuszy, zbawców, synów bożych oraz boskich matek
51. naszej chęci posiadania do i utrzymywani wojskowych armii, wyznawców- wielbicieli- bhaktów, kapłanów, kochanków -kochanek
52. naszej chęci zawładnięcia wszelkimi bogami, półbogami, asurami, guru, królami, władcami, boskimi broniami, atrybutami
53. naszej chęci bycia jednym Bogiem Dawcą Życia lub chęci zastępowania Boga na drodze naszego wspaniałego, naturalnego i oczywistego rozwoju, selekcji lub przez wyeliminowanie samego Boga Dawcy Życia
54. a)władania sercem, władania boskimi mocami-naszego posiadania boskich broni, atrybutów, cech, umiejętności, b) władania sercem, boskimi mocami, broniami do destrukcji i zniszczenia
55. naszego przejawiania światła Boga Dawcy życia, boskich darów boskich mocy w sercu we własnych energiach, życiu słowach, myślach i uczynkach, w ciele fizycznym-organizmie
56. naszego posiadania, przyjmowania u użytkowania rozmaitych darów od Boga Dawcy Życia, oraz darów od ducha świętego i od innych istot//b) naszego posiadania, przyjmowania u użytkowania rozmaitych darów od Boga Dawcy Życia, i mylenia ich z ,,darami” od ducha świętego i od innych
57. naszego bycia prorokami lub świętymi obojga płci-urzeczywistniania świętości
58. naszego proszenia innych o modlitwę za nas
59. naszego odrzucania woli Boga Dawcy Życia
60. naszego odrzucania darów Boga Dawcy Życia
61. naszego przeklinania nas przez innych, przeklinania siebie oraz innych istot, w tym Boga Dawcy Życia
62. naszego przejawienia gniewu, żali do Boga Dawcy Życia
63. naszego obwiniania Boga Dawcę Życia za los, niepowodzenia
64. naszego przepraszania Boga Dawcy Życia
65. naszego przebaczania Bogu Dawcy Życia
66. naszego dziękowania Bogu Dawcy Życia
67. naszego posiadania, przejawiania, przyciągania w energetykę własną, mojej Duszy, całej naszej istoty wszelkich kodowań, blokad, oporów w przepływie światła Boga Dawcy Życia
68. naszego posiadania, przejawiania, przyciągania w energetykę własną, mojej Duszy, całej naszej istoty wszelkich istot, umów, rzeczy które są niezgodne z wolą Boga Dawcy Życia
69. naszego myślenia, że już osiągnęliśmy oświecenie i nie musimy już się rozwijać
70. naszego traktowania woli Boga Dawcy Życia jako priorytetu
71. naszego wypełniania woli Boga Dawcy Życia z jawnym lub z ukrytym pragnieniem czerpania zysku z innych ludzi ich dusz
72. naszego życia w błogości, wygodnie z jednoczesnym wypełnianiem woli Boga Dawcy Życia
73. naszego brania odpowiedzialności za inne istoty przed Bogiem Dawcą Życia
74. naszego tłumaczenia w sposób jasny, przejrzysty i przystępny jak nawiązać kontakt i relacje z Bogiem Dawcą Życia innym istotom
75. naszego przyspieszania toku wydarzeń, woli Boga Dawcy Życia
76. naszego dorabiania się na Bogu Dawcy Życia i Jego darach
77. naszej chęci (osobno braku chęci) doświadczania zysku, i dochodów z pracy wykonanej dla Boga Dawcy Życia
78. naszej niechęci( osobno naszej chęci) do wkładania własnych pieniędzy w rozwój naszego biznesu jaki powstał z inspiracji i prowadzenia Boga Dawcy Życia
79. naszego patrzenia na zyski bardziej jak na jednostki, które chcą pracować z Bogiem Dawcą Życia
80. naszego wykorzystywania/ chęci wykorzystywania Boga Dawcy Życia do naszych celów bez patrzenia na Jego boską wolę
81. naszego poczucia, że jesteśmy wykorzystywanymi, traktowanymi niesprawiedliwie przez Boga Dawcę Życia
82. naszego poczucia, że Bóg Dawca Życia robi nam na złość, ograniczając nasz czas na rozwój naszej energetyki
83. naszego bycia pokrzywdzonymi przez Boga Dawcę Życia i inne istoty
84. naszego bycia blokowanymi przez Boga Dawcę Życia w całej naszej istocie
85. naszego ubijania targów, umów z Bogiem Dawcą Życia
86. naszego zawierania umów, targowania się z Bogiem Dawcą Życia z inspiracji, rozkazu, omamienia istot trzecich
87. naszego targowania się z Bogiem Dawcą Życia, że damy Mu coś w zamian jeśli wypełni naszą wolę
88. naszego szantażowania Boga Dawcy Życia
89. otrzymywania niepełnych, nieczytelnych i niezrozumiałych ofert dla nas od Boga Dawcy Życia. Proszę zatem jaśniej, głośniej i wyraźniej przekazywać nam wiedzę, informacje
90. naszego szukania wsparcia w naszym rozwoju poza Bogiem Dawcą Życia
91. naszego oporowania, nieakceptowania decyzji Boga Dawcy Życia wobec nas
92. naszego oporowania, buntowania się wobec Boga Dawcy Życia z powodu Jego boskich decyzji wobec nas i wobec bliźnich
93. przejawiania słabości, niechęci, oporów w podaniu się Bogu Dawcy Życia , w oddaniu się pełnemu prowadzeniu nas przez Boga Dawcę Życia
94. naszego bycia weryfikatorami, inspektorami, kontrolerami Boga Dawcy Życia wobec wszelkich istot, ludzi oraz dusz
95. naszego ściągania weryfikatorów, inspektorów, kontrolerów Boga Dawcy Życia aby nas testowali
96. naszego bycia wystawianymi na próby przez Boga Dawcę Życia i inne istoty
97. wystawiania Boga na próby, testowania, badania, sprawdzania samego Boga DZ
98. naszego kontrolowania, wszelkich prób kontroli boskiej wobec nas, kontrolowania woli BDŻ wobec nas i wszelkich innych istot
99. do uzyskiwania niepełnej wiedzy od Boga
100. szukania nadziei poza Bogiem na dnie puszki Pandory, w buddyzmie, oraz inicjacjach i mrocznych praktykach
101. dotyczące bycia kuszonymi, zwodzonymi przez Boga np. za pomocą duszy Wisznu, Kriszny, Sziwy, Brahmy
102. bycia manipulowanymi, przekręcanymi, oszukiwanymi przez BDŻ
103. bycia rozżalonymi na BDŻ, utrzymania żalów oraz pretensji do BDŻ
104. bycia bez litości, odpoczynku, bez spełnienia musztrowanym, gnębionym przez BDŻ
105. trudzenia się dla BDŻ, i dla bliźnich
106. bezpłatnego, darmowego trudzenia się dla BDŻ, i dla bliźnich
107. trudzenia się dla BDŻ, i dla bliźnich na darmo, bez satysfakcji, bez spełnienia
108. opłacalnego trudzenia się dla Boga Dawcy Życia, i dla bliźnich
109. Postrzegania Boga Dawcy Życia jako wielkiego przekręta, kombinatora, machera, naciągacza i manipulatora
110. bycia manipulowanymi, przekręcanymi, oszukiwanymi przez samego BDZ postrzeganego jako wielkiego przekręta, kombinatora, machera, naciągacza i manipulatora
111. Postrzegania BDZ jako wielkiego taktyka wojennego jaki patrzy na szkodliwą i destrukcyjną wolę mas aniżeli na szlachetną wolę jednostki
112. naszego bycia zdenerwowanym, wk.... m na Boga Dawcy Życia
113. denerwowania i rozdrażniania Boga Dawcy Życia
114. olewania boskich planów, boskich podpowiedzi, boskich inspiracji, boskich ostrzeżeń i napomnień
115. robienia numerów, przekrętów bogu DZ, oraz doświadczania tego skutków
116. dotyczące przekonania że BDZ to może skoczyć nas i mojej duszy
117. handlowania darami Boga Dawcy Życia, darami otrzymanymi od Boga
118. sprzedawania innym rezultatów będących efektami tego dał nam Bóg DZ
119. Boże proszę oczyść wszystkie nasze i mojej duszy INP oświecania niezliczonych czujących istot, ludzi oraz dusz tak licznych jak piaski rzeki Ganges.
120. naszego wstydzenia się światła jakie otrzymaliśmy od Boga Dawcy Życia
121. naszej wiary w to, że przez światło otrzymane od Boga Dawcy Życia nikt nie będzie chciał się do nas zbliżyć
122. naszego szukania z innymi wsparcia u Boga Dawcy Życia i budowania sojuszy w naszych mesjanistycznych i prometejskich planach
123. naszego nierozumienia decyzji Boga Dawcy Życia wobec nas
124. bycia inspiratorem ICING-u Kabały Tory, szukania w nich inspiracji poza bogiem, chodzenia i proponowania ICINGu, tarota, losów
125. Niepamiętania skąd ja i moja dusza tutaj przyszliśmy
126. stawania się jednością z BDZ
127. doświadczania samotność po oświeceniu, samotności Mesjasza, Prometeusza
128. manipulowania Bogiem DŻ poprzez prawo karmy aby osiągnąć własne korzyści
129. uzurpowanie kosmitów, mesjasza, aniołów, boskich posłańców niby z boskiego polecenia
130. naszego słuchania, nawiązywania kontaktu w pierwszej kolejności z istotami, które nie są Bogiem Dawcą Życia
131. naszego słuchania, podążania zawsze i wszędzie w pierwszej kolejności za Bogiem Dawcą Życia i Jego wolą aniżeli za innymi istotami
132. naszej nie wiary w Boga Dawcę Życia
133. naszej wiary w Boga Dawcę Życia
134. naszego głoszenia herezji, nieprawdy o Bogu Dawcy Życia
135. naszego głoszenia prawdy o Bogu Dawcy Życia
136. naszej wiary w złego, okrutnego Boga Dawcę Życia
137. naszej wiary w dobrego, miłościwego Boga Dawcę Życia
138. naszego skarżenia się, żalenia się Bogu Dawcy Życia
139. naszego słuchania skarg, zażaleń Boga Dawcy Życia
140. naszego bycia oskarżanymi przez Boga Dawcę Życia i wszelkie inne istoty
141. naszego oskarżania za nasz los, życie, niepowodzenia oraz wszelkie inne rzeczy Boga Dawcę Życia oraz wszelkie inne istoty
142. naszego bycia napominanymi przez Boga Dawcę Życia w sposób nieprzejrzysty, nieczytelny, niezrozumiały
143. naszego bycia napominanymi przez Boga Dawcę Życia w sposób przejrzysty, zrozumiały
144. bycia świadomym że ja nikogo nie oświecam- a informuję o BDŻ o Jego boskim świetle
145. przyjmowania pomocy niewinnej, bezpiecznej od ciebie BDŻ przy oświecaniu niezliczonych istot Twoim Światłem Boże DŻ
146. IN zwalania ze służby tych co się tym zwalnianie, denerwują, oporują zwalnianiu`////Pokłon zastrzegający podłączanie się i tyle`
147. uniemożliwiające przyjecie kluczy do boskiej obfitości łask, dobrodziejstw
148. karania siebie i karania innych jako bóg, jako boska istota, jako dusza, jako człowiek
149. zatruwania Bogu życia, jedzenia, myśli
150. utrudniania bogu życia, i boskiej działalności
151. użerania się z BDZ, wrzeszczenia i krzyczenia na BDZ
152. napominania BDŻ, udzielania BDŻ ostatecznych nakazów, dyrektyw
153. naszej wiary w to że BDZ jedną ręką chętnie nam daje a drugą jeszcze chętniej odbiera nam wszystko[15:35:07]  4. naszego przyjmowania hołdów, czci przeznaczonych jedynie dla BDŻ od wszelkich istot
154. naszego oddawania hołdów, czci wszelkim istotom, figurkom, obrazom, żywiołom, wszechświatowi czci aniżeli BDŻ
155. naszego oddawania hołdów, czci BDŻ
156. naszego wypełniania poczucia osamotnienia, opuszczenia poprzez czynienie z Boga Dawcy Życia i ze wszelkich istot nam podwładnych, zniewolonych
157. naszego wmawiania innym istotom, że będą osamotnione, opuszczone, jeśli nie uczynią z Boga Dawcy Życia i z innych istot ich niewolników oraz poddanych
158. naszego bycia radosnymi, szczęśliwymi istotami żyjącymi w świetle Boga Dawcy Życia poprzez wypełnianie Jego woli
159. naszego tłamszenia, tłumienia światła pochodzącego od Boga Dawcy Życia w innych istotach oraz samego Stwórcy
160. naszego bycia tłumionymi, hamowanymi w zwiększaniu energetyki, światła pochodzącego od Boga Dawcy Życia w całej naszej istocie
161. naszego bycia zazdrosnymi, nienawistnymi, że jakieś istoty posiadają więcej światła pochodzącego od Stwórcy aniżeli my
162. naszego przyciągania istot jakie mają niedostatek światła, na skutek ich własnych zachowań w rozwoju, i z zazdrości o nasze wewnętrzne światło pochodzącego od Stwórcy chcą nas zniszczyć lub zapobiec naszemu dalszemu rozwojowi
163. 14. naszego rozwoju pełnego i wszechstronnego w świetle Boga Dawcy Życia
164. naszej inicjowania doświadczania i tworzenia wewnętrznej pustki w naszym sercu, w naszym życiu i naszym umyśle oraz uciekania w pustkę wewnętrzną przed światem//bycia strażnikiem i świadkiem pustki jaka mają i doświadczają inni w....
165. przynależności do rasy ,,STAROŻYTNYCH”, do rasy Panów, do rasy wybrańców, do rasy kosmitów, do rasy boskich pomazańców
166. naszej nie akceptacji doświadczenia pozytywnych doświadczeń i uciekania przez inicjacje ślubowania- kodowania i hipnozy w tworzenie wewnętrznej pustki w naszym sercu, w naszym życiu i naszym umyśle oraz uciekania w pustkę wewnętrzną przed światem
167. naszego zastępowania Boga, Boskich mocy, Boskich działań, Boskich kreacji naszymi kreacjami i moją siłą, geniuszem mojego umysłu oraz mocami istot astralnych
168. naszego ulegania wpływom istot podających się za samego Boga, za półbogów, za archanioły, serafiny, za boskich wysłanników.//podawania się za samego Boga, za półbogów, za archanioły, serafiny, za boskich wysłanników.
169. naszego nawracania innych istot siłą, wojną, zadawaniem cierpienia i bólu na naszą religię, na nasze przekonania religijne, do naszych dogmatów i objawień
170. naszego uzależnienia od wszystkich, którzy przekonywali nas, że to właśnie ich wiara w Boga jest najlepsza, że oni to właśnie najlepiej oddają cześć Bogu , że oni są bogami
171. naszego wywierania presji na innych i manipulowania innymi po to, żeby zmienili swoje poglądy i przekonania religijne oraz duchowe 193. naszego podtrzymywania wszystkich sporów, cierpień i bólu jakie przyniosło nam tworzenie i doświadczanie związków, relacji rodzinnych i małżeńskich z wyznawcami innych religii, sekt
172. dotyczących tego, że będziemy zawsze nawracali innych nieświadomych Boga Dawcy Życia ludzi, istot na naszą prawdę i na naszą wiarę
173. naszego podtrzymywania, odnawiania, przyciągania wszelkich rodzajów obciążeń jakie przyczyniły się do złożenia naszych ślubowań, że będziemy zawsze nawracały, a męskie inkarnacje mojej Duszy nawracały, innych nieświadomych Boga ludzi, istot na naszą prawdę i na naszą wiarę
174. naszej wiary i naszych przekonań oraz naszego rozgłaszania ich wśród innych istot, że nigdy nie dowiemy się całej prawdy o uwikłaniach karmicznych i fizycznych, o sobie, o mojej duszy, o Duszach, o Bogu Dawcy Życia
175. naszej wiary i naszego przekonania oraz naszego rozgłaszania ich wśród innych istot, że Bóg lubi okrutne gry i okrutne zabawy z nami, z duszami i ze wszelkimi istotami
176. naszego przekonania, że Ty Boże Dawco Życia ogłuchłeś i przestałeś nas słuchać i naszego oskarżania Ciebie Boże Dawco Życia o to
177. naszego doświadczania wszelkich skutków naszego bycia Słońcami niezwyciężonymi, władcami (obojga płci) kosmosu, wszechświata, czasu, wszelkiego co żywe i nieżywe, wszelkich istot a także Twoimi władcami BDŻ
178. naszego oskarżania Ciebie Boże Dawco Życia o krnąbrność i nieposłuszeństwo m.in. z uwagi na to że nie chciałeś słuchać naszych rozkazów i wykonywać posłusznie naszych poleceń
179. naszego utrudniania i nie pomagania Tobie Boże Dawco Życia kiedy nas wspierasz i działasz dla naszego dobra
180. naszego przymusu umierania aby powrócić do Boga, aby doświadczyć obecności Boga w świecie
181. naszej wiary w to, że aby wrócić do Boga mam cierpieć na ziemi i mam zniechęcić się do życia naszym cierpieniem
182. naszego grzeszenia i zadawania sobie i innym bólu i cierpienia po to, aby Bóg miał co robić i po to, aby Bogu nie nudziło się
183. naszego zobowiązania bycia strażnikiem piekieł, piekielnych szatańskich praktyk i szatańskich doświadczeń
184. naszego zabijania zwierząt i ludzi w ofierze Bogu przed rozpoczęciem budowy domu i przed ważnymi wydarzeniami, w święta państwowe i religijne
185. naszej wiary i przekonania, że boska rzeczywistość, że Boskie życie składa się z ran, z cierpień, bólu i wyrzeczeń
186. naszego zdzierania sobie gardła na wrzaski i krzyki do Boga ,do mojego tatusia,/mamusi/ do rodziny z nerwami na nich wszystkich
187. naszego wrzeszczenia i krzyczenia do Boga , do mojego tatusia /mamusi/ rodziny i denerwowania się na nich
188. naszej wiary w to iż Bóg jest naszym sługą ,naszym niewolnikiem i że musi reagować na każde nasze zawołanie i spełniać wszystkie nasze pragnienia i pomysły
189. naszego bycia nieświadomym stałej obecności Boga we nas i w innych istotach
190. naszego bycia głuchym na głos Boga
191. naszego zamknięcia na podpowiedzi Boga dla nas , których nie jestem nawet w stanie przez to usłyszeć i zrozumieć
192. naszego dowartościowywania się naszym cierpieniem, moją biedą ,nędzą i naszymi chorobami w oczach Boga , innych mistrzów i innych istot, dusz, ludzi
193. naszego pomagania Bogu i innym istotom, za wszelką cenę
194. naszego karania samego siebie, karania innych istot, bycia karanym przez innych za pomaganie Bogu i innym istotom
195. naszej niezdolności do tego aby docenić to, co Bóg nam wszystko dawał bez zabiegania o to, bez żadnego starania się o to z mojej strony
196. naszego ponoszenia odpowiedzialności za złe myśli ,za złe czyny i złe działania innych istot
197. naszego uważania się za wybrańca Bożego, uważania się za istotę wybraną przez Boga do specjalnych zadań i misji -bycia takim wybrańcem boskim, boskim pupilkiem, boskim posłańcem
198. naszego wymuszania na sobie i innych istotach miłości ,radości , szczęśliwości i oddania się Bogu
199. naszej wiary w to, że jako jedyna Boska istota godzien jestem absolutnego posłuchu ,szacunku i czci ze strony innych istot, ludzi oraz dusz
200. naszego poczucia winy i karania siebie za wcześniejsze bycie żywym Bogiem za przejmowanie roli Boga na ziemi
201. naszego tworzenia kultu własnej boskiej osoby u innych istot
202. naszej zachłanności na bycie wszechmocnym i wszechpotężnym -mocniejszym nawet niż Stwórca
203. naszego budowania, tworzenia u innych mojego obrazu jako istoty nadludzkiej, jako Boga wcielonego na ziemi, mesjasza, boskiego pomazańca, półboga
204. naszego związku i podtrzymywania relacji z istotami, które budowały sobie i tworzyły sobie Swój obraz jako istoty nadludzkiej, jako Boga wcielonego na ziemi, mesjasza, boskiego pomazańca, półboga
205. naszego budowania sobie świątyni i miejsca dla pielgrzymek dla naszych wyznawców, wielbicieli, bhaktów
206. naszej wiary w moc zabobonów, przesądów i obrzędów magicznych, wróżb, symboli, kodowań, hipnoz i wróżbitów
207. naszego braku zaufania do Boga, do jego kreacji, jego możliwości pomagania nam i wspierania nas
208. naszej wiary i przekonania w to, że będąc kapłanem i czyniąc posługi kapłańskie będziemy bliżej Boga oraz będziemy mieli możliwość z nim obcować
209. naszej wiary w to, że będąc kapłanem będziemy przybliżali innym Boga emanując majestatem i Boskością jaka na nas wówczas spontanicznie spłynie
210. wiary w to, że możemy w pełni pokochać tylko to co utracę na zawsze, co Bóg nam odbierze
211. naszej wiary w to, że Bóg umarł nas opuścił
212. naszego umierania aby powrócić do Boga , aby doświadczyć wspaniałego seksu z …..., miłości od osoby......
213. naszej wiary w to, że Bóg nienawidzi materii , że nienawidzi przejawionego świata materialnego oraz ludzi, mnie i mojej duszy
214. naszego oskarżania Boga o to ,że nas nienawidził ,że nas gnoił ,męczył, szykanował i upadlał
215. naszej wiary w to, że Bóg nienawidzi to co sam stworzył i to co jest jego częścią
216. naszego oskarżania Boga o to, że jest zachłanny mój ból ,cierpienia ,nieszczęścia
217. naszej niezdolności do dostrzegania żadnych korzyści dla nas i innych w tym fakcie ,że przyszedłem na świat –urodziłem się w ciele materialnym że jestem osobowością mojej duszy
218. naszego pragnienia śmierci i umierania, poszukiwania śm, podążania za śmiercią
219. naszego urzeczywistniania i doświadczania śmierci i umierania
220. naszych pragnień, intencji powrotu do Boga, do miłości i radości poprzez, cierpienia, niespełnienia, umieranie i uśmiercanie, unicestwianie siebie oraz bliźnich i ich dusz
221. naszego umierania aby powrócić do Boga , aby doświadczyć obecności Boga w świecie błogości ,szczęścia ,niewinności bogactwa ,obfitości i nadmiaru pieniędzy w życiu
222. naszego budowania innym ludziom i ich duszom świątyni i miejsca dla pielgrzymek dla ich wyznawców, wielbicieli, bhaktów
223. wiary w to i ciągłego doświadczania tego, że w relacji wobec Boga DZ oraz innych ludzi oraz to my z duszą mamy prze.....
224. naszego umierania aby powrócić do Boga , aby doświadczyć zdrowia , akceptacji ,piękna, spełnienia, lekkości i łatwości, niewinności w życiu oraz doskonałego oświecenia
225. naszej wiary w to, że rozmnażanie się ludzi ,płodzenie dzieci i przytomne radości seksualne sprzeciwiają się Bogu oraz Boskim Planom
226. naszego braku świadomości, że nasze życie na ziemi jest zgodne z planem Boga dla nas i przekonania, że nie zasługuję na wsparcie i na miłość Boga dla nas
227. naszej wiary w to, że zasługujemy na karę, gdyż nasze życie na ziemi jest sprzeczne z planem Boga DZ
228. naszej wiary w to, że posiadając ciało materialne nigdy nie spotkamy się z Bogiem DZi nigdy nie powrócimy do Boga DZ, a Bóg ominie nas z daleka
229. naszej wiary w to, że życie na ziemi to marność ,plugawość i kompletne pomieszanie
230. naszej wiary w to, i życia w przekonaniu, że aby wrócić do Boga DZ mamy cierpieć na ziemi i mamy zniechęcić się do życia naszym cierpieniem
231. naszego przekonania i mojej wiary w to, że Bóg DZ celowo ogranicza ilość ludzi na ziemi , że trzebi , niszczy , zabija nas i innych ludzi wojnami ,głodem ,nieszczęściami ,chorobami
232. naszego całkowitego obrzydzania sobie spożywania pokarmów, zniechęcania się do nich jedzeniem owadów ,robaków ,jaszczurek, trawy i niezdrowego jedzenia
233. naszego poczucia niegodności i wyobrażenia, że zasługuję tylko na jedzenie owadów, robaków, jaszczurek i innego niezdrowego jedzenia , słodyczy, na gorycz życia w niespełnieniach
234. naszych niechęci i oporów do docenienia samego siebie i bycia docenionym również przez Boga Stwórcę obecnie – teraz w tej chwili w naszym, życiu za moją pracę za nasze umiejętności
235. naszego przejawiania sobą tego, że nie byłemu czciwym , że nie chciałem być uczciwym wobec Boga ,siebie samego i innych istot
236. naszego udowadniania Bogu i sobie nieuczciwości Boga i innych istot oraz przyciągania do siebie przykładów tej nieuczciwości Boga i innych istot
237. naszego utożsamiania się z szatanem , z Bogiem rozkładu i zniszczenia
238. naszego poszukiwania , urzeczywistniania i doświadczania rozmaitych sposobów i form niszczenia świata , niszczenia Boga i ludzi
239. naszego poszukiwania , urzeczywistniania i doświadczania rozmaitych sposobów i form autodestrukcji, samozagłady i niszczenia samego siebie
240. naszego bycia bestią w ludzkim ciele
241. naszej zachłanności na życie w piekle ,na doświadczanie piekielnych cierpień i męczarni
242. naszego oczekiwania na to, że zamiast otwarcia okien niebios – otworzą się dla nas wrota piekieł
243. naszego ulegania opiniom innych, którzy wmówili nam , że zasługuję jedynie pobyt w piekle i wieczne smażenie się w smole i nieustające potępienie, na uzależnienie od bogów
244. naszego otwierania wrót piekieł
245. naszego zobowiązania do bycia strażnikiem piekieł ,piekielnych szatańskich praktyk i szatańskich doświadczeń
246. naszego zachwycania się , fascynacji złem , nienawiścią, podłością i goryczą
247. naszego dawania czasu grozie, smutkowi i potwornym wyobrażeniom aby dojrzewały i aby przejawiały się w naszym życiu
248. naszego wytwarzania i doświadczania napięć , zagrożeń ,grozy, smutku , strachu i potwornych wyobrażeń
249. naszego wytwarzania i doświadczania dla rozrywki, z nudów , z narkomanii, alkoholizmu, rozmaitych napięć , zagrożeń ,grozy, smutku , strachu i potwornych wyobrażeń
250. naszego tworzenia, kodowania i doświadczania szkodliwych niszczących wizualizacji, myśli, modlitw, wyobrażeń
251. naszego wymierzania wyroków Boskich oraz do nakładania kar w imieniu Boga i innych istot
252. naszego składania Bogu w ofierze ludzi, którzy nie wierzą w Boga i nie mają szacunku dla Boga ,dla nas i dla innych istot
253. naszego pomagania ,służenia diabłu ,szatanowi , lucyferowi, Belialowi ,demonom, astralom, duszom, władcom ludzi, władcom dusz, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Buddy, Jezusa, matkom boskim
254. naszego wzywania boskich matek, Wisznu, Kriszny, Brahmy, Buddy, Jezusa władców ludzi, władców dusz, diabła, wzywania szatana, Beliala, demonów, dusz, węży, istot astralnych na pomoc i po to, aby nam służyli
255. naszego grzeszenia i zadawania sobie innym bólu i cierpienia po to, aby Bóg miał co robić i po to, aby Bogu nie nudziło się
256. naszego podejmowania, dokonywania takich wyborów i takich doświadczeń mających sprawić ,że stanę się jak najbardziej różnym i niepodobnym do Boga
257. naszego przyjmowania takich cech, intencji, nawyków, potrzeb i podejmowania się takich działań które rozdzielają nas z Bogiem DZ, które sprawiają ,że Bóg odsuwa się ode nas
258. naszego przyjmowania takich cech i podejmowania się, wdrażania takich działań które izolują nas od Boga i innych istot , które są nie miłe Bogu ,nas samemu i innym istotom
259. naszego niszczenia Boga Dawcy Życia,niszczenia tego co stworzył Bóg i co od Boga pochodzi, niszczenia, blokowania ludzi, dusz, istot
260. naszego niszczenia i zabijania sług Boga Dawcy Życia, jego misjonarzy i posłańców, kapłanów Boga, niszczenia ludzi, dusz, istot
261. naszej wiary w to, że wszyscy ludzie i dusze są źli i niedobrzy, że tylko same są potwory, ch....e
262. naszej wiary w to, że wszyscy ludzie są źli a niszczeni i zabijanie ich pomaga im uwolnić się od błędów, naprawić błędy i powrócić do Boga Dawcy Życia i też pomaga nam samym w ten sposób naprawić błędy i pomyłki Boga
263. naszego walczenia i zabijania dla Boga Dawcy Życia, dla Chrystusa i matek boskich, dla Szatana, Lucyfera i innych istot a tak że w obronie Boga Dawcy Życia , Chrystusa i matek boskich, w obronie Szatana, Lucyfera i innych istot
264. naszego walczenia aby zabijać, niszczyć, siać zamęt i destrukcję
265. naszego przekonania i wiary w to, że Bóg inspiruje nas ,zachęca i kieruje nas do walki ,zabijania innych i siebie
266. naszej zgody na to aby zawsze w naszym życiu pojawiali się , aby zawsze w naszym życiu byli przy nas ludzie dobrzy, kochający nas, siebie i innych
267. naszego męczenia i zabijania ludzi , zwierząt dla zaspokojenia instynktów zabójcy, dla sportu i rozrywki a także dla samego jedzenia, dla posiłków/// bycia męczonymi i zabijanymi dla zaspokojenia cudzych instynktów zabójcy, dla władzy, dla sportu i cudzej rozrywki a także dla samego jedzenia, dla cudzych posiłków
268. naszego męczenia i zabijania ludzi , zwierząt mające na celu przyspieszenie ich powrotu do Boga Ojca, mające też na celu wspólnotę i pośredniczenie pomiędzy nimi a Bogiem
269. naszego umacniania więzi ludzi z Bogiem i ze sobą wyrażonego zabijaniem, patroszeniem i męczeniem ludzi i zwierząt
270. naszego zabijania niewolników ludzi i zwierząt w ofierze Bogu przed rozpoczęciem budowy domu i przed ważnymi wydarzeniami
271. naszej zachłanności i potrzeby dot. bycia tępionym, gnojonym i zabijanym jako misjonarz, jako sługa Boga i jego posłaniec
272. naszego tworzenia imperium zła ,niegodziwości ,podłości i cierpień gdzie dominowały lub gdzie mogą dominować okrucieństwo, ból, czerń, mrok krew i astralne siły ciemności -oraz doświadczanie tego skutków
273. naszej wiary, że stworzyłem i że żyję w imperium zła ,niegodziwości, podłości i cierpień stworzonym przez nas samych i Boga DŻ oraz przez bogów, władców ludzi oraz dusz
274. naszego tworzenia i doświadczania powszechnej i wszechogarniającej nienawiści do Boga ,ludzi , do samego siebie i innych istot
275. naszego jedzenia trawy, ziemi, niezdrowych pokarmów dla oczyszczenia organizmu i po to aby przypodobać się samemu Bogu oraz innym istotom
276. naszego obżerania się jedzeniem do utraty zdrowia i stosowania wszystkich niszczących nas i organizm praktyk oczyszczania mojego ciała po obżarstwie i nadużyciach
277. naszego przekonania, że Bóg czai się w ciemnościach, w mroku, obserwuje nas , śledzi nas i podgląda a jak kiedyś w końcu dopadnie to się nie pozbieramy
278. naszego lękania się niewidzialnego Boga , niewidzialnego Jezusa, matek boskich, Buddy, i innych niewidzialnych istot, niewidzialnych władców ludzi, władców dusz
279. naszej niemożności wyobrażenia sobie, że Bóg zawsze jest z nami całym sobą i wypełnia mnie i moją duszę, przenika, chroni, uzdrawia, zaopatruje
280. okazywania naszej niewdzięczności za to, że Bóg jest z nami i we nas zawsze i wszędzie całym sobą i wypełnia mnie i moją duszę, przenika, chroni, uzdrawia, zaopatruje
281. naszego oddawania czci, modlenia się do Boga ognia, do Bogów wiatru, powietrza, do Bogów wody, ziemi, metalu
282. naszego chętnego modlenia się do Boga i wiary w to, że wypełnia On sobą nasze serce, cały świat oraz wszechświat
283. naszego podejmowania decyzji, które upodobniają nas do Boga dawcy życia
284. naszego podejmowania decyzji, które przyciągają nas do Boga i jego planu dla nas
285. naszego ufania Boskiej świadomości, że wypełnia i realizuje sama siebie i swoje zadania
286. naszej akceptacji bezpiecznej dla nas boskiej aktywności samo-wyrażającego się życia i samo- wypełniającego się życia
287. naszej akceptacji Boga takim jakim jest ,jakim się przejawia
288. -naszego podejmowania decyzji jak sam Bóg i jako bóg- jako bogowie wobec wszelkich istot, ludzi dusz
289. -naszego podejmowania decyzji, które są zgodne z planem Boga Dawcy Życia dla nas
290. -naszego uważania się za Boga Dawcę Życia i utożsamiania się do Niego tak że myślimy że jesteśmy ponad Bogiem lub samym Bogiem
291. -naszego ufania, że Bóg Dawca Życia zawsze niewinnie, bezpiecznie prowadzi nas i wszelkie inne istoty drogą prostą istot boskiego światła i boskiej miłości
292. -naszego prowadzenia samego Boga za rękę, prób prowadzenia Boga Dawcy Życia zgodnie z naszymi sugestiami
293. -naszego prowadzenia innych istot jako bogowie, asurowie, guru, jako posłańcy, prorocy
294. -naszego ufania, że Bóg Dawca Życia prowadzi nas niezależnie od tego co dzieje się na świecie, na ziemi oraz w świecie dusz i astralnych krainach
295. naszego czekania aż jakaś cudowna nieznana siła, np. mesjasz jakaś ‘boska’ duchowa, lub astralna świadomość nas wypełni tak, że wykona i zrealizuje za nas wszelkie zadania, spali karmę, zrobi cuda
296. -naszego podawania się za `boską` świadomość, zbawcę, mesjasza i utwierdzania innych istot że to my nimi jesteśmy
297. -naszego realizowania cudzych zadań i karmy jako bogowie, mesjasze działający w celu zbawienia innych istot i utwierdzania naszego statusu bogów, mesjaszy, wyzwolicieli ludzkości
298. -naszej wiary w destrukcyjną aktywność Boga Dawcy Życia
299. -naszej akceptacji bezpiecznej aktywności Boga Dawcy Życia dla nas i innych istot
300. praca dla Boga by uśpić Jego czujność i zająć jego miejsce
301. Uwodzenie Boga, seksualnie oraz własnym wdziękiem, powabami ciała/Uwodzenie seksualnie oraz własnym wdziękiem, powabami ciała bogów, dusz, ludzi, władców ludzi, władców dusz,
302. wiary, że kiedy ja Boga DŻ zastąpię to Bóg co najwyżej będzie obok nas .
303. Współwładania z Bogiem jako naszym dobrym, i posłusznym nam doradcą
304. usuwania, blokowania, zabierania wolnej woli innym ludziom, duszom, istotom oraz Bogu
305. Potrzebowania Boga Dawcy Życia jako doradcy tylko na sam początek władania światem, ludami, duszami, Bogiem
306. Czynienie z siebie boga, zbawcę, mesjasza by zniewalać inne istoty,
307. spełnianie cudzych zachciewajek by tylko poszli wszędzie za nami jako nowym bogiem, władcą, wodzem
308. zdobywania zaufania innych Dusz, starania się je zadowolić....aby zrobili dla nas wszystko
309. szykowania się do niewolenia i do zgładzenie innych, począwszy do Stwórcy
310. naszego przyjmowania i wdrażania wsparcia, inspiracji ochrony, dostatku, zdrowia oraz ,,wiatru w żagle” od samego Boga Dawcy Życia
311. realizowania cudzej drogi oświecenia, dla zachwytu cudzej drogi oświecenia
312. decydowania o tym kto i kiedy będzie inkarnował na ziemi, umierał i jak będzie żył, kto będzie przebywał w astralu i kto kiedyś oświeci się.
313. naszego braku zaufania i ufności do Boga Dawcy naszego Życia, ////b) dot braku zaufania do nas ze strony innych istot oraz ze strony Boga DZ
314. naszego bycia matkami ojcami, wychowawcami żywych bogów, assurów, półbogów, guru, Mesjaszy, Prometeuszy, bodhisattwów, zbawców, synów bożych oraz boskich matek
315. bycia rycerzem światłości, rycerzem i zbawcą Boga Dawcy Życia, rycerzem i zbawcą Chrystusa, rycerzem i zbawcą matek boskich, rycerzem i zbawcą bogów, półbogów, guru, bodhisattwów, rycerzem i zbawcą Mesjaszy, rycerzem zbawców ludzkości
316. występowania o zgodę, potrzebowania zgody DE, Wisznu, Zeusa, Kriszny, Sziwy, Ganesi, Buddów, Gautamy, Jezusa, Matek boskich, Arcykapłanów aby boskim światłem oświecić siebie oraz moją duszę
317. podtrzymywania naszych relacji, związków, waśni, sporów, konfliktów, wojen ze świadkami i strażnikami naszych i MD ślubowań oraz podtrzymywanie tych relacji opartych na troskach, niespełnieniu, na nienawiści, problemach, konfliktach
318. -naszego opętywania Boga dawcy życia, wszelkich istot astralnych, duchów, wcielonych Dusz, demonów, rozmaitych bogów (obojga płci)
319. -naszego bycia opętywanymi przez wszelkie istoty astralne, duchy, wcielone Dusze, demony, rozmaitych bogów (obojga płci), a nawet przez samego Boga dawcę życia
320. -naszego życia czystego i niewinnego bez opętań i opętywania przez dusze, ludzi i bogów, guru, półbogów przez istoty astralne , przez samego Boga dawcę życia
321. doświadczania skutków tego, że w upojeniu narkotycznym uznałem siebie z mą duszą za boga wszechmogącego, a inni podlegli, podobni bogowie iść mieli za naszą wielkopańską oraz naszą-pseudo,,boską" wolą.
322. doświadczania skutków tego, żem kiedyś czuł się z mą duszą niczym bohater, czarodziej, hojny król mędrzec, niemalże bóg- jaśnie pan łaskawca.
323. doświadczania skutków tego, że uroiło nam się kiedyś, iż to ja jestem mierzący przestrzenie miłosierny żywy bóg, niezgłębiony o cudownej mocy, o mocy nieodpartej, który odsunął samo niebo i słońce.
324. doświadczania skutków tego, że kiedyś ogłosiliśmy światu siebie jako bóstwo płodności- ogromny buhaj, pełen mocy, jako ten co ponad wszystkim pozostaje, ponad niebem i ziemią, poza czasem i przestrzenią ponad Bogiem co życie dał wszystkim i świadomość istnienia.
325. doświadczania skutków tego, że światu ogłosiliśmy kiedyś siebie za żywego boga, co rozpostarł ziemię, rozsnuł podniebne przestworza, a dusze, ludzi i ziemię własnym umocnił prawem.
326. doświadczania skutków tego, że kiedyś światu ogłosiliśmy siebie za żywego boga, co jedynym synem jest nieskończonego Boga, za tego co ugruntował dwa światy, umieścił na niebie słońce, utrwalił niebo, co jest władcą ziemi, majestatem, co wymierza ziemię, za tego co wysnuł i dzierży obydwa światy.
327. doświadczania skutków tego, że kiedyś światu ogłosiliśmy siebie za żywego boga, co wyżłobił drogi dla słońca, co jest złotolity, zna drogi wielkiego wichru, zna dwanaście miesięcy, umie pisać i liczyć.
328. doświadczania skutków tego, że kiedyś światu ogłosiliśmy siebie za żywego boga, co aktem woli sprawia, że wody grzmią, a sztormy, wiatry i burzliwe grzmoty na nasze są rozkazy.
329. doświadczania skutków tego, że kiedyś światu ogłosiliśmy siebie za żywego boga, co aktem woli sprawia, że ulegają nam wszystkie dusze, ludzie, istoty, bogowie, półbogowie, bodhisattwowie, asurowie oraz guru
330. oczekiwania że po naszych słowach i chwalebnych czynach wszyscy bogowie, bodhisattwowie oraz dusze rzucali będą z nieba girlandy kwiatów, będą dmuchać w konchy i grać na cudownych instrumentach
331. doświadczania bilokacji, bycia w wielu miejscach równocześnie//b)bycia w jednym kawałku oraz bycia w rozczłonkowanym -w wielu częściach
332. bycia zasłanianym od Stwórcy, od Boga przez dusze DE, Wisznu, Zeusa, Kriszny, Sziwę, Brahmę oraz przez innych bogów, półbogów, bodhisattwów i guru
333. życia z owoców zniszczenia, z owoców zła jako człowiek, jako dusza bezcielesna, jako żywy bóg i jako istota boskiego światła
334. naszego bycia bogiem X..... oraz rożnymi innymi boginiami, pół boginiami, Assurami, żywymi boginiami (obojga płci)X- postać którą wydaje nam się, że nasza Dusza inkarnowała w nią- (jeśli tak rzeczywiście tak było to po co trzymać obciążenia tamtej osobowości Duszy? A jeśli nie- to po co trzymać utożsamienie?)
335. naszego przyjmowania wszelkich utożsamień, w tym bogów, półbogów, Assurów, żywych bogów, guru, mistrzów obojga płci w tym Wisznu, Kriszny, Balaramy, Sziwy, Brahmy, Samael oraz wszelkich innych istot
336. naszego namawiania innych aby przyjęli utożsamienia, wkodowania na istoty jakimi nie byli i nie są, nie będą i być nie mogą
337. naszego niewinnego, czystego życia w świetle BDŻ bez żadnych wkodowań, utożsamień oraz innego rodzaju pomieszań i obciążeń
338. naszego posiadania naszych osobistych katów, oprawców jacy mają nas zniszczyć, rozbić naszą energetykę serca oraz całej naszej istoty kiedy złamiemy dane słowo misje, ślubowania, przysięgi oraz ze wszelkich innych powodów
339. naszego bycia osobistymi katami, oprawcami jacy mają zniszczyć inne istoty, ludzi oraz dusze kiedy one złamią dane słowo, misje, ślubowania, przysięgi oraz ze wszelkich innych powodów
340. naszego czystego i niewinnego życia bez katów i oprawców wymierzającym nam kary z rozmaitych powodów
341. naszego bycia guru, joginami, tantrykami, bóstwami (obojga płci)
342. naszego przyciągania guru, bóstw, joginów, tantryków (obojga płci)
343. naszego życia bez guru, bóstw, joginów, tantryków (obojga płci) w miłości i świetle BDŻ
344. naszego trzymania wszelkich znaków oraz strażników każdego rodzaju i poziomu przydzielonych na chrzcie, komunii, a także bierzmowaniu oraz wszelkich innych obrzędach i obrządkach pogańskich, buddyjskich i chrześcijańskich wschodu, zachodu, południa i północy
345. naszego udzielania sakramentów, błogosławieństw, znaku krzyża oraz wszelkich innych gestów i czynności właściwych dla rozmaitych religii, sekt, wierzeń ludowych i pogańskich wschodu, zachodu, południa i północy wykonywanych w czasie i przestrzeni oraz poza czasem i przestrzenią
346. naszego przyjmowania i dawania sakramentów, błogosławieństw, znaku krzyża oraz wszelkich innych gestów i czynności właściwych dla rozmaitych religii, sekt, wierzeń ludowych i pogańskich wschodu, zachodu, południa i północy wykonywanych w czasie i przestrzeni oraz poza czasem i przestrzenią przez nas i przez inne istoty, ludzi oraz dusze
347. naszego życia w świetle BDŻ bez bałwochwalstwa oraz bez doświadczania skutków dawnego naszego bałwochwalstwa, bez otaczania siebie bałwochwalcami
348. naszego bycia karmapami, premierami, zarządcami, pomocnikami, zastępcami, wspomagaczami wszelkich Bodhisatwów, bogów, żywych bogów, Assurów, pół bogów, władców (obojga płci) oraz innych istot w celach destrukcyjnych, podbojowych, czynienia kultów
349. naszego posiadania karmapów, pomocników, zarządców, zastępców, wspomagaczy ,,wspierających” nas w celach destrukcyjnych, podbojowych, w celach czynienia i propagowania rozmaitych kultów
350. naszego zespołowego współdziałania, z innymi istotami w konstruktywnych, pozytywnych, pełnowartościowych zadaniach wykonywanych w jasnym świetle BDŻ
351. przekonania że lepiej Niechaj karma nas z duszą całkowicie pochłonie, wyżre i będziemy mieć spokój
352. przekonania że lepiej by Bóg mnie unicestwił aniżeli miałbym pracować razem z moją duszą / z własną osobowością` oczyszczając, napełniając i uzdrawiając się światłem boskiej miłości
353. szykowania i robienia sprawnego, destrukcyjnego najazdu na samego Boga DŻ z innymi Duszami, zatruwania Bogu życia oraz doświadczania tego skutków
354. czekania aż Bóg DZ oraz inni wpadną w panikę i zwrócą się o pomoc do nas
355. Stawiania Bogu DZ oraz innym ultimatum, rozmaitych warunków, napomnień, pouczeń
356. które sprawiają że Bóg ma jeszcze liczne wnioski i uwagi... w kwestii gotowości mojej oraz MD poddania się Bogu Dż, w kwestii oświecenia (`A jak Bóg, mierzy gotowość?`Może zapytać o kryteria- by podał bezpośrednio i ze zrozumieniem)Myślenia i mówienia negatywnego o BDZ
357. powodujących że inni zawsze niszczyli moje dzieła, dokonania mojej duszy oraz jej inkarnacji
358. przekonania, że przydałby się Bóg DZ we wszystkich moich dzianiach i sprawach- ale że jakoś nie chce rozmawiać ze mną
359. działania w taki sposób że się Bóg obraził i milczy
360. sprawiających że Bóg ciągle jest uparty- i nie chce uwolnić nas całkowicie od wszystkich blokad finansowych-(dot związków, relacji małżeńskich, zdrowotnych)
361. żalu do Boga że wiedział o karmicznych blokadach MD o różnych ślubowaniach i nie powiedział
362. bycia oskarżanym o głupotę i wariactwo kiedy innym mówię o Bogu, o duszach o boskich prawach
363. Czucia się oszukanymi-i oszukiwanymi ciągle przez Boga DŻ
364. bycia blokowanymi i szykanowanymi przez Boga choć nic nie wykonaliśmy przeciwko Bogu ani nic nie wypowiedzieliśmy złego`
365. odciągania nas od rozwoju Duchowego oraz od modlitw i pracy z intencji przez BDZ
366. Wprawiania Boga DŻ w doskonały nastrój, poprawiania Bogu nastroju, humoru oraz doświadczania tego skutków
367. Wprawiania Boga DŻ w zły nastrój, pogarszania Bogu nastroju, humoru oraz doświadczania tego skutków
368. bycia powodem boskiego rozczarowania, boskiej troski, boskiego gniewu i doświadczania tego skutków
369. wpadania w samouwielbienie, ubóstwienie siebie, w transy samozachwytu oraz doświadczania tego skutków
370. -myślenia, mówienia i działania zawsze wspólnie z Bogiem DZ, bycia zawsze po stronie BDŻ dla najwyższego dobra mojego i innych
371. -myślenia, mówienia i działania bez boskiego wsparcia i bycia aktywnym bez boskiej zgody, bycia po stronie przeciwnej niż BDŻ
372. myślenia, mówienia i działania zawsze w taki sposób aby BDZ zawsze był po stronie mojej oraz po stronie mojej duszy dla najwyższego dobra mojego i innych
373. ściągania do nas modlących się o cuda istot, modlących się do nas ludzi, modlących się do nas dusz oraz modlących się do nas istot astralnych
374. ścigania do nas ludzi i ich dusz oraz istot astralnych co świadomie i nieświadomie mylą nas z Bogiem DŻ
375. Doświadczania klęski zwykłej, klęski nadzwyczajnej oraz klęski ostatecznej z woli Boga DŻ
376. Doświadczania klęski zwykłej, klęski nadzwyczajnej oraz klęski ostatecznej przez błędy własne, przez błędy Mojej duszy oraz przez błędy innych jej inkarnacji
377. -naszego udzielania jakichkolwiek inicjacji, wprowadzenia wszelkich istot w cokolwiek z inspiracji dusz, ludzi, oraz istot pochodzących z astralu z inspiracji wszelkich innych istot , ludzi oraz dusz -innych niż Bóg Dawca Życia
378. -naszego bycia inicjowanymi, wprowadzanymi w cokolwiek przez wszelkie inne istoty niż przez samego Boga Dawca Życia
379. -naszego bycia inicjowanymi, wprowadzanymi, nauczanym przez Boga Dawcę Życia do nowych zadań, nowych przedsięwzięć oraz wiedzy
380. -naszego inicjowania, wprowadzania, podawania informacji, wiedzy wszelkim istotom o sposobach uwalniania się od obciążeń, od karmy od blokad oraz o odnowieniu kontaktu z Tobą Boże Dawco Życia poprzez Ciebie Stwórco i przez Twoje zaaprobowane metody i techniki
381. - naszego szukania poza tobą Boże Dawco Życia w geometrii, liczbach, numerologii oraz w innych metodach samej nieśmiertelności, tajemnic wszechświata, tajemnic stwarzania w tym również stwarzania samych Dusz i ludzi
382. -naszego bycia inicjowanymi przez innych oraz naszego inicjowania innych istot za pomocą liczb, słów, liter, symboli oraz figur geometrycznych płaskich i przestrzennych, wymiany energetycznej w Reki, w magię, satanizm oraz w inne praktyki, w metody ograniczające, uniemożliwiające czysty, niewinny kontakt z Tobą Boże Dawco Życia i uniemożliwiające wypełnianie Twej woli, a także blokujące Twoje światło Stwórco
383. - naszego używania liczb, słów, liter, symboli oraz figur geometrycznych płaskich i przestrzennych w modlitwach, inwokacjach, medytacji, w inicjacjach i wszystkich praktykach sposobach blokujących Twoje światło Boże Dawco Życia
384. -naszego bycia inicjowanymi w rozmaite środowiska, w grupy, w sekty, w religie, rodziny, w struktury, w schematy, zawody, w propagowanie rożnych idei
385. -naszego bycia inicjowanymi w samą boskość, w nosiciela światła, miłości, w obronę Boga i jego prawd , w zbawiciela, Mesjasza
386. inicjowania innych w samą boskość, w nosiciela światła, miłości, w obronę Boga i jego prawd, w zbawiciela , Mesjasza
387. rozkodowanie -nie dawania sobie z moją dusza prawa do popełniania błędów, pomyłek, potknięć
388. rozkodowanie -nie dawania innym oraz Bogu Dawcy życia prawa do popełniania błędów, pomyłek, potknięć
389. kasacja INP dot popełniania błędów, pomyłek, potknięć
390. dot. przekonania że nie powinno już być u nas żadnych błędów, pomyłek, potknięć- na tym etapie energetycznym na którym się już znajdujemy z duszą
391. bycia spokojniejszym każdym oddechem z każdym kolejnym uderzeniem serca
392. oczekiwania, że Bóg wszystko załatwi tak, że będzie sporo czasu na moje i duszy duchowe sprawy, na rozwój, medytację, modlitwy, oczyszczanie INP
393. bycia posyłanymi przez Boga dawcę życia, w jego boskich sprawach, w sprawach i celach jakie Bóg uznaje za istotne.
394. Bycia gorliwymi, dokładnymi, sumiennymi w wypełnianiu boskich poleceń, w realizacji celów i zadań jakie Bóg uznaje za istotne.
395. Bycia nadgorliwymi, popędliwymi, niesumiennymi w wypełnianiu boskich poleceń w kwestiach realizacji celów i zadań jakie Bóg uznaje za istotne.
396. Bawienia się w zgodzie z wolą Boga
397. Bawienia się niezgodnie z wolą Boga, z boskimi wytycznymi, boskimi pragnieniami
398. składania ofiar i bycia składanymi w ofierze w intencji odnowienia świata, poprawy zdrowia i ogólnej pomyślności, dla komunii z samym Bogiem i bóstwami
399. . naszego używania magii wody, powietrza, ziemi, ognia oraz wszelkich innych form, rodzajów magii, uroków, zaklęć, inkantacji, czynności rytualnych każdego poziomu i rodzaju
400. naszego przyciągania istot jakie używają wobec nas i bliźnich magii wody, powietrza, ziemi, ognia oraz wszelkich innych form, rodzajów magii, uroków, zaklęć, inkantacji, czynności rytualnych każdego poziomu i rodzaju
401. naszego życia bez używania magii wody, powietrza, ziemi, ognia oraz wszelkich innych form, rodzajów magii, uroków, zaklęć, inkantacji, czynności rytualnych każdego poziomu i rodzaju
402. przyzwyczajania się do mroków, do rogatych dusz, zapominania o naturze boskiego światła
403. naszego ściągania do siebie ludzi i ich dusz oraz istot astralnych w niegodziwych, złych celach, niezgodnych z wolą BDŻ
404. naszego przyjmowania urządzania spotkań ludzi, dusz oraz wszelkich istot z twojej woli BDŻ
405. naszego przyjmowania urządzania spotkań ludzi, dusz oraz wszelkich istot poza wiedzą i wolą BDŻ
406. naszego ściągania do nas wszelkich ludzi i ich dusz, istot astralnych oraz wszelkich innych istot spodziewających się cudów , proszących, modlących się do nas o cuda
407. naszego ściągania do siebie ludzi i ich dusz, istot astralnych oraz wszelkich innych istot co świadomie i nieświadomie mylą nas ze Stwórcą, uznają nas za samego Boga Dawcę Życia
408. naszego ubóstwiania siebie, czynienia z nas Boga, bóstwa (obojga płci) każdego poziomu i rodzaju , czynienia Boga z całej naszej istoty tak by stawać się ubóstwianymi istotami przez wszelkie inne istoty, ludzi, dusze
409. naszego tańca w którym przejawiają się ruchy destrukcyjne, szkodliwe, manipulacyjne bóstw tantrycznych, bogiń płodności , matek boskich, boskich matek oraz wszelkich innych bogiń (obojga płci)
410. naszego tańczenia, używania naszych wdzięków, powabów ciała tańcząc również w boskim świetle i miłości BDŻ
411. posiadania łańcuchów, dyb, kajdan, lin, smyczy nałożonych przez stwórcę, przez BDZ
412. Dot. przyjęcia w siebie, do serca i duszy Boga DŻ, pełni boskich energii, mocy, wibracji
413. naszego myślenia, przekonania, wiary a także naszego przekonywania innych, że światło, moce, potęga pochodzące od BDŻ mogą zniszczyć cały świat, wszechświat, ludzi, dusze i inne istoty
414. -żądania, upominania się o swoje, o nasze, o to wszystko co nam się należy, co jest naszym niezbywalnym prawem
415. -żądania, u Boga Dawcy życia, upominania się u Boga o swoje, o nasze, o to wszystko co nam się należy, co jest naszym niezbywalnym prawem
416. -żądania, u Boga Dawcy życia, upominania się u Boga o to co nam się nigdy nie należało, o to czego nie zapracowaliśmy
417. -żądania, od ludzi, dusz, oraz istot astralnych, upominania się o swoje, o nasze, o to wszystko co nam się należy, co jest naszym niezbywalnym prawem
418. -żądania, od ludzi, dusz, oraz istot astralnych, upominania się o to co nam się nigdy nie należało, o to czego nie zapracowaliśmy. (dobrze by było teraz zwrócić to co zostało innym odebrane)
419. - argumentowania, pokazywania BDZ, oraz duszom, ludziom i innym istotom, że nam się słusznie należy, że zapracowaliśmy
420. zwracania innym wszystkiego co zostało innym kiedykolwiek i gdziekolwiek odebrane przeze mnie, przez moją duszę i jej osobowości
421. odbierania innym wszystkiego co zostało mnie i mojej duszy kiedykolwiek i gdziekolwiek zabrane przez nich
422. -nudzenia się mojego oraz mojej duszy, popadania w letargi, ospałość, w transy nieprzytomności, bycia nieobecnymi świadomością-oraz doświadczania tego skutków
423. -zanudzania Boga na rozmaite sposoby, przysparzania nudów, ospałości Bogu naszemu stwórcy, przeze mnie i przez moją duszę-oraz doświadczania tego skutków
424. -pobudzania Boga D Ż do działania i do aktywności, do zajmowania się sprawami moimi , mojej duszy -oraz doświadczania tego skutków
425. -znudzenia się Bogiem przez nas, nudzenia się z Bogiem, z boskimi kreacjami, pomysłami przeze mnie, przez moją duszę i jej osobowości -oraz doświadczania tego skutków
426. -bycia w opinii innych stąpającym po Ziemi bóstwem, które zna samego Boga
427. -Stosowania magii oraz religijnych liturgii, bycia magiem, kapłanem w naszych własnych modlitwach stosowanych i wypowiadanych dla siebie oraz dla innych
428. -bycia gnębionymi przez Boga DZ -dla zasady, dla samej idei bycia gnębionymi i z tej racji że jeszcze nas całkiem nie pogrążył, nie zgnębił
429. -okazywania i posiadania nadmiernego, przesadnego zaufania do naszego Stwórcy
430. -Posiadania i otrzymywania od Boga Dawcy Życia rozmaitych ofert na współpracę z Bogiem, na współgranie z Bogiem w Boskie gry, na Jego Boskich warunkach, nawet otrzymywanie ofert grania z Bogiem Va banque
431. -Wchodzenia w boskie gry i w boskie zabawy, od uczestnictwa w nich
432. stronienia, uchylania się od wchodzenia w boskie gry i w boskie zabawy, od uczestnictwa w nich
433. -Posiadania i otrzymywania od Boga Dawcy Życia rozmaitych zbytecznych cech tzw,,wodotrysków, dzwonków i gwizdków, atrybutów, przymiotów” - cech dodawanych jedynie dla zaspokojenia ambicji, ale w zasadzie mało użytecznych z punktu widzenia podstawowych zadań jakie wykonujemy z moją duszą.
434. -nudzenia się z Moją duszą w przemianie z dnia 21- XII i później
435. -naszego posiadania, odnawiania wszelkich rodzajów matrycowych blokad, nakładek, wirusów, ograniczeń matrycowych- otrzymanych i nałożonych przez BDŻ oraz od wszelkich innych istot, ludzi dusz
436. -wszystkich naszych intencji i transów odnawiania naszych szkodliwych intencji, nawyków, potrzeb, naszych szkodliwych transów
437. -naszego posiadania, odnawiania otrzymanych od BDŻ oraz wszelkich innych istot, wszelkich rodzajów blokad, nakładek, wirusów, ograniczeń matrycowych- blokad jakie znalazły się w matrycy mojej duszy w celu zaspokojenia naszej ambicji, pychy, nieoczyszczonych intencji oraz nieoczyszczonych potrzeb
438. -naszego posiadania, odnawiania wszelkich rodzajów blokad, nakładek, wirusów, ograniczeń matrycowych otrzymanych od Stwórcy oraz wszelkich innych istot, -blokad jakie znalazły się w matrycy mojej duszy, ponieważ wykonywaliśmy z Duszą, i odpowiednio ona sama lub z osobowościami wykonywała działania i rzeczy sprzeczne z wolą BDŻ
439. -podtrzymywania wiary że Bóg do nas powróci, ocali mnie i moją duszę oraz Guru
440. -zrzekania się prawa ukochanego dziecka Boga
441. -naszego płakania do Stwórcy, na pokaz aby w ten sposób zyskiwać Jego uwagę, z powodu naszego ciężkiego życia, dołów, klęsk oraz własnych błędów-bycia sierotami opuszczonymi przez Boga Dawcę naszego życia, bycia samotnymi bez Boga, doświadczania choroby sierocej po Bogu jaki na opuścił
442. -przywracania nam i innym praw ukochanego dziecka Boga
443. -zrzekania się prawa ukochanego dziecka Boga na rzecz Guru Wisznu/bóstwa/osoby lun na rzecz wielu innych istot, dusz, ludzi- dla dobra całej ludzkości
444. bycia niezdolnymi do wyrażania, doświadczania i przejawiania uczuć wyższych, najwyższych, bycia niezdolnymi do doświadczania pełniej boskiej miłości i przejawiania jej w nieskończoność
445. poszukiwania naszego serca utraconego kiedyś w całości lub we fragmentach, złamanego i zagrabionego nam przez inne istoty o skłonnościach i intencjach satanistycznych, magicznych, bałwochwalczych lucyferańskich, białoastralnych demonicznych, czarnych
446. -szukania złamanego, utraconego i zagrabionego nam serca w ramionach Wisznu oraz innych władców ludzi, władców dusz, w ramionach istot o skłonnościach i intencjach satanistycznych, magicznych, bałwochwalczych lucyferańskich, białoastralnych demonicznych, czarnych
447. zasługiwania na prawdę, na zrozumienie prawdy i na jej otrzymanie, na wiedzę prawdziwą o sobie, o duszach i Bogu
448. pragnienia szczęścia wszystkich co żyją na naszej Ziemi
449. bycia zwodzonym przez emocje na złe niebezpieczne ścieżki
450. skradania, łamania, wyrywania serc innych kobiet/ mężczyzn ludzi, dusz i innych istot i magazynowania ich w swoich kolekcjach
451. posiadania całych kolekcji oraz pojedynczych kluczy, kart dostępu do cudzych serc, dusz i umysłowości
452. kochania innych coraz bardziej z każdym uderzeniem serca, z każdą mijającą sekundą
453. szukania i doświadczania szczęśliwego zakończenia wszystkich własnych spraw, szukania i doświadczania spełnienia, skradzionego nam przez innych, spełnienia ograniczonego też przez Stwórcę
454. ssania, pieszczenia, głaskania piersi Matki boskiej (matki Boga), pożądania seksu z boskimi matkami, z Guru, Wisznu
455. pożądania seksu z bóstwami, z bogami, z boginiami jako drogi do raju, do zbawienia, do samego Stwórcy wszechświata, a również jako drogi napełnienia się światłem
456. masturbacji na rzecz bóstw, boga, bogiń, matek boskich, boskich synów, świętychbycia zapraszanymi do innych na obiad, na spotkania towarzyskie, wesela, chrzciny
457. bycia jako człowiek, jako dusza, jako istota zapraszanymi przez Boga DZ do współpracy, współdziałania w realizacji boskiego planu, boskich pomysłów, zamierzeń
458. bycia tymi których czas dobiega końca , dla których kończy się czas
459. dokańczania starych spraw i umów z Bogiem, ludźmi, duszami , innymi istotami, z władcami ludzi, władcami dusz, z bogami, oraz im podobnymi
460. odrzucania zaproszeń Boga lub uniemożliwiających nam jako człowiekowi, jako duszy, jako istocie przyjęcie zaproszeń Boga DZ oraz boskich zachęt do współpracy, współdziałania w realizacji boskiego planu, boskich pomysłów, zamierzeń
461. przejawiania oraz utrzymywania oporów i doświadczania skutków oporów moich własnych, oporów mojej duszy, oporów mojej istoty przed braniem wszystkiego od BDZ, oporów przed całkowitym poddaniem się Stwórcy
462. oczekiwania na boskie i ludzkie nagrody, brania nagrody i dostawania nagrody od BDZ za bycie najlepszymi, z nasz wkład w realizację planu Boga
463. -poczucia że prawda i wiedza jest niebezpieczna bo jeszcze inni oraz Bóg ją wykorzystają przeciw mnie i MD
464. bycia zaopatrywanymi, obdarzanymi przez BDZ w boskie odpowiedzi, podpowiedzi, boskie prezenty
465. zezwalania aby Bóg DZ zakrzywiał czasoprzestrzeń w mojej istocie zgodnie z boską wolą, aby zmieniał naszą energetykę, oraz materialne części naszego organizmu, a także zezwalania aby zawsze przechodziło, przepływało swobodnie boskie światło- po całej nasze istocie, fizycznej, energetycznej, duchowej- w teraźniejszości, przeszłości i przyszłości
466. -uniemożliwiania, oporowania aby Bóg DZ zakrzywiał czasoprzestrzeń w mojej istocie zgodnie z boską wolą, aby zmieniał naszą energetykę, oraz materialne części naszego organizmu oraz uniemożliwiania aby zawsze przechodziło, przepływało swobodnie boskie światło- po całej nasze istocie, fizycznej, energetycznej, duchowej- w teraźniejszości, przeszłości i przyszłości
467. naszego wywyższania ponad BDŻ rozmaitych dóbr świata materialnego i niematerialnego, rozmaitych idei, wiedzy, pychy, władzy, inicjacji, umiejętności, ignorancji, ludzi, dusz, i wszelkich istot jakie nie są Stwórcą wszystkiego co jest, co było i będzie
468. naszego żądania, przejawiania zapędów aby nasza wola, pragnienia i chęci była nadrzędna aniżeli wola i działania BDŻ
469. drażnienia Stwórcy, powodowania, utrzymywania boskiej niechęci do rozmawiania z nami, do kontaktowania się z nami, do obdarowywania nas, do obdarzania nas przez przez Boga DZ zaufaniem
470. przekonania że jesteśmy z duszą i naszą istotą źle prowadzeni przez BDZ, zbierania sobie i otrzymywania dowodów na to
471. naszego przekonania, że udało nam się wyjść poza i przekroczyć ramy świata jaki stworzył BDŻ i być już zawsze ponad Stwórcą
472. osobistego ranienia Boga DZ
473. osobistego ranienia Boga DZ przez nasze odrzucanie B, przez wyparcie się Stwórcy, przez nasze odtrącanie Stwórcy
474. uniemożliwiające nam przepraszanie i zupełne przeproszenie Boga DZ
475. uniemożliwiające nam uzyskanie pełnego przebaczenia ze strony Boga DZ
476. bycia powodem emocji Stwórcy, boskiego żalu do nas, tworzenia takich błędów i działań które przeradzały się lub mogą przeradzać się w emocje Stwórcy do nas, w boski żalu do nas
477. otrzymywania przez nas milczących pouczeń ze strony Stwórcy -wsłuchiwania się w milczenie Boga dawcy życia skierowane do nas
478. bycia synem/ córką Boga dawcy życia jak też bycia synem/ córką człowieka
479. traktowania Boga dawcy życia wyłącznie jako stałego dostawcy życiowych przyjemności
480. Bycia zatrzymywanym przez Boga DŻ i przez bliźnich na nizinach społecznych, zdrowotnych, zarobkowych, emocjonalnych
481. Rzucania Bogu DŻ oraz bliźnim, rodzinie obelg, kalumnii, bycia nieprzyjaznym wobec Stwórcy i bliźnich oraz doświadczania tego skutków
482. naszego zapominania o przeproszeniu Boga DŻ i bliźnich za nasze winy, błędy, sianie destrukcji, i zapominania o podziękowaniu za otrzymane łaski, za przebaczenie, za otrzymane dobra
483. naszego kupczenia miłością, sprzedawania miłości, uczuć, dawania bliźnim bezwartościowych substytutów, zamienników, iluzji zamiast miłości, zamiast spełnienia
484. naszego oczekiwania na to aż Stwórca uwierzy nam i zaufa mnie, mojej duszy, naszej istocie
485. naszego oczekiwania na znak od Boga na boskie polecenie, na Głos Boga
486. Uniemożliwiających nam trwałe bycie przyjacielem ludzkości, przyjacielem wszystkich dusz, wszystkich istot, oraz przyjacielem jedynego Boga dawcy naszego życia
487. Naszego przekonania i naszego głoszenia poglądu, że bez znaczenia są Stwórco Twoje Boskie dawane nam obietnice, twoje boskie słowa
488. bycia nieprzyjacielem ludzkości, nieprzyjacielem dusz, istot, oraz nieprzyjacielem jedynego Boga dawcy naszego życia

Art. ,,99 Imion Boga" a cechy urzeczywistnienia na czakrach. Link
W wolnej chwili przepracowałem sobie wymienione niżej cechy zwane Imionami. Cytuję je również w wersji arabskiej. Dzieląc zestawienie na kilka części prosiłem o:
a) Oczyszczanie INP dot postrzegania Boga jako:
b) kasowanie i rozkodowywanie INP uniemożliwiających postrzegania, traktowanie, rozumienie Boga jako ( w pierwszym zestawie;
będącego w całym Majestacie, jako Miłosiernego, jako Litościwego, jako Króla, jako Najświętszego, jako Pokój, Źródło Pokoju, jako Najdokładniejszego, jako Strażnika Wiary i Bezpieczeństwa.

1. Allah (dziallah dzialaluh) Bóg (w całym Majestacie)
2. ar-Rahmen Miłosierny
3. ar-Rahim Litościwy
4. al-Malik Król
5. al-Quddus Najświętszy
6. as-Salam Pokój, Źródło Pokoju
7. al-Mu’min Najdokładniejszy
8. al-Muhajmin Strażnik Wiary i Bezpieczeństwa
9. al-kAziz Wszechmocny, Trudno Dostępny ////łatwo i zawsze Dostępny dla szukających kontaktu
10. al-Dżabbar Nieodparty
11. al-Mutakabbir Wielki, Wspaniały
12. al-Haliq Stwórca
13. al-Bari’ Twórca
14. al-Musałłir Formujący
15. al-Ghaffar Zawsze Wybaczający
16. al-Qahhar Wszechzmuszający
17. al-Łahhab Zawsze Dający
18. al-Razzaq Zawsze Zaopatrujący
19. al-Fattah Otwierający (serca), Dawca Zwycięstwa
20. al-kAlim Wszechwiedzący
21. al-Qabid Ograniczający
22. al-Basit Ekspansywny, Szczodry
23. al-Khafid Obniżający
24. al-Rafic Podniesiony
25. al-Mu’izz Zaszczytny
26. al-Mudhill Uniżający, Degradujący
27. as-Sami’e Wszechsłyszący
28. al-Basir Wszechwidzący
29. al-Hakam Arbiter
30. al-kAdl Sprawiedliwy
31. al-Latif Subtelny, Łagodny
32. al-Khabir Informujący, Wszechświadomy
33. al-Halim Cierpliwy, Pobłażliwy
34. al-kAzim Potężny, Bezkresny
35. al-Ghafur Wszystko Wybaczający
36. asz-Szakur Wdzięczny, Podwyższający Wartość
37. al-kAli Najwyższy
38. al-Kabir Wielki
39. al-Hafiz Zabezpieczający
40. al-Muqit Żywiciel
41. al-Hasib Wszechobliczający
42. al-Dżalil Majestatyczny
43. al-Karim Hojny
44. ar-Raqib Czuwający
45. al-Mudżib Odpowiadający
46. al-Łasijk Wszechobejmujący
47. al-Hakim Mądry
48. al-Ładud Kochający, Życzliwy
49. al-Madżid Najwspanialszy
50. al-Bacijt Wywołujący Śmierć
51. asz-Szahid Świadek
52. al-Haqq Prawdziwy, Realny, Absolutny
53. al-Łakil Niezawodny
54. al-Qałij Silny
55. al-Matin Niezawodny
56. al-Łelij Patron, Pomocnik
57. al-Hamid Najbardziej Chwalebny
58. al-Muhsi Uważający, Wyliczający
59. al-Mubdik Inicjator
60. al-Musid Przywracający
61 al-Muhji Dawca Życia
62. al-Mumit Sprowadzający Śmierć
63. al-Hejj Wiecznie Żyjący
64. al-Qajjum Zawsze się Potwierdzający
65. al-Ładżid Odkrywca, Niezawodny
66. al-Madżid Wspaniały
67. al-Łahid Pojedynczy, Wszechobejmujący, Niepodzielny
68. as-Samad Samowystarczalny, Niezachwiany
69. al-Qadir Wszechmocny
70. al-Muqtadir Rozstrzygający
71. al-Muqaddim Promujący
72. al-Mu’akhkhir Opóźniający
73. al-Ałłal Pierwszy
74. al-Akhir Ostatni
75. az-Zahir Zewnętrzny, Jawny
76. al-Batin Wewnętrzny, Ukryty
77. al-Łaali Władca
78. al-Mutakali Nieprześcigniony
79. al-Barr Dobry, Dobroczynny
80. at-Tałłab Zawsze Powracający, Zawsze Ustępujący
81. al-Muntaqim Mściciel
82. al-kAfuł Zmazujący Grzechy
83. ar-Ra’uf Współczujący
84. Maliku-l-Mulk Król Królestwa
85. Dhu’-Dżalali ła’l-ikram Właściciel Majestatu i Szczodrości
86. al-Muqsit Sprawiedliwy, Wynagradzający lub Karzący
87. al-Dżamik Jednoczący, Zbierający
88. al-Ghani Najbogatszy, Niezależny
89. al-Mughni Wzbogacający, Wyzwalający
90. al-Mani’eh Ochraniający, Obrońca
91. ad-Darr Szkodzący, Krzywdzący
92. an-Nafi’eh Dobroczyńca
93. an-Nur Światło
94. al-Hadi Przewodnik
95. al-Badi’eh Niezrównany, Twórca
96. al-Baqik Niezmienny, Wieczny
97. al-Łarit Dziedzic
98. ar-Raszid Nieomylny Nauczyciel i Znawca
99. as-Sabur Cierpliwy, Ponadczasowy


Dodano : 29-10-2012 Przez: Sławomir M. Przeczytano: 2177 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 11-12-2012 21:17:03
  462. -naszego posiadania, odnawiania wszelkich rodzajów blokad, nakładek, wirusów, ograniczeń matrycowych otrzymanych od Stwórcy oraz wszelkich innych istot, -blokad jakie znalazły się w matrycy mojej duszy, ponieważ wykonywaliśmy z Duszą, i odpowiednio ona sama lub z osobowościami wykonywała działania i rzeczy sprzeczne z wolą BDŻ

  463. -podtrzymywania wiary że Bóg do nas powróci, ocali mnie i moją duszę oraz Guru

  464. -zrzekania się prawa ukochanego dziecka Boga

  465. -naszego płakania do Stwórcy, na pokaz aby w ten sposób zyskiwać Jego uwagę, z powodu naszego ciężkiego życia, dołów, klęsk oraz własnych błędów-bycia sierotami opuszczonymi przez Boga Dawcę naszego życia, bycia samotnymi bez Boga, doświadczania choroby sierocej po Bogu jaki na opuścił

  466. -przywracania nam i innym praw ukochanego dziecka Boga

  467. -zrzekania się prawa ukochanego dziecka Boga na rzecz Guru Wisznu/bóstwa/osoby lun na rzecz wielu innych istot, dusz, ludzi- dla dobra całej ludzkości

  468. bycia niezdolnymi do wyrażania, doświadczania i przejawiania uczuć wyższych, najwyższych, bycia niezdolnymi do doświadczania pełniej boskiej miłości i przejawiania jej w nieskończoność

  469. poszukiwania naszego serca utraconego kiedyś w całości lub we fragmentach, złamanego i zagrabionego nam przez inne istoty o skłonnościach i intencjach satanistycznych, magicznych, bałwochwalczych lucyferańskich, białoastralnych demonicznych, czarnych

  470. -szukania złamanego, utraconego i zagrabionego nam serca w ramionach Wisznu oraz innych władców ludzi, władców dusz, w ramionach istot o skłonnościach i intencjach satanistycznych, magicznych, bałwochwalczych lucyferańskich, białoastralnych demonicznych, czarnych

  471. zasługiwania na prawdę, na zrozumienie prawdy i na jej otrzymanie, na wiedzę prawdziwą o sobie, o duszach i Bogu

  472. pragnienia szczęścia wszystkich co żyją na naszej Ziemi

  473. bycia zwodzonym przez emocje na złe niebezpieczne ścieżki

  474. skradania, łamania, wyrywania serc innych kobiet/ mężczyzn ludzi, dusz i innych istot i magazynowania ich w swoich kolekcjach

  475. posiadania całych kolekcji oraz pojedynczych kluczy, kart dostępu do cudzych serc, dusz i umysłowości

  476. kochania innych coraz bardziej z każdym uderzeniem serca, z każdą mijającą sekundą

  477. szukania i doświadczania szczęśliwego zakończenia wszystkich własnych spraw, szukania i doświadczania spełnienia, skradzionego nam przez innych, spełnienia ograniczonego też przez Stwórcę

  478. ssania, pieszczenia, głaskania piersi Matki boskiej (matki Boga), pożądania seksu z boskimi matkami

  479. pożądania seksu z bóstwami, z bogami, z boginiami jako drogi do raju, do zbawienia, do samego Stwórcy wszechświata, a również jako drogi napełnienia się światłem

  480. masturbacji na rzecz bóstw, boga, bogiń, matek boskich, boskich synów, świętychbycia zapraszanymi do innych na obiad, na spotkania towarzyskie, wesela, chrzciny

  481. bycia jako człowiek, jako dusza, jako istota zapraszanymi przez Boga DZ do współpracy, współdziałania w realizacji boskiego planu, boskich pomysłów, zamierzeń

  482. bycia tymi których czas dobiega końca , dla których kończy się czas

  483. bycia JEDYNYMI wybawcami, zbawcami, JEDYNYMI mesjaszami, wybawicielami, JEDYNYMI istotami jakie przywracają innym istotom, to co tamci utracili, oraz ład i porządek na świecie siebie ogłosili za bogów, za istoty boskie, boskie matki, z jedynych synów boskich

  484. dokańczania starych spraw i umów z Bogiem, ludźmi, duszami , innymi istotami, z władcami ludzi, władcami dusz, z bogami, oraz im podobnymi

  485. odrzucania zaproszeń Boga lub uniemożliwiających nam jako człowiekowi, jako duszy, jako istocie przyjęcie zaproszeń Boga DZ oraz boskich zachęt do współpracy, współdziałania w realizacji boskiego planu, boskich pomysłów, zamierzeń

  486. przejawiania oraz utrzymywania oporów i doświadczania skutków oporów moich własnych, oporów mojej duszy, oporów mojej istoty przed braniem wszystkiego od BDZ, oporów przed całkowitym poddaniem się Stwórcy

  487. oczekiwania na boskie i ludzkie nagrody, brania nagrody i dostawania nagrody od BDZ za bycie najlepszymi, z nasz wkład w realizację planu Boga

  488. -poczucia że prawda i wiedza jest niebezpieczna bo jeszcze inni oraz Bóg ją wykorzystają przeciw mnie i MD

  489. bycia zaopatrywanymi, obdarzanymi przez BDZ w boskie odpowiedzi, podpowiedzi, boskie prezenty

  490. zezwalania aby Bóg DZ zakrzywiał czasoprzestrzeń w mojej istocie zgodnie z boską wolą, aby zmieniał naszą energetykę, oraz materialne części naszego organizmu, a także zezwalania aby zawsze przechodziło, przepływało swobodnie boskie światło- po całej nasze istocie, fizycznej, energetycznej, duchowej- w teraźniejszości, przeszłości i przyszłości

  491. -uniemożliwiania, oporowania aby Bóg DZ zakrzywiał czasoprzestrzeń w mojej istocie zgodnie z boską wolą, aby zmieniał naszą energetykę, oraz materialne części naszego organizmu oraz uniemożliwiania aby zawsze przechodziło, przepływało swobodnie boskie światło- po całej nasze istocie, fizycznej, energetycznej, duchowej- w teraźniejszości, przeszłości i przyszłości

  492. naszego wywyższania ponad BDŻ rozmaitych dóbr świata materialnego i niematerialnego, rozmaitych idei, wiedzy, pychy, władzy, inicjacji, umiejętności, ignorancji, ludzi, dusz, i wszelkich istot jakie nie są Stwórcą wszystkiego co jest, co było i będzie

  493. naszego żądania, przejawiania zapędów aby nasza wola, pragnienia i chęci była nadrzędna aniżeli wola i działania BDŻ  Naszego we wszelkich płciach i inkarnacjach, w każdych warunkach, w każdym miejscu i czasie, oraz poza czasem i przestrzenią, z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby jako każdego rodzaju i poziomu tyrani (nie tyrani), jako potwory, nie potwory, jako despoci (nie despoci), wiedźmy (nie wiedźmy), jako ludzie, dusze, istoty, byty, twory, jako istoty boskiego (nie boskiego) światła, jako bogowie, bóstwa, demony, assurowie, kosmici, narkomani, alkoholicy dewianci seksualni, jako ofiary, kaci m.in. istoty duszy-istoty Lokesia i nie tylko jako oni NAZYWANIA, NIE NAZYWANIA, ZWRACANIA NIE ZWRACANIA SIę DO STWÓRCY ,M.IN. bóg, BÓG DAWCA ŻYCIA, BÓG SIŁ STWÓRCZYCH MIŁO¦CI, ¦WIATŁO¦CI, WSZECH¦WIAT. ABSOLUT, ¦WIADOMO¦ć KOSMICZNA, WYŻSZE ja , średnie ja(NIE WYŻSZE, NIŻSZE, NIE NIŻSZE ,nie średnie ja) JA, KOSMICZNY ABSOLUT I NIE TYLKO
 • s_majda 20-12-2012 19:55:30
  Mam wątpliwość- poniższe INP kwalifikują się do oczyszczenia czy kasacji ?:453. -okazywania i posiadania nadmiernego, przesadnego zaufania do naszego Stwórcy

  454. -Posiadania i otrzymywania od Boga Dawcy Życia rozmaitych ofert na współpracę z Bogiem, na współgranie z Bogiem w Boskie gry, na Jego Boskich warunkach, nawet otrzymywanie ofert grania z Bogiem Va banque

  455. -Wchodzenia w boskie gry i w boskie zabawy, od uczestnictwa w nich

  456. stronienia, uchylania się od wchodzenia w boskie gry i w boskie zabawy, od uczestnictwa w nich

  [19:46:18] Sławomir Majda: raczej nie ma nadmiernego zaufania, ale można i tak myśleć- kasował bym,

  A resztę możesz w obie strony oczyścić ale też kasować dodając np ...unieszkodliwiających nam
 • s_majda 07-05-2013 14:50:42
  trzy dziwne sytuacje miałam dziś, wszystkie w ciągu godziny, w których ktoś żądał ode mnie pełnej płatności za 1) dobrze rozciągnięte buty, ale uszkodzenie ich poprzez pomazanie długopisem (białe skórzane buty) i pan nie poczuwał się do obniżenia ceny za usługę 2) pani żadająca ode mnie pełnej płatności za obiady syna, nawet za te których już nie wykorzysta. trzecia sytuacja podobna. Wszystkie skończyły się dla mnie korzystnie, ale dziwne to, coś mi to ma mówić. Dziś oczyszczałam intencję wobec Stwórcy, ale jak miałoby to się odnosić do Stwórcy

  [14:46:51] Sławomir Majda: może nieuczciwych oddalił z ich roszczeniami, pokazał że nie tedy droga

  [14:47:36] Anna: :) a tak to może tak być,kiedyś to na bank bym im pozwoliła, żeby mnie okpili, powiedziałabym, niewielkie pieniądze, a święty spokój

  [14:48:39] Sławomir Majda: każdemu wg może nie tyle potrzeb-bo te mogą być chore- ale wg boskich kryteriów. Coś ala zadatek-pracuj dalej a dostaniesz więcej
 • Izabela Marganska 21-06-2013 13:15:24
  Nie jest łatwe robienie intencji, trzeba dużo samozaparcia, dusza oporuje ona chce iść swoją drogą i tak wymyśla różne zajęcia żeby odłożyć intencje na później. Ja zaczynałam 3 razy od początku, najpierw się kłaniałam żabie (lampka nocna, która stała na szafce) potem wysyłałam modlitwy w próżnie nie szły zupełnie do BDŻ. Raz usiadłam i napisałam tekst do mojej Duszy, taki list z gorącą prośbą, żeby zgodziła się współpracować. Pisałam go wieczorem ponad tydzień temu, na drugi dzień rano Sławek napisał mi wiadomość, że wczoraj coś u mnie ruszyło, i tak zaczęłam znowu od początku. Robiłam też Amitabę po jednej intencji dziennie, ale nie puszczała ponieważ przeoczyłam intencje wstępne. Nigdy nie zbierało mi się na płacz i myślałam, że coś ze mną jest nie tak jednak dzień po dniu ja po prostu czuję się coraz lepiej nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć. Po zrobieniu intencji ogarnia mnie błogi spokój takjakby moje problemy (których jest sporo) wogóle nie istniały, takjagby sam Stwórca wyciągnął swoją boską rękę i zabrał je wszystkie (a nawet bez `takjagby`). Mam coraz większą mobilizację, dawniej odkładałam intencje bo miałam robotę, a teraz odkładam robotę bo mam intencje do zrobienia. Wiem, że nie zjadłam ani nawet wierzchołka tej góry lodowej, ale czuję się na siłach roztopić ją całą. Dziękuję serdecznie Sławkowi i Monice.
 • Sławomir M. 22-06-2013 12:59:57

  [12:52:09] Asia:, jak rozumieć ten fragment INP ``NAZYWANIA, NIE NAZYWANIA, ZWRACANIA NIE ZWRACANIA SIę DO STWÓRCY ,M.IN. bóg, BÓG DAWCA ŻYCIA, BÓG SIŁ STWÓRCZYCH MIŁO¦CI, ¦WIATŁO¦CI, WSZECH¦WIAT. ABSOLUT, ¦WIADOMO¦ć KOSMICZNA, WYŻSZE ja , średnie ja(NIE WYŻSZE, NIŻSZE, NIE NIŻSZE ,nie średnie ja) JA, KOSMICZNY ABSOLUT I NIE TYLKO`` czy to chodzi o to ze nawet jak Stwórce nazywam Stwórcą to muszę to oddać w INP? nie czuję tego...

  [12:54:25] Mirka: chodzi o to, że oczyszczasz tu używanie zwrotów + następuje rozkodowanie wszelkich konotacji z ich używaniem

  np. używasz słowa `Stwórca``a Dusza ma kodowanie, że On jest taki a taki, więc od Niego nie można brać 

  Co więcej sformułowanie `Bóg Dawca Życia``to dla Duszy może być własna matka, czyli część modlitw szło do Stwórcy a część do Duszy matki osobowości jaka używała tego zwrotu

  Dlatego też do oczyszczenia wszelkie sformułowania, określenia.

  Źródło, Absolut to biały astral itp.

  [12:57:42] Asia: ok, teraz zrozumiałam :)

 • Sławomir M. 28-06-2013 10:56:21

  Przerobienie intencji z danego zakresu nie oznacza zamknięcia danego tematu- wręcz przeciwnie jest to początek wymagający późniejszych dopowiedzeń, rozbudowań.

  Przykładem są intencje dotyczące Stwórcy jakich w pierwszym stadium było około 100. Następnie rozrosły się do 500. Poniżej przedstawiam kolejne.

  (Warto ruszyć także intencje z guru jogi)


  Mirka dnia June 28 2013 09:22:49

  Czy skasowanie intencji z danej tematyki oznacza koniec, ostateczne pewne oddanie obciążeń z nimi powiązanych?  Przerobienie intencji z danego zakresu nie oznacza w większości przypadków zamknięcia danego tematu i natychmiastowego zrzucenia wszelkich obciążeń- wręcz przeciwnie jest to czasem początek wymagający późniejszych dopowiedzeń rozbudowań bo mogło coś zostać pominięte, nie dopowiedziane (tematyka może wyskakiwać w reakcjach innych ludzi w stosunku nas, sny, pojawiające się stany emocjonalne, problemy).

  Czasem obciążenie puści po przerobieniu dopiero pakietu podstawowego intencji (czyli dotyczących Stwórcy, DDA, wojska, prostytucji, satanizmu), a u innych może nastąpić to od razu bez żadnych wątpliwości.  Intencje dotyczące Stwórcy- dodatek  1. naszego we wszelkich płciach działania m.in. tak, że Stwórca nas pozostawia nam samym, opuszcza nas, nie słyszymy Go, nie widzimy Go cierpiąc i tęskniąc tym samym za kontaktem ze Stwórcą, za doświadczanie Go oraz naszego zachęcania innych by tak czynili z wszelkich przyczyn a w tym by nie być samotnymi istotami w takim cierpieniu

  2. naszego we wszelkich płciach doświadczania, tworzenia m.in. piekła polegającego na oddzieleniu od Stwórcy i naszego zaciągania innych do takiego piekła, smutku, cierpienia

  3. naszego we wszelkich płciach bycia testowanymi istotami m.in. w wierze dotyczącej Stwórcy m.in. przez Niego samego i innych oraz naszego testowania w ten sposób innych

  4. naszego we wszelkich płciach czynienia z wiary m.in. naszej broni i naszego powodowania, że inni czynią z ich własnej i cudzej wiary broń

  5. naszego we wszelkich płciach walczenia, brania wkodowań m.in. od archaniołów, serafinów astralnych i innych sitw, z wszelkich przyczyn a w tym by powrócić do Stwórcy

  6. naszego we wszelkich płciach przyjmowania wkodowań, misji zbawiania m.in. w celu zadowolenia Stwórcy, w celu powrotu do Niego

  7. naszej całej istoty we wszelkich płciach trzymania przeświadczenia, że m.in. nie mamy Duszy i inni jej nie posiadają

  8. naszego we wszelkich płciach bycia spychanymi istotami na bok m.in. przez Stwórcę, nie bycia wysłuchiwanymi istotami przez Stwórcę i naszego we wszelkich płciach tracenia wiary w Niego i nie tylko

  9. naszego we wszelkich płciach nienawidzenia i odpowiednio kochania m.in. Stwórcy

  10. naszego we wszelkich płciach bycia zazdrosnymi istotami m.in. o kontakt innych istot ze Stwórcą

  11. naszego we wszelkich płciach nie pytania Stwórcy m.in. czy kogoś bardziej kocha niż nas, i tym samym naszego we wszelkich płciach unikania Go z wszelkich przyczyn

  12. naszego we wszelkich płciach niezasługiwania i trzymania tego stanu na słyszenie m.in. głosu Stwórcy, na rozmowę z Nim

  13. naszego we wszelkich płciach trzymania wiary, mówienia, że m.in. jesteśmy niczym, małymi istotami wobec Stwórcy

  14. naszego we wszelkich płciach wypętywania z nas samych i innych za naszą interwencją i innych istot demonów, a w tym przeszłości, przyszłości i nie tylko a w tym głosu Stwórcy uznając to za opętanie

  15. naszego we wszelkich płciach rozumienia naszej roli w planie Stwórcy

  16. naszego we wszelkich płciach trzymanego myślenia, wiary że Bóg umarł

  17. naszego we wszelkich płciach trzymanego myślenia, wiary, że Stwórca przeklął człowieka i inne istoty

  18. naszego we wszelkich płciach zabijania, chowania urazy, gniewu, nienawiści do tych, którzy są m.in. bałwochwalcami, twierdzą że Stwórca umarł, nie istnieje, oraz jakie czczą demony, duchy przodków, kosmitów, ich samych i nie tylko

  19. naszego we wszelkich płciach zabijania nas samych i innych w imię Stwórcy, dla Jego chwały, po to aby powrócić do Niego i z wszelkich innych przyczyn

  20. naszego we wszelkich płciach doprowadzania do czarnych godzin, sytuacji bez wyjścia i dopiero wtedy wołania Stwórcy o pomoc i ochronę chociaż ją dawał

  21. naszego we wszelkich płciach przenoszenia wojen z nieba na ziemię i vice versa a także we wszechświecie w imię wygrania względów u Stwórcy

  22. naszego we wszelkich płciach walczenia, eliminowania innych a w tym istoty Lokesia bo w piekle, niebie, obok Stwórcy jest za mało miejsca m.in. na tą istotę i naszą

  23. naszego we wszelkich płciach tworzenia istot demonicznych, bestii dla zadowolenia m.in. Stwórcy, dla zyskania Jego względów i nie tylko

  24. naszego we wszelkich płciach bycia ochoczymi, skrzydlatymi sługami niebios

  25. naszego bycia istotami we wszelkich płciach jakie potrzebują m.in. wizji, słowa od Stwórcy od innych istot bo Go sami nie słyszymy, nie widzimy, nie odczuwamy

  26. naszego we wszelkich płciach zamykania się w kręgu wiecznych przeprosin- wybaczania m.in. Stwórcy i nie tylko

  27. naszego we wszelkich płciach bycia żałosnymi istotami tak, że sami tego nie wiemy i naszego we wszelkich płciach próbowania aby zataić to przed m.in. nami samymi, Stwórcą i innymi

  28. naszego we wszelkich płciach zapładniania i bycia zapładnianymi istotami w imię chwały bożej, Stwórcy i z innych przyczyn

  29. naszego we wszelkich płciach zlecania aby ktoś był zapłodniony, aby ktoś zapłodnił ku chwale Stwórcy i nie tylko

  30. naszego we wszelkich płciach nie słuchania Stwórcy, trzymanych chęci aby Go nie doświadczać

  31. naszego we wszelkich płciach bycia zachłannymi istotami na niszczenie światów bo m.in. mamy przekonanie, że tak można spłacić długi wobec samego Stwórcy i innych

  32. naszego we wszelkich płciach zachodzenia w szybkie ciąży przy najdrobniejszej okazji aby zadowolić m.in. Stwórcę i nie tylko

  33. naszego we wszelkich płciach zabijania nas samych i innych, a nawet popełniania masowego samobójstwa, morderstwa z nimi z wszelkich przyczyn a w tym by spłacić nasze długi wobec Stwórcy i nie tylko

  34. naszego we wszelkich płciach posiadania zwyrodnień w ciele m.in. brak nerwów, uszkodzenia gruczołów dokrewnych z wszelkich przyczyn a w tym by się wyróżnić, przypodobać Stwórcy, że dla Niego możemy wszystko zrobić- nawet upaść

  35. naszego we wszelkich płciach trzymania, posiadania znamion m.in. od Stwórcy jakie wierzymy, że pomagają Mu nas rozpoznać a także dzięki którym inni są w stanie to uczynić

  36. naszego bycia we wszelkich płciach istotami zazdrosnymi m.in. o ludzi, o jakikolwiek inną matrycę Duszy jaką Stwórca stworzył i w tym samym naszego trzymania przekonania, wiary że m.in. Stwórca nie kocha jednakowo wszystkich a więc naszym zadaniem jest wytępić tych, których Stwórca ukochał najmocniej

  37. naszego bycia we wszelkich płciach m.in. istotami- gigantami, nephilliami- dziećmi zrodzonymi z człowieka i anioła jakie mają przynieść, wnoszą harmonie w świat

  38. naszego we wszelkich płciach posiadania problemów m.in. z porozumieniem się ze Stwórcą i nie tylko

  39. naszego we wszelkich płciach bycia bezkarnymi istotami, jakie bezkarnie działają m.in. ku chwale Stwórcy i nie tylko

  40. naszego we wszelkich płciach szukania ochrony, schronienia m.in. u archanioła Michała, świętych zamiast u Stwórcy

  41. naszego we wszelkich płciach trzymania przekonania m.in. że istoty o matrycy anielskiej i jakiejkolwiek innej nie mają wolnej woli, że są niewolnikami Stwórcy

  42. naszego we wszelkich płciach zmierzania m.in. do Edenu, za proroctwami zamiast zwrócić się do Stwórcy

  43. naszych we wszelkich płciach trzymanych obaw aby rozmawiać ze Stwórcą sam na sam

  44. naszego we wszelkich płciach zjadania zakazanych owoców dosłownie i w przenośni z wszelkich przyczyn

  45. naszego we wszelkich płciach wypełniania woli m.in. bez użycia rozumu, logiki, bez zapytania Stwórcy czemu mamy coś uczynić, zrobić

  46. naszego we wszelkich płciach bycia porównywanymi i naszego porównywania innych do m.in. istoty Lokesia, Lucyfera i nie tylko z wszelkich przyczyn

  47. naszego we wszelkich płciach pozostawiania m.in. wolnego wyboru żyj-zgiń innym istotom, bytom, tworom a także nam samym

  48. naszego we wszelkich płciach zamykania się m.in. w zakonach, ascezie, celibacie aby m.in. najlepiej oddać się Bogu, aby być wywyższonymi istotami ponad innych gamoni, istoty jakie poświęcają się sobie

  49. naszego we wszelkich płciach poświęcania m.in. nas samych, naszego życia w imię Stwórcy

  50. naszego we wszelkich płciach walczenia m.in. z naszą własną rodziną, w imię miłości, w imię Stwórcy i nie tylko

  51. naszego we wszelkich płciach mówienia m.in. pieprz się, pokazywania wała Stwórcy oraz innym

  52. naszego we wszelkich płciach bycia doprowadzanymi istotami, a także naszego doprowadzania innych do tego by m.in. wyrzekli się Stwórcy

  53. naszego we wszelkich płciach trzymania przekonania, że Stwórca m.in. nie chce z nami rozmawiać, że nie słyszy nas podczas gdy to my nie chcemy Go słyszeć

  54. naszego we wszelkich płciach słuchania przez pośredników co Stwórca ma nam do powiedzenia i ślepego podążania za tymi słowami samemu nie dopytując Go

  55. naszego we wszelkich płciach stawania się tymi istotami m.in. jakimi najbardziej pogardzamy, nienawidzimy, unikamy oraz naszego z wszelkich przyczyn we wszelkich płciach jakiegokolwiek pogardzania, nienawidzenia, unikania nas samych i innych

  56. naszego we wszelkich płciach inicjowania nas samych i innych na istoty m.in. jakie są już pogardzane, potępione przez wszystkich

  57. naszego trzymania przekonania, że m.in. Stwórca potępiania, niszczy, gardzi, jest głuchy, nie istnieje

  58. naszego we wszelkich płciach m.in. nie widzenia przyszłości, przeszłości a nawet teraźniejszości tak, że jesteśmy zaślepionymi istotami na nas samych i na Stwórcę

  59. naszego we wszelkich płciach trzymanej chęci by m.in. pokazywać nam i światu że jesteśmy istotami wartościowymi, godnymi czegokolwiek

  60. naszego we wszelkich płciach samotnego wychowywania m.in. dzieci dla naszego dobra i innych

  61. naszego we wszelkich płciach trzymania wiary, nadziei i tym samym naszego unikania m.in. Stwórcy by się Go dopytywać, dowiedzieć o cokolwiek

  62. naszego we wszelkich płciach trzymania wiary, wyczekiwania m.in. by Stwórca się odezwał a to przecież cały czas czyni tylko z jakiś względów my nie chcemy, obawiamy się by Go usłyszeć bo mogłoby zmienić się całe nasze życie

  63. naszej trzymanej we wszelkich płciach wiary, przekonania że nie ma żadnego bożego planu, że życie to splot niewytłumaczonych przypadków

  64. naszego we wszelkich płciach trzymania wiary, przekonania że od życia coś chcemy i odpowiednio wyrzekamy się tego, że coś chcemy, potrzebujemy nawet przed Stwórcą i innymi istotami prowadząc tym samym jałowe, pełne cierpień, pomyłek życie

  65. naszego bycia we wszelkich płciach strażnikami, ochroniarzami, świadkami słowa bożego, Biblii, Koranu i wszelkich innych świętych oraz przeklętych tekstów oraz naszego posiadania we wszelkich płciach takich strażników, świadków, ochroniarzy i nie tylko

  66. naszego we wszelkich płciach m.in. stawania się tymi, których się boimy, oddzielamy się od nich i nie tylko

  67. naszego we wszelkich płciach widzenia tego co chcemy zobaczyć, usłyszeć co chcemy usłyszeć m.in. nawet gdy Stwórca przemawia to zniekształcamy Jego słowa, obraz do naszych oczekiwań

  68. naszego we wszelkich płciach bycia arogantami, nie widzenia łask Stwórcy

  69. naszego we wszelkich płciach tracenia tego, kogoś na kim nam zależy w całym tym pierd ... wszechświecie i utrzymywania wiary, że ktokolwiek, cokolwiek jest Pierd ...

  70. naszego we wszelkich płciach bycia bożymi szpiegami, wymierzycielami kar, weryfikatorami, kontrolerami a także tymi co stanowią most między buntownikami a lojalnymi istotami wobec Stwórcy

  71. naszego we wszelkich płciach tworzenia, frakcjonowania m.in. buntowników i odpowiednio lojalne istoty wobec Stwórcy na wszelkie sposoby a w tym z użyciem siły

  72. naszego we wszelkich płciach bycia wiernymi, niewiernymi i odpowiednio posiadania opinii że niepewna jest nasza wiara, lojalność wobec Stwórcy i nie tylko

  73. naszego we wszelkich płciach życia w czasach ostatecznych i ostatecznie naszego bycia we wszelkich płciach tymi co mają serce anioła i ludzką Duszę- nephalimem- pół aniołem, pół człowiekiem

  74. naszego we wszelkich płciach poszukiwania prawdy, odpowiedzi na wolę Stwórcy poprzez m.in. zastraszanie, zakuwanie w kajdany innych

  75. naszego we wszelkich płciach posiadania szybkiej regeneracji tkanek i nie tylko

  76. naszego we wszelkich płciach usuwania naszego i innych serc aby odnaleźć prawdę, dać głos rozsądkowi a nie uczuciom i nie tylko

  77. naszego we wszelkich płciach umierania bo nie mamy gotówki, środków do życia bo tak nas potępiamy za to że upadliśmy tak nisko i z wszelkich innych przyczyn

  78. naszego we wszelkich płciach bycia prawie doskonałymi i odpowiednio prawie niedoskonałymi istotami

  79. naszego we wszelkich płciach tęsknienia za Stwórcą, za Jego opieką a mimo to naszych utrzymywanych działań by się od Niego oddzielać całym sercem i na inne sposoby i naszego wyczekiwania by Stwórca przełamał nas, naszą wolę na doświadczanie

  80. naszej we wszelkich płciach trzymanych chęci aby się stać ze Stwórcą jednością, by zatracić własną indywidualność dla naszego własnego bezpieczeństwa i z wszelkich innych przyczyn

  81. naszej trzymanej wiary i przekonania, że świat, wszechświat został, zostaje porzucany przez Stwórcę oraz my sami tak że panuje jeden wielki chaos

  82. naszego we wszelkich płciach bycia nazywanymi, uważanymi za światło niebios jakie jest świecącą latarnią morską która prowadzi zagubionych i nie tylko

  83. naszego we wszelkich płciach prowadzania, kreowania armii m.in. Boga aby pokonać kogokolwiek, cokolwiek

  84. naszego we wszelkich płciach zabijania i bycia zabijanymi m.in. na uczucia ludzkie i nie tylko

  85. naszego bycia we wszelkich płciach do czegoś przeznaczonymi istotami m.in. , do jakich dostosowują się inni i tym samym naszego bycia potężnymi posłańcami, wiadomościami, wojownikami od Stwórcy i nie tylko

  86. naszego we wszelkich płciach kochania szczerze i odpowiednio nieszczerze Stwórcy

  87. naszego we wszelkich płciach bycia wystawianymi m.in. na próby, na umowy, na ryzykowne gry nawet z samym Stwórcą i nie tylko

  88. naszego we wszelkich płciach bycia doprowadzanymi do desperacji, do misji m.in. ocalenia kogoś, czegoś a w tym m.in. istoty Lokesia, a także naszego doprowadzania do desperacji, misji i nie tylko innych

  89. naszego we wszelkich płciach bycia dziećmi m.in. z boskiego cudzołóstwa i nie tylko a także naszego przyczyniania się do tego, że przez nas cudzołożą inni

  90. naszego we wszelkich płciach trzymania wiary i przekonania, że nie ma czegoś takiego jak m.in. przeznaczenie

  91. naszego we wszelkich płciach bycia przejętymi i odpowiednio obojętnymi m.in. losem ludzi i nie tylko a także naszym własnym

  92. naszej trzymanej we wszelkich płciach wiary i przekonania, że m.in. na końcu czasów będzie i jest Słowo- w niebie, w aniołach, na Ziemi, w gwiazdach, nawet w najciemniejszej części ludzkiej duszy i tam gdzie świat rozpala się najjaśniej i naszego doświadczania tego, że m.in. w tej chwili Stwórcy nie odczuwamy i wyczekujemy aż On przez naszą wolę się przebije naruszając naszą indywidualność

  93. naszego we wszelkich płciach nie czynienia nic, nie dopytywania się Stwórcy o nic bo czekamy aż On naruszy wolę Duszy i wbrew nam samym przemówi do Nas by udowodnił Stwórca swoje istnienie- że wszechświat nie jest pusty, przypadkowy

  94. naszego we wszelkich płciach posiadania mocy kreacji jakie blokują i odpowiednio wspomagają wszelkie istoty, byty, twory a w tym m.in. w kontakcie ze Stwórcą oraz naszego działania tak by kogoś, coś blokować i odpowiednio wspomagać

  95. naszego we wszelkich płciach trzymania wiary i przekonania, że Stwórca nie myśli, nie odczuwa, jest odległy, niepojęty i odpowiednio, że Stwórca myśli, odczuwa, rozumie, jest bliski

  96. naszego we wszelkich płciach trzymania wiary i przekonania, że my przewyższamy Stwórcę bo On nie myśli, nie odczuwa, nie rozumie naszych modlitw

  97. naszego we wszelkich płciach zastępowania nami samymi i wspierania innych aby stali się bogami jacy zastąpią Stwórcę

  98. naszego we wszelkich płciach czynienia z naszych własnych rodziców, opiekunów i odpowiednio innych istot z poprzednich i nie tylko wcieleń mojej Duszy, całej naszej istoty naszych bogów każdego rodzaju, płci, poziomu

 • Sławomir M. 03-07-2013 18:16:47

  [6:07:16 PM] Asia: niedawno bardzo religijna koleżanka tłumaczyła mi, dlaczego przed słowem Bóg zawsze dodaje się jeszcze Pan, bo wtedy (według kościoła) wiadomo, że chodzi o tego jednego Pana Boga. Ja jej na to że jest jeszcze: Pan Kriszna, Pan Rama .... i pełno jest tych panów bogów... :) nie wiedziała co powiedzieć...

  [6:10:12 PM] Mirka: tak i to relacja

  niewolnik-pan

  jak wspominałam nie raz Dusze głoszą takie poglądy

  dlatego ten temat ważny przy oddawaniu IN (intencji) ze Stwórcy

  Niewolnik Boga. Intencje

  http://modlitwainnanizwszystkie.pl/readarticle.php?article_id=1356

  i jeszcze przyjęcie że Bóg to mężczyzna hehe

  [6:12:19 PM] Asia: no właśnie :)

 • s_majda 30-12-2014 21:09:27
  Szechina-to pojęcie religijne często występujące w judaizmie. Jest to słowo hebrajskie שכינ, pochodzenia chaldejskiego oznaczające obecność, zamieszkiwanie, nie występuje w Biblii, ale jest używane przez Żydów do określania widocznej obecności Boga w Przybytku (Namiocie Zgromadzenia), a następnie w Świątyni Jerozolimskiej. Według przekazu biblijnego, kiedy Pan wyprowadzał Izraela z Egiptu, szedł przed nimi w słupie obłoku (hebr. be-amud anan; Wj 13, 21). Hebrajskie anan jest wieloznaczne, bo to nie tylko chmura, ale również schronienie, ukrycie.

  Cały ten art warto jest przerobić sobie na intencje. Akcentując mocno mylenie sobie świadome i nieświadome obecności Boga z obecnością energii, mocy [i nie tylko ] które nie są Jego.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Szechina
 • s_majda 04-05-2016 16:22:02

  Jako zupełny laik pierwszy raz w życiu robiłem intencje. Udało mi się zrobić 3, słownie trzy sztuki dot. Boga. W nocy byłem niespokojny, gdy w końcu zasnąłem. We śnie przyszły do mnie trzy postacie. Paraliżowały mnie. Czułem prądy po całym ciele, jakby zawijały mnie w jakąś energetyczną osłonę. Czułem dobrze jakby to się działo na prawdę. Jedna stała, druga leżała obok i spała, a trzecia tłumaczyła mi, że to dla mojego dobra. Jestem wściekły. Jakim prawem mi to robią? Ja się nie zgadzam! Gdybym mógł to nie wiem co bym im zrobił!

  Wcześniej robiłem tylko modlitwy o oczyszczenie, niemal fizycznie czułem jak Bóg zdejmuje ze mnie różne rzeczy i pewnie ta instalacja również została zdjęta przez Boga a ci przyszli długo się napracowali aby z powrotem mi to nałożyć. Z otrzymanego listu.

 • 25-03-2018 14:20:25

  Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że żadna prośba nie jest zbyt wielka, żadna modlitwa nie jest uważana za nic nie znaczącą, oraz, że każda modlitwa, formalna i nieformalna, niezależnie od języka w którym jest wypowiadana, niezależnie od religii i wiary wyznawanej przez osobę modlącą się m.in. jest zawsze wysłuchiwana i nigdy nie pozostaje bez odpowiedzi, oraz, że wszystkie modlitwy są uznawane i honorowane przez Boga Dawcę Życia i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.