Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Biorę od Boga wszystko.
Kilkoro moich znajomych ma w Duszy zapisany taki wzorzec funkcjonowania: Żyję i działam tylko dla Boga... ale poprzez wyrzeczenie. Tu pokazuje się zaraz odrębna dla każdego i długa lista wyrzeczeń...

Moja Dusza miała kiedyś wątpliwość czy brać od Boga wszystko. Czy brać wszystko teraz, czy może kiedyś tam w przyszłości. Może wypada wziąć jedynie odrobinkę ?
Chciała poznać moje zdanie.

Otwórz Boże moje serce, tak abym zawsze moim sercem, moją Duszą oraz całą moją istotą brał i przyjmował od Ciebie całe dobro, jakie mi dajesz, jakie Ty Boże zawsze masz dla mnie.

Ja... i moja Dusza zawsze wspólnie bierzemy całe dobro i miłość jakie Bóg zawsze ma dla nas.
Przebaczyłem sobie to, że wspólnie z moją Duszą lękaliśmy się przyjmować całe dobro, światłość i miłość jakie Bóg zawsze i wszędzie nam daje. Biorę i zawsze realizuję bożą wolę wobec mnie, wobec mojej Duszy, wobec mojej Nadświadomości, ponieważ cieszą mnie wszystkie tego pozytywne rezultaty. Biorę całkowite uwolnienie, jakie Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty od wszelkich przyjętych i wkodowanych mi hipnoz i biorę wolność od skutków hipnoz. Boże wszystkich Dusz jestem wdzięczny Tobie, że uczyniłeś mnie i moją Duszę wolnymi od wszelkiej nieprzytomności i nawalenia jakie sprawiło, że lękaliśmy się kiedyś brać i wyrażać Twoje światło i Twoją Miłość jakie zawsze nam dajesz. Biorę i zawsze realizuję bożą wolę dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty, bo taka jest nasza wspólna wola, takie jest nasze wspólne pragnienie. Biorę i przyjmuję całą jasność, całe światło które Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Nadświadomości. Biorę i zawsze przyjmuję codzienną, trwałą bożą ochronę, bożą opiekę, jakie Ty Boże masz dla moich wszystkich czakramów, dla wszystkich moich ciał aurycznych i moich energii. Biorę całkowite uwolnienie, jakie Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty od wszelkich przyjętych i wkodowanych mi misji, zleconych zdań i biorę wolność od skutków tych misji. Biorę i zawsze realizuję bożą wolę dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty, ponieważ jestem wolny od marudzenia i narzekań. Biorę i zawsze przyjmuję wolność oraz niezależność od wszystkich żywych bogów, półbogów, asurów i Guru, jaką Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty. Biorę i zawsze realizuję bożą wolę dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty, ponieważ taka jest moja natura ukochanego dziecka Boga. Cieszę się z tego, że Bóg wszechświata zawsze odpowiada za wszystko, co ja i moja Dusza przyjmujemy od Boga. Biorę i zawsze przyjmuję bożą Miłość, jaką Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty we wszystkich relacjach ze wszystkimi bliźnimi, ze wszystkimi Duszami ze wszystkimi istotami bożej światłości. Biorę i zawsze realizuję bożą wolę dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty, ponieważ zyskujemy na tym i korzyści odnosi także cały wszechświat.
Ja... i moja Dusza zawsze wspólnie bierzemy całe dobro i miłość jakie Bóg zawsze i wszędzie nam daje. Przebaczyłem sobie to, że kiedyś wspólnie z moją Duszą wybrzydzaliśmy, grymasiliśmy na czyste i jasne boże energie, dawane nam zawsze i wszędzie przez Boga.
Biorę i przyjmuję całe przebaczenie jakie Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla całej mojej Istoty. Biorę całkowite uwolnienie, jakie Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty od wszelkich przyjętych i wkodowanych mi ślubowań i biorę wolność od skutków złożonych ślubowań.
Biorę i zawsze realizuję bożą wolę dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty, ponieważ taka jest też wola Boga. Przyjmuję w moje serce, Duszę, w całą moją istotę dobro i Miłość jakie Bóg zawsze ma dla nas.

Biorę i przyjmuję całe przebaczenie jakie wszechświat ma dla mnie.
Biorę i zawsze przyjmuję cały dostatek i bezpieczne bogactwo materialne, jakie Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty. Biorę i zawsze przyjmuję najczystsze, najjaśniejsze boskie energie, jakie Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty. Biorę i zawsze realizuję bożą wolę dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty, jakże bowiem ja miałbym odrzucać to, co od Boga przychodzi.
Biorę i zawsze przyjmuję święty spokój oraz pełną radość życia, jakie Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty.
Biorę i zawsze przyjmuję zdrowie ciała fizycznego, zdrowie i czystość energii, jakie Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty.Biorę całkowite uwolnienie, jakie Ty Boże pragniesz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty od wszelkich zbędnych i szkodliwych mechanizmów działania.
Biorę i zawsze przyjmuję bożą Miłość, którą Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty we wszystkich relacjach z moją rodziną, z moimi krewnymi. Biorę i zawsze realizuję bożą wolę dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty, abym ja najlepiej plan Boga zrealizował i go wypełnił.

Biorę i zawsze przyjmuję szczęście dnia codziennego i spokój mojej Duszy, jakie Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty.

Biorę i zawsze przyjmuję codzienną, trwałą bożą ochronę, bożą opiekę, jakie Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty. Biorę i zawsze przyjmuję codzienną, trwałą bożą ochronę jakie Ty Boże masz dla mnie, dla dla mojego własnego serduszka, dla mojej osobowości. Biorę i zawsze realizuję bożą wolę dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty, ponieważ jestem już wolny od pokus świata ziemskiego i złudzeń światów astralnych. Biorę i zawsze wyrażam światłość, harmonijność i pełen przepływ energii w moich półkulach mózgowych, które Ty Boże pragniesz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty.


Biorę i zawsze przyjmuję bezpieczne, niewinne ziemskie materialne i energetyczne majętności, jakie Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty. Biorę i zawsze przyjmuję wolność oraz niezależność od wszystkich ziemskich żywych bogów i bogów astralnych, od wszystkich Archaniołów, jaką Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty. Biorę i zawsze wyrażam otwartość i czystość mojego serca, którą Ty Boże pragniesz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty. Biorę i zawsze realizuję bożą wolę dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty, ponieważ ja nie jestem maruderem.
Biorę i zawsze stosuję najlepszą komunikację i porozumienie z Tobą Boże, z moją Duszą, z moją Nadświadomością, jakie Ty Boże masz dla mnie. Biorę i zawsze realizuję bożą wolę dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty, ponieważ lubię wdrażać w życie pomysły Boga stwórczej Mocy.

Biorę całkowite uwolnienie, jakie Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty od wszelkich ludzi mających mózg uszkodzony alkoholizmem i narkotykami.
To jest piękne i dobre, że Boga wszystkich Dusz proszę i od Boga otrzymuję, od Boga też biorę to wszystko co Bóg mi daje, to wszystko co Bóg ma dla mnie najlepszego. Biorę i zawsze realizuję bożą wolę dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty, ponieważ nie ma powodu abym działał inaczej.
Wiem i akceptuję to, że kiedy biorę bezpośrednio od Boga, to biorę natychmiast, to biorę łatwo oraz bezpiecznie i przyjmuję też niewinnie. Wiem i akceptuję to, że kiedy biorę bezpośrednio od Boga, to biorę wielokrotnie i każdorazowo kiedy proszę i kiedy potrzebuję. Wiem i akceptuję to, że kiedy biorę bezpośrednio od Boga, to wspiera mnie Bóg. Biorę i zawsze wyrażam całą osobistą przyjaźń, którą Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla całej mojej Istoty.

Biorę i zawsze wyrażam jasność myśli, mądrość słów, prawość wszystkich moich uczynków, jakie Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty. Biorę i zawsze wyrażam światłość i czystość moich łańcuchów DNA, mojej kundalini, promieni mojego światła, które Ty Boże pragniesz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty.
Biorę i zawsze stosuję sposób na życie, sposób na zarabianie i gromadzenie pieniędzy, jakie Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty. Biorę i zawsze przyjmuję zdrowie ciała fizycznego, zdrowie i czystość energii, jakie Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty. Biorę całkowite uwolnienie, jakie Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty od wszelkich podtrzymywanych transów i biorę wolność od skutków podtrzymywania transów. Biorę i zawsze stosuję najlepszą, wewnętrzną komunikację i porozumienie, jakie Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty. Biorę bożą Miłość i światłość, jakie Ty Boże wszechświata masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty i zawsze przyjmuję zdrowie ciała fizycznego, zdrowie i czystość energii.
Biorę i zawsze realizuję bożą wolę dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty abym ja był najlepszym wyrazicielem bożych energii, najczystszym przekaźnikiem bożego światła.
Biorę i zawsze stosuję pomysły jakie Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty- pomysły na dzień dzisiejszy oraz na dalszą przyszłość. Biorę i zawsze użytkuję całą wiedzę, jaką Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty. Biorę i zawsze akceptuję wszystkich przyjaznych mi ludzi, przyjazne Dusze, które Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty. Biorę bożą Miłość i światłość, jakie Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty i równocześnie oddaję Tobie to wszystko co Miłością i światłem nie jest. Biorę i zawsze okazuję uśmiech na moim obliczu, uśmiech mojego serca, które Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty.
Biorę i zawsze stosuję pogodę życia, pogodę mojej Duszy, które Ty Boże pragniesz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty. Biorę i zawsze wdrażam geniusz oraz mądrość, które Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty. Biorę bożą Miłość i światłość, jakie Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty i równocześnie oddaję Tobie to wszystko co ograniczało nas w realizacji bożego planu, bożych podpowiedzi. Biorę pewność jutra i dzisiejszy święty spokój, które Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty. Biorę i zawsze przyjmuję wszechmogące wsparcie, jakie Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty.
Biorę i zawsze wyrażam światłość mojego serca, światłość moich czakaramów, światłość moich ciał aurycznych, jakie Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty. Biorę i zawsze realizuję bożą wolę dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty, ponieważ ja tego pragnę i tego prawdziwie chcę.
Biorę i zawsze urzeczywistniam wolność od wrogich, nieprzyjaznych istot, wolność od niskich, nieprzyjaznych energii wolność, którą Ty Boże masz dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty. Biorę i zawsze realizuję bożą wolę dla mnie, dla mojej Duszy, dla mojej Istoty, ponieważ takim stworzył mnie Bóg.


Wersja dla inkarnowanych Aniołów może być z dodatkiem ,,Anielskiej Duszy” oraz np. ,,Ja... i moja Anielska Dusza zawsze bierzemy od Boga całe nasze Anielskie Skrzydła, wszystkie nasze Anielskie Aspekty i Anielskie Atrybuty. Ja... i moja Anielska Dusza zawsze przyjmujemy od Boga i zawsze wyrażamy całą naszą prawdziwą anielskość istoty bożej światłości. Biorę i zawsze przyjmuję codzienną, trwałą bożą ochronę, bożą opiekę, jakie Ty Boże masz dla moich Anielskich Skrzydeł.
Dodano : 13-07-2008 Przez: s_majda Przeczytano: 1358 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.