Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Mesjasz, Zbawiciel, Prometeusz. Intencje

Czym są intencje, do czego służą, jak z nimi postępować?
Informacje w artykule

Link- 800 intencji

Za mojego życia (przypisek S.M.) było już ogłoszonych kilku Mesjaszy działających poza Europą. Skończyło się na sekciarskich grupach. Z wielu tysięcy zapowiedzi danych przez E. Caycego nie spełniło się 8 szt (osiem), w tym ta o rozpoczęcie działalności Mesjasza najpóźniej do lat 90-ych XX stulecia. ,,A moment ten dany będzie do Jego woli, dla ochrony przed Jego wrogami". Dodaliśmy w tekście Zbawicieli oraz Prometeusza, który astralnym lub żywym bogom wykradł wiedzę o boskim świetle dostępnym za darmo, poprzez serca każdej istocie wszechświata.
Wszystkie te mesjanistyczno-prometejskie działania nie mają nic wspólnego z promowaniem własnej boskości, z napełnianiem siebie samych boskością, ani z byciem bogami wszelkiego rodzaju.


Niektóre osobowości Dusz ogłaszały siebie zbawicielami, bogami i tymi, co dzierżą światło dla dobra ludzkości jakiekolwiek by ono nie było. Dusze przejmują także kodowania a nawet promują siebie same (lub przez innych) na samozwańczych zbawicieli, bogów. Z tego powodu w życiu codziennym mogą przejawiać różne kody mesjanistyczne, poczucie misji zbawiania Ziemi, całego świata a nawet wszechświata jakie nie pomagają w rozwoju a wręcz utrudniają go, spowalniają i powodują coraz to nowsze cierpienia dla niczego niepodejrzewającej a nawet nieświadomej osobowości.
Poniżej znajdują się intencje jakie zostały rozpisane na bazie źródeł Internetowych, filmowych oraz książkowych- choćby „Diuna” oraz „Bóg imperator” Franka Herberta. Zapowiedziany na koniec świata Mesjasz, a zapomniany przez wszystkich, może teraz być szewcem i przyglądać się światu przez okno warsztatu. Przypominam, że warto zająć się intencjami jakie pozornie nas nie dotyczą – tam mogą znaleźć się kodowania i blokady Duszy jakie czyhają utajnione- a jakie prędzej czy później- mogą przejawić się jeszcze w tym wcieleniu. Co więcej mogą to być obciążenia jakich skutków możemy już teraz doświadczać a nie znamy przyczyny, a wcześniejsze wykonanie intencji nie daje widocznych skutków w materii (więcej w artykule Opór Dusz- http://modlitwainnanizwszystkie.pl/readarticle.php?article_id=1215)
Każda intencja oddana Stwórcy daje więcej światła w naszym życiu i kreacjach , a Dusza skuteczniej i efektywniej uwalnia się z ograniczeń. Pozorne niedotyczące nas intencje, po ich oddaniu Stwórcy— przynoszą wiedzę, zrozumienie a także przypominają się wcześniejsze inkarnacje Duszy, obciążenia, a także następuje rozróżnienie co było wkodowaniem i wdrukowaną pamięcią Duszy, a co było prawdą. Czas realizacji intencji i wraz z nią zrozumienia może się wahać w od kilku sekund do kilku lat w zależności od otwarcia kanału czakrowego i chęci Duszy by oddać dane ograniczenia Bogu Dawcy Życia.Fragmenty obszernego zestawienia

INP MESJASZ – STRONA, 800 INP komentarz
1. naszej wiary w to, że mesjasz, Prometeusz, Zbawiciel jest Bogiem, że będzie Bogiem lub kolejnym co ogłosi siebie synem bożym.
2. naszej wiary w to, że mesjasz, Prometeusz, Zbawiciel udzieli namaszczenia na bycie Bogiem, Boginią lub synem bożym.
3. naszego poszukiwania Mesjasza przez siebie i duszę
4. naszego trzymania własnych wyobrażeń o Mesjaszu jako osobie oraz o jego mocach
5. naszego kontaktowania się z Mesjaszem oraz z jego duszą
6. naszego pociągania innych ku Mesjaszowi oraz ku fałszywym Mesjaszom
7. naszego ulegania symbolice i kodom Mesjasza.
8. naszego słuchania opowieści o Mesjaszu
9. naszego powiadania o Mesjaszu
10. naszego opowiadania o innych jak o Mesjaszu
11. naszego kroczenia drogą Mesjasza
12. naszego kroczenia drogą wskazaną przez Mesjasza
13. naszego oferowania pomocy i wsparcia Mesjaszowi
14. naszego uciekania przed Mesjaszem
15. naszego przyjęcia-przyjmowania pomocy od Mesjasza
16. naszego wysługiwania się Mesjaszem
17. naszego naśladowania Mesjasza
18. naszego zakładania własnej sekty i kombinowania na dokonaniach Mesjasza
19. naszego uprawiania bałwochwalstwa wobec Mesjasza
20. naszego walczenia z Mesjaszem
21. naszego walczenia za Mesjasza i dla niego samego
22. naszego bycia członkami najbliższej rodziny Mesjasza
23. naszego obycia osobistymi znajomymi Mesjasza
24. naszego przebywania w pobliżu Mesjasza
25. naszego ochraniania Mesjasza
26. naszego bycia osobistym wrogiem i przeciwnikiem Mesjasza
27. naszego zbierania armii na Mesjasza, szykowania się do wojny z nim
28. naszego wyklinania Mesjasza
29. naszego oczekiwania na seks z Mesjaszem
30. naszego oczekiwania na błogosławieństwa Mesjasza oraz tego skutków
31. naszego oczekiwania na audiencję u Mesjasza
32. naszego zawłaszczania symboli Mesjasza
33. naszego noszenia symboli Mesjasza
34. naszego podszywania się pod Mesjasza


INP MESJASZ- INTERNETOWE ?RÓDŁA
1. naszego bycia „Mahdim” poinstruowanymi, natchnionymi, nauczonymi, oświeconymi, wybranymi, oczekiwanymi , bycia dowodem- świadectwem (Boga), bycia przez nas tym ,,który powróci, tym, który naprawi”, bycia władcą czasu, bycia „nieobecnym- ukrytym, dobrze prowadzonym (przez Boga)”,oraz bycia „mieszkańcem domu Boga”
2. naszego bycia tymi o których mówią Przekazy, których życie zostanie przedłużone, których ukrycie zostanie przedłużone, którzy napełnią świat sprawiedliwością i prawością
3. naszego prowadzenia przez nas działalności w obu płciach tej samozwańczej //// tej z boskiego naznaczenia///// -jako „Mahdi- jako ukryty Imam” jako prorok, zbawca, o mesjanistycznych skłonnościach, jako skrzyżowanie mesjasza z wzorcami Kriszny i z innymi obciążeniami naszej istoty
4. naszego naszego bycia alfą i omegą, początkiem i końcem, pierwszym i ostatnim, tym który był i który ma przyjść
5. naszego bycia JEDYNYMI wybawcami, zbawcami, JEDYNYMI mesjaszami, Prometeuszem, Zbawicielami, wybawicielami, JEDYNYMI istotami jakie przywracają innym istotom, to co tamci utracili, oraz ład i porządek na świecie
6. naszego bycia tymi co siebie ogłosili za bogów, za istoty boskie, boskie matki, z jedynych synów boskich
7. naszego ukrywania dążenia do zdobycia władzy po pozorami dążenia do zbawienia ludzkości
8. naszego umierania kiedy mesjasz, Prometeusz, Zbawiciel działa na Ziemi,
9. naszego bycia (wszelkich płci) mesjaszami,, Zbawicielami, ,,Myślącym w przód" -Prometeuszem’
10. naszego odrzucania oferty małżeńskiej i rodzinnej z duszą istoty Pandory-Lokesia- jako mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele wszelkich płci i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów
11. naszego utożsamiania się z (wszelkich płci) mesjaszami, Prometeuszem, Zbawicielami przeszłości, teraźniejszości, przyszłości
12. naszego wprowadzania tronu Dawida na Ziemi, Królestwa nieba jako (wszelkich płci) mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów
13. naszego pojawiania się na niebie (w energiach) i powrotu mojej Duszy, całej naszej istoty na Ziemię w fizjologicznej formie oraz we wszelkich innych, także we Wszechświecie i innych światach materialnych i niematerialnych, jako mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele wszelkich płci i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów
14. naszego życia tysiąc lat a nawet i dłużej jako mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele wszelkich płci i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów i tym samym naszego rozmawiania z istotami wszelkich sfer
17. naszego posiadania wielu imion jako (wszelkich płci) mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele z rozmaitych przyczyn i powodów
18. naszego wstawiania się za innymi istotami, bytami, tworami jako (wszelkich płci) mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów
19. naszego pełnienia solidnie, rzetelnie funkcji jako (wszelkich płci) mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów- zawsze i wszędzie-w czasie i przestrzeni, a także poza czasem i przestrzenią- nawet pytając Stwórcę o każdy ruch, krok, wskazówki
20. naszego bycia samotnymi jako mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele (wszelkich płci) i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów
21. naszego oddzielania się od innych istot, bytów, tworów a także naszego ukrywania z racji naszego bycia (wszelkich płci) mesjaszami, Prometeuszem, Zbawicielami oraz naszego bycia oddzielanymi, ukrywanymi od wszystkich i wszystkiego z rozmaitych przyczyn oraz powodów
22. naszego unikania innych istot, bytów, tworów z obawy przed ich bałwochwalstwem wobec nas oraz ze wszelkich innych powodów a także naszego powodowania, że inne istoty, byty, twory nas omijają, uciekają
23. naszego popadania w samo zachwyt nad nami z racji naszego bycia (wszelkich płci) mesjaszami, Prometeuszem, Zbawicielami i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów
24. naszej chęci, zapędów do władzy, do wojen jako (wszelkich płci) mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów
25. naszej chęci, ukrytej i jawnej posiadania wszechwiedzy jaka jest zarezerwowana dla Stwórcy z racji naszego bycia (wszelkich płci) mesjaszami, Prometeuszem, Zbawicielami a także z każdej przyczyny i powodu
26. naszego bycia Kalkinami, Madhim, zbawcami, zbawicielami, wyzwolicielami, posłańcami z nieba (wszelkich płci) zesłanymi przez Boga Dawcę Życia i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów
27. naszego zwalczania bezbożności jako (wszelkich płci) mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele oraz z innych przyczyn i powodów
28. naszego bycia uosobieniami życzliwości, przyjaźni, miłości, łaski, przychylności, dobroczyńcami, obrońcami, miłosiernymi, a w tym litościwymi bodhisatwami jako (wszelkich płci) mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów
29. naszego posiadania oświeconej świadomości jako (wszelkich płci) mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów
30. naszego zstępowania jako (wszelkich płci) mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele na ziemię i w inne światy materialne i niematerialne w czasach gdy ludzie zapominają STWÓRCY, o prawie religijnym, Dharmy, sumienia, natury i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów
31. naszego odbudowywania naturalnego ładu przyrody, nauczania zasad wszechświata i boskiej prawdy jako (wszelkich płci) mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów
32. naszych narodzin w rodzinie kapłańskiej, królewskiej jako (wszelkich płci) mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów
33. naszego bycia pięknymi, delikatnymi, posiadania ciała wielkiego, złocistego jako (wszelkich płci) mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów
34. naszego posiadania głosu miękkiego, czystego, przenikliwego jako (wszelkich płci) mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów
35. naszego odziewania się w szaty i klejnoty wyrażające książęcą godność jako (wszelkich płci) mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów
36. naszego bycia widzianymi z naczyniem zawierającym wodę życia służącej do obmywania z nieczystości tych, co zwracają się do nas jako do mesjaszy (wszelkich płci) i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów
37. naszego posiadania duchowych medykamentów jako (wszelkich płci) mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów
38. naszego szerzenia miłosierdzia, pobożności, pokoju jako (wszelkich płci) mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów
39. naszego bycia ucieleśnieniami wszechmądrości, wszechwiedzy, istoty przyszłości jako (wszelkich płci) mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów
40. naszego bycia wyobrażanymi w złocistej szacie jako (wszelkich płci) mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów
41. naszego zstępowania w materię gdy ludzie żyją krótko, i gnębią ich choroby, wysokie podatki, będą mieć wątłe ciała, będzie bieda, niesprawiedliwość, szaleństwo, niewierność, homoseksualizm, spółkowanie ze zwierzętami, oszukaństwo nieuczciwość, a kapłanów poznaje się po zewnętrznych oznakach, gdzie zniknie cnota, prawda, świętość, przebaczenie, dobroć
42. naszego zstępowania jako (wszelkich płci) mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele oraz z rozmaitych przyczyn i powodów kiedy ludzie żyją krótko, nawet tylko pięćdziesiąt lat, będąc przy tym istotami wątłymi i słabowitymi, a władza jest skupiona w rękach ludzi silnych ciałem lecz słabych duchem, a lekarstwa nie skutkują, a ludzie płacą nadmierne podatki, a bieda powoduje wzrost niesprawiedliwości, nieuczciwości
43. naszego zstępowania jako (wszelkich płci) mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele oraz z rozmaitych przyczyn i powodów kiedy na niebie latają wrony z żelaznymi dziobami a rzeki pełne są ścieków
44. naszego zstępowania jako (wszelkich płci) mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów , gdy ludzie cenią urodę ciała, fryzury, ubrania, pustą mowę, oraz materie a ludzie widzieć nie będą innych celów i nie będą ich realizować
45. naszego przywracania ładu, porządku duchowego na całej planecie, wszechświecie jako (wszelkich płci) mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele i z rozmaitych innych przyczyn oraz powodów
58. naszego bycia mesjaszami, Prometeuszem, Zbawicielami wszelkich płci i istotami jakie przychodzą przynieść przesłanie Stwórcy, wypełniać prawo Stwórcy naszym życiem, postępowaniem na najwyższym poziomie tak by było przykładne
59. naszego udzielania esencji istoty jako mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele wszelkich płci a także z rozmaitych przyczyn i powodów
60. naszego bycia wielkimi przywódcami, przewodnikami, mistrzami, rewolucjonistami jako mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele wszelkich płci i z wszelkich innych przyczyn i powodów jacy zwracają wszelkie istoty, byty, twory na słowa Biblii, Koranu i Ksiąg rozmaitych a także jacy dostosowują się do słów rozmaitych przepowiedni, wyroczni
58. naszego bycia mesjaszami, Prometeuszem, Zbawicielami wszelkich płci i istotami jakie przychodzą przynieść przesłanie Stwórcy, wypełniać prawo Stwórcy naszym życiem, postępowaniem na najwyższym poziomie tak by było przykładne
59. naszego udzielania esencji istoty jako mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele wszelkich płci a także z rozmaitych przyczyn i powodów
60. naszego bycia wielkimi przywódcami, przewodnikami, mistrzami, rewolucjonistami jako mesjasze, Prometeusz, Zbawiciele wszelkich płci i z wszelkich innych przyczyn i powodów jacy zwracają wszelkie istoty, byty, twory na słowa Biblii, Koranu i Ksiąg rozmaitych a także jacy dostosowują się do słów rozmaitych przepowiedni, wyroczni

INP Diuna mesjasz (Książka)
1. naszego bycia potworami, paskudnymi szkodnikami i destrukcyjnymi szkodliwymi postaciami, istotami w opinii bałwochwalców, istot nieprzytomnych, nawalonych w opinii istot mających wolę niszczenia
2. naszego trzymanego i posiadanego wzorca tchórz, tchórzostwa w obu płciach a także naszego przejawianego i posiadanego strachu, że Stwórca nas prowadzi na manowce na rozmaite sposoby a w tym, że chce nas wystawiać na próby, że Stwórca czyni wszystko abyśmy czuli się zagrożonymi, niepewnymi, kłamliwymi istotami poprzez przyjmowanie krytyki osobiście do nas zamiast spojrzeć obiektywnie
3. naszego myślenia że nasz kontakt z Duszą, z Duszami i ze Stwórcą to abstrakcja, coś nieosiągalnego, iluzja
4. naszego trzymania przekonania, twierdzenia jako obojga płci, każdego rodzaju i poziomu mesjasze, Prometeusze , zbawcy, bogowie , tyrani i nie tylko, że modlitwy do Stwórcy są naruszeniem Jego woli wobec nas bo On już zadecydował co mamy uczynić dla świata i nie tylko
5. naszego rezygnowania jako obojga płci, każdego rodzaju i poziomu mesjasze, Prometeusze , zbawcy, bogowie , tyrani i nie tylko z oświecenia w Stwórcy z rozmaitych przyczyn i powodów , nawet tych szlachetnych, a w tym za pomocą manipulacji innych istot, bytów, tworów, ludzi abyśmy kogoś pokochali i kochali szaleńczą, ślepą miłością i mieli do tej istoty pożądanie tak abyśmy zaczęli myśleć by zrezygnować z oświecenia w Stwórcy i ostatecznie aby to uczynić na rozmaite sposoby, a także naszego kombinowania aby inni zrzekali się i ostatecznie zrzekli oświecenia się w Stwórcy w imię miłości oraz z rozmaitych przyczyn i powodów

ATLAS, ANUBIS, MASTEMA
15. naszego bycia obojga płci, każdego rodzaju i poziomu podporami Stwórcy i podporami całego nieba, utrzymującymi ziemię, władcami świata
16. naszego bycia karanymi aby dźwigać sklepienie niebieskie, losy świata na naszych barkach niczym Atlas
17. naszego odurzania się wonią rozkładających się ciał a także naszego produkowania trucizn i medykamentów dla nas a także dla innych
18. naszego zamykania istot, bytów, tworów w światach podziemnych, niebach, piekłach dla ich bezpieczeństwa, dla przejęcia czy wymiany władzy oraz z wszelkich innych przyczyn
19. naszego bycia obojga płci powiernikami, strażnikami tajemnic wszelkich istot, bytów, tworów a przez to naszego posiadania ich zaufania

STRAŻNIKOWANIE
30. naszego bycia strażnikami, świadkami, ochroniarzami dóbr publicznych, społeczeństw, moralności, miejsc pracy jako obojga płci, każdego rodzaju i poziomu mesjasze, Prometeusze , zbawcy, bogowie i nie tylko

SAMOTNO?ć
31. naszego uciekania w samotność przed nieudanymi relacjami międzyludzkimi a w tym z płcią przeciwną jako obojga płci, każdego rodzaju i poziomu mesjasze, Prometeusze , zbawcy, bogowie , tyrani i nie tylko a także naszego myślenia i nastawiania się, że są, będą nieudane wszelkie relacje i z tego powodu czucia się mądrymi istotami, że uciekamy od tych relacji i tkwimy w izolacji

MESJASZ
37. naszego obierania drogi cierpienia, misji jako obojga płci, każdego rodzaju i poziomu mesjasze, Prometeusze , zbawcy, bogowie i nie tylko bo nikt inny tylko my rozumiemy złożoność życia, wszechświata oraz z wszelkich innych powodów a w tym naszego utrzymywanego przekonania, że jesteśmy najbardziej samotnymi istotami we wszechświecie i nikt nas nie zrozumie, rozumie nie pojmie, pojmuje naszego myślenia jako obojga płci, każdego rodzaju i poziomu mesjasze, Prometeusze , zbawcy, bogowie , tyrani i nie tylko
38. naszego posiadania posągów, cudów świata, olbrzymich rozmiarów jakie podkreślają nasz splendor, jakimi (obojga płci, każdego rodzaju, poziomu) bogami, mesjaszami i nie tylko jesteśmy
39. naszego bycia (wszelkich płci, każdego rodzaju i poziomu) panami, bogami, mesjaszami losu, przeznaczenia, ładu, chaosu, czasu i przestrzeni, wszelkich wymiarów, pamięci kolektywnej, przodków, kronik Akaszy oraz pamięci bożej oraz Dusz, istot, bytów, tworów
40. naszego posiadania dostępu do kronik bożych, do kronik Akaszy oraz pamięci bożej tak, że jesteśmy w stanie dyktować, opowiadać, mówić co do sekundy, milisekundy historię wszechświata, a także dotyczących danych istot informacji, archiwów bez cenzury, bez jakichkolwiek ograniczeń nawet gdy one wyrażają sprzeciw, bunt i odpowiednio gdy one na to przyzwalają wręcz pragną tego by o nich opowiadać jako ich i nie tylko (obojga płci, każdego rodzaju i poziomu) bóg, mesjasz
214. naszej posiadanej tęsknoty jako obojga płci, każdego rodzaju i poziomu mesjasze, Prometeusze , zbawcy, bogowie , tyrani i nie tylko do wszelkich przygód, zabaw tak by życie nasze i cudze nie było zbyt bezpieczne, nudne, monotonne, szczęśliwe
215. naszej chęci powrotu do starych, dobrych czasów, do dawnych pomieszań, znajomych, kochanków i kochanic wszelkich płci jako obojga płci, każdego rodzaju i poziomu mesjasze, Prometeusze , zbawcy, bogowie , tyrani i nie tylko z wszelkich przyczyn i powodów
216. naszego wyruszania i posiadania zachłanności na poszukiwania dawnych uwikłań, dowiadywania się o dawnych sprawach, rzeczach i istotach jako obojga płci, każdego rodzaju i poziomu mesjasze, Prometeusze , zbawcy, bogowie , tyrani i nie tylko
420. naszego doświadczania zachłanności przeze mnie, moją duszę i całą naszą istotę na rozmaite transy, wibracje, intencje, kodowania, oraz obciążenia, blokady i ich wzorce a w tym z naszego bycia zbawicielami, mesjaszami, Prometeuszami, bogami i innymi postaciami, tych których tu nie wymieniliśmy , a ty Boże byś ich tu widział
421. Naszego posiadanego zaślepienia na wiedzę i brak wiary w to, że czas przeżyty przez nas na Ziemi w życzliwej szczęśliwości jest dla nas i dla wszechświata bezcenny i wartościowy bez jakichkolwiek transów, wibracji, intencji, kodowań, oraz obciążeń, blokad i ich wzorców a w tym z naszego bycia zbawicielami, mesjaszami, Prometeuszami, bogami i innymi postaciami, tych których tu nie wymieniliśmy ,a ty Boże byś ich tu widział
*********
Odrzucanie Mesjasza


1. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze odwety-zemsty na Bogu Dawcy wszystkiego z wszelkich przyczyn i w każdy możliwy sposób
2. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze branie od innych odwetu i dawania odwetu-zemsty innych odwetu ludziach, duszach, bytach tworach z wszelkich przyczyn i w każdy możliwy sposób
3. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze branie i dawania odwetu-zemsty na Lokesiu, Wisznu, Zeusie i tej całej istocie z wszelkich przyczyn i w każdy możliwy sposób
4. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze aborcje, poronienia, skrobanki
5. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze i cudze wzorce odrzucania duszy od siebie, a siebie od duszy.
6. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze bycia nauczycielem, guru, przewodnikiem duchowym, mistykiem
7. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze doświadczanie i zadawanie biedy, nędzy, ubóstwa, przejawiania finansowego niedostatku
8. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze blokady jakie mieliśmy w przepływie oraz w wyrażaniu miłości i światła w całej naszej istocie, w sercu, w życiu
9. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze bycie cierpiętnikiem, męczennikiem, transiarzem cierpienia
10. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze przejawianie złości, nienawiści wobec siebie oraz całego świata
11. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze bycie indwalidą, istotą przewlekle chorą (oraz za ściąganie chorób)
12. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze bycie aspołecznym i rodzinnym pasożytem, nierobem, bycia trutniem, alfonsem
13. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze uprawiania hazardu, grania w karty, w kości, w totolotka, hazardowania własnym życiem i losem
14. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze bycie bezrobotnym, bycia bez zajęcia, bez pracy, bycia nieporadnym życiowo
15. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze bycie złodziejem, oszustem, kanciarzem, wyzyskiwaczem, wydrwigroszem
16. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze strażnikowania, pilnowania innych odwetu, transy obserwowania, śledzenia, oraz transy ochraniania innych odwetu
17. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze bycie zależnym od dżinów, bycia czarownikiem, magiem lub czarnym magiem, czarnoksiężnikiem, iluzjonistą,
18. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze bycie bohaterem, herosem, zbawicielem świata, ludzi oraz wszelkich innych odwetu istot za bycie Mesjaszem i Prometeuszem
19. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze bycie strażnikiem Boga oraz wszelkich istot
20. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze zachwyty nad sobą samym oraz nad innymi istotami
21. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze bycie istotą uzależnioną od innych odwetu, skutą, spętaną, zniewoloną przez innych odwetu
22. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze bycie -kapłanem, arcykapłanem, zakonnikiem, michem (obojga płci)
23. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze ascezy, celibaty
24. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze bycie królem, cesarzem, władcą
25. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze obce utożsamienia,-wkodowania
26. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze bycie katem, oprawcą, kozłem ofiarnym
27. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze kodowania i blokady seksualne, żołnierza, wodza i zabójcy, ascety i celibatu, dewianta seksualnego, ia prostytutki, alfonsa, burdelmamy
28. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze doświadczanie zemsty, nienawiści, gniewu, pogardy, agresywności, niewolnictwa, kata i oprawcy
29. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze obżarstwa, chorowania, cierpienia, braku miłości, kozła ofiarnego, niegodności
30. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze bycie obciążenia i blokady dotyczące władzy, boskości, kapłana, nauczyciela, mnicha, guru, strażnikowania, utożsamień
31. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze intencje, nawyki, transy nieprzytomności, narkotyczne, alkoholowe, oraz ich skutki
32. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze transy żalu do Boga, transy nienawiści oraz gniewu na Boga, transy bałwochwalstwa, bycia bogiem, transy własnej boskości,
33. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze blokowania serca i przepływu miłości
34. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze ubóstwa, życia w nędzy i w niespełnieniu
35. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze uwielbienia dla nauczyciela, guru, mistrza, jogina (?), buddy Lokesia
36. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze uwielbienia dla Jezusa, Hermesa, Bachusa, Dionizosa oraz innych odwetu szkodliwych wcieleń ich duszy
37. negatywnego pływu Sidarty Gautamy i Hadesa oraz innych odwetu szkodliwych wcieleń ich duszy
38. negatywnego Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze uwielbienia dla pływu ,,Matki boskiej” oraz wszystkich innych odwetu ,,boskich matek” i Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze uwielbienia dla szkodliwych wcieleń ludzkich dusz ,,boskich synów, boskich matek
39. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze uwielbienia dla Szatana, Lucyfera , wiedźm kobiet modliszek oraz innych odwetu szkodliwych podobnych im istot
40. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze stosowanie i przyjmowanie na siebie klątw, uroków, przekleństw oraz ich negatywnych skutków
41. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze uwielbienia dla Lokesia mistrzów mojego cierpienia, mistrzowsko zdających cierpienia
42. w czasie i przestrzeni, oraz poza czasem i przestrzenią
43. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze stosowanie praktyk inicjacyjnych oraz od ulegania wpływom ich twórców
44. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze promowanie i doświadczanie wpływu wszystkich piramid oraz od ulegania wpływom ich twórców
45. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze promowanie i doświadczanie wpływu wszystkich grup Reiki, wszystkich grup Beliala oraz od ulegania wpływom ich zarządców, właścicieli i struktur
46. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze promowanie i doświadczanie wpływu grupy fioletowego i różowego płomienia, zielonego, czerwonego i niebieskiego i wszystkich innych odwetu płomienistych grup, oraz od ulegania wpływom ich zarządców, właścicieli i struktur
47. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze promowanie i doświadczanie wpływu Białego Astralu oraz od ulegania wpływom jego wszystkich zarządców, właścicieli i struktur
48. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze promowanie i doświadczanie wpływu wpływu rozmaitych narkomanów, alkoholików, wszystkich narkotyków wziewnych, spożywczych i dożylnych oraz od ich wszystkich dystrybutorów i dilerów
49. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze promowanie i doświadczanie wpływu wszystkich ośmiorniczek energetycznych, pułapek i zmów o charakterze ośmiorniczki
50. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze promowanie i doświadczanie wpływu, wpływu czarnej magii, wpływu magii we wszystkich jej odmianach, oraz wszystkich magów
51. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze promowanie i doświadczanie wpływu wpływu hipnoz, kontrhipnoz, hipnotycznych sugestii, autohipnozy
52. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze promowanie i doświadczanie wpływu programów działania na kolejne wcielenia mojej duszy wkodowanych w nas i w nasze energie
53. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze promowanie i doświadczanie wpływu wszystkich mieczy, dzid, strzał i ostrych przedmiotów wbitych i wkodowanych w nas i w nasze energie
54. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze promowanie i doświadczanie wpływu aktywnych i uśpionych, zakodowanych i podtrzymywanych wzorców śmierci, wzorców mojego umierania.
55. Naszego wyparcia, odrzucania działalności Mesjaszy, Prometeusza, Zbawiciela przez nasze promowanie i doświadczanie wpływu wytwórców kajdan, sieci, sznurów, łańcuchów do łapania Dusz, do łapania ludzi, oraz wszystkich łapaczy ludzkich Dusz, łapaczy istot astralnych.

Fragmenty obszernego zestawienia


Dodano : 02-04-2013 Przez: Sławomir M. Przeczytano: 1181 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • Sławomir M. 23-06-2013 11:29:03

  Wieczny chłopiec

  Witam.
  Może wiosną. Zapraszam na forum kontakt przez slavomirmajda skype. Działamy prężnie w grupie kilku osób jasnowidzących. 


  to chłopiec jaki usiłuje zaprowadzić idealny, ``boski`` porządek na ziemi. Stan wiecznego chłopca powoduje megalomanię, składanie mnóstwo obietnic niekiedy do spełnienia.
  Służy mu to w podtrzymywaniu poczucia mocy i znaczenia
  Myślenie i działanie ce****e pełne zaangażowanie, typowe dla dziecka lub człowieka religijnego. Zachodzi identyfikacja z życiem idealnym.
  Kompleks ten został trafnie scharakteryzowany w postaci Małego Księcia.
  Rozwija przekonanie, że pewnego dnia gdzieś nastanie świat idealny. Dla podtrzymania tego przekonania wieczny chłopiec angażuje się mniej lub bardziej świadomie w działania na rzecz budowy ``lepszego`` świata.
  Dążenia te kontestują się w kompleks którego centrum określa wiara w to, że ktoś naprawi (zbawi) świat. Taki cel wieczny młodzieniec stawia sobie.
  Jeśli osobowość nosiciela tego kompleksu jest dojrzała i silna rozwija się zarówno w wymierze zewnętrznym (działanie), jak też wewnętrzym (uczucia, wartości, duchowość).
  Zbawienie jest nosiecielem idealnej wartości cała aktywność i wartościowanie są jej podporządkowane. Konkretne zdarzenia są traktowane w kontekście idealnego nastawienia. W takim stanie świadomości istnieje np. społeczność żydowska oczekująca na przyjście Mesjasza, sekty oczekujące ponowne przyjście Chrystusa. Tego typu wierzenia utrzymują całe społeczności i jednostki w stanie podatności na inflację. Pod ich wpływem budzi się nadzieja, że jutro przyjdzie Mesjasz i zbawi naród, świat, że zapanuje pokój i harmonia. Nadzieja płynąca z tego kompleksu udziela wiary w przyszłość i mocy do coraz to nowych działań wbrew zwykłym przeszkodom.
  Kompleks Jahwe

  Kompleks ten wyraża się napadami nieskrywanej złości i okazywaniem bezgranicznej siły wobec innych (otoczenia). Towarzyszą mu surowe osądzanie, mała tolerancja dla sprzeciwu, postawa dominacji, skłonność do potępiania bez przeżywania winy własnej. Przykładem negatywnego owładnięcia przez kompleks Jahwe jest postać Adolfa Hitlera. Osobowość i zachowanie Hitlera noszą cechy figury starotestamentowego Jahwe, który obiecuje swojemu narodowi świetlaną przyszłość, nazywa narodem wybranym, a w rzeczywistości wytrąca go w wojnach, wodzi wiele lat przez pustynię, żąda wyrzeczeń (przykład hioba) i bezgranicznego poddaństwa.
  Cel swój może zrealizować dzięki temu, że oferuje swemu narodowi wyższość nad innymi, przyszły dobrobyt, wielkość i doskonałość.
  Ten kompleks inflacyjny jest powszechny w dzisiejszej kulturze Zachodu. Odsłania on siłę wiary w wartości nadrzędne i skalę poświęceń dla realizowania wizji wielkości. Dążenie do mocy i panowania nad środowiskiem (przyrodą, ciałem, popędami) przechodzi jednak w stany frustracji złości do innych (istota, która ce****e się poczuciem wyższości, nie jest skłonna obwiniać siebie).
  Oprócz złości człowiek owładnięty tą ideą ma tendencję do mściwości za brak posłuszeństwa. Moc zawarta w kompleksie Jahwe rodzi wymuszanie i manipulację. Człowiek próbuję przezywciężyć los, czasem oszukać go, wchodząc samemu w jego rolę. Klasyczne tragedie greckie ilustrują fatalne skutki postępowania człowieka kiedy stawia siebie w roli sterownika losu i bierze mściwość Boga w swoje ręce. 

  Motywacja mocy

  Postawa ego wykazuje, że słabość może być przekształcona w nadzwyczajną moc ego. Następuje kompensacja i powstaje ideaa nadczłowieka (skierowanie następuje na osiągnięcia intelektualne, kult ciała, pieniądza, wartości fizycznej, nadzwyczajnych wynalazków, dążenia do wszechwiedzy- w tle odzywa się dążenie do omnipotencji, boskości, kontroli, znaczenia, nieśmiertelności- wieczności)
  Dorosłe osoby zachowują w swej nieświadomości mniej lub bardziej wyraźne poczucie wieczności, któremu towarzyszy iluzja własnej nieśmiertelności. Jako psychiczna postawa u danej osoby może być mocno nacechowana wiarą w siebie jako istoty, której życie nie ma określonych granic. Tym sposobem zaspokajana jest potrzeba doświadczania własnej wyjątkowości...
  Zawierają one ukryte pragnienie bycia nieśmiertelnym, ułomnym ego ale z wieczną Jaźnią.
  Iluzja nieśmiertelności ma swój wyraz w uprawianiu sportów ekstremalnych, podnoszeniu poprzeczki ryzyka (poprzez bicie rekordów wspinaczek wysokogórskich itp). Jest też typowym mechanizmem plagi uzależnień- alkoholizmu, narkotyków, nałogu palenia, którym towarzyszy ugruntowanie w nieświadomości złudzenia że można bezkarnie zbliżać się do granicy śmierci i ciągle lądować ``na czterech łapach``.
  W ciężkich sytuacjach życiowych czy poważnych schorzeniach, nieuleczalnych chorobach jest podstawą do uaktywnienia się wiary w mało prawdopodobna poprawę sytuacji czy wyleczenie.

  Podstawy psychologi Junga,Zenon Waldemar Dudek

  Wieczny chłopiec a wieczna dziewczynka

  dziewczynka

  Co prawda w powieści Jamesa Matthew Barrie bohater jest chłopcem, to jednak nie jest prawdą, że ucieczka przed dorosłością i odpowiedzialnością nie dotyczy kobiet. Wieczna dziewczynka często jest atrakcyjna, często osiąga sukces zawodowy, umie w pełni korzystać z życia i wolności. W stałe związki wchodzi ostrożnie albo wcale. Za to ma wiele przelotnych romansów i przygód.
  Czasami deklaruje, że chce mieć męża i rodzinę, ale wciąż trafia na ``tych nieodpowiednich`` mężczyzn, bo ona czeka na ideał. Perspektywa pracy od 9 do 17 przeraża ją, więc nierzadko jest wolnym strzelcem i wciąż szuka miejsca dla siebie. Pociąga ją to, jest ekscytujące. Co i rusz ma nowe pomysły na życie. Pytanie tylko, czy jest szczęśliwa w tym nieustannym poszukiwaniu i eksperymentowaniu? Okazuje się, że nie do końca, bo wieczna dziewczynka - wcześniej czy później - może poczuć się zmęczona i samotna.
  http://sympatia.onet.pl/tips/advice/zwiazek-z-wieczna-dziewczynka,5443625,advice-detail.html

  Tymczasem wieczny chłopiec i wieczna dziewczynka często idealizują życie, nieustannie potrzebują adrenaliny. Odsuwają od siebie realne problemy, ale kiedyś muszą się z nimi zmierzyć. Zaakceptować własne ograniczenia, zejść na ziemię. Czasami nie można tego osiągnąć bez pomocy psychologa, który pomoże zrozumieć źródło problemów i znaleźć rozwiązanie.
  Na to nakłada się współczesny kult wybujałego indywidualizmu. Wieczne dzieci są ciągle zbuntowane, zaprzeczają wszelkim ograniczeniom zewnętrznym i wewnętrznym. Chcą siebie widzieć jako istotę wszechmocną.
  Istnieje jednak różnica między wieczną dziewczynką a wiecznym chłopcem. Wynika z faktu, że tradycja Zachodu jest jedną z najbardziej represywnych w stosunku do kobiet. Dlatego kult wiecznej dziewczynki przyjmuje wersje bardziej radykalne, czego wyrazem są skrajne ruchy feministyczne. Kult wszechmocy kobiecej zamienia się w walkę z mężczyznami, co okazuje się zabójcze, bo model doskonały to współistnienie oraz współpraca wzorców kobiecego i męskiego w wymiarze rodziny i społeczeństwa.
  Typowym przykładem tragicznych losów wiecznej dziewczynki jest bohaterka książki „Córeńka” Wojciecha Tochmana. Kobieta nieszczęśliwa w kolejnych relacjach z mężczyznami, sfrustrowana w sferze zawodowej i wiecznie zbuntowana. Dążąc do doskonałości, w rezultacie pozostaje bez bliskich, bez mężczyzny, bez domu i bez rodziny. Jej zaginięcie jest metaforą losów wiecznej dziewczynki, która nie potrafi znaleźć swojego miejsca na ziemi.
  Typowy wieczny chłopiec czuje się szczęśliwszy, bo zyskuje większy dostęp do tego, co oferuje życie. Żeńska wersja wiecznego mitu młodości jest bardziej tragiczna, bo kobieta, walcząc przeciwko mężczyźnie, unieszczęśliwia siebie. Dążąc do nieograniczonych możliwości, musi większą część siebie złożyć w ofierze – poświęcić macierzyństwo, zostawić swoje środowisko i zerwać z nim więzy w sposób bardzo radykalny.
  Osiągnęła to, że pozwolono jej realizować męskie wzorce funkcjonowania. Kobieta zakłada spodnie, wchodzi w męskie role i to się nazywa wyzwolenie kobiet. W swoim dążeniu do autonomii zachodnia kobieta zamiast budować świat wartości kobiecych wynikających z istoty kobiecości, związanych z macierzyństwem, miłością, empatią, zakłada mundur i idzie do wojska. W naszej kulturze z kobiecości czyni się analogię męskości.
  - Za syndrom wiecznego chłopca winę ponosi nadopiekuńczość matek i nieobecność ojców. A skąd się biorą wieczne dziewczynki?
  - To wina inicjowania dziewczynek do ról męskich przy jednoczesnym braku inicjowania w kobiecość. W ramach swej praktyki terapeutycznej spotykam wstrząsające historie ilustrujące postawy matek, które w niezwykle prymitywny i okrutny sposób porzucają psychologicznie swoje córki w obszarze ich rodzącej się kobiecości. Jeśli 12-letnia córka dostaje pierwszej miesiączki i pokazuje mamie swoje majtki z plamką krwi, a ta oburzona ma o to pretensje albo na rosnące córce piersi reaguje okrzykiem „ale masz mleczarnię!”, jest to przejaw braku jakiejkolwiek solidarności z inicjacją własnego dziecka w kobiecość. Jeśli nałożą się na to niedojrzałe zachowania ojca, który odrzuca albo erotyzuje relacje z dorastającą córką, problem się pogłębia. Stąd biorą się potem kobiety zranione, dla których polem spełnienia może stać się realizowanie niedojrzałych wzorców męskich.
  - Jakich partnerów szukają wieczne dzieci?
  - Stopień, w jakim ulega się fascynacji ideałem, jest tym większy, im większa niedojrzałość. Jeżeli wyobrażenie ideału dodaje sił do działania, to znaczy, że wzorzec spełnia swoją funkcję. Po to są kultura, religia, sztuka, by wyzwalać te wzorce w wyobraźni.
  Ale czasem ideały zamieniają się w przekleństwo, są jak nimfy, które uwodzą, a potem ściągają na głębię i topią niedojrzałych mężczyzn. Wieczny chłopiec zako****e się w animie – motywie idealnej kobiety, a kiedy pojawi się realna partnerka, okazuje się, że taki mężczyzna albo sam ginie, bo nie wierzy w swoje możliwości tworzenia związku, albo niszczy kobietę za to, że nie pasuje do ideału.
  - A jak kocha wieczna dziewczynka?
  - Nieustannie szuka supermężczyzny, a trafia na samych gnojków. Jej pragnienie znalezienia ideału jest tak wielkie, że wystarczy, jeśli zobaczy jedną choćby wyrazistą cechę, która jej się
  podoba, a już zaczyna projektować na partnera swój ideał mężczyzny w każdym wymiarze. Stąd już tylko krok do rozczarowania. Wieczna dziewczynka odrzuca realnego mężczyznę, bo szuka ideału. Po każdym kolejnym związku ląduje coraz bardziej potrzaskana i na każdym kolejnym wymusza rekompensatę strat poniesionych we wcześniejszych relacjach z mężczyznami.
  Wieczne dziecko cierpi z powodu poczucia niższości. Atakowane ideałami czuje się kimś dalekim od wzorca, próbuje więc to rekompensować, popisując się wszechmocą. Jest wtedy rozdarte między poczuciem niższości a poczuciem wyższości, co czyni zeń istotę tragiczną. Pojawiają się zachowania ryzykanckie typu uprawianie sportów ekstremalnych. Towarzysząca im adrenalina i przymuszanie się do skrajnego wysiłku nie mają nic wspólnego z samodyscypliną w życiu codziennym czy odpowiedzialnością. Wieczne dzieci są zagubione, nie wiedzą, do czego służą im własne zdolności i talenty. Zamiast je rozwijać, konsumują je. Tym samym dążą do samozniszczenia.
  - Jakimi rodzicami są wieczne dzieci?
  - Ich modele zachowań mogą być różne. W naszych czasach typowym wariantem, jeśli chodzi o wiecznego chłopca, jest ojciec nieobecny, czyli kompletnie wycofany z życia rodzinnego. Taki mężczyzna realizuje się jedynie poza rodziną. Często traktuje żonę tylko jako obiekt seksualny i uważa, że współżycie mu się należy. Jeżeli nawet dba o rodzinę finansowo czy starannie edukuje swoje dzieci, robi to po to, żeby pokazać swoją sprawczość.
  Inny typ wiecznego chłopca w roli ojca to domowy terrorysta. Może być towarzyszem zabaw, może się dzieckiem chwalić, bo podbudowuje ono jego ego, ale jeśli dziecko przerośnie go emocjonalnie, zaczyna je niszczyć i być agresywny.
  Z kolei wieczna dziewczynka jako matka najczęściej porzuca emocjonalnie dziecko albo traktuje jak swoją własność. Trzyma je nadmiernie przy sobie, odcinając kontakty z rówieśnikami, i ciągle kontroluje. Takie matki często same zostały zranione głęboko w dzieciństwie, więc idealizują własne dzieci i dążą do symbiozy z nimi. Ponieważ same ledwo wyrwały się z trudnych warunków, żyją mitem doskonałości. Chcą być idealnymi matkami i takiej samej perfekcji oczekują od swoich bliskich.
  http://zwierciadlo.pl/2011/psychologia/zrozumiec-siebie/strach-przed-dorosloscia/4
  Kobiety z syndromem wiecznej dziewczynki pozostają psychicznie w fazie dziewczęcej: życie seksualne jest dla nich zabawą, praca zawodowa to ładowanie egocentryzmu i kariera bez względu na okoliczności, urodzenie dziecka i jego wychowanie to kłopot, a nie realizacja potrzeby macierzyństwa.
  Posiadając dziecko, kobieta z syndromem wiecznej dziewczynki traktuje niekiedy opiekę nad nim jako niezwykłe zadanie, jako coś fenomenalnego. Zamiast odpowiedzialności za przygotowanie dziecka do dorosłego życia, fascynuje się nim jak bóstwem, zagarnia je, pochłania dla siebie. Nie widzi jego odrębności i indywidualności: ``Moje dziecko będzie niezwykłe, to moja wizytówka``, efekt specjalny lub dekoracja, jak kolczyk, perfumy czy wyczyn sportowy. Dziecko przedłuża jej dzieciństwo, to maskotka.
  Wieczne dziewczynki są niby dorosłe, ale znaczenie, jakie nadają swemu ciału, seksualności, inteligencji, kreatywności, rodzinie i pracy jest podniesione do rangi ideału, mitu, misji specjalnej. Wierzą w swoją cudowność, boskie piękno, nie dostrzegają upływającego czasu, wszelkimi sposobami chcą zatrzymać młodość.
  Według moich obserwacji syndrom wiecznej dziewczynki u kobiet jest rzadszy niż Piotrusia Pana u mężczyzn. Wynika to z procesów kulturowych, jak też uwarunkowań fizjologicznych. Doświadczając miesiączki, chodząc w ciąży, rodząc dziecko, kobieta uczy się na co dzień ograniczeń, pokory, wyrzeczenia. Chłopiec zdobywa tego rodzaju doświadczenie w walce, rywalizacji, w zwycięstwach i porażkach. Dzisiejsza cywilizacja, która ułatwia nam życie tak dalece, że do wieku dorosłego można dojść bez żadnych prób inicjacyjnych, konserwuje dziecięcy, zabawowy styl myślenia jako normę także dla dorosłych. Prawdziwe inicjacje dokonują się w psychice młodego człowieka i walce, jaką on przechodzi ze sobą podczas walki ze światem.
  Paradoksalnie czarowi wiecznego chłopca może ulec poważnie myśląca dziewczyna/kobieta, która nosi w sobie jednak jakiś ideał miłości, jakieś niezrealizowane pragnienia. Często miała ona trudne dzieciństwo, chciałaby ponownie przeżyć raj, to skrywa w swoim wnętrzu, choć na zewnątrz jest silna, zna dorosłe zachowanie. Lekarstwem jest wieczny chłopiec, który potrafi obiecywać cuda, nie widzi przeszkód. On wie, że nic nie kosztuje obiecywanie zamków na lodzie. W chwili zauroczenia kobieta wierzy czarusiowi, który sieje dookoła optymizm. Wieczny chłopiec potrafi w ramach wdzięczności pięknie kochać, zaopiekuje się dziećmi, kiedy są milusińskie.
  Wieczny chłopiec szuka dróg ucieczki od dorosłego życia - im bardziej niedojrzały i słaby, tym częściej zapomina się w alkoholu, narkotykach, uzależnia się od hazardu, doprowadza do bankructwa kolejne firmy, ulega łatwowiernie utopijnym projektom, cudownym religiom, uzdrawiającym energiom, wróżbitom, mistrzom Wschodu, w których widzi duchowego ojca, jak też innym ofertom stanowiącym w jego umyśle cudowne panaceum. Dziś wielu wiecznych chłopców wierzy w niezwykłą moc treningu umysłu, metodę da Silvy, manipulacyjne formy coachingu, siłę PR, manipulacji przez reklamę, pozór, propagandowe oszustwo, opakowanie produktu.
  Statystyczny chłopiec do czasu wejścia w dorosłe życie, podjęcia ról społecznych, inicjacji do życia seksualnego itp. pozostaje dziś pod przemożnym wpływem wzorców macierzyńskich i kobiecych, które go infantylizują. Inicjacje do męskich sposobów działania, kiedy ojciec jest prawie nieobecny w domu, zależą od przypadkowych sytuacji, np. młodzieniec zostanie napadnięty przez agresywnych wyrostków w autobusie. W tradycyjnej kulturze od ok. 3-5. roku życia chłopcy przechodzili stopniowo pod opiekę ojca i środowiska męskiego. U nas wychowanie do męskości jest przypadkowe i pofragmentowane. Jak chłopiec ma powiązać w całość trening sportowy, edukację za pomocą gier komputerowych i religijną inicjację w postaci pierwszej komunii? A jeśli dojdzie do tego przemoc w rodzinie, alkoholizm rodzica czy łatwo dostępne oglądanie filmu porno? Kto pomoże mu złożyć z tego jego indywidualny wzorzec męskości? Nadopiekuńcza matka, babcia, nauczycielka z fizyki? Pedagog szkolny, film z Chuckiem Norrisem, dziewczyna, w której po raz pierwszy się zakocha?
  Dzisiejszy mężczyzna jest pogubiony - spryt myli z kłamstwem i oszustwem, inteligencję z manipulacją, sprawiedliwość z przemocą i prawną biurokracją, uczucia z zachciankami, zwycięstwo ze szczęściem, wielkość z godnością, szlachetność z pychą itd. Role męskie przejmują kobiety, ale one wprowadzają swoje zasady - w pierwszej kolejności dziewczęce niedojrzałe, ambicjonalne, co widać w ruchu radykalnych feministek. Role dawnych tradycyjnych matek przejmują kobiety o psychice dumnych Amazonek, a te wolą karierę w biznesie, męskie stanowiska. Kobiecość utożsamiają z kobiecą dumą. Walczą o ideał kobiecości a nie własną osobistą kobiecość, a ideały to infantylizm. To chwila marzeń, a nie rzeczywistość. Dzielne amazonki zajęte walką o honor kobiet nie mają czasu na zakochanie, na refleksję, nie chcą zajmować się dziećmi i czekać aż staną się dorosłe. Oddają dzieci dziadkom lub państwowym instytucjom. Kolektywne wychowanie produkuje kolektywnych ludzi, utrwala ono cechy wiecznego chłopca i wiecznej dziewczynki. Z tymi cechami, wchodząc w dorosłość, kobiety i mężczyźni słabiej czują swoją indywidualność, a w efekcie także swe predyspozycje, swoje powołanie i wynikającą z tego odpowiedzialność. Odkrycie indywidualności przyspiesza wydoroślenie.
  Podobnie tradycyjny wzorzec kobiety jako towarzyszki mężczyzny, tzw. pośredniczki, zastępuje wzorzec kobiety-kochanki (hetery). Taka kobieta widzi swoją wartość nie w przymiotach intelektu, ducha, intuicji i wrażliwości duchowej, ale w atrakcyjności zmysłowej, erotycznej, urodzie, ciele. W efekcie to nie mężczyzna zdobywa kobietę i stara się o nią, ale zmysłowa kobieta uwodzi mężczyznę. Mężczyzna musi być jej uległy, oczarowany nią. Jeśli jest dość silny i ma poczucie własnej wartości, to on ją zdobywa, ale nie jako istotę duchową. lecz jako wartość erotyczną.
  Większość współczesnych europejskich przywódców, także w Polsce, to mili czarujący ``panowie``, kreujący się na wiecznych młodzieńców. Potrafią oni obiecywać raj i balansować na granicy fantazji i realności. Alternatywą dla nich są wymagający ``zamordyści``, których boją się zarówno wieczne dziewczynki, jak i wieczni chłopcy.
  Ludzie odwagi, zdrowej dyscypliny i męskiego honoru są dziś w mniejszości. Nie pasują do epoki. Dlatego, jak sądzę, los rodziny i społeczeństwa pozostaje w rękach Piotrusia Pana. Pozostaje pytanie, czy potrafi on wydorośleć, kiedy otrzyma zadanie do wykonania: zostanie ojcem, obejmie firmę po nieodpowiedzialnym zarządzie, wygra konkurs na unijny projekt, zostanie prezydentem miasta.

  http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/psychologia-na-co-dzien/art,460,piotrus-pan-i-wieczna-dziewczynka.html

 • s_majda 05-06-2015 16:42:16
  W tzw. Sanhedrynie 97a http://www.talmud.pl/pdf/dni_mesjaszowe.pdf zebrano myśli żydowskich kapłanów, oraz wglądy osób jasnowidzących dotyczące Mesjasza. Ktoś zauważył niespójność w Starym Testamencie. ``Rabbi Aleksandrii powiedział, że Rabbi Jehoszua ben Lewi wskazał na niezgodność w Piśmie. Napisano: oto przychodził w obłokach niebieskich podobny synowi człowieczemu (Dn 7,13), ale napisano też: ubogi i siedzący na ośle (Zach 9,9). Jeśli niewinny, w obłokach niebieskich, jeśli nie niewinny, ubogi i siedzący na ośle`` Wspomina się tu 2 cytaty dotyczące 2 możliwych ODMIENNYCH pojawień się Mesjaszy na Ziemi. Wynika z nich, że dwaj prorocy Starego Testamentu, zapowiadają przyjście 2 różnych postaci.
 • s_majda 08-06-2016 22:48:47

  Urodzony jako Cusi Yupanqui, do władzy doszedł ponoć, gdy jego ojciec Viracocha i jego prawowity następca opuścili Cuzco zaatakowane przez wrogie plemię Chanca. Po obronieniu stolicy i przejęciu władzy przyjął imię Pachacútec Inka Yupanqui co tłumaczy się na Reformator Świata lub Zbawca Ziemi. Link

 • s_majda 09-01-2017 20:28:06

  Księga Izajasza 7[10-20]Całość tekstu na intencje

  «Słuchajcie więc, domu Dawidowy:
  Czyż mało wam
  naprzykrzać się ludziom,
  iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu?
  14 Dlatego Pan sam da wam znak5:
  Oto Panna6 pocznie i porodzi Syna,
  i nazwie Go imieniem Emmanuel6.
  15 Śmietanę i miód7 spożywać będzie,
  aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro.
  16 Bo zanim Chłopiec będzie umiał odrzucać zło,
  a wybierać dobro,
  zostanie opuszczona kraina8,
  której dwóch królów ty się uląkłeś.
  17 Pan sprowadzi na ciebie i na twój lud,
  i na dom twego ojca czasy,
  jakich nie było od chwili odpadnięcia Efraima od Judy9.
  18 W owym dniu zagwiżdże Pan na muchy
  przy końcu odnóg nilowych w Egipcie
  i na pszczoły w ziemi asyryjskiej.
  19 I przylecą, i wszystkie razem obsiądą
  parowy potoków i rozpadliny skalne,
  każdy krzak kolczasty i wszystkie pastwiska.
  20 W owym dniu ogoli Pan brzytwą,
  wynajętą za Rzeką10,
  głowę i włosy na nogach,
  także i brodę obetnie10.
  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=479

 • s_majda 10-04-2019 12:02:23

  Intencje mówienia do innych ``Mesjaszuniu".

 • s_majda 19-09-2020 17:53:00

  Mesjanizm w zależności od... (intencje do przemodlenia)

  Autor Konrad Jaszowski w oparciu o tekst Małgorzaty Kraty   

   

  1. Naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony samego Boga i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  2. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony wszelkich płci ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, roślin, kosmitów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  3. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, gatunku, płci m.in. bóstw, bogiń, boskich matek, boskich ojców, boskich synów, boskich córek, boskich rodzin, Goauldów, koleżków Boga, bogów, półbogów Asurów, świętych, guru, mistrzów, nauczycieli, Mesjaszy, aniołów, Archaniołów, serafinów astralnych, astrali, władców ludzi, władców Dusz, proroków i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  4. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. węży astralnych, jaszczurów astralnych, astralnych istot, pasożytów, lokatorów naszej i cudzej energetyki, astralnych bytów, tworów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  5. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. duchów, demonów, strzyg, duchów przodków, mitycznych stworzeń, mitycznych istot i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  6. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. naszych i cudzych cudotwórców, uzdrowicieli, znachorów, bioenergoterapeutów, lekarzy ciała i Duszy, od praktyk Reiki i ich zarządców, od właścicieli, zarządców i struktur różnych praktyk inicjacyjnych, od wiedźm, magów, szamanów, wizjonerów, czarownic, od magii żywiołów, joginów, tantryków i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  7. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. wszelkich oświeconych, oświecających i odpowiednio zaczerniających siebie i innych m.in. ludzi, Dusz, istot, części naszej i cudzych istot, od tych dążących do nirwany, do zbawienia, wyzwolenia, odkupienia osiągających je i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  8. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. wszelkich buddystów, hinduistów, chrześcijan, katolików, protestantów, ateistów, agnostyków,  heretyków, prawosławnych, muzułmanów, wyznawców judaizmu, bahaizmu, religii plemiennych, totemizmu, taoizmu, shinto, sikhizmu, dżinizmu, ahinsa, ayyavazhi, wyznawców Wicca, wyznawców druidyzmu, voodoo, theravady, mahajany, chan, zen, son, amidyzmu, Szkoły Czystej Krainy, tendai, shingon, buddyzmu tybetańskiego, ningma, kagju, sakja, dzionangu, gelug, Bon i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  9. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. wyznawców, twórców, kapłanów i zarządców  wszelkich sekt chrześcijańskich m.in. starokatolicyzmu, kościołów utrechckich, kościołów narodowych, mariawityzmu, katolicyzmu, wschodniego katolicyzmu, grekokatolicyzmu, kościoła rzymskokatolickiego, sedewakantyzmu, konklawizmu, palmariznizmu, lefebrystów, anglikanizmu, prawosławia, od kościołów bizantyjskich, cerkwi prawosławnych, staroobrzędowców, popowców, bezpopowców, skopców, starokalendarzowców, kościołów orientalnych, koptów, Syryjczyków, kościołów asyryjskich i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  10. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. adwentystów, milleryzmu, anabaptyzmu, wyznawców arianizmu, baptyzmu, braci morawskich, braci polymuckich, husytyzmu, kalwinizmu, kongregacjonizmu, prezbiterianizmu, kwakrów, luteranizmu, monnonityzmu, metodyzmu, pentekostalizmu, salwacjonizmu, unitarianizmu, waldensi i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczani żea tego wszelkich skutków

  11. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. wyznawców, twórców, kapłanów i zarządców m.in. restoracjoizmu, ruchu babackiego, Świadków Jehowy, Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego, Świętych Ruchów Misyjnych, wyznawców unitaryzmu, mormonów, Kościołów Jezusa Chrystusa w Dniach ostatnich, Społeczności Chrystusa, afrochrześcijaństwa jak aladury, harrizmu, kimbangizmu, lumby i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  12. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. wyznawców, twórców, kapłanów i zarządców m.in. dżinizmu, digambarów, sthankawasi, śwetambarów, gnostyków, wyznawców manicheizmu, mandeizmu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  13. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. wyznawców, twórców, kapłanów i zarządców m.in. wszelkich odłamów i sekt wiszniuzmu, krysznaizmu, śiwaizmu, lingajatów, śaktyzmu, hinduizmu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  14. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. alawitów, alewitów, charydżytów, sunnitów, szyitów, immaitów, ismalitów, zajdytów, wyznawców sufizmu, Ahmadiyya, czarnego islamu, Maurów, Narodu islamu, drudyzmu, ahl-e-hakk, zikrytów, wyznawców, twórców, kapłanów i zarządców skrypturalizmu, koranizmu oraz jezydyzmu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  15. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. właścicieli, twórców, kapłanów i wyznawców m.in. judaizmu, chasytyzmu, felaszów zwanych czarnymi żydami, judaizmu mesjanistycznego a w tym chasydzkiego, judaizmu konserwatywnego, ortodoksyjnego, postępowego, rekonstrukcjonistycznego, karaimizmu, mozaizmu, samarytaizmu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  16. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. organizatorów, zarządców i wyznawców m.in. mazdaizmu, religii perskich, mazdakizmu, mitraizmu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  17. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. organizatorów, zarządców i wyznawców tzw nowych ruchów religijnych jak babizmu, bahaizmu, czeondoizmu, kaodaizmu, szejkersów,  Kultów cargo, Falun Gong, Modekngei, New Age, Realizm, Rastafari, Scjentologi, Metody Quan Yin, Wicca, ``Jam Jest``i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  18. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. twórców, zarządców, wyznawców m.in. Asatriuzmu, Hellenizmu, Słowanowierstwa, Inteligentnej Jogi Międzynarodowej, Medytacji Transcendentalnej, Misji Boskiego Światła, Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny, Neo-Sannyasmu (Osho), Radha Soami, Sathya Sai Baby, Swaminaryan Faith, Harrizmu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  19. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. zarządców, wyznawców m.in. religii prehistorycznych, religii rodzimych Afryki, Australii, Oceanii, Azji, Europy, obu Ameryk a także konfucjanizmu, santerii, sikhizmu, shinto, taoizmu, zaratusztrianizmu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  20. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. wszelkich płci m.in. tyranów, despotów, socjopatów, katów, terrorystów, szantażystów, sędziów, prawników, prokuratorów, oskarżycieli, panów, władców, zwierzchników, przełożonych, pracodawców, współpracowników, klientów, płatników, manipulatorów, hipnotyzerów, królów, książąt, doradców, notariuszy, sekretarzy, władzy państwowej, religijnej i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  21. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. zarządców, twórców, najemców, użytkowników, właścicieli m.in. planet, konstelacji, kosmosu, gwiazd, księżyców, komet, asteroid, galaktyk, pyłu kosmicznego, czarnych dziur, słońc od ich ruchów, położenia, oddziaływań i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  22. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. amuletów, talizmanów, artefaktów, gadżetów, przedmiotów magicznych i niemagicznych, eliksirów, ziół, dymów, kadzideł, pieśni, mantr, świętych tekstów, roślin, zwierząt, metod wróżbiarskich, obrzędów, zabobonów, ofiar składanych komuś/czemuś, dewocjonaliów, obrazów, figur, rzeźb, malowideł, sakramentów, narkotyków, alkoholi, ekstaz duchowych i fizycznych, mistycyzmu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  23. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. właścicieli, twórców, kapłanów i wyznawców wszelkich m.in. obrzędów, kultów, nominacji, namaszczeń, pozwoleń, wytycznych, umów, przysiąg, przyrzeczeń, kontraktów, nakazów, zakazów, cyrografów, misji, paktów, aktów, porozumień, traktatów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  24. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. naszych i cudzych m.in. elementów budowy fizycznej i energetycznej, narządów, tkanek, komórek, atomów, układów fizycznych na ich wszystkich poziomach, przestrzeniach, płaszczyznach, elementach i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  25. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. naszych i cudzych m.in. rodziców, wychowawców, nauczycieli, małżonków, kochanków, dzieci, rodzeństwa, sióstr, braci, cioć, wujków, kuzynów, całych rodów, rodzin, społeczności, warstw społecznych, dziadków, babć, krewnych i niespokrewnionych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  26. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. naszych i cudzych m.in. strażników, weryfikatorów a w tym również licencjonowanych, windykatorów, komorników, pośredników, świadków, twórców, założycieli, ochroniarzy, opozycji, cenzorów, promotorów, beneficjentów, ofiar naszych i cudzych działań, zamiarów, przejawień i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  27. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. stowarzyszeń, bractw, wspólnot, komun, związków, organizacji a w tym administracyjnych, wojskowych, finansowych, religijnych, mesjanistycznych, duchowych, gospodarczych, publicznych, politycznych, przestępczych, wywiadowczych, seksualnych, narkomańskich, pijackich, państwowych, globalnych, kosmicznych, wielowymiarowych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  28. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. Duszy i istoty Wisznu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  29. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. pogody, przyrody, żywiołów, pory dnia, nocy, daty, pory roku, astrologii, numerologii, meteorologii, temperatury otoczenia, wilgotności, wysokości Słońca na niebie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  30. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. naszych i cudzych m.in. kodowań, myślokształtów, blokad, obciążeń, wzorców, uwikłań, krzyży i węzłów karmicznych, koła karmy, koła fortuny, od losu, przypadku, loterii, szczęścia i odpowiednio od pecha, klątw, uroków, liter, słów, znaków, symboli, cyfr, liczb, alfabetów, mandal, tatuaży, wyznaczników, ozdobników, czipów, urazów, kalectw, chorób oraz ich wytwórców i beneficjentów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  31. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. stowarzyszeń, grup i kręgów m.in. demonicznych, satanistycznych, lucyferańskich, magicznych, czarno-magicznych, tantrycznych, czarno-tantrycznych, biało-astralnych i nie tylko oraz m.in. istot mroku, ciemności, sił zła, demonów, władców piekieł, diabłów, Szatana, Lucyfera, Belzebuba, Kali, strzyg, istot i Dusz jakie upadły, upadają, istot rogatych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  32. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. dewiantów, zboczeńców, pedofilów, zoofilów, seksoholików, lesbijek, gejów, transwestytów, gwałcicieli, sadomasochistów, celibantów, burdelmam, alfonsów, prostytutek i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  33. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, z powodu m.in. naszych i cudzych działań związanych z Końcem Świata w okresie 2012roku i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

  34. oraz naszego a przez nas cudzego wobec nas i wobec innych m.in. inicjowania, kodowania, przejawiania, posiadania, podtrzymywania, promowania, doświadczania, przenoszenia, eliminowania, ujawniania, maskowania, ukrywania wszelkiego rodzaju m.in. mesjanistycznych, zbawczych, prometejskich misji, kodów, obciążeń, w zależności i odpowiednio w niezależności od m.in. woli, wytycznych, opinii, działań, poleceń, postanowień, podpowiedzi, inspiracji, łask, szczodrości i odpowiednio ich braku ze strony m.in. naszej duszy, całej naszej istoty i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków